Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

proqram-azerbaycan-dili-tadris-dili-iv-sinif (1).pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

proqram-azerbaycan-dili-tadris-dili-iv-sinif (1).pdf

  1. 1. Ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinfi üçün Azərbaycan dili fənni üzrə illik planlaşdırma nümunəsi1 Sıra №-si Məzmun standartları Mövzu Saat Dərslik səh. MMV səh. I BÖLMƏ. Ailə və məktəb 1. 3-cü sinifdə mart-iyun aylarında keçilənlərin təkrarı 3 - - 2. 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.5 Futbol topu 6 10-13 19 3. 1.2.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.3, 4.1.1 Baba və nəvə 4 14-15 23 4. 2.1.3, 2.2.1, 3.1.4, 4.1.1 "Beş" qiyməti 4 16 26 5. 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.1 Kitab daha maraqlıdır 4 17-19 28 6. 1.1.1, 1.2.1, 2.2.5, 3.1.3, 4.1.1 Ruminin məsləhəti 4 20-21 31 7. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.5, 3.1.3, 3.1.4, 4.1.1 Birinci addım 6 22-27 35 8. 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.1 Ən qiymətli 4 28-30 39 9. 1.2.1, 1.2.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.1 Tom özünü fəda edir 6 31-35 42 10. - Ümumiləşdirici təkrar 2 36 44 11. - Kiçik summativ qiymətləndirmə 2 - - II BÖLMƏ Niyə belə deyirik 12. 1.1.2, 1.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.3 Natiqlik məharəti haqqında 3 38 47 13. 1.1.2, 1.2.1, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.4 Az danışmağın gözəlliyi 3 39 48 14. 1.1.2, 2.1.3, 2.2.4, 3.1.2, 4.1.4 Sözün qüdrəti 3 40-41 50 15. 1.2.1, 3.1.1 Hikmət xəzinəsi 4 42 52 16. 1.2.1, 2.2.2, 3.1.4, 4.1.4 Heydər Əliyevin kəlamları 4 43-44 54 17. 1.1.2, 2.1.1, 2.2.1, 4.1.4. Azərbaycan-Türkiyə 2 45 55 18. 2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.5, 4.1.5. Bayrağım.Əsgər marşı 6 46-47 56 19. 1.2.1, 1.2.3, 2.1.1, 2.2.4, 2.2.5, 4.1.3 İtə ataram, yada satmaram! 4 48-50 59 20. 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, Çünki oldun dəyirmançı... 8 51-56 60 1 Planlaşdırma hazırlanarkən IV sinif üçün “Azərbaycan dili” dərsliyi və “Müəllim üçün metodik vəsait” (Müəlliflər:R.İsmayılov, S.Abdullayeva, X.Qasımova. Bakı: Altun kitab, 2019) nəzərə alınmışdır.
  2. 2. 2.2.5, 3.1.3, 3.1.4, 4.1.4. 21. 1.1.1, 1.2.1, 2.1.2, 2.2.2, 3.1.4. Qədim yunan sözləri 4 57-58 65 22. 2.1.1, 2.2.2, 3.1.5. Niyə "Siz" deyirik 2 59 67 23. 1.1.1, 1.2.1, 2.2.2, 2.2.5. Öz arşınınla ölçmə 2 60-61 69 24. - Ümumiləşdirici təkrar 2 62 70 25. - Kiçik summativ qiymətləndirmə 2 - - III BÖLMƏ. Əməksevərlik 26. 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.4 Halal pul 4 64-66 74 27. 1.1.1, 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.4 Qurucu 4 67-69 77 28. 1.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 4.1.4 Təndir tikə bilməyən ev tikə bilməz 4 70-71 79 29. 1.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.4 Bir boşqab sıyıq 4 72-75 81 30. 2.1.2, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.3, 4.1.4 Ən böyük xəzinə 2 76-77 83 31. 1.2.1, 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.3, 4.1.4 İlk dərs 4 78-79 84 32. 1.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4,3.1.5, 4.1.4 Hədiyyə 4 80-81 87 33. 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.4 İki qardaş 4 82-83 89 34. 1.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.4 Hökmdar qardaşlar 6 84-86 91 35. 2.2.1, 3.1.3, 4.1.4, 4.1.5 Kirpinin düz sözü 2 87 92 36. 1.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.4 Hazır yuva 2 88-89 93 37. - Ümumiləşdirici təkrar 2 90 95 38. - Kiçik summativ qiymətləndirmə 2 - - IV BÖLMƏ Yüz min niyə 39. 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.4, 4.1.5 Niyə 2 92 99 40. 1.2.1, 2.2.2, 4.1.5 Qazların ucuşu 4 93-94 100 41. 1.2.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.5, 3.1.3, 4.1.5 Meynə niyə ağlayır 2 95-96 102 42. 1.2.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.5, 4.1.5 Üşümürmü, görəsən? 2 97 104 43. 1.1.2, 2.2.2, 3.1.4, 4.1.7 Niyə məhz sual işarəsi 2 98 107 44. 1.1.2, 1.2.1, 2.2.2, 2,2,5, 3.1.4, 4.1.5 Lampa niyə sondu 2 99-100 109 45. 1.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.3, 4.1.4 Tülkü niyə suya girir 2 101-102 111 46. 1.2.1, 2.1.2, 2.2.2, 3.1.5, 4.1.4 Yarasa nə ücün gecə ova çıxır 4 103-104 112 47. 1.1.2, 1.2.1, 2.2.2 Yarasa 2 105 114
