Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

PEDAGOGI TERBEZA MATEMATIK.pptx

  1. PEDAGOGI TERBEZA PEMULIHAN KHAS MATEMATIK DISEDIAKAN OLEH : PAULA ANAK PETER
  2. PEMETAAN KEMAHIRAN PEMULIHAN MATEMATIK
  3. KANDUNGAN PROSES PRODUK PERSEKITARAN 4 ELEMEN PEGAGOGI TERBEZA CONTOH : TAJUK : OPERASI TAMBAH KEMAHIRAN : 4.2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18
  4. ELEMEN TERBEZA 1. KANDUNGAN (BELAJAR APA ??) • Kandungan pelajaran diubah suai ikut - Keperluan dan kemampuan murid - Kesediaan belajar - minat JATI WIRA WAJA Operasi tambah dalam lingkungan 10 Operasi tambah dalam lingkungan 15 Operasi tambah dalam lingkungan 18 2. PROSES (BAGAIMANA BELAJAR ? ) • Proses pengajaran guru dan proses belajar murid. • Mempelbagaikan kaedah, sumber dan aktiviti. JATI WIRA WAJA • Aktiviti individu 1. Masukkan dua jenis warna guli dalam tali ikut arahan guru. 2. Bina ayat matematik dan selesaikan. • Aktiviti pasangan. 1. Murid 1 pilih 2 kad nombor rawak. 2. Murid 2 tulis ayat matematik dan selesaikan. 3. Ulang langkah dengan tukar peranan. • Aktiviti pasangan 1. Murid hasilkan rantai dengan guli 2 warna secara rawak. 2. Murid bina ayat matematik dan selesaikan.
  5. ELEMEN TERBEZA 3. PRODUK (BAGAIMANA DINILAI?) • bahan berbeza mengikut kecenderungan pembelajaran. • Pelbagai kaedah penilaian. JATI WIRA WAJA Sebut ayat matematik yang lengkap dengan betul. Tulis ayat matematik yang lengkap dengan betul. Pamer hasil tugasan (rantai) dan tulis ayat matematik yang lengkap dan betul. 4. PERSEKITARAN • Guru menyediakan persekitaran bilik darjah sesuai untuk belajar. • Mengambil kira kemudahan dan keadaan iklim bilik darjah / sekolah . • Contoh : sekolah bandar, sekolah luar bandar, sekolah pedalaman.
Publicidad