συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορια τσαλαπ_σουρβίνου_μυλωνάκη

Αγωγή Κοινότητας, Διεύρυνση των Συμμαχιών
και Δικτύωση των Φορέων Ψυχικής Υγείας με
Στόχο την Προώθηση της Αυτοσυνηγορίας
ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2017
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
31 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2017
Μάτσιας Βασίλης , Μυλωνάκη Εύη , Σουρβίνου Αικατερίνη Ελένη, Τσαλαπατάνη Μαρία
Ταυτότητα της ΕΚΨ&ΨΥ
 Eπιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο.
 Ιδρύεται το 1981, από τον καθηγητή Παναγιώτη
Σακελλαρόπουλο,
 Η ΕΚΨ&ΨΥ λειτουργεί δομές στους νομούς Αττικής ,
Φωκίδας , Φθιώτιδας , Θράκης.
 Για το νομό Αττικής λειτουργούν 2 οικοτροφεία , 7 π.
διαμερίσματα ,1 Κέντρο Ημέρας για την ψυχολογική
υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και 1 Κέντρο Ημέρας για τη
συνέχεια στη φροντίδα ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην
κοινότητα.
Φιλοσοφία και πλαίσιο αρχών
Βασικές αρχές είναι οι εξής :
 Δίνει έμφαση και σέβεται τα δικαιώματα του ατόμου
 Πιστεύει ότι κάθε άτομο που βρίσκεται σε ανάγκη, έχει τα
ίδια δικαιώματα με όλους τους πολίτες :
 Το δικαίωμα να ζει μια κανονική ζωή, μέσα στην κοινότητα
 Το δικαίωμα να εργάζεται
 Το δικαίωμα να χαίρεται τις κοινωνικές δραστηριότητες
 Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και επιμόρφωση
 Το δικαίωμα να λαμβάνει ατομική θεραπεία ανάλογα με τις
ανάγκες του στο σπίτι ή στην κοινότητα
Παράλληλα, “εργάζεται με τον πληθυσμό για να
διαμορφωθεί το αίτημα για βοήθεια”.
Ένας από τους βασικούς στόχους της Αγωγής
Κοινότητας είναι να πειστούν, όσοι αντιμετωπίζουν
κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας οι ίδιοι ή οι οικείοι
τους (κατά κύριο λόγο γονείς, σύζυγοι), να αναζητήσουν
βοήθεια μόλις εμφανιστούν, οι όποιες διαταραχές ή
πρώιμα συμπτώματα.
 Ευαισθητοποίησης - Αγωγή της Κοινότητας:
άρρηκτα συνδεδεμένη με τις έννοιες της δικτύωση και
της διασύνδεσης των υπηρεσιών.
 Το γεγονός όμως ότι η κοινότητα ή μια υπηρεσία της
κοινότητας μας γνωρίζει, δε σημαίνει αυτόματα ότι μας
συμπαραστέκεται ή κατανοεί απόλυτα τι είναι αυτό
που κάνουμε.
Οι επαφές με τους φορείς και τις υπηρεσίες της κοινότητας
χρειάζεται :
να είναι συνεχείς
να χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη
να ανατροφοδοτούνται τακτικά και
να είναι αποτελεσματικές, συνεπείς και ειλικρινείς.
 ………. Οι απαντήσεις είναι πιο πιθανόν να βρεθούν μέσα
από συνεργασίες των τοπικών φορέων και συνεχή
αλληλεπίδραση, παρά μέσα από μεμονωμένες πράξεις και
διεργασίες.
 Χαρακτηριστικά του πληθυσμού :
 α) τα κοινωνικά και οικονομικά γνωρίσματα
 β) τα στοιχεία της ιστορίας και της κουλτούρας του
πληθυσμού,
 γ) η σύσταση και η διάρθρωσή του και
 δ) οι ανάγκες και τα προβλήματα του.
κατανόηση και σεβασμός:
 των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές,
 του τρόπου λειτουργίας της κοινότητας και
 των αναγκών της κοινωνικής ομάδας στην οποία
απευθύνεται.
Οι σχέσεις με την κοινότητα βασίζονται σε:
 αλληλοβοήθεια
 αλληλοκατανόηση
 εμπιστοσύνη
 συνεργασία
 και όχι στην ανοχή και τη «φιλανθρωπία».