  3. 3. 48. 1.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.4, 4.1.5 İlanlar niyə rəqs edir 2 106-107 117 49. 1.2.1, 1.2.3, 2.1.1, 4.1.4 Dünyagörmüş baba 4 108-109 119 50. 1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.4, 4.1.5 Möcüzələr niyə yox olur 4 110-111 121 51. 1.1.1, 1.2.1, 2.1.2, 2.2.2, 4.1.5 Peyvənd niyə vacibdir 2 112-113 126 52. 1.1.1, 1.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 4.1.4 Bağban sincab 2 114-115 128 53. - Ümumiləşdirici təkrar 2 116 129 54. - Kiçik summativ qiymətləndirmə 2 - - 55. - Böyük summativ qiymətləndirmə 2 - - I Yarimil-180 saat V BÖLMƏ Dostluq 56. 1.2.1, 1.2.3, 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.2, 3.1.3 Üç mirvari 2 118-119 134 57. 1.2.1, 2.2.1, 3.1.3, 3.1.4, 4.1.4, 4.1.5 Yoldaşlıq köməyi 2 120 136 58. 1.2.1, 2.1.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.3, 4.1.1 Qaraca qız və Ağca xanım 6 121-125 137 59. 2.1.1, 2.2.3, 2.2.4, 3.1.4 İki nar 2 126 140 60. 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5 Mauqlinin dostları 6 127-131 141 61. 1.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.5 Unudulmuş dost 4 132-134 145 62. 2.2.2, 2.2.4, 4.1.5 Şah Abbas və vəzirləri 2 135 147 63. 1.2.1, 2.1.1, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.5 Uşaqlıq dostu 2 136-137 148 64. 1.2.1, 1.2.3, 2.2.1, 3.1.4,4.1.5 Fikrətin dostu 4 138-139 150 65. 1.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.5 Səxavətli ağac 4 140-142 152 66. 2.2.3, 2.2.4, 4.1.5 İki qonşu 2 143 153 67. - Ümumiləşdirici təkrar 2 144 154 68. - Kiçik summativ qiymətləndirmə 2 - - VI BÖLMƏ Ana təbiət 69. 1.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.3, 4.1.5 Təbiətin dostları 4 146-147 157 70. 2.1.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.4 Meşələrin dostluğu 2 148-149 158 71. 1.1.1, 2.2.2, 2.2.4, 3.1.3 Suallar, cavablar 2 150 160 72. 1.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 3.1.3 Çil toyuq 4 151-152 161 73. 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 3.1.2, 3.1.4, 4.1.4, 4.1.6 Gülgəz 4 153-157 164 74. 2.2.1, 2.2.2, 4.1.5, 4.1.6 Heyvanlar 4 158-159 168
  4. 4. 75. 1.2.1, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 3.1.4 Buğda üşüyürmü 4 160-161 172 76. 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.5 Novruz bayramı 4 162 173 77. 1.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 4.1.4 Qızıl balıq 4 163-165 174 78. 1.1.2, 2.2.4, 3.1.5, 4.1.1 Sağsağan nə axtarırdı 2 166 177 79. 1.2.1, 2.1.1, 2.2.2, 2.2.4, 3.1.4, 4.1.6 Yaz 2 167 179 80. 1.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5. Alma ağacı 2 168-169 180 81. - Ümumiləşdirici təkrar 2 170 182 82. - Kiçik summativ qiymətləndirmə 2 - - VII BÖLMƏ Əxlaqi dəyərlər 83. 1.2.1, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.6, 4.1.7 Məni itirməyin 2 172-173 185 84. 1.2.1, 1.2.2, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.7 Ən böyük dövlət 2 174 186 85. 1.1.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.5, 4.1.6 Buz 2 175-176 188 86. 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.3 Çinar ağacı.Xan çinar 4 177-178 190 87. 1.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.4, 4.1.1, 4.1.4 Çiçək- yeddi rəng ləçək 6 179-183 193 88. 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.3 Yaxşılığa əvəz 2 184 196 89. 1.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 4.1.4 Körpə nəğmənin nağılı 4 185-188 198 90. 1.2.1, 2.2.1, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.1, 4.1.2 Lalə və Məryəm 2 189-190 202 91. 2.2.1, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.1, 4.1.4 Məftunun bağa getməsi 4 191 203 92. 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 4.1.4, 4.1.5 Zəhmət və Zinət 4 192-196 205 93. 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.5, 3.1.4, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5 Xor 2 197 208 94. - Ümumiləşdirici təkrar 2 198 210 95. - Kiçik summativ qiymətləndirmə 2 - - VIII BÖLMƏ. Kainatın sirləri 96. 1.1.2, 1.2.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3.1.4, 4.1.2 Qəza 4 200-202 213 97. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.3 Aysel və Kənan 6 203-205 216 98. 1.1.2, 1.2.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.4 Kainatın sirləri 4 206-209 219 99. 1.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 3.1.4, 4.1.2 Məktəbdə 6 210-212 223
  5. 5. 100. 1.2.1, 2.1.3, 2.2.5, 3.1.4 Üzgüçülük hovuzunda 4 213-215 227 101. 1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.4, 3.1.5, 4.1.5 Virtual əlaqə 4 216-217 229 102. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3, 2.2.1, 4.1.1, 4.1. Həftəsonu 4 218-219 233 103. 1.2.1, 2.1.2, 2.2.4, 3.1.5 Vida 4 220-222 235 104. - Kiçik summativ qiymətləndirmə 2 223 237 105. - Böyük summativ qiymətləndirmə 2 - - II YARIMİL- 160 saat Cəmi: 340 saat I yarımil: 180 saat II yarımil: 160 saat

×