Publicidad

עותק של מורחב מערכת ההובלה - 4 לב -תפוקה, וויסות ובקרה.pptx

5 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

עותק של מורחב מערכת ההובלה - 4 לב -תפוקה, וויסות ובקרה.pptx

 1. 09.02.2020 ‫תכנית‬ ‫השיעור‬ : .1 ‫שאלות‬ ‫פליקר‬ .2 ‫תרגיל‬ ‫חזרה‬ - ‫סימון‬ ‫ציור‬ ( ‫היתר‬ - ‫מחוון‬ ‫בהמשך‬ )
 2. ‫שאלות‬ ‫תלמידים‬ : ‫מורחב‬ ● ‫כמה‬ ‫פעמים‬ ‫הלב‬ ‫דופק‬ ‫בדקה‬ ? ● ‫מה‬ ‫אורך‬ ‫חייהם‬ ‫של‬ ‫תינוקות‬ ‫עם‬ ‫חור‬ ‫בין‬ ‫צידי‬ ‫ימין‬ ‫ושמאל‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ? ● ‫מה‬ ‫היה‬ ‫קורה‬ ‫אם‬ ‫הלב‬ ‫לא‬ ‫היה‬ ‫מותאם‬ ‫לתפקידו‬ ? ● ‫איךך‬ ‫זה‬ ‫שה‬ ‫לב‬ ‫אינוו‬ ‫גדל‬ ‫כמו‬ ‫שרירים‬ ‫אחרים‬ ? ● ‫האם‬ ‫יש‬ ‫מחלה‬ ‫שבה‬ ‫השס‬ ‫ת‬ ‫ומים‬ ‫אינם‬ ‫עובדים‬ ? ‫ואיך‬ ‫זה‬ ‫משפיע‬ ‫על‬ ‫התפקוד‬ ? ● ‫מדוע‬ ‫יש‬ ‫שני‬ ‫מחזורי‬ ‫דם‬ ? ‫מה‬ ‫מטרתם‬ ? ● ‫מה‬ ‫היה‬ ‫קורה‬ ‫לולא‬ ‫ההפרדה‬ ‫בין‬ ‫חדרי‬ ‫ימין‬ ‫ושמאל‬ ? ● ‫האם‬ ‫פעילות‬ ‫הלב‬ ‫מפסיקה‬ ‫אי‬ ‫פעם‬ ?
 3. 3 ‫עורקים‬ ‫כליליים‬ , ‫ורידים‬ ‫כליליים‬ ‫הלב‬ ‫אינו‬ ‫מקבל‬ ‫אספקת‬ ‫חמצן‬ ‫ומזון‬ ‫מהדם‬ ‫הזורם‬ ‫בתוכו‬ , ‫אלא‬ ‫מהעורקים‬ ‫הכליליים‬ . ‫אפשר‬ ‫לדמותו‬ ‫לפקיד‬ ‫בנק‬ ‫שדרכו‬ ‫עוברים‬ ‫כספי‬ ‫הלקוחות‬ ‫אולם‬ ‫הוא‬ ‫מקבל‬ ‫כסף‬ ‫עבור‬ ‫עצמו‬ ‫ממשכורתו‬ . ‫עורקים‬ ‫כליליים‬ = ‫עורקים‬ ‫המספקים‬ ‫חמצן‬ ‫ומזון‬ ‫לתאי‬ ‫הלב‬ . ‫וורידים‬ ‫כליליים‬ = ‫ורידים‬ ‫המפנים‬ ‫פחמן‬ ‫דו‬ - ‫חמצני‬ ‫וחומרי‬ ‫פסולת‬ ‫מתאי‬ ‫הלב‬ . 3
 4. ‫הרפיה‬ : ‫דם‬ ‫נכנס‬ ‫מן‬ ‫הוורידים‬ ‫לעליות‬ ( ‫מן‬ ‫הוורידים‬ ‫החלולים‬ ‫אל‬ ‫העלייה‬ ‫הימנית‬ ‫ומוורידי‬ ‫הריאות‬ ‫אל‬ ‫העלייה‬ ‫השמאלית‬ ), ‫ומקצתו‬ ‫עובר‬ ‫גם‬ ‫לחדרים‬ . ‫התכווצות‬ ‫העליות‬ : ‫הדם‬ ‫עובר‬ ‫מן‬ ‫העליות‬ ‫לחדרים‬ . ‫שסתומי‬ ‫המפרשים‬ ‫נפתחים‬ ‫עקב‬ ‫לחץ‬ ‫הדם‬ ‫מכיוון‬ ‫העליות‬ . ‫התכווצות‬ ‫החדרים‬ : ‫הדם‬ ‫עובר‬ ‫מן‬ ‫החדרים‬ ‫לעורקים‬ ( ‫מן‬ ‫החדר‬ ‫השמאלי‬ ‫לאבי‬ ‫העורקים‬ ‫ומן‬ ‫החדר‬ ‫הימני‬ ‫לעורק‬ ‫הריאה‬ ). ‫שסתומי‬ ‫המפרשים‬ ‫נסגרים‬ ‫עקב‬ ‫לחץ‬ ‫הדם‬ ‫מן‬ ‫החדרים‬ ‫לכיוון‬ ‫העליות‬ . ‫שסתומי‬ ‫הכיסים‬ ‫נפתחים‬ ‫עקב‬ ‫לחץ‬ ‫הדם‬ ‫מכיוון‬ ‫החדר‬ ‫אל‬ ‫העליות‬ . ‫בהרפיה‬ ‫של‬ ‫מחזור‬ ‫הלב‬ ‫הבא‬ : ‫הדם‬ ‫נמצא‬ ‫בעורקים‬ . ‫לחץ‬ ‫הדם‬ ‫גורם‬ ‫לסגירת‬ ‫שסתומי‬ ‫הכיסים‬ , ‫וכך‬ ‫נמנעת‬ ‫חזרת‬ ‫הדם‬ ‫מן‬ ‫העורקים‬ ‫לחדרים‬ . 4 ‫מחזור‬ ‫הלב‬ = ‫פעימת‬ ‫לב‬ ‫דיאסטולה‬ ‫סיסטולה‬ 4
 5. ‫צליל‬ ‫פעימה‬ ‫לחץ‬ ‫דם‬ ( ‫אקג‬ ) ‫שלב‬ - ‫מהו‬ ‫הסדר‬ ‫הנכון‬ ? ‫דם‬ ‫זורם‬ ‫אל‬ ‫העליות‬ ‫הרפויות‬ ‫וממלא‬ ‫אותן‬ ‫המסתמים‬ ‫שבין‬ ‫העליות‬ ‫והחדרים‬ ‫פתוחים‬ ‫ודם‬ ‫זורם‬ ‫אל‬ ‫החדרים‬ ‫העליות‬ ‫מתכווצות‬ ‫ושארית‬ ‫הדם‬ ‫זורמת‬ ‫מהן‬ ‫אל‬ ‫החדרים‬ ‫סיסטוטלי‬ ‫החדרים‬ ‫מתכווצים‬ ‫צליל‬ ‫ראשון‬ ‫המסתמים‬ ‫שבין‬ ‫החדרים‬ ‫לעורקים‬ ‫נפתחים‬ ‫ודגם‬ ‫זורם‬ ‫מהחדרים‬ ‫אל‬ ‫העורקים‬ . ‫המסתמים‬ ‫בין‬ ‫החדרים‬ ‫לעליות‬ ‫נסגרים‬ . ‫צליל‬ ‫שני‬ ‫דיאסטולי‬ ‫בתום‬ ‫התכווצויות‬ ‫החדרים‬ , ‫הלב‬ ‫כולו‬ ‫חוזר‬ ‫להרפייה‬ , ‫והמסתמים‬ ‫שבין‬ ‫החדרים‬ ‫לעורקים‬ ‫נסגרים‬ . ‫נכון‬ / ‫לא‬ ‫נכון‬ ‫מהחדר‬ ‫השמאלי‬ ‫מוזרם‬ ‫יותר‬ ‫דם‬ ‫מאשר‬ ‫מהחדר‬ ‫הימני‬ ‫נכון‬ / ‫לא‬ ‫נכון‬ ‫מהחדר‬ ‫השמאלי‬ ‫מוזרם‬ ‫דם‬ ‫בלחץ‬ ‫גבוה‬ ‫יותר‬ ‫מאשר‬ ‫מהחדר‬ ‫הימני‬ ‫נכון‬ / ‫לא‬ ‫נכון‬ ‫אם‬ ‫הדם‬ ‫היה‬ ‫מוזרם‬ ‫מהחדר‬ ‫השמאלי‬ ‫אל‬ ‫הריאות‬ , ‫היה‬ ‫חשש‬ ‫שייקרעו‬ ‫נימי‬ ‫דם‬ ‫בריאות‬ ‫נכון‬ / ‫לא‬ ‫נכון‬ ‫פגיעה‬ ‫במסתמים‬ ‫עלולה‬ ‫לגרום‬ ‫לערבוב‬ ‫דם‬ ‫מחומצן‬ ‫מהצד‬ ‫השמאלי‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫עם‬ ‫דם‬ ‫לא‬ ‫מחומצן‬ ‫מהצד‬ ‫הימני‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫נכון‬ / ‫לא‬ ‫נכון‬ ‫המסתמים‬ ‫גורמים‬ ‫לזרימה‬ ‫חד‬ - ‫סטרית‬ ‫בלב‬ ‫התכווצות‬ ‫העליות‬ ‫התכווצות‬ ‫החדרים‬ ‫הרפייה‬
 6. ‫מה‬ ‫קורה‬ ‫לנפח‬ ‫כל‬ ‫פעימה‬ ‫ולתפוקת‬ ‫הלב‬ ‫בעקבות‬ ‫עליה‬ ‫בדרגת‬ ‫המאמץ‬ ? ‫מדוע‬ ?