 ανάρρωση: χρησιμοποιήθηκε από τα άτομα με ψυχική
διαταραχή, προκειμένου να περιγράψουν την προσωπική
τους διαδικασία για ανάκαμψη από τα συμπτώματα και
τις συνέπειες της διαταραχής τους.
 Το μοντέλο στηρίζεται στη διαλεκτική που υπάρχει
ανάμεσα στο άτομο και το κοινωνικό πλαίσιο όπου τα
άτομα με ψυχικές διαταραχές αναδεικνύονται σε
‘ειδικούς λόγω εμπειρίας’ και η ψυχική ασθένεια
ορίζεται εκ νέου με κοινωνικούς και διαπροσωπικούς
όρους.
 Ο προσανατολισμός στην ανάρρωση δίνει έμφαση στην
ανάπτυξη ενός νέου νοήματος και σκοπού για τους
λήπτες των υπηρεσιών και τη δυνατότητα να
ακολουθήσουν προσωπικούς στόχους.
 Η ανάρρωση δεν αναφέρεται πάντα στη διαδικασία της
πλήρους ανάκαμψης .Δεν ταυτίζεται με την
αποθεραπεία με την έννοια της κλινικής ανάρρωσης .
 Αποδίδεται καλύτερα από το περιεχόμενο της έννοιας
«κοινωνική ανάρρωση»
 ισχυροποίηση της φωνής των ληπτών : επιτυγχάνεται
μέσα από τη συλλογικότητα και τη συνηγορία
 Οφέλη:
 στα άτομα, και τις οικογένειες σε θέματα που
σχετίζονται με την περίθαλψη, τη θεραπεία και την
ποιότητα ζωής τους
 στους παρόχους υπηρεσιών, μέσω της έγκαιρης
αναγνώρισης και επίλυσης των ανησυχιών των
καταναλωτών
 στους φορείς χάραξης πολιτικής, μέσα από τον έγκαιρο
εντοπισμό των αναδυόμενων ζητημάτων και των τάσεων,
που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και στην
ποιότητα της περίθαλψης
 οφέλη :
 Αυξάνεται η υπάρχουσα περιορισμένη κατανόηση της
ψυχικής διαταραχής
 είναι θεραπευτική από μόνη της
 καταπολέμηση του στίγματος, της αδικίας και της
κοινωνικής απομόνωσης και
 μείωση της απροθυμίας των ατόμων με ψυχικές
ασθένειες να ζητήσουν βοήθεια
 Προωθεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη
Αυτοεκπροσώπηση
 ιδρύθηκε το 2007 και τα μέλη του είναι αποκλειστικά
άτομα με ψυχιατρική εμπειρία.
 Σκοποί του Σωματείου : κοινωνικοί, ενημερωτικοί,
επαγγελματικής επανένταξης των μελών και
παρέμβασης στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για
βελτίωση του ιατρικού και νομοθετικού πλαισίου.
 Το Σωματείο μας παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο για
θέματα ψυχικής υγείας και είναι ένας χώρος
αλληλεγγύης και από κοινού διεκδίκησης για την
εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών που θα επιτρέψουν την
κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ατόμων με
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και την εξάλειψη του
στίγματος.
 λάβαμε μέρος στη διαβούλευση του Υπ. Υγείας σχετικά
με το νομοσχέδιο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στο
χώρο της ψυχικής υγείας, , και εξασφαλίσαμε την μόνιμη
συμμετοχή ενός λήπτη σε κάθε επιτροπή που
συγκροτείται μ’ αυτό το νόμο και θα ασχολείται με
θέματα ψυχικής υγείας σε επίπεδο τομέα.
Καλές πρακτικές
 Οι λήπτες συμμετέχουν και σε άλλους θεσμούς, όπως
είναι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης
Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), όπου προβλέπεται ότι δύο λήπτες
συμμετέχουν στο ΔΣ του συνεταιρισμού.
 Στην ΠΟΚΟΙΣΠΕ επίσης, συμμετέχει ένας λήπτης ,
μέλος στο ΔΣ της ομοσπονδίας
