Cv ahmedova 2018

Шермин Ахмедова
Шермин Ахмедовастарши учител в начален етап en IV ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище

Автобиография

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име АХМЕДОВА ШЕРМИН МУСТАФОВА
Адрес ул.Паисий № 5, гр.Търговище, пощ. код 7700, България
Телефон GSM: 0895545673, тел: 0601/88439
E-mail shery_61@abv.bg
Националност българска
Дата на раждане 13.08.1961 год.
35 г. и 8 мес.
от 15.09.2007 год. до момента
Име и адрес на
работодателя
IV OУ „ Иван Вазов”, гр. Търговище
Заемана длъжност
Име и адрес на
работодателя
старши учител в начален етап
от 01.09. 1981 г. до 30. 06.2007 год. / 26 години/
ОУ „ Христо Смирненски”, с. Овчарово, общ. Търговище
Заемана длъжност учител в начален етап
ОБРАЗОВАНИЕ Висше магистър
Име и вид на обучаващата ВПИ „ Константин Преславски”, гр. Шумен, 1990 год.
или образователната
организация
Наименование на Начална училищна педагогика
придобитата квалификация
5 ПКС 2017 г. към ДИУУ , гр. София
ТРУДОВ СТАЖ
Собствени класни сайтове в платформите Webnode и
Weebly;
Управление на поведението в класната стая с ClassDojo
от 2014/2015 уч.година до днес
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Публикации / помощни материали/ в общност „ Начално
образование” към bglog.net /2009- 2013 г./
Публикации в facebook страници на учителски групи 1-4 клас
Работа в мултикултурна среда, трудноуспяващи деца
Съвместна работа с родителите- мероприятия, срещи
Подпомагане на млади учители
ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ
Работа по проект „ Коменски”, 2011- 2013 г.
Екипна работа в преподаването; класни проекти
Работа по класни проекти
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
MS Office / Word, Power Point/, Интернет; облачно хранилище
OneDrive; Работа с компютърни програми – Mouse Mischief,
Calameo, Photostory; Linoit- дъска, LearningApps- тестове, Онлайн
редактори- pizap photo editor; PhotoStory- видео редактор
видеофайлове в Youtube, изработване на брошури в Publisher
ОБУЧЕНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИИ
СЕРТИФИКАТИ
 „Работа с компютри и ИТ за I - IV клас”, 2008 год.
СУ „ Св. Климент Охридски”, София
 „Модел за интердисциплинарно проектно- ориентирано
обучение в началното училище”, 2010 г., Майкрософт
България
 „ Обучение на педагогически специалисти за формиране на
знаия, умения и компетентности за оценяване на
учениците”, 2013 г., МОН, НИОСКО, „Квалификация на
педагогическите кадри”
 „ Фориране на предприемачески умения в начален етап”,
2013 г.
 „Тестово оценяване по Български език и литература в
начален етап”, 2013 г., РААБЕ България
 „Съвременни образователни технологии за работа в детската
градина и в начален етап на образование“, 2014 г. ,
Общностен съвет за иновации в предучилищното и
уилищното образование, София
 „Интерактивните ресурси в уроците от началното училище.
Четенето с разбиране- гаранция за успеха в НВО”, 2015 г.,
Институт „ Хуманитас”§ изд. „ Булвест 2000”и др.
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА Бойка Сотирова- Директор на IV ОУ
„ Иван Вазов”,
ИНФОРМАЦИЯ GSM- 0895 545673

Recomendados

Cv ahmedova 2015 por
Cv ahmedova 2015Cv ahmedova 2015
Cv ahmedova 2015Шермин Ахмедова
233 vistas3 diapositivas
03 por
0303
03Plamena Markova
462 vistas10 diapositivas
Учителко портфолио - Ангел Ангелов por
Учителко портфолио - Ангел АнгеловУчителко портфолио - Ангел Ангелов
Учителко портфолио - Ангел АнгеловАнгел Ангелов
4.3K vistas10 diapositivas
портфолио атанасов-окончателно por
портфолио   атанасов-окончателнопортфолио   атанасов-окончателно
портфолио атанасов-окончателноsasho_cz
6.1K vistas14 diapositivas
11!137 sou por
11!137 sou11!137 sou
11!137 souRositsa Dimova
692 vistas35 diapositivas
портфолио а.янкова por
портфолио а.янковапортфолио а.янкова
портфолио а.янковаАдреяна Янкова
3.5K vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Шермин Ахмедова

