Publicidad

Презентація Т.1.9.pptx

14 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Презентація Т.1.9.pptx

 1. Кафедра військової підготовки офіцерів запасу МЕТОДИКА РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ Тема 1/9: “Практика роботи командира з аналізу, оцінки та підбиття підсумків стану військової дисципліни у підрозділі.” Практичне заняття
 2. ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА - Статути ЗС України, 2008 р. - Наказ Генерального штабу ЗС України від 27.04.2018 року № 173 “ Настанова з морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України”. - Організаційно – методичні вказівки щодо МПЗ ЗС України на навчальний рік. - Військове навчання та виховання .ФВП ,2015 р. - В. Ягупов Морально - психологічне забезпечення ,2002 р. - Н. Коупленд Психологія і солдат. 1. Методика роботи командира щодо ведення дисциплінарної практики та підбиття підсумків стану військової дисципліни у підрозділі. 2. Практика аналізу та підбиття підсумків стану військової дисципліни.
 3. Сутність аналізу стану військової дисципліни полягає у визначенні реального, фактичного її стану та виявленні справжніх причин порушень. Основою його має бути визначення ступеня відповідності до вимог статутів, наказів і директив Міністра оборони, забезпечує підтримання високої бойової готовності підрозділу (частини), виконання поставлених перед ними бойових, навчально-бойових та інших завдань, оптимальну повсякденну життєдіяльність особового складу. В ході аналізу стану військової дисципліни командир (начальник), заступник командира з МПЗ роблять висновки про: • дійсне положення справ з морально-психологічним станом та станом військової дисципліни в підрозділах, частині; • тенденцію розвитку морально-психологічного стану та військової дисципліни; • характер правопорушень; • категорії військовослужбовців, які допустили порушення військової дисципліни; • обставини, за яких скоєні правопорушення; • причини, що привели до того або іншого порушення; • ступінь вини посадових осіб, а також військовослужбовців, які скоїли порушення; вжиті заходи та їх ефективність. 1 Методика роботи командира щодо ведення дисциплінарної практики та підбиття підсумків стану військової дисципліни у підрозділі
 4. Командири, заступники командирів з МПЗ аналізують та підводять підсумки стану військової дисципліни у наступні терміни: - командир частини – щомісячно; - командир підрозділу (батальйон, рота) – щотижнево; - командир взводу, відділення – щоденно.  Підведення підсумків стану військової дисципліни проводяться: • командирами відділень з особовим складом по кожному солдату; • командирами взводів з особовим складом взводу і окремо з сержантами (старшинами), командирами відділень, яким ставить задачу на наступну добу, визначає місце за рейтингом кожного відділення; • командирами рот з особовим складом роти на загальних зборах роти і окремо з командирами взводів із визначенням рейтингу між відділеннями роти та взводами; • командирами батальйонів із особовим складом батальйону на загальних зборах і окремо з командирами рот з визначенням рейтингу між взводами та ротами батальйону.
 5. ПЕРЕЛІК порушень військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану військової дисципліни 1. Самовільне залишення військової частини або місця військової служби військовослужбовцем, нез’явлення його вчасно (без поважних причин) на військову службу (до трьох діб): зі звільнення з розташування військової частини, у разі призначення або переведення до іншого місця служби, з відрядження, відпустки або лікувального закладу. 2. Вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин у службовий час, перебування на військовій службі в нетверезому стані та під впливом наркотичних або токсичних речовин. 3. Порушення громадського порядку або перебування в громадських місцях у нетверезому стані у військовій формі одягу у позаслужбовий час. 4. Порушення статутних правил несення вартової (вахтової), внутрішньої служб, патрулювання, що не спричинило тяжких наслідків. 5. Порушення правил безпеки, що не створило загрози загибелі людей чи не спричинило інших тяжких наслідків або не заподіяло шкоди здоров’ю потерпілого. 6. Невихід офіцера, сержантів та солдатів військової служби за контрактом на службу та самовільне залишення місця служби без поважних причин більше 3 годин протягом робочого дня. 7. Неналежне виконання службових обов’язків, за яке на військовослужбовця накладене дисциплінарне стягнення “ попередження про неповну службову відповідність ”.
