презентація роботи (кривунець с.а.)

презентація роботи (кривунець с.а.)
ЗМІСТ
Вступ
1.Основні функції та призначення програми NetОp School 6.0
2. Встановлення системи NetОp School 6.0
3. Демонстрація програми учням
4. Допомога в процесі навчання
5. Контроль роботи учнів
6. Створення та запуск тестів
7. Урок. Практична робота з використанням функцій контролю та
тестування учнів в середовищі NetОp School 6.0
Висновки
Вступ
NetOp School 6.0 - програма для управління навчальним процесом, наприклад, в
кабінеті інформатики.
Програма розроблена компанією NetOp, заснованої в 1981 році в Данії.
За допомогою цієї програми вчитель може демонструвати презентації та проекти
як зі свого комп'ютера, так і з комп'ютерів учнів, показувати фільми, організовувати
відео, аудіо-конференції та чат, розподіляти необхідні для учнів файли і збирати готові
завдання, обмежувати доступ до сайтів і додатків, дистанційно керувати комп'ютерами і
багато іншого.
Але найважливішою її функцією є постійний контроль роботи учнів та
безпосередня допомога при виконанні тих чи інших завданнь, а також проведення
тестування.
Вбудований модуль тестування відкриває великі можливості в області
створення різноманітних тестів і використання їх для перевірки рівня знань учнів.
Майстер створення тестів NetOp School значно спрощує завдання по додаванню нових
тестів в систему. Ви можете вибрати з широкого списку типів питань, від множинного
вибору варіантів до відповіді у вільній формі. Вам буде потрібно просто задати тип
питання, його текст та оформлення і вирішити, в якому вигляді ви бажаєте отримати
результати тестування.
Дана робота присвячена детальному опису встановлення та використання
програми на уроках інформатики, але головним завданням роботи є опис досвіду
створення та проведення тестування учнів в середовищі NetOp School 6.0.
1. Основні функції та призначення програми NetОp School 6.0
Функції вчителя NetOp School: поширення навчальної інформації; наочний
посібник з можливостями мультимедіа і телекомунікації; індивідуальний
інформаційний простір; тренажер; засіб діагностики і контролю.
Функції робочого інструменту NetOp School: виступає як засіб дослідження та
засіб моделювання та тестування.
Функції об’єкту навчання NetOp School: дозволяє транслювати екран
викладацького (або будь-якого учнівського) комп'ютера одночасно на всі
комп'ютери класу. Це максимально наближає мультимедійні презентації,
відеофільми, анімації до кожного учня. Це означає, що кожен із учнів отримує
"місце в першому ряду". Даний продукт використовують в якості платформи для
організації віддаленого навчання через Інтернет та створення учнями сайтів у
Інтернеті в реальному часі за допомогою та під контролем учителя. NetOp School
дає можливість навчати і допомагати, не відриваючись від свого комп'ютера.
2. Встановлення системи NetОp School 6.0
NetOp School складається з двох модулів:
- модуля Teacher, який встановлюється на комп'ютер вчителя, викладача,
інструктора або керівника,
-модуля Student, що працює на комп'ютерах учнів, слухачів чи просто
учасників інтерактивної аудиторії.
Для встановлення програми можна скористатися пробною версією і
відповідно отримати величезні навики роботи з даним середовищем.
Для цього Вам необхідно зайти на сайт http://www.netop.ru/ і завантажити
пробну версію. Отже, заходимо на сайт і відкриваємо розділ Програмні
продукти - Netop School.
3. Демострація програми учням
Ви можете звернутися до кожного слухача індивідуально, і в той же час, одночасно до
всієї аудиторії. Трансляція вашого екрану на комп'ютери всього класу дозволяє кожному
учню отримати «місце в першому ряду» та індивідуальне навчання. Вам також не
доведеться хвилюватися щодо того, чим займаються учні під час демонстрації. NetOp
School дозволяє вам блокувати клавіатуру і мишу комп'ютерів учнів під час демонстрації.
4. Допомога в процесі навчання
Відстежити хід роботи учнів - важливий елемент навчального процесу.
