Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

7_2601.pptx

 1. 7 Команда розгалуження мовою програмування
 2. 7 Опрацювання величин логічного типу Розділ 2 § 11 Ви дізнаєтесь: ●як описати алгоритмічну структуру неповного розгалуження мовою програмування Python; ●як описати алгоритмічну структуру повного розгалуження мовою програмування Python.
 3. 7 Умовне висловлювання - це висловлювання, яке містить умову і висновок, тобто одна подія є підставою чи умовою настання іншої події. Умовне висловлювання:
 4. 7 Умовне висловлювання:
 5. 7 1. Якщо я народився в Україні, то … 2. Якщо число ділиться на 2 без остачі, то … 3. Якщо мені потрібно знайти інформацію, то … Завдання: продовжіть речення так, щоб утворилися логічні хибні висловлювання. 1. Якщо на небі світить сонце, то … 2. Якщо вода перетворилася в лід, то … 3. Якщо на деревах жовтіє листя, то … Завдання: продовжіть речення так, щоб утворилися логічні істинні висловлювання.
 6. 7 Типи базових алгоритмічних структур Базові алгоритмічні структури
 7. 7 Умовні інструкції - вказівка розгалуження У програмуванні ми часто ставимо питання, на які можна відповісти “так” чи “ні”, і вирішуємо щось зробити на підставі відповіді. Наприклад, ми можемо запитати “Тобі вже виповнилося 20 років?” і, якщо отримаємо відповідь “так”, відповісти “Оце стариган!” Питання такого типу називаються умовами, й ми об’єднуємо такі умови та відповіді в умовну інструкцію - структуру розгалуження або вказівку розгалуження.
 8. 7 Як описати алгоритмічну структуру неповного розгалуження мовою програмування Python? Розділ 2 § 11 Прості та складені логічні вирази, значеннями яких є: Використовують в описі алгоритмічної структури розгалуження, за допомогою якої виконавець алгоритму може вибрати один зі сценаріїв подальших дій залежно від виконання певної умови. або True False
 9. 7 Розгалуження Розгалуження – це така форма організації дій, при якій, в залежності від виконання або невиконання певної умови, виконується одна з двох послідовностей дій.
 10. 7 Умова Умова – це питання, сформульоване так, що допускає лише одну з двох відповідей: «так» або «ні».
 11. 7 Типи розгалужень Повне Неповне
 12. 7 Неповне розгалуження Алгоритм здійснення дзвінка з мобільного телефону у вигляді блок- схеми
 13. 7 Скорочена форма розгалуження y Python if умова: блок вказівок умова Блок вказівок ТАК НІ Алгоритм роботи скороченої форми розгалуження 1. Перевіряється УМОВА 2. Якщо УМОВА виконується ТАК (True) 3. Виконується БЛОК вказівок 4. Якщо УМОВА НЕ виконується НІ (False), виконуються наступні вказівки після БЛОКУ Зверніть увагу на знак : Пропуск 4 символи (клавішею Tab)
 14. 7 Повне розгалуження Алгоритм переходу дороги по пішохідному переходу у вигляді блок- схеми
 15. 7 Повна форма розгалуження у Python if умова: блок вказівок else: блок вказівок Алгоритм роботи повної форми розгалуження 1. Перевіряється УМОВА 2. Якщо УМОВА виконується Так (True) 3. Виконується БЛОК вказівок 1 4. ІНАКШЕ (умова НЕ виконується НІ (False)), виконуються Блок вказівок 2 умова Блок вказівок 1 ТАК НІ Блок вказівок 2
 16. 7 Вказівка розгалуження Python if умова: блок вказівок if умова: блок вказівок else: блок вказівок Скорочена форма розгалуження y Python умова Блок вказівок 1 ТАК НІ Блок вказівок 2 Повна форма розгалуження y Python умова Блок вказівок ТАК НІ
 17. 7 Як описати алгоритмічну структуру повного розгалуження мовою програмування Python? Розділ 2 § 11 Якщо є потреба врахувати значення декількох логічних виразів, то використовують вкладені розгалуження: if <логічний вираз1>: блок команд 1 elif <логічний вираз2>: блок команд 2 … elif <логічний вираз n>: блок команд n else: <блок команд інакше>
 18. 7 Розгалуження мовою Python Перегляд навчального відео
 19. 7 Приклади створення програм з розгалуженням на мові програмування Python
 20. 7 Задача №1. Умовні інструкції - вказівка розгалуження vik=int(input ('Скільки Вам років? - ')) if vik > 20: print ('Оце стариган!')
 21. 7 Умовні інструкції - вказівка розгалуження vik=int(input ('Скільки Вам років? - ')) if vik > 20: print ('Оце стариган!') Блок - набір вказівок, що виконуються, якщо умова виконується, тобто Істина (TRUE) Умовна інструкція складається з ключового слова if (якщо), за яким іде умова та двокрапка (:) БЛОК завжди починається не з початку рядка, а через чотири пробіли (клавіша Tab)
 22. 7 Умовні інструкції - вказівка розгалуження vik=int(input ('Скільки Вам років? - ')) if vik > 20: print ('Оце стариган!') print ('Що ти тут робиш?') print ('Чому б тобі не зробити щось корисне?') Блок - складаєть ся з 3-х вказівок print ЗАУВАЖЕННЯ Всі рядки одного блоку мають однакову кількість пропусків від лівого краю. Тому, якщо зробити на початку одного з рядків (одного блоку) більшу кількість пропусків, буде видана ПОМИЛКА
 23. 7 Умовні інструкції - вказівка розгалуження vik=int(input ('Скільки Вам років? - ')) if vik > 20: print ('Оце стариган!') Для створення умов у мові Python ми використовуємо знаки відношень (оператори) Символ Визначення == Дорівнює != Не дорівнює > Більше Символ Визначення < Менше >= Більше або дорівнює <= Менше або дорівнює
 24. 7 Задача №2 Вивести на екран привітання “З Днем народження!”, якщо з клавіатури отримана відповідь “yes”. Вивести на екран привітання “З Днем народження!”, якщо з клавіатури отримана відповідь “yes”, інакше вивести “Вибач, привітаю наступного разу”. print ('Вітання') vidpovid=input ('У тебе сьогодні День народження? (yes/no) ') if vidpovid=='yes': print ('Вітаю з Днем народження') print ('Вітання') vidpovid=input ('У тебе сьогодні День народження? (yes/no) ') if vidpovid=='yes': print ('Вітаю з Днем народження') else: print ('Вибач, привітаю наступного разу')
 25. 7 Розгадайте ребус Розгалуження Розділ 2 § 11
 26. 7 Обговорюємо Розділ 2 § 11 1. У чому особливість опису повного розгалуження мовою програмування Python? 2. Наведіть приклади, коли у програмі варто застосовувати оператор неповного розгалуження. 3. Як мовою програмування Python реалізувати вкладені розгалуження?
 27. 7 Працюємо за комп’ютером Розділ 2 § 11 Сторінка 96-99
 28. 7 Домашнє завдання Опрацювати § 11, ст. 96-102 Розділ 2 § 11
 29. 7 Дякую за увагу!
Publicidad