 7. ‫תפוקת‬ ‫לב‬ ( ‫ליטר‬ ‫בדקה‬ ) ‫נפח‬ ‫פעימה‬ ( ‫סמ‬ " ‫ק‬ ‫בדקה‬ ) ‫קצב‬ ‫הלב‬ ( ‫פעימות‬ ‫לדקה‬ ) ‫פעילות‬ ‫כושר‬ ‫גופני‬ ‫מנוחה‬ ‫נמוך‬ ‫מתונה‬ ‫נמוך‬ ‫מאומצת‬ ‫נמוך‬ ‫מנוחה‬ ‫בינוני‬ ‫מתונה‬ ‫בינוני‬ ‫מאומצת‬ ‫בינוני‬ ‫מנוחה‬ ‫גבוה‬ ‫מתונה‬ ‫גבוה‬ ‫מאומצת‬ ‫גבוה‬
 8. .1 ‫מה‬ ‫קורה‬ ‫לקצב‬ ‫הלב‬ ‫ככל‬ ‫שעולה‬ ‫דרגת‬ ‫המאמץ‬ ? ‫מדוע‬ ‫זה‬ ‫קורה‬ ? .2 ‫מדוע‬ ‫הגרפים‬ ‫אינם‬ ‫מתחילים‬ ‫מראשית‬ ‫הצירים‬ ? .3 ‫מה‬ ‫ההבדל‬ ‫בין‬ ‫התגובה‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ‫א‬ ' ‫ואדם‬ ‫ב‬ ' ‫למאמץ‬ ‫גדל‬ ? .4 ‫מהי‬ ‫השפעת‬ ‫אימון‬ ‫על‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ‫במאמץ‬ ? ‫הסבר‬ . .5 ‫מי‬ ‫מהם‬ ‫הוא‬ ‫הספורטאי‬ ? ‫הסבר‬ . ‫נבדק‬ ‫הקשר‬ ‫בין‬ ‫דרגת‬ ‫המאמץ‬ ‫לבין‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ( ‫הנמדד‬ ‫דרך‬ ‫מדידת‬ ‫הדופק‬ ) ‫של‬ ‫שני‬ ‫אנשים‬ ‫באותו‬ ‫הגיל‬ ‫בעלי‬ ‫נתונים‬ ‫גופניים‬ ‫דומים‬ , ‫שאחד‬ ‫מהם‬ ‫ספורטאי‬ ‫והאחר‬ ‫אינו‬ ‫ספורטאי‬ . ‫אדם‬ ‫א‬ ' ‫אדם‬ ‫ב‬ ' ‫דרגת‬ ‫המאמץ‬ ‫הדופק‬ ( ‫פעימות‬ ‫בדקה‬ )
 9. .1 ‫מה‬ ‫קורה‬ ‫לקצב‬ ‫הלב‬ ‫ככל‬ ‫שעולה‬ ‫דרגת‬ ‫המאמץ‬ ? ‫מדוע‬ ‫זה‬ ‫קורה‬ ? .2 ‫מדוע‬ ‫הגרפים‬ ‫אינם‬ ‫מתחילים‬ ‫מראשית‬ ‫הצירים‬ ? .3 ‫מה‬ ‫ההבדל‬ ‫בין‬ ‫התגובה‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ‫א‬ ' ‫ואדם‬ ‫ב‬ ' ‫למאמץ‬ ‫גדל‬ ? .4 ‫מהי‬ ‫השפעת‬ ‫אימון‬ ‫על‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ‫במאמץ‬ ? ‫הסבר‬ . .5 ‫מי‬ ‫מהם‬ ‫הוא‬ ‫הספורטאי‬ ? ‫הסבר‬ . ‫נבדק‬ ‫הקשר‬ ‫בין‬ ‫דרגת‬ ‫המאמץ‬ ‫לבין‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ( ‫הנמדד‬ ‫דרך‬ ‫מדידת‬ ‫הדופק‬ ) ‫של‬ ‫שני‬ ‫אנשים‬ ‫באותו‬ ‫הגיל‬ ‫בעלי‬ ‫נתונים‬ ‫גופניים‬ ‫דומים‬ , ‫שאחד‬ ‫מהם‬ ‫ספורטאי‬ ‫והאחר‬ ‫אינו‬ ‫ספורטאי‬ . ‫אדם‬ ‫א‬ ' ‫אדם‬ ‫ב‬ ' ‫דרגת‬ ‫המאמץ‬ ‫הדופק‬ ( ‫פעימות‬ ‫בדקה‬ )