 6. Стан військової дисципліни у підрозділі оцінюється: “ задовільно ”, якщо: • командування підрозділу (частини) повною мірою контролює обстановку у підлеглих підрозділах та критично її оцінює; • немає фактів приховування злочинів та проступків; • своєчасно вживають законних заходів до осіб, які скоїли правопорушення; • недопущене зловживання владою, незаконних рішень та дій з боку командирів (начальників); • відсутні злочини та провини, що спричиняють загибель особового складу під час виконання службових обов’язків та є наслідком їхньої особистої недисциплінованості; • військовий підрозділ (частина) керується, боєздатний, успішно виконує поставлені завдання, має достатній рівень професійної підготовленості й злагодженості.
 7. “ незадовільно ”, якщо: • стан військової дисципліни не дозволяє вирішувати завдання, що ставляться перед підрозділом (частиною); • морально-психологічна обстановка у військових колективах не забезпечує задовільної організації освітнього процесу, служби військ, нормальної життєдіяльності особового складу; • мають місце факти приховування правопорушень або прийняті по них рішення не відповідають визначеним законам та іншим правовими актами заходам відповідальності осіб (Прихованим вважається злочин, який через невиконання, незалежно від цілей і мотивів, відповідними посадовими особами не був зазначений у статистичному звіті про злочинність. Зокрема, злочин вважається прихованим у тих випадках, коли відповідний командир (начальник) про відомий йому злочин не повідомив військового прокурора та не порушив кримінальну справу в терміни, передбачені статтею 97 КПК України (3–10 днів), або безпідставно відмовив у порушенні кримінальної справи чи незаконно закрив її та про прийняте рішення не повідомив військового прокурора); • відкриті факти правопорушень під час перевірки, які не були виявлені командуванням підрозділу (частини); • у роті не виконані вимоги на оцінку “ задовільно ”; • у батальйоні у двох або більше ротах (батареях) або у штабі (управлінні) батальйону (дивізіону) стан військової дисципліни оцінюється “ незадовільно ”.
 8. Перелік документів, які необхідно мати посадовим особам підрозділу з питань зміцнення військової дисципліни Командир взводу: • список особового складу взводу; • соціально-демографічні дані особового складу взводу; • щоденник індивідуально-виховної роботи з рядовими та сержантами взводу; • відомості про заохочення та стягнення, застосовані до особового складу взводу (вони відображаються в службовій картці військовослужбовця); • облік порушень військової дисципліни особовим складом взводу, які не мають складу злочину (в педагогічному щоденнику, в роті – журнал обліку; • список порушників в/дисципліни, групи “ посиленої психологічної уваги ”; • списки ознайомлення особового складу із заходами безпеки при поводженні з технікою та зброєю, отруйними речовинами; • списки доведення (під підпис) положень статей закону про кримінальну відповідальність (за самовільну відлучку, самовільне залишення частини, дезертирство, непокору, погрозу начальникові, порушення статутних правил взаємовідносин, зґвалтування, про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі).
 9. У взводах – щоденно Командир взводу оцінює: • якість виконання взводом поставлених завдань; • стан військової дисципліни та статутного порядку у відділеннях; • якість виконання в/службовцями своїх обов’язків; • ставлення особового складу до навчального процесу, несення вартової та внутрішньої служб (виділяє кращих); • зовнішній вигляд, стройову виправку кожного солдата (назвати кращих і гірших); • за потребою заохочує або накладає стягнення на підлеглих в/службовців; • визначає відділення, в яких краще вирішувалися завдання підтримання міцного статутного порядку, краще проходили заняття та самопідготовка; • аналізує ефективність дисциплінарної практики; • ставить завдання командирам відділень щодо усунення недоліків; • доводить завдання, що поставлені перед взводом на добу, та шляхи їхнього виконання; • визначає місце за рейтингом відділень взводу. 2 Практика аналізу та підбиття підсумків стану військової дисципліни
 10. Із сержантами підведення підсумків здійснюється з питань‫׃‬ • передовий досвід роботи сержантів, щодо зміцнення військової дисципліни; • особистий приклад кожного сержанта у виконанні службових обов’язків; • організація індивідуальної цільової роботи у відділеннях, знання командирами відділень індивідуальних особливостей підлеглих і використання їх у повсякденній практиці роботи з ними; • вимогливість сержантів до себе і підлеглих, піклування про особовий склад; • участь сержантів у дисциплінарній практиці; • встановити причини можливих конфліктних ситуацій між військовослужбовцями і визначити заходи щодо їх профілактики.
 11. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Publicidad