Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Гдз (відповіді, решебник) математика 2 клас богданович

3.510.617 visualizaciones

Publicado el

ГДЗ (Відповіді, решебник) Математика 2 клас Богданович

Publicado en: Ciencias
 • Sé el primero en comentar

Гдз (відповіді, решебник) математика 2 клас богданович

 1. 1. Відповідь: 4 парашутисти летіло за хмарою. 2) По морю пливли вітриль- ники. 6 вітрильників перед островом, а З - за ним. Скільки всього Вітрильни- ків пливло? повторення вивченого в 1 класі М 1. 10 перчиків зелених 10 перчиків червоних всього 20 перчиків М 2- а Розвлзання 219154 в + з = 9 (п. ) М З. Відповідь: всього пливло 9 11 12 13 14 15 16 175 вітрильників, 18 19 20 і М 9. 31 : Розвызання ЇЇ З ї: 94 95 96 97 Ї І) 30 + 20 и 50 (щ) _ Вс” 98 99 100 го виростив господар птиці; “ : 2) 50 - 40 = = 10 (пт. ) д? 4- : Відповідь: господар вирос- 41 44 45 49 50 тив птиці на 10 більше, ніж М; 5, кролів. З6=З0+6 66=60+6 ддд), 84=80+4 48=40+8 10+7=17 20+6=26 . Х'ё6. 34+1==35 45-1=44 1)54+1=55; 94+1+5=1О0 2)71-1=70; * 40+8*-1=47 З)93-З=90. 24+1+0=25 дчд7_` 36*О-б:30 26+1=27 56-6=50 мы. 51 +2Ф5З 10-1 =9 Розвіязангія 6-4=2 10,-7==3 3тее7-1=29 * 4910-1=зз М 8. Задача 1) Летіли парашутисти. 6 із них пролетіли біля хма- ри, а за хмарою - на 2 менше. Скільки парашу- тистів летіло за хмарою? Розв'язання 6 - 2 а 4 (п. ) 29 - 9 = = 20 (дн. ) Відповідь: Петрик відпо- чивав у санаторії 20 днів. 12. 40 - 4 дес. 0 од. 12 - 1 дес. 2 од. 15 - 1 дес. 5 од. 84 - 8 дес. 4 од. 20 ь 2 дес. 0 од. 93 --- 9 дес. З од. 60 - б дес. 0 од. 56 - 5 дес. б од. 65 - 6 дес. 5 од.
 2. 2. МІЗ. 6+2=6+1+1=8 5+4=5+2+2=9 1. Ь 7-327-1-1-124 10-4=10-2-2=6 на д 7- =7-2-1=4 21 м» 14. 78-56 = (78-50)-6=28-6=22: за; 34+45=(з4+40)+5=74+5=79; д. ; а 88-23=(88-20)-3=68-З=65: 2.03 ' 5з+і4=(5з+10)+4=вз+4=в7. 104 М 15. : М19. 67 є 30 = 37 ' Розвивати: 76+3=79 :10-2=8(хл. ) 55 + 24 = 79 Відповідь: 8 хлопчиків 88 - З = 85 продовжило гру. б1+20+б=87 „ё20_ 84 + 10 " 5 = 89 Розвїізаніія 57+з0-4-з3 79-«409742 1) б + 4 = 10 (к. ) - посади- ли каштанів; І і и і І І І І І І І І М 16. і 2) 6 - 2 = 4 (ак. ) -- посади- Задача і ли акацій. В пустелі йшов караван ' Відповідь: 10 каштанів і верблюдів. Попереду йшло і 4 акації посадили в парку. 5 верблюдів, а позаду - 4. : д; 21_ Скільки всього верблюдів д 1) 5 і 5 - 3 . . 2 йшло в пустелі? і 0 + ю _ 7 д 3 Розвїязапня : 5 - 2 + 7 = 10 5+4-9(в. ) : 8_7..1 Відповідь: 9 верблюдів : 6 9,. о - 5 всього йшло по пустелі. : 2) 9 _ 4 і 5 - ю . М 18. : 7 - 7 + 4 - 4 15і1Ї 15120 7і1_2 : 9а7+8-10 Ыі19 ЩіІБ 1119 и 7+З-10 14115 12і1_& ізігоі 5+о-5
 3. 3. М: 23. 2 + 5 = - 7 - сума 8 - 3 = - 5 - різниця 2 - доданок 8 и зменшуване 5 - доданок З - відїамник 7 - сума 5 -- різниця М 24. Відъмпик 7 10 - 7 -= 3 7 ч 7 - 0 М: 25. Розвизання 9 - 5 = 4 (ф. ) Відповідь: Андрій викрес- лнв на 4 фігури більше. М26. 40+5=45 56+3=59 . Ю 27. 95 - 70= 25 99- 4 = 95 94 + 5= 99 29э+ 40 = 69 14? 80р= 94 69 - 50 = 19 25 + 4`= 29 19 - 5= 14 .1Ч7229. Задача Маса двоколісного велоси- педа 16 кг, а триколісно- го - на 6 кг менше. Яка загальна маса обох вело- сипедів? 1) 16 - б = 10 (кг) - маса трикол існого велосипеда; 2) 16 + 10 -= 26 (кг) - маса * обох велосипедів. 9-7ш2 вы7:1 39-6833 10-8==2 І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І Відповідь: 26 кг маса обох велосипедів. Мао. 10+3= 13 7 + 32-39 35+ 40- 75 1+93=94 47- 10 -37 10- 7-= 3 5+ 5 +48 = = 58 2 +8+ 25 *35 18 --8- 3- 7 46 -- 10 + 2- 38 . Міг 31. Розвивати: 1) 26 -ч 4 - 22 (м. ) - зібра- ли з другої ділянки 2) 26 + 22 = = 48 (м. ) Відповідь: 48 мішків кар- топлі зібрали з двох діля- нок всього. . М32 100 - 73 = 27 6+2=8 7-6=1 64+5=69 1*1=0 8-6=2 53+40=93 39-З= З6 2+8-1О=0 0+4+6=10 . мам 1+9=10 9+1=10 1+З+6=10 6+3+1=Ю 3+6+4=1З 6+3+4=1З 151335. 2+6=8
 4. 4. 8+Ю=18 8-2-6 8+0-=18 1+7-8 8+2==10 58-18-0-40 10+з0=9Ь_ . Мі- 36. 1) Розвїчзання 7 + 3 и 10 (кг) Відповідь: 10 кг у другому ящику. 2) Розвїнзання 7 - З = 4 (кг) Відповідь: 4 кг груш у дру- гому ящику. М: 37. 7+3+4ж14 21-1+8=-28 9+1+5» 15 52-2+б= =56 6+6+42=54 54+23+0-77 3+3+70-76 78-36-0-42 М» 38. 1) Задача Було 76 м тасьми. На оздо- блення карнавальних костюмів відрізали 24 м. Скільки метрів тасьми за- лишилось? Розвёізаніія 76 - 24 = 52 (м) Відповідь: 52 м тасьми за- ЛИІЦИЛОСЬ. 2) Задача У буфеті було 30 пакетів виноградного соку. При- везли ще 26 пакетів апель- і І І І І і І І І І І І І і І І І і І І І І І І І і і і і І І І і І і і і І І і І і і І і І і і І і і і І І І І І І І І І І І І І і І і і і І І І І і І синового соку. Скільки всього пакетів соку сталс в буфеті? 30 + 26 - 56 (п. ) Відповідь: 56 пакетів соку стало в буфеті. Обернена задача 1) В буфет завезли 56 паке- тів соку. 26 пакетів апель- синового соку, решта виноградний сік. Скільки пакетів виноградного со- ку в буфеті? РозвЗізаніія 56 - 26 г: 30 (п. ) ` Відповідь: 30 пакетів ви- ноградного соку в буфеті. М: 39. Розв'язання 54-2-1=6(кг) Відповідь: песик важить 6 кг. М 40. Розвёізання 9 - 7 ч 2 (см) 10 см »ггг-га Відповідь: перший відрі- зок довший від другого на 2 см. М41. Розвїчзаііня 7 - 2 = - 5 (дн. ) Відповідь: у тата 5 робо- чих днів на тиждень. М 42. Розв'язання 10 копійок здачі можна да- ти так: 1) 10 коп. ; 2) 5 коп. + 5 коп.
