Polezno za 5 klas

Шермин Ахмедова
Шермин Ахмедовастарши учител в начален етап en IV ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище
ПРАВИЛА
Български език
Гласни звукове
А Ъ О У Е И
Съгласни звукове
ЗВУЧНИ б в г д ж з
БЕЗЗВУЧНИ п ф к т ш с
Главна буква
Помни: Пишем имената на градове, реки, държави,
морета,..., твоето име!
Състав на думата
1
Представка
2
Корен
3
Наставка
4
Окончание
Определителен член
Главни части на изречението
Подлог Сказуемо
Кои? Кой? Какво правя?
(съществително, местоимение) (глагол)
Части на речта
Съществително
име
Какво е това? Предмет
Прилагателно име Какъв? Каква? Какво?
Какви?
Признак на предмета
Глагол Какво правя? Какво
правят?
Действие на предмета
Местоимение Замества предмета-аз, ти, той, ние, вие, те
Числително име Колко?
Кой по ред?
Наречие Как? Кога? Къде? Колко?
Съществително име
Род
Мъжки род
(Един)
Женски род
(Една)
Среден род
(едно)
брат
войник
земя
кокошка
небе
животно
Число
Единствено число Множествено число
елха
гъба
елхи
гъби
Прилагателно име
Род и число
,Съгласува се по роди число със съществителното име което
.пояснява
ГЛАГОЛ
Време на глагола
Сегашно време Какво правя сега?
гледам
чета
рисувам
Минало
несвършено/свърш
ено време
Какво правех/правих
преди?
гледах
четях, четох
рисувах
Бъдеще време Какво ще правя?
Ще гледам
Ще чета
Ще рисувам
ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ
1лице Аз, ние
2лице Ти, Вие
3лице Той(тя,то),Те
Род
Мъжки
Женски
Среден
МАТЕМАТИКА
Цифри
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – арабски
І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х - римски
Знаци
+ плюс > По-голямо
- минус < По-малко
∙ или × умножение = равно
: деление
Четни и нечетни числа
Четни Нечетни
Делят се на 2 Не се делят на 2
2, 4, 6, 8, 10 и т.н. 1, 3, 5, 7, 9, 11 и т.н.
Действия
Събиране
5 + 2 = 7
събираем
о
събираемо сбор
5 + 2 = 2 + 5 7 + 0 = 7
0 + 7 = 7
Изваждане
5 - 3 = 2
умаляемо умалител разлика
5 – 0 = 5
Проверяваме изваждането със събиране.
умножение
2 ∙ 3 = 6
множител множител произведени
е
3 ∙ 7 = 7 ∙ 3
7 ∙ 0 = 0
0 ∙ 7 = 0
7 ∙ 1 = 7
1 ∙ 7 = 7
ДЕЛЕНИЕ
6 : 3 = 2
делимо делител частно
7 : 1 = 7 7 : 7 = 1 0 : 7 = 0
На 0 не може да се дели!
Деление проверяваме с умножение.
Ред на действие в числови изрази
ЗАПОМНИ!
