Αναφορά δράσης Εκψυ

Αναφορά δράσης Εκψυ

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΔΡΑΣΗΣ 
2018
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Σύντομος χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ.
Παρουσίαση του Δ.Σ.
Στρατηγικοί στόχοι 2016-2018
II. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΜΑΤΙΑ
Κέντρα Ημέρας & Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας
Κέντρα Ημέρας Αττικής & Φωκίδας
Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας Φωκίδας & Έβρου
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
Πρόγραμμα προ & επαγγελματικής κατάρτισης
Θράκης
Οι ωφελούμενοι σε δράση
VI. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
VII. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
VIII. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
IX. ΔΙΚΤΥΩΣΗ
X. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
V. ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΙΙΙ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
XI. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΧII. ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΧIII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5
6
8
11
13
14
20
23
24
27
29
30
31
32
10
IV. ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, 1926-2018
Στιγμιότυπα από την πορεία του πρωτεργάτη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην
Ελλάδα, δασκάλου & ιδρυτή της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας
15
Ελλάδα-Ευρώπη
33
ΧIV. ΧΟΡΗΓΟΙ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 34
1
2
3
4
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.Υ & Ψ.Υ) είναι
επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1981. Τα πρώτα
σημαντικά βήματα που οδήγησαν στην σύστασή του έγιναν το 1964 από τον
καθηγητή Ψυχιατρικής- Παιδοψυχιατρικής, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, και την
ομάδα των συνεργατών του που εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής-
Κοινοτικής Ψυχιατρικής άρχισε να εργάζεται για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην
Ελλάδα και να αναπτύσσει το μοντέλο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο σπίτι του
αρρώστου (Ψ.Π.Σ.Α).
Έκτοτε, η Ε.Κ.Ψ.Υ & Ψ.Υ έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων σε όλους
τους τομείς που σχετίζονται με την ψυχική υγεία επεκτείνοντας τις δραστηριότητες
σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της επικράτειας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
της καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών αναγκών
των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν οι δομές της, και συγκεκριμένα, των
νομών Αττικής, Φωκίδας, και όμορων περιοχών, Φθιώτιδας, Έβρου και της
ευρύτερης περιοχής της Θράκης.
Η Ε.Κ.Ψ.Υ & Ψ.Υ επιδιώκει πρωτίστως την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, την
έγκαιρη αντιμετώπισή τους, και την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση
των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βασικό χαρακτηριστικό των
προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεών της είναι ότι:
1.  παρέχονται στην κοινότητα και διαπνέονται από το πνεύμα και τις αρχές της
Κοινωνικής Ψυχιατρικής.
2. χαρακτηρίζονται από το ψυχαναλυτικό πρίσμα, που αφορά στην άσκηση της
κοινοτικής ψυχιατρικής χωρίς απάνθρωπες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπου
βλέπει ισότιμα τον ωφελούμενο, την οικογένεια του, και το κοινωνικό περιβάλλον,
αφουγκράζοντας  ολιστικά τις υπάρχουσες ανάγκες και μεριμνώντας για την
αντίστοιχη κάλυψη τους.
Οι πόροι του φορέα προέρχονται από επιδοτήσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, χορηγίες και δωρεές.  
Τ Α Τ Ο Τ Η Τ Α
1
  ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ    
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αξιολογώντας τη συνέχεια του έργου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής &
Ψυχικής Υγείας, και το 2018 υπήρξε συνέπεια ως προς τους στόχους που είχαν
τεθεί:
1. Συνέχιση παροχής υπηρεσιών βάσει των αρχών, της φιλοσοφίας μας, και των
θεμελιωδών αξιών, που εξασφαλίζουν την ποιότητα
2. Απαντητικότητα στις αναδυόμενες ανάγκες της κοινότητας, μέσα στην οποία
δραστηριοποιούμαστε όπως στην στήριξη των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο
3. Παρακολούθηση, έλεγχος, καταγραφή του έργου μας, και διαφανής οικονομικός
έλεγχος των μονάδων μας
4. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των συνεργατών εντός και εκτός του φορέα και
εκπαίδευση προς τρίτους
5. Προβολή του έργου μας
6. Καλλιέργεια δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς σε Ελλάδα και
Ευρώπη
"Παρόλο που οι εξωτερικές συνθήκες παρέμειναν δύσκολες και απαιτητικές, οι
εσωτερικές συνθήκες κρατήθηκαν σταθερές χάρη στη ενεργή συμβολή όλων των
συνεργατών σε Αττική, Φωκίδα, Φθιώτιδα, και Θράκη, κλινικών και διοικητικών,
καθώς και των ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Ξεκινάμε ή προχωράμε
από εκεί που είμαστε, χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε και αυτά που φτιάχνουμε,
πορευόμαστε με όσα μπορούμε και με άξονα όσα οραματιζόμαστε…", Π.
Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής- Παιδοψυχιατρικής, ιδρυτής Ε.Κ.Ψ.Υ &
Ψ.Υ.
Η ζεστή και συγκινητική ανταπόκριση και συμμετοχή του κόσμου στο πένθος μας
με αφορμή την απώλεια του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου μέσα στη χρονιά που
πέρασε, ενισχύει τη συνέχιση του οράματος και του συλλογικού έργου που
ανέπτυξε, μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες του, τους ωφελούμενους και τις
οικογένειες τους και σταθερούς αρωγούς τις τοπικές κοινωνίες και τις θεσμικές
αρχές της χώρας.                                                                                  
                                                                   Καλή μας συνέχεια,
                                                      Αθηνά Φραγκούλη-Σακελλαροπούλου
                                                              Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Κ.Ψ. &.Ψ.Υ
                                            www.ekpse.gr 2
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
www.ekpse.gr 4
Παναγιώτης
Σακελλαρόπουλος
Προέδρος 
Αθηνά Φραγκούλη
Αντιπρόεδρος
Αικατερίνη
Μυλωνοπούλου
Ταμίας 
Μιλτιάδης Λειβαδίτης
Μέλος
Παναγιώτης Γκέγκιος
Γραμματέας
9
3
Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ   Ι Σ Τ   Χ Ο Ι
4
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ME MIA MATIA
3.344
ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ34
       