 5. 5. З) 1 коп. + 1 коп. + 1 коп. + + 1 коп. +_2 коп. + 2 коп. + + 2 коп. 4) 5 коп; + 2 коп. + 2 коп. + + 1 коп. 5) 5 коп. + 2 коп. + 1 коп. + + 1 коп. + 1 коп. 6) 2 коп. + 2 коп. + 2 коп. + + 2 коп. + 2 коп. М 43. 5+5-з=7 5-5+6-6 8-4-4=0 Ю-7+3=6 М 44. 1) Задача Светр в магазині коштує 85 гри, а футболка на 5 грн дешевша. Скільки коштує футболка? Розвїязання . 85 - 5 = = 80 (грн) Відповідь: 80 гри коштує футболка. 2) Задача Ш`арф коштує 30 грн, а шапка ва 26 грн доро: 'ча. Скільки коштує шапка? Розвызаннл 30 + 26 = 56 (грн) Відповідь: 56 грв коштує шапка. За шарф можна заплатити такими купюрами: 10гри+10гри+5гри+ 5 грн. М: 45. Розвёізання 1) 8 + 2 = 10 (кг) - всього овочів купив тато; ___. -._. __ь. ._. ..-. .________. ____. _.___________-____. _________. ._. __. _________. __. _.____. _.. _____. _.___ 2) 8 - 2 = = 6 (кг) - капусти більше, ніж буряків. Відповідь: Всього тато ку- пив 10 кг овочів, капусти на 6 кг більше, ніж буря- ків. І . М 46. Розвїязання 1) 6 - 3 и З (гр. ) - грибів залишилося на галявині; Відповідь: 3 гриби зали- шилося на галявині; 2) 6 + З = = 9 (гр. ) - всього грибів зірвала білка. Відповідь: 9 грибів зірвала білка. М47. 10-4=-6 10+0==10 9-8=1 4+4=8 10-0-10 7ч6==1 М48. Коли від суми відвяли один з доданків, отрима- ли другий додаиок. М 49. 7+2=9 4+3 9-7-2 7-4 9-2=7 7-3 4б+23=69 69-46=-23 69-2З=46 =7 = з 4 ї М: 50. 4б+22=68 68-22=4б 35+4З=78 78-43=35 12+75=87 87-75-*12 М 51. Розвїяазання 4 + 6 = - 10 (д. ) Відповідь: 10 дерев поса- див ведмедшс.
 6. 6. М 52. . М 69. Розв'язання Задача 10 - 4 = б (д. ) На галявині було 2 синич Відповідь: 6 дерев посадив ки і 5 горобчиків. На скілъ» ведмедик другого дня. ки більше було ргоробчиків Задача 51 відносно задачі ніж синичок? Скільки ра 52 - обернева. зом було пташок? д; 53_ Розв'язання 60+3+1_64 1)5-2-3(пт. )-більшс 39 _. 3 - 3 . , 33 горобчиків; 63_3_1_59 2)5+2-=7(пт. ) 3 + 70 _ 6 . . 67 Відповідь: горобчиків на ё 65 _ 5 + 4 . . 64 більше; разом було 7 пта 86 + 0 - 86 що* ` 5О+5-4-51 МЄО. 100 - 0 - 100 Всього 9 однопифрови) м5 54_ чисел. Для запису всіх одноциф рових чисел потрібно $ 10-4-6 4+3-7 7+3-10 9-4=5 І І І І І і І І і І і І І І і І І | | І І І І І І І І І І І І і І І І І І І Ле 55. | І І І І і і І І І І І І І І і І І І І І І І І і і І І І І І І І І Ї І І 3+6=9 8__5=3 цифр:1,2,3,4,5,6,7,8,9 Всього 90 двоцифрових чи Зменшуване 8_ сел. Для запису всіх дво- 8 _ 2 _ 6 ' 8 __ 4 _ 4 цифрових чисел потрібні 8_5_3 8_о_8 Іорізпихдифі). м 56 М 62. ммк, жов, АКМЕ, 8 + 2 " 1 ”Ї АМОЕ 15 - 1 - 1 - 13 АКМЕ, КВІТ, тюм, Ї її: 1853 МКВС, АВСЕ. ю _ 5 + 1 _ 6 М57-_ 3+7+3=1З Розв язання 46 . ,. 5 + 1 . . 46 ёїз-гїэїл-ї зз-з+7-з7 - - в. Відповідь: треба покласти М 63' 3 ложкиі 1 виделку. 15 = ю 'і' 5 м 58 17 = 10 + 7 7+з+42=52 93'90+3 14 - 4 - 7 = - з М 64- вшзтъи ёсъёчв гг-ъєьт 48-7-1в40 305 іоз 101 106
 7. 7. 12+27 = 69 = 52 402 207 609 І07 1) 30 + 10 - 40; 5 + 3 - 8; А 40 + 8 -= = 48; 2) 35 + 10 - 45; 45 + З = 48. 1) 70 -10 - 60: 7 - 6 = = 1; 60 + 1 = 61; 2) 77 - 10 = 67; 97 - 6 = 61. 1) 40 + 20 = 60; 2+7=% 60 + 9 = 69. 2) 42 + 20 дб2: 62 + 7 = 69. 1) 60 - 10 = = 50: 9 - 7 = 2; 50 + 2 = 52. 2) 69 - 10 - 59; 59 - 7 = 52. М 66. 10 41 = 9 19 - 10 = а 47 - 40 + 2 - 9 М: 68? ` Розвивати: 10 + 8 = - 18 (см) Відповідь: 18 см, стрічки відрізали. 10 - 8 = 2 (см) Відповідь: на 2 см одна частина стрічки коротша за іншу. 04-9-9 6+3=9 М69. 15 26 37 48 59 14370. Розв'язання 5-2=3(л)- _д_________. __. ... -ь-________. ____ь_. _.__. ._____. __. ._ь__. .__. ______. -._. __________________. .__. ____ь_ Відповідь: 3 літри соку в другій банці. Обернена задача У двох банках 5 л соку. У другій банці З л соку. _ Скільки літрів соку в пер- шій банці? Розвязання 5 - З - 2 (л) Відповідь: 2 літри соку в першій банці. М 71. Розвїчзаніія 1) 5 + 2 = - 7 (з. ) Відповідь: 7 зошитів стало в дівчинки. 2) 5 - 2 = - З (з. ) Відповідь: З чисті зошити залишилося у дівчинки. . М 73. 1)а)5+5- 10(л)-міс- тять 2 каструлі; б) 10 + 3 = 13 (л) - містять відро і банка"; в) 5 + З = 8 (л) - містять банка і каструля; г)2+2+1==5(л)-міс- тять 2 Чайники і кухоль. 2)а)10-3=7(л)-увідрі більше води, ніж у банці; 10 - 5 = 5 (л) - у відрі більш води, ніж у кас-групі; З - (1 + 1)- 1 (л) - більше води у банці, ніж у 2 кух- лях. М75. РозвЗізання 10 - 6 = 4 (кг) Відповідь: 4 кг масла в дру- гому ящику.
 8. 8. У першому ящику 10 кг масла, а у другому ш на 6 кг більше. Скільки кі- лограмів масла у другому ящику? Рознімання 10 + 6 = 16 (кг) Відповідь: 16 кг масла у другому ящику. М: 76. Понеділок, вівторок, се- реда, четвер, п'ятниця, су- бота, неділя. Доба складається з ранку, дня. вечора 1 НОЧІ. У добі 24 години. М: 77. Грудень - 31 день Січень - 31 день Лютий - 28-29 днів Березень -г 31 день Квітень - 30 днів Травень - 31 день Червень - 30 днів Липень м 31 день Серпень - 31 день Вересень - 230 днів Жовтень »- 31 день Листопад - 30 днів М: 78. 11 22 33 44 55 66 77 88 99 . М 80. Розвивати: 8 - 5 = 3 (бр. ) 10 см 9 см Ісм 7см Відповідь: на З металеві Брелоки менше. Додаткові вправи 2.5 10 15 20 25 30 35 12 14 16 15 20 22 24 23 26 29 32 35 38 дід З. Числа, у яких числс одиниць на б більше чис- ла десятків: 17, 28, 39. Число, у якого число оди- ниць на 8 більше числа де- сятків -е 19. Не може бути числа, 3 якого число одиниць на Е більше від числа десятків. Немає числа, в якому чис- ло десятків на 9 більше від числа одиниць. 4.бм3дм= -5Здм 86дм=8м6дм 4дм2см=42см 52см=5дм2см 6. 1) 100 - наступне числс повинно бути на 20 більше від попереднього; 2) 58 - оскільки решт: чисел складаються з одна- кових цифр; 3) 46 - наступне число по винно бути на 2 більше ві; попереднього; Лі: 81. 1О=8+2 10=6+4 10 = 7 + 3 10 = 9 + 1 15-5=10 18-8=-10 11-1=10 12-2210 . М 85. Розвтзання 1) 10 а 4 = 6 (ол. ) Відповідь: 6 олівців було ъ пеналі спочатку.
 9. 9. Обернена задача У пеналі було б олівців, хлопчик поклав ще 4. Скільки олівців стало в пе- налі? Розвбізаиня 6 + 4 = = 10 (ол. ) Відповідь: 10 олівців ста- ло у пеналі. М: 86. 1) 2 чотирикутники і 1 трикутник; 2) 1 п'ятикутник і 2 три- кутники; З) 1 чотирикутник і 2 три- кутники; 4) 1 п'ятикутник, 1 чотири- кутник і 2 трикутники. ЕП ЇЇ М: 87. Г усак важчий на 2 кг від качки. М: 88. 1) Нагілці сиділо 11 гороб- ців, полетіла 2. Скільки горобців залипъилося на гілці? Розвіязання 11 - 2 - 9 (г. ) Відповідь: 9 горобців за- лишилося на гілці. 2) У Сергійка було 9 ма- рок, йому подарували ще 2. Скільки марок стало в хлопчика? Розвїязання 9 + 2 = 11 (м. ) _____-__. __. ____. __. _._. д.-_. _.. .___. .__. .._. _.-. .___. .__. __. _._. .__-__. ____-ь-. __. __. _.. ._____-_. -.. _._. _.__. _____. _.4__ Відповідь: 11 марок стало в хлопчика. . М 89. РозвЗізання 9 + 2 = 11 (к. ) Відповідь: 11 комп'ютерів завезли всього. МЭО. Розв'язання 5+5+2=12(коп. ) Відповідь: 12 копійок було в Олеся. М 94. Розвїязагіня 9 + 3 - 12 (коп. ) Відповідь: 12 копійок у ді- вчинки. Задача У хлопчика 9 коп. , а в ді- вчинки на З коп. менше. Скільки грошей у дівчин- ки? Розвивати: 9 - З = 6 (к. ) Відповідь: у дівчинки 6 копійок. М 95. 1) У каністрі 12 л води, а в кухлі - З л. На скільки літрів менше води в кухлі, ніж у каністрі? Розв'язання 12 - З - 9 (л) Відповідь: на 9 л менше води у кухлі. 2) З грядки зірвали 11 ка- бачків. Їх склали до кор- зини, але 2 кабачки не по- містилися. Скільки ка- бачків було в корзині?