 10. ‫התכווצות‬ ‫העליות‬ ‫התכווצות‬ ‫החדרים‬ ‫הרפייה‬ ‫אק‬ " ‫ג‬ ‫בשלושה‬ ‫מצבים‬ - ‫רגוע‬ , ‫פעילות‬ ‫מתונה‬ , ‫פעילות‬ ‫מאומצת‬ . - ‫איזה‬ ‫מצב‬ ‫שייך‬ ‫לכל‬ ‫גרף‬ ? - ‫מה‬ ‫בעצם‬ ‫מבדיל‬ ‫בין‬ ‫הגרפים‬ ?
 11. 12.02.2020 ‫תכנית‬ ‫השיעור‬ : .1 ‫השפעות‬ ‫על‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ - ‫שאלת‬ ‫פתיחה‬ .2 ‫על‬ ‫קוצב‬ ‫הלב‬ ‫ובקרת‬ ‫דופק‬ ‫הלב‬ ( ‫אורה‬ ‫בר‬ ) .3 ‫שאלות‬ ‫פליקר‬ .4 ‫תרגול‬ ‫אנסין‬ : ‫הסתגלותם‬ ‫של‬ ‫מטפסי‬ ‫הרים‬ . ‫הודעות‬ : ● ‫דפי‬ ‫מעבדת‬ ‫מיקרוסקופ‬ - ‫להגשה‬ ‫ביום‬ ‫א‬ ● ‫שאלות‬ ‫חזרה‬ ‫למבחן‬ : ‫אפשר‬ ‫לענות‬ ‫על‬ ‫מחצית‬ ‫השאלות‬ ‫לציון‬ 100%, ‫מותר‬ ‫להשתמש‬ ‫במבחן‬ . ● ‫מטח‬ - ‫נו‬ ? ‫ממשיכה‬ ‫להעלות‬ ‫ציונים‬ ‫לפי‬ ‫הגשות‬ . ● ‫פרטני‬ - ‫שיעורים‬ ‫של‬ ‫גלית‬ , ‫או‬ ‫אחר‬ . ‫מוזמנים‬ .
 12. ‫שאלה‬ 11: ‫לפניכם‬ ‫טבלה‬ ‫המציגה‬ ‫את‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ‫הממוצע‬ ‫ואת‬ ‫נפח‬ ‫הפעימה‬ ‫הממוצע‬ ‫ברמות‬ ‫שונות‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫גופנית‬ . ‫א‬ . ‫חשבו‬ ‫את‬ ‫תפוקת‬ ‫הלב‬ ‫הממוצעת‬ ( ‫במ‬ " ‫ל‬ ‫לדקה‬ ) ‫בכל‬ ‫אחת‬ ‫מרמות‬ ‫הפעילות‬ ‫הגופנית‬ ‫המוצגות‬ ‫בטבלה‬ . ‫ב‬ . ‫באיזו‬ ‫רמת‬ ‫פעילות‬ ‫תפוקת‬ ‫הלב‬ ‫היא‬ ‫הגבוהה‬ ‫ביותר‬ , ‫ומהי‬ ‫החשיבות‬ ‫של‬ ‫תפוקת‬ ‫לב‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמת‬ ‫פעילות‬ ‫זאת‬ ? 26 ‫שאלה‬ 11 ‫רמת‬ ‫הפעילות‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ‫הממוצע‬ ( ‫פעימות‬ ‫לדקה‬ ) ‫נפח‬ ‫הפעימה‬ ‫הממוצע‬ ( ‫מ‬ " ‫ל‬ ) ‫מנוחה‬ 75 80 ‫פעילות‬ ‫קלה‬ 100 95 ‫פעילות‬ ‫נמרצת‬ 180 100 26
 13. ‫שאלה‬ 11: ‫לפניכם‬ ‫טבלה‬ ‫המציגה‬ ‫את‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ‫הממוצע‬ ‫ואת‬ ‫נפח‬ ‫הפעימה‬ ‫הממוצע‬ ‫ברמות‬ ‫שונות‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫גופנית‬ . ‫א‬ . ‫חשבו‬ ‫את‬ ‫תפוקת‬ ‫הלב‬ ‫הממוצעת‬ ( ‫במ‬ " ‫ל‬ ‫לדקה‬ ) ‫בכל‬ ‫אחת‬ ‫מרמות‬ ‫הפעילות‬ ‫הגופנית‬ ‫המוצגות‬ ‫בטבלה‬ . ‫ב‬ . ‫באיזו‬ ‫רמת‬ ‫פעילות‬ ‫תפוקת‬ ‫הלב‬ ‫היא‬ ‫הגבוהה‬ ‫ביותר‬ , ‫ומהי‬ ‫החשיבות‬ ‫של‬ ‫תפוקת‬ ‫לב‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמת‬ ‫פעילות‬ ‫זאת‬ ? 