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ239
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
34 31
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
4 ΝΟΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗ, ΦΩΚΙΔΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΕΒΡΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ 
5
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ & ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
7
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
P A G E 0 3   | I N T R O D U C T I O N
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Το Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο (ΚΗΨΥΑΚ)
απευθύνεται στους ασθενείς με καρκίνο, οι οποίοι χρειάζονται και ψυχολογική βοήθεια
παράλληλα με την ιατρική θεραπεία, για να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις δυσκολίες που
επιφέρει η νόσος. Απευθύνεται επίσης στους οικείους των ασθενών, οι οποίοι συχνά
επωμίζονται ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας τους και έχουν ανάγκη ψυχολογικής στήριξης ή
συμβουλευτικής. Τέλος, το ΚΗΨΥΑΚ αποτελεί πλαίσιο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης,
εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και εποπτείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται
σε ογκολογικά τμήματα νοσοκομείων.
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Το Κέντρο Ημέρας για τη Συνέχεια στη Φροντίδα Ατόμων που Διαβιούν στην
Κοινότητα λειτουργεί στην Αττική και παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπευτικής
αντιμετώπισης, σε ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Απευθύνεται σε ομάδες
πληθυσμού, που είτε πάσχουν από κάποια ήπια η σοβαρή ψυχική διαταραχή, είτε ανήκουν σε
ομάδες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση κάποιας ψυχικής ασθένειας. Συνεργάζεται επίσης,
με επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκπαιδευτικούς, τοπικές αρχές και
στους πολίτες με στόχο την προώθηση των δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και
την καταπολέμηση του αποκλεισμού των ψυχικά πασχόντων. Τομείς κάλυψης της ευθύνης:
Δήμοι Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης και Ταύρου-Μοσχάτου.
8
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ  Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Στόχος του Κέντρου Ημέρας Ν. Φωκίδας είναι η πρόληψη, η παραμονή του
ωφελούμενου στην κοινότητα, η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης, η βελτίωση
δεξιοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση & η αύξηση της ικανότητας να
ασκεί τα δικαιώματα του ως πολίτης. Το Κ.Η. προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά και
εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη μάθησης –δυσλεξία,
προβλήματα λόγου, διαταραχές συμπεριφοράς, δυσκολίες κοινωνικοποίησης, αυτισμό,
νοητική υστέρηση, καθώς επίσης και ενήλικες με ψυχολογικές δυσκολίες & προβλήματα
φάσης ζωής. Το επιστημονικό έργο πραγματοποιείται σε ατομικό, ομαδικό & κοινωνικό
επίπεδο με τη συνεργασία άλλων φορέων υγείας του τόπου, και στόχο τη συνέχεια της
φροντίδας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου.
9
Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής
Υγείας λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής ασκώντας τις
δραστηριότητες τους στην τοπική κοινότητα και σε στενή συνεργασία με αυτή. Στόχος τους είναι:
α) η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών
β) η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού
γ) η διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών
δ) η αποκατάσταση, η κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα
ε) η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών
ζ) η παραγωγή του επιστημονικού έργου
στ) η εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, αλλά και ομάδων της κοινότητας
ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ-Ν.ΕΒΡΟΥ/ΡΟΔΟΠΗΣ
10
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία και προστατευμένα διαμερίσματα)
απευθύνονται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά
προβλήματα και χρήζουν στεγαστικής φροντίδας. Αποτελούν τόσο χώρο διαβίωσης (ως σπίτι), όσο και
θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής
με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Λειτουργούν 29 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
(6 οικοτροφεία και 23 διαμερίσματα) στους νομούς Αττικής, Έβρου-Ροδόπης, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται εξειδικεύονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων και
εκτείνονται σε όλο το συνεχές της αποκατάστασης: από την απόκτηση, διατήρηση και ανάκτηση δεξιοτήτων
ζωής έως την αυτο-διαχείριση, αυτo-συνηγορία, ενδυνάμωση και υιοθέτηση ρόλων που το άτομο εκτιμά ως
σημαντικούς για το ίδιο. Μακροπρόθεσμος επιθυμητός στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή αυτονόμηση των
ωφελούμενων και η ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα. Όλη η λειτουργία διαπνέεται από μια
ψυχοδυναμική οπτική (το ψυχαναλυτικό πρίσμα) και τα προγράμματα που αναπτύσσονται επικεντρώνονται
το μοντέλο recovery για την ανάρρωση-ανάκαμψη του ατόμου σε όλους τους τομείς (σωματική, υπαρξιακή,
κοινωνική κ.α.) πέρα από την κλινική αποκατάσταση.
11
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Φύλο
Ηλικία
Ασφάλιση
Εκπαίδευση
12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Το πρόγραμμα Προεπαγγελματικής & Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ψυχικές
Διαταραχές δυναμικότητας εννέα (9) ατόμων, απευθύνεται σε χρόνιους ψυχωσικούς ασθενείς των
μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα από την
κοινότητα. Το αντικείμενο της κατάρτισης είναι η καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση στην αγορά της
πόλης λαχανοκομικών προϊόντων και έχει επιλεγεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πρόβλημα ψυχικής
υγείας καθώς και την προηγούμενη ζωή των συγκεκριμένων ατόμων δεδομένου ότι προέρχονται
κυρίως από αγροτικές οικογένειες της περιοχής. Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες
κινητοποίησης-κοινωνικοποίησης και απασχόλησης των ασθενών και αποτελεί ένα μεταβατικό
στάδιο στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση παρέχοντας στους ωφελούμενους τις εξής
υπηρεσίες:
1.εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος
2. εξασφάλιση της συνεργασίας/διασύνδεσης κάθε μέλους με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
προκειμένου να αντιμετωπίζονται και να καλύπτονται σφαιρικά οι ανάγκες τους
3. επαφή και ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης/ εκπαίδευσης της κοινότητας για την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των προκαταλήψεων σχετικά με την ψυχική νόσο
13
ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
14
Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
Το 2018 υπήρξε μια χρονιά-ορόσημο για τον φορέα μας λόγω της απώλειας του δασκάλου, εμπνευστή και
ιδρυτή της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, καθηγητή Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής,
Ψυχαναλυτή,  Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου.
Μέσα από αυτές τις σελίδες θυμόμαστε λίγες από τις πολλές σημαντικές και ανθρώπινες στιγμές της μακράς
πορείας που χάραξε μαζί με θεραπευόμενους, πολύτιμους συνεργάτες και συνοδοιπόρους
από τους οποίους εμπνεύστηκε αλλά και ενέπνευσε.
Σε νιώθω στο πλάι μου να με οδηγείς
στωικά και προσεκτικά ανάμεσα απότα ύφαλα...
 «Το Όλον των Ανεξίτηλων Δεσμών»
Συνεργάτες & θεραπευόμενοι ΕΚΨ&ΨΥΝ. Αττικής
Ομιλία σε Διεθνές Συνέδριο
Χαλκιδική, 2002
Με συνεργάτες
στα κεντρικά γραφεία ΕΚΨ & ΨΥΑθήνα, 2011
Γενική Συνέλευση ΕΚΨ&ΨΥ
Βράβευση συνεργατών & μελών
Αθήνα, 2016
Χριστούγεννα  με θεραπευόμενους
Αθήνα, 2014
15
"Ας αντικαταστήσουμε τα δεσμά μεανθρώπινους δεσμούς"
Π. Σακελλαρόπουλος
Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
"Εσύ δάσκαλε να μας ρωτάς, να μας
παροτρύνεις, να μας συμβουλεύεις να μας
στηρίζεις να μας διδάσκεις Κοινωνική
Ψυχιατρική...Ένας αγωνιστής ανάμεσα
σ΄όλους, στον πιο σπουδαίο αγώνα, σε
εκείνον για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
ισοτιμία και τον σεβασμό στον κάθε
άνθρωπο".
Συνεργάτες & θεραπευόμενοι ΕΚΨΥ&ΨΥ
Ν. Φωκίδας
 