Да увеличим число с няколко единици –означава събиране.
Да увеличим число няколко пъти – означава умножение.
Да намалим число - означава изваждане.
Да намалим число няколко пъти - означава деление.
1 ( )
2 ∙ :
3 + -
Решение на задачи с неизвестно число
х + 37 = 159 х = 159 - 37 Неизвестно събираемо намираме
като от сбора изваждим известното
събираемо
148 – х = 112 х = 148 - 112 Неизвестен умалител намираме като
от умаляемото изваждим разликата
х – 52 = 19 х = 52 + 19 Неизвестно умаляемо намираме като
съберем разликата с умалителя
х ∙ 9 = 63 х = 63 : 9 Неизвестен множител намираме като
произведението разделим на
известния множител
189 : х = 27 х = 189 : 27 Неизвестен делител намираме като
делимото разделим на частното
Единици за измерване на дължина
мм милиметър
см сантиметър
дм дециметър
м метър
км километър
1 км = 1000 м
1 м = 10 дм = 100 см
1 дм = 10 см = 100 мм
1 см = 10 мм
Единици за измерване на тегло
т тон
кг килограм
г грам
1т = 1000 кг 1 кг = 1000 ГРАМА
Единици за измерване на време
1 век = 100 години
1 година = 12 месеца = 365 дни
1 месец = 30 или 31 дни (февруари – 28 или 29 дни)
1 седмица = 7 дни
1 ден = 24 часа
1 час = 60 минути
1 минута = 60 секунди
Редове и класове
Клас на милионите Клас на хилядите
Клас на
единиците
Стомилио десето милио Стохиля десетохиля хиляди стоти десети Едини
на
милион
а
на ди ди ци ци ци
7 3 1 4 8 7 2 5 7
Геометрични фигури
Четириъгълник Правоъгълник Квадрат
Триъгълник Многоъгълник Кръг
Обиколка на правоъгълник Р = a + b + a + b = (а + b) ∙ 2
Лице на правоъгълник S = a ∙ b
Ъгли
Прав Остър Тъп
ТАБЛИЦА за УМНОЖЕНИЕ
2 ∙ 2 = 4
3 ∙ 2 = 6
4 ∙ 2 = 8
5 ∙ 2 = 10
6 ∙ 2 = 12
7 ∙ 2 = 14
8 ∙ 2 = 16
9 ∙ 2 = 18
2 ∙ 3 = 6
3 ∙ 3 = 9
4 ∙ 3 = 12
5 ∙ 3 = 15
6 ∙ 3 = 18
7 ∙ 3 = 21
8 ∙ 3 = 24
9 ∙ 3 = 27
2 ∙ 4 = 8
3 ∙ 4 = 12
4 ∙ 4 = 16
5 ∙ 4 = 20
6 ∙ 4 = 24
7 ∙ 4 = 28
8 ∙ 4 = 32
9 ∙ 4 = 36
2 ∙ 5 = 10
3 ∙ 5 = 15
4 ∙ 5 = 20
5 ∙ 5 = 25
6 ∙ 5 = 30
7 ∙ 5 = 35
8 ∙ 5 = 40
9 ∙ 5 = 45
2 ∙ 6= 12
3 ∙ 6 = 18
4 ∙ 6 = 24
4 ∙ 6 = 30
6 ∙ 6 = 36
7 ∙6 = 42
8 ∙ 6 = 48
9 ∙ 6 = 54
2 ∙ 7 = 14
3 ∙ 7 = 21
4 ∙ 7 = 28
5 ∙ 7 = 35
6 ∙ 7 = 42
7 ∙ 7 = 49
8 ∙ 7 = 56
9∙ 7 = 63
2 ∙ 8 = 16
3 ∙ 8 = 24
4 ∙ 8 = 32
5 ∙ 8 = 40
6 ∙ 8 = 48
7 ∙ 8 = 56
8 ∙ 8 = 64
9 ∙ 8 = 72
2 ∙ 9 = 18
3 ∙ 9 = 27
4 ∙ 9 = 36
5 ∙ 9 = 45
6 ∙ 9 = 54
7 ∙ 9 = 63
8 ∙ 9 = 72
9 ∙ 9 = 81