 10. 10. Розв'язання 2) 12 - 4 = 8 (стр. ) 11 - 2 - 9 (к. ) Відповідь: 8 стрічок зали- Відповідь: 9 кабачків було шилось у Валі. у корзині. м 105. М 90. Маса гарбуза 7 кг (5 + 2 = 1+-1+1-1+1+1+1=5 =7кг) 39,91 - Масацукру4кг(5-1=-4кг] Розвїязання М 106. 1) 1, З, 5, 7, 9, 11, 13 - кожне наступне число на 2 більше від попереднього; 2) 1, 4, 7,10, 13,16 -ч кож- не наступне число на З більше від попереднього. 1) 11 - 3 = 8 (скл. ) - зібра- ли з дрУгого куща; 2) 11 + 8 - 19 (скл. ) Відповідь: 19 склянок зі- брали з двох кущів. М 98. 10+2=12 11-2-=9 МНС)- 11 - 3 - 8 9 + 2 - 11 Точки вище від прямої: А, 12-3-9 20-1-19 С-Ь- м, 101. Точки нижче від прямої: На клумбі росло 12 квіток. В' в' К' Для букега зрізали З квіт- М 111- ки. Скільки квіток зали- 10 “ 2 "' 8 і 0 'і' 4 “ 10 шилося? На скільки квіток 11 “ 2 ' 9 7 + 4 ' 11 менше зрізали, ніж зали- 9 ' 2 * 7 10 + 4 " 14 шилося? 10 + 3 - 4 - 9 п12-з=9оад. ьыш- 9+4*3-10 шилося; 8+3"4"7 2)9-3=6(кв. )-менше 3+4“3“4 зрізали. ніж залишилося. 7 + 3 " 4 "' 03 4” 4 “ 3 " 9 Відповідь: 9 квіток зали- М 112. шилося; на 6 квіток мен- ше зрізали, ніж залиши- 8 - сталий доданок; дру- гий доданок змінюється. ______. .__. ____. _.____. __. __. _.. _.. _.___. _._. ______. .___ф__. __. _.. __. __. __. ____. ._. ____. _.________. ._. .-____ лося. а - 3, 8 + 3 - 11; ми); а-4, 8+4-12; 9+2-11 7+4-11 0=2- 8+2“10 11-2=9 11-7-4 МЦЗ. 84-3-11 11-3=-8 082, 9+2=112 343103 а= =3, 9+3-12: Розв'язання а = 4» 9 + 4 = 13- 1)8 + 4 = 12 (стр. ) М 114. Відповідь: 12 с-грічокуВалі. а - 12, 12 - 4 -= 8;
 11. 11. 0:13, 13-4-9. МІІЄ. м 115_ Розвїязаііня 1)13_4=9(кг) 1)8-5=3(кг)-масали- СЄПЯТИ. Відповідь: 9 кг фарби за- лишилося в каністрі. 2) 1З-4=-9(кг) 2) 5 - З = 2 (кг) - маса сно- та більша за масу лисеня- Відповідь: 9 кг фарби у 'т- другій , єдність Відповідь: на 2 кг маса єно- 3) 13 24 . . 9 (кг) та більша. Відповідь: 9 кг фарби у М 117. другій каністрі. Розвїязання 4) 13-4-=9(кг) Відповідь: на 9 кг фарби більше в першій каністрі, ніж у другій. М 122. МІІЕЕІІІЕІІІІЕ ЕІІІІШІЕШІЕЕІІІ Син міг віднести: 3 кг кар- топлі; 2 кг цибулі і 1 кг буряків; 2 кг моркви і 1 кг буряків. м. .____. _._. __. _.. __. ..___. .___-_. _.__. __ М 123. банку. Таким чином, в 'гри- РОЗВЇЯЗЦННЯ літровій банці залишить- 1) 7 - 2 - 5 (л. ) - засушнла ся 1 л ВОДИ- М 127. Катруся кленових листків: 2) 7 + 5 - 12 (л. ) - всього листків . засушила Катруся. 15-5-10 І4-5Ф9 13-5-8 11-5-6 Відповідь: 5 кленових лист- 12 _ 5 а 7 ків, всього 12 листків засу- '0513281 к _ озв язання Шта- “гру” 7 + 4 - 11 (фр. ) ы фруктів М 125' всього. Ро-ївыдаднд 4 Відповідь: мама дала хлоп- 1) 7 - 4 -= 3 - друге число; 2) 7 + З - 10 - сума двох чикові 11 фруктів. М 129. чисел 1) 12 - З = = 9 (скл. ) - мож- Відповідь: 3; 10. на долити у першу банку; М 126. 2) 12 - 10 - 2 (скл. ) - мож- на долити у другу банку; 3) 12 - 5 = 7 (скл. ) - мож- на долити у третю банку; 4) 12 - 2 = 10 (скл. ) - мож- на долити у четверту банку; Щоб набрати 1 л банками З л і 5 л, необхідно набрати З л і вилити в ґятилітрову банку. Потім набрати ще І п о в І а и І І І І І І І в и я я І і і І І І п и І и с І я І в І І І І І І З л 1 вилити в ґятилітрову я
 12. 12. 5) 12 * 4 = = 8 (скл. ) а мож- і М 136. на долити у п'яту банку; МІЗО. 0+3=3 8-2==6 4+1=5 9+З=12 МІЗІ. Розв'язання 1) 6 - 3 = = З (д. ) - менше обкопав Миколка; 2) 10 - 6 = 4 (д. ) - більше обкопав тато. Відповідь: Миколка обко- нан на З дерева менше, ніж дідусь, батько обкопав на 4 дерева більше, ніж дідусь. М 132. Задача На яку відстань стрибну- ла дівчинка? Розвїязання 12 - З = = 9 (дм) Відл овідь: дівчинка стриб- нула на 9 дм. М 133. ї Стало 8 трикутників. 343134. 11-3+2=10 Л 11-4+5=12 У 8-6+7=9 Б 11-2+5=14 К 12-3-4=5 Я 14-5+10=19 О Яблука. . Ь&_135. Фігури . М 4, 7, 6 - не мно- гокутники. ___. _.___. .__. __. __. _._. ____. _т_-. -_. -.-___. __. __. __. __. ф_. __. -__. ___. __-_. -._______. ._. .._. ___. .__. _.__. _ Розвїчзання 11 - 5 г б (п. ) Відповідь: ві помідорів за- лишилося на грядці. М 139. 6 + 6 = 12 7 + 6 - 13 4 + 6 д 10 5 + 6 = 11 0 + 6 = 6 9 + 6 = = 15 М: 141, М'яч із цифрою 4 треба за- бити у ворота, бо 9 + 4 = 13. М 142. ` Розвїязання 5 + 6 = = 11 (гр. ) - знайшли Надійка і бабуся разом. Відповідь: 11 грибів знай- шла мама. Обернена задача Мама знайшла 11 грибів, а Надійка 5 грибів. Скіль- ки грибів знайшла бабуся, якщо мама знайшла стіль- ки грибів, скільки Надій- ка і бабуся разом? Розвёізання 11 - 5 = 6 (гр. ) Відповідь: 6 грибів зна- йшла бабуся. М: 146. . М 147. 2+2+2+2+2=10 5-*5+5+5==10 М: 148. 1) На скільки менше гли- боких тарілок пошив хлоп- чик?
 13. 13. Розв'язання 13 - 6 = 7 (т. ) Відповідь: на 7 глибоких та- рілок хлопчик помив менше. М 149. В одному ящику 13 кг апельсинів, а в другому на б кг менше. Скільки апель- синів у другому ящику? Розвїъза ння 13 - 6 = 7 (кг) Відповідь: 7 кг апельсинів у другому ящику. Обернена задача В одному ящику 13 кг апельсинів, у другому ы 7 кг. На скільки мен- ше апельсинів у другому ящику, ніж в першому? 13 - 7 = -= 6 (кг) Відповідь: на 6 кг апельси- нів менше у другому ящи- ку. 2) В одному ящику 8 кг яблук, а в другому на 7 кг більше. Скільки кг яблук в другому ящику? 8 + 7 = - 15 (кг) Відповідь: 15 кг яблук у другому ящику. , М 150. '1) 8 + 7 - 15 -- сума чисел 2) 13 - 7 = = б - друге число Мз151. В ІІ Р* д* Р* і-д Р* (0 І-д 03 І-д в 2, 4, 6, 8, 10 - наступне число на 2 більше попере- днього; З, б, 9, 12, 15 -- наступне число на 3 більше попере- днього. М 153 Розвёізання 13 - 5 = 8 (р. ) Відповідь: 8 редисок зали- шилося на грядці. 382154. ]2-Ї= ё 15-7-*8 17-7210 7+7=14 11-7=4 8+7=15 14-7== -=7 1З-б-=7 7+6в1З 16-7=9 Мібб. Відрізок ВС, трикутник КМК, чотирикугник ОЕГР. М 156. 1) 7 + 4 т 11 (стр. ) Відповідь: 11 стрічок у ві- ночку Юлі. 2) 7 - 4 и З (стр. ) Відповідь: 3 стрічки у ві- ночку Юлі. М 157. Розвїязання 8 + 4 = 12 (м) Відповідь: 12 м тканини відрізали від другого ру- лону.