Cv ahmedova 2018 por
Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018Шермин Ахмедова
948 vistas3 diapositivas
как се оценяват учениците por
как се оценяват ученицитекак се оценяват учениците
как се оценяват ученицитеШермин Ахмедова
815 vistas2 diapositivas
Дейности на шермин ахмедова por
Дейности на шермин ахмедоваДейности на шермин ахмедова
Дейности на шермин ахмедоваШермин Ахмедова
334 vistas2 diapositivas
как се решават математически диктовки por
как се решават математически диктовкикак се решават математически диктовки
как се решават математически диктовкиШермин Ахмедова
4.2K vistas10 diapositivas
как се решават текстови задачи por
как се решават текстови задачикак се решават текстови задачи
как се решават текстови задачиШермин Ахмедова
12K vistas15 diapositivas
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год. por
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.Шермин Ахмедова
1.2K vistas43 diapositivas

Más de Шермин Ахмедова(20)

Cv ahmedova 2018

  • 1. А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име АХМЕДОВА ШЕРМИН МУСТАФОВА Адрес ул.Паисий № 5, гр.Търговище, пощ. код 7700, България Телефон GSM: 0895545673, тел: 0601/88439 E-mail shery_61@abv.bg Националност българска Дата на раждане 13.08.1961 год. 35 г. и 8 мес. от 15.09.2007 год. до момента Име и адрес на работодателя IV OУ „ Иван Вазов”, гр. Търговище Заемана длъжност Име и адрес на работодателя старши учител в начален етап от 01.09. 1981 г. до 30. 06.2007 год. / 26 години/ ОУ „ Христо Смирненски”, с. Овчарово, общ. Търговище Заемана длъжност учител в начален етап ОБРАЗОВАНИЕ Висше магистър Име и вид на обучаващата ВПИ „ Константин Преславски”, гр. Шумен, 1990 год. или образователната организация Наименование на Начална училищна педагогика придобитата квалификация 5 ПКС 2017 г. към ДИУУ , гр. София ТРУДОВ СТАЖ
  • 2. Собствени класни сайтове в платформите Webnode и Weebly; Управление на поведението в класната стая с ClassDojo от 2014/2015 уч.година до днес СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Публикации / помощни материали/ в общност „ Начално образование” към bglog.net /2009- 2013 г./ Публикации в facebook страници на учителски групи 1-4 клас Работа в мултикултурна среда, трудноуспяващи деца Съвместна работа с родителите- мероприятия, срещи Подпомагане на млади учители ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ Работа по проект „ Коменски”, 2011- 2013 г. Екипна работа в преподаването; класни проекти Работа по класни проекти ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ MS Office / Word, Power Point/, Интернет; облачно хранилище OneDrive; Работа с компютърни програми – Mouse Mischief, Calameo, Photostory; Linoit- дъска, LearningApps- тестове, Онлайн редактори- pizap photo editor; PhotoStory- видео редактор видеофайлове в Youtube, изработване на брошури в Publisher ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ СЕРТИФИКАТИ  „Работа с компютри и ИТ за I - IV клас”, 2008 год. СУ „ Св. Климент Охридски”, София  „Модел за интердисциплинарно проектно- ориентирано обучение в началното училище”, 2010 г., Майкрософт България  „ Обучение на педагогически специалисти за формиране на знаия, умения и компетентности за оценяване на учениците”, 2013 г., МОН, НИОСКО, „Квалификация на педагогическите кадри”  „ Фориране на предприемачески умения в начален етап”, 2013 г.  „Тестово оценяване по Български език и литература в начален етап”, 2013 г., РААБЕ България  „Съвременни образователни технологии за работа в детската градина и в начален етап на образование“, 2014 г. , Общностен съвет за иновации в предучилищното и уилищното образование, София  „Интерактивните ресурси в уроците от началното училище. Четенето с разбиране- гаранция за успеха в НВО”, 2015 г., Институт „ Хуманитас”§ изд. „ Булвест 2000”и др. ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
  • 3. ДОПЪЛНИТЕЛНА Бойка Сотирова- Директор на IV ОУ „ Иван Вазов”, ИНФОРМАЦИЯ GSM- 0895 545673