Publicidad

Bacterii și Arhebacterii.pdf

15 de Feb de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Bacterii și Arhebacterii.pdf

 1. Procariotele: Bacteria și Archaea Realizat: Svetlana Codreanu,doctor în biologie – IMB profesor grad didactic superior - LTRA Sursa: Wordpress
 2. Eukarya Archaea Bacteria 3 Domenii 6 Regnuri Sursa: Askiitans
 3. • Organismele procariote pot fi întâlnite oriunde, inclusiv în locuri prea acide, sărate, calde sau reci pentru alte organisme. • Sunt unicelulare. • Formele celulelor : sferică (coci, diplococi, streptococi, stafilococi), alungită (bacili), vibrioni şi spiralată (spirili, spirochete). Procariotele: maeştri ai adaptării Procariotele: 2 domenii - Bacteria şi Archaea. Sursa: Amoeba Sisters Sursa: pngkey
 4. Secretul succesului procariotelor: adaptările structurale şi funcţionale • Dimensiunile celulelor 0.5–5 µm, mult mai mici decăt 10–100 µm ale celulelor eucariote. • Prezenţa structurilor specializate. • Pot forma endospori. • Diversificarea metabolismului.
 5. Structuri generale: Membrană plasmatică Citoplasma Nucleoid Perete celular Ribozomi Structuri speciale: Flageli Cheți (pili) Plasmide Capsulă Tilacoizi Criste Să ne amintim Structura celulei procariote: identificaţi structurile numerotate Sursa: Chegg Study
 6. Structuri specializate Cianobacterii Asemenea cloroplastelor Bacterii aerobe Asemenea mitocondriilor Sursa: Biol.Ch.27
 7. Endospori = adaptare pentru a supraveţui condiţiilor nefavorabile Endospor 0.3 µm Multe procariote formează forme metabolic inactive, care pot rămâne în stare latentă dar viabilă timp de secole. Sursa: Biol.Ch.27
 8. Peretele celular al procariotelor • Peretele celular, caracteristic majorităţii procariotelor, menţine forma celulelor şi asigură protecţia lor. • Spre deosebire de Eucariote, la care este format din celuloză sau chitină, peretele celular bacterian conţine peptidoglican, o reţea de polimeri glucidici legaţi de polipeptide. • Eubacteriile conțin peptoglican (mureină) în componența peretelui celular, Arhebacteriile – nu conțin peptoglican.
 9. Utilizând Coloraţia Gram savanţii clasifică bacteriile în Gram-positive şi Gram-negative pe baza compoziţiei chimice a peretelui celular Bacteriile Gram pozitive: stratul gros de peptoglican absoarbe culoarea violetului de gențiană Bacteriile Gram negative: colorantul violet este înlăturat usor și se colorează cu al doilea colorant -fuxina peptoglican Membrana celulară peptoglican Membrana externă Sursa: Biol.Ch.27
 10. • Majoritatea procariotelor au cromozom circular, localizat in regiunea numită nucleoid • Unele specii de bacterii au inele mai mici de ADN numite plasmide. Genomul Procariotelor- lipseşte nucleul cromozom plasmidă Sursa: Biol.Ch.27
 11. Reproducerea – prin fisiune binară Procariotele se reproduc asexuat prin fisiune binară şi se pot divide fiecare 1–3 ore. Sursa: AP Bio
 12. Recombinarea Genetică Schimbul de material genetic la procariote este posibil prin următoarele procese: • Conjugare • Plasmide • Transformare – ADN liber • Transducţie • Bacteriofagi Sursa: The Microbiologist
 13. Conjugarea Pili sexuali 1 µm Sursa: Biol.Ch.27
 14. Conjugarea Plasmida F Celule F+ Celule F– Punte de împerechere Cromozom bacterian (a) Conjugarea şi transferul de plasmide F factor *Hfr cell A+ A+ A+ A+ A+ A– A– A– A– A+ Bacterie recombinată Cromozom bacterian (b) Conjugarea şi transferul unui fragment de ADN cromozomial *Hfr cell - high-frequency recombination cell - tulpini de bacterii la care plasmidele de conjugare sunt integrate în ADN-ul cromozomial Celule F– Celule F+ Celule F– Sursa: Biol.Ch.27
 15. Sursa: Wikipedia Acțiune electrică Transformarea Acțiune termică Sursa: OrbitBiotech
 16. Transducţia A+ B– Celulă recombinantă Celula bacteriană recipientă B– A+ A– Recombinarea A+ Celula bacteriană donor A+ B+ A+ B+ ADN bacteriofagului Sursa: Biol.Ch.27
 17. Plasmidele şi rolul lor Plasmidele – material genetic extracromozomal Rolul plasmidelor: • Variabilitatea materialului genetic (Plasmide F) • Proprietăţi noi - patogenitatea bacteriană - rezistenţa la antibiotice şi alţi factori (Plasmide R)
 18. Nutriţia şi metabolismul procariotelor • Fototrofii obţin energia din lumină. • Chemotrofii obţin energia din reacţii chimice. • Autotrofii utilizează CO2 în calitate de sursă de carbon. • Heterotrofii utilizează compuşi organici ca sursă de carbon. • Combinarea acestor factori dau 4 moduri de nutriţie: fotoautotrofia (la cianobacterii), chemoautotrofia (ex. Sulfolobus), fotoheterotrofia (Rhodobacter) şi chemoheterotrofia (ex. Clostridium).