 14. 14. М 160. Розвїчзагіня 1)9 +3 -12(б. ) і Відповідь: 12 боксерів у другій команді. 2) 9 - 3 -= 6 (б. ) Відповідь: б боксерів у другій команді. М: 161. С В В Е А эо162. 10-4-6 . Міг 163. 1) 15 -- 10 - 5 (грн) Відповідь: 5 гривень зали- шилося у Яни. 2) 10 + 5 -- 15 (грн) Відповідь: 15 гривень було уЯни. ш-5-7 Обернена задача У Яни було 15 грн Вона купила сік і в неї залиши- лося 5 грн. Скільки ко- штує сік? Ролєґязання 15 - 5 = 10 (грн) Відповідь: 10 гривень ко- штує сік. . МЕ 165. Мама до чаю розрізала кекс на шматочки. З'їли 6 шматочків, залишилося ще З шматочки. На скіль- ки шматочків мама розрі- зала кекс? 77 гпч І-Ї) м _. ___. __. .__. __. ._-_. .-_. ________. __. ..____. _.-_____. ___. _._. ._, _. _.__. __. .__. _.. .._. _.. ___. _,_, ..____. _.. __. _. . Я М: 172. Розв'язання 6 *+- 3 - 9 (шм. ) Відповідь: на 9 шматочків мама розрізала кекс. . Ні 166. 11 22 33 44 55 66 77 88 99 . МБ 168. Розвзюаннл 1) 13 - 7 - 6(гр. ) Відпфаідь: температура вдень підвищилася на 6 градусів. 2)? +6- 1З(гр, ) с Відповідь: 13 градусів те- пла показував термометр Опівдні. М: 171. АА Розвёізаніія 1) 6 + 7 = 13 (б. ) --- було в машині 2) 7 м 6 - 1 (б. ) Відповідь: на 1 бідов мен- ше виваитажили, ніж за- лишилося. . М 174. Олег приніс для класної бібліотеки 6 книжок, а Ін- на -- 5 книжок. Скільки всього книжок принесли Олег та Інна? Розвїязангія 1)6 + 5 = 11 (ки. ) Відповідь: 11 книжок при- несли Олег та Інна.
 15. 15. Розвёізання 13 - 6 = 7 (т. ) Відповідь: на 7 глибоких та- рілок хлопі-пщс номив менше. М: 149. В одному ящику 13 кг апельсинів, а в другому на 6. кг менше. Скільки апель- синів у другому ящику? Розвёізання 13 - 6 = 7 (кг) Відповідь: 7 кг апельсинів У ДРУГОМУ ЯЩИКУ- Обернена задача В одному ящику 13 кг апельсинів, у другому - 7 кг. На скільки мен- ше апельсинів у другому ящику, ніж в першому? 13 - 7 = = 6 (кг) Відповідь: на 6 кг апельси- нів менше у другому ящи- ку. 2) В одному ящику 8 кг яблук, а в другому на 7 кг більше. Скільки кг яблук : ::другому ящику? 8 + 7 = 15 (кг) Відповідь: 15 кг яблук у ДРУГОМУ ЯЩИКУ; М» 150. '1) 8 + 7 = 15 -- сума чисел 2) 13 - 7 = = б *- дРУГе число . НЕ 151. БЕІЕІ ІЕ Ш ЕІІІШІІ __т_. .._____. ._ь. _._. ____. _.. _.ь. ____. _._. ... .__. _.. ____-ь_. _.. .__. _._. .__. _._-_-_. _.. ._-_. .__. _.. _._. ___. __. ..__. .-__. т_. _.. о___ М 152. 2, 4, 6, 8, 10 - наступне число на 2 більше попере- днього; З, 6, 9, 12, 15 - наступне число на 3 більше попере- в днього. М: 153. Розв'язання 13 - 5 = 8 (р. ) Відповідь: 8 редисок зали- шилося на грядці. М2154. у 12-7=5 15-7=в 17-7=10 7+7=14 11-7=4 в+7=15 14-7=7 13-6-7 7+в=1з 16-7=9 м155. Відрізок ВС, трикутник К М М , чогирискутник ОЕГР. М. 156. 1) 7 + 4 = 11 (стр. ) Відповідь: 11 стрічок у ві- ночку Юлі. 2) 7 т 4 = З (стр. ) Відповідь: З стрічки у ві- ночку Юлі. М: 157. Розвивати: 8 + 4 = 12 (м) Відповідь: 12 м тканини відрізали від другого ру- лону. М 159. АА
 16. 16. М: 160. Розвїяізання Розв'язання 6 + З = - 9 (нім. ) . 1) 9 + 3 = 12 (б. ) Відповідь: на 9 шматочків а Відповідь: 12 боксерів у мама розрізала кекс. другій команді. д; 15в_ 2)9-3-6(б-) 11 22 зз 44 55 ав Відповідь: 6. боксерів у 77 88 99 - другій команді. 9 163, „ * Розвивати: ”д” в 1)13-7=6(гр. ) Відповідь: температура вдень підвищилася на 6 градусів. ` В А Е 2)7+б=13(гр. ) „ Відповідь: 13 градусів те- 'м 162- пла показував термометр 10-4=6 12*5=7 Опівдні, - . на 163, . М 171. і 1) 15 - 10= 5 (грн) Відповідь: 5 гривень зали- шилося у Яни. _ 2) 10 + 5 = 15 (грн) Відповідь: '15 гривень було у Яни. Обернена задача У Яни було 15 грн Вона купила сік і в неї залиши- лося 5 грн. Скільки ко- штує сік? Розвёізання 15 - 5 = - 10 (грн) Відповідь: 10 гривень ко- штує сік. М 165. Мама до чаю розрізала кекс на шматочки. з'їли 6 шматочків, залишилося ще 3 шматочки. На скіль- ки шматочків мама розрі- зала кекс? * 221113, І-2 пл. 'т_ф_ф____тц_ц= _-__. __. .__. _ц_. _._. -пвс-ц. -ь_-о-ф-. дфцьц_т_ь. дцьооць_т_ц--ц. ._ццц_. __р___: ::: __р--___. Я М: 172. Розвїязання 1)6+7=-1З(б. )-булов машині 2) 7 - 6 = 1 (б. ) _ Відповідь: на 1 бідон мен- ше вивантажили, ніж за- лишилося. ' . М 174. Олег приніс для класноі бібліотеки б книжок, а Ін- на н 5 книжок. Скільки всього книжок принесли Олег та Інна? Розвіязання _ 1) 6 + 5 = 11 (ки. ) Відповідь: 11 книжок при- несли Олег та Інна.
