Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2014.(20)

Más de יהושע גלעד(20)

Publicidad

מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2014.

 1. ‫שלנו‬ ‫באתר‬ ‫בקרו‬gilaad1@co.il !‫ולהנהיג‬ ‫להוביל‬ ‫להשפיע‬ ‫שרוצות‬ ‫הנשים‬ ‫לכל‬ ‫מאד‬ ‫הרבה‬ ‫כמו‬ , ‫ומיוחדת‬ ‫מרתקת‬ ‫הלמידה‬ ‫מטעם‬ ‫לטעום‬ ‫מוזמנות‬ ‫אתן‬ ‫וחברות‬ ‫ארגונים‬ (!)‫מאד‬ ‫בהרבה‬ ‫ועובדות‬ ‫ועובדים‬ ‫ומנהלות‬ ‫מנהלים‬ ‫משמעותית‬ ‫למידה‬ ‫חווית‬ ‫וחוו‬ ‫השתתפו‬ ‫שכבר‬‫בסדנאות‬ODT- !‫הבדל‬ ‫שעושה‬ ‫חוויתית‬ ‫למידה‬
 2. ‫אנחנו‬ ‫מי‬‫אנחנו‬ ‫מי‬ •‫חברת‬‫גלעד‬‫גלעד‬–‫ארגוני‬ ‫לפתוח‬ ‫יעוץ‬‫ארגוני‬ ‫לפתוח‬ ‫יעוץ‬‫בתחום‬ ‫מתמחה‬ ,‫עסקית‬ ,‫ניהולית‬ :‫מנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫פיתוח‬ ‫מזה‬ ,‫וחברתית‬ ‫קהילתית‬ ,‫חינוכית‬30.‫שנים‬ •‫גם‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬ ,‫שלנו‬ ‫ההכשרה‬ ‫תכניות‬ ‫במסגרת‬ ‫סדנאות‬O.D.T.‫ומנהיגות‬ ‫ניהול‬ ‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬ •‫נשים‬ ‫להעצמת‬ ‫ייחודיות‬ ‫סדנאות‬ ‫פיתחנו‬‫להעצמת‬ : ‫בכל‬ ‫וההשפעה‬ ‫הרתימה‬ ,‫המנהיגות‬ ,‫ההובלה‬ ‫יכולות‬ ‫משפיע‬ ‫גורם‬ ‫להיות‬ ‫תרצנה‬ ‫נשים‬ ‫שבהן‬ ‫חיים‬ ‫מרחב‬ .‫ומוביל‬ ‫מעצב‬ •‫חברת‬‫גלעד‬‫גלעד‬–‫ארגוני‬ ‫לפתוח‬ ‫יעוץ‬‫ארגוני‬ ‫לפתוח‬ ‫יעוץ‬‫בתחום‬ ‫מתמחה‬ ,‫עסקית‬ ,‫ניהולית‬ :‫מנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫פיתוח‬ ‫מזה‬ ,‫וחברתית‬ ‫קהילתית‬ ,‫חינוכית‬30.‫שנים‬ •‫גם‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬ ,‫שלנו‬ ‫ההכשרה‬ ‫תכניות‬ ‫במסגרת‬ ‫סדנאות‬O.D.T.‫ומנהיגות‬ ‫ניהול‬ ‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬ •‫נשים‬ ‫להעצמת‬ ‫ייחודיות‬ ‫סדנאות‬ ‫פיתחנו‬‫להעצמת‬ : ‫בכל‬ ‫וההשפעה‬ ‫הרתימה‬ ,‫המנהיגות‬ ,‫ההובלה‬ ‫יכולות‬ ‫משפיע‬ ‫גורם‬ ‫להיות‬ ‫תרצנה‬ ‫נשים‬ ‫שבהן‬ ‫חיים‬ ‫מרחב‬ .‫ומוביל‬ ‫מעצב‬
