Απόστολος Παύλος.pptx

«Απόστολος Παύλος»
Εισαγωγή
Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έχει
ρωμαϊκή και ιουδαϊκή υπηκοότητα. Το εβραϊκό όνομα του αποστόλου,
ήταν Σαούλ αλλά για τους συμπολίτες του εκτός της Συναγωγής ήταν ο
Παύλος (Paulus).
Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και
εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του,
αλλά και οι παραθέσεις που κάνει στις επιστολές του, μολονότι
βασίζονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δείχνουν γνώση και του
Εβραϊκού κειμένου, άρα και της αρχαίας Εβραϊκής.
Ο Στράβων μάς πληροφορεί ότι η Ταρσός στα χρόνια του Παύλου ήταν
ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, και ήταν
έδρα πολλών στωικών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε
την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του
ελληνισμού.
Αντιλήψεις του Αποστόλου Παυλου
π.Χ.:
• Πίστευε στον εαυτό του, στην καταγωγή του, στη μόρφωσή του, στον
Νόμο και στις παραδόσεις.
• Δεν μπορούσε να καταλάβει το κήρυγμα του Στεφάνου για τον
Μεσσία.
• Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς, καθώς τους θεωρεί
επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του.
μ.Χ.:
• Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για τον εαυτό του, τον Νόμο και
τις παραδόσεις των πατέρων.
• Δικαιώνει μέσα του τον Στέφανο. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
• Απο διώκτης γίνεται Απόστολος των Εθνών.
• Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα, η αγάπη του Χριστού και η
Οικουμένη.
Μεταστροφή του
Αποστόλου Παύλου
O Aπόστολος Παύλος, έγινε χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου
Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον
Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό
αξίωμα.
Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του
Ευαγγελίου "εκ κοιλίας μητρός του", και μετέτρεψε το ζήλο του για τον
Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του, ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση
που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων,
ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ'
οδόν προς την Δαμασκό.
Απόστολος Παύλος.pptx
1η Αποστολική
Περιοδεία
(46-48 μ.Χ.)
Αντιοχεια Συρίας
Σελεύκεια
Σαλαμίνα Κύπρου
Πάφος
Αττάλεια
Πέργη
Ικόνιο
Λύστρα
Δέρβη
Αντιόχεια Συρίας
2η Αποστολική
Περοδεία
(49-52 μ.Χ.)
Αντιόχεια
Συρίας
Τρωάδα
Φιλίππους
Θεσσαλονίκη
Βέροια
Αθήνα
Κόρινθος
3η Αποστολική
Περιοδεία
(52-56 μ.Χ.)
Αντιόχεια
Έφεσος
Τρωάδα
Ελλάδα
Μίλητος
Ιεροσόλυμα
Καισάρεια
4η Αποστολική
Περιοδεία
(62-64μ.Χ.)
Κρήτη
Έφεσος
Ισπανία
Μακεδονία
Μ.Ασία
Ρώμη
Αποστολικές Περιοδείες του
Αποστόλου Παύλου
Το κήρυγμα του Αποστόλου
Παύλου στην Αθήνα
Η Ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσε να
υποστηρίξει κανείς. Ο Λουκάς έχει συνείδηση των
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εκεί και των δυσχερειών
που περικλείει το θέμα Ευαγγέλιο - Ελληνισμός. Γενικά
παρατηρεί, ότι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο
με σκεπτικισμό και με τη φράση «ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ
τούτου».
Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να
υπήρξε, κατά τον Λουκά, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους
Αθηναίους φιλοσόφους. Στην ομιλία του όπως παραδίδεται
στις Πράξεις, ο Παύλος προσπάθησε να ανταποκριθεί στις
ανάγκες ενός ακροατηρίου με φιλοσοφική παιδεία, τελικά
όμως, στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε Εκκλησία.
Απόστολος Παύλος.pptx
Τα βασικά σημεία του
κηρύγματος
• Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς.
• Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των
ανθρώπων. Είναι ρυθμιστής της ζωής τους.
• Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι, δηλαδή, ύπαρξη υλική
και δεν παριστάνεται με είδωλα.
• O Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί σε
μετάνοια τους ανθρώπους για να είναι έτοιμοι την ημέρα της
Κρίσεως.
• Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Εκείνος
θα αναστήσει τους ανθρώπους για τη Κρίση.
Επιστολές του Αποστόλου
Παύλου
Οι επιστολές του Παύλου ή γράμματα του Παύλου, είναι τα
δεκατέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται
στον Απόστολο Παύλο, αν και η συγγραφή ορισμένων είναι υπό
αμφισβήτηση.
Μεταξύ αυτών των επιστολών είναι μερικά από τα πρώτα
υπάρχοντα χριστιανικά χειρόγραφα. Παρέχουν μια εικόνα για τις
πεποιθήσεις και τις αντιπαραθέσεις του πρώιμου Χριστιανισμού.
Ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης, αποτελούν θεμελιώδη
κείμενα τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ηθική θεολογία.
Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Παύλος έγραψε αυτές τις
επιστολές με τη βοήθεια ενός γραμματέα που θα επηρέαζε το
στυλ τους, αν όχι το θεολογικό τους περιεχόμενο.
Οι Επιστολές του Αποστόλου
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Απόστολος Παύλος.pptx
Βιβλιογραφία
• http://apostolospaulos.pbworks.com/w/page/25124959/%CE%9
1%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%C
E%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-
%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE
%99%CE%9A%CE%9F/
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%
CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%
8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%AF
%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE
%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%8
1%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
• Σημειώσεις
• Δαμοπούλου Σοφία
• Β1
• 2022-23
1 de 14