 17. 17. . отеки 9 2) У Олі 20 книжок. Вона принесла до класної біблі- книжок. Скіль- ки книжок залишилося в Олі? Розвїязання 20 - 9 = 11 (кн. ) Відповідь: 11 книжок за- лишилося в Олі. М: 175. 1) Мама купила гриби. 12 грибів вона поклала на дстіл, а 7 - кинула в суп. 'Скільки всього грибів ку- пила мама? Розвіязання 12 + 7 = 19 (гр. ) Відповідь: 19 грибів купи- ла мама. Обернена задача Мама купила 19 грибів, 7 - поклала в суп, а реш- ту поклала на стіл. Скіль- ки грибів мама поклала на стіл? Розвічзання - 19“- 7 г 12 (гр. ) Відповідь: 12 грибів мама поклала на стіл. 2) Із яєць, що лежали у ко- шику вилупилося 6 кур- чат, а ще 2 яйця залиши- лося. На скільки менше залишилося яєць, ніж ви- лупилося курчат? Розвїязання 6 - 2 = 4 (яєць) Відповідь: на 4 яйця мен- ше залишилося, ніж ви- лупилося курчат. 2 176. 8*8=0 18-8`= =10 16 - 8 = 8 . М 177. Розвїчзання 1)4-2=2(т. )-бувуба- бусі; 2) 1 тиждень = 7 днів; 7'+ 7 = 14 (дн. ) Відповідь: Івась був у бабу- сі 14 днів. . П'є 178. Розвїязання 2+5+4=11(д. ) Відповідні 11 не фруктових дерев росте біля школи. М 179. Розв'язання 1) 5 + 4 = 9 (п. ) - зірвали 2) 9 - 6 = З (п. ) Відповідь: З помідори за- лишилося. Лі 180. Розвїязсіння 1) 6 + 4 г 10 (ябл. ) - всьо- го було на тарілці; 2) 10 - 7 = З (ябл. ) Відповідь: З яблука зали- шилося на тарілці. . М 181. в+в+1=17 13-8-5=0 7+7-1=1з 12-7-5-0 9+з-10-7 11-8-0-з з+з-5-5 16-7+в-15
 18. 18. М 182. Розв'язання п2+6=8 Відповідь: число 5 збіль- шилося на 8. 2)5+(9-9)-5. . м2 183. ІІ = - 10 Мз 184. А 3 см В 2 см С А С В В А С В С і А С А В М 185. а=8,14-8=6;а=5,14- 5=9;а=7,14-7=7. М 186. Миколка з Андрійком ви- тратили 8 грн на марки. У них залишилося 9 грн Скільки грошей було у хлопчиків спочатку? Розв'язання 8 + 9 - 17 (грн) Відповідь: 17 гривень було у хлопчиків спочатку. Обернегіа задача У хлопчиків було 17 грн Миколка з Андрійком ви- тратили 8 грн на марки. Скільки гривень залиши- лося у хлопчиків? Розвїязангія 17 - 8 - 9 (грн) Відповідь: 9 гривень зали- шилося у хлопчиків. _____________. __. _._. ____. _.____. _._. _____. _-_. _-_. ,.. ._. _._. ._. __. ___. ___. _._. -__. ___. __. _._-. _._. .____. .____ М 188. 3+5+9-17(см) Відповідь: дбвжина лама- ної - 17 см. М: 190. Р„-4+2+3=9(см) Відповідь: 9 см - пери- метр трикутника. М* 191. 1) Розвязаііня 1) 11г- 4 = 7 (д. ) - хлопців; 2) 11 + 7 = = 18 (д. ) - всього дітей в ансамблі. Відповідь: всього в ансамб- лі 18 дітей. ` 2) Розвїаізання 1) 18 - 11 = 7 (д. ) - хлопців; 2)11-7=4(д. ) Відповідь: в ансамблі хлоп- ців на 4 менше. ніж дівчат. М» 192. АШЕП М 193. 4+9=Ш+6 8+@-16+1 з+[3]-6+6 15-9=[:2]-6 9+9=@+10 8+6-= |:'Ї]+7 М 195. Розв'язання 8 - З - 5 (гр. ) Відповідь: посадили 5 груш. М 197. І. Розкидання 1) 7 + 5 - 12 (ар. ) т всьогс принесли; 2) 12 - 4 = = 8 (ар. ) - залиши- лося.
 19. 19. 11.(7 + 5) - 4 - 8 (ар. ) Відповідь: 8 аркушів зали- тратили 2 м тканини, а на спідницю - 1 м. Скільки шилося. метрів тканини залиши- М 198. лось? 1) 8 - 2 + 7 = - 13 Розв'язання 104-5--9-6 1)2+1-3(м)-витрати- 14 - 7 + 2 - 9 ли на сукню і спідницю; 15--7+8=11 2)10*3=-7(м)-залиши- 2)9-4+7-12 лося. 13 - 4 + 5 - 14 Відповідь: залишилося 12 - 9 + 8 = - 11 7 метрів тканини; 10+7-9=8 „м205_ М199. 1з-9+4 15=9+6 Розвязаяіня 16 - 9 + 7 18 - 9 + 9 12*(5+4)=3(см) мшю. Відповідь: 3 см довжина Роддяязаннд третьої сторони' 1) 7 - З - 4 (д. ) - хлопчи- М 200. ки; 2)7+4-11(д. ) І я І 1 1 і І 1 І | | 1 | я І я | | | | | | І 1 І я | я я 1 | і | | | | і Відповідь: 11 дітей вий- Ш ї] і шлонапшлянк* ї м 209. | | | І І | | І І 1 І | | | я я | я І І І 1 | І І І | І І | я | | І . М 201. Розвязания Розвязаіііія 1) 4 + З = 7 (н. ) - всього 1) 2 + З = 5 (кг) - пішло на розклав наклейок; приготування сніданку та 2) 12 - 7 - 5 (н. ) - зали- обіду шилося. 2) 12 а 5 - 7 (кг) Відповідь: 5 наклейок за- Відповідь: 7 кг картоплі лишилося розкласти. залишилося в сіщі. м, 210_ М: 203. 1) д д ВВВ! ! А` 2) пп впли вияв випив м 204. я ІВ Задача М: 211. В рулоні було 10 м ткани- 17 - 9 - 8 12 - 9 *- 3 ни. На пошиття сукні ви- 9 + 4 - 13
 20. 20. .М 213. Розвёъзання І -й спосіб 1)8+7== 15(з. )-булоу Юрка зошитів; 2) 15 - 5 = 10 (з. ) - зали- шилося. 2-й спосіб 1) 7 - 5 = 2 (з. ) - залиши- лося зошитів у лінійку; 2) 8 + 2 = 10 (з. ) - всього залишилося. Відповідь: 10 зошитів за- лишилося у Юрка. М: 214. Розвїязання 1 -й спосіб 1) Скільки всього літаків злетіло? 2 + З т: 5 (л. ) 2) Скільки літаків зали- шилося на аеродромі? 12 - 5 = 7 (л. ) 2-й спосіб 1) Скільки літаків зали- шилося, коли злетіло 2? 12 - 2 = 10 (л. ) 2) Скільки літаків зали- шилося на аеродромі? 10 - З = 7 (л. ) Відповідь: 7 літаків зали- шилося на аеродромі. М 215. 1) 100 - оскільки решта чисел двоцифрові; 2) 73 - оскільки решта чисел належать до четвер- того десятка; З) 35 - оскільки решта чисел складаються з одна- нових цифр. Розвїпзання 1 -й спосіб 1) 4 + 5 = 9 (кг) - всього продали; 2) 12-9=3(кг)--зали- шилося. `2-й спосіб 1) 12 - 4 = 8 (кг) - прода- ли першого дня; 2) 8 55 = 3 (кг) -- залиши- лося. р Відповідь: 3 кг цибулі за- лишилося у к М: 218. 1) а)2 +8: 10 (крд-кру- жечків; б)2 + 10=12 (фд-всьо- гофігур. Відповідь: всього 12 фігур. 2)14-10+4+9=4+4+ +9=8+9=17 17-10+4+9=7+4+9= =11+9=20 19-10+<1+9=9+4+9= =13+9=22 20-1О+4+9=10+4+ +9==14+9=23 М 221. 12-(7+2)=12г9_= з 8+(13-6)е=8+7=15 М: 222. Розвёізання 1 -й спосіб 12-(4+3)= 12-7=5(ав. )- залишилося на стоянці. г-а спосіб 1) 12 - 4 = 8 (ав. ) а спочат ку відїхало;
 21. 21. 2) 8 - З = 5 (ав. ) - залиши- лося. Відповідь: 5 автомобілів за- лишилося на стоянці. М: 223. Розвїязання 1)9+9= 18(г. ) Відповідь: 18 горіхів у бі- ЛОК. 2)1)9-2=7(г-)-УдрУ- гої білки 2)9+ 7== 16(г. ) Відповідь: всього 16 горі- хів в обох білок. . М 224. 55 65 75 85 . М- 225. 14 - (7 - 2) = 9 8 + (З + 6) = = 17 М: 226. Розвїчзання (13 - 8) + 6 = 11 (ав. ) Відповідь: 11 легкових ав- то стало на стоянці. М: 227. Задача В одному класі 7 комп'ю- терів, а в іншому - на 2 комп'ютери більше. Скіль- ки комп'ютерів в 9603: кла- сах? 1) 7 + 2 = 9 (к. ) - в друго- му класі; 2) 7 + 9 = = 16 (к. ) - всього. Відповідь: 16 комп'ютерів в обох класах. м228. 1з-(9-з)=1з-6=7 16-(7+2)-=16-9=7 7+(2+5)-7+7-14 13-9-3-4-3-1 і і І І І і І І І І і і і І і і і і І І І І і І І І І і і і і І і І І і і і і І і І і І І і і І і І і І і і і і і і і і І І і і І І І І І і І І І і і І 1б-7+2=9+2=11 7+2+5==9+5=14 Лё229. 7+5==12 10+9==19 12-5=7 19-9=10 12-7=5 19-10==9 3+8=11 7+9==16 11-З=8 16-7=9 11-8=З 16-9=7 36231. Розвёізання 1)9- 1 =8(л)- надоїли ввечері; 2)8-3=5(л) Відповідь: 5 літрів молока з вечірнього удою продали. . Ма 232. Розвлзання 4+(З+3)= 10(д. ) Відповідь: за 2 дні всього " обрізали 10 дерев. М: 233. Це число 16 М2З4. 14-6-6=8-6=2 7+5+1=12+1==13 16 --8+1=8+1=9 14-(6-6)= =14-0=14 7+(5+1)= =7+6==13 16-(8+1)=16-9=7 М: 235. Задача Під яблунею лежало 12 яблук. Один Їжачок взяв 5 яблук, а другий -- 4. Скільки яблук залишило- ся під яблунею? Розвязания 12 - (5 + 4) = - 3 (яб. ) Відповідь: 3 яблука зали- шилося під яблунею.