 3. !...‫מנהיגות‬ ‫להיות‬ ‫שנולדו‬ ‫נשים‬ ‫יש‬ •!!......‫זאת‬ ‫גילו‬ ‫שטרם‬ ‫נשים‬ ‫כאלו‬ ‫ויש‬ •‫העצמה‬ ‫של‬ ‫,אפשרות‬ ‫הנשים‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫פותחים‬ ‫אנו‬ .‫שבתוכה‬ ‫המנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫וגילוי‬ ,‫אישית‬ •‫העצמי‬ ‫לביטוי‬ ‫להגיע‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫בפני‬ ‫פותחים‬ ‫אנו‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫חוויתית‬ ‫בחייה,הזדמנות‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬ ,‫המלא‬ ‫הסביבה‬ ‫זו‬ .‫לחייה‬ ‫הראויה‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫ליצור‬ ‫רצונותיך‬ ‫ערכיה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אותך‬ ‫מעצבת‬ ,‫בה‬ ‫בוחרת‬ ‫שהיא‬ .‫ואמונותיה‬
 4. ?‫לכן‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫אנחנו‬ ‫מי‬?‫לכן‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫אנחנו‬ ‫מי‬ •‫סדנת‬ ‫לקיים‬ODT.‫המנהיגות‬ ‫יכולות‬ ‫ופיתוח‬ ‫ולגילוי‬ ,‫הנשית‬ ‫הרוח‬ ‫להעצמת‬ •‫יועצים‬ .‫מנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬ ‫ומאמנות‬ ‫מאמנים‬ ‫מנחים‬ ‫הסדנאות‬ ‫את‬ .‫איכותי‬ ‫וידע‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫ארגוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫ויועצות‬ •‫מקצועית‬ ‫היא‬ ‫ההנחיה‬ ‫יכולת‬‫ביותר‬ ‫גבוהה‬ ‫וברמה‬‫)יעידו‬200,000‫איש‬ ‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬ ‫במרכז‬ ‫שלנו‬ ‫בתכניות‬ ‫שהשתתפו‬ ‫וארגונים‬ ‫חברות‬ ‫ממאות‬ -‫ב‬ ‫קדומים‬ ‫בנאות‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬7.(‫האחרונות‬ ‫שנים‬ •‫מחויבים‬ ‫אנו‬.‫שלנו‬ ‫והאימון‬ ‫ההדרכה‬ ‫בתכניות‬ ‫ללקוחותינו‬ ‫גבוה‬ ‫ערך‬ ‫למתן‬ •‫הסדנה‬ ‫והנחית‬ ‫שהאימון‬ ‫וניתן‬ ,‫המזמין‬ ‫ולבקשות‬ ‫לצרכי‬ ‫מותאמת‬ ‫תכנית‬ ‫כל‬ ODT.‫ואתכן‬ ‫מארגונכם‬ ‫מנחות‬ ‫עם‬ ‫במשותף‬ ‫יעשו‬ •‫סדנת‬ ‫לקיים‬ODT.‫המנהיגות‬ ‫יכולות‬ ‫ופיתוח‬ ‫ולגילוי‬ ,‫הנשית‬ ‫הרוח‬ ‫להעצמת‬ •‫יועצים‬ .‫מנהיגות‬ ‫וכישורי‬ ‫יכולות‬ ‫לפיתוח‬ ‫ומאמנות‬ ‫מאמנים‬ ‫מנחים‬ ‫הסדנאות‬ ‫את‬ .‫איכותי‬ ‫וידע‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫ארגוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫ויועצות‬ •‫מקצועית‬ ‫היא‬ ‫ההנחיה‬ ‫יכולת‬‫ביותר‬ ‫גבוהה‬ ‫וברמה‬‫)יעידו‬200,000‫איש‬ ‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬ ‫במרכז‬ ‫שלנו‬ ‫בתכניות‬ ‫שהשתתפו‬ ‫וארגונים‬ ‫חברות‬ ‫ממאות‬ -‫ב‬ ‫קדומים‬ ‫בנאות‬ ‫הטבע‬ ‫בשמורת‬7.(‫האחרונות‬ ‫שנים‬ •‫מחויבים‬ ‫אנו‬.‫שלנו‬ ‫והאימון‬ ‫ההדרכה‬ ‫בתכניות‬ ‫ללקוחותינו‬ ‫גבוה‬ ‫ערך‬ ‫למתן‬ •‫הסדנה‬ ‫והנחית‬ ‫שהאימון‬ ‫וניתן‬ ,‫המזמין‬ ‫ולבקשות‬ ‫לצרכי‬ ‫מותאמת‬ ‫תכנית‬ ‫כל‬ ODT.‫ואתכן‬ ‫מארגונכם‬ ‫מנחות‬ ‫עם‬ ‫במשותף‬ ‫יעשו‬