27 ‫תשובה‬ ‫תשובה‬ : ‫א‬ . ‫ראו‬ ‫בטבלה‬ ‫ב‬ . ‫במצב‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫גופנית‬ ‫התפוקה‬ ‫היא‬ ‫הגדולה‬ ‫ביותר‬ . ‫החשיבות‬ ‫הדבר‬ ‫היא‬ ‫שיש‬ ‫צורך‬ ‫באספקת‬ ‫יותר‬ ‫חמצן‬ ‫לתאי‬ ‫השרירים‬ ‫על‬ ‫מנת‬ ‫שהם‬ ‫יוכלו‬ ‫להגביר‬ ‫את‬ ‫קצב‬ ‫הנשימה‬ ‫התאית‬ ‫ולספק‬ ‫יותר‬ ‫אנרגיה‬ (ATP) ‫להתכווצות‬ . ‫רמת‬ ‫הפעילות‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ‫הממוצע‬ ( ‫פעימות‬ ‫לדקה‬ ) ‫נפח‬ ‫הפעימה‬ ‫הממוצע‬ ( ‫מ‬ " ‫ל‬ ) ‫תפוקת‬ ‫לב‬ ( ‫מ‬ " ‫ל‬ ) ‫מנוחה‬ 75 80 6000 ‫פעילות‬ ‫קלה‬ 100 95 9500 ‫פעילות‬ ‫נמרצת‬ 180 100 18000 27
 14. 28 ‫לב‬ ‫של‬ ‫ספורטאי‬ ‫ליבו‬ ‫של‬ ‫ספורטאי‬ ‫גדול‬ ‫וחזק‬ ‫יותר‬ . ‫אי‬ ‫לכך‬ ‫נפח‬ ‫הפעימה‬ ‫שלו‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫לעומת‬ ‫אדם‬ ‫לא‬ ‫מאומן‬ ‫גם‬ ‫בזמן‬ ‫מנוחה‬ ‫וגם‬ ‫בזמן‬ ‫פעילות‬ ‫גופנית‬ . ‫ולכן‬ ‫הדופק‬ ‫של‬ ‫ספורטאי‬ ‫נמוך‬ ‫יותר‬ ‫לעומת‬ ‫אדם‬ ‫שאינו‬ ‫ספורטאי‬ ‫גם‬ ‫בזמן‬ ‫מנוחה‬ ‫וגם‬ ‫בזמן‬ ‫פעילות‬ ‫גופנית‬ . ‫בזמן‬ ‫פעילות‬ ‫גופנית‬ ‫ספורטאי‬ ‫מעלה‬ ‫גם‬ ‫את‬ ‫הדופק‬ ‫וגם‬ ‫את‬ ‫נפח‬ ‫הפעימה‬ ‫אולם‬ ‫הוא‬ ‫מעלה‬ ‫באופן‬ ‫יחסי‬ ‫יותר‬ ‫את‬ ‫נפח‬ ‫הפעימה‬ . ‫ולכן‬ ‫הלב‬ ‫של‬ ‫הספורטאי‬ ‫מתעייף‬ ‫פחות‬ ‫והוא‬ ‫יכול‬ ‫להתמיד‬ ‫במאמצים‬ ‫גופניים‬ ‫לאורך‬ ‫זמן‬ ( ‫הלב‬ ‫נח‬ ‫בזמן‬ ‫ההרפיה‬ ‫בין‬ ‫התכווצות‬ ‫להתכווצות‬ ). 28 ©143man>, Wikimedia commons © CharlieCLC, Wikimedia commons ‫קישור‬ ‫לסימולציה‬ : ‫תפוקת‬ ‫לב‬ ‫ספורטאים‬ ‫העוסקים‬ ‫בספורט‬ ‫אירובי‬ ‫יכולים‬ ‫להגיע‬ ‫לנפח‬ ‫פעימה‬ ‫של‬ ‫עד‬ 180-200 ‫מ‬ " ‫ל‬ , ‫ולתפוקות‬ ‫לב‬ ‫של‬ ‫עד‬ 35-40 ‫ליטר‬ ‫לדקה‬ !
