Tiểu luận kinh doanh.

KINH DOANH ĐIỆN TỬ VÀ
HỢP TÁC TOÀN CẦU
Giảng viên hướng dẫn
Hồ Trung Thành
1
PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN
TRONG DOANH NGHIỆP
HỢP TÁC VÀ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM
CASE STUDY 1
NỘI DUNG
NỘI DUNG
CASE STUDY2
ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG
HỆ THỐNG ERP Ở PETROLIMEX
CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH
CỦA MỘT DOANH NGHIỆP
2
CHƯƠNG 1:
CHƯƠNG 1:
CÁC
CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH
BỘ PHẬN CẤU THÀNH
CỦA
CỦA MỘT DOANH NGHIỆP
MỘT DOANH NGHIỆP
K10407A – Nhóm 3,4
3
1
1
Bộ phận sản xuất
- Quản lý ca sản xuất, sắp xếp, bố trí cho con người
thựchiện nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch.
- Quản lý hoạt động của các máy móc, thiết bị và
các quy trình kinh doanh.
2
2
Bộ phận bán hàng và tiếp thị
- Tìm kiếm
- Thu hút khách hàng,
- Thực hiện các công việc nhằm bán sản phẩm
- Theo dõi, kiểm soát các hoạt động sau bán.
1.1 Các bộ phận chức năng cơ bản
4
1.1 Các bộ phận chức năng cơ bản
3
3
4
4
Bộ phận tài chính – kế toán
-Theo dõi các giao dịch tài chính như các đơn
đặt hàng, hóa đơn, các khoản chi tiêu và bảng
lương
-Tìm kiếm các nguồn tín dụng và tài chính
Bộ phận nhân sự
Tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên mới
cho doanh nghiệp cũng như đào tạo và
pháttriển nguồn nhân lực cho công ty.
5
6
Các thực
thể liên
quan
Nhà cung
cấp
Khách hàng
Nhân viên
Hóa
đơn/chứng
từ
Sản phẩm,
dịch vụ
1.2 Các quy trình kinh doanh
Một quy trình kinh doanh (business process) là
một tập hợp các hoạt động có mối liên quan với
nhau được phối hợp thực hiện trong một doanh
nghiệp nhằm đạt được mục tiêu cụ thể của
doanh nghiệp.
Quy trình kinh doanh còn là cách thức đặc
biệt để phối hợp các công việc, thông tin và
kiến thức trong một tổ chức cụ thể.
7
Quy trình thực hiện đơn đặt hàng
8
 Quản lý cấp thấp - cấp tác nghiệp
(Operational management)
1.3 Hệ thống cấp bậc trong
quản lý
 Đưa ra các quyết định mang tính chiến lược
về sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo về tài chính
của công ty
 Tổ chức thực hiện chiến lược để duy
trì và phát triển tổ chức.
 thực hiện các chương trình và kế
hoạch mà quản lý cấp cao đề ra.
 Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt
động thường ngày trong công ty
nhằm thực hiện mục tiêu chung.
Senior
Management
Middle
Management
Scientists and
Knowledge
workers
Production and service
workers
Data workers
 Quản lý cấp cao (Senior management)
 Quản lý cấp trung (Middle
management)
9
- Phụ thuộc nhiều vào các
- Phụ thuộc nhiều vào các
yếu tố từ môi trường như:
nguồn cung vốn, lao
động, khách hàng, công
nghệ mới, dịch vụ và sản
phẩm, sự ổn định của thị
trường và hệ thống pháp
lý…
 Để tồn tại, các công ty
buộc phải kiểm soát mọi
thay đổi trong môi trường
kinh doanh và chia sẻ thông
tin với các thực thể mà công
ty tương tác.
VD: iTunes và các trang
nhạc số phát triển dựa
trên hình thức phân phối
đĩa CD truyền thống ;
Eastman Kodak chuyển
sang máy ảnh số và dịch vụ
ảnh trực tuyến do khách
hàng không còn thích sử
dụng máy chụp ảnh dùng
phim như trước...
10
Chương 2:
PHÂN LOẠI HỆ THỐNG
THÔNG TIN TRONG
DOANH NGHIỆP
2.1 Phân loại hệ thống thông tin
theo quản lý
11
2.1.1Hệ thống xử lý giao dịch (TPS -
TransactionalProcessing Systems)
Hỗ trợ các quản lý cấp thấp, cấp tác nghiệp
Thực hiện và ghi nhận các tác vụ cũng như những
giao dịch diễn ra hằng ngày ở doanh nghiệp như:
nhập đơn đặt hàng, đặt chỗ khách sạn, quản lý bảng
lương, lưu trữ hồ sơ nhân viên và vận chuyển…
Kiểm soát hiện trạng các giao dịch nội bộ, nắm bắt
các quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường bên