 Ένα μέλος του ΔΣ μας είναι μέλος στην Ειδική Επιτροπή
Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με
Ψυχικές Διαταραχές του Υπ. Υγείας.
 Άλλο μέλος μας εργάστηκε ως νομικός στο Γραφείο
Συνηγορίας με αντικείμενο την παροχή νομικών
συμβουλών και ψυχολογικής στήριξης ή παραπομπής σε
άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
 Επίσης λάβαμε και φέτος μέρος στην ετήσια
Εκπαιδευτική Συνάντηση της Εταιρίας Κοινωνικής
Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας με εισήγηση που
αφορούσε την οργάνωση των ληπτών σε σωματείο και
την εργασιακή μας επανένταξη.
 Συχνά εκπροσωπούμαστε σε συνέδρια ή ημερίδες με
θέμα την ψυχική υγεία.
 Δεσμοί: Ενδυνάμωση και Δικτύωση Φορέων Ψυχικής
Υγείας για Βελτίωση των Υπηρεσιών στην κοινότητα
 σκοπός η σωστή ενημέρωση, παραπομπή και δικτύωση
των πολιτών με φορείς ψυχικής υγείας, πρόνοιας,
κοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης που
χρειάζονταν.
Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν μέσω:
 του εκπαιδευτικού (capacity building-ενίσχυση των
ικανοτήτων των φορέων-εταίρων για τη βελτίωση της
εσωτερικής τους λειτουργίας)
 της δημιουργίας Σημείων Ενημέρωσης Πολιτών για
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης (ΣΕΠΥΨΥ-
Ε)
 της ανάπτυξης ιστοσελίδας έργου, την εκπόνηση οδηγού
δικτύωσης για ΜΚΟκαι την ανάπτυξη συστήματος
αξιολόγησης
Συμπερασματικά
 η αποτελεσματική Αγωγή Κοινότητας απαιτεί ενεργητική
και ισότιμη συμμετοχή των ληπτών, των επαγγελματιών
και του γενικού πληθυσμού. Διαφορετικά, θα
παραμείνει μια ωραία θεωρία.
 η σύγχρονη Αγωγή Κοινότητας στοχεύει στο πώς θα
ανοιχτούμε στις κοινωνίες του σήμερα, με στόχο την
επικοινωνία και την αλληλεπίδραση.
 Τα παραδείγματα όσων προσεγγίσεων έχουμε εφαρμόσει
μέχρι τώρα και έχουν φέρει τον πληθυσμό κοντά μας, ή
καλύτερα εμάς κοντά στις ανάγκες του πληθυσμού
εξαρτώνται κάθε φορά από αυτήν την μοναδική σχέση με
την κάθε κοινότητα.
 Ουσιαστική αλλαγή (σε θεσμικό επίπεδο και σε
κυρίαρχες αντιλήψεις) θα επέλθει μόνο αν μετακινηθεί
το "παράδειγμα" από την "ανοχή της κοινωνίας" και την
"φιλανθρωπία" στο "αυτονόητο" των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των ατόμων με μείζονα ή ελάσσονα ψυχικά
προβλήματα και στην ισότιμη ένταξη
Βιβλιογραφία
 Γιαντσελίδου , Α.(2012). Η έννοια της ανάρρωσης στην ψυχική υγεία και οι
εφαρμογές της στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με σοβαρές ψυχικές
διαταραχές . Διπλωματική εργασία . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Τμήμα
Ιατρικής , μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Κοινωνική ψυχιατρική “.
 Μαλακόζη, A. Καδόγλου, M. (2012). «Η συνηγορία στο χώρο της ψυχικής υγείας ,
μια σύγχρονη θεωρητική προσέγγισή» στο
http://psychografimata.com/7489/i-sinigoria-sto-choro-tis-psichikis-igias/
 Φραγκούλη,A. (2008) . Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα Ν.Φωκίδας: Πρόληψη, Έγκαιρη
Παρέμβαση και Περίθαλψη στην Κοινότητα.
 http://www.ekpse.gr/el/blog/προγράμματα/ολοκληρωμένα/eea-grants-
είμαστε-όλοι-πολίτες
 mentalhelpnet.gr
 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας
1 de 30

