Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bdc412 mk

758 visualizaciones

Publicado el

MK

Publicado en: Alimentación
 • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Bdc412 mk

 1. 1. Business Model Canvas Key Partners ฟาร์มขายวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ฟาร์มผัก ฟาร์มสัตว์ จะต้องส่งวัตถุดิบเหล่านี้มาให้กับ MK Restaurant และเจ้าของพื้นที่ที่เปิดให้เช่าทาเล ที่ตั้งของ MK Key Activities Value Proposition การบริการที่ดีของพนักงาน วัตถุดิบที่มีความสดใหม่ที่ใช้ในการปรุง อาหาร พร้อมกับช่วงเวลาแห่งความสุขตั้งแต่เดินเข้า MK Restaurant การปรุงอาหารด้วยตนเอง และการอิ่มเอมกับ บรรยากาศ Key Resources พนักงานที่ผ่านการอบรมด้านการบริการ มาเป็นอย่างดี อุปกรณ์ที่มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค Value Proposition การบริการที่ดีของพนักงาน วัตถุดิบที่มีความสดใหม่ที่ใช้ใน การปรุงอาหาร พร้อมกับช่วงเวลาแห่งความสุขตั้งแต่เดินเข้า MK Restaurant การปรุงอาหารด้วยตนเอง และการอิ่มเอม กับบรรยากาศ
 2. 2. Business Model Canvas Customer Relationships การบริการที่จริงใจ ซื่อสัตย์ รวดเร็ว ใส่ใจ ของพนักงานที่มอบให้กับลูกค้า Revenue Streams รายได้หลักมาจากการขายสินค้า และบริการภายในร้าน Channels เว็บไซต์ที่มีรายละเอียดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมาย ของ MK Restaurant และมีไว้อัพเดทข่าวสาร แจ้ง รายละเอียดต่าง ๆ หรือใช้เป็นพื้นที่ สื่อกลางร้องเรียนปัญหาจากลูกค้า ข้อ ควรปรับปรุงต่าง ๆ Customer Segments ประชาชนวัยทางานที่มีพื้นฐานรายได้ระดับ Class C 18,000-50,000 บาท กลุ่มเพื่อน ครอบครัว ที่รักสุขภาพ อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศในการ ปรุงอาหารด้วยตนเอง Cost Structure ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ภาษี และต้นทุนในการ ตกแต่งร้าน
 3. 3. Think Global for Brand Plan • Customers: ลูกค้ากลุ่มเพื่อน วัยทางานซึ่งมีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป C+ • Current Markets: ประเทศไทย มีสาขาทั้งหมด 421 สาขาทั่วประเทศ • Market Size: มูลค่าทางการตลาดในปี 2560 ได้กาไรรวมทั้งหมด 2,424,846,316 บาท • New Markets: ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจากเมืองใหญ่อย่าง Tokyo โดยหวัง Market Share ที่ไปเปิดสาขาที่ปรเทศญี่ปุ่น ที่ 5% • Growing or Declining: Growing เพราะ MK Restaurant จะขยายสาขานอกจากใน ประเทศไทยแล้วยังขยายไปสาขาต่างประเทศโดยเริ่มจากประเทศญี่ปุ่น Your Market
 4. 4. Your Industry • Power Suppliers or Vendors: Supplier MK Restaurant คือ ผู้ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ ได้เปรียบทางการเกษตรเพราะพื้นที่สูงอยู่บนภูเขาไฟ MK Restaurant จึงจะเลือกซื้อวัตถุดิบจากเจ้าที่มี มาตรฐานในการผลิต เป็นออแกนิค เพื่อความสดใหม่ สะอาด ของวัตถุดิบ • Current Competitors ธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบูที่มีหลายร้านมากมายในประเทศไทย MK Restaurant มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการบริการ รสชาติ ความสดใหม่ สะอาดของอาหาร เพื่อ สุขภาพที่ดี • New Competitors ธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบู ในประเทศญี่ปุ่น เช่น Enshuuya , Zakuro Nihonbashi • Competitive Rivalry ภาพรวมของธุรกิจร้านชาบูในประเทศญี่ปุ่นแต่ละร้านจะมีจุดขายที่แตกต่างกันไป ส่วนมากแล้วจุดขายจะมุ่งเน้นไปที่ เนื้อสัตว์ แต่ MK Restaurant มุ่งเน้นไปที่สุขภาพ จุดขายหลักจึงต้องเป็นผักที่มีความสดใหม่และหลากหลายชนิด
 5. 5. • Substitute Products MK Restaurant แตกต่างที่การบริการ การตกแต่งร้าน การแต่งกาย บรรยากาศภายในร้าน ความสะอาด ใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่ใช่แค่คุณภาพ ของอาหารอย่างเดียวเท่านั้น • Power of Buyers ประชากรในประเทศญี่ปุ่นส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และคนสูงอายุเองต้องหัน มาใส่ใจด้านสุขภาพ MK Restaurant จึงตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพที่ตรงกับ ค่านิยมของร้านนั้นก็คือ Healthy มุ่งหวังอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี จึงคิดว่า น่าจะเป็นตัวเลือกในใจของผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอน Your Industry
