Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 2 год.) за підр. Ю.Ковбасенка

Adriana Himinets
Adriana HiminetsУчитель en Мукачевская школа № 20

https://svitliteraturu.com/board/kalendarne_planuvannja/kalendarne_planuvannja_iz_zl_6_kl_nush_za_pidr_ju_kovbasenka/7-1-0-353

Химинець А.А. _________________________________________________________________________1
Календарне планування із зарубіжної літератури
6 клас ( (2023/2024 н.р.)
2 год.
Зміст
І СЕМЕСТР – 32 г............................................................................................................................................... 1
Вступ – 2 г. .................................................................................................................................................................................. 1
Міфи на всі часи – 6 г., РМ (у) – 1 г, ПЧ- 1 г., КР – 1 г........................................................................................................... 2
Пригоди і фантастика – 17 г., РМ (п) – 1 г., КР – 1 г., аудіювання та читання – 1 г., ПЧ – 1 г .................................. 2
ІІ СЕМЕСТР – 38 г. ............................................................................................................................................ 4
Не здаватися у життєвих випробуваннях – 12 г., КР – 1 г. ................................................................................................ 4
Барви світової поезії – 8 г., РМ (п) – 1 г................................................................................................................................... 5
Замислюємося про майбутнє – 6 г., РМ (у) – 1 г., ПЧ – 2 г., КР - 1 г................................................................................... 6
Підсумки – 3 г., аудіювання та читання – 1 г........................................................................................................................ 6
Види робіт із зарубіжної літератури*
6 кл. НУШ (2 год)
Семестри І ІІ
Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття учнями
літературних знань і компетентностей (КР)
2 2
Уроки позакласного читання (ПЧ) 2 2
1. Сприймає усну інформацію на слух / Аудіювання
Аудіювання 1 1
2. Усно взаємодіє та висловлюється / Говоріння
Розвиток мовлення (усно) - РМ (у) 1 1
3. Сприймає письмові тексти/ Читання
Читання вголос 1 1
4. Письмово взаємодіє та висловлюється / Письмо
Розвиток мовлення (письмово) - РМ (п) 1 1
*Таблиця має рекомендаційний характер. Учитель може ставити оцінки за обов’язкові групи загальних
результатів (аудіювання, говоріння, читання, письмо) на основі різних видів робіт (зазначених у
навчальних програмах) або на основі спостереження за поступом учнів протягом семестру. Кількість і
види таких робіт на семестр учитель може планувати самостійно.
І СЕМЕСТР – 32 г.
Вступ – 2 г.
№ Тема К-сть год Дата
1. Вступ.
Специфіка художньої літератури як виду мистецтва, її подібність
і відмінність від інших видів мистецтва.
1
2. Художній образ, особливості його сприйняття. Роль перекладачів
у залученні українських читачів до скарбниці світової літератури.
Теорія літератури (ТЛ) Художній образ, види художніх образів
у літературі. Поглиблення понять: оригінал і переклад.
Література і культура (ЛК) Специфічні ознаки різних видів
мистецтва.
Україна і світ (УС) Традиційні образи в національних
літературах.
Медіатекст (МТ) Використання художніх образів у державних
символах різних країн, у різних видах мистецтва.
1
Химинець А.А. _________________________________________________________________________2
Міфи на всі часи – 6 г., РМ (у) – 1 г, ПЧ- 1 г., КР – 1 г.
№ Тема К-сть год Дата
3. Поняття про міф. Поняття про міф, його відмінності від казки та
легенди. Міфологія народів світу як джерело літературних
сюжетів.
(ТЛ) Міф.
(ЛК) Утілення міфів народів світу в мистецтві (живопис,
музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.).
(УС) Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу,
про природу, про добрі й злі сили). Звернення українських
письменників до образів, сюжетів міфів народів світу.
1
4. Основні тематичні групи грецьких міфів. Боги, герої і люди в
давньогрецьких міфах. Найвідоміші міфологічні образи, сюжети,
мотиви Стародавньої Греції.
МТ) Фільмографія: «Олімп» (режисери Н. Вілінг, А. Таппінг,
Канада, Велика Британія, 2015), «Міфи Давньої Греції» (режисер
С. Бержер, Франція, 2016), та ін.
1
5. Міф про Прометея. Велич подвигу Прометея, його самопожертва
заради людей
1
6. Причини популярності образу Прометея
(УС) Образи Прометея в українській літературі.
(МТ) Фільмографія: «Прометей» (режисер О. Снежко-
Бловатська, СРСР, 1974) та ін.
1
7. Міфи про Геракла (за вибором учителя) 1
8. Уславлення розуму й сили людини в циклі міфів про Геракла 1
9. РМ (у) 1. Характеристика образу Геракла 1
10. ПЧ 1. «Деметра і Персефона», «Нарцис», «Пігмаліон» та інші
(2-3 за вибором)
1
11. КР 1. Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття учнями
літературних знань і компетентностей
1
Пригоди і фантастика – 17 г., РМ (п) – 1 г., КР – 1 г., аудіювання та читання – 1 г., ПЧ – 1 г
№ Тема К-сть год Дата
12. Даніель Дефо (1660-1731). Цікава сторінка з життя письменника
«Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо»
(2-3 розділи за вибором учителя). Сюжет роману.
(ТЛ) Роман. Поглиблення понять: повість, тема, ідея художнього
твору, сюжет, персонаж.
