Членистоногі

Членистоногі
Зміст
 Загальна характеристика
 Ракоподібні
 Павукоподібні
 Павуки
 Скорпіони
 Кліщі
 Морські павуки
 Багатоніжки
 Мечохвости
 Комахи
 Метелики
 Прямокрилі
 Лускокрилі
 Цікаві факти
Загальна
характеристика
Це група безхребетних утворює багаточисельний тип
серед тварин і об'єднує більше ніж три чверті відомих
видів.
Членистоногі характеризуються рядом спільних ознак. У
всіх двобічна симетрія тіла, тіло розділене на
сегменти, які в процесі еволюції злились в
функціональні групи (тагми). У багатоніжок
виділяється голова і тулуб, які складаються з
багатьох сегментів. В павукоподібних і ракоподібних
голова і груди зливаються, утворюючи головогруди,
а інші сегменти тіла, об'єднались, утворюючи
черевце. У комах є голова, утворена шістьома
злитими сегментами, трьохсегментні груди і черевця
з 4-10 сегментів. Тіло членистоногих покрите
панциром (зовнішнім скелетом), утвореного з білків і
хітину. У великих морських членистоногих панцир
укріплений карбонатом кальцію.
Членистоногі
Мечохво-
сти
Багато-
ніжки
Членистоногі
Павуко-
подібні
Ракоподібні
Вищі
раки
Евкаріди
Десятиногі
раки
Комахи Крилаті Новокрилі
З повним
перетворенням
Сітчасто-
крилі
Ракоподібні
Ракоподібні об'єднують багато різноманітних груп –
від крихітних веслоногих рачків, ледве видимих
неозброєним оком, до великих крабів і омарів. В
них дві пари антен, складні очі на стеблах. Голова
і груди зазвичай покриті щитовидним панциром
або карапаксом, який починається від
дзьобовидного виросту - рострума. Панцир часто
укріплений карбонатом кальцію. Грудні кінцівки
двовітчасті і виконують ряд функцій: харчування,
пересування, сприйняття простору і дихання за
допомогою зябер. Передня пара кінцівок часто
збільшена і утворює клешні для утримання
здобичі, захисту і подачі сигналів. Більшість
ракоподібних живе в прісній або морській воді.
РізноманітністьРізноманітність
ракоподібнихракоподібних
Ракоподібні
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Павукоподібні
Павукоподібні – різноманітна група, в
основному наземних членистоногих, об'єднуюча
павуків, скорпіонів, псевдоскорпіонів, кліщів,
жгутоногих скорпіонів і жгутоногих павуків. Тіло
павука складається з двох частин – головогруди і
черевце. У скорпіонів черевце утворює
хвостоподібний вирос з жалом. Головогруди
несуть пару клішнеподібних хеміцер, якими вони
користуються при поїданні здобичі, пару схожих
на кінцівки педипальп і чотири пари ходильних ніг.
Павукоподібні в основному хижаки. Деякі види є
падальщиками, а деякі кліщі – паразитами. В
павуків вузький рот, і вони не можуть заковтувати
великі шматки їжі. Коли вони їдять, вони
вприскують ферменти травлення у здобич, і
передчасне перетравлення їжі відбувається не в
їхньому тілі.
Павутина
Волокно, що павуки використають для своєї павутини, виробляється
спеціальними черевними залозами. Павутинка витягається з багатьох
малюсіньких поглиблень на органах, що плетуть, розташованих на
кінчику черевця. Вона з'являється у вигляді рідини, що на повітрі
відразу стає твердою.
Існує кілька різновидів волокон: липкі, необхідні для лову добичі; міцні,
підтримуючі поперечини, до яких не прилипають; і для коконів, у які
відкладають яйця. Одні з них м'які й пухнаті, інші – тверді.
Павуки можуть плести всі ці види павутини. Колесоподібна павутина
використовується тільки для лову добичі. Спочатку створюється
«фундамент» – нижні зовнішні важкі нитки, у формі неправильного
чотирикутника. Потім конструюються спиці колеса, що підтримують 3 4‑
витки спіралі. В кінці з'являються липкі спіралі, які густо заповнюють
порожній простір.
Інший вид павутини називається листовою павутиною. Це плоскі
воронкоподібні або куполоподібні поверхні волокон.
Павук живе зі зворотної сторони.
«Люк» павук робить у вигляді пляшкоподібної дірки, яка знаходиться
зверху. Це надає норі зручність, маскуючи її під гілки й ґрунт. Павуки‑
«вовки» будують тунель у землі й з'єднують його з волокнами.
Європейські водяні павуки будують колоколоподібні будинки прямо під
водою. Павук заповнює його повітрям, приносячись із поверхні з
волосками черевця. Тут він відкладає яйця й виховує малят, поки вони
не зможуть побудувати собі будинок самостійно. Між іншим, зовсім не
всі павуки плетуть павутину. Деякі тільки будують однокімнатний
будинок у листочку й шматочку кори.
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
РізноманітністьРізноманітність
павукоподібнихпавукоподібних