 19. Rolul oxigenului în metabolism • Metabolismul procariotelor variază cu referire la O2: – Obligat aerobi necesită O2 pentru respiraţia celulară. – Obligat anaerobi sunt afectaţi negativ de O2 şi utilizează fermentaţia – respiraţia anaerobă. – Facultativ anaerobi pot supraveţui atât în prezenţa cât şi lipsă de O2.
 20. Cooperare metabolică între celulele bacteriene Celule fotosintezatoare Heterocyte 20 µm Fixarea azotului •Unele procariote transformă azotul atmosferic (N2) în amoniu (NH3). •La cianobacteria Anabaena, celulele fotosintezatoare şi cele fixatoare de azot numite heterocite fac schimb de produse metabolice. Sursa: Biol.Ch.27
 21. Relații ecologice • Mutualism, (+ + ) relație dintre două organisme, benefică pentru ambele . • Commensalism, (+ 0) unul din organisme profită fără a dăuna celuilalt. • Parazitism, (+ - ) unul din organisme (parazit) dăunează celuilalt. Paraziții ce cauzează boli sunt numiți patogeni.
 22. Procariotele: 2 domenii distincte Arhaebacteria Eubacteria • Componentele lipidice ale membranei celulare de tip eter (molecule adaptate la temperaturi înalte) • Peretele celular nu posedă peptoglican sau mureină. • Din acest grup fac parte: metanobacteriile, bacteriile halofile extreme și bacteriile termoacidofile. • Componentele lipidice ale membranelor celulare de tip ester. • Peretele celular conține peptoglican. După structura peretelui celular distingem 2 tipuri de bacterii : Gram + , ex: Staphylococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium Gram- , ex: Escherichia, Azotobacter, Rhizobium. • Cianobacteriile: procariote phototrophe. Ex: Nostoc, Spirulina, Anabaena. Sursa: The Microbiologist
 23. Structura comparativă a membranelor celulare Componente lipidice la Archaea Componente lipidice la Bacteria și Eukarya Legături eterice Catene laterale Glicerol Grupare fosfat Legături esterice Componenta lipidică a membranei plasmatice la Bacteria și Eukarya Componenta lipidică a membranei plasmatice la Archaea Sursa: Lipids
 24. Domeniul Archaea pare să fie mai înrudit cu Eukarya decât cu Bacteria Eukarya Archaea Bacteria Biologia Moleculară şi Clasificarea
 25. Domeniul Archaea • Sunt procariote ce au trăsături comune cu bacteriile şi cu eucariotele. • Majoritatea populează medii extreme şi sunt numiţi extremofili. • Principalele 3 grupuri: Metanogene, Termoacidofile, Halofile Sursa: Fly Geyser
 26. • Produc metan în calitate de produs metabolic. • Sunt strict anaerobe. Arhebacterii Methanogene Sursa: BioMiami Sursa: Scientific Student
 27. Arhebacteriile metanogene şi habitatele lor Methanococcus janaschii Methanosarcina barkeri Intestin posterior termite Methanobrevibacter arboriphillus Methanobacterium bryantii Tratamentul apelor reziduale Methanobacterium thermoautotrophicum Methanobacterium formicium Methanosaeta Lemn umed Methanobrevibacter arboriphillus Rumen Methanobrevibacter ruminantum Protozoare Methanobacterium formicium Methanobacterium endosymbiosum Methanothermus fervidus Mlaştini Nămol Methanobacterium bryantii Methanosarcina barkeri Methanococcus voltae Ape termale Methanothermus fervidus 90 C Methanococcus janaschii 85 C Methanopyrus kandleri 110 C Sedimentele lacurilor, mărilor, oceanelor Methanogenium cariaci Methanogenium marisnigri