Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ממשיכה משיכה: תערוכה “Brush Continues” hadassagorohovski

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

ממשיכה משיכה: תערוכה “Brush Continues” hadassagorohovski

Descargar para leer sin conexión

הדסה גורוחובסקי
גלריה תערוכה
Artמבט
רחוב רופין כפר סבא
הדסה ממשיכה משיכות מכחול של אמנים אקספרסיביים ומתייחסת במיוחד לאון גוך ומיטת חוליו

הדסה גורוחובסקי
גלריה תערוכה
Artמבט
רחוב רופין כפר סבא
הדסה ממשיכה משיכות מכחול של אמנים אקספרסיביים ומתייחסת במיוחד לאון גוך ומיטת חוליו

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de הדסה גורוחובסקי (18)

Más reciente (20)

Anuncio

ממשיכה משיכה: תערוכה “Brush Continues” hadassagorohovski

  1. 1. ‫הצבע‬ ‫מברשת‬ ‫את‬–‫של‬ ‫האולטימטיבי‬ ‫העבודה‬ ‫כלי‬‫הצייר‬.‫בעבר‬ ‫עשויה‬ ‫שהייתה‬ ‫שועל‬ ‫או‬ ‫סוס‬ ‫שיער‬,‫מחליפה‬‫סיידים‬ ‫מברשת‬‫השינויים‬ ‫על‬ ‫המצביעה‬ ‫גדולה‬‫והתמורות‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫חיי‬ ‫של‬ ‫שגרתיים‬ ‫ועצמים‬ ‫נושאים‬ ‫לעבר‬ ‫באמנות‬ ‫שחלו‬.‫נעשה‬ ‫סגנונית‬ ‫מבחינה‬ ‫שתי‬ ‫לשלב‬ ‫ניסיון‬‫שונות‬ ‫הבעה‬ ‫דרכי‬:‫לכדי‬ ‫אקספרסיבי‬ ‫מופשט‬ ‫עם‬ ‫פיגורטיבי‬ ‫ריאליזם‬ ‫אחת‬ ‫הרמונית‬ ‫יצירה‬
  2. 2. ‫שייחודם‬ ‫לאמנים‬ ‫להתייחס‬ ‫בחרתי‬ ‫מכחול‬ ‫במשיכות‬‫רוויות‬ ‫אקספרסיביות‬ ‫והבעה‬ ‫צבע‬.‫כמו‬:‫וילם‬‫דה‬‫קונינג‬, ‫קליין‬ ‫פרנץ‬,‫פרנסיס‬ ‫בייקון‬,‫על‬ ‫שגדלה‬ ‫למי‬ ‫המאפשרים‬ ‫הלירי‬ ‫המופשט‬ ‫ברכי‬,‫נועזת‬ ‫התייחסות‬ ‫לצבע‬,‫של‬ ‫וקצביות‬ ‫רחבות‬ ‫בתנופות‬ ‫צבעים‬ ‫ובקשת‬ ‫עבה‬ ‫מכחול‬ ‫ססגונית‬.‫לפצח‬ ‫מנסה‬ ‫אני‬ ‫הציור‬ ‫דרך‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הציורית‬ ‫שפתו‬ ‫את‬ ‫הללו‬ ‫מהאמנים‬‫יחודו‬ ‫את‬ ‫ומדגישה‬.
  3. 3. ‫דה‬ ‫עם‬ ‫מתכתבת‬‫קונניג‬
  4. 4. ‫עם‬ ‫מתכתבת‬‫ראושנברג‬
  5. 5. ‫הגעתי‬ ‫כשנתיים‬ ‫לפני‬‫לסאן‬‫צרפת‬ ‫שבדרום‬ ‫רמי‬,‫ואן‬ ‫בו‬ ‫אושפז‬ ‫שאלמלא‬ ‫קטן‬ ‫כפר‬‫גוך‬ ‫שנים‬ ‫ועשרים‬ ‫כמאה‬ ‫לפני‬,‫במיוחד‬ ‫אליו‬ ‫להגיע‬ ‫טורח‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שאיש‬ ‫יתכן‬.‫בבית‬ ‫ד‬ ‫של‬ ‫החולים‬"‫ר‬‫גאשה‬‫ואן‬ ‫של‬ ‫יצירות‬ ‫נותרו‬ ‫לא‬‫גוך‬‫החולים‬ ‫לבית‬ ‫באים‬ ‫תיירים‬ ‫אבל‬ ‫שהה‬ ‫בו‬ ‫החדר‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫כדי‬,‫מיטתו‬ ‫ליד‬ ‫שעמד‬ ‫הקש‬ ‫כסא‬ ‫ואת‬ ‫ישן‬ ‫בה‬ ‫המיטה‬ ‫את‬. ‫ואן‬ ‫של‬ ‫במכתבים‬ ‫להיזכר‬ ‫אפשר‬ ‫כאן‬‫גוך‬‫בדידותו‬ ‫על‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫בהם‬ ‫תיאו‬ ‫לאחיו‬ ‫רואה‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לצייר‬ ‫להמשיך‬ ‫שלו‬ ‫הגדולה‬ ‫התשוקה‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫ועם‬ ‫ואומללותו‬ ‫תאו‬ ‫של‬ ‫הברזל‬ ‫לסורגי‬ ‫מבעד‬.
  6. 6. ‫אחר‬ ‫חולים‬ ‫בבית‬ ‫כשצילמתי‬, ‫נטושות‬ ‫מיטות‬ ‫מספר‬, ‫ואן‬ ‫של‬ ‫חוליו‬ ‫בחדר‬ ‫נזכרתי‬ ‫גוך‬.‫האנשים‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ ‫בהן‬ ‫שאושפזו‬ ‫האנונימיים‬ ‫אותם‬ ‫זוכר‬ ‫אינו‬ ‫ואיש‬.‫כדי‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫שייזכרו‬ ‫עקבות‬ ‫להשאיר‬!‫ואן‬‫גוך‬‫אכן‬ ‫עקבות‬ ‫השאיר‬,‫עקבות‬‫רוויים‬ ‫צבע‬,‫עזות‬ ‫מכחול‬ ‫במשיכות‬ ‫וקצביות‬,‫בסערת‬ ‫שנעשו‬ ‫מנפש‬ ‫שנבעו‬ ‫רגשות‬ ‫יציבה‬ ‫ולא‬ ‫מורכבת‬.
  7. 7. ‫מכחול‬ ‫במשיכות‬ ‫שותלת‬ ‫אני‬ ‫מהצילומים‬ ‫בחלק‬, ‫ואן‬ ‫מיצירות‬ ‫המצוטטים‬ ‫צבעוניים‬ ‫אלמנטים‬‫גוך‬: ‫כסא‬,‫מגבת‬ ‫או‬ ‫שידה‬,‫פריטים‬‫מציור‬ ‫שנלקחו‬ ‫נוכחותו‬ ‫על‬ ‫כביכול‬ ‫ומצביעים‬ ‫המפורסם‬ ‫חדרו‬. ‫האומרת‬ ‫ציורית‬ ‫חתימה‬ ‫מעין‬"‫כאן‬ ‫הייתי‬" ‫ובצבעוניות‬ ‫בטכניקה‬ ‫המנוגדים‬ ‫הללו‬ ‫הפריטים‬ ‫וממקדים‬ ‫דיסוננס‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫יוצרים‬ ‫לצילום‬ ‫שלהם‬ ‫בצילום‬ ‫מסוים‬ ‫לאזור‬ ‫או‬ ‫לפרט‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לדמותו‬ ‫אנדרטה‬ ‫מעין‬ ‫משמשים‬ ‫והם‬

×