Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

КТ_МРТ_в_кардіології_Брицька_М.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 41 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a КТ_МРТ_в_кардіології_Брицька_М.pptx (9)

Más reciente (20)

Anuncio

КТ_МРТ_в_кардіології_Брицька_М.pptx

 1. 1. КТ ТА МРТ В КАРДІОЛОГІЇ ПІДГОТУВАЛА СТУДЕНТКА 6 КУРСУ 26 ГРУПИ БРИЦЬКА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
 2. 2. • Комп’ютерна томографія (КТ) – це метод пошарового дослідження внутрішніх органів людини, заснований на рентгенівському випромінюванні. На відміну від традиційного рентгенівського дослідження (що забезпечує знімок в одній єдиній проекції), комп'ютерна томографія дозволяє розглянути об'єкт з усіх боків міліметр за міліметром.
 3. 3. • Електронно- променева комп'ютерна томографія (КT) (electron beam computed tomography — EBCT) — цей метод КТ був першим застосований для обстеження серця. Характеризується високою роздільною здатністю в часі (50–100 мс) і дозволяє «заморозити» рух серця, але вимагає дорогих і призначених лише для цього обстеження сканерів. EBCT використовують, в основному, для оцінки ступеня кальцифікації коронарних артерій і, в обмеженій мірі, для оцінки роботи серця. Основним недоліком методу є порівняно невелика просторова роздільна здатність і, отже, низькі можливості візуалізації просвіту коронарних артерій. • В даний час EBCT використовують щораз менше, головним чином, для наукових цілей.
 4. 4. • Мультизрізова КТ, тобто КТ із застосуванням мультирядних детекторів (multislice-CT — MSCT), дозволяє отримати до 640 паралельних зрізів серця за один оберт лампи.
 5. 5. МУЛЬТИСПІРАЛЬНА КТ • Зменшує променеве навантаження • Зменшує час дослідження • Дозволяє отримати віртуальне (тривимірне) зображення
 6. 6. • Мультиспіральні комп'ютерні томографи оснащені програмами проспективної та ретроспективної синхронізації з ЕКГ, що дозволяють проводити тривимірну реконструкцію, віртуальну внутрішньосудинну візуалізацію. • Значно зменшилася кількість рухових артефактів при візуалізації коронарних судин, що з високою точністю дозволяє визначити локалізацію та вираженість змін судин серця, зокрема, з'явилася можливість точного виявлення коронарного кальцинозу, якісної візуалізації коронарних артерій з визначенням ступеня їхнього стенозування. 3-ВИМІРНЕ ЗОБРАЖЕННЯ АНЕВРИЗМИ ГРУДНОЇ АОРТИ
 7. 7. 1. Морфологічні та функціональні обстеження серця Анатомія серця у перерізах —MSCT дає можливість: 1) оцінити патологію міокарду і порожнин серця — гіпертрофії, дилатації, вроджених вад, тромбів, аневризм і пухлин 2) оцінити розташування і ширину устя легеневих вен, а також морфологію і топографію вен серця 3) оцінити перикард, особливо наявність рідини 4) виявити аномалії розвитку і клапанні вади серця, аномальні структури (вегетації, фіброз, пухлини) і кальцинати 5) оцінити функцію серця: аналіз кінетики і товщини стінок, визначити розміри і об'єми порожнин серця та гемодинамічні параметри, в т.ч. фракцію викиду лівого шлуночка і функцію правого шлуночка. Аналізуючи динаміку скорочення стінок, застосовують поділ міокарду лівого шлуночка на 17 сегментів, як при ехокардіографії, SPECT, PET i МР. 6) обстеження великих судинних стовбурів.