(МТ) Фільмографія: «Робінзон Крузо» (режисер Р. Харді, США,
1997)
1
13. Роман Д. Дефо «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди
Робінзона Крузо» – книга про безмежні можливості, творчу
діяльність і стійкість людини у виключних обставинах.
1
14. Життєві випробування Робінзона Крузо 1
15. Утвердження в романі «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди
Робінзона Крузо» можливості гармонійного співіснування
людини й природи, людей, що належать до різних культур.
1
16. Роман Д. Дефо «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди
Робінзона Крузо» як початок світової «робінзонади».
1
Химинець А.А. _________________________________________________________________________3
17. Чарльз Діккенс (1812-1870). Цікава сторінка з життя
письменника. Історія написання «Різдвяних повістей».
«Різдвяна пісня у прозі». Сюжет та композиція твору.
(ТЛ) Фантастика, гумор, порівняння, інтер’єр. Поглиблення
понять: повість, тема, ідея художнього твору, сюжет, персонаж.
(ЛК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творах Ч.
Діккенса. Утілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у
мистецтві.
(УС) Висловлювання українських митців про творчість Ч. Дікенса,
Українські переклади класичних і сучасних творів зарубіжної
літератури.
(МТ) «Різдвяна історія» (режисер Р. Земекіс, США, 2009
1
18. Подорож Скруджа у часі й просторі. Динаміка його образу,
причини духовного переродження.
1
19. РМ (п) 2. Що робить людину щасливою? Гуманістичний зміст і
висока людяність твору.
1
20. Реальні та фантастичні елементи в сюжеті повісті. Значення
образу Різдва у творі. Ознаки фольклору (казки, пісні) у творі
1
21. Микола Васильович Гоголь (1809-1852). Цікава сторінка з
життя письменника. Поетичність повісті «Ніч перед Різдвом».
(ТЛ) Фантастика, гумор, порівняння, інтер’єр. Поглиблення
понять: повість, тема, ідея художнього твору, сюжет, персонаж.
(ЛК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творах М.
В. Гоголя. Утілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у
мистецтві.
(УС) М. В. Гоголь і Україна, музеї М. В. Гоголя в Україні
(Полтавщина). Висловлювання українських митців про творчість М
В. Гоголя. Українські переклади класичних і сучасних творів
зарубіжної літератури.
(МТ) Фільмографія: «Вечори на хуторі біля Диканьки» (режисер О.
Роу, СРСР, 1969),
1
22. Тема кохання. Образи Оксани і Вакули. 1
23. Гумор в повісті, особливості її мови. Поєднання фантастичного і
реального.
1
24. Українські народні традиції та звичаї у творі. Елементи
фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць та ін.;
різдвяні символи; елементи казки).
1
25. Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907–2002). Цікава сторінка з
життя письменниці. «Міо, мій Міо». Сюжет твору
(ТЛ) Поглиблення понять: повість, тема, ідея художнього твору,
сюжет, персонаж.
(УС) Українські переклади класичних і сучасних творів зарубіжної
літератури.
(МТ) Фільмографія: «Міо, мій Міо» (режисер В. Грамматиков,
Швеція, СРСР, Норвегія, 1987)
1
26. А.Ліндгрен «Міо, мій Міо». Доля хлопчика Буссе та його мрії,
що допомагають здолати життєві негаразди й самотність.
1
27. Чарівний світ і казкові образи твору. 1
28. Перемога юного лицаря Міо (Буссе) над злими чарами.
29. Друзі, сили добра, персонажі зі світу природи, які допомагають
головному героєві. Віра в перемогу дружби та людяності у творі.
1
30. Аудіювання та читання 1
31. КР 2. Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття учнями
літературних знань і компетентностей
1
Химинець А.А. _________________________________________________________________________4
32. ПЧ 2 О. Генрі. «Вождь червоношкірих» та ін. (1-2 за вибором) 1
ІІ СЕМЕСТР – 38 г.
Не здаватися у життєвих випробуваннях – 12 г., КР – 1 г.
№ Тема К-сть год Дата
33. Джек Лондон (1876-1916). Цікава сторінка з життя
письменника.
«Жага до життя». Самовладання, воля до життя головного
героя оповідання, його мужність у сутичках із суворою
природою та життєвими обставинами.
(ТЛ) Портрет, проблема і проблематика літературного твору.
Поглиблення понять: тема, ідея, герой художнього твору (вплив
обставинна формування характеру і вчинки, внутрішній світ
героя/героїні).
(ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах
мистецтва.
(УС) Твори сучасних українських письменників для дітей і про
дітей.
1
34. Збереження моральних переконань у моменти смертельної
небезпеки.
1
35. Роль пейзажних і портретних замальовок у відтворенні
внутрішнього стану головного героя.
1
36. Проблеми зрадництва та духовної стійкості у творі
(МТ) Фільмографія: «Любов до життя» (реж. К. Суайгерт,
США,2012)
1
37. Анна Ґавальда (нар. 1970). Цікава сторінка з життя
письменниці. «35 кіло надії». Теми школи, родини, життєвого
покликання особистості.
(ТЛ) Портрет, проблема і проблематика літературного твору.
Поглиблення понять: тема, ідея, герой художнього твору (вплив
обставинна формування характеру і вчинки, внутрішній світ
героя/героїні).
(ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах
мистецтва.
(УС) Твори сучасних українських письменників для дітей і про
дітей.
(МТ) Фільмографія: «35 кіло надії» (реж. О. Ланглуа, Бельгія,
Франція, 2005)
1
38. Ґрегуар Дюбоск на шляху дорослішання (болісне переживання
самотності й нерозуміння з боку інших, пошук власної духовної
сутності та улюбленої справи).
1
39. Складні випробування та їх роль у формуванні характеру
підлітка.
1
