Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Paggamit ng mga Primaryang
Sanggunian
Bakit magandang gumamit ng mga Primaryang
Sanggunian?
• Makatotohanang pag-aaral sa mga tala at
bagay ng kasaysayan
• Nagp...
Mga Uri ng Primaryang
Sanggunian
1. Dokumento
• Mga bagay o usaping
nakasulat sa papel;
Maaaring: Pampublikong
dokumento o Personal/
pribadong dokumento
• ...
1. Dokumento
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Nagbibigay ng
mga pangunahing
detalye tungkol sa
pangyayari
• Na...
2. Pahayagan at Broadcast Media
• Publikasyon na
naglalaman ng balita,
tampok na kuwento,
komentaryo, anunsyo , at
iba pa ...
2. Pahayagan at Broadcast Media
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Maraming uri ng
impormasyon ang
makikita
• Ma...
3. Anunsyo/Patalastas
• Mga anunsyo na makikita
sa pahayagan, radyo, TV,
Poster, atbp. na may
layuning maglahad ng
mensahe...
3. Anunsyo/Patalastas
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Biswal
• Mabilis kumalat
at madaling
maging pamilyar
sa...
4. Litrato/ Picture
• Larawang likha sa
pamamagitan ng
potograpiya
4. Litrato/ Picture
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Biswal na naipapakita
ang pangyayari
• Maraming
naipapaki...
5. Oral Histories/ Kasaysayang
Pasalita
• Pagtatala ng
pagkakaalala, salaysay, at
interpretasyon ng isang
tao na nabuhay s...
5. Oral Histories/ Kasaysayang
Pasalita Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit
• Nalalaman ang
personal na karanasan
a...
6. Artifact
• Produkto ng sining,
kasanayan, at
pamumuhay ng mga
sinaunang tao
6. Artifact
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Nakabibigay ng
impormasyon
hinggil sa
pamumuhay ng
sinaunang tao
...
7. Literatura
• Produkto ng sining,
kasanayan, at
pamumuhay ng mga
sinaunang tao
7. Literatura
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Naglalarawan o
nagpapakita ng
posibleng buhay na
mayroon sa
nak...
8. Historical Sites/ Houses/ Shrines
• Mga lugar o istruktura na
may makasaysayang
kahalagahan o
pangyayaring naganap, o
d...
8. Historical Sites/ Houses/ Shrines
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Naglalahad ng
mahalagang
pangyayaring
na...
9. Digital
• Mga tala mula sa internet
o mga kagamitang digital
• Halimbawa: Facebook
account, Twitter, E-Mail,
Text Messa...
9. Digital
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Naipapakita ang
ugali at mga
kaganapan gamit
ang makabagong
teknol...
10. Quantitative Data/ Statistics
• Mga pananaliksik na
nagpapakita ng mga
quantitative na datos;
madalas na maka-table o
...
10. Quantitative Data/ Statistics
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Gumamit ng
siyentipiko/
obhetibong mga
panu...
Mga Katanungan Para sa Pagsusuri ng
mga Primaryang Sanggunian:
• Kailan ito nagawa?
• Sino ang gumawa?
• Para kanino o saa...
Sanggunian
• Engaging Students with Primary Sources.
Smithsonian National Museum of American
History. Retrieved from:
http...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Paggamit ng mga primaryang sanggunian

61.256 visualizaciones

Publicado el

Mga Primaryang Sanggunian

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Paggamit ng mga primaryang sanggunian