 6. 6. Your Operating Environment Demographic Movements ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2537 ทาให้มี ประชาชนในวัยแรงงานน้อยลง MK Restaurant จึงต้องนา เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการทดแทนแรงงานคน Political Winds ประเทศญี่ปุ่นได้ออกนโยบาย Cool Japan เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เช่น ชุดประจาชาติ ตัวการ์ตูน การท่องเที่ยว MK Restaurant เลยต้อง นาจุดขายของประเทศเหล่านี้มาผสมเข้ากับธุรกิจ พนักงานจะใส่ชุด ประจาชาติ การตกแต่งภายในร้านจะเป็นบรรยากาศเหมือนอยู่ในสถานที่ ท่องเที่ยวของญี่ปุ่น Social & Cultural Shifts สังคมและวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น ประชาชนส่วนมากจะมีระเบียบวินัยสูง ตรงต่อเวลา และโหมงานหนัก MK Restaurant จึงให้ความสาคัญกับการ บริการเป็นอย่างมาก มีการอบรมพนักงานเพื่อที่จะให้มีการ บริการที่ดี ตอบโจทย์คนญี่ปุ่น Economics Indicators ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีมาก ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการบริโภค แต่ปีที่ผ่านมาอัตราเงิน เฟ้ออยู่ที่ 0.4% ต่ากว่าเป้า 2% นอกจากนั้นยังเป็นประเทศที่ขาดแคลน แรงงาน เพราะเข้าสู่สังคมสูงอายุ MK Restaurant จึงต้องหันเอา เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดแรงงานคน และเพิ่มค่าจ้างให้เหมาะสมกับ ตาแหน่งงานเพื่อที่ทางร้านจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงาน
 7. 7. Sustainable Development Goals Climate Action Mk Restaurant มีนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกภายในร้าน Life on Land MK Restaurant จะหันมาใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และมีการแยกขยะภายในร้าน และขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะถูกผ่านกระบวนการรีไซเคิลนากลับมาใช้ ใหม่ได้อีกครั้ง Industry, Innovation and Infrastructure MK Restaurant นาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทภายในร้าน เช่น หน้าจอ Touchscreen ที่อยู่ประจาแต่ละโต๊ะ เพื่อง่ายต่อการออเดอร์และลดปริมาณการ ว่าจ้างพนักงานที่ต้องคอยมาบริการดูแลภายในร้าน
 8. 8. 4Cs Company ร้าน MK Restaurant ที่จะเปิดใน ประเทศญี่ปุ่น จะเริ่มเปิดในเมืองใหญ่ อย่าง Tokyo ก่อนเป็นที่แรก โดยร้านจะ เป็นร้านอาหารประเภทชาบู Consumer ผู้บริโภควัยทางานที่มีรายได้ปานกลาง ที่ชื่น ชอบการปรุงมื้ออาหารด้วยตนเอง และใส่ใจ ในด้านสุขภาพ ชอบบริโภคอาหารที่สดใหม่ ชอบใช้เวลาบนโต๊ะอาหารร่วมกับเพื่อน ครอบครัว Competitor ร้านอาหารประเภทชาบู ที่มีหม้อต้ม ส่วนมากแล้ว ร้านชาบูในญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นโฆษณาไปที่เนื้อสัตว์ว่ามี หลายประเภท หลายเกรด ซี่งจะแตกต่างจาก MK Restaurant ที่มุ่งเน้นที่สุขภาพ ผักที่สดและอนามัย Context MK Restaurant เราใส่ใจในทุกบริบทที่ เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับทางร้านไม่ว่าจะเป็น เรื่องนโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิจของประเทศ สังคมและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น
 9. 9. PESTLE Environment: สภาพแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น มีผลพิษ น้อยมาก เพราะฉะนั้น MK Restaurant จะใส่ใจเรื่อง สภาพแวดล้อมภายในร้าน Political Economic ประเทศญี่ปุ่นในปี 2017 ที่ผ่านมามีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.4% Social: สังคมและวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น ส่วนมากแล้วจะมุ่งเน้นทาตามอะไรที่เป็นกระแส อินเทรนด์ Legal: ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ เคร่งครัดทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะเรื่อง ภาษีต่าง ๆ
 10. 10. Purpose ต้องการที่จะเห็นคนญี่ปุ่น สุขภาพดี มีความสุข จึงต้องให้การบริการที่ดี ควบคู่ไป กับอาหารอร่อยที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย พร้อมกับบรรยากาศที่ดีต่อใจ สร้าง ประสบการณ์ที่น่าจดจา ใส่ใจในพนักงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมครอบครัว เล็ก ๆ ของ MK Restaurant เต็มไปด้วยสิ่งดี ๆ ที่ไม่มี ที่สิ้นสุด Vision เราจะไม่หยุดที่จะส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าด้วยการบริการที่ดี อาหารที่อร่อย ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างโอกาส ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต Mission เสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าด้วยการบริการที่อบอุ่น กันเอง รวดเร็ว พร้อมกับ สถานที่ที่มีความสะอาด สะดวกสบาย ทันสมัย ทาให้พนักงานทุกคนมีความสุข พอใจในการทางาน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสิ่งแวดล้อม Value MK 3 H’s Healthy Happiness Home
 11. 11. Positioning การบริการ อาการสุขภาพPersonality เป็นมิตร ร่าเริง คุยเก่ง คล่องแคล่ว ว่องไว ใส่ใจคนรอบข้าง Archetype Caregiver Hero
 12. 12. Life Style Behavior Personal Motto: Work Hard Play Harder Scenario: ใกล้จะถึงเวลาเลิกงาน แต่งานยังไม่เสร็จ Requirement: ต้องการที่จะทางานให้เสร็จก่อนถึงเวลาเลิกงานตามเป้าหมาย Behaviour: จะรีบคิด รีบทา ทุกอย่างเพื่อให้ทันเวลาเลิกงาน Scenario: ใช้เวลานอกบ้านอยู่กับเพื่อน แต่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทางาน Requirement: จะอยู่กับเพื่อนถึงกี่โมงก็ได้ แต่พรุ่งนี้ต้องตื่นไปทางาน ห้ามลา Behaviour: สนุกเต็มที่กับเพื่อน โดยไม่ขอกลับก่อน จะทาให้คนอื่นกร่อย Scenario: กาลังนอนอยู่บนเตียง ต้องตื่นไปทางาน แต่เมื่อคืนกลับมาถึงบ้านดึก Requirement: จะตื่นกี่โมงก็ได้ แต่ห้ามไปทางานสาย Behaviour: Snooze นาฬิกาปลุกไปเรื่อย ๆ จนถึงนาทีที่ต้องตื่น ก็จะรีบลุกรีบทา อะไรให้เสร็จ รีบไปทางาน A DAY IN THE LIFE