 8. 8. 2. Оцінка індексу кальцинозу коронарних артерій (CAC) Цю оцінку виконують на підставі аналізу кілька міліметрових зрізів, отриманих на початковому етапі дослідження, перед введенням контрасту або при обстеженні, запланованому без введення контрасту. Найчастіше використовують метод, запропонований Агантстоном (площа всіх пікселів з індексом поглинання >130 Од Х помножена на індекс зваженої щільності). Результат обстеження є сумою величини кальцинозів у стовбурі лівої коронарної артерії, передній міжшлуночковій гілці лівої коронарної артерії, огинаючій гілці лівої коронарної артерії і правій коронарній артерії. Результат повинен одночасно надавати інформацію про розповсюдження кальцинозу (захворювання одно-, ди- чи полісудинне, з залученням чи без стовбура лівої коронарної артерії) та про локальну важкість (нагромадження в одній зміні чи • Залежно від величини індексу CAC за шкалою Агатстона, можна змодифікувати передбачений ризик серцево-судинних подій з використанням калькулятора ризику, напр., MESA-Risk Score calculator. Знаючи значення індексу CAC, також можна сформулювати рекомендації щодо модифікації способу життя або фармакологічного лікування.
 9. 9. 3. Ангіо-КТ коронарних артерій • Ангіо-КТ коронарних артерій дозволяє оцінити хід, домінуючий тип (правої чи лівої коронарної артерії, можливо зрівноважений), просвіт і морфологію стінок коронарних артерій. • Для виявлення суттєвих звужень чутливість 64-зрізової КТ у порівнянні з коронарографією 85–95%, а специфічність 83–90%. • Також MSCT дозволяє обстежити морфологію стінки артерії та локалізацію, довжину і будову атеросклеротичної бляшки.
 10. 10. 4. Оцінка ішемії міокарду Ділянка ішемії міокарду на MSCT візуалізується за допомогою індексу послаблення — в ділянках трансмуральної або субендокардіальної ішемії після введення контрасту підсилення міокарду є меншим. Також може виникати явище пізнього підсилення, яке полягає на сповільненні виведення контрасту з ішемізованого міокарду, в той час як здоровий міокард вже звільнився від контрасту.
 11. 11. ПОКАЗИ ДО КТ СЕРЦЯ • наявності вроджених вад серця; • наявності холестеринових (атеросклеротичних) бляшок, які можуть блокувати коронарні артерії; • дефектів або пошкоджень чотирьох головних клапанів серця; • наявності згустків (тромбів) в камерах серця; • для виявлення причини болю в грудній клітці; • для оцінки прохідності шунтів і стентів коронарних артерій після операцій стентування і шунтування.
 12. 12. ПОКАЗИ Згідно до позиції ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMR 2010 (з актуалізацією у 2013 р.), позиції SCCT (Society of Cardiovascular Computed Tomography) 2017 і настанов ESC (European Society of Cardiology) (2013 i 2014): 1) визначення коефіцієнта CAC (кальцію в коронарних артерій ) а) доцільно проводити пацієнтам без симптомів, віком 40–75 років, без діагностованого серцево-судинного захворювання, обтяжених помірним серцево- судинним ризиком і деяким особам з низьким ризиком при наявності факторів, модифікуючих ризик напр., передчасна ішемічна хвороба серця в сімейному анамнезі); б) можна подумати над повторною оцінкою, якщо поява кальцинозу або його прогресування вплинуть на інтенсивність або змінять профілактичну тактику, впродовж 5 років у осіб з CAC = 0 i 3–5 років у осіб з CAC >0; в) доцільно при виконанні скринінгової КТ грудної клітки без контрастування з метою діагностики раку легень і у осіб >40 років без діагностованого серцево- судинного захворювання;