 1. 1. Paggamit ng mga Primaryang Sanggunian
 2. 2. Bakit magandang gumamit ng mga Primaryang Sanggunian? • Makatotohanang pag-aaral sa mga tala at bagay ng kasaysayan • Nagpapakita ng ibat-ibang pananaw tungkol sa mga nakaraang pangyayari • Nagkakaroon ng aktibong pagkatuto
 3. 3. Mga Uri ng Primaryang Sanggunian
 4. 4. 1. Dokumento • Mga bagay o usaping nakasulat sa papel; Maaaring: Pampublikong dokumento o Personal/ pribadong dokumento • Halimbawa: Ulat pampamahalaan, Batas/ Ordinansa, Talaarawan, Talambuhay, Autobiograpiya
 5. 5. 1. Dokumento Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Nagbibigay ng mga pangunahing detalye tungkol sa pangyayari • Nakasulat ang impormasyon • Malalaman ang antas ng edukasyon ng sumulat • Minsan ay nagpapakita ng emosyon ang dokumento • Hindi lubos na obhetibo • Walang biswal na paglalarawan/ purong pasulat • May bias/agenda ang awtor o ang institusyong naglabas ng dokumento • Minsan ay di tiyak ang pagkakakilanlan ng awtor • May mga teknikal na salita
 6. 6. 2. Pahayagan at Broadcast Media • Publikasyon na naglalaman ng balita, tampok na kuwento, komentaryo, anunsyo , at iba pa na inilalathala araw-araw • Halimbawa: Broadsheet, Tabloid, Magasin, Editorial Cartoon, Editorial, News Report
 7. 7. 2. Pahayagan at Broadcast Media Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Maraming uri ng impormasyon ang makikita • Madaling maghanap ng mahahalagang impormasyon at pangyayari • Factual/ informative • Mayroong mga biswal • Naglalahad ng mahahalang mga isyu o pangyayari na naganap sa panahon ng pagkakalathala • Nagpapakita ng bias ng publisher/may- ari, editor, at manunulat • Pagkakaroon ng paghihigpit sa nilalaman ng pahayagan (censorship) • Mahirap ipreserba/ madaling masira
 8. 8. 3. Anunsyo/Patalastas • Mga anunsyo na makikita sa pahayagan, radyo, TV, Poster, atbp. na may layuning maglahad ng mensahe o di kaya ay magbenta ng produkto o serbisyo. • Halimbawa: TV and radio Commercial, Ad Posters, Print Ads, Commercial Flyers
 9. 9. 3. Anunsyo/Patalastas Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Biswal • Mabilis kumalat at madaling maging pamilyar sa mga tao • Naipapakita ang mga pangangailangan at kaugalian ng mga tao sa panahong ginawa ang patalastas • Walang petsa Ang lumilikha ng patlastas ay hindi nakikilala • Pangunahing layunin ay magbenta ng produkto; gumagamit ng propaganda at mababa ang antas na makapagbibigay ng totoong mga impormasyon
 10. 10. 4. Litrato/ Picture • Larawang likha sa pamamagitan ng potograpiya
 11. 11. 4. Litrato/ Picture Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Biswal na naipapakita ang pangyayari • Maraming naipapakitang bagay tungkol sa isang lugar o pangyayari • Naipapakita ang araw-araw na buhay o di kaya ay ang usong mga bagay o gawain sa nakaraan • Magandang alternatibo sa pag- aaral ng nakaraan lalo na kung walang mga naiwang tala • Hindi naipapakita ang kabuuang pangyayari sa nakaraan • May bias mula sa kumukuha ng litrato o di kaya ay sa kinukunan ng litrato • May mga natural at gawang-tao na aspekto na maaaring makaapekto sa kalidad ng mga larawan • Hindi madalas malaman kung kalian at saan ispesipikong kinuha ang larawan
 12. 12. 5. Oral Histories/ Kasaysayang Pasalita • Pagtatala ng pagkakaalala, salaysay, at interpretasyon ng isang tao na nabuhay sa nakaraan at/o nakasaksi sa isang pangyayari, gamit ang pegrerecord o pagsusulat