Однак, в традиційному класі для цього викладачеві потрібно переходити від
комп'ютера до комп'ютера, що займає час і не є ефективним. З продуктом
NetOp School ви можете відстежувати роботу як всіх учнів одночасно, так і
кожного індивідуально, а також у разі необхідності брати управління
віддаленим комп'ютером на себе, наприклад, для надання допомоги у
виконанні завдань.
Для оцінки роботи учнів в цілому можна також використовувати
мозаїчний режим відображення, в якому виводяться зменшені копії екрану
комп'ютерів учнів в одному вікні викладача.
5. Контроль роботи учнів
Працюючи з NetOp School, Вам не слід хвилюватися з приводу
відкриття учнями непотрібних веб-сайтів або запуску ігор. Ви можете
створити і застосувати політику, що обмежує доступ до певних веб-сайтів і
запуск певних додатків. Застосовувати цю політику ви можете в процесі
навчання в залежності від ситуації.
Для початку роботи вам необхідно створити свою політику. Хоча в
програмі вже є три передвстановлені політики - «Заборонити все»,
«Заборонити Інтернет» і «Дозволити все», малоймовірно, що вам буде
достатньо лише цих варіантів.
6. Створення та запуск тестів учням
Проведення комп'ютеризованих тестів має такі переваги:
a) Більший контроль над процесом тестування;
b) Автоматичне визначення результату, а значить економія часу викладача;
c) Миттєве надання інформації про результати викладачеві і учням.
Щоб запустити тестування, викладач може просто "перетягнути" потрібний
тест в інтерфейсі NetOp School на клас, групу або окремого учня. Тестування
запуститься автоматично на комп'ютері учнів, а у викладача відкриється вікно, в
якому показується стан в реальному часі. Тестування завершується або при
відповіді на останнє запитання або після закінчення часу, відпущеного на
виконання тесту (якщо воно задане).
Під час проведення тесту NetOp School автоматично підраховує бали, що
набираються кожним з учнів. Ви можете вибирати, чи слід показувати результати
учню чи ні. NetOp School також дозволяє експортувати результати тестування в
файл електронної таблиці або інші програми.
7. Урок. Практична робота з використанням функцій контролю
та тестування учнів в середовищі NetОp School 6.0
Практична робота «Створення відеокліпу за допомогою програми Windows
Movie Maker з використанням середовища NetOp School 6.0»
Мета:
Навчальна:
•повторити правила техніки безпеки в комп’ютерному класі;
• закріпити знання програмних та технічних засобів призначених для
створення і демонстрації відеокліпу (потокової презентації) за допомогою
програми Windows Movie Maker;
•формувати навики створювати та зберігати відеокліп.
Розвивальна:
- розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного
представлення інформації за допомогою програми Windows Movie Maker.
Виховна:
- виховувати інформайційно-освічену людину, свідоме ставлення до
формування інформаційної та комунікативної компетенції.
Тип уроку: практична робота з використанням середовища NetOp School
6.0.
I етап уроку
Проводиться тестування учнів з використанням програми NetOp School 6.0. Для
цього заходимо в програму NetOp School 6.0 –Учитель і вибираємо в меню ТЕСТ - з
переліку існуючих вибираємо тест «Поняття про мультемедіа»
Учні захододять в систему тестування і реєструються в ній вказавши
прізвище і ім’я.
II етап уроку
Після проведення тестування вчитель демонструє учнях готові відеокліпи як
зразок для їхньої подальшої роботи.
Відеокліпи загружаються з комп’ютера учителя, а учні переглядають на
своїх моніторах. Для цього в програмі NetOp School 6.0 спочатку виділяємо
комп’ютери учнів, які будуть переглядати файл. Далі відкриваємо файл Сім
чудес світу
 ІІІ. Практична робота
Для учнів надається детальна інструкція: «Створення
відеокліпу Windows Movie Maker»
Учні запускають програмуWindows Movie Maker. Пуск - Програми - Windows
Movie Maker і виконують завдання.
Вчитель спостерігає чи всі учні правильно відкрили програму Windows Movie
Maker зі свого комп’ютера
Учні виконують завдання Windows Movie Maker
 ІV. Перегляд готових відеокліпів учнів за допомогою програми NetOp School 6.0.