 5. -‫ל‬ ‫אפשריות‬ ‫מטרות‬-‫ל‬ ‫אפשריות‬ ‫מטרות‬O.D.TO.D.T ‫נשים‬ ‫מנהיגות‬ ‫ופיתוח‬ ‫להעצמת‬‫נשים‬ ‫מנהיגות‬ ‫ופיתוח‬ ‫להעצמת‬ -‫ל‬ ‫אפשריות‬ ‫מטרות‬-‫ל‬ ‫אפשריות‬ ‫מטרות‬O.D.TO.D.T ‫נשים‬ ‫מנהיגות‬ ‫ופיתוח‬ ‫להעצמת‬‫נשים‬ ‫מנהיגות‬ ‫ופיתוח‬ ‫להעצמת‬ •‫האישה‬ ‫של‬ ‫האישית‬ ‫ההשפעה‬ ‫בדפוסי‬ ‫מרתקות‬ ‫תובנות‬ ‫גילוי‬. •?‫היא‬ ‫מה‬ ‫מנהיגות‬ •.‫וחסרונן‬ ‫יתרונן‬ ?‫מזהים‬ ‫שאנו‬ ‫אפקטיביים‬ ‫מנהיגות‬ ‫סגנונות‬ •‫שלכן‬ ‫האנושית‬ ‫והרתימה‬ ‫ההקשבה‬ ‫ביכולות‬ ‫והשפעה‬ ‫ניהול‬ •.‫ותוקפנות‬ ‫התנגדויות‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ •.(‫חברים‬ ,‫עבודה‬ ,‫)משפחה‬ ‫בצוות‬ ‫והשפעה‬ ‫הנעה‬ ‫תפקוד‬ •!.....‫והמחיר‬ !...‫הרווח‬ – ‫הנשית‬ ‫ההשפעה‬ ‫עוצמת‬ •.(‫ובחיים‬ ‫שלכן)בעבודה‬ ‫החיים‬ ‫במרחב‬ ‫נוספים‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬ •.‫המשתתפות‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫והעצמת‬ ‫העמקה‬ •‫ומנהיגות‬ ‫העצמה‬ ‫אתכן,בהקשר‬ ‫שמעניינת‬ ‫ודילמה‬ ‫סוגיה‬ ‫וכן,כל‬ .‫נשים‬ •‫האישה‬ ‫של‬ ‫האישית‬ ‫ההשפעה‬ ‫בדפוסי‬ ‫מרתקות‬ ‫תובנות‬ ‫גילוי‬. •?‫היא‬ ‫מה‬ ‫מנהיגות‬ •.‫וחסרונן‬ ‫יתרונן‬ ?‫מזהים‬ ‫שאנו‬ ‫אפקטיביים‬ ‫מנהיגות‬ ‫סגנונות‬ •‫שלכן‬ ‫האנושית‬ ‫והרתימה‬ ‫ההקשבה‬ ‫ביכולות‬ ‫והשפעה‬ ‫ניהול‬ •.‫ותוקפנות‬ ‫התנגדויות‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ •.(‫חברים‬ ,‫עבודה‬ ,‫)משפחה‬ ‫בצוות‬ ‫והשפעה‬ ‫הנעה‬ ‫תפקוד‬ •!.....‫והמחיר‬ !...‫הרווח‬ – ‫הנשית‬ ‫ההשפעה‬ ‫עוצמת‬ •.(‫ובחיים‬ ‫שלכן)בעבודה‬ ‫החיים‬ ‫במרחב‬ ‫נוספים‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬ •.‫המשתתפות‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫והעצמת‬ ‫העמקה‬ •‫ומנהיגות‬ ‫העצמה‬ ‫אתכן,בהקשר‬ ‫שמעניינת‬ ‫ודילמה‬ ‫סוגיה‬ ‫וכן,כל‬ .‫נשים‬
