Publicidad

Чудните истории на Хитър Петровите цървули

начален учител en НУ " Христо Ботев" гр. Троян
28 de Jun de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(18)

Similar a Чудните истории на Хитър Петровите цървули(20)

Publicidad

Más de Кремена Ковачева(18)

Último(20)

Publicidad

Чудните истории на Хитър Петровите цървули

 1. Начално училище “Христо Ботев” - Троян Разработил: Кремена Руменова Ковачева Сливен’2016 г. ДОКЛАД НА ТЕМА: „ЧУДНИТЕ ИСТОРИИ НА ХИТЪР ПЕТРОВИТЕ ЦЪРВУЛИ”
 2. “Четенето е най-доброто учене” А. С. ПушкинАргументи в полза на четенето: стимулира мисълта; намалява стреса; източник на познания; обогатява речника; подобрява аналитичното мислене; развива способностите за писане и характеристики на четивната техника; стимулира и обогатява паметта; по добра способност за‐ концентрация; мислят и си задават въпроси; безплатно и забавно удоволствие.
 3. “Хората престават да мислят, когато престанат да четат” Дени Дидро Целта на проекта е придобиване и подобряване на грамотността, насърчаване на четенето при децата в ранна училищна възраст като възможност за развитие на тяхната личност, себеусъвършенстване и формиране на траен интерес към литературата. Грамотността рефлектира върху възможностите на човека да се учи през целия си живот, да участва пълноценно в обществото.
 4. ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА  Привличане вниманието на учители и родители върху проблема, свързан с грамотността и четенето като дейност, насочена към себеусъвършенстване;  Провокиране на усилията за повишаване грамотността на децата;  Създаване на позитивно отношение към четенето и осъзнаване ролята на книгата като фактор за успех;  Сближаване на деца, учители и родители в тяхното общуване чрез четенето;  Обмяна на идеи, добри практики и съвременни методи на обучение по четене;  Използване на интерактивни методи на работа;  Интегриране на знания и умения от различни учебни предмети;  Приложението на ИКТ в учебния процес.
 5. 1. Лого на проекта. 2. Хайде да се запознаем! 3. Умната торбичка. 4. От нищо – нещо. 5. Хитър Петър днес. 6. По дрехите посрещат – по ума изпращат. 7. Хитър Петровите цървули разказват. СТРАНИЦИ:
 6. ДЕЙНОСТИ ЗА: Лого на проекта - Четене на приказки; - Характер и постъпки на героя; -Изработване на “умна торбичка”; - Пручване и представяне; - Рисуване на героя; -Онлайн гласуване между партньорите;
 7.  Хайде да се запозанем! - споделяне на снимки или видео, придружени с кратък текст за групата и ръководителя; - онлайн запознанство с трети клас от гр. Сливен и г-жа Нели Манева.
 8. - приказки, гатанки, пословици, работни листи за четене с разбиране; - енциклопедични данни и факти, диктовки, задачи по отделните основни предмети; -интегриране на междупредметни връзки; - Крайни продукти - минипроекти, постери, презентации, лапбуци и др.;  Умната торбичка:
 9.  От нищо – нещо: - седмица за насърчаване насърчаване на грамотността и четенето; - маратон по четене; - Четене с разбиране; - “Подари книжка на приятел”; - Викторина “Обичам да уча”;
 10.  “ Хитър Петър днес” - всеки ден – предизвикателства и задачи; - изработване на мини лапбук “Хитър Петър днес”; - работа в екип; - търсене, четене, проучване; - екипността ги сближава и сприятелява; - презентиране;
 11. Представяне на проекта пред родителите на третокласниците: - драматизиране; - песни и танци; - работа върху интердисциплинарен работен лист; - почерпка; - родителска среща.  По дрехите посрещат – по ума изпращат”
 12. 1. “Скъсаната торбичка” Хитър Петровите цървули разказват:
 13. 2. “Имаш поща”
 14. 3. “Театър в кутия”
 15. 4. “Сметобол”
 16. 5. “Пътуващ лапбук”
 17. Чрез работата по проекта:  учениците от 3„б” клас при НУ „Христо Ботев” – Троян намериха много нови приятели, което доведе до по-висока комуникативност и използване на онлайн общуване; учениците се самоизявяваха, поемаха отговорност, бяха любознателни и това подобри уменията им за работа в екип; училищният живот на учениците стана по-привлекателен и по-желан чрез учене, чрез правене , учене чрез преживяване; накара ги с желание да търсят, проучват, четат, рисуват, моделират, сглобяват; с удоволствие и артистичност да представят продукта си пред своите съученици; с нетърпение да очакват следващото предизвикателство, извадено от торбичката на Хитър Петър. формиране и усъвършенстване на уменията за четене с разбиране и насърчаване на грамотността при ученците от трети клас.
 18. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Publicidad