 22. 22. М236. 304-7-37 49-9-40 49ч40-9 4+70-74 67-(15-8)-67-7=б0 88-(7+9):88-16=72 59+(10-9)=59+1-60 20-(10+9)-20*19=1 М 239. Розв'язання - 29 - (5 + 4) = - 20 (уч. ) Відповідь: 20 учнів вчать вірші. . М 240. Розвіізаннл 48 - (10 + 15) = - 23 (уч. ) - чотирикласників всього. Відповідь: 23 учні-чотири- класники було. М 241. 99. 88, 77, 66, 55.. . - на- ступне число складається з однакових цифр; 5, 10, 15, 20, 25.. . - на- ступне число на 5 більше від попереднього. 389242. 20+9=29 43-3-40 3+З0=З3, 33-30=3 45-(4+9)=45-13=32 45-(14-9)=45-5=40 9+(1б-15)ч9+1=10 6О-(18-8)-60-10Э50 . _.. .__. __. __. __. _._. ..___. .___. .._. _.. дь_. _.. __. __. ..__. ._. ц_. _._. __. ..__. --___. _._. _._. __. _.. ___. -.. __. _.. ... _____. _.__. _. М24З. 5дм>44см 71дм<8н 6дм-60см 4м>З9дмі 84см<9дм 7м<91дмі М 245. Розв'язання (30 + 30) - 20 - 40 (хл. ) Відповідь: 40 хлопчиків в обох класах. . М 246. а-12,12-6-6; а-15,15-6-9." М: 247. 12 місяців має рік. Кві- тень, червень, вересень, листопад - по 30 днів. Сі- чень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень - 31 день. м» 248. 15 - 6 = 9 90 - (50 + 10) = 30 (скл. ) Відповідь: 30 складальни- ків потрібно. М 249. Прямокутники: 1, 6. Три- кутники: 2, 4. ' М2250. 50-10=40 5О-1=-49 1З+75=88 23+2З-4б 56251. 13+12=25 82+(19-2)=99 30-1-29 70+(16-9)-77 45+44=89 100-1=99 62+15-77 38+41-79 М: 253. Розвїпзання 1) 11 + 21 - 32 (кг) ч ма- са вівці; 2) 32 + 23 - 55 (кг)
 23. 23. Відповідь: 55 кг маса бара- на. М 256. 14-4: 10 6+4= 10 Перше і друге число - 10. 20 ъь257Ї 33+44==77 9+П3-Пт15 34+12т46 13-(16-8)-=5 М 258. Розвзізання 1) 15 + 5 = 20 (м) - витра- тили тканини; 2) 70 - 20 = - 50 (м) Відповідь: 50 метрів тка- нини залишилося. М 262. РозвЗізання 1)5+8= 13(кг)-сливу ящику; 2)1З+5+8=26(кг)- всього. _ Віддовідь: всього 26 кг олив. . М 264. Розв'язання 1) 7 + 5 = 12 (л. ) ї- черво- них лампочок; 2) 12 - 4 = 8(. г1.)- синіх лаыпочок. Відповідь: 8 синіх лампо- чок. Додаткові вправи 1. пп т питна ____. ..___. _.__щ___-____. .._. ... _.. __. .___. ... -___. _.. _._ц__. __. _._. ____. _.____. ._. ..__. ... __. _______________ 2. Розв'язання 1) 10 - 8 = 2 (р. ) - Роман- ковп 2) 8 --2 = 6 (р. ) ь- Петри- кові; 3) 10 - 2 = 8 (р. ) - Андрій- ковк Відповідь: найстарший з дітей Андрійко, йому 8 ро- ків. 3.10т5=5 12-7к-5 11-6п--5 14-9п5 13 н 8 = = 5 5. Розвёюання І-й спосіб. 1) 30 - 18 *- 12 (уч. ) - не принесли олівці; 2) 30 - 20 = = 10 (уч. ) - не принесли фарби; 3) 12 + 10 = 22 (уч. ) - не принесли олівці й фарби; 4) ЗО - 22 = 8 (уч. ) - при- несли олівці й фарби. 2-й спосіб (18 + 20) - 30 = 8 (уч. ) Відповідь: 8 учнів прине- сли і олівці, й фарби. 6. Задача 1) На клумбі було 15 ку- щів троянд. Посадили ще 5 кущів. Скільки кущів троянд стало? Розвіязання 15 + 5 = 20 (к. ) Відповідь: 20 кущів тро- янд стало. Обернена задача Було 15 кущів троянд. Скільки кущів троянд по- садили, якщо їх стало 20?
 24. 24. 2) Андрійко накреслив у зошиті два відрізки. Один відрізок довжиною 8 см. а другий -- 9 см. На скіль- ки другий відрізок до- вший від першого? Розвїчзання 9 - 8 = 1 (см) Відповідь: на 1 см другий відрізок довший. Обернена задача Андрійко накреслив у зо- шиті два відрізки. Один відрізок довжиною 8 см, а другий - на 1 см довший. Яка довжина дРУгого від- різка? М265. 12=10+2 36=30+6 55-50+5 71=70+1 М266. 30+40=70 З0+30=00 60+20==80 1О+60-70 мат. 60+17=77 7+4-11 в0+13-7з 7+8-15 60+16=-76 74-9-16 М268. 20+4+60+5=-(20+60)+ +5+4-89 30+8+40+9-(З0+40)+ +9+8==87 м2в9. 23 + 59 = (20+50)+(8+9)= Г* ї* 2042: 5029 =7О+17=87 М 271. Розвїязаііня 1) 25 + 28 - 53 (грн) н- за- платив за покупку ____о_. ___-____фц_. ____. .____. _.. .__. __. _.. __. __. ___. ____. __. -.. _._. _.. ._. ___. -.__ч. ____. ___ь_. ... _ь_. .-`. __т 2) 85 - 53 = 32 (грн) Відповідь: 32 гривні зали- шилося у хлопчика. . М 27 2; Два термометри покажуть 20 градусів тепла, оскіль- ки температура однакова. М 273. 17 + 25 = 42 54 + 38 = - 92 36 + 36 = 72 42 + 49 = 91 М 274. Розсилання ` 1) 15 - 6 = - 9 (к. ) - посади- ли калини; . 2) 9 - 4 и 5 (к. ) Відповідь: 5 кущів кали- ни прийнялося. М 275. Розвіязання 1) 23 т 11 = 12 (яєць) - знесла індичка; 2) 12 - 4 - 8 (яєць) Відповідь: 8 яєць здали і іикубатор. М277. а= =10,20+10-30; а- 17,20+17-З7. М 279. Розв'язання 1) 27 + 27 - 54 (кр. ) ц зроб- лять ведмедики разом 2) 54 + 20 - 74 (кр. ) Відповідь: 74 кроки - від- стань між ведмедиками. М 280. 1) 13 + 29 - 42 (кг) г піску в суміші;
 25. 25. 2) 13 + 42 = 55 (кг) Відповідь: 55 кг цементу і піску в суміші. 55 + 15 - 70 (кг) Відповідь: 70 кг - маса су- міші. М 281. 48+27=(40+20)+(8+7)-= =60+15= 75 . М 283. 1) 18 + 26 = 44 (к. ) - коту- шок білих ниток 2) 44 + 37 = 81 (к. ) Відповідь: 81 котушка чор- них ниток. М284. 16+12-38 90-30-60 0+12-12 45-30-15 2О+12-З2 100-30-70 З3+12-45 80-30=-0 65+12ш77 31-30-1 14+12=26 48-.30-18 льзвв. 50+14-64 4+9=13 50+11=б1 4+5=о 50+17=67 4+7=11 ьь2в7„ 67+6=7З (7+6-13, 60 +,1З=73) М288. 55+8=63 (5+8=-1З,50+13=63) 86+9=95 (6+9=15,80+15==95) 7+27-34 (7+7-14,20'+14=З4) М 289. Розв'язання 15 + 7 = 22 (м) _д_о. с_. ._ц__ь__дф__. ... _.__: ___. _____. ______. ___. _.______. ___. ____. _____. ______. ... ._______. .._. ____ Відповідь: Олег кинув м'я- ча на 22 м. 15 + 9 : = 24 (м) Відповідь: Олег кинув м'я- ча на 24 м. М 291. РозвЗізання І -й спосіб. 1) 20 + 6 = 26 (п. ) - стало. коли зайшли жінки 2) 26 + 7 -= 33 (п. ) 2-й спосіб. 1) 6 + 7 = 13 (п. ) - зайшло назупинцк 2) 20 + 13 - 33 (п. ) Відповідь: 33 ііасажиріі стало в автобусі. М 292. Розв'язання .1)2бы4=-22(р. )-на стільки батько старший 2) 22 + 11 = 33 (р. ) Відповідь: батькові 33 роки. М 294. Розвїґізаіііія Позначимо невідоме число як а, тоді, а - 39 = 22. Звідси, а = 39 + 22, а = 61. Відповідь. 61. М 296. 34+6:40 -и+в= іазо+ю=4щ М 297. 57+2=59 (7+2-а50+9-зю :57+3=60 (7+з=1а50+10=ы» 57+4-61 (7+441ь50+11-вы
