Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

TEMA 4. LA BAIXA EDAT MITJANA (1).pptx

  1. TEMA 4. LA BAIXA EDAT MITJANA
  2. ECONOMIA AGRICULTURA: - Augmenta gràcies als avanços tecnològics dels segles anteriors. - Conseqüències: - La població es duplica entre l’any 1000 i el 1300. - Hi ha més excedent que es destina al comerç. - Les ciutats creixen perquè es produeix un èxode rural del camp a la ciutat. - Es creen barris anomenats “burgs” i els seus habitants s’anomenen burgesos. ARTESANIA: - Naix l’artesania que es ven al mercat i les associacions professionals o gremis (agrupaven artesans d’un mateix ofici). - Els gremis estaven formats per: - Aprenents (10-12 anys). - Oficials (guanyaven un sou). - Mestres (propietaris dels tallers). COMERÇ: - Es creen seques (fàbriques de monedes) i augmenta la circulació de monedes. - Sorgeixen les lletres de canvi (documents que substituïen les monedes) i els canvistes (persones que calculaven les equivalències de les monedes). - Apareixen els banquers que feien préstecs (prestaven diners a canvi d’uns interessos). - A les ciutats grans hi havia mercats i els mercaders van crear associacions o lligues per a defensar els seus interessos. - Les lligues agrupaven mercaders de diferents ciutats. - La Hansa és la lliga més important. - Les lligues van establir rutes comercials: - Marítimes: per l’oceà Atlàntic i la mar Mediterrània. - Terrestres: travessaven el centre d’Europa. - A les grans ciutats que travessaven les rutes terrestres es van establir fires (grans mercats que es celebraven determinades èpoques de l’any). - Les més importants eren la de la Xampanya, Flandes, Borgonya i el nord d’Itàlia.
  3. SOCIETAT - Societat rural: serfs i senyors. - Societat cívica: - Alta noblesa: es traslladen a les ciutats i viuen en palaus. - Alta burgesia: comerciants i banquers. - Clero urbà: capellans i bisbes, monjos, monges i abats que viuen a les ciutats. - Baixa burgesia: petits comerciants i artesans modestos. - Baixa noblesa: gentilhomes d’origen noble (sense recursos econòmics perquè no poden treballar). - Jueus: viuen separats en “calls” i es dediquen a l’artesania, la medicina, la banca i el comerç. - Dones: subordinades als pares o als marits. - Dones nobles: organitzen les tasques de palau. - Dones burgeses: col·laboren en activitats comercials i artesanals. - Monges: activitats del monestir.
  4. MAQUETA D’UNA CIUTAT MEDIEVAL 1. Treball d’investigació: recerca d’informació i d’imatges dels elements que han de tindre 2. Materials: reciclats (botelles de plàstic, suro), pintura, pegament. 3. Grandària: 90 cm llarg x 60 cm ample. Espesor: 2 cm. Individual o en parelles (máx. 3). CRITERIS D’AVALUACIÓ Ha treballat en classe en la recerca d’informació i imatges. 2p Ha utilitzat materials reciclats i compleix la grandària. 2p Compleix el termini d’entrega. 2p Inclou els elements obligatoris (Ajuntament, Muralla, Catedral i Hospital). 2p Creativitat i atractiu a la vista. 2p DATA D’ENTREGA: 4 MARÇ.
  5. POLÍTICA LES CIUTATS I LA MONARQUIA: - La prosperitat de la ciutat va fer veure al s reis que podien augmentar els seus ingressos i el seu poder. - Els reis s’alien amb la burgesia contra els senyors feudals. - Atorguen furs a les ciutats (lleis pròpies que recollien els drets i els privilegis que el rei concedia als habitants d’un territori). - Les ciutats aconsegueixen més autonomia de govern i els habitants més llibertats. - Conseqüències: - Les ciutats es van alliberar del sistema feudal. - En regions d’Itàlia i del Sacre Imperi es van crear ciutats-estat degut a la seua prosperitat económica. - Els monarques augmenten els seu poder, els seus ingressos dels impostos i el seu poder militar. - Augmenta el nombre de funcionaris que treballen per al rei. - Institucions ciutadanes: - Els consells per administrar assumptes que abans pertanyien al senyor feudal: impartir justicia, organitzar mercats, recaptar impostos. - Per a cada assumpte es nomenen funcionaris o magristrats pertanyents a l’alta burgesia. - Les Corts: assemblees representatives que assessoren al rei en tasques de govern i voten l’aprovació de nous impostos. - Les convoca el monarca. - Es reuneixen els representants dels tres estaments: la noblesa, el clero i la burgesia. - La Carta Magna: - Apareix a Anglaterra l’any 1215. - Era un fur per a tot el territori d’un regne que garantía una sèrie de drets per a la noblesa i la burgesia i retallava el poder el rei. - Va sorgir com a conseqüència de l’augment del poder i els abusos de la monarquia.