 6. - ‫קדומים‬ ‫נאות‬‫הלאומית‬ ‫השמורה‬ ‫ישראל‬ ‫במקורות‬ ‫הארץ‬ ‫טבע‬ ‫של‬)(‫שמן‬ ‫בן‬ ‫ביער‬ ‫סדנאות‬ ‫לקיום‬ ‫אפשרי‬ ‫מקום‬‫סדנאות‬ ‫לקיום‬ ‫אפשרי‬ ‫מקום‬ODTODT ‫צוות‬ ‫ולפיתוח‬ ‫למנהיגות‬ ‫במרכז‬‫צוות‬ ‫ולפיתוח‬ ‫למנהיגות‬ ‫במרכז‬
 7. ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫להכין‬ , ‫להשיגן‬ ‫רוצה‬ ‫שאת‬ ‫מטרות‬ ‫ולבחור‬ ‫לסמן‬ ,‫חזון‬ ‫לגבש‬ ‫עליך‬ ‫כמנהיגה‬ ‫בעצמך‬ ‫האמון‬ ‫וחיזוק‬ ‫אחרים‬ ‫אמון‬ ‫לרכוש‬ ‫כדי‬ ,‫ביצועים‬ ‫ולתרגל‬ ‫ו....להתאמן‬.
 8. :‫לבד‬ ‫לא‬ ‫את‬,‫והסיוע‬ ,‫התמיכה‬ ‫קבוצת‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫צרי‬ .‫התנגדויות‬ ‫מול‬ ‫המתמודד‬ ‫למנהיג‬ ‫נדרשות‬ ‫שכה‬ ‫אנרגיות‬ ‫לך‬ ‫שתתן‬ .‫לאופק‬ ‫מעבר‬ ‫במעופן‬ ‫הבר‬ ‫אווזי‬ ‫מלהקת‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫עלינו‬
 9. !‫הפתעה‬ ....‫מהרועות‬ ‫ובעיקר‬ – ?‫מהרועים‬ ‫מנהיגות‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬ !?‫לבד‬ ‫צאן‬ ‫ראשי‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫עדר‬ ‫ולהנהיג‬ ‫להוביל‬ ‫הרועה‬ ‫מצליחה‬ ‫כיצד‬ !‫לגלות‬ ‫מאד‬ ‫מעניין‬ ? ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫או‬ ,?‫צאן‬ ‫עדר‬ ‫להנהיג‬ ‫נדרשות‬ ‫תכונות‬ ‫אלו‬
 10. ?‫ומנהיגות‬ ‫השפעה‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫שגם‬ ‫גברים‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫איך‬?‫ומנהיגות‬ ‫השפעה‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫שגם‬ ‫גברים‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫איך‬ ?‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬ - '‫הורס‬ ‫'מאבק‬ ‫ב‬ ‫ולא‬ '‫בונה‬ ‫'מאבק‬ ‫ב‬ ‫המנהיגות‬ ‫מאבק‬ ‫את‬ ‫לנהל‬?‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬ - '‫הורס‬ ‫'מאבק‬ ‫ב‬ ‫ולא‬ '‫בונה‬ ‫'מאבק‬ ‫ב‬ ‫המנהיגות‬ ‫מאבק‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ .‫וההובלה‬ ‫המנהיגות‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ,‫משמעותי‬ ‫במאבק‬ ‫צורך‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬.‫וההובלה‬ ‫המנהיגות‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ,‫משמעותי‬ ‫במאבק‬ ‫צורך‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬
 11. ‫צורכי‬ ‫למימוש‬ ‫ומחויבות‬ ‫בחירה‬ ‫זו‬ ‫להנהיג‬ ?‫בחירתך‬ ‫זו‬ ‫האם‬ ‫,הארגון‬ ‫הקהילה,החברה‬ ‫צורכי‬ ‫למימוש‬ ‫ומחויבות‬ ‫בחירה‬ ‫זו‬ ‫להנהיג‬ ?‫בחירתך‬ ‫זו‬ ‫האם‬ ‫,הארגון‬ ‫הקהילה,החברה‬
 12. ‫תפיסת‬ ‫.והבחנת‬ ‫בצוות‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ ‫בניהול‬ ‫מצוינות‬ ‫והמשאב‬ ‫'הבור‬ ‫באימון‬ - ‫בצוות‬ ‫המנהיגות‬ ‫תפקיד‬' ?‫זמן‬ ‫פסק‬ ‫מבקשת‬ ‫היא‬ ‫למה‬
 13. . ‫נשים‬ ‫מנהיגות‬ ‫תובנות‬ ‫מהשדה.סיור‬ ‫צומחת‬ ‫מנהיגות‬
 14. ‫עם‬ ‫ללכת!.....התמודדות‬ ‫רוצות‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ?‫עושים‬ ‫מה‬ ‫צ'יק‬ -?‫מנהיגות‬ ‫תתפוס‬ ‫מי‬ .‫צאן‬ ‫העדר‬ ‫בהובלת‬ ‫ומשבר‬ ‫התנגדויות‬ – '‫ד‬ ‫פסוק‬ '‫כג‬ ‫פרק‬ ‫תהילים‬ ‫בספר‬ ‫נאמר‬ – '‫ינחמוני‬ ‫המה‬ ‫ומשענתך‬ ‫'שבטך‬ ?‫הנשים‬ ‫המנהיגות‬ ‫בהיבט‬ ‫זה‬ ‫פסוק‬ ‫משמעות‬ ‫מה‬
 15. :‫גדול‬ ‫ראש‬ ‫תפסה‬‫פורמלי‬ ‫תפקיד‬ ‫איננו‬ ‫מנהיגות‬ ?‫המנהיגות‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ‫בהתמודדות‬ ‫והסיכוי‬ ‫הסיכון‬ .‫ואומץ‬ ‫יושרה‬ ,‫אנושיות‬ ,‫מקצועיות‬ - ‫פנימיים‬ ‫שלה‬ ‫הסמכות‬ ‫מקורות‬ .‫יוצרים‬ ‫מנהיגות‬ .‫שמקבלים‬
 16. ‫כך‬ ‫שכל‬ ‫האמינות‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫דעת‬ ‫ושיקול‬ ‫רוגע‬ ,‫עצמי‬ ‫ביטחון‬ ‫הקרנת‬ .‫שלה‬ ‫המרכזי‬ ‫הנכס‬ ‫הוא‬ ,‫מונהגה‬ ‫של‬ ‫האמון‬ .‫למנהיגה‬ ‫נדרשת‬
 17. ‫התנ"כי‬ ‫הקייטרינג‬ ‫וניהול‬ ‫הקמת‬‫התנ"כי‬ ‫הקייטרינג‬ ‫וניהול‬ ‫הקמת‬ •. ‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫ומחויבות‬ ‫ערבות‬ ,‫יצירתיות‬ •.‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫לאפקטיביות‬ ‫התכנון‬ ‫חשיבות‬ •.‫וערכים‬ ‫מיומנויות‬ ‫ידע‬ ‫והקנית‬ ‫שרות‬ ,‫שיווק‬ .....?‫כוסברה‬ ‫בתנ"ך‬ ‫מוזכר‬ ‫איפה‬ .....!?‫תנכ"י‬ ‫פנקייק‬ ‫עושים‬ ‫איך‬ ,‫תגיד‬ :‫ממני‬ ‫לקנות‬ ‫מוכן‬ ‫מי‬ ?‫יהושפט‬ ‫סלט‬ ‫'שפית‬ ‫לכם‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ '‫בצוות‬ '‫'שפה‬-? "! - "‫תאכל‬ ‫שבשלת‬ ‫מה‬"! - "‫תאכל‬ ‫שבשלת‬ ‫מה‬
 18. ‫במשימה‬ ‫ודבקות‬ ‫נחישות‬ .‫ראש‬ ‫ולהרים‬ ‫לפרוח‬ ‫לדעת‬ .‫קשים‬ ‫בתנאים‬ ‫גם‬ ‫לשרוד‬ ‫יכולת‬ ‫של‬ ‫החשובות‬ ‫המנהיגות‬ ‫תכונות‬ ‫אלו‬ .‫וענווה‬ ‫צניעות‬ ‫עם‬5SIGMA!‫הרקפת‬ ‫כמו‬ ‫ממש‬