           VIIІ. Висновки, підсумки уроку.
VII. Домашнє завдання:
- вивчити теоретичний матеріал за підручником: Н.В. Морзе, В.П. Вембер
«Інформатика»10 кл. рівень стандарту розділ 10, ст. 103, створити відеокліп «Моя сім’я».
Програма NetOp School 6.0 у начально-виховному процесі виконує такі
надзвичайно важливі функції:
- надання учневі на уроці потужного ефективного інструмента дослідження
цифрового світу комп’ютерів, який дозволяє створення безпечного середовища
навчання, що знаходиться під повним контролем педагога;
- розширення сфери самостійної діяльності учнів завдяки можливості
організації різноманітних видів навчальної діяльності (експериментально-
дослідницька, навчально-ігрова, інформаційно-навчальна діяльність, а також
діяльність з обробки інформації, зокрема й аудіовізуальної), у тому числі
індивідуальної, на кожному робочому місці учня;
- індивідуалізація і диференціація процесу навчання за допомогою реалізації
можливостей інтерактивного діалогу «учень-учень», «учень-вчитель», «вчитель-
учень», самостійного вибору учнем режиму навчальної діяльності й організаційних
форм навчання;
На уроках інформатики учні можуть широко застосовують такі форми роботи,
як груповий пошук інформації в мережі Інтернет для учителів, спільне написання
кодів сайтів та їх розміщення у Світовій павутині, підготовка до олімпіади, створення
робіт різноманітних тематик, що використовуються на уроках з різних предметів.
Досвід переконує, що індивідуальна робота у позаурочний час з талановитими
учнями стає більш ефективною, тому що одночасно можливо тримати під контролем
виконання творчих вправ декількома учнями, вони вступають у діалог зі учителем та
один з одним, діляться своїми знаннями та дають і отримують поради «по гарячих
слідах».
Висновки
презентація роботи (кривунець с.а.)
1 de 17

Recomendados

Опис власного педагогічного досвіду por
Опис власного педагогічного досвіду Опис власного педагогічного досвіду
Опис власного педагогічного досвіду Anatoliy Movchan
714 vistas12 diapositivas
огляд фахових видань por
огляд фахових виданьогляд фахових видань
огляд фахових виданьkristina_chepil
2.1K vistas3 diapositivas
презентація скрипка por
презентація скрипкапрезентація скрипка
презентація скрипкаАнна Скрипка
469 vistas15 diapositivas
ек 27062013 por
ек 27062013ек 27062013
ек 27062013Ирина Слуцкая
391 vistas33 diapositivas
Впровадження освітнього сервісу Web 2.0. в навчальний процес сучасної школи н... por
Впровадження освітнього сервісу Web 2.0. в навчальний процес сучасної школи н...Впровадження освітнього сервісу Web 2.0. в навчальний процес сучасної школи н...
Впровадження освітнього сервісу Web 2.0. в навчальний процес сучасної школи н...Сергій Ільчишин
4.2K vistas36 diapositivas
№1 por
№1№1
№1Татьяна Соловьёва
221 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a презентація роботи (кривунець с.а.)

Вимоги до електронних навчальних програм por
Вимоги до електронних навчальних програмВимоги до електронних навчальних програм
Вимоги до електронних навчальних програмguestf6f9fe9
1.2K vistas17 diapositivas
44 por
4444
44Cshkilniy
106 vistas3 diapositivas
Presentation1 por
Presentation1Presentation1
Presentation1Наталья Калиненко
171 vistas18 diapositivas
Клас майбутнього por
Клас майбутньогоКлас майбутнього
Клас майбутньогоAlexander Babich
425 vistas4 diapositivas
презентація скрипка por
презентація скрипкапрезентація скрипка
презентація скрипкаАнна Скрипка
323 vistas15 diapositivas

Similar a презентація роботи (кривунець с.а.)(20)

Вимоги до електронних навчальних програм por guestf6f9fe9
Вимоги до електронних навчальних програмВимоги до електронних навчальних програм
Вимоги до електронних навчальних програм
guestf6f9fe91.2K vistas
виступ на педраді por annajni
виступ на педрадівиступ на педраді
виступ на педраді
annajni4.7K vistas
захист наукової роботи por varenyukGA
захист наукової роботизахист наукової роботи
захист наукової роботи
varenyukGA963 vistas
Мультемедійні технології por ruslan23pdf
Мультемедійні технологіїМультемедійні технології
Мультемедійні технології
ruslan23pdf1K vistas
електр. посібники por Lora Roman
електр. посібникиелектр. посібники
електр. посібники
Lora Roman640 vistas
комп’ютерна техніка та інформаційно комунікаційні технології в початковій шко... por Anastasiia Hubina
комп’ютерна техніка та інформаційно комунікаційні технології в початковій шко...комп’ютерна техніка та інформаційно комунікаційні технології в початковій шко...