2ο Σεμινάριο Μεταπτυχιακού
Κοινωνικής Ψυχιατρικής
1997
Ημερίδα ΕνημέρωσηςΆμφισσα, 2011
1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας
Δελφοί, 2008
Κοπή πίτας με συνεργάτες
Άμφισσα, 2008
16
Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
Με την ομάδα
της ΕΚΨ & ΨΥ στη Θράκη,  2011
2η Διημερίδα
Επιστημονικής Επιτροπής ΕΚΨ&ΨΥ
Αλεξανδρούπολη,2012
Εγκαίνια νέων γραφείων ΕΚΨ & ΨΥ 
Αλεξανδρούπολη, 2011
2η Συνάντηση Κινητών Μονάδων
Ψυχικης Υγείας
Κεφαλονιά, 2009
" Π ρ ω τ ε ρ γ ά τ η ς κ α ι δ ά σ κ α λ ο ς τ η ς Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ς , π ρ ό σ φ ε ρ ε μ ε γ ά λ η σ τ ή ρ ι ξ η σ τ ο ν
τ ό π ο μ α ς . Π ρ ω τ ο π ό ρ ο ς κ α ι α κ ο ύ ρ α σ τ ο ς
ε ν έ π ν ε υ σ ε κ α ι κ α θ ο δ ή γ η σ ε π ο λ λ έ ς γ ε ν ι έ ς
μ έ σ α α π ό τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ η ς π ρ ο σ ω π ι κ ή ς τ ο υ
σ τ ά σ η ς , κ α τ α φ έ ρ ν ο ν τ α ς π ά ν τ α ν α μ ε τ α φ έ ρ ε ι
τ α π ι ο π ε ρ ί π λ ο κ α ν ο ή μ α τ α σ ε α π λ έ ς φ ρ ά σ ε ι ς
κ α ι σ υ ν δ ε ό μ ε ν ο ς μ ε γ ν ή σ ι ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν κ α ι
ι σ ο τ ι μ ί α μ ε ό λ ο υ ς .
Σ τ η π ο λ υ ε τ ή π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ σ τ η Θ ρ ά κ η
χ ρ ω μ ά τ ι σ ε τ η ζ ω ή π ο λ λ ώ ν α ν θ ρ ώ π ω ν
δ ί ν ο ν τ ά ς τ η ς ν ό η μ α "
Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς & θ ε ρ α π ε υ ό μ ε ν ο ι Ε Κ Ψ Υ & Ψ Υ
Ν . Θ ρ ά κ η ς 17
Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
Δεν έβλεπε την αρρώστια αλλά
τον άρρωστο. Μας έλεγε ότι πιθανόν να
μην θεραπεύσουμε τον ασθενή αλλά θα
έχουμε κάνει το καλύτερο για αυτόν. Ο
Σακέλ θα είναι πάντα ο Φάρος της πορείας
μας.
Συνεργάτες & θεραπευόμενοι
ΕΚΨ & ΨΥ Ν. Φθιώτιδας 
Με θεραπευόμενους από τη Φθιώτιδα 
Έκθεση "Εικόνες Ψυχής"-Φωκικά
Άμφισσα, 2009
3η Συνάντηση Κινητών Μονάδων
Ψυχικής ΥγείαςΜήλος. 2010
Συμμετοχή σε συνέδριο CEFEC
Βρυξέλλες 1992 
Με συναδέλφους από τηνεπιστημονική κοινότηταΈκθεση "Εικόνες Ψυχής"-ΦωκικάΆμφισσα, 2009
18
Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
Τι έγραψε ο Τύπος
Αποσπάσματα
αφιερωμάτων
19
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας εργάστηκε
εξαρχής με την κοινότητα (τοπική κοινωνία) με στόχο την
ευαισθητοποίησή της σε θέματα ψυχικής υγείας και την αποδοχή των
ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Μέσα από προγράμματα και
δράσεις Αγωγής Κοινότητας που υλοποιεί στα 37 χρόνια λειτουργίας της
στους Νομούς Αττικής, Φωκίδας, Έβρου-Ροδόπης, και Φθιώτιδας, έχει
να παρουσιάσει ένα πλούσιο έργο σε επίπεδο προαγωγής της ψυχικής
υγείας, καταπολέμησης του στίγματος και κοινωνικής ενσωμάτωσης
ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Οι δράσεις Αγωγής Κοινότητας περιλαμβάνουν:
1. δικτύωση και συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας
2. στήριξη, εκπαίδευση και εποπτεία σε επαγγελματίες υγείας
3. διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επαγγελματίες
στον χώρο της ψυχικής υγείας
4. διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και συμποσίων
«Οι συναντήσεις στη γειτονιά, στην πλατεία του χωριού ή στο καφενείο
ξαναζωντανεύουν την κοινότητα, απομυθοποιούν την επικινδυνότητα,
ενισχύουν την συλλογικότητα και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών,
αλλάζοντας έτσι την αντιμετώπιση απέναντι στον ψυχωσικό», 
Π. Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής-
ιδρυτής Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας
ΑΓΩΓΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
20
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α Τ Τ Ι Κ Η
ΦΩΚΙΔΑ
Καμπάνια Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
Νέοι & Ψυχική Ανθεκτικότητα
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2018
Δράση ευαισθητοποίησης 
Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ
Ενημερωτιική δράση
Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας
Ομάδα Συναισθηματικής
Αγωγής 
Ημερίδα για την ενίσχυση της
ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών σεσχολεία της ΑττικήςΣυμμετοχή στο 3ο τουρνουά μπάσκετ
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
21
Συμμετοχή στην Πανελλήνια
Περιβαλλοντική Δράση
Let's Do It Greece
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΘΡΑΚΗ
Προβολή ταινίας & συζήτηση
"Νεανική  Ψυχική Ανθεκτικότητα" 
Κινηματογραφική Λέσχη Φοιτητών Αλεξ/πολης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
2ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας
Ενημέρωση για την κατάθλιψη2ο ΕΠΑΛ Λαμίας
Μιλώντας για την ψυχική υγεία στην
3η ηλικία
1ο ΚΑΠΗ Κομοτηνής
Συμμετοχή σε δράση για τηνΠροαγωγή του ΕθελοντισμούΑντιπεριφέρεια ΈβρουΠαγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού
22
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του προσωπικού το 2018 υλοποιήθηκαν συνολικά 67
εκπαιδευτικές δράσεις σε επίπεδο μονάδων, 27 εκπαιδευτικές δράσεις σε επίπεδο δομής
και 6 δράσεις σε επίπεδο εκπαίδευσης των μελών.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Όσον αφορά στην εκπαίδευση που παρέχει ο φορέας προς τρίτους υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με το ίδρυμα Μποδοσάκη και στο πλαίσιο του προγράμματος Social
Dynamo 1 σεμινάριο με τίτλο: “Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων μέσα από την
ευασθητοποίηση της κοινότητάς τους”. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε στελέχη και
εθελοντές Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και φορέων που επιθυμούσαν να
ενημερωθούν για τον τρόπο ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων με τις οποίες ασχολούνταν. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Επίσης, συνεργάτες του φορέα συμμετείχαν με δύο εισηγήσεις στο ετήσιο
σεμινάριο που διοργανώθηκε απο το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Δήμου
Αθηναίων του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Σωτηρία”. 
5
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1
Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α
6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
Το 2018 συνεργάτες του φορέα συμμετείχαν σε 24 εκπαιδευτικά σεμινάρια που
υλοποιήθηκαν απο φορείς με τους οποίους συνεργάζεται (π.χ. ίδρυμα Μποδοσάκη, στο
πλαίσιο του προγράμματος "Social Dynamo",  IRC, Βαβέλ, ΑΚΜΑ κ.α.). Επίσης, 4
συνεργάτες συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ολλανδία, στα πλαίσια της
ολοκλήρωσης της εργασίας για την προτυποποίηση του μοντέλου της Κινητής Μονάδας,
υιοθετώντας ως πρότυπο το γνωστό ευρωπαϊκό μοντέλο παροχής κοινοτικών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, το Fact model.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
23
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τον Δεκέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
προσφύγων και αιτούντων άσυλο που ξεκίνησε η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής
Υγείας σε συνεργασία με τον International Rescue Committee τον Οκτώβριο του 2017 με
χρηματοδότηση του ECHO (Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού). Διεπιστημονική ομάδα
της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ., που αποτελούνταν από ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικό λειτουργό,
πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και διερμηνείς, παρείχε ψυχιατρική φροντίδα, βραχεία
ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, καθώς και θεραπευτικές δράσεις μέσω τέχνης και
λογοθεραπείας. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονταν σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες μέσα από τη
λειτουργία Κινητής Μονάδας σε δύο Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας και σε έναν ξενώνα
προσωρινής διαμονής.
Στόχος του προγράμματος ήταν η ψυχική ενδυνάμωση και αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων
που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαβιούν στο κέντρο της Αθήνας.
Από τον Ιούλιο του 2018 το πρόγραμμα ενισχύθηκε με την παροχή υπηρεσιών και σε άτομα που
διέμεναν σε διαμερίσματα υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR)
αναλαμβάνοντας κατά περίπτωση τη διαχείριση οξέων περιστατικών. Επιπλέον, ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στο κομμάτι της ένταξης παιδιών προσφύγων και ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω
της υποστήριξης εγγραφής τους σε σχολεία και της περαιτέρω παρακολούθησής τους.
Παράλληλα, έγινε ενημέρωση του προσωπικού των Κέντρων Ημέρας σε θέματα επιτροπείας
ανηλίκων και προστασίας των δικαιωμάτων τους ενώ αναπτύχθηκαν και δράσεις
ευαισθητοποίησης της κοινότητας. Οι ομάδες του προγράμματος επένδυσαν, επίσης, στη
διασύνδεση των φορέων που εργάζονται με πρόσφυγες στο πλαίσιο μιας ολιστικής παρέμβασης
και αντιμετώπισης των αναγκών τους μέσα από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο παραπομπών.  
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 45% όσων έλαβαν υπηρεσίες ψυχικής υγείας ήταν παιδιά και
έφηβοι και 55% ενήλικες, εκ των οποίων 55% άνδρες και 45% γυναίκες. 29% των
επωφελούμενων εκδήλωσε δυσκολία προσαρμογής στο νέο περιβάλλον (π.χ. δυσκολίες στον
ύπνο και τη διαχείριση της καθημερινότητας, αυτοτραυματισμούς), 17% συμπτώματα άγχους και
15% εξέφρασε συναισθήματα θλίψης και απόγνωσης που αποδίδονται στις παρούσες συνθήκες
διαβίωσης και στην έλλειψη προοπτικής για το μέλλον. Πρόκειται για επιβαρυμένη
συμπτωματολογία δεδομένων των ήδη μεγάλων ψυχικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες λόγω του εκτοπισμού και της βίας που βίωσαν στην πατρίδα
τους και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ευρώπη.
Με βάση τα αποτελέσματα και την εμπειρία της 14μηνης παρέμβασής μας, επισημάνθηκε η
σημασία του καλού συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η ανάγκη για
μακροχρόνια προγράμματα που θα εξασφαλίζουν συνέχεια στη φροντίδα αποφεύγοντας
αποσπασματικές λύσεις που πυροδοτούν το άγχος και την ανασφάλεια των επωφελούμενων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, επισημάνθηκαν κενά, παραλείψεις και κίνδυνοι και κατατέθηκαν
καλές πρακτικές προς τις επίσημες αρχές (υπουργεία) και τους εμπλεκόμενους φορείς.
ΠΑΡΟΧΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
24
ERASMUS+ DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing
Το πρόγραμμα έχει στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με
άτομα που στερούνται στέγης ή/και μετανάστες με έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.
Μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια, μελέτη περιπτώσεων και συλλογή βέλτιστων και
καινοτόμων πρακτικών θα παραχθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που θα βοηθήσει τους αντίστοιχους
επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες αυτών των ιδιαίτερα
ευάλωτων ομάδων και να εξασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σεβασμό των δικαιωμάτων τους
και πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες και συνθήκες διαβίωσης.
ERASMUS+ KA2  Be Right: Training Program in Human Rights for professionals
working in social and health care sector
Οι δράσεις του προγράμματος επικεντρώνονται επιγραμματικά στα εξής:
α. Δημιουργία ενός πρακτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες με θέμα τα
δικαιώματα στην ψυχική υγεία που θα βασίζεται στην επεξεργασία υποθέσεων/σεναρίων και θα
είναι διαθέσιμο μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Το πρόγραμμα προβλέπει δια
ζώσης εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες.
β.Δημιουργία ενός επιτράπεζιου παιχνιδιού για τα δικαιώματα και πιλοτική εφαρμογή για λήπτες
υπηρεσιών.
ERASMUS + project: PERMIND: Permaculture applied in the recovery process of
people with mental illness
Το PERMIND είναι μια καινοτόμος ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης (www.permind.eu), η
οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με ψυχική νόσο με σκοπό να
μάθουν πώς να δημιουργήσουν ένα «θεραπευτικό» κήπο, ακολουθώντας της αρχές της
περμακουλτούρας.
Η όλη εκπαίδευση βασίζεται στη μέθοδο της συν-παραγωγής/συν-δημιουργίας, καθώς οι λήπτες
των υπηρεσιών δημιουργούν το υλικό μαζί με τους επαγγελματίες.
Μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα υποστηρίζει τη διαδικασία μάθησης μέσω της
ενδυνάμωσης των εκπαιδευτών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η ανάπτυξη δράσεων
ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.
Συμμετείχαμε ως εταίροι σε 3 προγράμματα ERASMUS+
Leader: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Partners: Santé Mentale Exclusion Sociale SMES-Europa, projekt
UDENFOR, ISTITUTO ANDREA DEVOTO - ISTITUTO DI RICERCA SULLA MARGINALITA' E LE
POLIDIPENDENZE - O.N.L.U.S., Caritas Archidiecezji Warszawskiej, PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU, Midladns Simon
Community, Society of Social Psychiatry & Mental Health (Greece)
Leader: Fundación INTRAS (Ισπανία). Εταίροι: EKP&PSY (Ελλάδα), Escuela Andaluza de Salud Pública  (ισπανία), Pro mente
Oberosterreich (Αυστρία),  P5- VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (Λιθουανία), European Platform for Rehabilitation 
(Βέλγιο)
Leader: Fundación INTRAS ΙΣΠΑΝΙΑ. Εταίροι: ADP-FEM, association for the development of permaculture
(Ισπανία), SENT, Slovenian Association for Mental Health (Σλοβενία), Changemaker (Σουηδία), Society of Social
Psychiatry & Mental Health (Ελλάδα) 25
Έχοντας πιστοποιηθεί ως Φορέας Κοινωνικής Φροντίδας από τη Γεν. Δ/νση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής η Εταιρία Κοινωνικής
Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας ξεκίνησε μέσα στο 2018 την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
πιλοτικού προγράμματος με θέμα «Ενδυνάμωση-ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας
παιδιών και εφήβων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 2018-2019» που υλοποιείται με
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας με την υπ'
αριθμ πρωτ. Φ2.1/74214/17102018/Δ7 έγκριση του ΥΠΠΕΘ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες μιας
σχολικής κοινότητας και θα αναπτυχθεί σε 15 τουλάχιστον σχολικές μονάδες της
Περιφέρειας Αττικής.
Ως προς το περιεχόμενό του, επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της ψυχικής
ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων με σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής
υγείας τους. Η δράση εστιάζει στην αρχική έγκαιρη παρέμβαση και στην παραπομπή των
ομάδων αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης,
σε παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως παιδιά με ειδικές
ικανότητες, παιδιά προσφύγων, ανέργων, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς και
ατόμων με αναπηρία.
Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και η
επέκτασή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα με απώτερο στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των
αναγκών και την ενεργητική συμμετοχή μαθητών, γονέων/κηδεμόνων και επαιδευτικών σε
μια αντίστροφη δυναμική αλυσίδα προαγωγής της ισότητας, της ψυχοσυναισθηματικής
στήριξης, της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της ομαλής κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Οι παρεμβάσεις αυτές αξιοποιούν τις αρχές, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της
Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας (NDI), της Εικαστικής και της Συστημικής
θεραπείας και οργανώνονται σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών σεμιναρίων που απευθύνονται
στους εφήβους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Προτείνοντας τεχνικές
έκφρασης  μέσα από ένα πλήθος προβολικών, σωματικών και άλλων τεχνικών που
αξιοποιούν την καλλιτεχνική, δημιουργική και θεατρική έκφραση, προερχόμενες  από
διάφορες σχολές, κουλτούρες και παραδόσεις, οι συμμετέχοντες αντλούν την ευκαιρία να
επεξεργαστούν τα δυναμικά της έκφρασης,  της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης.
Επιστρατεύοντας μια στάση θετικότητας, πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής, αγάπης,
σεβασμού και εμπιστοσύνης προς το εξελισσόμενο άτομο χτίζουμε μεθοδικά, βήμα προς
βήμα μια συναισθηματική σχέση ισοτιμίας, συνεργασίας και συμμαχίας με τους εφήβους,
«συνοδεύοντάς» τους στην πολύ προσωπική αυτή οδό της εκδίπλωσης  του εαυτού και
συμβάλλοντας στην προσωπική τους  ανέλιξη.
26
   Ανοιχτός χώρος για ενδυνάμωση,
μάθηση & δικτύωση οργανώσεων
της Κοινωνίας των Πολιτών
www.socialdynamo.gr
 Δίκτυο Υποστήριξης
Αποκλεισμένων Ομάδων & Αστέγων
www.astegoi.gr
 Πρωτοβουλία για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων με
παρουσία στους δρόμους της πόλης
www.steps.org.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών
Περιορισμένης Ευθύνης
www.pokoispe.gr
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας
Παιδιών & Ενηλίκων
www.inpsy.gr/el/
 
Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
και Ψυχικής Υγείας "ΑΡΓΩ"
www.argo.org.gr
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
Αττικής "Διαδρομές", Φωκίδας "Γιάννης Βολίκας",
Φθιώτιδας "Ανεμώνη", Θράκης "Ναυτίλος"
http://bit.ly/2BWcJuE
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | Ελλάδα
27
Δίκτυο οργανισμών και φορέων που παρέχουν
υπηρεσίες σε άτομα με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα ή άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
www.eucoms.net
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία στην Ευρώπη
www.edf-feph.org
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φορέων & Ατόμων
με δράση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας
www.mhe-sme.org
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας
www.foundationasklepios.eu
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κοινωνικών Επιχειρήσεων
www.socialfirmeurope.org
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | Ευρώπη
Ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό σωματείο που εργάζεται για την
βελτίωση των φυσικών, ψυχικών και κοινωνικών συνθηκών
των αστέγων και κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων
www.smes-europa.org
28
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
• στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με
Ψυχικές Διαταραχές για τα έτη 2017-2022 (ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 229/16.05.2017, υπ'
αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.36223/15-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Υγείας) μέσω της συνεργάτιδος, Παναγιώτας Φίτσιου, που ορίστηκε μέλος της.
• στην "Ομάδα Εργασίας της Πράξης «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός
Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων» της Γ.Γ. Πρόνοιας που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ ΕΜΔΤ 2014-2020" όπου δυο συνεργάτες ορίστηκαν
εμπειρογνώμονες σε θέματα ψυχικής υγείας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. Πρ. οικ. 4456/18).
• στο Health Cluster της FEANTSA (European Federation of National Organizations
Working with the Homeless) συμβάλλοντας στη δημιουργία εργαλείων και
δημοσιεύσεων γύρω από τα ψυχικά προβλήματα των αστέγων.
• στο Mental Health and Psychosocial Working Group που υλοποιείται υπό την αιγίδα
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υπό τον συντονισμό του Κέντρου
Ημέρας «ΒΑΒΕΛ» με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας, συνεργασίας και
διασύνδεσης των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των προσφύγων (π.χ. PRAKSIS, Solidarity Now,
International Rescue Committee, Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού, Γιατροί
Χωρίς Σύνορα,Γιατροί του Κόσμου, ΑΡΣΙΣ, Danish Refugee Council, Εστία Ελλάς).
Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εποπτείας του προσωπικού διαφόρων
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, καθώς ο φόρτος εργασίας και οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά.
Με πολυετή εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας, συνεργάτες μας συμμετείχαν σε
επιστημονικές επιτροπές και δίκτυα ενώνοντας δυνάμεις με θεσμικούς φορείς της Ελλάδας
και του εξωτερικού με στόχο την προαγωγή διαφόρων θεμάτων ψυχικής υγείας και την
προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
Μέσα στο 2018 συμμετείχαμε:
29
Ε Π Ι Κ   Ι Ν Ω Ν Ι Α
4.500+ 
φίλοι στο
facebook
1.100+
 ακόλουθοι στο
twitter
 33 
Δελτία Τύπου
 13 
Άρθρα
17
Συνεντεύξεις
 3
Καμπάνιες
Το να μιλάμε δημόσια για θέματα ψυχικής υγείας και να στρέφουμε τον προβολέα επάνω στη δράση μας
συνέχισε να αποτελεί έναν βασικό στόχο και το 2018! Η παρουσία μας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο
και η αύξηση των φίλων μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σηματοδοτεί
μια σημαντική δημόσια εικόνα. Όσες και όσοι περισσότεροι  ενώνουμε φωνές και δυνάμεις, τόσο βοηθούμε
να περιοριστεί το στίγμα και οι προκαταλήψεις στην ψυχική υγεία, ένα θέμα που μας αφορά όλους!
       150 +
Δημοσιεύματα
www.ekpse.gr | facebook.com/ekpse | twitter.com/ekpse 30
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
31
KAΜΠΑΝΙΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
32
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λειτουργικά έξοδα/πάγια
ενοίκια χώρων, δαπάνες διαβίωσης, αναλώσιμα,
δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
Αμοιβές
Κλινικού & Διοικητικού προσωπικού 
Προϋπολογισμός 2018 
6.924.345,63
Πηγές χρηματοδότησης
33
ΧΟΡΗΓΟΙ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Σημαντική είναι η συμβολή των υποστηρικτών μας -μέσω παροχής αγαθών
ή υπηρεσιών και της ανάπτυξης συνεργασιών-στη διατήρηση, συνέχιση και ενδυνάμωση της
προσπάθειας που καταβάλλουμε για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ωφελούμενων του φορέα μας. 
34
 www.ekpse.gr | facebook.com/ekpse | twitter.com/ekpse
  ΑΤΤΙΚΗ       
  ΦΩΚΙΔΑ      
   ΦΘΙΩΤΙΔΑ    
  ΘΡΑΚΗ       
210-9221739
22650-22924
22310-66377
 25510-38178 
ekpsath@otenet.gr
ekpsfoki@otenet.gr
ekpslam@otenet.gr
  ekpsale1@gmail.com

Recomendados

Απολογιστική έκθεση 2020 por
Απολογιστική έκθεση 2020Απολογιστική έκθεση 2020
Απολογιστική έκθεση 2020Θεόδωρος Γκιώσης
684 vistas56 diapositivas
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015 por
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.6K vistas50 diapositivas
Πεπραγμένα 2017 por
Πεπραγμένα 2017Πεπραγμένα 2017
Πεπραγμένα 2017Θεόδωρος Γκιώσης
2.3K vistas38 diapositivas
εκθεση απολογισμου 2016 por
εκθεση απολογισμου 2016 εκθεση απολογισμου 2016
εκθεση απολογισμου 2016 Θεόδωρος Γκιώσης
2.6K vistas248 diapositivas
Activity report 2019 website por
Activity report 2019 websiteActivity report 2019 website
Activity report 2019 websiteIoannis Pompogiatzis
1.1K vistas40 diapositivas
24ο παν. συν. ν.τοπάλη por
24ο παν. συν. ν.τοπάλη24ο παν. συν. ν.τοπάλη
24ο παν. συν. ν.τοπάληΘεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Πρακτικά forum 2 -11 - 2019 por
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Πρακτικά forum 2 -11 - 2019
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Θεόδωρος Γκιώσης
155 vistas40 diapositivas
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4 por
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Θεόδωρος Γκιώσης
1.8K vistas15 diapositivas
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016 por
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016Θεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas15 diapositivas
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 por
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 Θεόδωρος Γκιώσης
2K vistas27 diapositivas
Έκθεση απολογισμού 2015 por
Έκθεση απολογισμού 2015Έκθεση απολογισμού 2015
Έκθεση απολογισμού 2015Θεόδωρος Γκιώσης
167 vistas80 diapositivas
ανοδος2 por
ανοδος2ανοδος2
ανοδος2Kanenas NOone
471 vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016 por Θεόδωρος Γκιώσης
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20... por Paraskevi Koufopoulou
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...