Recomendados

Math 4 por
Math 4Math 4
Math 4Larisa Kavtaradze
1.2K vistas15 diapositivas
банкноти и монети 1клас por
банкноти и монети 1класбанкноти и монети 1клас
банкноти и монети 1класИрена Петкова
4.2K vistas16 diapositivas
წინა და მომდევნო ციფრი por
წინა და მომდევნო ციფრიწინა და მომდევნო ციფრი
წინა და მომდევნო ციფრიnato1967
971 vistas1 diapositiva
Събиране и изваждане до 5 por
Събиране и изваждане до 5Събиране и изваждане до 5
Събиране и изваждане до 5rossmar68
2.7K vistas10 diapositivas
7 свойства на събирането, умножението и делението por
7 свойства на събирането, умножението и делението7 свойства на събирането, умножението и делението
7 свойства на събирането, умножението и делениетоCveta Gergova
14.1K vistas9 diapositivas
съставни текстови задачи por
съставни текстови задачисъставни текстови задачи
съставни текстови задачиAnna Gospodinova
4.5K vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Como Quitar Las Hemorroides - 3 Maneras Efectivas De Lograrlo por
Como Quitar Las Hemorroides - 3 Maneras Efectivas De LograrloComo Quitar Las Hemorroides - 3 Maneras Efectivas De Lograrlo
Como Quitar Las Hemorroides - 3 Maneras Efectivas De LograrloDiego Herrera
22.2K vistas9 diapositivas
число и цифра 1 por
число и цифра 1число и цифра 1
число и цифра 1Ани Петкова
14K vistas13 diapositivas
история на цифрите por
история на цифритеистория на цифрите
история на цифритеDani Parvanova
8.3K vistas19 diapositivas
Мерни единици por
Мерни единициМерни единици
Мерни единициAntonia Stancheva
1.8K vistas7 diapositivas
прочетни книги за 3 клас por
прочетни книги за 3 класпрочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 класdaniela velcheva
5.2K vistas20 diapositivas
Сборник по математика за 1 кл.pdf por
Сборник по математика за 1 кл.pdfСборник по математика за 1 кл.pdf
Сборник по математика за 1 кл.pdfDanielaGrigorova
2.6K vistas133 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Como Quitar Las Hemorroides - 3 Maneras Efectivas De Lograrlo por Diego Herrera
Como Quitar Las Hemorroides - 3 Maneras Efectivas De LograrloComo Quitar Las Hemorroides - 3 Maneras Efectivas De Lograrlo
Como Quitar Las Hemorroides - 3 Maneras Efectivas De Lograrlo
Diego Herrera22.2K vistas
история на цифрите por Dani Parvanova
история на цифритеистория на цифрите
история на цифрите
Dani Parvanova8.3K vistas
прочетни книги за 3 клас por daniela velcheva
прочетни книги за 3 класпрочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 клас
daniela velcheva5.2K vistas
Сборник по математика за 1 кл.pdf por DanielaGrigorova
Сборник по математика за 1 кл.pdfСборник по математика за 1 кл.pdf
Сборник по математика за 1 кл.pdf
DanielaGrigorova2.6K vistas
გამრავლების ტაბულა por ninojimsheladze1
გამრავლების ტაბულაგამრავლების ტაბულა
გამრავლების ტაბულა
ninojimsheladze132.1K vistas
Килограм 1.клас por Luiza Antova
Килограм 1.класКилограм 1.клас
Килограм 1.клас
Luiza Antova1.5K vistas
წელიწადის თვეები por gogodzelamara
წელიწადის თვეებიწელიწადის თვეები
წელიწადის თვეები
gogodzelamara14.8K vistas
11 геометрични задачи por Cveta Gergova
11 геометрични задачи11 геометрични задачи
11 геометрични задачи
Cveta Gergova19.3K vistas
Българските носии от различните фолклорни области - 3 клас por Диди Павлова
Българските носии от различните фолклорни области - 3 класБългарските носии от различните фолклорни области - 3 клас
Българските носии от различните фолклорни области - 3 клас
მივესალმოთ ასო ბგერა por khutsiberidze
მივესალმოთ ასო ბგერამივესალმოთ ასო ბგერა
მივესალმოთ ასო ბგერა
khutsiberidze3.4K vistas
изговор и правопис на гласните por Dani Parvanova
изговор и правопис на гласнитеизговор и правопис на гласните
изговор и правопис на гласните
Dani Parvanova4.1K vistas
Спорт и игри 1.клас por Luiza Antova
Спорт и игри 1.класСпорт и игри 1.клас
Спорт и игри 1.клас
Luiza Antova1.3K vistas