 15. ‫שאלה‬ 12: ‫הגרפים‬ ‫הבאים‬ ‫מתארים‬ ‫את‬ ‫תוצאות‬ ‫ניסוי‬ ‫שבו‬ ‫נבדק‬ ‫הקשר‬ ‫בין‬ ‫דרגת‬ ‫המאמץ‬ ‫לבין‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ( ‫הנמדד‬ ‫דרך‬ ‫מדידת‬ ‫הדופק‬ ) ‫של‬ ‫שני‬ ‫אנשים‬ ‫באותו‬ ‫הגיל‬ ‫בעלי‬ ‫נתונים‬ ‫גופניים‬ ‫דומים‬ , ‫שאחד‬ ‫מהם‬ ‫ספורטאי‬ ‫והאחר‬ ‫אינו‬ ‫ספורטאי‬ . ‫א‬ . ‫איזה‬ ‫מן‬ ‫הגרפים‬ ‫מייצג‬ ‫את‬ ‫הספורטאי‬ ? ‫נמקו‬ ‫ב‬ . ‫אדם‬ ‫ב‬ ' ‫היה‬ ‫מסוגל‬ ‫למאמצים‬ ‫בדרגות‬ ‫קושי‬ ‫גבוהות‬ ‫יותר‬ ‫מאדם‬ ‫א‬ '. ‫הסבירו‬ ‫מדוע‬ . ( ‫מה‬ ‫הרמז‬ ‫לכך‬ ‫בגרף‬ ?) ‫ג‬ . ‫מדוע‬ ‫הגרפים‬ ‫אינם‬ ‫מתחילים‬ ‫מראשית‬ ‫הצירים‬ ( ‫מאפס‬ )? ‫ד‬ . ‫מהם‬ ‫המשתנים‬ ‫הבלתי‬ ‫תלויים‬ ‫ומהו‬ ‫המשתנה‬ ‫התלוי‬ ‫בניסוי‬ ? 29 ‫שאלה‬ 12: ‫בשילוב‬ ‫עם‬ ‫שלבי‬ ‫החקר‬ ‫המדעי‬ * ( ‫מיומנות‬ ‫זיהוי‬ ‫משתנים‬ ) ‫אדם‬ ‫א‬ ' ‫אדם‬ ‫ב‬ ' ‫דרגת‬ ‫המאמץ‬ ‫הדופק‬ ( ‫קצב‬ ‫הלב‬ ) 29 * ‫הכנה‬ ‫למיומנויות‬ ‫הנדרשות‬ ‫בבחינת‬ ‫הבגרות‬ ‫במעבדה‬ .