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Пылевой
клещ
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Морські павуки
Морські павуки (Pycnogonida) – морські членистоногі,
з маленьким сегментованим тілом і довгими
тонкими ногами, які додають їм зовнішньо схожості
з наземними павуками. У всіх видів маленька
голова і трьохсегментне тіло.
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Багатоніжки
Багатоніжки – наземні членистоногі з гострими
мандибулами і одною паро антен. Вони живуть в
вологих місцях, оскільки не володіють кутикулою,
захищаючою від пересихання. Губконогі
багатоніжки (Chilopoda) – швидкі хижаки з
видовженим, трохи сплощеними тілами. Кожен
сегмент їх тіла несе одну пару ніг. Перша пара
перетворена в ногощелепи, з отруйними шипами,
які паралізують здобич. Двопарноногі багатоніжки
(Diplopoda) в основному травоїдні або падальщики.
В них видовжене, циліндричне або сплощене тіло.
На перших трьох сегментах їхнього тіла, кінцівок
нема. Решта сегментів злились попарно і кожен
несе по дві пари ніг. Незважаючи на те, що
багатоніжок називають “стоніжками”, сто ніг в цих
тварин ніколи не було.
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Мечохвости
Мечохвости – великі морські членистоногі,
представники групи, процвітавшої в морях 300 млн.
років назад. Головогруди з шістьма парами кінцівок,
покритих великим панциром.
Мечохвости
Мечохвости – універсальні падальщики, які повзають по
дну і риють його для знайдення здобичі. Вони
харчуються равликами, морськими черв'яками та
залишками водоростей. В мечохвостів є шість пар ніг.
Перші п'ять, з яких оздоблені клешнями –
щипчиками. Щипчики захоплюють їжу, коли
мечохвіст рухається, і передають її до рота.
! Мечохвіст насправді родич павукоподібних, а не
раків. Передня частина його тіла – просома – покрита
жорстким панциром, сплющеної форми.
Членистоногі
Комахи
Комахи – це клас безхребетних, членистоногих
тварин. Ця група за кількістю найбільша серед
усіх тварин. Вісім з кожних десяти тварин –
комахи. Існує більше 925 000 видів комах. З яких
приблизно 5 000 видів – бабки, 110 000 видів
бджіл та мурах і понад 3 500 видів тараканів.
Комахи – єдині літаючі безхребетні. В усіх комах
6 ніг, скорпіони, павуки і багатоніжки не
відносяться до комах, адже в них більше ніг. В
перекладі з латинської “комаха” – “insect” –
означає “членистоноге, розділене на частини”.
Тіло комах складається з трьох відділів: голова,
груди і черевце. На голові знаходяться вусики очі
і рот. У деяких прості очі але у більшості складні
фасеткові, які складаються з шести лінз. На
грудях три пари ніг і крила. В черевці знаходяться
органи дихання і травна система.
Метелики
Життєвий цикл метеликів проходить з повним
перетворенням через чотири стадії: яйце,
личинка, лялечка, імаго.
Всі лускокрилі відкладають яйця (серед них немає
живородних видів). Яйця лускокрилих дуже
різняться між собою як за зовнішнім виглядом, так
і за розмірами та формою яйцекладки, тому часто
можна вказати, якому виду метеликів належить
яйцекладка. Відкладають яйця метелики також
по-різному. Деякі види відкладають всі яйця за
один раз, інші роблять декілька кладок. В одній
кладці може бути від одного яйця до декількох
тисяч.
Метелики
Личинка лускокрилих називається гусениця. Більша частина гусениць
— фітофаги, тобто живляться рослинами.
Покрив гусениці, як і всіх інших комах утворений з хітину, тому для
того, щоб збільшитись у розмірах їм необхідно час від часу линяти.
Після линяння покрив на деякий час залишається м'яким, що
дозволяє гусениці рости. Ріст та линька регулюються спеціальним
гормоном линяння — екдизоном. У гусениці останнього віку цей
гормон не виділяється, і замість чергового линяння вона
заляльковується.
Лялечка це стадія спокою лускокрилих, під час якої проходить
структурна перебудова тварини, і з личинкових органів
утворюються імагінальні. Лялечка є нерухомою (лише декілька
дорсальних сегментів черевця рухливі). Деякі види лускокрилих
зимують на цій стадії.
Із лялечки виходить доросла комаха — імаго. Ця форма є
статевозрілою, тобто здатна до розмноження. В перші хвилини
комаха ще не здатна літати. В цей час крила розпрямляються під
тиском гемолімфи, що під тиском заповнює судини, та тверднуть,
відбувається остаточне набуття забарвлення. Імаго більшості видів
живляться нектаром квітів або соками рослинного чи тваринного
походження. Інколи взагалі не живляться афагія. Основна функція