Destacado

Структура на изречението. Синтактичен анализ. por
Структура на изречението. Синтактичен анализ.Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.lingvistika
18.8K vistas49 diapositivas
Os por
OsOs
OsШермин Ахмедова
446 vistas1 diapositiva
Za vak.20.12.2013g por
Za vak.20.12.2013gZa vak.20.12.2013g
Za vak.20.12.2013gШермин Ахмедова
403 vistas10 diapositivas
гюлтен 3 б por
гюлтен 3 бгюлтен 3 б
гюлтен 3 бШермин Ахмедова
1.4K vistas1 diapositiva
училищен вестник por
училищен вестникучилищен вестник
училищен вестникШермин Ахмедова
1.6K vistas10 diapositivas
трябва да знам по математика por
трябва да знам по математикатрябва да знам по математика
трябва да знам по математикаШермин Ахмедова
5K vistas3 diapositivas

Destacado(20)

Структура на изречението. Синтактичен анализ. por lingvistika
Структура на изречението. Синтактичен анализ.Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.
lingvistika18.8K vistas
Структура на изречението. Синтактичен анализ. por Rositsa Dekova
Структура на изречението. Синтактичен анализ.Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Rositsa Dekova23.1K vistas
части на речта, части на изречението, видOве изречения por Vera
части на речта, части на изречението, видOве изречениячасти на речта, части на изречението, видOве изречения
части на речта, части на изречението, видOве изречения
Vera8.5K vistas
работен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълник por daniela velcheva
работен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълникработен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълник
работен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълник
daniela velcheva1.1K vistas
Еразъм+ Седмица на енергията por Elisaveta Ivanova
Еразъм+ Седмица на енергиятаЕразъм+ Седмица на енергията
Еразъм+ Седмица на енергията
Elisaveta Ivanova303 vistas

Similar a Polezno za 5 klas

урок 12 por
урок 12урок 12
урок 12Dani Parvanova
443 vistas12 diapositivas
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишки por
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишкиЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишкиNinaKaneva
12.6K vistas40 diapositivas
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10 por
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10NinaKaneva
18.5K vistas46 diapositivas
годишен преговор по математика 3 клас por
годишен преговор по математика 3 класгодишен преговор по математика 3 клас
годишен преговор по математика 3 класStela Doncheva
12.3K vistas27 diapositivas
начален преговор 2 клас por
начален преговор  2 класначален преговор  2 клас
начален преговор 2 класCveta Gergova
15.8K vistas56 diapositivas
78 урок 3кл. por
78 урок 3кл.78 урок 3кл.
78 урок 3кл.Elena Gugleva
817 vistas8 diapositivas

Similar a Polezno za 5 klas(15)

ЗИП - Математика - 2 клас - с мишки por NinaKaneva
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишкиЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
NinaKaneva12.6K vistas
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10 por NinaKaneva
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
NinaKaneva18.5K vistas
годишен преговор по математика 3 клас por Stela Doncheva
годишен преговор по математика 3 класгодишен преговор по математика 3 клас
годишен преговор по математика 3 клас
Stela Doncheva12.3K vistas
начален преговор 2 клас por Cveta Gergova
начален преговор  2 класначален преговор  2 клас
начален преговор 2 клас
Cveta Gergova15.8K vistas
събиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребности por Павлина Иванова
събиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребностисъбиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребности
събиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребности
2 събиране на естестествените числа por Cveta Gergova
2 събиране на естестествените числа2 събиране на естестествените числа
2 събиране на естестествените числа
Cveta Gergova1.1K vistas
домашна работа 29.10_математика por Dani Parvanova
домашна работа 29.10_математикадомашна работа 29.10_математика
домашна работа 29.10_математика
Dani Parvanova244 vistas