 13. 13. Brand Idea “We are walking together Fighto! ” Visual Elements Language #ช่วงเวลาแห่วความสาเร็จ Painpoint Insight Internal Branding CMR Branding CSR Store Experience Product experience Website Social Network Brand Touchpoint
 14. 14. •Product range •Packaging • Category name •Identity Design Visual Elements Brand Touchpoint Internal Branding CMR Branding CSR
 15. 15. ภาคผนวก 1. Business Model Canvas • Key Partners: ฟาร์มขายวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ฟาร์มผัก ฟาร์มสัตว์ จะต้องส่งวัตถุดิบเหล่านี้มาให้กับ MK Restaurant และเจ้าของพื้นที่ที่เปิดให้เช่าทาเล ที่ตั้งของ MK Restaurant • Key Activities: ร้านอาหารประเภทชาบู (ที่มีหม้อเป็นอุปกรณ์หลักในการปรุงอาหาร) ลูกค้าสามารถปรุงอาหารด้วยตนเองประหนึ่ง เหมือนกับการประกอบอาหารที่บ้าน โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ ผักหลากหลายชนิด และเนื้อสัตว์ • Key Resources: พนักงานที่ผ่านการอบรมด้านการบริการมาเป็นอย่างดี อุปกรณ์ที่มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค • Value Proposition: การบริการที่ดีของพนักงาน วัตถุดิบที่มีความสดใหม่ที่ใช้ในการปรุงอาหาร พร้อมกับช่วงเวลาแห่งความสุขตั้งแต่ เดินเข้า MK Restaurant การปรุงอาหารด้วยตนเอง และการอิ่มเอมกับบรรยากาศ • Customer Relationships: การบริการที่จริงใจ ซื่อสัตย์ รวดเร็ว ใส่ใจ ของพนักงานที่มอบให้กับลูกค้า • Channels: เว็บไซต์ที่มีรายละเอียดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมาย ของ MK Restaurant และมีไว้อัพเดทข่าวสาร แจ้งรายละเอียด ต่าง ๆ หรือใช้เป็นพื้นที่สื่อกลางร้องเรียนปัญหาจากลูกค้า ข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ • Customer Segments: ประชาชนวัยทางานที่มีพื้นฐานรายได้ระดับ Class C 18,000-50,000 บาท กลุ่มเพื่อน ครอบครัว ที่รัก สุขภาพ อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศในการปรุงอาหารด้วยตนเอง • Cost Structure: ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ภาษี และต้นทุนในการตกแต่งร้าน • Revenue Streams: รายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบริการภายในร้าน
 16. 16. 2. Think Global for Brand Plan 2.1 Your Market • Customers: ลูกค้าประเภทครอบครัว กลุ่มเพื่อน วัยทางานซึ่งมีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป C+ • Current Markets: ประเทศไทย มีสาขาทั้งหมด 421 สาขาทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร 196 สาขา ภาคกลาง 38 สาขา ภาคตะวันตก 19 สาขา ภาคเหนือ 22 สาขา ภาคตะวันออก 44 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 55 สาขา ภาคใต้ 47 สาขา • Market Size: มูลค่าทางการตลาดในปี 2560 ได้กาไรรวมทั้งหมด 2,424,846,316 บาท ซึ่งโตกว่าปี 2559 ที่ได้กาไรรวมทั้งหมด 2,099,762,208 บาท ถือว่าเป็นธุรกิจร้านอาหารที่ใหญ่และเติบโตที่สุดในประเทศไทย • New Markets: ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจากเมืองใหญ่อย่าง Tokyo • Growing or Declining: Growing เพราะ MK Restaurant จะขยายสาขานอกจากในประเทศไทยแล้วยังขยายไปสาขา ต่างประเทศโดยเริ่มจากประเทศญี่ปุ่น 2.2 Your Industry • Power Suppliers or Vendors: Supplier หลัก ๆ ของ MK Restaurant คือ ผู้ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ได้เปรียบทางการเกษตรเพราะพื้นที่สูงอยู่บนภูเขาไฟ MK Restaurant จึงจะเลือกซื้อวัตถุดิบจากเจ้าที่มีมาตรฐานในการผลิต เป็นออแกนิค เพื่อความสดใหม่ สะอาด ของวัตถุดิบ • Current Competitors: ธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบู (ที่มีหม้อเป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบอาหาร) ที่มีหลายร้านมากมายใน ประเทศไทย แต่ฐานกลุ่มผู้บริโภคอาจจะแตกต่างจาก MK Restaurant เพราะ มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการบริการ รสชาติ ความ สดใหม่ สะอาดของอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี
 17. 17. • New Competitors: ธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบู (ที่มีหม้อเป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบอาหาร) ใน ประเทศญี่ปุ่น เช่น Enshuuya ร้านชาบูที่เน้นขายแต่เนื้อประเภทซีฟูด Imafuku ร้านชาบูที่จุดขายคือเนื้อวัว ที่มีคุณภาพดีและร้านได้รับมิสชลินสตาร์ 1 ดาว Zakuro Nihonbashi ร้านชาบูที่มีจุดขายคือหม้อทองแดง ที่ทามือและเนื้อวัวที่มีลวดลายสวยงาม • Competitive Rivalry: ภาพรวมของธุรกิจร้านชาบูในประเทศญี่ปุ่นแต่ละร้านจะมีจุดขายที่แตกต่างกันไป ส่วนมากแล้วจุดขายจะมุ่งเน้นไปที่ เนื้อสัตว์ (ส่วนมากจะเป็นเนื้อวัว) แต่ MK Restaurant มุ่งเน้นไปที่ สุขภาพ จุดขายหลักจึงต้องเป็นผักที่มีความสดใหม่และหลากหลายชนิด • Substitute Products: อาหารประเภทซูชิ อาหารประเภทผักสลัด ราเมน ( บะหมี่ญี่ปุ่น ) • Power of Buyers: ประชากรในประเทศญี่ปุ่นส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ เพราะอัตราการเกิดน้อยลง ทาให้คน วัยกลางเข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้นทุกปี และคนสูงอายุเองต้องหันมาใส่ใจด้านสุขภาพ MK Restaurant จึงตอบ โจทย์ทางด้านสุขภาพที่ตรงกับค่านิยมของร้านนั้นก็คือ Healthy มุ่งหวังอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี จึงคิดว่า น่าจะเป็นตัวเลือกในใจของผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอน
 18. 18. 2.3 Your Operating Environment • Ecological and Natural Issues: MK Restaurant สาขาใหม่ที่ญี่ปุ่นเราจะไม่มีการใช้ถุงพลาสติก เพราะ การเผ้าไห้ม ถุงพลาสติกจะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับชั้นบรรยากาศ นอกจากนั้นยังมีการแยกขยะภายในร้าน ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะ อันตราย และขยะทั่วไป • Global Forces: ภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาระดับโลก ทุกประเทศจึงให้ความสาคัญ ประเทศญี่ปุ่นก็เช่นกัน MK Restaurant จึงมี นโยบายการไม่ใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้สิ่งที่สามารถรีไซเคิลได้แทน และยังมีการแยกขยะที่ถูกวิธี ทั้งหมดนี้เพื่อลดปัญหา Pollution และ Global warming • Demographic Movements: ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2537 ทาให้มีประชาชนในวัยแรงงานน้อยลง MK Restaurant จึงต้องนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการทดแทนแรงงานคน • Political Winds: ประเทศญี่ปุ่นได้ออกนโยบาย Cool Japan เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การ ส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เช่น ชุดประจาชาติ ตัวการ์ตูน การท่องเที่ยว MK Restaurant เลยต้องนาจุดขายของ ประเทศเหล่านี้มาผสมเข้ากับธุรกิจ พนักงานจะใส่ชุดประจาชาติ การตกแต่งภายในร้านจะเป็นบรรยากาศเหมือนอยู่ในสถานที่ ท่องเที่ยวของญี่ปุ่น • Technology Trends: ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยี MK Restaurant จึงมีการใช้หน้าจอ Touchscreen ติดอยู่ ประจาแต่ละโต๊ะ ง่ายต่อการออเดอร์ ไม่มีพนักงานไปยืนเกะกะภายในร้านทาให้ร้านไม่แออัด นอกจากนั้นยังลดอัตราการว่าจ้าง พนักงานได้ เพราะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นยุคที่ขาดแคลนแรงงาน
 19. 19. • Social & Cultural Shifts: สังคมและวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น ประชาชนส่วนมากจะมีระเบียบวินัยสูง ตรงต่อเวลา และโหมงานหนัก ไม่ มีเวลาให้กับเพื่อนและครอบครัว MK Restaurant จึงให้ความสาคัญกับการบริการเป็นอย่างมาก มีการอบรมพนักงานเพื่อที่จะให้มีการ บริการที่ดี ตอบโจทย์คนญี่ปุ่น ทั้งการเสิร์ฟอาหาร และมารยาทของพนักงาน นอกจากนั้น MK Restaurant ยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการใช้ เวลาร่วมกันในกลุ่มเพื่อน ครอบครัว ในวันหยุดหรือเวลาว่างได้ • Economics Indicators: ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีมาก ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการบริโภค แต่ปีที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.4% ต่ากว่าเป้า 2% นอกจากนั้นยังเป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน เพราะเข้าสู่สังคมสูงอายุ MK Restaurant จึงต้องหันเอาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเพื่อลดแรงงานคน และเพิ่มค่าจ้างให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน เพื่อที่ทางร้านจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงาน 3. Sustainable Development Goals • Climate Action: Mk Restaurant มีนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกภายในร้าน ไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งของ ตะเกียบ ช้อน ซ้อม เพราะการ เผาไหม้ของถุงพลาสติกจะทาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกซึ่งมีผลทาให้โลกร้อนขึ้น • Life on Land: MK Restaurant จะหันมาใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และมีการแยกขยะภายในร้าน เพื่อง่ายต่อการนาขยะไปกาจัดอย่างถูก วิธี และขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะถูกผ่านกระบวนการรีไซเคิลนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เป็นการลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยรักษา ระบบนิเวศน์ได้ด้วย • Industry, Innovation and Infrastructure: MK Restaurant พยายามที่จะนาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทภายในร้าน เช่น หน้าจอ Touchscreen ที่อยู่ประจาแต่ละโต๊ะ เพื่อง่ายต่อการออเดอร์และลดปริมาณการว่าจ้างพนักงานที่ต้องคอยมาบริการดูแลภายในร้าน เนื่องจาก ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนตาแหน่งงานว่างต่อจานวนผู้หางานที่สูงขึ้น เนื่องจากกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การหาแรงงานจึงเป็นเรื่องยาก
