Publicidad

PELAN sTRATEGIK DLP 2020.docx

23 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

PELAN sTRATEGIK DLP 2020.docx

 1. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 1 | P a g e ANALISIS PERSEKITARAN PANITIA MATEMATIK ( S ) KEKUATAN S1. Pengurusan Panitia berjalan dengan baik. S2. Keprihatinan pihak Pentadbir. S3. Mendapat kerjasama daripada semua guru subjek yang terlibat. S4. Adanya bahan Bantu mengajar dan kemudahan ICT. ( W ) KELEMAHAN W1. Masih ada item dalam pengurusan Panitia yang belum selesai. W2. Masih ada murid yang kerap tidak hadir ke sekolah. W3. Murid belum menguasai kemahiran terutamanya sifir dan fakta asas matematik. W4. Tiada kesinambungan pelajaran murid semasa di rumah. W5. Guru terlalu banyak bebanan tugas lain selain daripada Pdp ( O ) PELUANG O1. Pemantauan dari PPD / JPN. O2. Kerjasama daripada semua guru subjek matematik. O3. Mendapat sokongan PIBG dan pihak sekolah – pentadbir. Strategi SO  Bahan-bahan untuk PdP mudah diperolehi dari pihak sekolah.  Kekalkan Program-program dan Projek-projek Matematik serta penambahbaik untuk 2019.  Meggunakan pelbagai kaedah pendekatan supaya murid lebih berminat dalam subjek ini. Strategi WO  Memahami pentingnya subjek ini dalam penghidupan harian kita.  Mengesan lebih awal murid yang menghadapi masalah pembelajaran dalam subjek ini. ( C ) Cabaran C1. Ibu bapa terlalu bergantung pada pihak sekolah atas kejayaan anak-anak. C2. Pengaruh sosial di luar dan juga media semasa. C3. Wujudnya tekanan daripada rakan sebaya dan tiada usaha sendiri untuk mengulangkaji pelajaran di rumah. Strategi SC  Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa tentang masalah pembelajaran yang dihadapi anak-anak mereka.  Memperbanyakkan bahan bantu mengajar yang lebih menarik minat murid. Strategi WC  Mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran agar lebih menarik perhatian murid-murid.  Gunakan pendekatan yang lebih mesra dengan murid- murid.  Wujudkan guru-guru kecil di kalangan rakan-rakan sebaya mereka. Luaran Dalaman
 2. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 2 | P a g e PERANCANGAN STRATEGIK DLP NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: LINUS, Sek Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru Isu Masalah Matlamat Strategik Indikator Pencapaian (KPI) Sasaran (ETR) TOV 2018 2019 2020 Tahap penguasaan Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris boleh dipertingkatkan Kemahiran berfokus kurang semasa pdp Murid lebih berminat belajar sains dan matematik Pembelajaran berasaskan projek sains dan matematik Tagging Bilik darjah DLP Gallery walk hasil murid DLP Broshure DLP Murid DLP bentangkan projek Ikon DLP dipaparkan dibilik darjah DLP Hasil Kerja murid DLP dipaparkan Broshure DLP diedarkan semasa AGM & Hari Suai Kenal 60 % 70 % 90 % 100 %
 3. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 3 | P a g e PELAN TAKTIKAL DLP BIL PROGRAM OBJEKTIF TINDAKAN TEMPOH KOS / SUMBER INDIKATOR PENCAPAIAN TOV ETR 1. Pembelajaran berasaskan projek sains dan matematik Murid DLP bentangkan projek  Guru DLP  Pentadbir Bulan Julai tiada 50% Murid DLP bentangkan projek dengan penuh keyakinan 60% 80% 2. Tagging Bilik darjah DLP Meningkatkan minat murid DLP  Guru DLP Mac tiada BIlik darjah DLP ditagging 60 % 80 % 3. Gallery walk hasil murid DLP Cendurung murid menghasilkan hasil kerja  Guru DLP Januari hingga Oktober tiada Hasil Murid DLP dipaparkan 70 % 80 % 4. Broshure DLP Meningkatkan peratusan kemasukan murid DLP  Guru DLP Bulan Jan Bulan Mac tiada Broshure DLP diedarkan 30 % 80 %
 4. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 4 | P a g e PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN Nama Program : KUIZ MATEMATIK Objektif : Meningkatkan daya ingatan dalam fakta sifir. Tempoh : Januari hingga September Kumpulan Sasaran : Semua murid Guru Terlibat : Guru Panitia Matematik / AJK Proses Kerja : 1. Taklimat program-Ketua AJK : 2.Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan : 3.Pelantikan penyelaras program : 4.Penetapan aspek yang dinilai : 5.Perbincangan guru m/p dengan murid tentang program : 6.Pelaksanaan aktiviti di kelas dan di waktu kokurikukulm : 7. Murid-murid akan dibahagikan mengikut kumpulan di dalam kelas masing-masing. : 8. Murid menjawab soalan Kuiz : 9. Murid yang melengkapkan Kuiz dengan jayanya diberikan hadiah di perhimpunan mingguan. Kos/ Sumber Pendapatan : RM50(PCG Matematik hadiah ) Kekangan : Tidak menghafal sifir Pemantauan : Pihak Pentadbir Sekolah bersama Ketua Panitia Penilaian : Peratusan murid menjawab kuiz dengan betul meningkat Penambahbaikan : : Dilakukan 3 bulan berdasarkan bilangan murid .