Recomendados

25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 por
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 Θεόδωρος Γκιώσης
2K vistas27 diapositivas
24ο παν. συν. ν.τοπάλη por
24ο παν. συν. ν.τοπάλη24ο παν. συν. ν.τοπάλη
24ο παν. συν. ν.τοπάληΘεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas19 diapositivas
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016 por
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016Θεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas15 diapositivas
Activity report 2019 website por
Activity report 2019 websiteActivity report 2019 website
Activity report 2019 websiteIoannis Pompogiatzis
1.1K vistas40 diapositivas
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου por
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδουΘεόδωρος Γκιώσης
2.2K vistas16 diapositivas
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4 por
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Θεόδωρος Γκιώσης
1.8K vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Έκθεση απολογισμού 2015 por
Έκθεση απολογισμού 2015Έκθεση απολογισμού 2015
Έκθεση απολογισμού 2015Θεόδωρος Γκιώσης
169 vistas80 diapositivas
Απολογιστική έκθεση 2020 por
Απολογιστική έκθεση 2020Απολογιστική έκθεση 2020
Απολογιστική έκθεση 2020Θεόδωρος Γκιώσης
693 vistas56 diapositivas
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015 por
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.7K vistas50 diapositivas
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη por
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζηΘεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas39 diapositivas
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ por
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζΘεόδωρος Γκιώσης
2.2K vistas33 diapositivas
εκθεση απολογισμου 2016 por
εκθεση απολογισμου 2016 εκθεση απολογισμου 2016
εκθεση απολογισμου 2016 Θεόδωρος Γκιώσης
2.7K vistas248 diapositivas

La actualidad más candente(20)

εθελοντισμός ομάδα 3 por geormak
εθελοντισμός ομάδα 3εθελοντισμός ομάδα 3
εθελοντισμός ομάδα 3
geormak580 vistas
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20... por Paraskevi Koufopoulou
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Γνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας por Veronika Dimitrakopoulou
Γνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδαςΓνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας
Γνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ... por Gavriil Kouris
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...
Gavriil Kouris416 vistas

Similar a συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορια τσαλαπ_σουρβίνου_μυλωνάκη

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση... por
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...Nikos Giannoulidis
253 vistas22 diapositivas
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηΘεόδωρος Γκιώσης
324 vistas4 diapositivas
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892 por
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892Vicky Charitou, MSc
184 vistas28 diapositivas
εκθεση απολογισμου 2015 por
εκθεση απολογισμου 2015εκθεση απολογισμου 2015
εκθεση απολογισμου 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.6K vistas80 diapositivas
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ... por
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...Lamprini Magaliou
4K vistas40 diapositivas
Πεπραγμένα 2017 por
Πεπραγμένα 2017Πεπραγμένα 2017
Πεπραγμένα 2017Θεόδωρος Γκιώσης
2.3K vistas38 diapositivas

Similar a συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορια τσαλαπ_σουρβίνου_μυλωνάκη(20)

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση... por Nikos Giannoulidis
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...
Nikos Giannoulidis253 vistas
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por Θεόδωρος Γκιώσης
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892 por Vicky Charitou, MSc
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
Vicky Charitou, MSc184 vistas
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ... por Lamprini Magaliou
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
Lamprini Magaliou4K vistas
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή» por Vasilis Sotiroudas
 «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή» «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
Vasilis Sotiroudas4.3K vistas
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίας por mvourtsian
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίαςΝεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίας
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίας
mvourtsian417 vistas
Κοι.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ -ΕΛΠΙΣ-2 por Syros Koskovolis
Κοι.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ -ΕΛΠΙΣ-2Κοι.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ -ΕΛΠΙΣ-2
Κοι.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ -ΕΛΠΙΣ-2
Syros Koskovolis255 vistas
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ por Syros Koskovolis
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Syros Koskovolis302 vistas
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ por Gavriil Kouris
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Gavriil Kouris375 vistas
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια" por Agelos Fiskilis
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
Agelos Fiskilis290 vistas
Eθελοντισμός por Evan1948
EθελοντισμόςEθελοντισμός
Eθελοντισμός
Evan194814.4K vistas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης

Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
147 vistas12 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
219 vistas12 diapositivas
Activity Report 2018 por
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018Θεόδωρος Γκιώσης
307 vistas27 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Θεόδωρος Γκιώσης
384 vistas12 diapositivas
I ora tis_fokidas por
I ora tis_fokidasI ora tis_fokidas
I ora tis_fokidasΘεόδωρος Γκιώσης
205 vistas1 diapositiva
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Θεόδωρος Γκιώσης
1.4K vistas24 diapositivas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης(19)

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por Θεόδωρος Γκιώσης
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας por Θεόδωρος Γκιώσης
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας

συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορια τσαλαπ_σουρβίνου_μυλωνάκη

 • 1. Αγωγή Κοινότητας, Διεύρυνση των Συμμαχιών και Δικτύωση των Φορέων Ψυχικής Υγείας με Στόχο την Προώθηση της Αυτοσυνηγορίας ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2017 ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 31 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2017 Μάτσιας Βασίλης , Μυλωνάκη Εύη , Σουρβίνου Αικατερίνη Ελένη, Τσαλαπατάνη Μαρία
 • 2. Ταυτότητα της ΕΚΨ&ΨΥ  Eπιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο.  Ιδρύεται το 1981, από τον καθηγητή Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο,  Η ΕΚΨ&ΨΥ λειτουργεί δομές στους νομούς Αττικής , Φωκίδας , Φθιώτιδας , Θράκης.  Για το νομό Αττικής λειτουργούν 2 οικοτροφεία , 7 π. διαμερίσματα ,1 Κέντρο Ημέρας για την ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και 1 Κέντρο Ημέρας για τη συνέχεια στη φροντίδα ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα.
 • 3. Φιλοσοφία και πλαίσιο αρχών Βασικές αρχές είναι οι εξής :  Δίνει έμφαση και σέβεται τα δικαιώματα του ατόμου  Πιστεύει ότι κάθε άτομο που βρίσκεται σε ανάγκη, έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους τους πολίτες :  Το δικαίωμα να ζει μια κανονική ζωή, μέσα στην κοινότητα  Το δικαίωμα να εργάζεται  Το δικαίωμα να χαίρεται τις κοινωνικές δραστηριότητες  Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και επιμόρφωση  Το δικαίωμα να λαμβάνει ατομική θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες του στο σπίτι ή στην κοινότητα
 • 4. Παράλληλα, “εργάζεται με τον πληθυσμό για να διαμορφωθεί το αίτημα για βοήθεια”.
 • 5. Ένας από τους βασικούς στόχους της Αγωγής Κοινότητας είναι να πειστούν, όσοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας οι ίδιοι ή οι οικείοι τους (κατά κύριο λόγο γονείς, σύζυγοι), να αναζητήσουν βοήθεια μόλις εμφανιστούν, οι όποιες διαταραχές ή πρώιμα συμπτώματα.
 • 6.  Ευαισθητοποίησης - Αγωγή της Κοινότητας: άρρηκτα συνδεδεμένη με τις έννοιες της δικτύωση και της διασύνδεσης των υπηρεσιών.  Το γεγονός όμως ότι η κοινότητα ή μια υπηρεσία της κοινότητας μας γνωρίζει, δε σημαίνει αυτόματα ότι μας συμπαραστέκεται ή κατανοεί απόλυτα τι είναι αυτό που κάνουμε.
 • 7. Οι επαφές με τους φορείς και τις υπηρεσίες της κοινότητας χρειάζεται : να είναι συνεχείς να χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη να ανατροφοδοτούνται τακτικά και να είναι αποτελεσματικές, συνεπείς και ειλικρινείς.
 • 8.  ………. Οι απαντήσεις είναι πιο πιθανόν να βρεθούν μέσα από συνεργασίες των τοπικών φορέων και συνεχή αλληλεπίδραση, παρά μέσα από μεμονωμένες πράξεις και διεργασίες.