 26. 26. М 298. Розвїязання 1) 16 + 4 = = 20 (в. ) - можна палити в одну бочку; 2) 20 + 20 = 40 (в. ) Відповідь: 40 відер можна палити в дві бочки. МЗОО. 18-З-7=-8 19-(1З-6)=12 17-(З+6)=8 14-5-2=7 МЗОІ. Розвіязання 1) 8 + 8 = = 16 (кг) - посади- ла пізньої картоплі; 2) 16 + 4 = 20 (кг) Відповідь: господарка но- садила 20 кг картоплі. 18172305. 26+14-40(20+10=30, 6+4=10.30+10=40) М 306. Розвзізання 1) 12 - 5 т 7 (пр. ) - працю- вало в другому залі; 2) 7 + 8 - 15 (пр. ) Відповідь: 15 продавців працювало втретъому залі. Н? 307. Розвїязаііня 1) 25 + 25 - 50 (г. ) м удвох пакетах; 2) 50 + 50 - 100 (г. ) Відповідь: 100 горіхів у трьох пакетах. М 309. Розвїязання 1) 35 + 35 - 70 (кр. ) - зро- блять лисенята назустріч 2) 100 - 70 = = 30 (кр. ) Відповідь: "З0 кроків - бу- де відстань між лисенята ми. М 310. 14 + 16 - 30 МЗІІ. 43 54+(17+26)=97 15+24=З$ З5+(41Ї12)= 88 32+ (З6ї28) = 96 М 312. _ ` 6+(2+З)-б-+-5= 11 - додавання суми до числа; 6+(2+З)= -=6+2*+9=84 З - послідовно додавалі до числа кожний доданок 6+(2+З)=6+З+2=94 + 2 -= 11 - додавали мото дом перестановки доданків М 313. Розв'язання 1-0 спосіб. 1) 36 + 14 - 50 (кг) 2) 50 +15 ч 65 (кг) 2-й спосіб. 1) 14 + 15 - 29 (кг) п- при везли 2) 36 + 29 - 65 (кг) Відповідь: 65 кг картопл стало. М 314. 45 15+(20+25)=60 36+(17:Ї14)=67 38+(22ї19)=79
 27. 27. (15Ї2о)+ 25:60 (звЇ17)+14=в7 (звЇ22)+19=79 . М 316. 43+(38+7)= (436?+7)+38= =88 52+(14Ї2в)=92 64+(16+15)= (64Ї16)+ +15=95 М 318. Розвёззання 1) 16 + 13 - 29 (п. ) - було н автобусі; 2) 29 - 17 = - 12 (п. ) Відповідь: 12 пасажирів вийшло на зупинці. М 319. 1) 53, 73 - кожне - не число на 10 більше від попереднього; _ , 2) 7: 153- цифра 7 чергу- ється в числом, на 1 біль- шим від попереднього. МЗ21. и Розвіязання 1) 36 - 12 = 24 (ос. ) - обі- дало в другій залі; ` 2) 36 + 24 - 60 (ос. ) Відповідь: 60 осіб обідало в обох залах. М 322. Розвизання І -й спосіб. (5+6)-4- 7(п. ) г-а спосіб. (5-4)+6== - 7(п. ) З-й спосіб. (6-4)+ 5-7(п. ) Відповідь: 7 перців зали- шилося. 1111323. (4+з)-2-7-2-5 (4-2)+зш2+з-5 (з-2)+4-=1+4=-5 І І І І І І І І І І І І І Е І* І І Імз24. і (4в+зв)-12-в4-12-72 д (48+З6)-12-1-(48-12)+ . +з6-зв+зв-72 і (4в+зв)-12-4в+(зв- : -12)-4а+24-72 і (54+42)-20-9б-20-.76 і (544-42)-20-(54-20)+ : +42-з4+42-7в . (54+42)-20=54+(42- 2 -20)-54+22-7в : (зв+27)-в-в5-6-59 : (зв+27)-в-(зв-в)+27= д -з2+27-59 д (зв+27)-в= -зз+(27-в)- : =зв+21=59 І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І М 325. 1) Використано перестав- ний закон додавання. Від перестановки доданків міс- цями сума не змінюється; 2) Використано відніман- ня числа _від суми. Щоб підняти число від суми, треба підняти число від од- ного доданка і різницю до- дати до іншого доданка. . м 326. (зв + 27) - 16 - (36 - 116) + + 27.- 2ои+ 272- 47
 28. 28. (53 + 34)- 24 = 58+(34 - -24)-58+10-68 (25+45)-5о-70-50=20 М 329. Розвїнзання (8 + 10) - 6 = 12 (сп. ) Відповідь: треба встанови- ти ще 12 споруд. М 330. 1) 20 - 2 дес. , 50 и 5дес. , 100 - 10 дес. 2) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80, 90, 100; 100, 90, 80, 70. 60, 50, 40. 30, 20, 10. З десятків додати 2 одини- ці, буде 32. використали віднімання числа від суми. Щоб від- няти число від суми, мож- на відняти число від одно- го доданка і різницю дода- ти до іншого доданка. ' М 336. Розвёгзання Синіх кульок не може бу- ти більше 1, оскільки, як- що снніх 2, то червоних буде5,а5+2=7. І І І І І І І 1 І І І І І І І І І І І І І І І І І І і І І І І І І і І І І І і м 332. д І І І І І І І І І І | І І І І І І І ґ І І І І І І І І І І І І І І І І Отже, синя кулька одна, тоді червоних - 1 + 3 = 4, абілих-б-4в1ші. Відповідь: одна біла кушька. М: 337. Розвїпзання 1) 28 - 8 т 20 (дн. ) - про- росла морква 2) 20 - 6 -г 14 (дн. ) Відповідь: за 14 днів про- росло насіння помідорів. . М 339. Розв'язання 1)1 м= 100см, „ 2) 100 - 20 = - 80 (см) м, 331 Відповідь: 80 см дроту за- Розвїязання лишилося- 20 - 9 = = 11 (м) . Ма 340. Відповідь: на 11 метрів осо- 40 - 8 > 31, 60 - З > 47 кір вищий за вербу. м, 341_ 36, 64, 76, 90, 26. Від числа 40 треба відня- м 342 ти 8. 40 - це 4 десятки. Ві- Роддшаннд зьмемо 1 десяток -- 10 оди- дй спиш ннць. Від 10 віднімемо 8, (24 _д_ 16) _ 4 д 36 (дд залишиться 2 одиниці. До 241 спосш (24 - 4) + 16 = 36 (д. ) З-й спосіб. 24 + (16 - 4) = 36 (д. ) Відповідь: 36 дітей тралс у вистави. М 344. 11, 14, 41, 44, 16, 61,46, 64, 66. М 345. Задача 1) У мішку було 40 кі моркви. До обіду продалъ 23 кг, а після обіду - 7 кг
 29. 29. (20 + 6) - 7 -- 19 (д. ) - на скільки дерев більше обко- пали сестра з татом, ніж Скільки моркви залиши- лося у мішку? Розв'язання 40 - (23 + 7) - 10 (кг) брат- Відповідь: 10 кг моркви за- м 351_ ЛИШИЛОСЯ У МЇШКУ- Розвїсізання 2)37+5“43 (2вЇ1в)-9=з5(к. ) 70 + 23 і” 93 Відповідь: 35 кущів мали- 55 + 6 ” 61 ни посадили. 62 + 23 = 85 0 2 49 + б = 55 м 35 . и: пп М 346- м» 354. Роддыддннд РОЗЄЇЯЗЦННЯ (27 + 23) - 6 х 44 (в. ) Відповідь: 44 вироби зали- шилося після випалюван- 39 (46 -7)+46 = 85 (в. ) Відповідь: всього 85 відпо- чиваючих в санаторії. рев обкопали брат і сестра; 20 » 7 = 13 (д. ) - на скіль- ки менше обкопала сестра, ніж тато; 20 + 7 + 6 -А 33 (д. ) й скіль- ки дерев обкопали брат, се- стра, тато; ____. _.. _._. ..__. _.__. _.__. _.--____-_--. --. _.__. _.. _--. _--. .ь. .-_. _.__. __. _.__. __.4-_-_. _.щ_. ___. __-. __. _--_. __. _____ ня. М 348' Мзсігііязання Розвїязання 52 - 5 = 47 (кг) : ::з 39 'Ї 18 (кг) _ ”ен” Відповідь: 47 кг борошна 2) 57 +рёёїзэёїїїї) дїстали' Відповідь: 96 кг меду зіб- М 349- рали бджоли. 14-8=б 14-7=7 МЗ59. 145 9 В 5 14 "4 : ю Розв'язання 24'8“16 24*7“17 1)38+38=76(грн)--ко- 24 _ 9": 15 24 В 4 = 20 штують 2 сорочки. 34-8==26 2)90_7б=14(грн) 34 " 9 = 25 34 " 4 с 30 Відповідь: на 14 грн біль- . Мё 350. ще заплатили за светр. Розвїязання м. 3311 7 + 6 = = 13 (д. ) -ч скільки де- роддыддння 1) 40 - 6 = 34 (л) «- води менше в бідоні, ніж у баку; 2)(10+ 25+6)-40= 1(л)ч на 1 л води менше в баку; 3)10+25+6+40=8(л)- всього води в посудинах. Відповідь: 34 л, 1 л, 8 л.