 5. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 5 | P a g e PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN Nama Program One day 1 subject Objektif : Mengkukuhkan daya ingatan murid dalam fakta asas matematik Tempoh : Julai ( Satu hari ) Kumpulan Sasaran : Tahun 6 Guru Terlibat : Guru Matematik tahun 6 Proses Kerja :1. Taklimat program-Ketua AJK : 2.Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan : 3.Pelantikan penyelaras program : 4.Penetapan aspek yang dinilai : 5.Perbincangan guru m/p dengan murid tentang program : 6.Pelaksanaan aktiviti di kelas : 7. Murid-murid akan dibahagikan mengikut kumpulan kecil di dalam kelas masing-masing. : 8. Setiap kumpulan akan disediakan bahan : 9. Murid menjawab soalan & Dibimbing Kos / Sumber Pendapatan -RM 150 PIBG Pemantauan : Pihak Pentadbir Sekolah bersama Ketua Panitia Kekangan : Penilaian : Peperiksaan / Ujian bulanan Penambahbaikan : : Dilakukan selepas ujian bulanan / peperiksaan.
 6. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 6 | P a g e PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN Nama Program : Kelas Bimbingan Objektif : Meningkatkan peratusan murid lulus dalam peperiksaan Tempoh : Februari hingga September Kumpulan Sasaran : Tahun 6 Guru Terlibat : Guru Matematik tahun 6 Proses Kerja : 1. Taklimat program-Ketua AJK : 2.Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan : 3.Pelantikan penyelaras program : 4.Penetapan aspek yang dinilai : 5.Perbincangan guru m/p dengan murid tentang program : 6.Pelaksanaan aktiviti di kelas dengan membahagikan murid kepada 2 kumpulan :7. Selepas bulan Jun Klinik Matematik dijalankan untuk murid halus oleh En.P.Ganesan Kos/ Sumber Pendapatan : Tiada Kekangan Pemantauan : Pihak Pentadbir Sekolah bersama Ketua Panitia Penilaian : Peperiksaan / Ujian bulanan Penambahbaikan : : Dilakukan selepas ujian bulanan / peperiksaan.
 7. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 7 | P a g e PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN Nama Program : Program 5 minit sifir fakta asas matematik Objektif : Memahirkan lagi sifir fakta asas matematik. Tempoh : Januari hingga Oktober Kumpulan Sasaran : Tahap 1 Tahun 1 -3 Guru Terlibat : Guru Panitia Matematik Proses Kerja : 1. Taklimat program-Ketua AJK : 2.Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan : 3.Pelantikan penyelaras program : 4.Penetapan aspek yang dinilai : 5.Perbincangan guru m/p dengan murid tentang program : 6.Pelaksanaan aktiviti di kelas : 7. Guru akan menyediakan soalan congak kepada murid sebelum memulakan Pdp Kos /Sumber Pendapatan : KWKK RM50 Pemantauan : Pihak Pentadbir Sekolah bersama Ketua Panitia Kekangan : Mengambil masa lebih daripada 5 minit Penilaian : Kuiz matematik Penambahbaikan : : Dilakukan selepas ujian bulanan / peperiksaan.