Intestinul gros la om Methanosphaera stadtmanie Methanobrevibacter smithii Cecum Metanobrevibacter sp. Methanococcus janaschii Methanosarcina barkeri Intestin posterior termite Methanobrevibacter arboriphillus Methanobacterium bryantii Tratamentul apelor reziduale Methanobacterium thermoautotrophicum Methanobacterium formicium Methanosaeta Lemn umed Methanobrevibacter arboriphillus Rumen Methanobrevibacter ruminantum Protozoare Methanobacterium formicium Methanobacterium endosymbiosum
 28. Condiţiile de viaţă: temperaturi înalte (110 C) şi pH foarte acid (pH =2) Arhebacteriile Termoacidofile Sursa: Arhaebacteria page
 29. Lacul Owens (SUA): o sărămiră roşie. Arhebacterii Halofile Se întâlnesc în locuri cu concentraţii mari de sare (Marea Moartă, Lacul Sărat etc.) Sursa: Biol.Ch.27
 30. Domeniul Bacteria • Majoritatea vastă a procariotelor. • Diverse tipuri de nutriție. • Cianobacteriile - fotoautotrofi • Micoplasmele – cele mai mici celule cunoscute. • Actinomicetele – bacterii ce pot forma micelii. • Mai puțin de 1% sunt patogene.
 31. Sursa: Bacteria Vibrionul colerei Neiseria - meningita Salmonela – febra tifoidă Bordetella – tusa măgărescă
 32. Clostridium - tetanosul Stafilococul auriu Treponema - sifilisul Micobacterium - tuberculoza Sursa: Bacteria
 33. •Antibiotic (din greacă anti : « contra », bios : « viață ») este o substanță naturală sau sintetică ce distruge sau blochează creșterea bacteriilor. Acțiune bactericidă Acțiune bacteriostatică Moduri de acțiune: •Inhibarea sintezei peretelui celular – penicilinele, cefalosporinele •Acțiune asupra permeabilității membranei celulare – polimixina •Inhibarea sintezei acizilor nucleici – rimfapicina, actinomicina •Inhibarea sintezei proteinelor – streptomicina, tetraciclina, eritromicina 1928, Alexander Fleming, penicilina Sursa: Morning Star
 34. Rolul pozitiv al bacteriilor • Chemoheterotrofii - funcția de descompunători (bacterii saprofite) • Bacteriile fixatoare de azot asigură plantele cu azot. • Bacteriile, ce asigură procesele de fermentare. • Bacteriile- producători de vitamine, antibiotice. • Bioremedierea solurilor. • Utilizarea în ingineria genetică (ADN recombinant) Sursa: FreePic
 35. Tehnologia ADN recombinant Tehnici ce permit izolarea genelor de la un organism şi inserţia lor în informaţia genetică a unei celule gazdă. •Utilizarea vectorilor de clonare – plasmide sau virusuri •Utilizarea enzimelor de restricţie – ADN ligaze, ADN polimeraze etc. Sursa: Induced Info
 36. Necunoscute pînă în sec XVII… Considerate timp îndelungat “mici creaturi amuzante”, apoi “responsabile de toate relele omenirii”… AUTORII ACESTEI CĂRȚI CONSIDERĂ CĂ BACTERIILE MERITĂ MAI MULT RESPECT: •Acum 4 mlrd. ani ele au lansat șantierul vieții, fără ele Pământul ar fi fost o piatră sterilă; •Ele au creat aerul pe care îl respirăm, humusul, petrolul, minereurile; •Ele sunt peste tot: în profunzimile oceanelor, ghețari, vulcani; •Ele ne ajută să producem medicamente, alimente; •Ne ajută să ne debarasăm de deșeuri, să producem energie alternativă; •Purtăm o sută de mii de miliarde în intestin și mii de miliarde pe piele. CINE SUNT BACTERIILE?
 37. Realizat: Svetlana Codreanu, doctor în biologie – IMB profesor grad didactic superior - LTRA
Publicidad