цієї стадії життєвого циклу — розмноження та розселення.
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Прямокрилі
Прямокри́лі (Orthoptera) — це ряд з числа комах ,
систематична одиниця, що об'єднує декілька родин,
найвідоміші з яких коники, цвіркуни, сарана.
Це досить чисельна група видів комах, яких у світі більше
20000, а в Україні відомо кілька сотень видів прямокрилих.
Зустрічаються представники прямокрилих по всій земній
кулі, живуть і за полярним колом, і в тропіках, і в
пустелях. Серед них багато екзотичних представників, бо
група належить до древніх форм комах, разом з тарганами,
богомолами, тощо. Для цих комах характерно те, що
голова причленована так, що дивиться в бік субстрату, а
не вперед. Крил мають дві пари, передні більш жорсткі і
використовуються як надкрилки, задні більші, основний
рушій в польоті, після посадки складаються як віяло і
прикриваються передніми крилами. Характерні задні ноги
стрибального типу, через які ці комахи мають додаткову
назву — стрибаючі комахи (Saltatoria). Прямокрилі вміють
спеціально видавати різноманітні звуки і можуть їх
сприймати з допомогою спеціальних органів, різних у
різних родинах цього ряду.
Лускокрилі
Лускокри́лі (Lepidoptera) (метелики,
молі). Ряд комах з повним
метаморфозом (перетворенням). Виник,
вірогідно, на початку мезозою,
достовірні викопні рештки ряду, відомі з
кредового періоду. Назва походить від
грецьких слів λεπις (луска) та πτερον
(крило) і відображає той факт, що
крила комах данного ряду, так само, як
і більша частина тіла, вкриті лускою.
Зір комах
У більшості членистоногих, зокрема комах, очі
утворені з багаточисельних елементів, які
називаються фасетками. Кожна з них складається
з лінзи, яка фокусує світло в клітину , для
проведення світла і зорових цяток, які
перетворюють світло в нервовий імпульс. Чим
більше фасеток в оці, тим більш чітким виходить
зображення. Кожна фасетка трохи повернута і
бачить свою частину простору. Така конструкція
робить складні, фасеткові очі, зручними для
знаходження об'єктів, попадаючих в поле зору.
Кожна фасетка бачить окреме зображення, з
якого, разом з іншими, мозок тварини утворює
мозаїчну картину.
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Дихальна система
У комах є дихальця (невеликі отвори) по
боках грудей і черевця. Через дихальця
повітря потрапляє в дихальні трубочки і
розноситься по всьому тілу. Дихальця
закриваються, коли комаха потрапляє в
воду, тому комахи не тонуть. Але якщо
комаха знаходиться під водою, їй треба
регулярно вспливати, щоб набрати
повітря.
Членистоногі
В чому користь комах?
Є багато видів комах, які приносять користь, метелики,
бджоли, мурахи і оси опилюють квіти і допомагають
розмножуватися рослинам і фруктовим деревам. Деякі
жуки поїдають мертвих тварин, деякі харчуються
іншими комахами. Коники стрибунці відкладають
стільки яєць, що якби всі вони вилупились, то
потомство з'їло би все, що росте на наших полях. Цього
не відбувається, тому що інші комахи з'їдають більшу
частину яєць. Вчені спеціально виводять комах для
боротьби з шкідниками. Це краще, ніж користуватись
хімічними засобами, які ядовиті не тільки для комах, а і
для людей. Крім того вчені використовують продукти з
комах, як інгредієнти ліків, наприклад, новий засіб від
раку шийки матки був розроблений саме таким чином.
Але багато комах без сумніву шкідливі. Москіти, клопи,
комарі і воші п'ють кров і розносять хвороби.
Рознощиками хвороб є також кімнатні мухи і мухи цеце.
Саранча губить посіви. Терміти і тачильщики псують
меблі і дерев'яні будинки.
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Цікаві факти
 Одним із найдовших комах є палочник, який
досягає 36 см. Він відноситься до класу
прямокрилих, як і коники стрибунці, цвіркуни,
богомоли, листовидки і таракани. Більшість
палочників – самки, і вони здатні без допомоги
самців відкладати яйця.
 Найменші комахи відносяться до сімейства
паразитів-наїдників, їх довжина всього 0,17 мм, і
вони можуть пролетіти через вушко голки.
 Існує більше 11 000 видів коників стрибунців.
Деякі здатні стрибати на відстань в 20 раз довшу
за довжини їх тіла.
 На одному акрі землі може проживати більше
400 000 000 комах. Наприклад, на одному м кв.
можуть жити до 100 000 000 ногохвісток.
Они повсюду
…
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Членистоногі
Банз-а-а-а-ай !!!
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1 de 146