40. Образ дідуся Леона як моральний приклад і опора для хлопчика.
Відкритий фінал повісті.
1
41. Крістіне Нестлінґер (нар. 1936). Цікава сторінка з життя
письменниці. «Конрад, або Дитина з бляшанки». Сюжет
твору.
(ТЛ) Портрет, проблема і проблематика літературного твору.
Поглиблення понять: тема, ідея, герой/героїня художнього твору
1
Химинець А.А. _________________________________________________________________________5
(вплив обставинна формування характеру і вчинки, внутрішній
світ героя/героїні).
(ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах
мистецтва.
(УС) Твори сучасних українських письменників для дітей і про
дітей.
(МТ) Фільмографія «Конрад, або Дитина з бляшанки» (реж. К.
Шреден, ФРН, 1983)
42. Незвичайність образу Конрада, риси його характеру. 1
43. Конрад і його становлення у світі. 1
44. Протиставлення очікувань дорослих та справжніх цінностей
дитинства.
1
45. КР 3. Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття
учнями літературних знань і компетентностей
1
Барви світової поезії – 8 г., РМ (п) – 1 г.
№ Тема К-сть год Дата
46. Мацуо Басьо (1644—1694). Цікава сторінка з життя поета.
Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії
митця. Лаконізм форми та широта художнього змісту хайку.
(ТЛ) Хайку, епітет, метафора. Поглиблення поняття: вірш.
(ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в
різних культурах.
(УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів.
(МТ) Фільмографія: документальні фільми про природу Японії
1
47. Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої
деталі. Підтекст.
1
48. Виразне читання напам’ять хайку Мацуо Басьо
49. Роберт Бернс (1759—1796). Любов до Батьківщини, до рідного
краю у вірші "Моє серце в верховині"
(ТЛ) Епітет, метафора. Поглиблення поняття: вірш.
(ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в
різних культурах.
(УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів.
(МТ) Фільмографія: документальні фільми про природу
Шотландії
1
50. РМ (п) 3. Аналіз поезії Р.Бернса «Моє серце в верховині»
Антитеза (рідний край – чужина). Елементи фольклору
(традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.).
1
51. Виразне читання напам’ять вірша Р.Бернса "Моє серце в
верховині"
1
52. Генрі Лонгфелло (1807–1882). Цікава сторінка з життя поета.
«Пісня про Гайавату» («Люлька згоди»). Міфи
північноамериканських індіанців та їхнє втілення в поемі «Пісня
про Гайавату». Елементи фольклору у творі (пісні, казки,
легенди).
(ТЛ) Епітет, метафора. Поглиблення поняття: вірш.
(ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в
різних культурах.
(УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів.
(МТ) Фільмографія: документальні фільми про природу США,
«Пісня про Гайавату» (режисер Д. Шор, Канада, США, 1997)
1
Химинець А.А. _________________________________________________________________________6
53. Образ Гайавати. Ідеї миру, національного єднання, відданого
служіння народові
1
54. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові у творі 1
Замислюємося про майбутнє – 6 г., РМ (у) – 1 г., ПЧ – 2 г., КР - 1 г.
№ Тема К-сть год Дата
55. Рей Дуглас Бредбері (1920—2012). Цікава історія з життя
письменника. Проблема руйнування духовних цінностей в
оповіданні «Усмішка».
(ТЛ) Художня деталь. Поглиблення понять: тема, ідея,
оповідання (фантастичне, науково-фантастичне оповідання).
(УС) Українські письменники-фантасти, їхні твори для дітей.
(МТ) Медіапрогнозування майбутнього. Фільмографія:
«Усмішка» (режисер М. Ралль, СРСР, 1971) та ін.
1
56. Образ Тома, його розвиток під впливом подій, мимовільним
учасником яких він стає.
1
57. РМ (у) 4. Значення образу Джоконди для розкриття авторського
задуму. Віра автора в силу мистецтва, яке здатне врятувати душу
людини та світ.
(ЛК) Картина «Мона Ліза» Л. да Вінчі. Образ майбутнього у
творах сучасного мистецтва (живопис, кіно, музика та ін.).
1
58. Ідея особистої відповідальності у творі. 1
59. ПЧ 3. Бредбері Р. «Все літо в один день» та інші оповідання (1-
2 за вибором)
1
60. Роберт Шеклі (1928-2005). Цікава історія з життя письменника.
«Запах думки». Фантастичний світ оповідання.
(ТЛ) Художня деталь. Поглиблення понять: тема, ідея,
оповідання (фантастичне, науково-фантастичне оповідання).
(УС) Українські письменники-фантасти, їхні твори для дітей.
1
61. Р.Шеклі «Запах думки». Духовне й фізичне випробування
головного героя (Кліві).
1
62. Уславлення могутності, розуму та інтуїції людини, її здатності
не схилятися в екстремальних ситуаціях
1
63. КР 4. Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття
учнями літературних знань і компетентностей
1
64. ПЧ 4 Ролінґ Дж. «Гаррі Поттер і таємна кімната» 1
Підсумки – 3 г., аудіювання та читання – 1 г.
№ Тема К-сть год Дата
65. Види художніх образів у прочитаних художніх текстах і
медіатекстах. Актуальна проблематика класичних і сучасних
творів.
1
66. Міфологічні образи і сюжети, їх утілення в різних видах
мистецтва. Фантастика та її роль у художній літературі.
1
67. Моральні якості літературних героїв та героїнь у життєвих
випробуваннях. Засоби художньої виразності у поетичних і
прозових творах. Сучасні ресурси зарубіжної літератури для
учнів (друковані, цифрові).
1
Химинець А.А. _________________________________________________________________________7
68. Аудіювання та читання 1
69. Літературна вікторина за вивченими творами 1
70. Ознайомлення зі списком літератури на 7 клас. 1