 13. 13. 5. Oral Histories/ Kasaysayang Pasalita Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Nalalaman ang personal na karanasan at opinion ng isang taong nabuhay sa isang nagdaang pangyayari o panahon • Nagpupuno ng mga impormasyon na posibleng wala sa mga tala ng kasaysayan • Maaaring makahingi ng beripikasyon sa kinakapanayam dahil buhay pa ang impormante • Naglalahad ng istorya na maaaring pumukaw sa interes ng mga mag- aaral • Limitadong kaalam ng impormante • Bias mula sa impormante • Ang nag-iinterbyu at ang kinakapanayam ay ispesipiko lamang sa iisang paksa ang pinag- uusapan • Kailangang ikumpara ang testimonya sa iba pang ebidensya upang mapatunayan ang katotohanan ng mga pahayag ng impormante
 14. 14. 6. Artifact • Produkto ng sining, kasanayan, at pamumuhay ng mga sinaunang tao
 15. 15. 6. Artifact Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Nakabibigay ng impormasyon hinggil sa pamumuhay ng sinaunang tao • Nagbibigay ng ideya tugkol sa mga materyales na mayroon sa paggawa ng mga bagay • Tangible o nahahawakan • Sa mga museo lamang matatagpuan ang aktuwal na mga artifact • Tanging lawaran lamang ang makikita dahil sa pag-aalaga ng mabuti sa mga gamit • Hindi nagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang particular na pangyayari • Madalas mahirap isipin kung para saan at bakit ginawa ang mga bagay
 16. 16. 7. Literatura • Produkto ng sining, kasanayan, at pamumuhay ng mga sinaunang tao
 17. 17. 7. Literatura Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Naglalarawan o nagpapakita ng posibleng buhay na mayroon sa nakaraan • Nagpapakita ng pananaw, nasaksihan o naranasan ng awtor o lumikha tungkol sa pamumuhay sa nakaraan • Dahil likhang isip, hindi lahat ng nakasaad sa mga litertura ay totoong naganap o nabuhay • May halong sariling pananaw at bias ng awtor ang kanyang akda
 18. 18. 8. Historical Sites/ Houses/ Shrines • Mga lugar o istruktura na may makasaysayang kahalagahan o pangyayaring naganap, o di kaya ay naitayo bilang pagdakila sa isang tao o pangyayari
 19. 19. 8. Historical Sites/ Houses/ Shrines Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Naglalahad ng mahalagang pangyayaring naganap sa isang lugar • Pagkakaroon ng kaugnayan ng mga mag-aaral sa mga lugar na pinangyarihan ng mga makasaysayang pangyayari • Ang ilang mga monument ay naitayo lamang bilang pagkilala at walang aktuwal na kaugnayan sa makasaysayang tao o pangyayari • Mahal o malayo ang lugar para mapuntahan
 20. 20. 9. Digital • Mga tala mula sa internet o mga kagamitang digital • Halimbawa: Facebook account, Twitter, E-Mail, Text Messages, Online site, Online page
 21. 21. 9. Digital Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Naipapakita ang ugali at mga kaganapan gamit ang makabagong teknolohiya • Bago lamang na uri ng komunukasyon; hindi nagamit noong sinaunang panahon
 22. 22. 10. Quantitative Data/ Statistics • Mga pananaliksik na nagpapakita ng mga quantitative na datos; madalas na maka-table o di kaya ay grapiko • Halimbawa: Census, Surveys, Statistical Reports, Pictographs
 23. 23. 10. Quantitative Data/ Statistics Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Gumamit ng siyentipiko/ obhetibong mga panukat sa pag- aaral • Madaling basahin kaysa sa tekstuwal na mga pananaliksik • Bias mula sa nagsagawa ng pag- aaral o gumawa ng datos • Limitadong impormasyon at sample population ang maibibigay
 24. 24. Mga Katanungan Para sa Pagsusuri ng mga Primaryang Sanggunian: • Kailan ito nagawa? • Sino ang gumawa? • Para kanino o saan ito? • Ano ang layunin/ gawain/ silbi nito? • Ano ang mensaheng nais ipakita nito? • Kanino itong punto-de-bista (point of view)? • Mayroon ba itong bias? Kanino? • Ano ang mga bagay na interesante/ kakaiba sa bagay na ito?
 25. 25. Sanggunian • Engaging Students with Primary Sources. Smithsonian National Museum of American History. Retrieved from: https://historyexplorer.si.edu/sites/default/fil es/PrimarySources.pdf • http://www.nationalww2museum.org/learn/e ducation/for-teachers/primary-sources/using- primary-sources.pdf

×