Similar a Αναφορά δράσης Εκψυ

Αναφορά Δράσης 2017 por
Αναφορά Δράσης 2017Αναφορά Δράσης 2017
Αναφορά Δράσης 2017Θεόδωρος Γκιώσης
66 vistas38 diapositivas
εκθεση απολογισμου 2015 por
εκθεση απολογισμου 2015εκθεση απολογισμου 2015
εκθεση απολογισμου 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.6K vistas80 diapositivas
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892 por
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892Vicky Charitou, MSc
184 vistas28 diapositivas
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ... por
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Constantinos8
321 vistas31 diapositivas
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηΘεόδωρος Γκιώσης
324 vistas4 diapositivas
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015 por
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015Θεόδωρος Γκιώσης
53 vistas50 diapositivas

Similar a Αναφορά δράσης Εκψυ(20)

583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892 por Vicky Charitou, MSc
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
Vicky Charitou, MSc184 vistas
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ... por Constantinos8
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Constantinos8321 vistas
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por Θεόδωρος Γκιώσης
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση... por Nikos Giannoulidis
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...
Nikos Giannoulidis253 vistas
Κοι.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ -ΕΛΠΙΣ-2 por Syros Koskovolis
Κοι.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ -ΕΛΠΙΣ-2Κοι.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ -ΕΛΠΙΣ-2
Κοι.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ -ΕΛΠΙΣ-2
Syros Koskovolis255 vistas
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ por Gavriil Kouris
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Gavriil Kouris367 vistas
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ... por Αντώνιος Ντακανάλης
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΟ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ
εθελοντισμός ομάδα 3 por geormak
εθελοντισμός ομάδα 3εθελοντισμός ομάδα 3
εθελοντισμός ομάδα 3
geormak580 vistas
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ por vmantzorou
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
vmantzorou940 vistas
η υγεία των παιδιών στην σύγχρονη κοινωνία por Yannis Markovits
η υγεία των παιδιών στην σύγχρονη κοινωνίαη υγεία των παιδιών στην σύγχρονη κοινωνία
η υγεία των παιδιών στην σύγχρονη κοινωνία
Yannis Markovits308 vistas
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού por Evangelos Fragkoulis
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού

Más de Θεόδωρος Γκιώσης

Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
147 vistas12 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
219 vistas12 diapositivas
Activity Report 2018 por
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018Θεόδωρος Γκιώσης
307 vistas27 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Θεόδωρος Γκιώσης
384 vistas12 diapositivas
I ora tis_fokidas por
I ora tis_fokidasI ora tis_fokidas
I ora tis_fokidasΘεόδωρος Γκιώσης
205 vistas1 diapositiva
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Θεόδωρος Γκιώσης
1.4K vistas24 diapositivas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης(17)

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por Θεόδωρος Γκιώσης
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας por Θεόδωρος Γκιώσης
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας

Αναφορά δράσης Εκψυ

 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Σύντομος χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Παρουσίαση του Δ.Σ. Στρατηγικοί στόχοι 2016-2018 II. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΜΑΤΙΑ Κέντρα Ημέρας & Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας Κέντρα Ημέρας Αττικής & Φωκίδας Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας Φωκίδας & Έβρου Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  Πρόγραμμα προ & επαγγελματικής κατάρτισης Θράκης Οι ωφελούμενοι σε δράση VI. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ VII. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VIII. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ IX. ΔΙΚΤΥΩΣΗ X. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ V. ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ XI. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΧII. ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΧIII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 6 8 11 13 14 20 23 24 27 29 30 31 32 10 IV. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, 1926-2018 Στιγμιότυπα από την πορεία του πρωτεργάτη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, δασκάλου & ιδρυτή της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας 15 Ελλάδα-Ευρώπη 33 ΧIV. ΧΟΡΗΓΟΙ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 34 1 2 3 4
 • 3. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.Υ & Ψ.Υ) είναι επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1981. Τα πρώτα σημαντικά βήματα που οδήγησαν στην σύστασή του έγιναν το 1964 από τον καθηγητή Ψυχιατρικής- Παιδοψυχιατρικής, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, και την ομάδα των συνεργατών του που εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής- Κοινοτικής Ψυχιατρικής άρχισε να εργάζεται για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και να αναπτύσσει το μοντέλο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο σπίτι του αρρώστου (Ψ.Π.Σ.Α). Έκτοτε, η Ε.Κ.Ψ.Υ & Ψ.Υ έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ψυχική υγεία επεκτείνοντας τις δραστηριότητες σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της επικράτειας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν οι δομές της, και συγκεκριμένα, των νομών Αττικής, Φωκίδας, και όμορων περιοχών, Φθιώτιδας, Έβρου και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης. Η Ε.Κ.Ψ.Υ & Ψ.Υ επιδιώκει πρωτίστως την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, την έγκαιρη αντιμετώπισή τους, και την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βασικό χαρακτηριστικό των προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεών της είναι ότι: 1.  παρέχονται στην κοινότητα και διαπνέονται από το πνεύμα και τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. 2. χαρακτηρίζονται από το ψυχαναλυτικό πρίσμα, που αφορά στην άσκηση της κοινοτικής ψυχιατρικής χωρίς απάνθρωπες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπου βλέπει ισότιμα τον ωφελούμενο, την οικογένεια του, και το κοινωνικό περιβάλλον, αφουγκράζοντας  ολιστικά τις υπάρχουσες ανάγκες και μεριμνώντας για την αντίστοιχη κάλυψη τους. Οι πόροι του φορέα προέρχονται από επιδοτήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγίες και δωρεές.   Τ Α Τ Ο Τ Η Τ Α 1
 • 4.   ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιολογώντας τη συνέχεια του έργου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας, και το 2018 υπήρξε συνέπεια ως προς τους στόχους που είχαν τεθεί: 1. Συνέχιση παροχής υπηρεσιών βάσει των αρχών, της φιλοσοφίας μας, και των θεμελιωδών αξιών, που εξασφαλίζουν την ποιότητα 2. Απαντητικότητα στις αναδυόμενες ανάγκες της κοινότητας, μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε όπως στην στήριξη των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο 3. Παρακολούθηση, έλεγχος, καταγραφή του έργου μας, και διαφανής οικονομικός έλεγχος των μονάδων μας 4. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των συνεργατών εντός και εκτός του φορέα και εκπαίδευση προς τρίτους 5. Προβολή του έργου μας 6. Καλλιέργεια δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς σε Ελλάδα και Ευρώπη "Παρόλο που οι εξωτερικές συνθήκες παρέμειναν δύσκολες και απαιτητικές, οι εσωτερικές συνθήκες κρατήθηκαν σταθερές χάρη στη ενεργή συμβολή όλων των συνεργατών σε Αττική, Φωκίδα, Φθιώτιδα, και Θράκη, κλινικών και διοικητικών, καθώς και των ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Ξεκινάμε ή προχωράμε από εκεί που είμαστε, χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε και αυτά που φτιάχνουμε, πορευόμαστε με όσα μπορούμε και με άξονα όσα οραματιζόμαστε…", Π. Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής- Παιδοψυχιατρικής, ιδρυτής Ε.Κ.Ψ.Υ & Ψ.Υ. Η ζεστή και συγκινητική ανταπόκριση και συμμετοχή του κόσμου στο πένθος μας με αφορμή την απώλεια του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου μέσα στη χρονιά που πέρασε, ενισχύει τη συνέχιση του οράματος και του συλλογικού έργου που ανέπτυξε, μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες του, τους ωφελούμενους και τις οικογένειες τους και σταθερούς αρωγούς τις τοπικές κοινωνίες και τις θεσμικές αρχές της χώρας.                                                                                                                                                      Καλή μας συνέχεια,                                                       Αθηνά Φραγκούλη-Σακελλαροπούλου                                                               Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Κ.Ψ. &.Ψ.Υ                                             www.ekpse.gr 2
 • 5. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ www.ekpse.gr 4 Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος Προέδρος  Αθηνά Φραγκούλη Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Μυλωνοπούλου Ταμίας  Μιλτιάδης Λειβαδίτης Μέλος Παναγιώτης Γκέγκιος Γραμματέας 9 3
 • 6. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ   Ι Σ Τ   Χ Ο Ι 4
 • 7. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  Ο ΦΟΡΕΑΣ ME MIA MATIA 3.344 ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ34         ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ239 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  34 31 ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4 ΝΟΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗ, ΦΩΚΙΔΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΕΒΡΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ  5
 • 8. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ   ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ & ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6
 • 9. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 7 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
 • 10. P A G E 0 3   | I N T R O D U C T I O N ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Το Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο (ΚΗΨΥΑΚ) απευθύνεται στους ασθενείς με καρκίνο, οι οποίοι χρειάζονται και ψυχολογική βοήθεια παράλληλα με την ιατρική θεραπεία, για να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις δυσκολίες που επιφέρει η νόσος. Απευθύνεται επίσης στους οικείους των ασθενών, οι οποίοι συχνά επωμίζονται ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας τους και έχουν ανάγκη ψυχολογικής στήριξης ή συμβουλευτικής. Τέλος, το ΚΗΨΥΑΚ αποτελεί πλαίσιο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και εποπτείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται σε ογκολογικά τμήματα νοσοκομείων. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Το Κέντρο Ημέρας για τη Συνέχεια στη Φροντίδα Ατόμων που Διαβιούν στην Κοινότητα λειτουργεί στην Αττική και παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, σε ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Απευθύνεται σε ομάδες πληθυσμού, που είτε πάσχουν από κάποια ήπια η σοβαρή ψυχική διαταραχή, είτε ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση κάποιας ψυχικής ασθένειας. Συνεργάζεται επίσης, με επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκπαιδευτικούς, τοπικές αρχές και στους πολίτες με στόχο την προώθηση των δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την καταπολέμηση του αποκλεισμού των ψυχικά πασχόντων. Τομείς κάλυψης της ευθύνης: Δήμοι Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης και Ταύρου-Μοσχάτου. 8 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • 11. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ  Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Στόχος του Κέντρου Ημέρας Ν. Φωκίδας είναι η πρόληψη, η παραμονή του ωφελούμενου στην κοινότητα, η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης, η βελτίωση δεξιοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση & η αύξηση της ικανότητας να ασκεί τα δικαιώματα του ως πολίτης. Το Κ.Η. προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη μάθησης –δυσλεξία, προβλήματα λόγου, διαταραχές συμπεριφοράς, δυσκολίες κοινωνικοποίησης, αυτισμό, νοητική υστέρηση, καθώς επίσης και ενήλικες με ψυχολογικές δυσκολίες & προβλήματα φάσης ζωής. Το επιστημονικό έργο πραγματοποιείται σε ατομικό, ομαδικό & κοινωνικό επίπεδο με τη συνεργασία άλλων φορέων υγείας του τόπου, και στόχο τη συνέχεια της φροντίδας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου. 9
 • 12. Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής ασκώντας τις δραστηριότητες τους στην τοπική κοινότητα και σε στενή συνεργασία με αυτή. Στόχος τους είναι: α) η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών β) η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού γ) η διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών δ) η αποκατάσταση, η κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ε) η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών ζ) η παραγωγή του επιστημονικού έργου στ) η εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, αλλά και ομάδων της κοινότητας ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ-Ν.ΕΒΡΟΥ/ΡΟΔΟΠΗΣ 10
 • 13. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία και προστατευμένα διαμερίσματα) απευθύνονται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα και χρήζουν στεγαστικής φροντίδας. Αποτελούν τόσο χώρο διαβίωσης (ως σπίτι), όσο και θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Λειτουργούν 29 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (6 οικοτροφεία και 23 διαμερίσματα) στους νομούς Αττικής, Έβρου-Ροδόπης, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται εξειδικεύονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων και εκτείνονται σε όλο το συνεχές της αποκατάστασης: από την απόκτηση, διατήρηση και ανάκτηση δεξιοτήτων ζωής έως την αυτο-διαχείριση, αυτo-συνηγορία, ενδυνάμωση και υιοθέτηση ρόλων που το άτομο εκτιμά ως σημαντικούς για το ίδιο. Μακροπρόθεσμος επιθυμητός στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή αυτονόμηση των ωφελούμενων και η ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα. Όλη η λειτουργία διαπνέεται από μια ψυχοδυναμική οπτική (το ψυχαναλυτικό πρίσμα) και τα προγράμματα που αναπτύσσονται επικεντρώνονται το μοντέλο recovery για την ανάρρωση-ανάκαμψη του ατόμου σε όλους τους τομείς (σωματική, υπαρξιακή, κοινωνική κ.α.) πέρα από την κλινική αποκατάσταση. 11
 • 14. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φύλο Ηλικία Ασφάλιση Εκπαίδευση 12