 16. 30 ‫תשובה‬ ‫תשובה‬ : ‫א‬ . ‫אדם‬ ‫ב‬ ' ‫הוא‬ ‫ספורטאי‬ , ‫ואדם‬ ‫א‬ ' ‫אינו‬ ‫ספורטאי‬ . ‫לספורטאי‬ ‫יש‬ ‫לב‬ ‫מפותח‬ ‫יותר‬ , ‫ולכן‬ ‫נפח‬ ‫הפעימה‬ ‫של‬ ‫ּבו‬ ִ ‫ל‬ , ‫גם‬ ‫במצב‬ ‫מנוחה‬ ‫וגם‬ ‫במצב‬ ‫פעילות‬ , ‫גדול‬ ‫לעומת‬ ‫נפח‬ ‫הפעימה‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫שאינו‬ ‫ספורטאי‬ . ‫בזמן‬ ‫פעילות‬ ‫גופנית‬ ‫עולה‬ ‫הדופק‬ ‫אצל‬ ‫שני‬ ‫האנשים‬ , ‫ואולם‬ ‫אצל‬ ‫הספורטאי‬ ‫עולה‬ ‫יותר‬ ‫נפח‬ ‫פעימה‬ ‫ופחות‬ ‫הדופק‬ ‫לעומת‬ ‫האדם‬ ‫שאינו‬ ‫ספורטאי‬ , ‫ולכן‬ ‫אפשר‬ ‫לראות‬ ‫בגרף‬ , ‫שבכל‬ ‫דרגת‬ ‫מאמץ‬ , ‫הדופק‬ ‫של‬ ‫הספורטאי‬ ‫היה‬ ‫נמוך‬ ‫יותר‬ . ‫ב‬ . ‫הגדלת‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ , ‫גורמת‬ ‫להתקצרות‬ ‫זמן‬ ‫המנוחה‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ( ‫שהוא‬ ‫שלב‬ ‫ההרפיה‬ ‫שבין‬ ‫התכווצות‬ ‫להתכווצות‬ ), ‫ולכן‬ ‫האדם‬ ‫שאינו‬ ‫ספורטאי‬ , ‫מתעייף‬ ‫יותר‬ ‫ואינו‬ ‫מסוגל‬ ‫לעמוד‬ ‫במאמצים‬ ‫בדרגות‬ ‫קושי‬ ‫גבוהות‬ . ‫אפשר‬ ‫לראות‬ ‫בגרף‬ ‫שאין‬ ‫נתונים‬ ‫בנוגע‬ ‫לדופק‬ ‫שלו‬ ‫במאמצים‬ ‫בדרגות‬ ‫קושי‬ ‫גבוהות‬ . ‫ג‬ . ‫הגרפים‬ ‫אינם‬ ‫מתחילים‬ ‫מאפס‬ ‫מכיוון‬ ‫שבכל‬ ‫מצב‬ , ‫גם‬ ‫בשינה‬ ‫ובמנוחה‬ , ‫הלב‬ ‫מתכווץ‬ , ‫ולכן‬ ‫ערכי‬ ‫הדופק‬ ‫גדולים‬ ‫מאפס‬ . ‫ד‬ . ‫המשתנים‬ ‫הבלתי‬ ‫תלויים‬ : ‫דרגת‬ ‫המאמץ‬ , ‫וסוג‬ ‫האדם‬ ( ‫ספורטאי‬ / ‫אינו‬ ‫ספורטאי‬ ). ‫המשתנה‬ ‫התלוי‬ : ‫הדופק‬ . ‫שימו‬ ! ‫במערכת‬ ‫צירים‬ ‫שיש‬ ‫בה‬ ‫שני‬ ‫גרפים‬ ‫יש‬ ‫שני‬ ‫משתנים‬ ‫בלתי‬ ‫תלויים‬ : ‫האחד‬ ‫הוא‬ ‫המשתנה‬ ‫המתואר‬ ‫בציר‬ X, ‫והאחר‬ ‫הוא‬ ‫הגורם‬ ‫השונה‬ ‫בין‬ ‫הגרפים‬ ( ‫במקרה‬ ‫זה‬ – ‫כישורי‬ ‫האדם‬ : ‫ספורטאי‬ / ‫אינו‬ ‫ספורטאי‬ ). ‫אדם‬ ‫א‬ ' ‫אדם‬ ‫ב‬ ' ‫דרגת‬ ‫המאמץ‬ ‫הדופק‬ ( ‫קצב‬ ‫הלב‬ ) 30
 17. 31 ‫וויסות‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ‫במצב‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫גופנית‬ , ‫עולה‬ ‫קצב‬ ‫הנשימה‬ ‫בתאי‬ ‫השרירים‬ , ‫כדי‬ ‫להפיק‬ ‫אנרגיה‬ ‫הנחוצה‬ ‫לתהליך‬ ‫ההתכווצות‬ . ‫הפחמן‬ ‫הדו‬ - ‫חמצני‬ ‫שנוצר‬ ‫נפלט‬ ‫לדם‬ ‫ועקב‬ ‫כך‬ ‫עולה‬ ‫ריכוזו‬ ‫בדם‬ . ‫גם‬ ‫ריכוז‬ ‫החמצן‬ ‫בדם‬ ‫יורד‬ ‫עקב‬ ‫הצריכה‬ ‫המוגברת‬ ‫בתאי‬ ‫השרירים‬ . ‫תאי‬ ‫חישה‬ ‫ייחודיים‬ ‫ל‬ -CO2 ‫חשים‬ ‫את‬ ‫העלייה‬ ‫בריכוזו‬ ‫ומעבירים‬ ‫את‬ ‫המידע‬ ‫למרכז‬ ‫הלב‬ ‫במוח‬ ‫ללב‬ ‫וגורם‬ ‫לו‬ : ‫לבלוטת‬ ‫יותרה‬ ‫הכיליה‬ ‫להפריש‬ ‫את‬ ‫ההורמון‬ ‫אדרנלין‬ ‫המגיע‬ ‫ללב‬ ‫וגורם‬ ‫לו‬ : ‫המוח‬ ‫מעביר‬ " ‫הוראות‬ " ‫דרך‬ ‫מערכת‬ ‫העצבים‬ : ‫להגביר‬ ‫את‬ ‫קצב‬ ‫ההתכווצויות‬ ‫ואת‬ ‫נפח‬ ‫הפעימה‬ . ‫תפוקת‬ ‫הלב‬ ‫יכולה‬ ‫לגדול‬ ‫פי‬ 4 ‫בהשוואה‬ ‫לתפוקת‬ ‫הלב‬ ‫במצב‬ ‫מנוחה‬ . ‫כך‬ ‫נשמר‬ ‫ההומיאוסטזיס‬ ‫בגוף‬ : ‫ריכוז‬ ‫החמצן‬ ‫והפחמן‬ ‫הדו‬ - ‫חמצני‬ ‫בדם‬ ‫נשמרים‬ ‫בערכים‬ ‫התקינים‬ . ‫השרירים‬ ‫מקבלים‬ ‫חמצן‬ ‫בכמות‬ ‫הנדרשת‬ . 31
 18. 32 ‫קוצב‬ ‫הלב‬ – ‫הרחבה‬ ‫מה‬ ‫גורם‬ ‫לשרירי‬ ‫הלב‬ ‫להתכווץ‬ ? ‫בדופן‬ ‫העלייה‬ ‫הימנית‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫מצוי‬ ‫קוצב‬ ‫הלב‬ ‫הראשי‬ . ‫קוצב‬ ‫הלב‬ ‫מייצר‬ ‫דחפים‬ ‫חשמליים‬ ‫המתפשטים‬ ‫בשריר‬ ‫הלב‬ ‫דרך‬ ‫מערכת‬ ‫ההולכה‬ ‫החשמלית‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ( ‫מערכת‬ ‫סיבים‬ , ‫הדומים‬ ‫לסיבי‬ ‫עצבים‬ ), ‫ובהגיעם‬ ‫לשרירי‬ ‫החדרים‬ ‫או‬ ‫העליות‬ ‫הם‬ ‫גורמים‬ ‫להתכווצותם‬ . ‫בין‬ ‫העלייה‬ ‫לחדר‬ ‫הימני‬ ‫מצוי‬ ‫קוצב‬ ‫הלב‬ ‫המשני‬ , ‫המסייע‬ ‫לפעולת‬ ‫הקוצב‬ ‫הראשי‬ . ‫קוצב‬ ‫הלב‬ ‫מפיק‬ ‫גירויים‬ ‫באופן‬ ‫עצמאי‬ : ‫במצב‬ ‫מנוחה‬ ‫קוצב‬ ‫הלב‬ ‫מייצר‬ ‫גירויים‬ ‫בקצב‬ ‫קבוע‬ ‫של‬ ‫כשבעים‬ ‫פעם‬ ‫בדקה‬ . ‫ואולם‬ ‫הוא‬ ‫ת‬ָ‫מוּוס‬ ‫בהשפעת‬ ‫מערכת‬ ‫העצבים‬ ‫והמערכת‬ ‫ההורמונלית‬ , ‫הגורמות‬ ‫לעליית‬ ‫או‬ ‫ירידת‬ ‫קצב‬ ‫הלב‬ ‫במצבים‬ ‫שונים‬ . ‫לדוגמה‬ , ‫במצב‬ ‫פעילות‬ - ‫קצב‬ ‫הלב‬ ‫עולה‬ , ‫בזמן‬ ‫שינה‬ - ‫קצב‬ ‫הלב‬ . ‫לעתים‬ , ‫עקב‬ ‫מחלות‬ , ‫קוצב‬ ‫הלב‬ ‫נפגע‬ . ‫במקרים‬ ‫כאלה‬ , ‫משתילים‬ ‫קוצב‬ ‫לב‬ ‫מלאכותי‬ , ‫כפי‬ ‫שמתואר‬ ‫בתמונה‬ : ‫קישור‬ ‫לסרטון‬ ‫יפה‬ ‫שבו‬ ‫מראים‬ ‫את‬ ‫הליך‬ ‫השתלת‬ ‫הקוצב‬ . Shutterstock.com / Dario Sabljak 32
 19. 33 ‫קוצב‬ ‫הלב‬ 33 Fodor90/shutterstock.com
Publicidad