 8. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 8 | P a g e PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN Nama Program : Bengkel Menjawab Soalan Objektif : Meningkatkan peratusan murid lulus dalam peperiksaan dengan menguasai sifir dan fakta asas Tempoh : Mei Kumpulan Sasaran : Murid tahun 5 dan 6 Guru Terlibat : Guru Panitia Matematik Proses Kerja : 1. Taklimat program-Ketua AJK : 2.Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan : 3.Pelantikan penyelaras program : 4.Penetapan aspek yang dinilai : 5.Perbincangan guru m/p dengan murid tentang program : 6.Pelaksanaan Bengkel teknik menjawab soalan diadakan kepada murid tahun 6. : 7. Penceramah akan membincangkan teknik menjawab soalan kertas peperiksaan. Kos/ Sumber Pendapatan : RM 150 ( PIBG ) Pemantauan : Pihak Pentadbir Sekolah bersama Ketua Panitia Kekangan Penilaian : Peperiksaan / Ujian bulanan Penambahbaikan : Dilakukan selepas ujian bulanan / peperiksaan.
 9. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 9 | P a g e PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN Nama Program : Minggu Matematik Objektif : Memupuk minat murid terhadap subjek matematik Tempoh : April Kumpulan Sasaran : Semua murid Guru Terlibat : Guru Panitia Matematik Proses Kerja : 1. Taklimat program-Ketua AJK : 2.Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan : 3.Pelantikan penyelaras program : 4.Penetapan aspek yang dinilai : 5.Perbincangan guru m/p dengan murid tentang program : 6.Pelaksanaan aktiviti di kelas : 7. Hadiah akan diberikan kepada murid yang berjaya pada majlis penutup Kos/ Sumber Pendapatan : RM 160/ KWKK Pemantauan : Pihak Pentadbir Sekolah bersama Ketua Panitia Kekangan : Penilaian : Penglibatan murid Penambahbaikan : : Dilakukan selepas ujian bulanan / peperiksaan.
 10. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 10 | P a g e PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA MATEMATIK 2019 BIL AKTIVITI BULAN TINDAKAN 1 Mesyuarat Panitia Januari / April / Julai / Oktober Setiausaha 2 Pemantauan dan Pemeriksaan Buku Latihan Mac / Jun / Sept Semua guru 3 Program Sinar sifir pagi Januari - Mac Semua guru 4 Bengkel Menjawab Soalan ( 5 dan 6) Bulan Mei ( Satu hari) Semua guru 5 Minggu Matematik April Semua guru 6 Analisa Keputusan Ujian dan Peperiksaan Setiap kali peperiksaan Semua guru 7 Analisa Tahap penguasaan PBD Jun , Oktober Semua guru 8 One day One subjek Julai Guru tahun 6 9 PLC topik matematik Setiap bulan 2 kali Semua guru 10 Kelas bimbingan Februari - September Guru tahun 6 10 Program 5 minit fakta asas matematik ( sifir ) Januari – Oktober Semua guru 11 Kuiz fakta asas matematik ( Sifir ) Feb Mac Jun Sept Semua guru 12 LDP fakta asad Matematik dengan Google Classroom Feb Semua guru
 11. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 11 | P a g e 13 Pemurniaan Auto RPH DLP THN 4 Jan Semua guru CARTA GANTT AKTIVITI TAHUNAN PANITIA MATEMATIK BIL PROGRAM BULAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS 1 Mesyuarat Panitia 2 Pemantauan & Pencerapan 3 Pemeriksaan Buku Latihan 4 Program Sinar sifir pagi 5 Bengkel Menjawab Soalan ( 5 dan 6) 6 Minggu Matematik 7 Analisa Keputusan Ujian dan Peperiksaan 8 Analisa Tahap penguasaan PBD 9 One day One subjek 11 Kelas bimbingan 12 Program 5 minit sifir fakta asas matematik 13 LESSON STUDY 14 LDP Penggunaan Google Classroom 15 Pemurniaan Auto RPH DLP
 12. PERANCANGAN STRATEGIK DLP SJKT LADANG SHANGHAI SEREMBAN 2018-2020 12 | P a g e 16 LDP MEMUATNAIK DSKP, RPT, BANK SOALAN DI Gmail Drive
Publicidad