 • 15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Το πρόγραμμα Προεπαγγελματικής & Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές δυναμικότητας εννέα (9) ατόμων, απευθύνεται σε χρόνιους ψυχωσικούς ασθενείς των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα από την κοινότητα. Το αντικείμενο της κατάρτισης είναι η καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση στην αγορά της πόλης λαχανοκομικών προϊόντων και έχει επιλεγεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πρόβλημα ψυχικής υγείας καθώς και την προηγούμενη ζωή των συγκεκριμένων ατόμων δεδομένου ότι προέρχονται κυρίως από αγροτικές οικογένειες της περιοχής. Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες κινητοποίησης-κοινωνικοποίησης και απασχόλησης των ασθενών και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση παρέχοντας στους ωφελούμενους τις εξής υπηρεσίες: 1.εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος 2. εξασφάλιση της συνεργασίας/διασύνδεσης κάθε μέλους με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αντιμετωπίζονται και να καλύπτονται σφαιρικά οι ανάγκες τους 3. επαφή και ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης/ εκπαίδευσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των προκαταλήψεων σχετικά με την ψυχική νόσο 13
 • 17. Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Το 2018 υπήρξε μια χρονιά-ορόσημο για τον φορέα μας λόγω της απώλειας του δασκάλου, εμπνευστή και ιδρυτή της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, καθηγητή Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής, Ψυχαναλυτή,  Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου. Μέσα από αυτές τις σελίδες θυμόμαστε λίγες από τις πολλές σημαντικές και ανθρώπινες στιγμές της μακράς πορείας που χάραξε μαζί με θεραπευόμενους, πολύτιμους συνεργάτες και συνοδοιπόρους από τους οποίους εμπνεύστηκε αλλά και ενέπνευσε. Σε νιώθω στο πλάι μου να με οδηγείς στωικά και προσεκτικά ανάμεσα απότα ύφαλα...  «Το Όλον των Ανεξίτηλων Δεσμών» Συνεργάτες & θεραπευόμενοι ΕΚΨ&ΨΥΝ. Αττικής Ομιλία σε Διεθνές Συνέδριο Χαλκιδική, 2002 Με συνεργάτες στα κεντρικά γραφεία ΕΚΨ & ΨΥΑθήνα, 2011 Γενική Συνέλευση ΕΚΨ&ΨΥ Βράβευση συνεργατών & μελών Αθήνα, 2016 Χριστούγεννα  με θεραπευόμενους Αθήνα, 2014 15 "Ας αντικαταστήσουμε τα δεσμά μεανθρώπινους δεσμούς" Π. Σακελλαρόπουλος
 • 18. Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α "Εσύ δάσκαλε να μας ρωτάς, να μας παροτρύνεις, να μας συμβουλεύεις να μας στηρίζεις να μας διδάσκεις Κοινωνική Ψυχιατρική...Ένας αγωνιστής ανάμεσα σ΄όλους, στον πιο σπουδαίο αγώνα, σε εκείνον για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισοτιμία και τον σεβασμό στον κάθε άνθρωπο". Συνεργάτες & θεραπευόμενοι ΕΚΨΥ&ΨΥ Ν. Φωκίδας   2ο Σεμινάριο Μεταπτυχιακού Κοινωνικής Ψυχιατρικής 1997 Ημερίδα ΕνημέρωσηςΆμφισσα, 2011 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Δελφοί, 2008 Κοπή πίτας με συνεργάτες Άμφισσα, 2008 16
 • 19. Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Με την ομάδα της ΕΚΨ & ΨΥ στη Θράκη,  2011 2η Διημερίδα Επιστημονικής Επιτροπής ΕΚΨ&ΨΥ Αλεξανδρούπολη,2012 Εγκαίνια νέων γραφείων ΕΚΨ & ΨΥ  Αλεξανδρούπολη, 2011 2η Συνάντηση Κινητών Μονάδων Ψυχικης Υγείας Κεφαλονιά, 2009 " Π ρ ω τ ε ρ γ ά τ η ς κ α ι δ ά σ κ α λ ο ς τ η ς Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ς , π ρ ό σ φ ε ρ ε μ ε γ ά λ η σ τ ή ρ ι ξ η σ τ ο ν τ ό π ο μ α ς . Π ρ ω τ ο π ό ρ ο ς κ α ι α κ ο ύ ρ α σ τ ο ς ε ν έ π ν ε υ σ ε κ α ι κ α θ ο δ ή γ η σ ε π ο λ λ έ ς γ ε ν ι έ ς μ έ σ α α π ό τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ η ς π ρ ο σ ω π ι κ ή ς τ ο υ σ τ ά σ η ς , κ α τ α φ έ ρ ν ο ν τ α ς π ά ν τ α ν α μ ε τ α φ έ ρ ε ι τ α π ι ο π ε ρ ί π λ ο κ α ν ο ή μ α τ α σ ε α π λ έ ς φ ρ ά σ ε ι ς κ α ι σ υ ν δ ε ό μ ε ν ο ς μ ε γ ν ή σ ι ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν κ α ι ι σ ο τ ι μ ί α μ ε ό λ ο υ ς . Σ τ η π ο λ υ ε τ ή π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ σ τ η Θ ρ ά κ η χ ρ ω μ ά τ ι σ ε τ η ζ ω ή π ο λ λ ώ ν α ν θ ρ ώ π ω ν δ ί ν ο ν τ ά ς τ η ς ν ό η μ α " Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς & θ ε ρ α π ε υ ό μ ε ν ο ι Ε Κ Ψ Υ & Ψ Υ Ν . Θ ρ ά κ η ς 17
 • 20. Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Δεν έβλεπε την αρρώστια αλλά τον άρρωστο. Μας έλεγε ότι πιθανόν να μην θεραπεύσουμε τον ασθενή αλλά θα έχουμε κάνει το καλύτερο για αυτόν. Ο Σακέλ θα είναι πάντα ο Φάρος της πορείας μας. Συνεργάτες & θεραπευόμενοι ΕΚΨ & ΨΥ Ν. Φθιώτιδας  Με θεραπευόμενους από τη Φθιώτιδα  Έκθεση "Εικόνες Ψυχής"-Φωκικά Άμφισσα, 2009 3η Συνάντηση Κινητών Μονάδων Ψυχικής ΥγείαςΜήλος. 2010 Συμμετοχή σε συνέδριο CEFEC Βρυξέλλες 1992  Με συναδέλφους από τηνεπιστημονική κοινότηταΈκθεση "Εικόνες Ψυχής"-ΦωκικάΆμφισσα, 2009 18
 • 21. Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Τι έγραψε ο Τύπος Αποσπάσματα αφιερωμάτων 19
 • 22. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας εργάστηκε εξαρχής με την κοινότητα (τοπική κοινωνία) με στόχο την ευαισθητοποίησή της σε θέματα ψυχικής υγείας και την αποδοχή των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Μέσα από προγράμματα και δράσεις Αγωγής Κοινότητας που υλοποιεί στα 37 χρόνια λειτουργίας της στους Νομούς Αττικής, Φωκίδας, Έβρου-Ροδόπης, και Φθιώτιδας, έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο έργο σε επίπεδο προαγωγής της ψυχικής υγείας, καταπολέμησης του στίγματος και κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι δράσεις Αγωγής Κοινότητας περιλαμβάνουν: 1. δικτύωση και συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας 2. στήριξη, εκπαίδευση και εποπτεία σε επαγγελματίες υγείας 3. διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επαγγελματίες στον χώρο της ψυχικής υγείας 4. διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και συμποσίων «Οι συναντήσεις στη γειτονιά, στην πλατεία του χωριού ή στο καφενείο ξαναζωντανεύουν την κοινότητα, απομυθοποιούν την επικινδυνότητα, ενισχύουν την συλλογικότητα και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, αλλάζοντας έτσι την αντιμετώπιση απέναντι στον ψυχωσικό»,  Π. Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής- ιδρυτής Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας ΑΓΩΓΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 20
 • 23. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α Τ Τ Ι Κ Η ΦΩΚΙΔΑ Καμπάνια Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Νέοι & Ψυχική Ανθεκτικότητα Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2018 Δράση ευαισθητοποίησης  Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ Ενημερωτιική δράση Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας Ομάδα Συναισθηματικής Αγωγής  Ημερίδα για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών σεσχολεία της ΑττικήςΣυμμετοχή στο 3ο τουρνουά μπάσκετ ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας 21
 • 24. Συμμετοχή στην Πανελλήνια Περιβαλλοντική Δράση Let's Do It Greece ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΘΡΑΚΗ Προβολή ταινίας & συζήτηση "Νεανική  Ψυχική Ανθεκτικότητα"  Κινηματογραφική Λέσχη Φοιτητών Αλεξ/πολης ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Ενημέρωση για την κατάθλιψη2ο ΕΠΑΛ Λαμίας Μιλώντας για την ψυχική υγεία στην 3η ηλικία 1ο ΚΑΠΗ Κομοτηνής Συμμετοχή σε δράση για τηνΠροαγωγή του ΕθελοντισμούΑντιπεριφέρεια ΈβρουΠαγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού 22
 • 25. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του προσωπικού το 2018 υλοποιήθηκαν συνολικά 67 εκπαιδευτικές δράσεις σε επίπεδο μονάδων, 27 εκπαιδευτικές δράσεις σε επίπεδο δομής και 6 δράσεις σε επίπεδο εκπαίδευσης των μελών. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Όσον αφορά στην εκπαίδευση που παρέχει ο φορέας προς τρίτους υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα Μποδοσάκη και στο πλαίσιο του προγράμματος Social Dynamo 1 σεμινάριο με τίτλο: “Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων μέσα από την ευασθητοποίηση της κοινότητάς τους”. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε στελέχη και εθελοντές Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και φορέων που επιθυμούσαν να ενημερωθούν για τον τρόπο ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με τις οποίες ασχολούνταν.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ Επίσης, συνεργάτες του φορέα συμμετείχαν με δύο εισηγήσεις στο ετήσιο σεμινάριο που διοργανώθηκε απο το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Δήμου Αθηναίων του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Σωτηρία”.  5 Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1 Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Το 2018 συνεργάτες του φορέα συμμετείχαν σε 24 εκπαιδευτικά σεμινάρια που υλοποιήθηκαν απο φορείς με τους οποίους συνεργάζεται (π.χ. ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του προγράμματος "Social Dynamo",  IRC, Βαβέλ, ΑΚΜΑ κ.α.). Επίσης, 4 συνεργάτες συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ολλανδία, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εργασίας για την προτυποποίηση του μοντέλου της Κινητής Μονάδας, υιοθετώντας ως πρότυπο το γνωστό ευρωπαϊκό μοντέλο παροχής κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το Fact model. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 23
 • 26. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τον Δεκέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο που ξεκίνησε η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τον International Rescue Committee τον Οκτώβριο του 2017 με χρηματοδότηση του ECHO (Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού). Διεπιστημονική ομάδα της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ., που αποτελούνταν από ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικό λειτουργό, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και διερμηνείς, παρείχε ψυχιατρική φροντίδα, βραχεία ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, καθώς και θεραπευτικές δράσεις μέσω τέχνης και λογοθεραπείας. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονταν σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες μέσα από τη λειτουργία Κινητής Μονάδας σε δύο Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας και σε έναν ξενώνα προσωρινής διαμονής. Στόχος του προγράμματος ήταν η ψυχική ενδυνάμωση και αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαβιούν στο κέντρο της Αθήνας. Από τον Ιούλιο του 2018 το πρόγραμμα ενισχύθηκε με την παροχή υπηρεσιών και σε άτομα που διέμεναν σε διαμερίσματα υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR) αναλαμβάνοντας κατά περίπτωση τη διαχείριση οξέων περιστατικών. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κομμάτι της ένταξης παιδιών προσφύγων και ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της υποστήριξης εγγραφής τους σε σχολεία και της περαιτέρω παρακολούθησής τους. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση του προσωπικού των Κέντρων Ημέρας σε θέματα επιτροπείας ανηλίκων και προστασίας των δικαιωμάτων τους ενώ αναπτύχθηκαν και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας. Οι ομάδες του προγράμματος επένδυσαν, επίσης, στη διασύνδεση των φορέων που εργάζονται με πρόσφυγες στο πλαίσιο μιας ολιστικής παρέμβασης και αντιμετώπισης των αναγκών τους μέσα από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο παραπομπών.   Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 45% όσων έλαβαν υπηρεσίες ψυχικής υγείας ήταν παιδιά και έφηβοι και 55% ενήλικες, εκ των οποίων 55% άνδρες και 45% γυναίκες. 29% των επωφελούμενων εκδήλωσε δυσκολία προσαρμογής στο νέο περιβάλλον (π.χ. δυσκολίες στον ύπνο και τη διαχείριση της καθημερινότητας, αυτοτραυματισμούς), 17% συμπτώματα άγχους και 15% εξέφρασε συναισθήματα θλίψης και απόγνωσης που αποδίδονται στις παρούσες συνθήκες διαβίωσης και στην έλλειψη προοπτικής για το μέλλον. Πρόκειται για επιβαρυμένη συμπτωματολογία δεδομένων των ήδη μεγάλων ψυχικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες λόγω του εκτοπισμού και της βίας που βίωσαν στην πατρίδα τους και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ευρώπη. Με βάση τα αποτελέσματα και την εμπειρία της 14μηνης παρέμβασής μας, επισημάνθηκε η σημασία του καλού συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η ανάγκη για μακροχρόνια προγράμματα που θα εξασφαλίζουν συνέχεια στη φροντίδα αποφεύγοντας αποσπασματικές λύσεις που πυροδοτούν το άγχος και την ανασφάλεια των επωφελούμενων. Προς αυτή την κατεύθυνση, επισημάνθηκαν κενά, παραλείψεις και κίνδυνοι και κατατέθηκαν καλές πρακτικές προς τις επίσημες αρχές (υπουργεία) και τους εμπλεκόμενους φορείς. ΠΑΡΟΧΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 24
