Publicidad

השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק חדש תשעה

מנהל החברה יועץ ארגוני בכיר, מאמן בכיר לפיתוח מנהיגות בניהול en גלעד- יעוץ לפיתוח ארגוני.
29 de Jun de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק חדש תשעה(20)

Más de יהושע גלעד(20)

Publicidad

השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק חדש תשעה

 1. ‫התכנית‬ ‫מטרות‬ 1.‫אפקטיבי‬ ‫פרטני‬ ‫שעור‬ ‫לקיום‬ ‫מורים‬ ‫להכשיר‬. 2.‫של‬ ‫והחברתיות‬ ‫הלימודיות‬ ‫יכולות‬ ‫בפיתוח‬ ‫לראות‬ ‫מורים‬ ‫להכשיר‬ ‫המרכזי‬ ‫היעד‬ ‫את‬ ‫התלמיד‬. 3.‫גם‬ ‫אפקטיבית‬ ‫לימודים‬ ‫תכנית‬ ‫לקיום‬ ‫המורים‬ ‫את‬ ‫להכשיר‬ ‫קטנות‬ ‫בקבוצות‬('‫הנבחרת‬'.) 4.‫הפדגוגיים‬ ‫הפעולה‬ ‫ודפוסי‬ ‫המורים‬ ‫של‬ ‫החשיבה‬ ‫דפוסי‬ ‫שינוי‬ ‫בכיתה‬ ‫בשיעור‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שיבוא‬,‫ובהוראה‬ ‫הפרטנית‬ ‫בהוראה‬ ‫קטנות‬ ‫בקבוצות‬. 5.‫עם‬ ‫החינוכי‬ ‫המפגש‬ ‫להעצמת‬ ‫למורה‬ ‫ואימון‬ ‫הנחיה‬ ‫כלי‬ ‫הקנית‬ ‫תלמידיו‬.
 2. ‫הזמנה‬ ‫חינוכית‬ ‫מצוינות‬ ‫מיזם‬ ‫להובלת‬ ‫ברפורמת‬‫ואופק‬ ‫לתמורה‬ ‫עוז‬‫חדש‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬/‫הספר‬ ‫בית‬ ‫חינוכית‬ ‫למצוינות‬ ‫דרך‬ ‫פריצת‬ ‫יוצרת‬ ‫שינוי‬ ‫ומנהיגים‬ ‫המובילים‬ ‫מורים‬ ‫של‬ ‫חינוכי‬-‫תלמידיהם‬ ‫להצלחת‬ ‫ובתמיכת‬ ‫החינוכי‬ ‫הצוות‬ ‫בהנהגת‬ ‫ההורים‬!
 3. •‫כל‬‫תלמיד‬‫להצליח‬ ‫רוצה‬. •‫כל‬‫תלמיד‬‫ואחראי‬ ‫טוב‬ ‫הוא‬. •‫להצליח‬ ‫רוצים‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫המורים‬,‫יצליחו‬ ‫שתלמידיהם‬ ‫רוצים‬ ‫בהצלחת‬ ‫גאים‬ ‫יהיו‬ ‫ושההורים‬‫תלמידיהם‬. •‫להעצמת‬ ‫חדשות‬ ‫ואפשרויות‬ ‫חדש‬ ‫הזדמנויות‬ ‫חלון‬ ‫פותחת‬ ‫חדש‬ ‫אופק‬ ‫פרטניים‬ ‫בשעורים‬ ‫להצלחתם‬ ‫תלמידים‬ ‫ואימון‬(‫הפרט‬ ‫אימון‬)‫ובקבוצות‬ ‫קטנות‬(‫מצליחים‬ ‫תלמידים‬ ‫נבחרת‬.) •‫ויכולת‬ ‫מוטיבציה‬ ‫פיתוח‬ ‫שתכליתו‬ ‫תלמידים‬ ‫לאימון‬ ‫מורים‬ ‫לאמן‬ ‫ניתן‬ ‫תלמיד‬ ‫לכל‬ ‫אישית‬ ‫למידה‬. •‫בתהליך‬ ‫ותומך‬ ‫חשוב‬ ‫תפקיד‬ ‫להורים‬.