 20. 20. • Company: ร้าน MK Restaurant ที่จะเปิดในประเทศญี่ปุ่น จะเริ่มเปิดในเมืองใหญ่อย่าง Tokyo ก่อนเป็นที่แรก โดยร้านจะเป็นร้านอาหารประเภท ชาบู คือ มีหม้อต้ม ลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบได้เองตามต้องการที่จะบริโภค ไม่ว่าจะเป็น ผัก ลูกชิ้น เนื้อสัตว์ ทิศทางในอนาคตของแบรนด์ มี เป้าหมายที่จะขยายสาขาไปในจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น • Consumer: ผู้บริโภควัยทางานที่มีรายได้ปานกลาง ที่ชื่นชอบการปรุงมื้ออาหารด้วยตนเอง และใส่ใจในด้านสุขภาพ ชอบบริโภคอาหารที่สดใหม่ ชอบใช้เวลาบนโต๊ะอาหารร่วมกับเพื่อน ครอบครัว • Competitor: ร้านอาหารประเภทชาบู ที่มีหม้อต้ม ส่วนมากแล้วร้านชาบูในญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นโฆษณาไปที่เนื้อสัตว์ว่ามีหลายประเภท หลายเกรด ซี่งจะ แตกต่างจาก MK Restaurant ที่มุ่งเน้นที่สุขภาพ ผักที่สดและอนามัย • Context: MK Restaurant เราใส่ใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับทางร้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิจของประเทศ สังคมและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น เช่น - การส่งเสริมด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน พลังงาน เช่น พลังงานไฮโดรเจน และรถยนตพลังงานไฮโดรเจน การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ การทาทุกอย่างให้โปร่งใสไม่ผิดกฎหมาย และปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับประเทศญี่ปุ่น - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยดาเนินการตามแผนเดิม คือ การปฏิรูปโครงสร้างการทางาน 4Cs
 21. 21. PESTLE • Political: MK Restaurant จะดาเนินตามนโยบาย Cool Japan คือ การนาขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ญี่ปุ่นผสมผสานเข้าไปกับธุรกิจทุกรูปแบบ ซึ่งทางร้านจะมีการตกแต่งในสไตล์ของญี่ปุ่น เช่น ต้นซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ อ่างน้าร้อน นอกจากนั้นทางร้านจะให้พนักงานทุกคนใส่ชุดประจาชาติของประเทศญี่ปุ่น นั้นก็คือ ชุดกิโมโน • Economic: ประเทศญี่ปุ่นในปี 2017 ที่ผ่านมามีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.4% ซึ่งยังต่ากว่าเป้าหมายที่ 2% อยู่มาก แต่ สัดส่วนตาแหน่งงานว่างต่อจานวนผู้หางาน ที่กาลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อัตราว่างงานของญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับต่าสุดในรอบ 23 ปี เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเริ่มขาดแคลนแรงงาน เป็นผลมาจากจานวนประชากรวัยแรงงานที่ลดลง และเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ MK Restaurant จึงต้องมีค่าแรงที่สูงเพื่อที่จะหาพนักงานมาทางานได้ • Social: สังคมและวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนมากแล้วจะมุ่งเน้นทาตามอะไรที่เป็นกระแส อินเทรนด์ เพื่อที่จะเป็น แรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมามีส่วนร่วม MK Restaurant นอกจากจะขายบรรยากาศที่สะดวก สบาย สะอาด กว้างขวาง การบริการ แต่ทางร้านยังมีลูกเล่นที่อาจทาให้เกิดความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคได้ นั้นก็คือการเต้นของพนักงานในร้าน นี่ก็ เป็นอีกเอกลักษณ์ของร้านที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมามีส่วนร่วมได้ • Technology: ประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยี MK Restaurant จึงต้องมีเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ภายในร้าน นั้นก็คือ หน้าจอ Touchscreen อยู่ประจาแต่ละโต๊ะ ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ผ่านหน้าจอนี้ จากนั้นจะมีพนักงาน เดินมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว จะไม่มีพนักงานไปยืนกดดัน ซึ่งจะทาให้บรรยากาศภายในร้านดูไม่ แออัด นอกจากนี้ยังสามารถลดอัตราการว่าจ้างได้เช่นกัน
 22. 22. • Legal: ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เคร่งครัดทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องภาษีต่าง ๆ MK Restaurant ที่ญี่ปุ่นทาง ร้านจะจ่ายภาษีที่คิดตามเปอเซ็นต์ ขึ้นอยู่กับรายได้ของทางร้าน เช่น ถ้าทางร้านมีรายได้ต่อปีมากกว่า 40,000,000 เยน อัตราภาษีที่ต้องจ่ายคือ 45% เท่ากับ ต้องจ่ายค่าภาษี 4,796,000 เยนต่อปี นอกจากนั้นยังมีค่าภาษีท้องถิ่น และประกัน สุขภาพ ที่ทางร้านต้องช่วยจ่ายให้กับพนักงานเกือบครึ่งหนึ่ง • Environment: สภาพแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นลาดับต้นๆของโลกที่มีมลพิษทางอากาศน้อยมาก และ สภาพแวดล้อมภายในเมืองแทบจะไม่มีขยะตามพื้นที่สาธารณะเลย เพราะฉะนั้น MK Restaurant ก็ไม่น้อยหน้าที่จะใส่ใจ เรื่องสภาพแวดล้อมภายในร้าน ทางร้านจะใช้วัสดุที่รีไซเคิลสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ทิชชู่ กระดาษรองแก้ว และ ภายในร้านจะไม่มีการใช้พลาสติก ไม่ว่าจะเป็น แก้ว ขวด หรือแพคเกจจิ้งตะเกียบ ทุกอย่างเราจะใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ นอกจากนั้นภายในร้านจะมีการแยกขยะ ไม่ว่าจะเป็น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก และขยะอันตราย เพื่อที่จะง่ายต่อ การทาลายและรีไซเคิล