Recomendados

Презентація "Роль Ібсена у розвитку світової драматургії" por
Презентація "Роль Ібсена у розвитку світової драматургії"Презентація "Роль Ібсена у розвитку світової драматургії"
Презентація "Роль Ібсена у розвитку світової драматургії"dtamara123
844 vistas12 diapositivas
Туве Янсон. Презентація por
Туве Янсон. ПрезентаціяТуве Янсон. Презентація
Туве Янсон. ПрезентаціяAdriana Himinets
57.1K vistas16 diapositivas
Презентация К. Нестлінгер - австрійська письменниця por
Презентация К. Нестлінгер - австрійська письменницяПрезентация К. Нестлінгер - австрійська письменниця
Презентация К. Нестлінгер - австрійська письменницяninabondarchuk
12.4K vistas11 diapositivas
Презентація до уроку "Стівенсон "Вересовий трунок" por
Презентація до уроку "Стівенсон "Вересовий трунок"Презентація до уроку "Стівенсон "Вересовий трунок"
Презентація до уроку "Стівенсон "Вересовий трунок"dtamara123
1.3K vistas26 diapositivas
Образ Гобсека. Презентація por
Образ Гобсека. ПрезентаціяОбраз Гобсека. Презентація
Образ Гобсека. ПрезентаціяAdriana Himinets
89.6K vistas14 diapositivas
А. Міцкевич. Світязь.Фольклорна основа та національні мотиви. por
А. Міцкевич. Світязь.Фольклорна основа та національні мотиви.А. Міцкевич. Світязь.Фольклорна основа та національні мотиви.
А. Міцкевич. Світязь.Фольклорна основа та національні мотиви.DorokhGala
27.2K vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

оригінальна література княжої руси україни por
оригінальна література княжої руси україниоригінальна література княжої руси україни
оригінальна література княжої руси україниОлена Хомко
5.5K vistas22 diapositivas
Снігова королева por
Снігова королеваСнігова королева
Снігова королеваКристина Мельник
3.8K vistas38 diapositivas
Уайльд О. "Портрет Доріана Грея". Презентація. por
Уайльд О. "Портрет Доріана Грея". Презентація. Уайльд О. "Портрет Доріана Грея". Презентація.
Уайльд О. "Портрет Доріана Грея". Презентація. Adriana Himinets
29.6K vistas34 diapositivas
Переклад і переспів. 7 клас por
Переклад і переспів. 7 класПереклад і переспів. 7 клас
Переклад і переспів. 7 класТатьяна Ляш
8.6K vistas11 diapositivas
презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітан por
презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітанпрезентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітан
презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітанnelysha
21.7K vistas15 diapositivas
Календарне планування із ЗЛ (5 клас, НУШ) за підручником Ю.Ковбасенка por
Календарне планування із ЗЛ (5 клас, НУШ) за підручником Ю.КовбасенкаКалендарне планування із ЗЛ (5 клас, НУШ) за підручником Ю.Ковбасенка
Календарне планування із ЗЛ (5 клас, НУШ) за підручником Ю.КовбасенкаAdriana Himinets
9.8K vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(20)

оригінальна література княжої руси україни por Олена Хомко
оригінальна література княжої руси україниоригінальна література княжої руси україни
оригінальна література княжої руси україни
Олена Хомко5.5K vistas
Уайльд О. "Портрет Доріана Грея". Презентація. por Adriana Himinets
Уайльд О. "Портрет Доріана Грея". Презентація. Уайльд О. "Портрет Доріана Грея". Презентація.
Уайльд О. "Портрет Доріана Грея". Презентація.
Adriana Himinets29.6K vistas
презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітан por nelysha
презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітанпрезентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітан
презентація до твору ж.верна п'ятнадцятирічний капітан
nelysha21.7K vistas
Календарне планування із ЗЛ (5 клас, НУШ) за підручником Ю.Ковбасенка por Adriana Himinets
Календарне планування із ЗЛ (5 клас, НУШ) за підручником Ю.КовбасенкаКалендарне планування із ЗЛ (5 клас, НУШ) за підручником Ю.Ковбасенка
Календарне планування із ЗЛ (5 клас, НУШ) за підручником Ю.Ковбасенка
Adriana Himinets9.8K vistas
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»... por Олена Хомко
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...
Олена Хомко7.9K vistas
Презентація до уроку "Лонгфелло "Пісня про Гайавату" por dtamara123
Презентація до уроку "Лонгфелло "Пісня про Гайавату"Презентація до уроку "Лонгфелло "Пісня про Гайавату"
Презентація до уроку "Лонгфелло "Пісня про Гайавату"
dtamara1234K vistas
Астрід Ліндгрен por ninabondarchuk
Астрід ЛіндгренАстрід Ліндгрен
Астрід Ліндгрен
ninabondarchuk9.2K vistas
Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик" por dtamara123
Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"
Презентація до уроку на тему : "Момотаро, або Хлопчик - Персик"
dtamara1235.7K vistas
Мольєр "Міщанин-шляхтич" por DorokhGala
Мольєр "Міщанин-шляхтич"Мольєр "Міщанин-шляхтич"
Мольєр "Міщанин-шляхтич"
DorokhGala8.4K vistas
презентація казка про яян por kreminskaL
презентація казка про яянпрезентація казка про яян
презентація казка про яян
kreminskaL12.4K vistas
Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями та течії. por DorokhGala
Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями та течії.Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями та течії.
Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями та течії.
DorokhGala20K vistas
"Фарбований шакал". Індійська народна казка por DorokhGala
"Фарбований шакал". Індійська народна казка "Фарбований шакал". Індійська народна казка
"Фарбований шакал". Індійська народна казка
DorokhGala7.8K vistas
3. презентація до уроку вальтер скотт 7 клас por Cshkilniy
3. презентація до уроку вальтер скотт 7 клас3. презентація до уроку вальтер скотт 7 клас
3. презентація до уроку вальтер скотт 7 клас
Cshkilniy6.3K vistas
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..." por polyatikinalyubov
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
polyatikinalyubov15.8K vistas
Українська середньовічна література XІ – XV століття por Олена Хомко
Українська середньовічна література XІ – XV століттяУкраїнська середньовічна література XІ – XV століття
Українська середньовічна література XІ – XV століття
Презентація на тему"Туве Янсон "Капелюх чарівника" por dtamara123
Презентація на тему"Туве Янсон "Капелюх чарівника"Презентація на тему"Туве Янсон "Капелюх чарівника"
Презентація на тему"Туве Янсон "Капелюх чарівника"
dtamara1233.1K vistas
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування por Тетяна Шинкаренко
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуваннямова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування

Similar a Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 2 год.) за підр. Ю.Ковбасенка

Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1 год.) за підр. Ю.Ковбасенка por
Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1 год.) за підр. Ю.КовбасенкаКалендарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1 год.) за підр. Ю.Ковбасенка
Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1 год.) за підр. Ю.КовбасенкаAdriana Himinets
2.4K vistas6 diapositivas
Календарне планування з укр.літ. 6 клас por
Календарне планування з укр.літ. 6 класКалендарне планування з укр.літ. 6 клас
Календарне планування з укр.літ. 6 класAdriana Himinets
11.9K vistas10 diapositivas
Zl 5 kl 2015 por
Zl 5 kl 2015Zl 5 kl 2015
Zl 5 kl 2015Світлана Сердюк
1.2K vistas7 diapositivas
Zl 5 kl 2015 por
Zl 5 kl 2015Zl 5 kl 2015
Zl 5 kl 2015Світлана Сердюк
494 vistas7 diapositivas
ул ктп 5 2017 2018 por
ул ктп 5 2017 2018ул ктп 5 2017 2018
ул ктп 5 2017 2018PolinaMokrushina
527 vistas6 diapositivas
ул ктп 5 2015 2016 por
ул ктп 5 2015 2016ул ктп 5 2015 2016
ул ктп 5 2015 2016PolinaMokrushina
545 vistas6 diapositivas

Similar a Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 2 год.) за підр. Ю.Ковбасенка(20)

Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1 год.) за підр. Ю.Ковбасенка por Adriana Himinets
Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1 год.) за підр. Ю.КовбасенкаКалендарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1 год.) за підр. Ю.Ковбасенка
Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 1 год.) за підр. Ю.Ковбасенка
Adriana Himinets2.4K vistas
Календарне планування з укр.літ. 6 клас por Adriana Himinets
Календарне планування з укр.літ. 6 класКалендарне планування з укр.літ. 6 клас
Календарне планування з укр.літ. 6 клас
Adriana Himinets11.9K vistas
5 клас Зарубіжна література. нова прграма і семестр por dtamara123
5 клас Зарубіжна література. нова прграма і семестр5 клас Зарубіжна література. нова прграма і семестр
5 клас Зарубіжна література. нова прграма і семестр
dtamara123118 vistas
Зарубіжна література. 6 клас por yakusheva
Зарубіжна література. 6 класЗарубіжна література. 6 клас
Зарубіжна література. 6 клас
yakusheva3.8K vistas
Календарне планування із світової літератури. 6 клас por Adriana Himinets
Календарне планування із світової літератури. 6 класКалендарне планування із світової літератури. 6 клас
Календарне планування із світової літератури. 6 клас
Adriana Himinets17K vistas
Календарне планування із зар.літ. 7 клас (нп) por Adriana Himinets
Календарне планування із зар.літ. 7 клас (нп)Календарне планування із зар.літ. 7 клас (нп)
Календарне планування із зар.літ. 7 клас (нп)
Adriana Himinets16.8K vistas
Календарн0 - тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 6 класі por dtamara123
 Календарн0 - тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 6 класі Календарн0 - тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 6 класі
Календарн0 - тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 6 класі
dtamara123170 vistas
8 клас Календарно -тематичне планування por dtamara123
8 клас Календарно -тематичне планування8 клас Календарно -тематичне планування
8 клас Календарно -тематичне планування
dtamara123360 vistas
10 zl p_2018 por 4book
10 zl p_201810 zl p_2018
10 zl p_2018
4book9.7K vistas
Зарубіжна література. 7 клас por yakusheva
Зарубіжна література. 7 класЗарубіжна література. 7 клас
Зарубіжна література. 7 клас
yakusheva3.5K vistas

Más de Adriana Himinets

Джек Лондон por
Джек ЛондонДжек Лондон
Джек ЛондонAdriana Himinets
133 vistas17 diapositivas
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі" por
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"Adriana Himinets
2.8K vistas20 diapositivas
Чарльз Дікенс por
Чарльз ДікенсЧарльз Дікенс
Чарльз ДікенсAdriana Himinets
809 vistas23 diapositivas
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом" por
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"Adriana Himinets
2.3K vistas19 diapositivas
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз твору por
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз творуА.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз твору
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз творуAdriana Himinets
906 vistas19 diapositivas
Пригоди Робінзона Крузо por
Пригоди Робінзона КрузоПригоди Робінзона Крузо
Пригоди Робінзона КрузоAdriana Himinets
924 vistas36 diapositivas

Más de Adriana Himinets(20)

Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі" por Adriana Himinets
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня в прозі"
Adriana Himinets2.8K vistas
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом" por Adriana Himinets
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"
М.Гоголь "Ніч перед Різдвом"
Adriana Himinets2.3K vistas
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз твору por Adriana Himinets
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз творуА.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз твору
А.Ліндґрен "Міо, мій Міо". Аналіз твору
Adriana Himinets906 vistas
Пригоди Робінзона Крузо por Adriana Himinets
Пригоди Робінзона КрузоПригоди Робінзона Крузо
Пригоди Робінзона Крузо
Adriana Himinets924 vistas
Давньогрецька міфологія та пантеон богів por Adriana Himinets
Давньогрецька міфологія та пантеон богівДавньогрецька міфологія та пантеон богів
Давньогрецька міфологія та пантеон богів
Adriana Himinets1K vistas
Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023) por Adriana Himinets
Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)
Модельна програма з УЛ 7-9 кл ( 2023)
Adriana Himinets201 vistas
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р. por Adriana Himinets
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
Adriana Himinets1.1K vistas
А.Ліндґрен. Життєвий шлях por Adriana Himinets
А.Ліндґрен. Життєвий шляхА.Ліндґрен. Життєвий шлях
А.Ліндґрен. Життєвий шлях
Adriana Himinets748 vistas
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня" (текст) por Adriana Himinets
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня" (текст)Ч.Дікенс "Різдвяна пісня" (текст)
Ч.Дікенс "Різдвяна пісня" (текст)
Adriana Himinets2.5K vistas
Д.Дефо "Робінзон Крузо". Анкета por Adriana Himinets
Д.Дефо "Робінзон Крузо". АнкетаД.Дефо "Робінзон Крузо". Анкета
Д.Дефо "Робінзон Крузо". Анкета
Adriana Himinets1.2K vistas
Список творів із зарубіжної літератури (5-9 кл.) por Adriana Himinets
Список творів із зарубіжної літератури (5-9 кл.)Список творів із зарубіжної літератури (5-9 кл.)
Список творів із зарубіжної літератури (5-9 кл.)
Adriana Himinets1.5K vistas