 4. ‫התלמידים‬‫איך‬ ‫יודעים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫והמבוגרים‬ ‫להצליח‬. ‫התלמידים‬‫להצליח‬ ‫איך‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫לפעמים‬ ‫בלימודים‬..... ‫להצליח‬ ‫איך‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫לפעמים‬ ‫ההורים‬ ‫כמחנכים‬..... ‫עם‬ ‫להצליח‬ ‫איך‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫לפעמים‬ ‫המורים‬ ‫וגם‬ ‫מהתלמידים‬ ‫חלק‬......
 5. •‫תלמיד‬‫הצלחתו‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫וביכולתו‬ ‫בכישוריו‬ ‫המכיר‬,‫מאמין‬ ‫מתחזקת‬ ‫התמודדותו‬ ‫ויכולת‬ ‫בעצמו‬. •‫תלמיד‬‫ברורה‬ ‫מטרה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬,‫יודע‬ ‫שהוא‬ ‫ביצוע‬ ‫וכלי‬ ‫ברורה‬ ‫דרך‬ ‫להפעילם‬-‫להצליח‬ ‫יכול‬. •‫כל‬ ‫אצל‬ ‫לפתח‬ ‫ניתן‬‫תלמיד‬‫ומנהיגות‬ ‫לניהול‬ ‫אחריות‬ ‫של‬ ‫יכולת‬ ‫בלימודים‬ ‫להצלחתו‬ ‫אישית‬,‫במשפחה‬,‫ובחיים‬ ‫בקהילה‬. •‫אמונת‬ ‫את‬ ‫מאד‬ ‫מחזקת‬ ‫בלימודים‬ ‫הצלחה‬‫התלמיד‬‫בעצמו‬ ‫עתידו‬ ‫בונה‬ ‫כאדם‬ ‫אותו‬ ‫ויוצרת‬,‫בהישגיו‬ ‫מאושר‬. •‫תלמיד‬‫מאושר‬,‫בעצמם‬ ‫הגאים‬ ‫מאושרים‬ ‫הורים‬ ‫יוצר‬‫ותלמידם‬. •‫אלו‬ ‫את‬ ‫אלו‬ ‫מחזקים‬ ‫ואלו‬. •‫הנר‬ ‫אור‬ ‫כמו‬:‫חסר‬ ‫אינו‬ ‫וזה‬ ‫מאיר‬ ‫זה‬.
 6. ‫יוצר‬ ‫לתמורה‬ ‫עוז‬‫חדשים‬ ‫תנאים‬ •‫רפורמת‬‫לתמורה‬ ‫עוז‬‫שמה‬‫פדגוגית‬ ‫כמטרה‬ ‫לה‬:‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫וההבנה‬ ‫החשיבה‬ ‫יכולות‬. •‫תהליך‬'‫בלימודים‬ ‫הצלחה‬ ‫אימון‬,'‫בפיתוח‬ ‫חדשות‬ ‫אפשרויות‬ ‫יוצר‬ ‫של‬ ‫החשיבה‬ ‫תהליכי‬‫התלמידים‬. •‫קטנות‬ ‫בקבוצות‬ ‫והלמידה‬ ‫הפרטניים‬ ‫השעורים‬ ‫מסגרת‬,‫התנאים‬ ‫הם‬ ‫ליישום‬ ‫הראויים‬"‫בלימודים‬ ‫להצלחה‬ ‫אימון‬."‫מעצב‬ ‫זה‬ ‫בתהליך‬ ‫היותו‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫המורה‬ ‫לעצמו‬:‫חונך‬,‫מנטור‬,‫בפיתוח‬ ‫מאמן‬ ‫התהליך‬,‫הלמידה‬ ‫לתכני‬ ‫מקור‬ ‫ופחות‬. •‫האישיות‬ ‫היכולות‬ ‫בהעצמה‬ ‫הוא‬ ‫המיקוד‬,‫החקר‬ ‫באסטרטגית‬ ‫ושימוש‬ ‫מסקנות‬ ‫והסקת‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫התלמיד‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫הנחיות‬ ‫בעזרת‬ ‫הלמידה‬ ‫בתהליך‬,‫ובחיים‬ ‫בלימודים‬ ‫להצלחתו‬ ‫יחסו‬ ‫על‬ ‫והשלכתו‬.