  6. CULTURA LA CIÈNCIA I LES UNIVERSITATS: - Entre els segles XI –XIII naixen les universitats com a associacions entre professors i alumnes que intercanviaven cultura. - Oferien diferents especialitats estructurades en graus: batxiller, llicenciat, metge i doctor. - Estaven reservades a la burgesia perquè els nobles heretaven els càrrecs de la seua familia. - Es componien de facultats dirigides per un degà i un rector (máxima autoritat). - Utilitzaven el mètode escolàstic que consistía a llegir les obres dels grans pensadors com Aristòtil, Sant Tomàs d’Aquino o la Bíblia, i després feien debats fins arribar a una conclusió lógica. - La ciència: - Avança lentament perquè no es valora l’experimentació sinó l’argument dels grans pensadors. - Aquesta posición du a mantenir creences falses: - L’alquimia (recerca de la fórmula per a convertir qualsevol metall en or). - La medicina: curar la malaltia amb sagnies (extracció de sang al pacient per mitjà de sangoneres (sanguijuelas).
  7. L’ART GÒTIC CARACTERÍSTIQUES GENERALS: • Naix a França i es desenvolupa entre els segles XIII-XV. • És un art que reflecteix la nova societat burguesa: art urbà. • Els mecenes són l’Església, la noblesa i l’alta burgesia. • Principals edificis: • De tipus religiós: esglésies, catedrals, monestirs. • De tipus civil: palaus, ajuntaments, universitats, llotges. • Es va difondre gràcies a l’ordre cistercenc. • Les construccions es fan més esveltes i amb finestres grans perquè la llum es considera reflex de la grandiositat divina. ARQUITECTURA: • Planta de creu llatina més longitudinal. • Ús d’arcs apuntats o ogivals. • Ús de la volta de creueria amb nervis que traslladen el pes de la volta als pilars i contraforts. • Ús de l’arcbotant per a unir el contrafort a l’edifici. • Sobre el contrafort col·loquen pinacles amb gàrgoles que tenien la funció de recollir l’aigua de la pluja. • A l’exterior els murs ja no subjecten el pes de l’edifici: s’obrin finestres grans amb vitralls de colors. • Apareixen les rosases o rosetons. • Les terminacions de les torres són punxegudes: agulles o capitells. • Ús del gablet: acabat superior d’un mur en forma triangular. ESCULTURA I PINTURA: • Funció didáctica i narrativa. • Estil més naturalista. • Les escultures perden rigidesa i guanyen expressivitat i realisme. • Escenes religioses i retrats.
  8. L’ART GÒTIC ESCULTURA: • S’independitza del marc arquitectònic. • Ús de l’alt relleu. • Predomina l’escultura a les façanes i les portades de l’edifici. • Apareix el retaule amb escultures de pedra o fusta. • Apareix l’escultura de bulto redó . PINTURA: • Ús de la técnica al tremp: mescla dels colors amb ou. • A partir del s. XV: técnica a l’oli: mescla dels colors amb oli vegetal. • Permetia fer correccions perque s’assecava lentament. • Permetia pintar de forma més precisa. • Es torna més realista. • Temes nous: • Retrats: persones importants de la noblesa i la burgesia. • Paisatges: apareix el paisatge en el fons de la pintura. • Objectes: de la vida quotidiana de la burgesia. Visita Virtual Notre Dame (París) El Pozo de Moisés, Klaus Sluter Matrimonio Arnolfini, Jan van Eyck
  9. LA CRISI A LA BAIXA EDAT MITJANA FAM, PESTES I GUERRES: - Crisi agrícola per males collites fa disminuir l’aliment i provoca desnutrició i fam. - Augment d’impostos agreuja la situació dels llauradors i la baixa burgesia. - Guerres: - Els nobles lluiten contra altres nobles per compensar la pèrdua de privilegis. - Conflictes entre monarquies: Guerra dels Cent Anys (1337-1453) entre anglesos i francesos. - Epidèmies: la Pesta Negra (1348). LES REVOLTES SOCIALS: - La Pesta Negra va mermar la població i els llauradors i la baixa burgesia van provocar revoltes per millorar la seua situació. - Revoltes camperoles: es rebelen contra els “mals usos” que feien els senyors feudals. Destaca la Guerra dels Remences (Catalunya). - Revoltes urbanes: la baixa burgesia es rebela contra els privilegiats que ocupaven tot el poder a les ciutats.. LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA: - El descontent social porta als cristians a culpar i perseguir a les minories acusades de provocar els mals de la societat. - Contra els jueus: assalts als calls (pogroms) amb molta violència. - Europa central i oriental. - Expulsió dels jueus en molts països. - Contra els conversos: jueus que s’havien convertit al cristianisme. - Acusats de practicar la seua religió en secret. - Tribunals religiosos: la Inquisisició. - Jutja i persegueix als heretges, bruixes i falsos conversos. - Tortures. - Els acusats perden les seues propietats. - Són cremats en la foguera. La Peste Negra
Publicidad