Recomendados

Ракоподібні por
РакоподібніРакоподібні
РакоподібніМар'яна Барчук
2.3K vistas24 diapositivas
Презентація Плазуни por
Презентація ПлазуниПрезентація Плазуни
Презентація ПлазуниSvetik Svetik
1.2K vistas22 diapositivas
плазуни por
плазуниплазуни
плазуниnatalibio
7.7K vistas17 diapositivas
різном ракоп por
різном ракопрізном ракоп
різном ракопРоманчук Марія
1.9K vistas23 diapositivas
Різноманітність ссавців por
Різноманітність ссавцівРізноманітність ссавців
Різноманітність ссавцівlabinskiir-33
13.1K vistas23 diapositivas
Різноманітність птахів por
Різноманітність птахівРізноманітність птахів
Різноманітність птахівlabinskiir-33
18.1K vistas39 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

клас рептилій фіщук por
клас рептилій фіщукклас рептилій фіщук
клас рептилій фіщукpihot1997
991 vistas24 diapositivas
Pізноманітність земноводних por
Pізноманітність земноводнихPізноманітність земноводних
Pізноманітність земноводнихRiyigor
17.4K vistas40 diapositivas
Різноманітність птахів por
Різноманітність птахівРізноманітність птахів
Різноманітність птахівiskirtach
13.5K vistas12 diapositivas
Rakopodibni por
RakopodibniRakopodibni
RakopodibniВладимир Воронюк
70 vistas23 diapositivas
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних. por
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.labinskiir-33
12.2K vistas15 diapositivas
Reptylii por
ReptyliiReptylii
ReptyliiВладимир Воронюк
76 vistas21 diapositivas

La actualidad más candente(20)

клас рептилій фіщук por pihot1997
клас рептилій фіщукклас рептилій фіщук
клас рептилій фіщук
pihot1997991 vistas
Pізноманітність земноводних por Riyigor
Pізноманітність земноводнихPізноманітність земноводних
Pізноманітність земноводних
Riyigor17.4K vistas
Різноманітність птахів por iskirtach
Різноманітність птахівРізноманітність птахів
Різноманітність птахів
iskirtach13.5K vistas
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних. por labinskiir-33
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.
labinskiir-3312.2K vistas
Молюски. Загальна характеристика. por labinskiir-33
Молюски. Загальна характеристика.Молюски. Загальна характеристика.
Молюски. Загальна характеристика.
labinskiir-3314K vistas
Птахи поряд із нами.Екологічний проект. por labinskiir-33
Птахи поряд із нами.Екологічний проект.Птахи поряд із нами.Екологічний проект.
Птахи поряд із нами.Екологічний проект.
labinskiir-339.3K vistas
Поведінка.Сезонні явища та різноманітність плазунів. por labinskiir-33
Поведінка.Сезонні явища та різноманітність плазунів.Поведінка.Сезонні явища та різноманітність плазунів.
Поведінка.Сезонні явища та різноманітність плазунів.
labinskiir-3313K vistas
різноманітність плазунів 1 por Лайт Ягами
різноманітність плазунів 1різноманітність плазунів 1
різноманітність плазунів 1
Лайт Ягами20.1K vistas
ряд коропоподібні por natalibio
ряд коропоподібніряд коропоподібні
ряд коропоподібні
natalibio5.6K vistas
Pізноманітність ссавців por Riyigor
Pізноманітність ссавцівPізноманітність ссавців
Pізноманітність ссавців
Riyigor14.7K vistas
Клас Земноводні. Загальна характеристика. por labinskiir-33
Клас Земноводні. Загальна характеристика.Клас Земноводні. Загальна характеристика.
Клас Земноводні. Загальна характеристика.
labinskiir-3316.5K vistas
Тип Членистоногі por labinskiir-33
Тип ЧленистоногіТип Членистоногі
Тип Членистоногі
labinskiir-3310.9K vistas

Destacado

Consulta Pública Ancine – Comunicação Audiovisual Sob Demanda por
Consulta Pública Ancine – Comunicação Audiovisual Sob DemandaConsulta Pública Ancine – Comunicação Audiovisual Sob Demanda
Consulta Pública Ancine – Comunicação Audiovisual Sob DemandaBrasscom
438 vistas4 diapositivas
Micro seminario ii prog mi por
Micro seminario ii prog mi Micro seminario ii prog mi
Micro seminario ii prog mi CharneyBR
198 vistas17 diapositivas
Вводный вебинар курса №3 por
Вводный вебинар курса №3Вводный вебинар курса №3
Вводный вебинар курса №3Vitali Nikanovich
2.3K vistas19 diapositivas
Let's Color: Zoo Animals por
Let's Color: Zoo AnimalsLet's Color: Zoo Animals
Let's Color: Zoo Animalsvincent van hook
313 vistas19 diapositivas
CURE OM Patient Registry Update - Jacqueline Kraska por
CURE OM Patient Registry Update - Jacqueline KraskaCURE OM Patient Registry Update - Jacqueline Kraska
CURE OM Patient Registry Update - Jacqueline KraskaMelanoma Research Foundation
583 vistas15 diapositivas
SMWNYC 2017 - Percolate - The Spiraling Cost of Content por
SMWNYC 2017 - Percolate - The Spiraling Cost of ContentSMWNYC 2017 - Percolate - The Spiraling Cost of Content
SMWNYC 2017 - Percolate - The Spiraling Cost of ContentSocial Media Week
172 vistas35 diapositivas