 13. 13. 2) ангіо-КТ коронарних артерій а) для діагностики коронарної хвороби і визначення серцево-судинного ризику у пацієнтів без симптомів з відносно меншою ймовірністю коронарної хвороби перед обстеженням (15–50%), особливо, якщо результати інших обстежень неоднозначні або в нормі, а суб'єктивні симптоми не минають або посилюються. Згідно до настанов ESC виконання обстеження пацієнтам з високою ймовірністю коронарної хвороби (85%), рутинне повторення і скринінгові обстеження у осіб без симптомів — не рекомендовані. б) для діагностики коронарної хвороби у пацієнтів з коефіцієнтом CAC >100 Од Агатстона в) діагностика коронарної хвороби у пацієнтів з de novo діагностованою серцевою недостатністю або з метою заперечення ішемічної етіології важкої шлуночкової аритмії 3) оцінка анатомії коронарних артерій та інших судин грудної клітки 4) оцінка вроджених вад серця, фракції викиду лівого шлуночка, функції правого шлуночка, тромбів і пухлин серця та штучних клапанів, коли результати інших методів обстеження неоднозначні або їх важко виконати 5) оцінка життєздатності міокарда, якщо неможливо виконати інші обстеження або їх результати неоднозначні 6) діагностика аритмогенної дисплазії правого шлуночка 7) оцінка анатомії легеневих вен перед запланованою процедурою абляції 8) оцінка анатомії вен серця перед імплантацією ресинхронізуючого стимулятора або у випадку невдалої імплантації 9) оцінка коронарних артерій перед кардіохірургічними операціями (за винятком аорто-коронарного шунтування — напр., перед заміною клапана, корекція дефекту міжпередсердної перетинки), якщо ризик коронарної хвороби помірний або низький (при низькому ризику — покази неоднозначні). Ангіо-КТ перед операціями іншими, ніж кардіохірургічні не показана.
 14. 14. ПРОТИПОКАЗИ 1. Загальні 1) вагітність 2) відсутність співпраці пацієнта (неможливість зайняти положення лежачи на спині і виконувати вказівки, обмежений контакт з оточуючими, психомоторне збудження) 3) неможливість затримати дихання на час аквізиції (1–20 сек залежно від генерації томографа, в основному у пацієнтів з дихальною недостатністю) 2. Пов'язані з ЕКГ-контролем (не стосується обстежень, які виконують на 256-320-зрізових сканерах) 1) порушення серцевого ритму (фібриляція передсердь, часті екстрасистоли, пароксизмальна тахікардія) 2) ритм з двокамерного стимулятора (передсердні та шлуночкові збудження можуть створити труднощі для ідентифікації зубця R). 3. Пов'язані з використанням контрасту 1) задокументована алергічна реакція на введення йодовмісних контарстних речовин в анамнезі 2) декомпенсований гіпертиреоз 3) ниркова недостатність (за винятком пацієнтів на діалізній терапії)
 15. 15. 4. Пов'язані з премедикацією 1) протипокази до використання β-блокаторів (астма , дихальна недостатність, декомпенсована серцева недостатність, атріовентрикулярна блокада II° або III°, гіпотонія) 2) протипокази до нітрогліцерину (непереносимість або гіпотонія) — якщо це передбачено протоколом обстеження. 5. Пов'язані з якістю зображення (стосується ангіо-КТ коронарних судин) 1) високий індекс кальцинозу коронарних артерій >1000 Од. Агатстона ) 2) внутрішньосерцевий електрод, особливо передсердний 3) значне ожиріння (BMI >35 кг/м2).
 16. 16. КАЛЬЦИФІКАЦІЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ
 17. 17. АНЕВРИЗМА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
 18. 18. МСКТ МОЖНА ВВАЖАТИ ОПТИМАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КТ-АНГІОГРАФІЇ • Під час проведення мультиспіральної комп'ютерної томографії з внутрішньовенним контрастуванням можлива візуалізація коронарних артерій достатньому протязі. • За допомогою МСКТ можливо швидке виконання великого числа зрізів на піку контрастування досліджуваної судини з наступним тривимірним реформатірованіем і реконструкцією зображень. • При цьому 78±16% сегментів артерій візуалізувалися без артефактів. Чутливість та специфічність мультиспіральної комп'ютерної томографії у визначенні значущих стенозів (понад 50 %) коронарних артерій досить високі – 90 та 85 % відповідно. На підставі цього мультиспіральна комп'ютерна томографія з урахуванням її неінвазивності та відносної простоти
 19. 19. КОРОНАРНА КТ-АНГІОГРАФІЯ • Коронарна КТ-ангіографія (КТА) відкриває чудові можливості для неінвазивної візуалізації вінцевих судин.