комп’ютерна техніка та інформаційно комунікаційні технології в початковій шко...
Anastasiia Hubina145 vistas
досвід вчителя лубенець с.в. por NatalyVeremieva
досвід вчителя лубенець с.в.досвід вчителя лубенець с.в.
досвід вчителя лубенець с.в.
NatalyVeremieva375 vistas
інформатика. 5 клас. мій конспект. 2018 por ssuserb2b046
інформатика. 5 клас. мій конспект. 2018інформатика. 5 клас. мій конспект. 2018
інформатика. 5 клас. мій конспект. 2018
ssuserb2b0461.2K vistas

Más de Світлана Світлана

презентація кривунця максима por
презентація кривунця максимапрезентація кривунця максима
презентація кривунця максимаСвітлана Світлана
345 vistas7 diapositivas
візитка школи №3 por
візитка школи №3візитка школи №3
візитка школи №3Світлана Світлана
2.1K vistas28 diapositivas
презентація виставки педагогічних ідей 2015 por
презентація виставки педагогічних ідей 2015презентація виставки педагогічних ідей 2015
презентація виставки педагогічних ідей 2015Світлана Світлана
163 vistas11 diapositivas
візитка школи 3 por
візитка школи 3візитка школи 3
візитка школи 3Світлана Світлана
156 vistas28 diapositivas
візитка школи por
візитка школивізитка школи
візитка школиСвітлана Світлана
258 vistas28 diapositivas
Презентація школи por
Презентація школиПрезентація школи
Презентація школиСвітлана Світлана
382 vistas12 diapositivas

презентація роботи (кривунець с.а.)

 • 2. ЗМІСТ Вступ 1.Основні функції та призначення програми NetОp School 6.0 2. Встановлення системи NetОp School 6.0 3. Демонстрація програми учням 4. Допомога в процесі навчання 5. Контроль роботи учнів 6. Створення та запуск тестів 7. Урок. Практична робота з використанням функцій контролю та тестування учнів в середовищі NetОp School 6.0 Висновки
 • 3. Вступ NetOp School 6.0 - програма для управління навчальним процесом, наприклад, в кабінеті інформатики. Програма розроблена компанією NetOp, заснованої в 1981 році в Данії. За допомогою цієї програми вчитель може демонструвати презентації та проекти як зі свого комп'ютера, так і з комп'ютерів учнів, показувати фільми, організовувати відео, аудіо-конференції та чат, розподіляти необхідні для учнів файли і збирати готові завдання, обмежувати доступ до сайтів і додатків, дистанційно керувати комп'ютерами і багато іншого. Але найважливішою її функцією є постійний контроль роботи учнів та безпосередня допомога при виконанні тих чи інших завданнь, а також проведення тестування. Вбудований модуль тестування відкриває великі можливості в області створення різноманітних тестів і використання їх для перевірки рівня знань учнів. Майстер створення тестів NetOp School значно спрощує завдання по додаванню нових тестів в систему. Ви можете вибрати з широкого списку типів питань, від множинного вибору варіантів до відповіді у вільній формі. Вам буде потрібно просто задати тип питання, його текст та оформлення і вирішити, в якому вигляді ви бажаєте отримати результати тестування. Дана робота присвячена детальному опису встановлення та використання програми на уроках інформатики, але головним завданням роботи є опис досвіду створення та проведення тестування учнів в середовищі NetOp School 6.0.
 • 4. 1. Основні функції та призначення програми NetОp School 6.0 Функції вчителя NetOp School: поширення навчальної інформації; наочний посібник з можливостями мультимедіа і телекомунікації; індивідуальний інформаційний простір; тренажер; засіб діагностики і контролю. Функції робочого інструменту NetOp School: виступає як засіб дослідження та засіб моделювання та тестування. Функції об’єкту навчання NetOp School: дозволяє транслювати екран викладацького (або будь-якого учнівського) комп'ютера одночасно на всі комп'ютери класу. Це максимально наближає мультимедійні презентації, відеофільми, анімації до кожного учня. Це означає, що кожен із учнів отримує "місце в першому ряду". Даний продукт використовують в якості платформи для організації віддаленого навчання через Інтернет та створення учнями сайтів у Інтернеті в реальному часі за допомогою та під контролем учителя. NetOp School дає можливість навчати і допомагати, не відриваючись від свого комп'ютера.
 • 5. 2. Встановлення системи NetОp School 6.0 NetOp School складається з двох модулів: - модуля Teacher, який встановлюється на комп'ютер вчителя, викладача, інструктора або керівника, -модуля Student, що працює на комп'ютерах учнів, слухачів чи просто учасників інтерактивної аудиторії. Для встановлення програми можна скористатися пробною версією і відповідно отримати величезні навики роботи з даним середовищем. Для цього Вам необхідно зайти на сайт http://www.netop.ru/ і завантажити пробну версію. Отже, заходимо на сайт і відкриваємо розділ Програмні продукти - Netop School.
 • 6. 3. Демострація програми учням Ви можете звернутися до кожного слухача індивідуально, і в той же час, одночасно до всієї аудиторії. Трансляція вашого екрану на комп'ютери всього класу дозволяє кожному учню отримати «місце в першому ряду» та індивідуальне навчання. Вам також не доведеться хвилюватися щодо того, чим займаються учні під час демонстрації. NetOp School дозволяє вам блокувати клавіатуру і мишу комп'ютерів учнів під час демонстрації.
 • 7. 4. Допомога в процесі навчання Відстежити хід роботи учнів - важливий елемент навчального процесу. Однак, в традиційному класі для цього викладачеві потрібно переходити від комп'ютера до комп'ютера, що займає час і не є ефективним. З продуктом NetOp School ви можете відстежувати роботу як всіх учнів одночасно, так і кожного індивідуально, а також у разі необхідності брати управління віддаленим комп'ютером на себе, наприклад, для надання допомоги у виконанні завдань. Для оцінки роботи учнів в цілому можна також використовувати мозаїчний режим відображення, в якому виводяться зменшені копії екрану комп'ютерів учнів в одному вікні викладача.
 • 8. 5. Контроль роботи учнів Працюючи з NetOp School, Вам не слід хвилюватися з приводу відкриття учнями непотрібних веб-сайтів або запуску ігор. Ви можете створити і застосувати політику, що обмежує доступ до певних веб-сайтів і запуск певних додатків. Застосовувати цю політику ви можете в процесі навчання в залежності від ситуації. Для початку роботи вам необхідно створити свою політику. Хоча в програмі вже є три передвстановлені політики - «Заборонити все», «Заборонити Інтернет» і «Дозволити все», малоймовірно, що вам буде достатньо лише цих варіантів.
 • 9. 6. Створення та запуск тестів учням Проведення комп'ютеризованих тестів має такі переваги: a) Більший контроль над процесом тестування; b) Автоматичне визначення результату, а значить економія часу викладача; c) Миттєве надання інформації про результати викладачеві і учням. Щоб запустити тестування, викладач може просто "перетягнути" потрібний тест в інтерфейсі NetOp School на клас, групу або окремого учня. Тестування запуститься автоматично на комп'ютері учнів, а у викладача відкриється вікно, в якому показується стан в реальному часі. Тестування завершується або при відповіді на останнє запитання або після закінчення часу, відпущеного на виконання тесту (якщо воно задане). Під час проведення тесту NetOp School автоматично підраховує бали, що набираються кожним з учнів. Ви можете вибирати, чи слід показувати результати учню чи ні. NetOp School також дозволяє експортувати результати тестування в файл електронної таблиці або інші програми.
 • 10. 7. Урок. Практична робота з використанням функцій контролю та тестування учнів в середовищі NetОp School 6.0 Практична робота «Створення відеокліпу за допомогою програми Windows Movie Maker з використанням середовища NetOp School 6.0» Мета: Навчальна: •повторити правила техніки безпеки в комп’ютерному класі; • закріпити знання програмних та технічних засобів призначених для створення і демонстрації відеокліпу (потокової презентації) за допомогою програми Windows Movie Maker; •формувати навики створювати та зберігати відеокліп. Розвивальна: - розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою програми Windows Movie Maker. Виховна: - виховувати інформайційно-освічену людину, свідоме ставлення до формування інформаційної та комунікативної компетенції. Тип уроку: практична робота з використанням середовища NetOp School 6.0.
 • 11. I етап уроку Проводиться тестування учнів з використанням програми NetOp School 6.0. Для цього заходимо в програму NetOp School 6.0 –Учитель і вибираємо в меню ТЕСТ - з переліку існуючих вибираємо тест «Поняття про мультемедіа» Учні захододять в систему тестування і реєструються в ній вказавши прізвище і ім’я.
 • 12. II етап уроку Після проведення тестування вчитель демонструє учнях готові відеокліпи як зразок для їхньої подальшої роботи. Відеокліпи загружаються з комп’ютера учителя, а учні переглядають на своїх моніторах. Для цього в програмі NetOp School 6.0 спочатку виділяємо комп’ютери учнів, які будуть переглядати файл. Далі відкриваємо файл Сім чудес світу
 • 13.  ІІІ. Практична робота Для учнів надається детальна інструкція: «Створення відеокліпу Windows Movie Maker» Учні запускають програмуWindows Movie Maker. Пуск - Програми - Windows Movie Maker і виконують завдання. Вчитель спостерігає чи всі учні правильно відкрили програму Windows Movie Maker зі свого комп’ютера
 • 15.  ІV. Перегляд готових відеокліпів учнів за допомогою програми NetOp School 6.0.            VIIІ. Висновки, підсумки уроку. VII. Домашнє завдання: - вивчити теоретичний матеріал за підручником: Н.В. Морзе, В.П. Вембер «Інформатика»10 кл. рівень стандарту розділ 10, ст. 103, створити відеокліп «Моя сім’я».
 • 16. Програма NetOp School 6.0 у начально-виховному процесі виконує такі надзвичайно важливі функції: - надання учневі на уроці потужного ефективного інструмента дослідження цифрового світу комп’ютерів, який дозволяє створення безпечного середовища навчання, що знаходиться під повним контролем педагога; - розширення сфери самостійної діяльності учнів завдяки можливості організації різноманітних видів навчальної діяльності (експериментально- дослідницька, навчально-ігрова, інформаційно-навчальна діяльність, а також діяльність з обробки інформації, зокрема й аудіовізуальної), у тому числі індивідуальної, на кожному робочому місці учня; - індивідуалізація і диференціація процесу навчання за допомогою реалізації можливостей інтерактивного діалогу «учень-учень», «учень-вчитель», «вчитель- учень», самостійного вибору учнем режиму навчальної діяльності й організаційних форм навчання; На уроках інформатики учні можуть широко застосовують такі форми роботи, як груповий пошук інформації в мережі Інтернет для учителів, спільне написання кодів сайтів та їх розміщення у Світовій павутині, підготовка до олімпіади, створення робіт різноманітних тематик, що використовуються на уроках з різних предметів. Досвід переконує, що індивідуальна робота у позаурочний час з талановитими учнями стає більш ефективною, тому що одночасно можливо тримати під контролем виконання творчих вправ декількома учнями, вони вступають у діалог зі учителем та один з одним, діляться своїми знаннями та дають і отримують поради «по гарячих слідах». Висновки