 7. ‫שינוי‬ ‫תהליך‬ ‫מתרחש‬ ‫בלימודים‬ ‫הצלחה‬ ‫באימון‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫הבא‬ ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫חשיבה‬ ‫בדפוסי‬: ‫א‬.‫חשיבתית‬ ‫לעצמאות‬ ‫במורה‬ ‫מתלות‬ ‫במעבר‬. ‫ב‬.‫ומקדמת‬ ‫יוצרת‬ ‫חשיבה‬ ‫בפיתוח‬. ‫ג‬.‫אישית‬ ‫ואחריות‬ ‫יזמות‬ ‫בפיתוח‬. ‫ד‬.‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בלמידת‬,‫ההצלחה‬ ‫תכנית‬ ‫וניהול‬ ‫תכנון‬. ‫ה‬.‫העצמי‬ ‫הערך‬ ‫והעצמת‬ ‫אישית‬ ‫מנהיגות‬ ‫יכולות‬ ‫בפיתוח‬. ‫ו‬.‫התכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מתמדת‬ ‫והערכה‬ ‫בקרה‬,‫והערכה‬ ‫הביצוע‬ ‫מעצבת‬,‫אותו‬ ‫הסובבים‬ ‫עם‬ ‫יחסיו‬ ‫ובתחום‬ ‫הלמידה‬ ‫בתחום‬. ‫שינוי‬ ‫תהליך‬ ‫מתרחש‬ ‫בלימודים‬ ‫הצלחה‬ ‫באימון‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫הבא‬ ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫חשיבה‬ ‫בדפוסי‬: ‫א‬.‫חשיבתית‬ ‫לעצמאות‬ ‫במורה‬ ‫מתלות‬ ‫במעבר‬. ‫ב‬.‫ומקדמת‬ ‫יוצרת‬ ‫חשיבה‬ ‫בפיתוח‬. ‫ג‬.‫אישית‬ ‫ואחריות‬ ‫יזמות‬ ‫בפיתוח‬. ‫ד‬.‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בלמידת‬,‫ההצלחה‬ ‫תכנית‬ ‫וניהול‬ ‫תכנון‬. ‫ה‬.‫העצמי‬ ‫הערך‬ ‫והעצמת‬ ‫אישית‬ ‫מנהיגות‬ ‫יכולות‬ ‫בפיתוח‬. ‫ו‬.‫התכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מתמדת‬ ‫והערכה‬ ‫בקרה‬,‫והערכה‬ ‫הביצוע‬ ‫מעצבת‬,‫אותו‬ ‫הסובבים‬ ‫עם‬ ‫יחסיו‬ ‫ובתחום‬ ‫הלמידה‬ ‫בתחום‬.
 8. ‫התלמידים‬ ‫עומדים‬ ‫לא‬ ‫בדרישות‬... ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫המורה‬ ‫והתלמיד‬ ‫את‬ ‫תופסים‬ ‫כמאבק‬ ‫המצב‬ ‫כוח‬! ‫כועסים‬ ‫המורים‬ ‫אמון‬ ‫ומאבדים‬ ‫תלמידיהם‬ ‫ברצון‬ ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫דרישותיהם‬ ‫ולהצליח‬ ‫ללמוד‬ ‫מביעים‬ ‫המורים‬ ‫אכזבתם‬ ‫את‬ ‫מתלמידיהם‬ ‫בתקשורת‬ ‫ולא‬ ‫מילולית‬ ‫מילולית‬: (‫או‬ ‫הימנעות‬ '‫כאסח‬') ‫החוסם‬ ‫המעגל‬! ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫דרישות‬ ‫מציב‬ ‫לימודיות‬ ‫חינוכיות‬ ‫והתנהגותיות‬ ‫אצל‬‫התלמידים‬ ‫כלפי‬ ‫אנטי‬ ‫מתפתח‬ ‫המורים‬ ‫דרישות‬ (‫הספר‬ ‫בית‬ ‫וכלפי‬) ‫מתפתח‬ ‫המורה‬ ‫ואצל‬ ‫תסכול‬,‫חוסר‬ ‫סובלנות‬.