ngoài
12
13
 Hệ thống xử lý lương- PayrollTPS
Cơ sở dữ liệu/file
lưu trữ về thông
tin nhân viên
Dữliệu/thông tin về nhân viên Dữliệu gửi đến Kế toán Tổnghợp
Cácbáo cáo
quản trị
Thông tin đến các cơ quan nhà nước
Quyết toán lương nhân viên
 Hệ thống tin quản lý (MIS – Management Information
Systems)
 Cung cấp cho các quản lý cấp trung những báo cáo
tổng hợp về các hoạt động hiện thời của tổ chức, được
sử dụng để kiểm soát, điều hành hoạt động kinh doanh
cũng như dự đoán cho các hoạt động tương lai
 Tổng hợp ra báo cáo nhờ những thông tin đầu vào
được cung cấp bởi TPS.
 Không có tính linh hoạt và không trọng tâm vào
chức năng phân tích sâu.
 Cung cấp thông tin tổng hợp định kỳ theo tuần,
tháng, quý hay năm
2.1.2Hệ thông tin quản lý và Hệ hỗ trợ ra quyết định
(Management Information Systems and Decision-support Systems)
14
15
Cáchệ thống MIS tiếp cận nguồn dữ liệu từ TPS như thế nào?
Dữliệu về
đơn hàng
Hệ thống
xử lý đơn
hàng
Dữliệu về
quátrình
sản xuất
Hệ thống
hoạch định
nguyên liệu
Dữliệu kế
toán
Hệ thống
kế toán tổng
hợp
Dữliệu đầu
vào MIS
Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) Hệ thống thông tin (MIS)
Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS – Decision
Support Systems)
Hỗ trợ các quá trình ra quyết định đột xuất cho các nhà
quản lý cấp trung, tập trung vào các sự kiện, vấn đề bất
thường và biến đổi không ngừng mà giải pháp cho chúng
chưa được dự trù một cách đầy đủ.
Phần lớn nguồn thông tin được lấy từ TPS và
MIS, nhưng cũng có lúc DSS sử dụng các thông tin bên
ngoài như hiện giá cổ phiếu hay giá bán của các đối thủ.
DSS sử dụng rất nhiều mô hình để phân tích dữ liệu hoặc
có thể tổng hợp một cách cô đọng một lượng lớn thông tin
để những nhà quản lý có thể ra quyết định bằng cách tự
phân tích chúng.
16
Cơ sở dữ liệu
về các mô
hình phân tích
Thông tin về tàu
(tốc độ chạy, trọng
tải…)
Thông tin về chi
phítải hàng
Thông tin về mức
độ tiêu thụ nhiên
liệu
Thông tin về chiphí
thuê tàu
Thông tin về các
quy định vận tải
Ví dụ về một Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) tại một doanh nghiệp vận tải biển
 ESS xây dựng dữ liệu dưới dạng bảng biểu, sơ đồ
tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau (bên trong và
bên ngoài doanh nghiệp
 ESS giúp trình bày và phân tích các quyết định mang
tính đột xuất nhưng vẫn còn dang dở, chưa đi đến
thống nhất về quy trình hay giải pháp thực hiện
2.1.3 Hệ thông tin điều hành (ESS - Executive Support
Systems)
 ESS cũng lấy dữ liệu đầu vào từ MIS và DSS, sau
đó sàng lọc, tổng hợp và truy dấu tất cả các dữ
liệu quan trọng -> trình bày thông tin cần thiết nhất
18
 Hỗ trợ các nhà quản lý cấp cao
2.2 Các hệ thống hỗ trợ mở rộng doanh nghiệp
19
• Ứng dụng doanh nghiệp (Enterprise
Applications) là những hệ thống:
– Có khả năng mở rộng các lĩnh vực chức năng
– Liên quan đến nhiều tác vụ điều hành khác
nhau xuyên suốt doanh nghiệp.
– Bao gồm tất cả các cấp quản lý.
– Có 4 nhóm ứng dụng doanh nghiệp:
• Hệ thống doanh nghiệp (Enterprise System)
• Hệ thống quản trị chuỗi cung ứng (SCM)
• Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
• Hệ thống quản trị tri thức (KMS)
2.2 Các hệ thống hỗ trợ mở rộng doanh nghiệp
Tích hợp các quá trình chế tạo-sản xuất; tài chính-
kế toán; bán hàng-marketing và quản lý nguồn
nhân lực vào một ứng dụng duy nhất.
2.2.1Hệ thống doanh nghiệp (Enterprise systems) hay ERP
2.2.2 Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM - Supply
Chain Management Systems)
SCM giúp quản lý các mối quan hệ với các nhà cung
ứng
Là một loại hệ thống liên tổ chức bởi chúng điều phối
và quản lý các dòng thông tin vượt ra ranh giới tổ
chức. 20
1 de 20