 23. 23. 1. Purpose ต้องการที่จะเห็นคนญี่ปุ่น สุขภาพดี มีความสุข จึงต้องให้การบริการที่ดี ควบคู่ไปกับอาหารอร่อยที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย พร้อมกับบรรยากาศที่ดีต่อใจ สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจา ใส่ใจในพนักงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมครอบครัวเล็ก ๆ ของ MK Restaurant เต็มไปด้วยสิ่งดี ๆ ที่ไม่มี ที่สิ้นสุด 2. Vision เราจะไม่หยุดที่จะส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าด้วยการบริการที่ดี อาหารที่อร่อย ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ พร้อมกับเทคโนโลยี ที่ทันสมัย สร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 3. Mission เสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าด้วยการบริการที่อบอุ่น กันเอง รวดเร็ว พร้อมกับสถานที่ที่มีความสะอาด สะดวกสบาย ทันสมัย ทาให้พนักงานทุกคนมีความสุขพอใจในการทางาน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสิ่งแวดล้อม 4. Value MK Restaurant 3 H’s • Healthy ผลักดันให้คนญี่ปุ่นมีสุขภาพที่ดี และการเลือกบริโภคนั้นก็เป็นอีกปัจจัยที่จะทาให้มีสุขภาพดี MK Restaurant เราจึงยึดหลักข้อนี้ ใส่ใจในการหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารจะต้อง สด สะอาด ปลอดภัย • Happiness อยากให้คนญี่ปุ่นมีความสุขกับการกิน นอกจากรสชาติอาหารที่อร่อยสามารถสร้างความสุขได้แล้วนั้นยังมี MK Restaurant ยังมีการบริการที่ดีจากพนักงานสามารถทาให้ลูกค้ามีความสุขไปด้วยได้ และมีความสุขกับการปรุงอาหารด้วยตนเอง • Home อยากให้คนญี่ปุ่นรู้สึกเป็นตัวของตัวเองขณะที่ออกมารับประทานอาหารนอกบ้าน Feels Like Home ประหนึ่งว่าเหมือน ทาอาหารที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศ MK Restaurant จึงอบรมพนักงานให้ไม่มีการไปยืนเกะกะ กดดันลูกค้า แต่ต้องมีการบริการที่เป็น กันเองเหมือนเป็นพี่น้อง และสร้างบรรยากาศให้ดูเหมือนโต๊ะอาหารที่บ้านคุณ เพื่อที่จะนามาสู่ความสุขและสุขภาพกายและใจที่ดี
 24. 24. 6. Personality เป็นมิตร ร่าเริง คุยเก่ง คล่องแคล่ว ว่องไว ใส่ใจคนรอบข้าง 7. Archetype MK Restaurant อยู่ในประเภท Caregiver : เพราะ การบริการคือสิ่งสาคัญที่ลูกค้าอยากเห็น HRM จึงเป็นหน้าที่สาคัญที่จะ อบรมพนักงานให้ได้มาตรฐานตามที่วางไว้ มารยาทและการเอาใจใส่ คือสิ่งที่สาคัญที่สุดใน การบริการลูกค้า จะขาดข้อนี้ไปไม่ได้ Hero : MK จะเสริมสร้างกาลังใจและค่อยสนับสนุนทุกความฝันไม่ว่าเป็นสิ่งที่เล็กหรือใหญ่ เพียงแต่ลงมือทาสิ่งนั้นก็จะมาถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว “ We are walking together Fighto! ”
 25. 25. Life Style • Socio-Demographic Criteria • Gender: ทุกเพศ • Age: อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป • Income: Class C 18,000-50,000 บาท • Job: พนักงานบริษัท • Location: อาศัยอยู่ในตัวเมือง Tokyo • Psychographic Criteria • Lifestyle: เป็นคนรักความสะอาด เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา ขยันทางาน และมุ่งมั่นในเป้าหมายของชีวิต • Interest: สนใจในเรื่องการออกกาลังกาย เรื่องกีฬา และสนใจเกี่ยวกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ • Attitude and Value: เลือกบริโภค ไม่ใช่อะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นสิ่งที่ชอบและดีต่อร่างกาย • Awareness: เลือกรับรู้แต่ข้อมูลสิ่งที่ตัวเองสนใจ เช่น ร้านอาหาร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ • Intended Use: ต้องการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ร้อน สุกใหม่ สามารถปรุงอาหารได้ด้วยตนเอง
 26. 26. Behavior • Situational Criteria • User Lifestyle: ชอบออกกาลังกาย เลือกกินอาหารที่ดีต่อกับสุขภาพแต่ต้องมีรสชาติที่ดีด้วย • Requirement & Needs: ต้องการอาหารที่อร่อย คุณภาพดี การบริการที่ดี เป็นกันเอง • Advantage & Benefit: การบริการและรสชาติอาหาร คุณภาพอาหาร ต้องคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป 2.2 Behavioural Criteria Frequency of Use: ทานอาหารนอกบ้านกับเจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า สัปดาห์ละ ไม่ เกิน 3 ครั้ง User Experience: ชอบประสบการณ์ที่ดี น่าจดจา และบอกต่อได้ เช่น การบริการ บรรยากาศ รสชาติอาหาร Brand Affinity: ชอบอะไรที่สามารถดึงดูดให้เข้าไปหาได้ รู้สึกอยากมีส่วนร่วมด้วย ได้ใกล้ชิด เช่น การต้อนรับของพนักงาน การเต้นของพนักงานสร้างความสนุกสนานภายในร้าน Personal Profile อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานออฟฟิศที่อยู่ในตัวเมือง สถานภาพโสด ใช้ ชีวิตเร่งรีบในช่วงเช้าในการไปทางาน หลังเลิกงานจะมีเวลาว่าง ชอบทานอาหารกับเพื่อน ได้ใช้เวลา ร่วมกับเพื่อนพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อผ่อนคลายจากการทางาน