 9. ‫דרישות‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫והמורים‬ ‫התלמידים‬‫לא‬ ‫בדרישות‬ ‫עומדים‬ ‫ביה‬"‫והמורים‬ ‫ס‬ ‫התלמיד‬ ‫ומגדיר‬ ‫בוחר‬:‫חזון‬ ‫מטרות‬ ‫להצלחה‬ ‫יעדים‬ ‫פוטנציאל‬ ‫איתור‬: ‫ויכולות‬ ‫כישורים‬ ‫ע‬ ‫אישיים‬"‫המורה‬ ‫י‬ ‫החונך‬‫והתלמיד‬ ‫עצמו‬ ‫חיוביות‬ ‫ציפיות‬ ‫השתלת‬ ‫ע‬ ‫התלמיד‬ ‫אצל‬"‫מורה‬ ‫י‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫חונך‬ ‫קטנות‬ ‫הצלחות‬. "‫שידור‬"‫של‬ ‫לתלמידו‬ ‫המורה‬ ‫את‬‫אמונתו‬ ‫להשיג‬ ‫ביכולתו‬ ‫ולהצליח‬! ‫משקיע‬ ‫התלמיד‬ ‫לעמידה‬ ‫מאמץ‬ ‫ביעדים‬ ‫של‬ ‫ודרישות‬ ‫ובתמיכת‬ ‫עצמו‬ ‫החונך‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫האמון‬ ‫מתחזק‬ ‫בעצמו‬ ‫התלמיד‬ ‫החונך‬ ‫ובמורה‬ ‫תומך‬ ‫כגורם‬ ‫החיובי‬ ‫המעגל‬!
 10. •‫כ‬ ‫התלמיד‬ ‫את‬ ‫לפתח‬:‫אחראי‬ ‫אדם‬,‫חושב‬,‫יוצר‬,‫עצמאי‬,‫ויזם‬ ‫ערכי‬, ‫מהיר‬ ‫באופן‬ ‫ומשתנה‬ ‫מתפתח‬ ‫בעולם‬ ‫להתמודד‬ ‫המסוגל‬. •‫התלמיד‬‫מאד‬ ‫זקוק‬(‫מאוד‬)!‫המורה‬ ‫לכיוון‬,‫דרך‬ ‫לכיוון‬,‫לתמיכה‬ ‫הלימודי‬ ‫במסע‬ ‫המורה‬ ‫של‬ ‫ולעידוד‬. •‫ועוצמה‬ ‫חום‬ ‫של‬ ‫משמעי‬ ‫חד‬ ‫גילוי‬,‫המורה‬ ‫של‬ ‫אכפתיות‬ ‫של‬ ‫מהתלמיד‬,‫ולהצליח‬ ‫להתמודד‬ ‫ביכולתו‬ ‫מאד‬ ‫משמעותי‬ ‫להיות‬ ‫עשוי‬. •‫המורה‬ ‫ואכפתיות‬ ‫מחויבות‬ ‫את‬ ‫שחש‬ ‫תלמיד‬,‫עצמו‬ ‫בערך‬ ‫אמונו‬ ‫מתחזק‬.‫להצליח‬ ‫יכולת‬ ‫בעל‬ ‫כאדם‬ ‫מעצמו‬ ‫ציפיותיו‬ ‫את‬ ‫מעצב‬ ‫הוא‬. •‫התנאים‬ ‫מתאפשרים‬ ‫קטנות‬ ‫בקבוצות‬ ‫ובעבודה‬ ‫הפרטניים‬ ‫בשעורים‬ ‫זה‬ ‫חשוב‬ ‫התפתחותי‬ ‫חינוכי‬ ‫תהליך‬ ‫למימוש‬.
 11. ‫ביה‬"‫ס‬ ‫תלמיד‬ ‫הורים‬
 12. ‫ביה‬"‫ס‬ ‫תלמיד‬‫הורים‬
 13. ‫ביה‬"‫ס‬‫הורים‬ ‫תלמיד‬ ‫להצלחה‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫מחויבות‬ ‫רמת‬ ‫ונבנית‬ ‫נוצרת‬!
 14. ‫המורים‬ ‫בהכשרת‬ ‫מתמקדים‬ ‫אנחנו‬ ‫התלמידים‬ ‫לאימון‬: •‫מבני‬ ‫פיתוח‬(‫דפוסי‬)‫ותרגול‬ ‫ואימון‬ ‫חדשים‬ ‫חשיבה‬ ‫בהם‬. •‫התלמיד‬ ‫עמדות‬ ‫שינוי‬(‫והוריו‬ ‫מוריו‬ ‫בתמיכת‬.) •‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫החיוביים‬ ‫והרגשות‬ ‫התחושות‬ ‫העצמת‬. •‫ע‬ ‫ביצועים‬ ‫שיפור‬"‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫י‬'‫כלים‬ ‫ארגז‬'. •‫עם‬ ‫ברור‬ ‫התקדמות‬ ‫נתיב‬ ‫יצירת‬'‫המאמץ‬ ‫סרגל‬'. •‫תלמידים‬ ‫בין‬ ‫להצלחה‬ ‫וערבות‬ ‫לשותפות‬ ‫בסיס‬ ‫יצירת‬ ‫מורים‬,‫הורים‬ ‫של‬ ‫אקטיבית‬ ‫ובתמיכה‬.