Último

Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» por
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
15 vistas10 diapositivas
111.pptx por
111.pptx111.pptx
111.pptxSvetlana Solyanik
27 vistas15 diapositivas
Академічна доброчесність por
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
61 vistas15 diapositivas
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
58 vistas15 diapositivas
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 vistas14 diapositivas
В'ячеслав Васильович Петров por
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 vistas10 diapositivas

Último(14)

Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195861 vistas
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 vistas
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vistas
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vistas
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 vistas
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vistas
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vistas

Календарне планування із ЗЛ (6 кл. НУШ, 2 год.) за підр. Ю.Ковбасенка

 • 1. Химинець А.А. _________________________________________________________________________1 Календарне планування із зарубіжної літератури 6 клас ( (2023/2024 н.р.) 2 год. Зміст І СЕМЕСТР – 32 г............................................................................................................................................... 1 Вступ – 2 г. .................................................................................................................................................................................. 1 Міфи на всі часи – 6 г., РМ (у) – 1 г, ПЧ- 1 г., КР – 1 г........................................................................................................... 2 Пригоди і фантастика – 17 г., РМ (п) – 1 г., КР – 1 г., аудіювання та читання – 1 г., ПЧ – 1 г .................................. 2 ІІ СЕМЕСТР – 38 г. ............................................................................................................................................ 4 Не здаватися у життєвих випробуваннях – 12 г., КР – 1 г. ................................................................................................ 4 Барви світової поезії – 8 г., РМ (п) – 1 г................................................................................................................................... 5 Замислюємося про майбутнє – 6 г., РМ (у) – 1 г., ПЧ – 2 г., КР - 1 г................................................................................... 6 Підсумки – 3 г., аудіювання та читання – 1 г........................................................................................................................ 6 Види робіт із зарубіжної літератури* 6 кл. НУШ (2 год) Семестри І ІІ Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття учнями літературних знань і компетентностей (КР) 2 2 Уроки позакласного читання (ПЧ) 2 2 1. Сприймає усну інформацію на слух / Аудіювання Аудіювання 1 1 2. Усно взаємодіє та висловлюється / Говоріння Розвиток мовлення (усно) - РМ (у) 1 1 3. Сприймає письмові тексти/ Читання Читання вголос 1 1 4. Письмово взаємодіє та висловлюється / Письмо Розвиток мовлення (письмово) - РМ (п) 1 1 *Таблиця має рекомендаційний характер. Учитель може ставити оцінки за обов’язкові групи загальних результатів (аудіювання, говоріння, читання, письмо) на основі різних видів робіт (зазначених у навчальних програмах) або на основі спостереження за поступом учнів протягом семестру. Кількість і види таких робіт на семестр учитель може планувати самостійно. І СЕМЕСТР – 32 г. Вступ – 2 г. № Тема К-сть год Дата 1. Вступ. Специфіка художньої літератури як виду мистецтва, її подібність і відмінність від інших видів мистецтва. 1 2. Художній образ, особливості його сприйняття. Роль перекладачів у залученні українських читачів до скарбниці світової літератури. Теорія літератури (ТЛ) Художній образ, види художніх образів у літературі. Поглиблення понять: оригінал і переклад. Література і культура (ЛК) Специфічні ознаки різних видів мистецтва. Україна і світ (УС) Традиційні образи в національних літературах. Медіатекст (МТ) Використання художніх образів у державних символах різних країн, у різних видах мистецтва. 1
 • 2. Химинець А.А. _________________________________________________________________________2 Міфи на всі часи – 6 г., РМ (у) – 1 г, ПЧ- 1 г., КР – 1 г. № Тема К-сть год Дата 3. Поняття про міф. Поняття про міф, його відмінності від казки та легенди. Міфологія народів світу як джерело літературних сюжетів. (ТЛ) Міф. (ЛК) Утілення міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.). (УС) Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про добрі й злі сили). Звернення українських письменників до образів, сюжетів міфів народів світу. 1 4. Основні тематичні групи грецьких міфів. Боги, герої і люди в давньогрецьких міфах. Найвідоміші міфологічні образи, сюжети, мотиви Стародавньої Греції. МТ) Фільмографія: «Олімп» (режисери Н. Вілінг, А. Таппінг, Канада, Велика Британія, 2015), «Міфи Давньої Греції» (режисер С. Бержер, Франція, 2016), та ін. 1 5. Міф про Прометея. Велич подвигу Прометея, його самопожертва заради людей 1 6. Причини популярності образу Прометея (УС) Образи Прометея в українській літературі. (МТ) Фільмографія: «Прометей» (режисер О. Снежко- Бловатська, СРСР, 1974) та ін. 1 7. Міфи про Геракла (за вибором учителя) 1 8. Уславлення розуму й сили людини в циклі міфів про Геракла 1 9. РМ (у) 1. Характеристика образу Геракла 1 10. ПЧ 1. «Деметра і Персефона», «Нарцис», «Пігмаліон» та інші (2-3 за вибором) 1 11. КР 1. Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття учнями літературних знань і компетентностей 1 Пригоди і фантастика – 17 г., РМ (п) – 1 г., КР – 1 г., аудіювання та читання – 1 г., ПЧ – 1 г № Тема К-сть год Дата 12. Даніель Дефо (1660-1731). Цікава сторінка з життя письменника «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо» (2-3 розділи за вибором учителя). Сюжет роману. (ТЛ) Роман. Поглиблення понять: повість, тема, ідея художнього твору, сюжет, персонаж. (МТ) Фільмографія: «Робінзон Крузо» (режисер Р. Харді, США, 1997) 1 13. Роман Д. Дефо «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо» – книга про безмежні можливості, творчу діяльність і стійкість людини у виключних обставинах. 1 14. Життєві випробування Робінзона Крузо 1 15. Утвердження в романі «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо» можливості гармонійного співіснування людини й природи, людей, що належать до різних культур. 1 16. Роман Д. Дефо «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо» як початок світової «робінзонади». 1
 • 3. Химинець А.А. _________________________________________________________________________3 17. Чарльз Діккенс (1812-1870). Цікава сторінка з життя письменника. Історія написання «Різдвяних повістей». «Різдвяна пісня у прозі». Сюжет та композиція твору. (ТЛ) Фантастика, гумор, порівняння, інтер’єр. Поглиблення понять: повість, тема, ідея художнього твору, сюжет, персонаж. (ЛК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творах Ч. Діккенса. Утілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві. (УС) Висловлювання українських митців про творчість Ч. Дікенса, Українські переклади класичних і сучасних творів зарубіжної літератури. (МТ) «Різдвяна історія» (режисер Р. Земекіс, США, 2009 1 18. Подорож Скруджа у часі й просторі. Динаміка його образу, причини духовного переродження. 1 19. РМ (п) 2. Що робить людину щасливою? Гуманістичний зміст і висока людяність твору. 1 20. Реальні та фантастичні елементи в сюжеті повісті. Значення образу Різдва у творі. Ознаки фольклору (казки, пісні) у творі 1 21. Микола Васильович Гоголь (1809-1852). Цікава сторінка з життя письменника. Поетичність повісті «Ніч перед Різдвом». (ТЛ) Фантастика, гумор, порівняння, інтер’єр. Поглиблення понять: повість, тема, ідея художнього твору, сюжет, персонаж. (ЛК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творах М. В. Гоголя. Утілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві. (УС) М. В. Гоголь і Україна, музеї М. В. Гоголя в Україні (Полтавщина). Висловлювання українських митців про творчість М В. Гоголя. Українські переклади класичних і сучасних творів зарубіжної літератури. (МТ) Фільмографія: «Вечори на хуторі біля Диканьки» (режисер О. Роу, СРСР, 1969), 1 22. Тема кохання. Образи Оксани і Вакули. 1 23. Гумор в повісті, особливості її мови. Поєднання фантастичного і реального. 1 24. Українські народні традиції та звичаї у творі. Елементи фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки). 1 25. Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907–2002). Цікава сторінка з життя письменниці. «Міо, мій Міо». Сюжет твору (ТЛ) Поглиблення понять: повість, тема, ідея художнього твору, сюжет, персонаж. (УС) Українські переклади класичних і сучасних творів зарубіжної літератури. (МТ) Фільмографія: «Міо, мій Міо» (режисер В. Грамматиков, Швеція, СРСР, Норвегія, 1987) 1 26. А.Ліндгрен «Міо, мій Міо». Доля хлопчика Буссе та його мрії, що допомагають здолати життєві негаразди й самотність. 1 27. Чарівний світ і казкові образи твору. 1 28. Перемога юного лицаря Міо (Буссе) над злими чарами. 29. Друзі, сили добра, персонажі зі світу природи, які допомагають головному героєві. Віра в перемогу дружби та людяності у творі. 1 30. Аудіювання та читання 1 31. КР 2. Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття учнями літературних знань і компетентностей 1
 • 4. Химинець А.А. _________________________________________________________________________4 32. ПЧ 2 О. Генрі. «Вождь червоношкірих» та ін. (1-2 за вибором) 1 ІІ СЕМЕСТР – 38 г. Не здаватися у життєвих випробуваннях – 12 г., КР – 1 г. № Тема К-сть год Дата 33. Джек Лондон (1876-1916). Цікава сторінка з життя письменника. «Жага до життя». Самовладання, воля до життя головного героя оповідання, його мужність у сутичках із суворою природою та життєвими обставинами. (ТЛ) Портрет, проблема і проблематика літературного твору. Поглиблення понять: тема, ідея, герой художнього твору (вплив обставинна формування характеру і вчинки, внутрішній світ героя/героїні). (ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах мистецтва. (УС) Твори сучасних українських письменників для дітей і про дітей. 1 34. Збереження моральних переконань у моменти смертельної небезпеки. 1 35. Роль пейзажних і портретних замальовок у відтворенні внутрішнього стану головного героя. 1 36. Проблеми зрадництва та духовної стійкості у творі (МТ) Фільмографія: «Любов до життя» (реж. К. Суайгерт, США,2012) 1 37. Анна Ґавальда (нар. 1970). Цікава сторінка з життя письменниці. «35 кіло надії». Теми школи, родини, життєвого покликання особистості. (ТЛ) Портрет, проблема і проблематика літературного твору. Поглиблення понять: тема, ідея, герой художнього твору (вплив обставинна формування характеру і вчинки, внутрішній світ героя/героїні). (ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах мистецтва. (УС) Твори сучасних українських письменників для дітей і про дітей. (МТ) Фільмографія: «35 кіло надії» (реж. О. Ланглуа, Бельгія, Франція, 2005) 1 38. Ґрегуар Дюбоск на шляху дорослішання (болісне переживання самотності й нерозуміння з боку інших, пошук власної духовної сутності та улюбленої справи). 1 39. Складні випробування та їх роль у формуванні характеру підлітка. 1 40. Образ дідуся Леона як моральний приклад і опора для хлопчика. Відкритий фінал повісті. 1 41. Крістіне Нестлінґер (нар. 1936). Цікава сторінка з життя письменниці. «Конрад, або Дитина з бляшанки». Сюжет твору. (ТЛ) Портрет, проблема і проблематика літературного твору. Поглиблення понять: тема, ідея, герой/героїня художнього твору 1
 • 5. Химинець А.А. _________________________________________________________________________5 (вплив обставинна формування характеру і вчинки, внутрішній світ героя/героїні). (ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах мистецтва. (УС) Твори сучасних українських письменників для дітей і про дітей. (МТ) Фільмографія «Конрад, або Дитина з бляшанки» (реж. К. Шреден, ФРН, 1983) 42. Незвичайність образу Конрада, риси його характеру. 1 43. Конрад і його становлення у світі. 1 44. Протиставлення очікувань дорослих та справжніх цінностей дитинства. 1 45. КР 3. Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття учнями літературних знань і компетентностей 1 Барви світової поезії – 8 г., РМ (п) – 1 г. № Тема К-сть год Дата 46. Мацуо Басьо (1644—1694). Цікава сторінка з життя поета. Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми та широта художнього змісту хайку. (ТЛ) Хайку, епітет, метафора. Поглиблення поняття: вірш. (ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в різних культурах. (УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів. (МТ) Фільмографія: документальні фільми про природу Японії 1 47. Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст. 1 48. Виразне читання напам’ять хайку Мацуо Басьо 49. Роберт Бернс (1759—1796). Любов до Батьківщини, до рідного краю у вірші "Моє серце в верховині" (ТЛ) Епітет, метафора. Поглиблення поняття: вірш. (ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в різних культурах. (УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів. (МТ) Фільмографія: документальні фільми про природу Шотландії 1 50. РМ (п) 3. Аналіз поезії Р.Бернса «Моє серце в верховині» Антитеза (рідний край – чужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.). 1 51. Виразне читання напам’ять вірша Р.Бернса "Моє серце в верховині" 1 52. Генрі Лонгфелло (1807–1882). Цікава сторінка з життя поета. «Пісня про Гайавату» («Люлька згоди»). Міфи північноамериканських індіанців та їхнє втілення в поемі «Пісня про Гайавату». Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди). (ТЛ) Епітет, метафора. Поглиблення поняття: вірш. (ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в різних культурах. (УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів. (МТ) Фільмографія: документальні фільми про природу США, «Пісня про Гайавату» (режисер Д. Шор, Канада, США, 1997) 1
 • 6. Химинець А.А. _________________________________________________________________________6 53. Образ Гайавати. Ідеї миру, національного єднання, відданого служіння народові 1 54. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові у творі 1 Замислюємося про майбутнє – 6 г., РМ (у) – 1 г., ПЧ – 2 г., КР - 1 г. № Тема К-сть год Дата 55. Рей Дуглас Бредбері (1920—2012). Цікава історія з життя письменника. Проблема руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка». (ТЛ) Художня деталь. Поглиблення понять: тема, ідея, оповідання (фантастичне, науково-фантастичне оповідання). (УС) Українські письменники-фантасти, їхні твори для дітей. (МТ) Медіапрогнозування майбутнього. Фільмографія: «Усмішка» (режисер М. Ралль, СРСР, 1971) та ін. 1 56. Образ Тома, його розвиток під впливом подій, мимовільним учасником яких він стає. 1 57. РМ (у) 4. Значення образу Джоконди для розкриття авторського задуму. Віра автора в силу мистецтва, яке здатне врятувати душу людини та світ. (ЛК) Картина «Мона Ліза» Л. да Вінчі. Образ майбутнього у творах сучасного мистецтва (живопис, кіно, музика та ін.). 1 58. Ідея особистої відповідальності у творі. 1 59. ПЧ 3. Бредбері Р. «Все літо в один день» та інші оповідання (1- 2 за вибором) 1 60. Роберт Шеклі (1928-2005). Цікава історія з життя письменника. «Запах думки». Фантастичний світ оповідання. (ТЛ) Художня деталь. Поглиблення понять: тема, ідея, оповідання (фантастичне, науково-фантастичне оповідання). (УС) Українські письменники-фантасти, їхні твори для дітей. 1 61. Р.Шеклі «Запах думки». Духовне й фізичне випробування головного героя (Кліві). 1 62. Уславлення могутності, розуму та інтуїції людини, її здатності не схилятися в екстремальних ситуаціях 1 63. КР 4. Діагностування (у різний спосіб) прогресу набуття учнями літературних знань і компетентностей 1 64. ПЧ 4 Ролінґ Дж. «Гаррі Поттер і таємна кімната» 1 Підсумки – 3 г., аудіювання та читання – 1 г. № Тема К-сть год Дата 65. Види художніх образів у прочитаних художніх текстах і медіатекстах. Актуальна проблематика класичних і сучасних творів. 1 66. Міфологічні образи і сюжети, їх утілення в різних видах мистецтва. Фантастика та її роль у художній літературі. 1 67. Моральні якості літературних героїв та героїнь у життєвих випробуваннях. Засоби художньої виразності у поетичних і прозових творах. Сучасні ресурси зарубіжної літератури для учнів (друковані, цифрові). 1
 • 7. Химинець А.А. _________________________________________________________________________7 68. Аудіювання та читання 1 69. Літературна вікторина за вивченими творами 1 70. Ознайомлення зі списком літератури на 7 клас. 1