 27. 27. • Demand on the Product or Service ต้องการวัตถุดิบที่สด ใหม่ สะอาด และการบริการที่มี มาตรฐาน ผักที่ปลอดสารพิษ ออแกนิค ไม่มีผงชูรสอยู่ในอาหาร การบริการของพนักงานที่เป็นกันเอง และ องค์กรจะต้องส่งเสริมสิ่งแวดล้อม • Potential Pain Point ในร้านอาหารมักจะมีกลิ่นเหม็นทั่วร้าน อุปกรณ์ในร้านที่ไม่ สะอาด ไม่เป็นระเบียบ พนักงานชอบยืนกดดันลูกค้า สายตาไม่เป็นมิตร • Relevant Brand Touchpoint ตั้งแต่การต้อนรับพนักงานด้วยรอยยิ้มและน้าเสียงที่จริงใจ บรรยากาศภายในร้านที่ปราศจากกลิ่นควันอาหาร โล่ง สะอาดตา ใช้พื้นที่ได้ลงตัว เป็นระเบียบ การบริการ ที่เป็นกันเองดุจพี่น้อง จะไม่มีพนักงานยืนกดดัน จู้จี้ เกะกะ • Media Use โดยเฉลี่ยใช้เวลาในการเล่นอินเทอเน็ต วันละ 2 ชั่วโมง
 28. 28. Personal Motto Work Hard Play Harder • Scenario: ใกล้จะถึงเวลาเลิกงาน แต่งานยังไม่เสร็จ • Requirement: ต้องการที่จะทางานให้เสร็จก่อนถึงเวลาเลิกงานตามเป้าหมาย • Behavior: จะรีบคิด รีบทา ทุกอย่างเพื่อให้ทันเวลาเลิกงาน Scenario: ใช้เวลานอกบ้านอยู่กับเพื่อน แต่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทางาน Requirement: จะอยู่กับเพื่อนถึงกี่โมงก็ได้ แต่พรุ่งนี้ต้องตื่นไปทางาน ห้ามลา Behavior: สนุกเต็มที่กับเพื่อน โดยไม่ขอกลับก่อน จะทาให้คนอื่นกร่อย Scenario: กาลังนอนอยู่บนเตียง ต้องตื่นไปทางาน แต่เมื่อคืนกลับมาถึงบ้านดึก Requirement: จะตื่นกี่โมงก็ได้ แต่ห้ามไปทางานสาย Behavior: Snooze นาฬิกาปลุกไปเรื่อย ๆ จนถึงนาทีที่ต้องตื่น ก็จะรีบลุกรีบทาอะไรให้ เสร็จ รีบไปทางาน
 29. 29. A Day in the Life ตั้งแต่เช้าชาวญี่ปุ่นจะใช้เวลาในการเดินทางไปทางานให้ตรงเวลา จากนั้นก็ตั้งใจทางาน อย่างหนักเพื่อบริษัทบรรลุเป้าหมายและให้ตัวเองได้เลื่อนขั้น ซึ่งสรุปได้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่ใช้เวลา ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ในออฟฟิศ จนตอนเย็นเวลาที่หลาย ๆ คนเลิกงานและอ่อนล้าอย่างมาก ผู้คนวัยทางานส่วนมาก มักจะออกมาหาอะไรทานเพื่อกลับไปทางานรอบดึกต่อ หรือหาร้านที่เหมาะแก่การสังสรรค์ ระหว่างเจ้านายและลูกน้อง บางครั้งก็เป็นการเลี้ยงฉลองที่ขายงานให้กับลูกค้าสาเร็จ เมื่อกลับถึง บ้านพวกเขาอาจจะรีบพักผ่อนหรือบางคนก็ทางานต่อจนถึงเช้า
 30. 30. Pain pinot ชาวญี่ปุ่นจะใช้เวลาในการทางานอย่างมาก เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและให้ตัวเองได้เลื่อนขั้น ประชากรส่วนมากจึงมักมีความเครียดสะสมสูง Insight การที่เราทุ่มเทให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ เรามักจะต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยระบายความเครียด หรือใครสักคนที่ทาให้เราดีขึ้น ดังนั้นชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ในวัยทางาน มักจะรู้สึก “ โดดเดี่ยว ” ดังนั้นจึง ต้องการเพื่อนหรือคนคุยด้วย ค่อยให้กาลังใจ Brand Idea “We are walking together Fighto! ” เพราะคุณไม่สามารถที่จะกินสุกี้คนเดียวได้ เราจึงสนับสนุนให้ทุกคนใช้เวลาร่วมกับคนที่อยู่ร่วมกับ คุณ และเราจะเป็นกาลังใจให้คุณสู้ต่อไป
 31. 31. ดังนั้นจึงออกแบบ MK Restaurant ดังนี้ Visual Elements Language #ช่วงเวลาแห่วความสาเร็จ ร่วมฉลองความสาเร็จของคุณไปพร้อม กันที่ MK Category name : MK อาหารของคนรักสุขภาพ Identity Design การมองเห็น( รูป ) : การเป็นสัญญาลักษณ์ของโลโก้ MK และสีที่โดดเด่น แล้ว การตกแต่งภายในร้านที่เป็นดทนสีน้าตาลไม้ และสีเขียวของไม้ไผ่ ที่ทาให้ภายใน ร้านดูโล่งโปร่งสบายตา รสชาติของน้าซูป ที่มีให้เลือกหลายรสชาติ เช่น น้าซุปแล้วอาหารจะเปลี่ยนไป ตามฤดูกาล และ น้าต้มยาแบบไทย มีความเผ็ดหลายระดับ กลิ่น ภายในร้านจะมีกลิ่นหอมของดอกไม้ตามฤดูกาลในช่วงนั้นเช่น เป็นฤดูของ ดอกซากุระก็จะเป็นกลิ่นนั้นตลอดทั้งฤดูภายในร้าน ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย เสียง มีพลงประจาแบรนด์ MK แต่จะปรับให้แปลงให้เป็นภาษาญี่ปุ่น การสัมผัส ได้ถึงการบริการที่จริงใจของพนักงานMK และมีการเต้นที่เป็น เอกลักษณ์ และการสัมผัสถึงเบาะรองนั่งสุดพิเศษที่นุ่มผ่อนคลายกว่าร้าอหารปกติ ทั่วไป
 32. 32. Product range : MK ทาน้าผักผลไม้ และขายผักสด ส่งขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้เหล่าแม่บ้านญี่ ป่นได้นาผัดสดนาไปปรุงอาหารเองที่บ้านได้อย่าสะดวกและใกล้บ้าน อีกทั้งยังเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ให้กับMK อีกทางหึ่งด้วย Packaging : ของขวดน้าผักจะออกแบเป็นรูปทรงกระบอกไม้ไผ่ เนื่องจากสร้างความแตกต่าง น่าดึงดูดแล้ว ยังเป็นสัญญาลักษณ์ แห่งควมอายุมั่นขัญยืน ที่จะสื่อได้ว่าเมื่อคุณดื่มน้าผักจาก MK เล้วจะทาให้สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนดั่งไม้ไผ่อีกด้วย และฝาขวดน้าเมื่อนาปากไปสัมพัสตอนดื่มแล้วยังบอกอุณหภูมิในร่างกาย เป็นการวัดค่า อุณหภูมิเหมือนปรอทวัดไข้ เมือทราบว่าอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าปกติหรือไม่สบาย ควรดูแลตัวเองเป็นการ สื่อสารที่สอดคล้องกับแบนด์ในเรื่องของสุขภาพ (ถ้าไม่สบายควรดูแลตัวเอง กินผัก ผลไม้ และดืมน้าผัก ผลไม้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ) : กล่องน้าผลไม้ออกแบบ Packaging เป้นรูปผลไม้มีสีสันที่น่าสนใส ดึงดูดให้ผุ้บริดภคเกิด ความอยากซื้อได้ดี และเมื่อดื่มจนหมดแล้วสามารถน้ามาล้างทาความสะอาดแล้วใช้เป็นที่ใส่ช็ดชู่ได้อีกด้วย