 19. ‫רעננים‬ ‫מים‬ ‫מקור‬ , ‫כמו‬ ‫היא‬ ‫מנהיגות‬ ....‫חם‬ ‫ביום‬ ‫הצמא‬ ‫לאדם‬ ‫וזכים‬ , ‫מנהיגה‬ ‫להיות‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫אם‬ .‫מידי‬ ‫תגמול‬ ‫וללא‬ ,‫לנתינה‬ ‫מוכנה‬ ‫היי‬ !?‫המנהיגות‬ ‫היא‬ ‫מה‬ .‫האנשים‬ ‫אל‬ ‫לכי‬ .‫מהם‬ ‫למדי‬ !‫אותם‬ ‫אוהבי‬ .‫יודעים‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫התחילי‬ !‫להם‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫בני‬ ‫הטובים‬ ‫אולם‬ ,‫שבמנהיגים‬ ,‫תפקידם‬ ‫הושלם‬ ‫כאשר‬ ,‫נעשתה‬ ‫עבודתם‬ :‫יאמרו‬ ‫האנשים‬ ."!!...‫בעצמנו‬ ‫זאת‬ ‫"עשינו‬ ‫בן‬ ‫גם‬ ‫עתיק‬ ‫סיני‬ ‫)פתגם‬2000(‫שנה‬ ?‫מהאנטליה‬ ‫אנשים‬ ‫הנעת‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫ומה‬
 20. ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫אשמח‬ ‫סדנאות‬ ‫עבורכן‬ ‫ולהתאים‬ODT :‫בארץ‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ .‫והעסקיים‬ ‫המקצועיים‬ ‫ביחסים‬ ‫ואמינות‬ ‫הגינות‬ ‫גלעד‬ (‫)צ'יק‬ ‫יהושע‬‫גלעד‬ (‫)צ'יק‬ ‫יהושע‬ ‫בכיר‬ ‫ארגוני‬ ‫יועץ‬‫בכיר‬ ‫ארגוני‬ ‫יועץ‬ ‫בסדנאות‬ ‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬ ‫בכיר‬ ‫מאמן‬‫בסדנאות‬ ‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬ ‫בכיר‬ ‫מאמן‬ODTODT :‫טלפון‬:‫טלפון‬052-3356699052-335669908-857124108-8571241 : ‫מייל‬: ‫מייל‬gilaad@inter.net.ilLgilaad@inter.net.ilL ‫אתר‬‫אתר‬::www.gilaad1.co.ilwww.gilaad1.co.il
 21. ‫סדנאות‬ ‫מנחים‬ ‫אנו‬‫סדנאות‬ ‫מנחים‬ ‫אנו‬ODTODT‫לפיתוח‬‫לפיתוח‬ , ,‫צוותים‬ ‫מנהלים‬, ,‫צוותים‬ ‫מנהלים‬‫מכירות‬ ‫שרות‬‫מכירות‬ ‫שרות‬ :‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫ותפעול‬:‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫ותפעול‬ , ,‫בכרמל‬ ‫בגליל‬, ,‫בכרמל‬ ‫בגליל‬,‫במרכז‬ ‫בנגב‬,‫במרכז‬ ‫בנגב‬-- ‫אימוני‬ ‫לכם‬ ‫נתאים‬‫אימוני‬ ‫לכם‬ ‫נתאים‬ODTODT‫לפי‬‫לפי‬ .‫שלכם‬ ‫הצרכים‬.‫שלכם‬ ‫הצרכים‬ , :‫יפו‬ ‫נמל‬ ‫ימי‬ ‫קאיק‬ ‫במועדון‬ ‫בקיץ‬, :‫יפו‬ ‫נמל‬ ‫ימי‬ ‫קאיק‬ ‫במועדון‬ ‫בקיץ‬ ,‫בירדן‬ ‫בהרצליה‬ ‫במרינה‬ ‫ביאכטות‬,‫בירדן‬ ‫בהרצליה‬ ‫במרינה‬ ‫ביאכטות‬
Publicidad