Más de Шермин Ахмедова

Cv ahmedova 2018 por
Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018Шермин Ахмедова
947 vistas3 diapositivas
Cv ahmedova 2018 por
Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018Шермин Ахмедова
244 vistas3 diapositivas
как се оценяват учениците por
как се оценяват ученицитекак се оценяват учениците
как се оценяват ученицитеШермин Ахмедова
815 vistas2 diapositivas
Дейности на шермин ахмедова por
Дейности на шермин ахмедоваДейности на шермин ахмедова
Дейности на шермин ахмедоваШермин Ахмедова
333 vistas2 diapositivas
Cv ahmedova 2015 por
Cv ahmedova 2015Cv ahmedova 2015
Cv ahmedova 2015Шермин Ахмедова
233 vistas3 diapositivas
как се решават математически диктовки por
как се решават математически диктовкикак се решават математически диктовки
как се решават математически диктовкиШермин Ахмедова
4.1K vistas10 diapositivas

Más de Шермин Ахмедова(20)

Polezno za 5 klas

 • 1. ПРАВИЛА Български език Гласни звукове А Ъ О У Е И Съгласни звукове ЗВУЧНИ б в г д ж з БЕЗЗВУЧНИ п ф к т ш с Главна буква Помни: Пишем имената на градове, реки, държави, морета,..., твоето име! Състав на думата 1 Представка 2 Корен 3 Наставка 4 Окончание Определителен член
 • 2. Главни части на изречението Подлог Сказуемо Кои? Кой? Какво правя? (съществително, местоимение) (глагол) Части на речта Съществително име Какво е това? Предмет Прилагателно име Какъв? Каква? Какво? Какви? Признак на предмета Глагол Какво правя? Какво правят? Действие на предмета Местоимение Замества предмета-аз, ти, той, ние, вие, те Числително име Колко? Кой по ред? Наречие Как? Кога? Къде? Колко? Съществително име Род Мъжки род (Един) Женски род (Една) Среден род (едно) брат войник земя кокошка небе животно Число Единствено число Множествено число елха гъба елхи гъби Прилагателно име
 • 3. Род и число ,Съгласува се по роди число със съществителното име което .пояснява ГЛАГОЛ Време на глагола Сегашно време Какво правя сега? гледам чета рисувам Минало несвършено/свърш ено време Какво правех/правих преди? гледах четях, четох рисувах Бъдеще време Какво ще правя? Ще гледам Ще чета Ще рисувам ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ 1лице Аз, ние 2лице Ти, Вие 3лице Той(тя,то),Те Род Мъжки Женски Среден
 • 4. МАТЕМАТИКА Цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – арабски І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х - римски Знаци + плюс > По-голямо - минус < По-малко ∙ или × умножение = равно : деление Четни и нечетни числа Четни Нечетни Делят се на 2 Не се делят на 2 2, 4, 6, 8, 10 и т.н. 1, 3, 5, 7, 9, 11 и т.н.