Destacado(20)

Consulta Pública Ancine – Comunicação Audiovisual Sob Demanda por Brasscom
Consulta Pública Ancine – Comunicação Audiovisual Sob DemandaConsulta Pública Ancine – Comunicação Audiovisual Sob Demanda
Consulta Pública Ancine – Comunicação Audiovisual Sob Demanda
Brasscom438 vistas
Micro seminario ii prog mi por CharneyBR
Micro seminario ii prog mi Micro seminario ii prog mi
Micro seminario ii prog mi
CharneyBR198 vistas
Вводный вебинар курса №3 por Vitali Nikanovich
Вводный вебинар курса №3Вводный вебинар курса №3
Вводный вебинар курса №3
Vitali Nikanovich2.3K vistas
SMWNYC 2017 - Percolate - The Spiraling Cost of Content por Social Media Week
SMWNYC 2017 - Percolate - The Spiraling Cost of ContentSMWNYC 2017 - Percolate - The Spiraling Cost of Content
SMWNYC 2017 - Percolate - The Spiraling Cost of Content
Social Media Week172 vistas
Automate Software Deployments on EC2 with AWS CodeDeploy por Amazon Web Services
Automate Software Deployments on EC2 with AWS CodeDeployAutomate Software Deployments on EC2 with AWS CodeDeploy
Automate Software Deployments on EC2 with AWS CodeDeploy
Amazon Web Services3.1K vistas
Cyborg1 [autosaved] por 127196
Cyborg1 [autosaved]Cyborg1 [autosaved]
Cyborg1 [autosaved]
127196198 vistas
Red skull who is he por 126408
Red skull who is heRed skull who is he
Red skull who is he
126408151 vistas
Designing for the User por Devon Walker
Designing for the UserDesigning for the User
Designing for the User
Devon Walker148 vistas
About superman por 152689
About supermanAbout superman
About superman
152689151 vistas
Coronografía - Efecto Corona - Descargas Parciales por TRANSEQUIPOS S.A.
Coronografía - Efecto Corona - Descargas ParcialesCoronografía - Efecto Corona - Descargas Parciales
Coronografía - Efecto Corona - Descargas Parciales
TRANSEQUIPOS S.A.649 vistas
COWORK4MI- Choose your place, share your work. por Ilaria Ferrario
COWORK4MI- Choose your place, share your work.COWORK4MI- Choose your place, share your work.
COWORK4MI- Choose your place, share your work.
Ilaria Ferrario174 vistas
Seminario 3 por tanmarcue
Seminario 3Seminario 3
Seminario 3
tanmarcue99 vistas
The secrets of facilitation por tjcarter
The secrets of facilitationThe secrets of facilitation
The secrets of facilitation
tjcarter252 vistas

Similar a Членистоногі

членистоногі por
членистоногічленистоногі
членистоногіРоманчук Марія
3.2K vistas32 diapositivas
розмноження тварин por
розмноження тваринрозмноження тварин
розмноження тваринStefanidanko
1.8K vistas21 diapositivas
ряд жуки por
ряд жукиряд жуки
ряд жукиkalishnatalka
1.4K vistas53 diapositivas
опора і рух por
опора і рухопора і рух
опора і рухkonvalia007
2.5K vistas27 diapositivas
урок 19 практична робота №1 por
урок 19 практична робота №1урок 19 практична робота №1
урок 19 практична робота №1Андррей Малахов
20.1K vistas31 diapositivas
уроккруглые черви, особенности организации por
уроккруглые черви, особенности организацииуроккруглые черви, особенности организации
уроккруглые черви, особенности организацииgoldyreva
2.1K vistas36 diapositivas

Similar a Членистоногі(20)

розмноження тварин por Stefanidanko
розмноження тваринрозмноження тварин
розмноження тварин
Stefanidanko1.8K vistas
опора і рух por konvalia007
опора і рухопора і рух
опора і рух
konvalia0072.5K vistas
уроккруглые черви, особенности организации por goldyreva
уроккруглые черви, особенности организацииуроккруглые черви, особенности организации
уроккруглые черви, особенности организации
goldyreva2.1K vistas
Різноманітність тварин у природі. por vfhzyf
Різноманітність тварин у природі.Різноманітність тварин у природі.
Різноманітність тварин у природі.
vfhzyf11.1K vistas
різноманітність ссавців 1 por vchitel-bio
різноманітність ссавців 1різноманітність ссавців 1
різноманітність ссавців 1
vchitel-bio745 vistas
Хвостаті por nikolzh822
ХвостатіХвостаті
Хвостаті
nikolzh822715 vistas
будова і різном. кишковопор.4 por disar_jana
будова і різном. кишковопор.4будова і різном. кишковопор.4
будова і різном. кишковопор.4
disar_jana107 vistas
птахи1 por ltasenko
птахи1птахи1
птахи1
ltasenko367 vistas
клас малощетинковS черви por svetorada999
клас малощетинковS червиклас малощетинковS черви
клас малощетинковS черви
svetorada999725 vistas
Фауна Солодкого Лиману por Lera Kochetova
Фауна Солодкого ЛимануФауна Солодкого Лиману
Фауна Солодкого Лиману
Lera Kochetova274 vistas
Загальна характеристика класу Плазуни. por labinskiir-33
Загальна характеристика класу Плазуни.Загальна характеристика класу Плазуни.
Загальна характеристика класу Плазуни.
labinskiir-3313.2K vistas