 • 9.  Χαρακτηριστικά του πληθυσμού :  α) τα κοινωνικά και οικονομικά γνωρίσματα  β) τα στοιχεία της ιστορίας και της κουλτούρας του πληθυσμού,  γ) η σύσταση και η διάρθρωσή του και  δ) οι ανάγκες και τα προβλήματα του.
 • 10. κατανόηση και σεβασμός:  των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές,  του τρόπου λειτουργίας της κοινότητας και  των αναγκών της κοινωνικής ομάδας στην οποία απευθύνεται.
 • 11. Οι σχέσεις με την κοινότητα βασίζονται σε:  αλληλοβοήθεια  αλληλοκατανόηση  εμπιστοσύνη  συνεργασία  και όχι στην ανοχή και τη «φιλανθρωπία».
 • 12.  ανάρρωση: χρησιμοποιήθηκε από τα άτομα με ψυχική διαταραχή, προκειμένου να περιγράψουν την προσωπική τους διαδικασία για ανάκαμψη από τα συμπτώματα και τις συνέπειες της διαταραχής τους.
 • 13.  Το μοντέλο στηρίζεται στη διαλεκτική που υπάρχει ανάμεσα στο άτομο και το κοινωνικό πλαίσιο όπου τα άτομα με ψυχικές διαταραχές αναδεικνύονται σε ‘ειδικούς λόγω εμπειρίας’ και η ψυχική ασθένεια ορίζεται εκ νέου με κοινωνικούς και διαπροσωπικούς όρους.
 • 14.  Ο προσανατολισμός στην ανάρρωση δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ενός νέου νοήματος και σκοπού για τους λήπτες των υπηρεσιών και τη δυνατότητα να ακολουθήσουν προσωπικούς στόχους.
 • 15.  Η ανάρρωση δεν αναφέρεται πάντα στη διαδικασία της πλήρους ανάκαμψης .Δεν ταυτίζεται με την αποθεραπεία με την έννοια της κλινικής ανάρρωσης .  Αποδίδεται καλύτερα από το περιεχόμενο της έννοιας «κοινωνική ανάρρωση»
 • 16.  ισχυροποίηση της φωνής των ληπτών : επιτυγχάνεται μέσα από τη συλλογικότητα και τη συνηγορία  Οφέλη:  στα άτομα, και τις οικογένειες σε θέματα που σχετίζονται με την περίθαλψη, τη θεραπεία και την ποιότητα ζωής τους  στους παρόχους υπηρεσιών, μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και επίλυσης των ανησυχιών των καταναλωτών  στους φορείς χάραξης πολιτικής, μέσα από τον έγκαιρο εντοπισμό των αναδυόμενων ζητημάτων και των τάσεων, που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και στην ποιότητα της περίθαλψης
 • 17.  οφέλη :  Αυξάνεται η υπάρχουσα περιορισμένη κατανόηση της ψυχικής διαταραχής  είναι θεραπευτική από μόνη της  καταπολέμηση του στίγματος, της αδικίας και της κοινωνικής απομόνωσης και  μείωση της απροθυμίας των ατόμων με ψυχικές ασθένειες να ζητήσουν βοήθεια  Προωθεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη
 • 18. Αυτοεκπροσώπηση  ιδρύθηκε το 2007 και τα μέλη του είναι αποκλειστικά άτομα με ψυχιατρική εμπειρία.  Σκοποί του Σωματείου : κοινωνικοί, ενημερωτικοί, επαγγελματικής επανένταξης των μελών και παρέμβασης στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για βελτίωση του ιατρικού και νομοθετικού πλαισίου.
 • 19.  Το Σωματείο μας παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο για θέματα ψυχικής υγείας και είναι ένας χώρος αλληλεγγύης και από κοινού διεκδίκησης για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών που θα επιτρέψουν την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και την εξάλειψη του στίγματος.
 • 20.  λάβαμε μέρος στη διαβούλευση του Υπ. Υγείας σχετικά με το νομοσχέδιο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στο χώρο της ψυχικής υγείας, , και εξασφαλίσαμε την μόνιμη συμμετοχή ενός λήπτη σε κάθε επιτροπή που συγκροτείται μ’ αυτό το νόμο και θα ασχολείται με θέματα ψυχικής υγείας σε επίπεδο τομέα. Καλές πρακτικές