Recomendados

Chuong 1.ppt por
Chuong 1.pptChuong 1.ppt
Chuong 1.pptPhuongAnh504532
7 vistas18 diapositivas
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý por
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýĐề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýQuách Đại Dương
155K vistas40 diapositivas
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý por
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lýChương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lýThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
44.1K vistas81 diapositivas
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ por
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đĐề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
157 vistas83 diapositivas
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf por
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdfThoMyNguyn17
9 vistas37 diapositivas
Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp và kế toán tiền mặt por
Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp và kế toán tiền mặtHệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp và kế toán tiền mặt
Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp và kế toán tiền mặtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
129 vistas59 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Tiểu luận kinh doanh.

Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2 por
Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2
Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2Snoozeloop AF
429 vistas8 diapositivas
Erp acb cn dn por
Erp acb cn dnErp acb cn dn
Erp acb cn dnThi Nguyễn
542 vistas4 diapositivas
Chuyen de7 por
Chuyen de7Chuyen de7
Chuyen de7ecafe24g
74 vistas30 diapositivas
Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8 por
Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8
Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8Hieutanda Nguyen Khac Hieu
1.2K vistas71 diapositivas
C1 por
C1C1
C1Giang Nguyễn
326 vistas17 diapositivas
Baocaochuyende por
BaocaochuyendeBaocaochuyende
BaocaochuyendeThao Nguyendinh
1.4K vistas48 diapositivas

Similar a Tiểu luận kinh doanh.(20)

Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2 por Snoozeloop AF
Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2
Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2
Snoozeloop AF429 vistas
Chuyen de7 por ecafe24g
Chuyen de7Chuyen de7
Chuyen de7
ecafe24g74 vistas
Mo hinh san xuat tieu chuan por thanh Le
Mo hinh san xuat tieu chuanMo hinh san xuat tieu chuan
Mo hinh san xuat tieu chuan
thanh Le1.1K vistas
Phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilk por duythinhjd182
Phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilkPhân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilk
Phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilk
duythinhjd1822.1K vistas
Hệ thống thông tin lãnh đạo por Quang Ngoc
Hệ thống thông tin lãnh đạoHệ thống thông tin lãnh đạo
Hệ thống thông tin lãnh đạo
Quang Ngoc350 vistas
Chuong 1 httt-oo por Yen Hoang
Chuong 1  httt-ooChuong 1  httt-oo
Chuong 1 httt-oo
Yen Hoang511 vistas
thiết kế hệ thống.pdf por ThunNguynnh12
thiết kế hệ thống.pdfthiết kế hệ thống.pdf
thiết kế hệ thống.pdf
ThunNguynnh123 vistas
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán por leemindinh
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế ToánTổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
leemindinh10.1K vistas
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1 por ductran88
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1
ductran8812.8K vistas
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước por tiennd67
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nướcHệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
tiennd679.4K vistas
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx por tnglml2
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docxbai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx
tnglml2199 vistas
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán por dlmonline24h
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toánChuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
dlmonline24h51K vistas
Bai 00 - TQHTTT.pptx por Ngan Tran
Bai 00 - TQHTTT.pptxBai 00 - TQHTTT.pptx
Bai 00 - TQHTTT.pptx
Ngan Tran2 vistas

Más de ssuser499fca

Khóa luận hóa hữu cơ. por
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
5 vistas20 diapositivas
Khóa luận hóa hữu cơ. por
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
4 vistas20 diapositivas
Khóa luận hóa hữu cơ. por
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
4 vistas20 diapositivas
Khóa luận hóa hữu cơ. por
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
5 vistas20 diapositivas
Khóa luận kinh tế. por
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
4 vistas20 diapositivas
Khóa luận kinh tế. por
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
7 vistas20 diapositivas

Más de ssuser499fca(20)

Khóa luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca5 vistas
Khóa luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca4 vistas
Khóa luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca4 vistas
Khóa luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca5 vistas
Khóa luận kinh tế. por ssuser499fca
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.
ssuser499fca11 vistas
Khóa luận kế toán kiểm toán. por ssuser499fca
Khóa luận kế toán kiểm toán.Khóa luận kế toán kiểm toán.
Khóa luận kế toán kiểm toán.
ssuser499fca10 vistas
Khóa luận quản trị doanh nghiệp. por ssuser499fca
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
ssuser499fca5 vistas
Khoá luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca11 vistas
Khoá luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca15 vistas
Khoá luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca4 vistas
Khoá luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca8 vistas
Khoá luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca6 vistas
Khóa luận nông lâm kết hợp. por ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca6 vistas
Khóa luận nông lâm kết hợp. por ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca14 vistas
Khóa luận nông lâm kết hợp. por ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca37 vistas
Khóa luận nông lâm kết hợp. por ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca8 vistas
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn. por ssuser499fca
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
ssuser499fca11 vistas

Último

Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... por
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 vistas26 diapositivas
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc por
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docLuận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 vistas30 diapositivas
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
6 vistas8 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vistas92 diapositivas
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc por
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docLuận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
6 vistas290 diapositivas
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...Nguyen Thanh Tu Collection
31 vistas178 diapositivas

Último(20)

1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vistas
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vistas
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 vistas
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...

Tiểu luận kinh doanh.