Más contenido relacionado

Similar a Απόστολος Παύλος.pptx(20)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
Δήμητρα Τζίνου109 vistas
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
Δήμητρα Τζίνου190 vistas
αποστολος παυλοςαποστολος παυλος
αποστολος παυλος
Καπετανάκης Γεώργιος266 vistas
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου80 vistas
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Δήμητρα Τζίνου177 vistas
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλου
Καπετανάκης Γεώργιος873 vistas
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου161 vistas
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλου
Καπετανάκης Γεώργιος511 vistas
12apostoloi sofianou112apostoloi sofianou1
12apostoloi sofianou1
Καπετανάκης Γεώργιος275 vistas
αποστολος λουκαςαποστολος λουκας
αποστολος λουκας
Καπετανάκης Γεώργιος366 vistas
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΙεραποστολή και Διακονία.pptx
Ιεραποστολή και Διακονία.pptx
Δήμητρα Τζίνου91 vistas
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Δήμητρα Τζίνου70 vistas
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Δήμητρα Τζίνου230 vistas
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου92 vistas

Más de Δήμητρα Τζίνου(18)

Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Δήμητρα Τζίνου47 vistas
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Δήμητρα Τζίνου4 vistas
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου111 vistas
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Δήμητρα Τζίνου105 vistas
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
Δήμητρα Τζίνου210 vistas
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
Δήμητρα Τζίνου170 vistas
ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ.docxΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ.docx
ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ.docx
Δήμητρα Τζίνου133 vistas
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου100 vistas
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου90 vistas
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Δήμητρα Τζίνου116 vistas
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου113 vistas
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptxΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptx
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptx
Δήμητρα Τζίνου137 vistas
Αρχιτεκτονική ναών.pptxΑρχιτεκτονική ναών.pptx
Αρχιτεκτονική ναών.pptx
Δήμητρα Τζίνου111 vistas

Último(20)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b21 vistas
17 Νοέμβρη17 Νοέμβρη
17 Νοέμβρη
Εργαστήριο Πληροφορικής39 vistas
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou172 vistas
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 vistas
Τα δικά τους λάπμπουκΤα δικά τους λάπμπουκ
Τα δικά τους λάπμπουκ
Dimitra Mylonaki58 vistas
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus37 vistas
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b14 vistas
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou6 vistas
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone7 vistas
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 vistas
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ssuser43d27b5 vistas
SOLAR_TOYS.pptxSOLAR_TOYS.pptx
SOLAR_TOYS.pptx
ssuser66851914 vistas
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki14 vistas
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 vistas
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou45 vistas