 33. 33. Brand Touchpoint Store Experience Mk restaurant ได้มองถึงเทรนหลักๆของการรับประทานอาหารของคนในยุคนี้ ที่สามารถให้ทั้งเรื่องของ สุขภาพ ความอร่อย สะอาด สะดวก และปลอดภัย Mk มองว่าคนสมัยนี้หันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น Mk จึงได้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับทางร้าน Mk เปิดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่เข้ามาทานอาหารประเภทชาบู ให้ลูกค้า สามารถปรุงอาหารได้เองด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด และมีลวดลายสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน เรา สามารถเลือกสั่งวัตถุดิบได้จากหน้าจอสั่งอาหาร ไม่ต้องเรียกพนักงาน แล้วการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็ สามารถทาให้ช่วยลดปัญหาของ Human error ได้อย่างหนึ่ง Mk นั้นก็เป็นร้านอาหารประเภทชาบูที่มอบประสบ การที่ดีให้กับลูกค้าถือว่าเป็น Food restaurant with Technology ดูทันสมัยเหมาะกับ restaurant 4.0 แล้วมี การสร้างบรรยากาศร้านให้มีโทนสีที่ดูอบอุ่นมีแสงไฟโทนส้ม ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่บ้าน มีพนักงานที่ให้บริการเป็น กันเองใส่ใจลูกค้า ยิ้มแย้มต้อนรับเป็นอย่างดี แล้วนอกจากนี้แผ่นกระดาษที่รองจาน นั้นก็บอกเรื่องราวดีๆที่ประโยชน์ต่อลูกค้าอยู่เสมอ ทาให้การ รับประทานอาหารของลูกค้านั้นเพลิดเพลินไปกับบรรยกาศที่อบอุ่น และมีประสบการณ์ดีๆมอบให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มา รับประทานอาหารที่ Mk restaurant
 34. 34. Product experience - หน้าจอสั่งอาหารแบบ touch screen ที่จะบอกแคลอรี่ ในขณะที่สั่งอาหาร เรา สามารถทราบหรือรู้ก่อนที่จะสั่งอาหารว่ากี่แคลอรี่แล้ว ถ้ามากไปสามารถลดปริมาณลงได้ - ผลิตภัณที่ห่อใส่กล่องกับบ้าน จะเป็นเบนโตะรูปสัตว์ กล่องรูปเป็ด รูปผัก รูปหมู เนื่องจากว่าเบนโตะที่ญี่ปุ่นมักมีแต่เป็นกล่องสี่เหลี่ยม MK จึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรง ที่แตกต่างและน่าดึงดูด Website : ในเว็บไซต์จะมีข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆของ MK ของแต่ละช่วง มีหน้าเมนูอาหารของMKและ สามารถสั่ง Delivery ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ มีข้อมูลเกี่ยวกับ MK เช่น ประวัติความเป็น ประวัติในญี่ปุ่น รางวัลต่างๆที่ MK เคยได้รับ งาน CSR และการติดต่อ เป็นต้น มีหน้าสาหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับ MK จะมี ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงินบริษัท ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น มีกิจกรรมต่างๆที่ MK ได้จัดขึ้นเพื่อให้ ลูกค้าได้ร่วมกิจกรรม หน้าเว็บไซต์จะมีบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่น เช่น ถ้าเป็นช่วงดอกซากุระบายก็จะมีกราฟฟิ คต้นซากุระที่มีดอกซากุระบานและดอกซากุระล้วงบนหน้าจอ ช่วงที่มีหิมะก็จะเป็นหิมะ ฟร้อนต์ตัวหนังสือต่างๆ จะทาให้มีความเป็นญี่ปุ่นมากที่สุด Social Network : จะมี Facebook InstragramและLine@ จะลงข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆของ MK เป็นเพื่อนที่ร่วมกิจกรรมในบางกิจกรรม และสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับทาง MK ได้
 35. 35. MK จะเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรปลูกผักตามฟาร์มขนาดเล็ก โดยการให้ ฟาร์มที่ปลูกผักนั้นเข้ามาเป็น supply ของ MK อย่างยั้งยืน โดยการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมต่อ เกษตรกรที่นาผักมาส่งให้กัน MK MK จะให้ความรู้เรื่องการปลูกผัก ให้ได้ผลผลิตที่ดีและร่วมสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่าง เช่น วัสดุอุปกรที่ขาดแคลนในการทาการเกษตร เพื่อผลผลิตที่ยั้งยืน และเป็นการเพิ่มรายได้อย่ายั้งยืนให้กับ เกษตรกรม และเพื่อกระจายรายให้เป็นการช่วยเหลือกันเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีร่วมกัน เรา MK ภายใต้องค์กรที่ต้องการจะทา CSR พี่ช่วยโลกให้เกิดความยั้งยืนแล้วเป็นระเบียบ เรียบน้อยมากขึ้น และโครงการที่เราอยากจะนามาต่อยอด โดนการสนับสนุน การ ลดเศษอาหาร และ นามาทาให้มีประโยชน์พื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุให้ MK store มีเครื่องทาเศษ อาหารให้ย่อยสลาย เพื่อนาาใช่ประโชยน์ หรือทาให้เศษอ่านหารย่อยสลายง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นก่รเพิ่มภาพลักษณ์ที่ ดีต่อสังคสมาดต CSR
 36. 36. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1.มากิ ยามากิ 1570317584 No.10 2. ศิริลักษณ์ โสภา 1570317592 No.11 3. ภัฏฏิ ปรัชญาภราดร 1580303871 No.15 4. กฤษธเนศ มะยุโรวาศ 1580306585 No. 17 5. เชษฐิรภัทร อยู่ดี 1580313813 No.29 6. รัชนก ดวงเกิด 1580315123 No.30 7. ไตรภพ เลยานนท์ 1580321832 No.38 8. วริทธิ์ธร รัตนวิเชียร 1590316608 No.41

×