Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

розвантаження програм 19.08.2016

152 visualizaciones

Publicado el

2016

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

розвантаження програм 19.08.2016

 1. 1. Цей проект – перший крок до Нової української школи: 2 до повного оновлення стандартів середньої освіти, які будуть запроваджені з 1 вересня 2018 року
 2. 2. МЕТА НОВОЇ ШКОЛИ: «… різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та само- реалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Проект Закону України «Про освіту» №3491-д від 04.04.2016 3
 3. 3. Завдання проекту: • видалення з програм зайвої інформації (спрощення); • усунення дублювання; • більш логічний виклад важливих тем (ядро знань); • запровадження компетентністного підходу. 4
 4. 4. Імплементація результатів:5 • затвердження Колегією МОН; • презентація на серпневих вчительських конференціях; • запровадження в школах з 1 вересня 2016 року; • до оновлених програм підготовлені нові вимоги до оцінювання досягнень учнів та нові методичні рекомендації; • розміщення додаткових навчальних матеріалів на відкритій інтернет- платформі.
 5. 5. Ключові зміни:6 • знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми - тепер учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості; • знято дублювання змісту у навчальних предметах «Основи здоров'я», «Я у світі», «Природознавство»; • Здійснено перерозподіл тем між класами, щоб привести процес навчання у відповідність до вікових можливостей молодших школярів та принципу здоров’язбереження; • уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів.
 6. 6. Основні зміни: Наказ МОНу від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» ННакаа «Українська мова» «Математика» «Літературне читання» «Інформатика» «Трудове навчання» «Образотворче мистецтво» «Мистецтво» «Музичне мистецтво» «Я у світі» «Фізична культура» «Природознавство» «Іноземні мови для загальноосвітніх та спец. навчальних закладів»«Основи здоров'я» 7
 7. 7. Українська мова - що змінено?8 • Знято складні для учнів початкової школи теми: «Умовне позначення слів», «Спосіб умовного позначення речень», «Складання речень за поданою графічною схемою»; • посилено практичне ознайомлення з реченням; • осучаснено перелік словникових слів (замість комбайнер, фартух, фанера – радісний, милосердний, співчуття тощо); • зроблено акцент на розвитку усного мовлення, а не на побудові речень за схемами; • уведено жанр есе у 3-му класі, щоб стимулювати дітей вільно висловлювати свою думку (замість текст-роздум, текст-міркування, текст-розповідь, які перенесені в старші класи).
 8. 8. Математика - що змінено?9 • зміщено акценти із знаннєвих результатів на діяльнісні (враховано пропозиції щодо необхідності реалізації диференційованого підходу до учнів з різними навчальними можливостями) • у програмах 1-2 класів знято вимоги щодо знання напам’ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та 20, таблиць множення та ділення • зміщено акценти щодо набуття учнями обчислювальної навички, як найвищого ступеня оволодіння прийомами обчислення • вчителі зможуть самостійно збільшувати кількість годин на вивчення складних тем, що забезпечить усвідомлене оволодіння відповідною обчислювальною навичкою
 9. 9. Літературне читання - що змінено?10 • З кола читання вилучено неактуальних радянських авторів, додано сучасних (з використанням рекомендаційних списків дитячої літератури від Національної бібліотеки України для дітей та авторитетних електронних ресурсів); • планується видання хрестоматії для учнів початкових класів для серії «Шкільна бібліотека», до якої увійдуть твори сучасних авторів; • скасовано кількісний показник темпу читання, зроблено акцент на розвитку якісного читання дітей – вчитель має розвивати не лише темп, а й спосіб читання, виразність, правильність, розуміння прочитаного; • змінено підходи до аналізу тексту – оцінювати не героя (позитивний-негативний), а вчинки, стимулювати дитину висловлювати свої емоції від прочитаного, розвивати задоволення від читання, а не вимагати виконання інструкцій.
 10. 10. Іноземні мови - що змінено?11 • Замість письма «слів, словосполучень і речень» – усний курс у 1 класі – розвиток мовлення, здатності вести прості діалоги (письмо уводиться лише в 2 семестрі 1 класу, лише букви і прості слова); • скорочено обсяги висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння» та обсяги письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо»; • додано сучасні теми, цікаві дітям молодшого віку; • уточнено мовленнєві функції щодо опису емоційного стану.
 11. 11. Природознавство - що змінено?12 • Дотримання принципу послідовності викладання матеріалу і поступовості у нарощуванні складності; • уточнено термінологію; • зменшено кількість проектів, при цьому розширено їхню тематику, наближено до інтересів дітей.
 12. 12. Музичне, образотворче мистецтво та фізкультура - що змінено? • Зменшено теорію, декомунізовано зміст (вилучено пісні «Вниз по матушке, по Волге», «Священная война» тощо), додано сучасних авторів, збільшено час на рухову активність і творчість; • прибрано вимогу знання теорії на уроках фізкультури, музичного та образотворчого мистецтва («зерно інтонації» в музичному, чітке визначення жанрів в образотворчому тощо); • прибрані психологічно шкідливі ігри, скасована муштра «рівняйсь-струнко», додані сучасні активні ігри на співпрацю і взаємодопомогу, додані здоров’язбережувальні модулі, прибраний контроль нормативів. 13
 13. 13. Ефективна реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів: • зміни підходів до підготовки і проведення уроку як основної форми організації навчальної діяльності в умовах класно-урочної системи навчання (певне структурування, встановлення міжпредметних зв’язків, конструювання на засадах міжпредметної інтеграції); • розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на взаємозв’язках урочної та позаурочної діяльності. 14
 14. 14. Ключова фігура: • власним прикладом, способом взаємодії з учнями, батьками, колегами формує позитивне ставлення до дитини; • провідний стиль діяльності – демократичний; • автономія вчителя – вільний вибір форм, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти; • календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі і є індивідуальною справою учителя. 15
 15. 15. Організація навчально-виховного процесу на виконання наказу Департаменту освіти і науки № 289 від 13.06.2016 семестрова система (орієнтовно): І семестр — з 1 вересня до 30.12.2016 року ІІ семестр з 16 січня до 26 травня 2017 року канікули: (орієнтовно) осінні – з 31 жовтня по 06 листопада зимові - з 31 грудня по 15 січня весняні - з 27 березня по 02 квітня 16
 16. 16. Робочі навчальні плани: для початкових шкіл з українською мовою навчання за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852); 17
 17. 17. Домашнє завдання: • 1 клас – не задаються; • 2 клас – 45 хв. • 3 клас – 1 год. 10 хв. • 4 клас – 1 год. 30 хв. • Не задаються на вихідні, святкові та вихідні
 18. 18. Оцінювання Перевірку здійснюють з урахуванням принципів психологічної комфортності і здоров’язбережувального характеру; У першому класі варто користуватися простим олівцем, а для виправлення недоліків – гумкою. Час переходу на кулькову ручку визначає сам вчитель індивідуально для кожної дитини; При перевірці письмових робіт та при виставленні оцінки у щоденники не слід користуватися ручкою з червоною пастою. Поточний, тематичний і підсумковий контроль за рівнем навчальних досягнень учня на підставі загальних критеріїв і норм оцінювання; не озвучується в класі та на батьківських зборах;

×