 15. •‫הלימודי‬ ‫בתחום‬ ‫גבוהות‬ ‫החשיבה‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫מפתח‬ ‫התלמיד‬, ‫והאישי‬ ‫החברתי‬. •‫ליצירת‬ ‫פנימית‬ ‫משמעת‬ ‫ויכולת‬ ‫מודעות‬ ‫מפתח‬ ‫התלמיד‬ ‫הצלחתו‬! •‫והחיצונית‬ ‫הפנימית‬ ‫ההקשבה‬ ‫יכולת‬ ‫את‬ ‫מפתח‬ ‫התלמיד‬. •‫האישית‬ ‫מחויבותו‬ ‫את‬ ‫מחזק‬ ‫התלמיד‬,‫האישית‬ ‫והמוטיבציה‬ ‫ולהצליח‬ ‫ללמוד‬. •‫מגלה‬ ‫התלמיד‬,‫היכולות‬ ‫את‬ ‫גלוי‬ ‫באופן‬ ‫ומבטא‬ ‫מפתח‬ ‫בו‬ ‫הטמונים‬ ‫האישיים‬ ‫והכישורים‬.
 16. •‫בעזרת‬ ‫להגשים‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫אותן‬ ‫ומטרות‬ ‫אישי‬ ‫חזון‬ ‫לעצמו‬ ‫יוצר‬ ‫התלמיד‬ ‫המאמנ‬/‫והתכנית‬ ‫ת‬,‫הוא‬ ‫למענם‬ ‫ואשר‬‫בוחר‬‫במחויבות‬ ‫לפעול‬ ‫חופשי‬ ‫באופן‬ ‫גבוהה‬. •‫הלימודי‬ ‫בתחום‬ ‫וידע‬ ‫כלים‬ ‫רוכש‬ ‫התלמיד‬,‫הארגון‬ ‫בתחום‬,‫מיזם‬ ‫וביצוע‬ ‫התכנון‬ ‫שיבחר‬ ‫לימודי‬.‫בהם‬ ‫ולהשתמש‬ ‫הכלים‬ ‫של‬ ‫יישומם‬ ‫את‬ ‫להשליך‬ ‫ידע‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫הלמידה‬ ‫בנתיב‬ ‫קשייו‬ ‫עם‬ ‫אפקטיבית‬ ‫להתמודדות‬,‫בחייו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫או‬. •‫וניהול‬ ‫לארגון‬ ‫אפקטיביות‬ ‫ובמיומנויות‬ ‫נכונים‬ ‫בהרגלים‬ ‫לפעול‬ ‫בוחר‬ ‫התלמיד‬ ‫לבצע‬ ‫שבחר‬ ‫הלימודים‬ ‫ותכנית‬ ‫הזמן‬. •‫במעגלי‬ ‫האחרות‬ ‫ולמחויבויות‬ ‫ללימודים‬ ‫האישית‬ ‫אחריותו‬ ‫את‬ ‫מפתח‬ ‫התלמיד‬ ‫חייו‬.
 17. ‫עוברים‬ ‫התלמידים‬ ‫זו‬ ‫ייחודית‬ ‫בתכנית‬"‫אימונים‬" ‫להצלחתם‬ ‫ויכולות‬ ‫כישורים‬ ‫לפיתוח‬ ‫ובחיים‬ ‫בלימודים‬!
 18. ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫אפשרות‬ ‫ל‬ ‫פנו‬ ‫ספרכם‬ ‫בבית‬ ‫התכנית‬ ‫ליישום‬: •‫גלעד‬ ‫חברת‬-‫חינוך‬ ‫במערכות‬ ‫ארגוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫יעוץ‬. •‫מייל‬:gilaad@inter.net.il •‫טלפון‬:08-8571241052-3356699 •‫גלעד‬ ‫יהושע‬ ‫בברכה‬(‫צ‬'‫יק‬)‫גלעד‬ ‫חברת‬ ‫מנהל‬ ‫חינוך‬ ‫במערכות‬ ‫ארגוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫בכיר‬ ‫יועץ‬. 35‫יישומי‬ ‫מקצועי‬ ‫וידע‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬-‫לרשותכם‬ ‫עומדים‬!
Publicidad