Último

гопчук а.а.pptx por
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
8 vistas21 diapositivas
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
140 vistas38 diapositivas
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
69 vistas15 diapositivas
ІКТ .pptx por
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
6 vistas6 diapositivas
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» por
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 vistas10 diapositivas
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 vistas244 diapositivas

Último(19)

Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 vistas
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 vistas
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vistas
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vistas
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 vistas
шляга о.а..pptx por ssuser389ffd
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptx
ssuser389ffd10 vistas
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 vistas
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vistas
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vistas
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vistas
Експресіонізм por CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 vistas
Семінар Пізнаємо природу.pptx por ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 vistas

Членистоногі

 • 2. Зміст  Загальна характеристика  Ракоподібні  Павукоподібні  Павуки  Скорпіони  Кліщі  Морські павуки  Багатоніжки  Мечохвости  Комахи  Метелики  Прямокрилі  Лускокрилі  Цікаві факти
 • 3. Загальна характеристика Це група безхребетних утворює багаточисельний тип серед тварин і об'єднує більше ніж три чверті відомих видів. Членистоногі характеризуються рядом спільних ознак. У всіх двобічна симетрія тіла, тіло розділене на сегменти, які в процесі еволюції злились в функціональні групи (тагми). У багатоніжок виділяється голова і тулуб, які складаються з багатьох сегментів. В павукоподібних і ракоподібних голова і груди зливаються, утворюючи головогруди, а інші сегменти тіла, об'єднались, утворюючи черевце. У комах є голова, утворена шістьома злитими сегментами, трьохсегментні груди і черевця з 4-10 сегментів. Тіло членистоногих покрите панциром (зовнішнім скелетом), утвореного з білків і хітину. У великих морських членистоногих панцир укріплений карбонатом кальцію.
 • 6. Ракоподібні Ракоподібні об'єднують багато різноманітних груп – від крихітних веслоногих рачків, ледве видимих неозброєним оком, до великих крабів і омарів. В них дві пари антен, складні очі на стеблах. Голова і груди зазвичай покриті щитовидним панциром або карапаксом, який починається від дзьобовидного виросту - рострума. Панцир часто укріплений карбонатом кальцію. Грудні кінцівки двовітчасті і виконують ряд функцій: харчування, пересування, сприйняття простору і дихання за допомогою зябер. Передня пара кінцівок часто збільшена і утворює клешні для утримання здобичі, захисту і подачі сигналів. Більшість ракоподібних живе в прісній або морській воді.
 • 20. Павукоподібні Павукоподібні – різноманітна група, в основному наземних членистоногих, об'єднуюча павуків, скорпіонів, псевдоскорпіонів, кліщів, жгутоногих скорпіонів і жгутоногих павуків. Тіло павука складається з двох частин – головогруди і черевце. У скорпіонів черевце утворює хвостоподібний вирос з жалом. Головогруди несуть пару клішнеподібних хеміцер, якими вони користуються при поїданні здобичі, пару схожих на кінцівки педипальп і чотири пари ходильних ніг. Павукоподібні в основному хижаки. Деякі види є падальщиками, а деякі кліщі – паразитами. В павуків вузький рот, і вони не можуть заковтувати великі шматки їжі. Коли вони їдять, вони вприскують ферменти травлення у здобич, і передчасне перетравлення їжі відбувається не в їхньому тілі.
 • 21. Павутина Волокно, що павуки використають для своєї павутини, виробляється спеціальними черевними залозами. Павутинка витягається з багатьох малюсіньких поглиблень на органах, що плетуть, розташованих на кінчику черевця. Вона з'являється у вигляді рідини, що на повітрі відразу стає твердою. Існує кілька різновидів волокон: липкі, необхідні для лову добичі; міцні, підтримуючі поперечини, до яких не прилипають; і для коконів, у які відкладають яйця. Одні з них м'які й пухнаті, інші – тверді. Павуки можуть плести всі ці види павутини. Колесоподібна павутина використовується тільки для лову добичі. Спочатку створюється «фундамент» – нижні зовнішні важкі нитки, у формі неправильного чотирикутника. Потім конструюються