 • 21.  Οι λήπτες συμμετέχουν και σε άλλους θεσμούς, όπως είναι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), όπου προβλέπεται ότι δύο λήπτες συμμετέχουν στο ΔΣ του συνεταιρισμού.  Στην ΠΟΚΟΙΣΠΕ επίσης, συμμετέχει ένας λήπτης , μέλος στο ΔΣ της ομοσπονδίας
 • 22.  Ένα μέλος του ΔΣ μας είναι μέλος στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπ. Υγείας.  Άλλο μέλος μας εργάστηκε ως νομικός στο Γραφείο Συνηγορίας με αντικείμενο την παροχή νομικών συμβουλών και ψυχολογικής στήριξης ή παραπομπής σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
 • 23.  Επίσης λάβαμε και φέτος μέρος στην ετήσια Εκπαιδευτική Συνάντηση της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας με εισήγηση που αφορούσε την οργάνωση των ληπτών σε σωματείο και την εργασιακή μας επανένταξη.  Συχνά εκπροσωπούμαστε σε συνέδρια ή ημερίδες με θέμα την ψυχική υγεία.
 • 24.  Δεσμοί: Ενδυνάμωση και Δικτύωση Φορέων Ψυχικής Υγείας για Βελτίωση των Υπηρεσιών στην κοινότητα  σκοπός η σωστή ενημέρωση, παραπομπή και δικτύωση των πολιτών με φορείς ψυχικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης που χρειάζονταν.
 • 25. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν μέσω:  του εκπαιδευτικού (capacity building-ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων-εταίρων για τη βελτίωση της εσωτερικής τους λειτουργίας)  της δημιουργίας Σημείων Ενημέρωσης Πολιτών για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης (ΣΕΠΥΨΥ- Ε)  της ανάπτυξης ιστοσελίδας έργου, την εκπόνηση οδηγού δικτύωσης για ΜΚΟκαι την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης
 • 26. Συμπερασματικά  η αποτελεσματική Αγωγή Κοινότητας απαιτεί ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή των ληπτών, των επαγγελματιών και του γενικού πληθυσμού. Διαφορετικά, θα παραμείνει μια ωραία θεωρία.
 • 27.  η σύγχρονη Αγωγή Κοινότητας στοχεύει στο πώς θα ανοιχτούμε στις κοινωνίες του σήμερα, με στόχο την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση.  Τα παραδείγματα όσων προσεγγίσεων έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα και έχουν φέρει τον πληθυσμό κοντά μας, ή καλύτερα εμάς κοντά στις ανάγκες του πληθυσμού εξαρτώνται κάθε φορά από αυτήν την μοναδική σχέση με την κάθε κοινότητα.
 • 28.  Ουσιαστική αλλαγή (σε θεσμικό επίπεδο και σε κυρίαρχες αντιλήψεις) θα επέλθει μόνο αν μετακινηθεί το "παράδειγμα" από την "ανοχή της κοινωνίας" και την "φιλανθρωπία" στο "αυτονόητο" των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με μείζονα ή ελάσσονα ψυχικά προβλήματα και στην ισότιμη ένταξη
 • 29. Βιβλιογραφία  Γιαντσελίδου , Α.(2012). Η έννοια της ανάρρωσης στην ψυχική υγεία και οι εφαρμογές της στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές . Διπλωματική εργασία . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Τμήμα Ιατρικής , μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Κοινωνική ψυχιατρική “.  Μαλακόζη, A. Καδόγλου, M. (2012). «Η συνηγορία στο χώρο της ψυχικής υγείας , μια σύγχρονη θεωρητική προσέγγισή» στο http://psychografimata.com/7489/i-sinigoria-sto-choro-tis-psichikis-igias/  Φραγκούλη,A. (2008) . Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα Ν.Φωκίδας: Πρόληψη, Έγκαιρη Παρέμβαση και Περίθαλψη στην Κοινότητα.  http://www.ekpse.gr/el/blog/προγράμματα/ολοκληρωμένα/eea-grants- είμαστε-όλοι-πολίτες  mentalhelpnet.gr
 • 30.  Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας