Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Досвід роботи Обозової О.Д.

150 visualizaciones

Publicado el

Психологічний супровід становлення та розвитку особистості молодшого школяра.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Досвід роботи Обозової О.Д.

 1. 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
 2. 2. Освіта вища Назва ВНЗ Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Спеціальність Початкове навчання та практична психологія в закладах освіти Місце роботи Ліцей №100 “Поділ” Посада практичний психолог Педагогічний стаж роботи 18 років Категорія вища Курси підвищення кваліфікації 2016-2017 н.р.  Електронна адреса oodpsy@ukr.net Обозова Ольга Данилівна
 3. 3. “Світ вступає в століття людини. Більше, ніж будь-коли, ми зобов’язані думати про те, що ми вкладаємо в душу людини”. В.О.Сухомлинський
 4. 4. МЕТА: теоретичне обґрунтування й експериментальне вивчення особливостей саморозвитку особистості учнів молодшого шкільного віку в процесі учбової діяльності та розробка системи роботи практичного психолога, спрямованої на становлення та розвиток особистості молодшого школяра
 5. 5. Складові розвитку особистості: Саморозвиток Соціальний розвиток Біологічний розвиток
 6. 6. Молодший шкільний вік є сенситивним: для формування мотивів навчання, розвитку стійких пізнавальних потреб і інтересів;  розвитку продуктивних прийомів і навичок навчальної роботи, вміння вчитися;  розкриття індивідуальних особливостей і здібностей;  розвитку навичок самоконтролю, самоорганізації і саморегуляції;  становлення адекватної самооцінки, розвитку критичності по відношенню до себе і оточуючих;  засвоєння соціальних норм, норм морального розвитку;  розвитку навичок спілкування з однолітками, встановлення міцних дружніх зв'язків.
 7. 7. Фази розвитку молодшого школяра: адаптація інтеграція індивідуалізація
 8. 8. Сформованість цих якостей і здібностей психіки досягає рівня розвитку, необхідного для подальшого навчання в середній школі Здатністьдо плануванняі виконаннядійу внутрішньому плані Довільність психічнихпроцесів Рефлексія– здатністьаналізувати своїсудженняідіїз точкизоруїх відповідностізадуму іумовамдіяльності Основні психологічні новоутворення молодшого шкільного віку:
 9. 9. ЗАГАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЖИТЕЛІВ ЗЕМЛІ XXI СТ. Основні напрямки роботи: Психодіагностика Консультування Розвивальна і корекційна робота Психопрофілактика
 10. 10. Психодіагностик а :1 клас визначення рівня готовності до шкільного навчання, вивчення шкільної адаптації. 2 клас динаміка пізнавальних процесів, тривожність, мотивація, самооцінка,  комфортність у класному колективі. 3-4 клас динаміка пізнавальних процесів, соціометрія, комфортність у класному колективі, особистісні особливості учнів.
 11. 11. Консультуванн я: учнів педагогів батьків Види: індивідуальне, групове готовність до навчання у школі, адаптація до школи, психологічні особливості віку, розвиток пізнавальної сфери, взаємостосунки з однокласниками, педагогами, батьками.
 12. 12. Розвивальна і корекційна робота:  розробка розвивальних і корекційних програм, проведення занять з учнями,  індивідуальні заняття з елементами корекції з проблемними учнями,  проведення тематичних групових, класних занять для учнів з елементами тренінгу (в т.ч. із залученням спеціалістів різних служб)
 13. 13. Сходинки до свого «Я» Мета програми:  пізнання дитиною себе як природного фізичного тіла, як особистості та усвідомлення себе як частини учбового процесу, частини навколишнього світу, суспільства (Я – учень, Я - особистість, Я - навколишній світ, Я - суспільство),  розвиток пізнавальних процесів, розумової активності комунікативних здібностей, творчості,  формування почуття індивідуальності, соціалізації в навколишньому середовищі.
 14. 14. Форми та методи:  рольові ігри,  дискусійні ігри,  вправи на розвиток мислення, пам’яті, уваги,  творчі завдання,  читання та обговорення казок, оповідань, віршів,  прослуховування та обговорення музичних творів,  малювання різних емоцій, почуттів, настроїв, життєвих ситуацій,  вправи на фантазування.
 15. 15. Психопрофілакти ка: Види роботи:  пам’ятки “Із нотаток психолога...”,  бесіда за результатами діагностики,  навчання психологічним прийомам і способам уникання чи подолання проблем,  написання психологічних характеристик,  виступ з інформацією на семінарах, батьківських зборах, уроках,  години спілкування з батьками,  участь у нарадах, педагогічних радах,  узгодження сумісних дій учителя, батьків, психолога,  направлення до вузьких спеціалістів (психолого-медико- педагогічної комісії, лікарів, логопедів, дефектологів).  з учнями  з педагогами  з батьками
 16. 16. Вивчення індивідуальної суб’єктності дитини, як внутрішньої властивості особистості
 17. 17. 0 20 40 60 80 учні 1-х класів учні 2-х класів учні 3-х класів учні 4-х класів дуже висока висока адекватна низька Вивчення самооцінки учнів 1-4 класів
 18. 18. 0 20 40 60 80 100 Хочу знати багато і можу вдосконалюватися Хочу пізнавати, але змінювати себе не можу Можу розвиватися, але не бажаю пізнавати Не хочу пізнавати нове і не хочу вдосконалюватися Вивчення шляхів саморозвитку учнів 4-х класів
 19. 19. Практичний психолог завжди намагається реалізувати авторську позицію у своїй професії. Тому і роботу свою проводить по-своєму. Індивідуалізація у виборі психологічних технологій, методів, прийомів, засобів у практичній роботі – єдино успішний шлях психолога у професії.
 20. 20. очатку треба пробудити душу в дитині, тім шліфувати розум. Надто багато у світі ей яким ніхто не допоміг пробудитися”. Антуан де Сент-Екзюпері
 21. 21. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×