спиці колеса, що підтримують 3 4‑ витки спіралі. В кінці з'являються липкі спіралі, які густо заповнюють порожній простір. Інший вид павутини називається листовою павутиною. Це плоскі воронкоподібні або куполоподібні поверхні волокон. Павук живе зі зворотної сторони. «Люк» павук робить у вигляді пляшкоподібної дірки, яка знаходиться зверху. Це надає норі зручність, маскуючи її під гілки й ґрунт. Павуки‑ «вовки» будують тунель у землі й з'єднують його з волокнами. Європейські водяні павуки будують колоколоподібні будинки прямо під водою. Павук заповнює його повітрям, приносячись із поверхні з волосками черевця. Тут він відкладає яйця й виховує малят, поки вони не зможуть побудувати собі будинок самостійно. Між іншим, зовсім не всі павуки плетуть павутину. Деякі тільки будують однокімнатний будинок у листочку й шматочку кори.
 • 50. Морські павуки Морські павуки (Pycnogonida) – морські членистоногі, з маленьким сегментованим тілом і довгими тонкими ногами, які додають їм зовнішньо схожості з наземними павуками. У всіх видів маленька голова і трьохсегментне тіло.
 • 57. Багатоніжки Багатоніжки – наземні членистоногі з гострими мандибулами і одною паро антен. Вони живуть в вологих місцях, оскільки не володіють кутикулою, захищаючою від пересихання. Губконогі багатоніжки (Chilopoda) – швидкі хижаки з видовженим, трохи сплощеними тілами. Кожен сегмент їх тіла несе одну пару ніг. Перша пара перетворена в ногощелепи, з отруйними шипами, які паралізують здобич. Двопарноногі багатоніжки (Diplopoda) в основному травоїдні або падальщики. В них видовжене, циліндричне або сплощене тіло. На перших трьох сегментах їхнього тіла, кінцівок нема. Решта сегментів злились попарно і кожен несе по дві пари ніг. Незважаючи на те, що багатоніжок називають “стоніжками”, сто ніг в цих тварин ніколи не було.
 • 62. Мечохвости Мечохвости – великі морські членистоногі, представники групи, процвітавшої в морях 300 млн. років назад. Головогруди з шістьма парами кінцівок, покритих великим панциром.
 • 63. Мечохвости Мечохвости – універсальні падальщики, які повзають по дну і риють його для знайдення здобичі. Вони харчуються равликами, морськими черв'яками та залишками водоростей. В мечохвостів є шість пар ніг. Перші п'ять, з яких оздоблені клешнями – щипчиками. Щипчики захоплюють їжу, коли мечохвіст рухається, і передають її до рота. ! Мечохвіст насправді родич павукоподібних, а не раків. Передня частина його тіла – просома – покрита жорстким панциром, сплющеної форми.
 • 65. Комахи Комахи – це клас безхребетних, членистоногих тварин. Ця група за кількістю найбільша серед усіх тварин. Вісім з кожних десяти тварин – комахи. Існує більше 925 000 видів комах. З яких приблизно 5 000 видів – бабки, 110 000 видів бджіл та мурах і понад 3 500 видів тараканів. Комахи – єдині літаючі безхребетні. В усіх комах 6 ніг, скорпіони, павуки і багатоніжки не відносяться до комах, адже в них більше ніг. В перекладі з латинської “комаха” – “insect” – означає “членистоноге, розділене на частини”. Тіло комах складається з трьох відділів: голова, груди і черевце. На голові знаходяться вусики очі і рот. У деяких прості очі але у більшості складні фасеткові, які складаються з шести лінз. На грудях три пари ніг і крила. В черевці знаходяться органи дихання і травна система.
 • 66. Метелики Життєвий цикл метеликів проходить з повним перетворенням через чотири стадії: яйце, личинка, лялечка, імаго. Всі лускокрилі відкладають яйця (серед них немає живородних видів). Яйця лускокрилих дуже різняться між собою як за зовнішнім виглядом, так і за розмірами та формою яйцекладки, тому часто можна вказати, якому виду метеликів належить яйцекладка. Відкладають яйця метелики також по-різному. Деякі види відкладають всі яйця за один раз, інші роблять декілька кладок. В одній кладці може бути від одного яйця до декількох тисяч.
 • 67. Метелики Личинка лускокрилих називається гусениця. Більша частина гусениць — фітофаги, тобто живляться рослинами. Покрив гусениці, як і всіх інших комах утворений з хітину, тому для того, щоб збільшитись у розмірах їм необхідно час від часу линяти. Після линяння покрив на деякий час залишається м'яким, що дозволяє гусениці рости. Ріст та линька регулюються спеціальним гормоном линяння — екдизоном. У гусениці останнього віку цей гормон не виділяється, і замість чергового линяння вона заляльковується. Лялечка це стадія спокою лускокрилих, під час якої проходить структурна перебудова тварини, і з личинкових органів утворюються імагінальні. Лялечка є нерухомою (лише декілька дорсальних сегментів черевця рухливі). Деякі види лускокрилих зимують на цій стадії. Із лялечки виходить доросла комаха — імаго. Ця форма є статевозрілою, тобто здатна до розмноження. В перші хвилини комаха ще не здатна літати. В цей час крила розпрямляються під тиском гемолімфи, що під тиском заповнює судини, та тверднуть, відбувається остаточне набуття забарвлення. Імаго більшості видів живляться нектаром квітів або соками рослинного чи тваринного походження. Інколи взагалі не живляться афагія. Основна функція цієї стадії життєвого циклу — розмноження та розселення.