 20. 20. Кардіо-КТ, значне звуження коронарних артерій
 21. 21. • Цей метод використовується також для оцінки стану коронарних артерій після встановлення стентів або стану шунтів після проведення шунтування (КТ-стентографія, КТ-шунтографія).
 22. 22. ДО І ПІСЛЯ АНГІОПЛАСТИКИ
 23. 23. ВАЖЛИВІСТЬ ГІБРИДНИХ МЕТОДІВ, ЗАСНОВАНИХ НА РАДІОНУКЛІДНІЙ І КТ- ВІЗУАЛІЗАЦІЇ • Технологія ОФЕКТ/КТ завдяки повністю інтегрованій системі багатошарової КТ дозволяє отримати докладну картину порушення кровопостачання міокарда. • Дана нова технологія дає можливість кількісно оцінити рівень кальцифікації коронарних артерій, визначити прохідність судин, виміряти перфузію і життєздатність міокарда за допомогою єдиної комбінованої системи.
 24. 24. МРТ МРТ - томографічний метод дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. Метод МРТ дозволяє проводити на сучасному діагностичному рівні розширені кардіологічні, ангіографічні дослідження будьяких судинних басейнів, включаю чи детальну візуалізацію й оцінку особливостей будови камер серця і судин з їх просторовим співвідношенням і вивченням
 25. 25. • МРТ-вентрикулографія з високою точністю відображає основні морфометричні параметри й показники серцевої гемодинаміки й виступає одним з еталонних методів вивчення розмірів та об’ємів камер серця. • МРТ-кардіологічне дослідження з функціональним аналізом значно розширює діагностичні можливості методу, що дозволяє проводити повну оцінку скоротливої здатності міокарда, точно визначити функціональні параметри серця (в систолу і діастолу) і виявляти порушення функції аортального, мітрального, трикуспідального й легеневого клапанів. • Крім того, за допомогою стандартизованого томографічного сегментарного аналізу серця із застосуванням методики кіно- МРТ точно визначається регіональна і глобальна скоротлива здатність міокарда.
 26. 26. Особливе значення серед МРТ-кардіологічних досліджень мають методики з довенним болюсним контрастуванням для оцінки перфузії міокарда: • у ранню фазу контрастування для верифікації гострих процесів – інфаркту міокарда (ІМ), міокардиту • в пізню (відстрочену) фазу – контрастування на наявність за пальних, фіброзних і постішемічних, рубцевих змін міокарда з оцінкою його життєздатності. У спеціалізованих кардіологічних установах під час МРТ- обстежень серця додатково проводяться стрес- фармакологічні тести, які більш точно дозволяють визначити зони ішемічного ураження міокарда.