 • 5. Действия Събиране 5 + 2 = 7 събираем о събираемо сбор 5 + 2 = 2 + 5 7 + 0 = 7 0 + 7 = 7 Изваждане 5 - 3 = 2 умаляемо умалител разлика 5 – 0 = 5 Проверяваме изваждането със събиране. умножение 2 ∙ 3 = 6 множител множител произведени е 3 ∙ 7 = 7 ∙ 3 7 ∙ 0 = 0 0 ∙ 7 = 0 7 ∙ 1 = 7 1 ∙ 7 = 7
 • 6. ДЕЛЕНИЕ 6 : 3 = 2 делимо делител частно 7 : 1 = 7 7 : 7 = 1 0 : 7 = 0 На 0 не може да се дели! Деление проверяваме с умножение. Ред на действие в числови изрази ЗАПОМНИ! Да увеличим число с няколко единици –означава събиране. Да увеличим число няколко пъти – означава умножение. Да намалим число - означава изваждане. Да намалим число няколко пъти - означава деление. 1 ( ) 2 ∙ : 3 + -
 • 7. Решение на задачи с неизвестно число х + 37 = 159 х = 159 - 37 Неизвестно събираемо намираме като от сбора изваждим известното събираемо 148 – х = 112 х = 148 - 112 Неизвестен умалител намираме като от умаляемото изваждим разликата х – 52 = 19 х = 52 + 19 Неизвестно умаляемо намираме като съберем разликата с умалителя х ∙ 9 = 63 х = 63 : 9 Неизвестен множител намираме като произведението разделим на известния множител 189 : х = 27 х = 189 : 27 Неизвестен делител намираме като делимото разделим на частното Единици за измерване на дължина мм милиметър см сантиметър дм дециметър м метър км километър 1 км = 1000 м 1 м = 10 дм = 100 см 1 дм = 10 см = 100 мм 1 см = 10 мм Единици за измерване на тегло
 • 8. т тон кг килограм г грам 1т = 1000 кг 1 кг = 1000 ГРАМА Единици за измерване на време 1 век = 100 години 1 година = 12 месеца = 365 дни 1 месец = 30 или 31 дни (февруари – 28 или 29 дни) 1 седмица = 7 дни 1 ден = 24 часа 1 час = 60 минути 1 минута = 60 секунди Редове и класове Клас на милионите Клас на хилядите Клас на единиците Стомилио десето милио Стохиля десетохиля хиляди стоти десети Едини
 • 9. на милион а на ди ди ци ци ци 7 3 1 4 8 7 2 5 7 Геометрични фигури Четириъгълник Правоъгълник Квадрат Триъгълник Многоъгълник Кръг Обиколка на правоъгълник Р = a + b + a + b = (а + b) ∙ 2 Лице на правоъгълник S = a ∙ b Ъгли Прав Остър Тъп
 • 10. ТАБЛИЦА за УМНОЖЕНИЕ 2 ∙ 2 = 4 3 ∙ 2 = 6 4 ∙ 2 = 8 5 ∙ 2 = 10 6 ∙ 2 = 12 7 ∙ 2 = 14 8 ∙ 2 = 16 9 ∙ 2 = 18 2 ∙ 3 = 6 3 ∙ 3 = 9 4 ∙ 3 = 12 5 ∙ 3 = 15 6 ∙ 3 = 18 7 ∙ 3 = 21 8 ∙ 3 = 24 9 ∙ 3 = 27 2 ∙ 4 = 8 3 ∙ 4 = 12 4 ∙ 4 = 16 5 ∙ 4 = 20 6 ∙ 4 = 24 7 ∙ 4 = 28 8 ∙ 4 = 32 9 ∙ 4 = 36 2 ∙ 5 = 10 3 ∙ 5 = 15 4 ∙ 5 = 20 5 ∙ 5 = 25 6 ∙ 5 = 30 7 ∙ 5 = 35 8 ∙ 5 = 40 9 ∙ 5 = 45 2 ∙ 6= 12 3 ∙ 6 = 18 4 ∙ 6 = 24 4 ∙ 6 = 30 6 ∙ 6 = 36 7 ∙6 = 42 8 ∙ 6 = 48 9 ∙ 6 = 54 2 ∙ 7 = 14 3 ∙ 7 = 21 4 ∙ 7 = 28 5 ∙ 7 = 35 6 ∙ 7 = 42 7 ∙ 7 = 49 8 ∙ 7 = 56 9∙ 7 = 63 2 ∙ 8 = 16 3 ∙ 8 = 24 4 ∙ 8 = 32 5 ∙ 8 = 40 6 ∙ 8 = 48 7 ∙ 8 = 56 8 ∙ 8 = 64 9 ∙ 8 = 72 2 ∙ 9 = 18 3 ∙ 9 = 27 4 ∙ 9 = 36 5 ∙ 9 = 45 6 ∙ 9 = 54 7 ∙ 9 = 63 8 ∙ 9 = 72 9 ∙ 9 = 81