 • 1. KINH DOANH ĐIỆN TỬ VÀ HỢP TÁC TOÀN CẦU Giảng viên hướng dẫn Hồ Trung Thành 1
 • 2. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP HỢP TÁC VÀ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM CASE STUDY 1 NỘI DUNG NỘI DUNG CASE STUDY2 ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG ERP Ở PETROLIMEX CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP 2
 • 3. CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1: CÁC CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA CỦA MỘT DOANH NGHIỆP MỘT DOANH NGHIỆP K10407A – Nhóm 3,4 3
 • 4. 1 1 Bộ phận sản xuất - Quản lý ca sản xuất, sắp xếp, bố trí cho con người thựchiện nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch. - Quản lý hoạt động của các máy móc, thiết bị và các quy trình kinh doanh. 2 2 Bộ phận bán hàng và tiếp thị - Tìm kiếm - Thu hút khách hàng, - Thực hiện các công việc nhằm bán sản phẩm - Theo dõi, kiểm soát các hoạt động sau bán. 1.1 Các bộ phận chức năng cơ bản 4
 • 5. 1.1 Các bộ phận chức năng cơ bản 3 3 4 4 Bộ phận tài chính – kế toán -Theo dõi các giao dịch tài chính như các đơn đặt hàng, hóa đơn, các khoản chi tiêu và bảng lương -Tìm kiếm các nguồn tín dụng và tài chính Bộ phận nhân sự Tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên mới cho doanh nghiệp cũng như đào tạo và pháttriển nguồn nhân lực cho công ty. 5
 • 6. 6 Các thực thể liên quan Nhà cung cấp Khách hàng Nhân viên Hóa đơn/chứng từ Sản phẩm, dịch vụ
 • 7. 1.2 Các quy trình kinh doanh Một quy trình kinh doanh (business process) là một tập hợp các hoạt động có mối liên quan với nhau được phối hợp thực hiện trong một doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Quy trình kinh doanh còn là cách thức đặc biệt để phối hợp các công việc, thông tin và kiến thức trong một tổ chức cụ thể. 7
 • 8. Quy trình thực hiện đơn đặt hàng 8
 • 9.  Quản lý cấp thấp - cấp tác nghiệp (Operational management) 1.3 Hệ thống cấp bậc trong quản lý  Đưa ra các quyết định mang tính chiến lược về sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo về tài chính của công ty  Tổ chức thực hiện chiến lược để duy trì và phát triển tổ chức.  thực hiện các chương trình và kế hoạch mà quản lý cấp cao đề ra.  Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động thường ngày trong công ty nhằm thực hiện mục tiêu chung. Senior Management Middle Management Scientists and Knowledge workers Production and service workers Data workers  Quản lý cấp cao (Senior management)  Quản lý cấp trung (Middle management) 9
 • 10. - Phụ thuộc nhiều vào các - Phụ thuộc nhiều vào các yếu tố từ môi trường như: nguồn cung vốn, lao động, khách hàng, công nghệ mới, dịch vụ và sản phẩm, sự ổn định của thị trường và hệ thống pháp lý…  Để tồn tại, các công ty buộc phải kiểm soát mọi thay đổi trong môi trường kinh doanh và chia sẻ thông tin với các thực thể mà công ty tương tác. VD: iTunes và các trang nhạc số phát triển dựa trên hình thức phân phối đĩa CD truyền thống ; Eastman Kodak chuyển sang máy ảnh số và dịch vụ ảnh trực tuyến do khách hàng không còn thích sử dụng máy chụp ảnh dùng phim như trước... 10
 • 11. Chương 2: PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Phân loại hệ thống thông tin theo quản lý 11
 • 12. 2.1.1Hệ thống xử lý giao dịch (TPS - TransactionalProcessing Systems) Hỗ trợ các quản lý cấp thấp, cấp tác nghiệp Thực hiện và ghi nhận các tác vụ cũng như những giao dịch diễn ra hằng ngày ở doanh nghiệp như: nhập đơn đặt hàng, đặt chỗ khách sạn, quản lý bảng lương, lưu trữ hồ sơ nhân viên và vận chuyển… Kiểm soát hiện trạng các giao dịch nội bộ, nắm bắt các quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường bên ngoài 12