 27. 27. • Метою контрастного підсилення є оцінка перфузії міокарда в ранню фазу контрастування за гострого ІМ, а також оцінка в пізню фазу відстроченого контрастування на наявність фіброзних, пост ішемічних змін міокарда
 28. 28. • «Кіно-режим» - під час проведення динамічної МРТ здійснюється функціональна оцінка серцевої діяльності, для якої використовується новий режим отримання зображення зі збалансованою стійкою прецесією (b-SSFP). Дозволяє проводити точний аналіз локальної функції (екскурсія стінки серця та зміна її товщини), отримувати кількісну характеристику шлуночків та всього серцевого м'яза, описувати аномальний кровотік (наприклад, посилення кровотоку через звужений отвір аортального клапана у пацієнтів з обструктивною формою гіпертрофічної КМП (ГКМП) та як наслідок, мітральної регургітації). • «Динамічна МРТ у режимі реального часу» – метод має значний потенціал для опису впливу дихальних рухів на заповнення камер серця (виявлення пацієнтів з рестриктивним типом кровотоку, що характерно для рестриктивної КМП та констриктивного перикардиту). • Магнітно-резонансна ангіографія (MP-ангіографія) – показує 3D зображення органу та дозволяє візуалізувати кровоносні судини
 29. 29. ПЕРЕВАГИ МРТ: • Відсутність променевого навантаження. • Неінвазивність. • Висока тканинна контрастність і роздільна здатність. • Можливість отримання зображень серця і судин без контрастної речовини, а також при контрастуванні. • Мультипланарні МРТ-зображення анатомічно оцінюють серцево- судинні структури і виявляють точну локалізацію патологічного процесу, його множинність і поширеність. • Широкі можливості аналізу МРТ даних із застосуванням спеціальних МРТ-методик. • Можливість оцінки динамічних характеристик досліджуваних анатомічних регіонів.
 30. 30. ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ МЕТОДУ КАРДІО-МРТ ТА МР-АНГІОГРАФІЇ (МРА): • детальна візуалізація анатомії і морфології камер серця; • кількісна оцінка показників серцевої гемодинаміки (об’єму, розмірів і функції шлуночків серця); • оцінка регіональної і глобальної скоротливої здатності серця; • оцінка функції клапанів; • оцінка перфузії міокарда; діагностика ускладнень гострого ІМ (справжні і не справжні аневризми, дефекти/надриви стінки, пристінкові тромби та ін.); • виявлення захворювань міокарда (міокарди ти різної етіології, саркоїдоз, амілоїдоз); виявлення захворювань перикарда (гемоперикардит, перикардити різної етіології, травми перикарда); • візуалізація внутрішньосерцевих і перикардіальних утворень (тромби, доброякісні/злоякісні пухлини); • діагностика кардіоміопатій; • діагностика аритмогенної дисплазії правого шлуночка (ПШ), некомпактного міокарда
 31. 31. ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ МРТ ОБСТЕЖЕНЬ Відносні: • Вкрай важкий стан хворого, який підтримується апаратами життєзабезпечення та моніторингу. • Неврологічні, психічні захворювання, виражений больовий синдром, що не дозволяють зберігати нерухомість пацієнта під час обстеження (у цих випадках МРТ виконується з премедикацією). • Клаустрофобія. • Вагітність терміном до трьох місяців. • Гемопоетичною анемією; Прямі: – штучний водій ритму серця; – імплантований дефібрилятор; – феромагнітні металеві імплантати; – феромагнітні кліпси після операцій на судинах головного мозку; – інсуліновий насос; – стимулятор блукаючого нерва; – наявність в організмі осколків неясної природи (після нещасних випадків, ДТП тощо); – чужорідні тіла очного яблука;
 32. 32. • МРТ-методика, яку називають delayed myocardial enhancement – уповільнене гіперпосилення, сьогодні є референтним стандартом для дослідження та оцінки життєздатності міокарда
 33. 33. • За клінічними показаннями MРТ також необхідно проводити тим пацієнтам, чиє відновлення після ІМ відбуваться повільніше, ніж очікується. • МРТ дозволяє чітко виявляти ділянки стоншування стінки ЛШ як прояв ремоделювання, що частіше виникає при трансмуральному ІМ. • Зазвичай відмічається різкий перехід товщини міокарда між нормальними та інфарктзміненими ділянками.
 34. 34. • У хворих із серцево-судинними захворюваннями при MРТ- дослідженнях можуть випадково виявлятися тромботичні маси. Цей метод є досить ефективним для виявлення внутрішньо-порожнинних тромбів серця.
 35. 35. МРТ З КОНТРАСТУВАННЯМ
 36. 36. МРТ САГІТАЛЬНИЙ ЗРІЗ МРТ ПОЗДОВЖНІЙ ЗРІЗ
 37. 37. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×