 • 97. Прямокрилі Прямокри́лі (Orthoptera) — це ряд з числа комах , систематична одиниця, що об'єднує декілька родин, найвідоміші з яких коники, цвіркуни, сарана. Це досить чисельна група видів комах, яких у світі більше 20000, а в Україні відомо кілька сотень видів прямокрилих. Зустрічаються представники прямокрилих по всій земній кулі, живуть і за полярним колом, і в тропіках, і в пустелях. Серед них багато екзотичних представників, бо група належить до древніх форм комах, разом з тарганами, богомолами, тощо. Для цих комах характерно те, що голова причленована так, що дивиться в бік субстрату, а не вперед. Крил мають дві пари, передні більш жорсткі і використовуються як надкрилки, задні більші, основний рушій в польоті, після посадки складаються як віяло і прикриваються передніми крилами. Характерні задні ноги стрибального типу, через які ці комахи мають додаткову назву — стрибаючі комахи (Saltatoria). Прямокрилі вміють спеціально видавати різноманітні звуки і можуть їх сприймати з допомогою спеціальних органів, різних у різних родинах цього ряду.
 • 98. Лускокрилі Лускокри́лі (Lepidoptera) (метелики, молі). Ряд комах з повним метаморфозом (перетворенням). Виник, вірогідно, на початку мезозою, достовірні викопні рештки ряду, відомі з кредового періоду. Назва походить від грецьких слів λεπις (луска) та πτερον (крило) і відображає той факт, що крила комах данного ряду, так само, як і більша частина тіла, вкриті лускою.
 • 99. Зір комах У більшості членистоногих, зокрема комах, очі утворені з багаточисельних елементів, які називаються фасетками. Кожна з них складається з лінзи, яка фокусує світло в клітину , для проведення світла і зорових цяток, які перетворюють світло в нервовий імпульс. Чим більше фасеток в оці, тим більш чітким виходить зображення. Кожна фасетка трохи повернута і бачить свою частину простору. Така конструкція робить складні, фасеткові очі, зручними для знаходження об'єктів, попадаючих в поле зору. Кожна фасетка бачить окреме зображення, з якого, разом з іншими, мозок тварини утворює мозаїчну картину.
 • 104. Дихальна система У комах є дихальця (невеликі отвори) по боках грудей і черевця. Через дихальця повітря потрапляє в дихальні трубочки і розноситься по всьому тілу. Дихальця закриваються, коли комаха потрапляє в воду, тому комахи не тонуть. Але якщо комаха знаходиться під водою, їй треба регулярно вспливати, щоб набрати повітря.
 • 106. В чому користь комах? Є багато видів комах, які приносять користь, метелики, бджоли, мурахи і оси опилюють квіти і допомагають розмножуватися рослинам і фруктовим деревам. Деякі жуки поїдають мертвих тварин, деякі харчуються іншими комахами. Коники стрибунці відкладають стільки яєць, що якби всі вони вилупились, то потомство з'їло би все, що росте на наших полях. Цього не відбувається, тому що інші комахи з'їдають більшу частину яєць. Вчені спеціально виводять комах для боротьби з шкідниками. Це краще, ніж користуватись хімічними засобами, які ядовиті не тільки для комах, а і для людей. Крім того вчені використовують продукти з комах, як інгредієнти ліків, наприклад, новий засіб від раку шийки матки був розроблений саме таким чином. Але багато комах без сумніву шкідливі. Москіти, клопи, комарі і воші п'ють кров і розносять хвороби. Рознощиками хвороб є також кімнатні мухи і мухи цеце. Саранча губить посіви. Терміти і тачильщики псують меблі і дерев'яні будинки.
 • 136. Цікаві факти  Одним із найдовших комах є палочник, який досягає 36 см. Він відноситься до класу прямокрилих, як і коники стрибунці, цвіркуни, богомоли, листовидки і таракани. Більшість палочників – самки, і вони здатні без допомоги самців відкладати яйця.  Найменші комахи відносяться до сімейства паразитів-наїдників, їх довжина всього 0,17 мм, і вони можуть пролетіти через вушко голки.  Існує більше 11 000 видів коників стрибунців. Деякі здатні стрибати на відстань в 20 раз довшу за довжини їх тіла.  На одному акрі землі може проживати більше 400 000 000 комах. Наприклад, на одному м кв. можуть жити до 100 000 000 ногохвісток.