 • 13. 13  Hệ thống xử lý lương- PayrollTPS Cơ sở dữ liệu/file lưu trữ về thông tin nhân viên Dữliệu/thông tin về nhân viên Dữliệu gửi đến Kế toán Tổnghợp Cácbáo cáo quản trị Thông tin đến các cơ quan nhà nước Quyết toán lương nhân viên
 • 14.  Hệ thống tin quản lý (MIS – Management Information Systems)  Cung cấp cho các quản lý cấp trung những báo cáo tổng hợp về các hoạt động hiện thời của tổ chức, được sử dụng để kiểm soát, điều hành hoạt động kinh doanh cũng như dự đoán cho các hoạt động tương lai  Tổng hợp ra báo cáo nhờ những thông tin đầu vào được cung cấp bởi TPS.  Không có tính linh hoạt và không trọng tâm vào chức năng phân tích sâu.  Cung cấp thông tin tổng hợp định kỳ theo tuần, tháng, quý hay năm 2.1.2Hệ thông tin quản lý và Hệ hỗ trợ ra quyết định (Management Information Systems and Decision-support Systems) 14
 • 15. 15 Cáchệ thống MIS tiếp cận nguồn dữ liệu từ TPS như thế nào? Dữliệu về đơn hàng Hệ thống xử lý đơn hàng Dữliệu về quátrình sản xuất Hệ thống hoạch định nguyên liệu Dữliệu kế toán Hệ thống kế toán tổng hợp Dữliệu đầu vào MIS Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) Hệ thống thông tin (MIS)
 • 16. Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS – Decision Support Systems) Hỗ trợ các quá trình ra quyết định đột xuất cho các nhà quản lý cấp trung, tập trung vào các sự kiện, vấn đề bất thường và biến đổi không ngừng mà giải pháp cho chúng chưa được dự trù một cách đầy đủ. Phần lớn nguồn thông tin được lấy từ TPS và MIS, nhưng cũng có lúc DSS sử dụng các thông tin bên ngoài như hiện giá cổ phiếu hay giá bán của các đối thủ. DSS sử dụng rất nhiều mô hình để phân tích dữ liệu hoặc có thể tổng hợp một cách cô đọng một lượng lớn thông tin để những nhà quản lý có thể ra quyết định bằng cách tự phân tích chúng. 16
 • 17. Cơ sở dữ liệu về các mô hình phân tích Thông tin về tàu (tốc độ chạy, trọng tải…) Thông tin về chi phítải hàng Thông tin về mức độ tiêu thụ nhiên liệu Thông tin về chiphí thuê tàu Thông tin về các quy định vận tải Ví dụ về một Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) tại một doanh nghiệp vận tải biển
 • 18.  ESS xây dựng dữ liệu dưới dạng bảng biểu, sơ đồ tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau (bên trong và bên ngoài doanh nghiệp  ESS giúp trình bày và phân tích các quyết định mang tính đột xuất nhưng vẫn còn dang dở, chưa đi đến thống nhất về quy trình hay giải pháp thực hiện 2.1.3 Hệ thông tin điều hành (ESS - Executive Support Systems)  ESS cũng lấy dữ liệu đầu vào từ MIS và DSS, sau đó sàng lọc, tổng hợp và truy dấu tất cả các dữ liệu quan trọng -> trình bày thông tin cần thiết nhất 18  Hỗ trợ các nhà quản lý cấp cao
 • 19. 2.2 Các hệ thống hỗ trợ mở rộng doanh nghiệp 19 • Ứng dụng doanh nghiệp (Enterprise Applications) là những hệ thống: – Có khả năng mở rộng các lĩnh vực chức năng – Liên quan đến nhiều tác vụ điều hành khác nhau xuyên suốt doanh nghiệp. – Bao gồm tất cả các cấp quản lý. – Có 4 nhóm ứng dụng doanh nghiệp: • Hệ thống doanh nghiệp (Enterprise System) • Hệ thống quản trị chuỗi cung ứng (SCM) • Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) • Hệ thống quản trị tri thức (KMS)
 • 20. 2.2 Các hệ thống hỗ trợ mở rộng doanh nghiệp Tích hợp các quá trình chế tạo-sản xuất; tài chính- kế toán; bán hàng-marketing và quản lý nguồn nhân lực vào một ứng dụng duy nhất. 2.2.1Hệ thống doanh nghiệp (Enterprise systems) hay ERP 2.2.2 Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM - Supply Chain Management Systems) SCM giúp quản lý các mối quan hệ với các nhà cung ứng Là một loại hệ thống liên tổ chức bởi chúng điều phối và quản lý các dòng thông tin vượt ra ranh giới tổ chức. 20