Απόστολος Παύλος.pptx

 • 2. Εισαγωγή Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έχει ρωμαϊκή και ιουδαϊκή υπηκοότητα. Το εβραϊκό όνομα του αποστόλου, ήταν Σαούλ αλλά για τους συμπολίτες του εκτός της Συναγωγής ήταν ο Παύλος (Paulus). Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του, αλλά και οι παραθέσεις που κάνει στις επιστολές του, μολονότι βασίζονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δείχνουν γνώση και του Εβραϊκού κειμένου, άρα και της αρχαίας Εβραϊκής. Ο Στράβων μάς πληροφορεί ότι η Ταρσός στα χρόνια του Παύλου ήταν ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, και ήταν έδρα πολλών στωικών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του ελληνισμού.
 • 3. Αντιλήψεις του Αποστόλου Παυλου π.Χ.: • Πίστευε στον εαυτό του, στην καταγωγή του, στη μόρφωσή του, στον Νόμο και στις παραδόσεις. • Δεν μπορούσε να καταλάβει το κήρυγμα του Στεφάνου για τον Μεσσία. • Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς, καθώς τους θεωρεί επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του. μ.Χ.: • Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για τον εαυτό του, τον Νόμο και τις παραδόσεις των πατέρων. • Δικαιώνει μέσα του τον Στέφανο. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. • Απο διώκτης γίνεται Απόστολος των Εθνών. • Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα, η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη.
 • 4. Μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου O Aπόστολος Παύλος, έγινε χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό αξίωμα. Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του Ευαγγελίου "εκ κοιλίας μητρός του", και μετέτρεψε το ζήλο του για τον Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του, ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ' οδόν προς την Δαμασκό.
 • 6. 1η Αποστολική Περιοδεία (46-48 μ.Χ.) Αντιοχεια Συρίας Σελεύκεια Σαλαμίνα Κύπρου Πάφος Αττάλεια Πέργη Ικόνιο Λύστρα Δέρβη Αντιόχεια Συρίας 2η Αποστολική Περοδεία (49-52 μ.Χ.) Αντιόχεια Συρίας Τρωάδα Φιλίππους Θεσσαλονίκη Βέροια Αθήνα Κόρινθος 3η Αποστολική Περιοδεία (52-56 μ.Χ.) Αντιόχεια Έφεσος Τρωάδα Ελλάδα Μίλητος Ιεροσόλυμα Καισάρεια 4η Αποστολική Περιοδεία (62-64μ.Χ.) Κρήτη Έφεσος Ισπανία Μακεδονία Μ.Ασία Ρώμη Αποστολικές Περιοδείες του Αποστόλου Παύλου
 • 7. Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα Η Ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς. Ο Λουκάς έχει συνείδηση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εκεί και των δυσχερειών που περικλείει το θέμα Ευαγγέλιο - Ελληνισμός. Γενικά παρατηρεί, ότι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο με σκεπτικισμό και με τη φράση «ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου». Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να υπήρξε, κατά τον Λουκά, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους Αθηναίους φιλοσόφους. Στην ομιλία του όπως παραδίδεται στις Πράξεις, ο Παύλος προσπάθησε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ακροατηρίου με φιλοσοφική παιδεία, τελικά όμως, στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε Εκκλησία.
 • 9. Τα βασικά σημεία του κηρύγματος • Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς. • Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Είναι ρυθμιστής της ζωής τους. • Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι, δηλαδή, ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα. • O Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί σε μετάνοια τους ανθρώπους για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως. • Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για τη Κρίση.
 • 10. Επιστολές του Αποστόλου Παύλου Οι επιστολές του Παύλου ή γράμματα του Παύλου, είναι τα δεκατέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται στον Απόστολο Παύλο, αν και η συγγραφή ορισμένων είναι υπό αμφισβήτηση. Μεταξύ αυτών των επιστολών είναι μερικά από τα πρώτα υπάρχοντα χριστιανικά χειρόγραφα. Παρέχουν μια εικόνα για τις πεποιθήσεις και τις αντιπαραθέσεις του πρώιμου Χριστιανισμού. Ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης, αποτελούν θεμελιώδη κείμενα τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ηθική θεολογία. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Παύλος έγραψε αυτές τις επιστολές με τη βοήθεια ενός γραμματέα που θα επηρέαζε το στυλ τους, αν όχι το θεολογικό τους περιεχόμενο.
 • 11. Οι Επιστολές του Αποστόλου ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