 • 27. ERASMUS+ DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing Το πρόγραμμα έχει στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με άτομα που στερούνται στέγης ή/και μετανάστες με έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια, μελέτη περιπτώσεων και συλλογή βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών θα παραχθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που θα βοηθήσει τους αντίστοιχους επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων και να εξασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σεβασμό των δικαιωμάτων τους και πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες και συνθήκες διαβίωσης. ERASMUS+ KA2  Be Right: Training Program in Human Rights for professionals working in social and health care sector Οι δράσεις του προγράμματος επικεντρώνονται επιγραμματικά στα εξής: α. Δημιουργία ενός πρακτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες με θέμα τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία που θα βασίζεται στην επεξεργασία υποθέσεων/σεναρίων και θα είναι διαθέσιμο μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Το πρόγραμμα προβλέπει δια ζώσης εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες. β.Δημιουργία ενός επιτράπεζιου παιχνιδιού για τα δικαιώματα και πιλοτική εφαρμογή για λήπτες υπηρεσιών. ERASMUS + project: PERMIND: Permaculture applied in the recovery process of people with mental illness Το PERMIND είναι μια καινοτόμος ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης (www.permind.eu), η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με ψυχική νόσο με σκοπό να μάθουν πώς να δημιουργήσουν ένα «θεραπευτικό» κήπο, ακολουθώντας της αρχές της περμακουλτούρας. Η όλη εκπαίδευση βασίζεται στη μέθοδο της συν-παραγωγής/συν-δημιουργίας, καθώς οι λήπτες των υπηρεσιών δημιουργούν το υλικό μαζί με τους επαγγελματίες. Μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα υποστηρίζει τη διαδικασία μάθησης μέσω της ενδυνάμωσης των εκπαιδευτών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων. Συμμετείχαμε ως εταίροι σε 3 προγράμματα ERASMUS+ Leader: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Partners: Santé Mentale Exclusion Sociale SMES-Europa, projekt UDENFOR, ISTITUTO ANDREA DEVOTO - ISTITUTO DI RICERCA SULLA MARGINALITA' E LE POLIDIPENDENZE - O.N.L.U.S., Caritas Archidiecezji Warszawskiej, PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU, Midladns Simon Community, Society of Social Psychiatry & Mental Health (Greece) Leader: Fundación INTRAS (Ισπανία). Εταίροι: EKP&PSY (Ελλάδα), Escuela Andaluza de Salud Pública  (ισπανία), Pro mente Oberosterreich (Αυστρία),  P5- VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (Λιθουανία), European Platform for Rehabilitation  (Βέλγιο) Leader: Fundación INTRAS ΙΣΠΑΝΙΑ. Εταίροι: ADP-FEM, association for the development of permaculture (Ισπανία), SENT, Slovenian Association for Mental Health (Σλοβενία), Changemaker (Σουηδία), Society of Social Psychiatry & Mental Health (Ελλάδα) 25
 • 28. Έχοντας πιστοποιηθεί ως Φορέας Κοινωνικής Φροντίδας από τη Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας ξεκίνησε μέσα στο 2018 την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πιλοτικού προγράμματος με θέμα «Ενδυνάμωση-ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 2018-2019» που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας με την υπ' αριθμ πρωτ. Φ2.1/74214/17102018/Δ7 έγκριση του ΥΠΠΕΘ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες μιας σχολικής κοινότητας και θα αναπτυχθεί σε 15 τουλάχιστον σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής. Ως προς το περιεχόμενό του, επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων με σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας τους. Η δράση εστιάζει στην αρχική έγκαιρη παρέμβαση και στην παραπομπή των ομάδων αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, σε παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως παιδιά με ειδικές ικανότητες, παιδιά προσφύγων, ανέργων, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς και ατόμων με αναπηρία. Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και η επέκτασή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα με απώτερο στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών και την ενεργητική συμμετοχή μαθητών, γονέων/κηδεμόνων και επαιδευτικών σε μια αντίστροφη δυναμική αλυσίδα προαγωγής της ισότητας, της ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της ομαλής κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι παρεμβάσεις αυτές αξιοποιούν τις αρχές, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας (NDI), της Εικαστικής και της Συστημικής θεραπείας και οργανώνονται σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών σεμιναρίων που απευθύνονται στους εφήβους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Προτείνοντας τεχνικές έκφρασης  μέσα από ένα πλήθος προβολικών, σωματικών και άλλων τεχνικών που αξιοποιούν την καλλιτεχνική, δημιουργική και θεατρική έκφραση, προερχόμενες  από διάφορες σχολές, κουλτούρες και παραδόσεις, οι συμμετέχοντες αντλούν την ευκαιρία να επεξεργαστούν τα δυναμικά της έκφρασης,  της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. Επιστρατεύοντας μια στάση θετικότητας, πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής, αγάπης, σεβασμού και εμπιστοσύνης προς το εξελισσόμενο άτομο χτίζουμε μεθοδικά, βήμα προς βήμα μια συναισθηματική σχέση ισοτιμίας, συνεργασίας και συμμαχίας με τους εφήβους, «συνοδεύοντάς» τους στην πολύ προσωπική αυτή οδό της εκδίπλωσης  του εαυτού και συμβάλλοντας στην προσωπική τους  ανέλιξη. 26
 • 29.    Ανοιχτός χώρος για ενδυνάμωση, μάθηση & δικτύωση οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών www.socialdynamo.gr  Δίκτυο Υποστήριξης Αποκλεισμένων Ομάδων & Αστέγων www.astegoi.gr  Πρωτοβουλία για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων με παρουσία στους δρόμους της πόλης www.steps.org.gr Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης www.pokoispe.gr Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων www.inpsy.gr/el/   Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας "ΑΡΓΩ" www.argo.org.gr Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης Αττικής "Διαδρομές", Φωκίδας "Γιάννης Βολίκας", Φθιώτιδας "Ανεμώνη", Θράκης "Ναυτίλος" http://bit.ly/2BWcJuE ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | Ελλάδα 27
 • 30. Δίκτυο οργανισμών και φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες www.eucoms.net Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Ευρώπη www.edf-feph.org Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φορέων & Ατόμων με δράση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας www.mhe-sme.org Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας www.foundationasklepios.eu Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κοινωνικών Επιχειρήσεων www.socialfirmeurope.org ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | Ευρώπη Ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό σωματείο που εργάζεται για την βελτίωση των φυσικών, ψυχικών και κοινωνικών συνθηκών των αστέγων και κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων www.smes-europa.org 28
 • 31. ΔΙΚΤΥΩΣΗ • στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές για τα έτη 2017-2022 (ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 229/16.05.2017, υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.36223/15-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας) μέσω της συνεργάτιδος, Παναγιώτας Φίτσιου, που ορίστηκε μέλος της. • στην "Ομάδα Εργασίας της Πράξης «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων» της Γ.Γ. Πρόνοιας που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ ΕΜΔΤ 2014-2020" όπου δυο συνεργάτες ορίστηκαν εμπειρογνώμονες σε θέματα ψυχικής υγείας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. Πρ. οικ. 4456/18). • στο Health Cluster της FEANTSA (European Federation of National Organizations Working with the Homeless) συμβάλλοντας στη δημιουργία εργαλείων και δημοσιεύσεων γύρω από τα ψυχικά προβλήματα των αστέγων. • στο Mental Health and Psychosocial Working Group που υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υπό τον συντονισμό του Κέντρου Ημέρας «ΒΑΒΕΛ» με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας, συνεργασίας και διασύνδεσης των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των προσφύγων (π.χ. PRAKSIS, Solidarity Now, International Rescue Committee, Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού, Γιατροί Χωρίς Σύνορα,Γιατροί του Κόσμου, ΑΡΣΙΣ, Danish Refugee Council, Εστία Ελλάς). Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εποπτείας του προσωπικού διαφόρων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, καθώς ο φόρτος εργασίας και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας, συνεργάτες μας συμμετείχαν σε επιστημονικές επιτροπές και δίκτυα ενώνοντας δυνάμεις με θεσμικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με στόχο την προαγωγή διαφόρων θεμάτων ψυχικής υγείας και την προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Μέσα στο 2018 συμμετείχαμε: 29
 • 32. Ε Π Ι Κ   Ι Ν Ω Ν Ι Α 4.500+  φίλοι στο facebook 1.100+  ακόλουθοι στο twitter  33  Δελτία Τύπου  13  Άρθρα 17 Συνεντεύξεις  3 Καμπάνιες Το να μιλάμε δημόσια για θέματα ψυχικής υγείας και να στρέφουμε τον προβολέα επάνω στη δράση μας συνέχισε να αποτελεί έναν βασικό στόχο και το 2018! Η παρουσία μας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο και η αύξηση των φίλων μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σηματοδοτεί μια σημαντική δημόσια εικόνα. Όσες και όσοι περισσότεροι  ενώνουμε φωνές και δυνάμεις, τόσο βοηθούμε να περιοριστεί το στίγμα και οι προκαταλήψεις στην ψυχική υγεία, ένα θέμα που μας αφορά όλους!        150 + Δημοσιεύματα www.ekpse.gr | facebook.com/ekpse | twitter.com/ekpse 30
 • 35. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λειτουργικά έξοδα/πάγια ενοίκια χώρων, δαπάνες διαβίωσης, αναλώσιμα, δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης Αμοιβές Κλινικού & Διοικητικού προσωπικού  Προϋπολογισμός 2018  6.924.345,63 Πηγές χρηματοδότησης 33
 • 36. ΧΟΡΗΓΟΙ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ Σημαντική είναι η συμβολή των υποστηρικτών μας -μέσω παροχής αγαθών ή υπηρεσιών και της ανάπτυξης συνεργασιών-στη διατήρηση, συνέχιση και ενδυνάμωση της προσπάθειας που καταβάλλουμε για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων του φορέα μας.  34
 • 37.  www.ekpse.gr | facebook.com/ekpse | twitter.com/ekpse   ΑΤΤΙΚΗ          ΦΩΚΙΔΑ          ΦΘΙΩΤΙΔΑ       ΘΡΑΚΗ        210-9221739 22650-22924 22310-66377  25510-38178  ekpsath@otenet.gr ekpsfoki@otenet.gr ekpslam@otenet.gr   ekpsale1@gmail.com