 30. 30. М 361. 1) 15, 12, 9, 6, 3, 9 - наступ- ` не числона З менше від по- переднього; У 2) 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, Д, Ш - потрібно розглянути пари чисел, в наступній па- рі числа будуть на 3 більше від попередніх: 2,43, 5 с; + З), ещ+ 3), 8(ё+_З), 9(@+ 3). М» 362. ' Розвїязання (8 + 12) + 10 = ЗО (кг) Відповідь: 30 кг маса теля- ти. МЗВЗ. 60-6=54 54+6=60 72м8=б4 64+8=72 35-12=2З 23+12=З5 З5*16=19 19+16=З5 90-2=88 88+2=90 24-9=15 15+9=24 75-19п56 56+19==75 88-22==66 66+22=88 МЗ64. `45-18=-2`7 76-19=57 62_28-=34 МЗБЗ. Задача В трьох суліях 84 л олії. В двох суліях по 34 л, а решта т в третій сулії. Скільки літрів олії в тре- тій сулії? Розвїязання 84 434334) = 16 (л) Відповідь: 16 л у третій су- лії М» 366. а = - 40, 40 *А 26 и 14; __. _ь. __. _._. __. __ь. __. _._. _.__. ._____. ._--_. _._. _.. ____. _._ _-_ _. .. ____. _____. -.. __-__. _.. _-_-__-____. ь-_. .-. -ь_. .___. а=42,40-`42=8. М: 367. Розвёізання 1)(13-7)- 5== 1(м) Відповідь: 1 м тканини за- лишилось у сувої. 2) (13 + 7) *- 5 = 15 (тр. ) Відповідь: 15 тракторів за- лишилося заправити. М: 368. Розвйзання 1) 36 - 12 = 24 (іпт. ) - по- фарбували столів 2) 24 - 20 = 14_(штх) -- по- фарбували підвіконь З) 36 + 24 + 14 = = 74 (шт. ) Відповідь: 74 парт, столів 'і підвіконь пофарбували всього. М 369. 1в-= з -4=4в 15+=25 . М 373. Розвёізанжія 70 - 58 а 12 (л) Відповідь: на 12 л води більше випаровує рослина соняшника за місяць. М: 375. Розвїязання 1) 50 22 *ч 28 (кг) м- зібра- ли жита;
 31. 31. 2) 28 + 28 = = 56 (кг) Відповідь: всього зібрали 56 кг жита і ячменю. М 378. Задача Учні 8-х і 9-х класів поса- дили 50 беріз, кленів - на 22 менше, а лип на 12 біль- ше, ніж кленів. Скільки лип посадили учні? Розвїязаннл 1) 50 - 22 = 28 (д. ) -- поса- дили кленів; 2) 28 + 12 = 40 (д. ) Відповідь: 40 лип посадили учні М: 379. 1) (25 + 7) - 12 и 20 2)65-(18+4) в 43 3) (60 -з 12) - 15 = 33 М: 380. РозвЗюання 30 - 5 = = 25 (см) - довжина білої смужки Відповідь: червона смужка найкоротша. м 392. Задача У діжці було 50 л води. Вранці витратили 9 л, а в обід - стільки, скільки й в ранці. Скільки літрів во- ди залишилося вдіжці? 1) 9 + 9 = 18 (л) - витрати- ли; 2) 50 - 18 = 32 (л) Відповідь: 32 л води зали- шилося в діжці. М: 383. 95 - 39 = = 56. і І і І і і і І І І І і і і і І І і і і і І і і І І І і і І І і І і і і і І І і і і і І і І І і і і і і І і І і і і і і І І і і і і і І і І і І і і І І М 384. Задача До одного магазину завез- ли 1 ящик винограду та 1 ящик олив. Маса ящи- ків - 23 кг. У другий мага- зин завезли 2 ящики олив і 1 ящик винограду, маса яких разом становить 39 кг. Яка маса 1 ящика виногра- дуі 1 ящика олив? Розвїязаннл 1) 39 - 23 = = 16 (кг) - маса 1 ящика слив; 2) 23 - 16 = = 7 (кг) -- маса 1 ящика винограду. Відповідь: 16 кг - маса 1 ящика слив, 7 кг * маса 1 ящика винограду. М 386. Задача 1) Від сувою відрізали 14 м тканини, залишилося 36 м. Скільки метрів тканини було в сувої спочатку? Розвзшання 14 + 36 = 60 (м) Відповідь: 60 м тканини було в сувої. 2) В мотку було 30 м стріч- ки, коли відрізали, зали- шилося 12 м. Скільки ме- трів стрічки відрізали від мотка? ' Розв'язання ЗО - 12 = 18 (м) Відповідь: 18 м стрічки від- різали від . мотка. М387. 23+41=64 64-12=52 52+8==60 70-43=27 58+78=86 43+30==7З'
 32. 32. .М 388. М 395. 1) 26 - 9 - 17 А Розвїязання 2) Якщо додамо відґємник І-й Спосіб. 9 - (2 + З) - 4 (ц. ) - знахо- димо кількість цукерок, _ і різницю, дістанемо змен- шуване. М 389 які з'їли, потім кількість 'и 9 13 = 22 цукерок, що залишилися. 7 + = 212 СЛОСЙб. 9 + 31 = 40 знаходимо кількість цуке- 2) 1 + 6 з 7 рок, які залишилися після 9 + 9 = 18 того, як з'їли 2 шоколад- 13 + 31 _ 44 ні, потім кількість цуке- ' рок, які залишилися, ко- 40 + 44 а 84 ли з'їли 3 караиеліэ- М -- і Розвїчзан ня и “та (9-3)»-2=-6-2=4(ц. )н- знаходимо кількість цуке- рок, які залишилися піс- 30 - 22 - 8 (кг) Відповідь: використали 8 КГ Соди- ля того, як з'їли З караме- Мг*391. лі, потім кількість цуке- 120363, ддт я рок, які залишилися, ко- 1) 70 »- 30 - 40 (л) зали- І І і І І і в і є і І і І п и І 1 І І і в ч и І і и І І я і І г І в і і и і і и і . . . д ли з'їли 2 шоколадні. і . і і і і и і я і і и і І і І І і І і І І І и 1 і І 1 і І і і 1 І і шилося в другий бочці; М 396. 2) 80 + 20 - 100 (л) - ста- Розв'язання ло в першій бочці. 1 -й Спосіб: Відповідь: 100 л - в 1 боч- 15 ' (4 + 3) = 3 'ГР- ці, 40 л л в П бочці. 211 спосіб, - м392_ (15-4)-З=8тр. і З-й спосіб: с: (15-3)-4==8тр. бсм Відповідь: 8 троянд зали» шилося. 'д' 8---(3+1)=8-4-4 8см (8м3)-1-5-1-=4 М393. 18-(10+3)-18-13-5 Розвиваючи (18 '" 10) ' 3 д 3 ' 3 " 5 80 * (35 + 80) ч- 15 (м) М з98_ Відповідь: 15 м залишило- 67 - (36 і 27) - (67 -- 27) - ся пройти дітям до зустрічі. - 36 = == 4
 33. 33. 85-(5+50)= (85-5)-50= = з0 77 -(17+ 3о)= (77- 17)- -зо= з0 М 400. Розв'язання 1) 12 + З = 15 (ол. ) - лежа- ло на 1 тарілці; 2) 36 - 15 = 21 (сл. ) Відповідь: 21 слива лежала на 2 тарілці. 9 М: 401 . М: 402. Розвёізаііня ЗО - (7 + 5) = 18 (ар. ) Відповідь: 18 аркушів па- перу залишилося у хлоп- чика. Доддткові виправи 1. 43 +15 + 27 = - (43 + 27) + + 15 - 85 74 с (14+5)= г(744 14)- 5 = = 55 (67 + 33) - 17 = '83 26 + (27 ъ 14) = (26 + 14) + + 27 = - 67 (57 + 18) + 13 = (57 + 13) +- 4- 18 т 88 85 и (43 + 15) - (85 - 15) - 43 - 27 2. Вітя піднявся на 6 по- верх. ________-_-_-_--`. ____. ____. _.. ... ____. ._. __. _-__. _._. _.. ..___. .._. ___-. _._-. ._. ._. __. _.__. __. ... __. _._. _.-__. _.__д__ 9см Можна поділити на 3 ква- драти зі стороною З см Розвивати 1)3+3+3+З= =12(см)- периметр кзадрата; 2)З+9+З+9=24(см)- периметр прямокутника; 3) 24 - 12 = 12 (см) Відповідь: на 12 см пери- метр прямокутника біль- ще. 4. 9з-з6=(7з+20)-з6- =1з-39+20=57. 70-з6=(7з--з)--з6=1:д ;3_9-3=З4. 74>З7-(73+1)-(З6+1д= з 3-35+1-1=з7. 5.А О В Відрізок АВ можна поді- лити однією точкою на 2 рівні частини. М Н С І) В Відрізок АВ можна поді- лити чотирма точками на 5 рівних частин. 6. Розвїчзаніія 1) 5 + 5 = - 10 (кг) - маса ги- рьок і кавуна: 2) 2 + 1 - 3 (кг) -- маса ги- рьок і гарбуза; З) 10 - З- 7 (кг)_ Відповідь: маса гарбуза більша на 7 кг.
 34. 34. 7. 1) 54,50. 55, (54-4=50, 50+5='55, 55-4:5ь5145ч5Ы; 2)1,1,2,3,5,8,13,21 (1 +-1 = -2, 2 +-1 : 3, 3+2-5, 5+3=8, 5+8и 13, 8+13п21). . М 405. 2+2+2+2+2=2х5 3+3+3+3+З:3х5 4+4+4ш4хЗ 5+5+5=5хз 6+6т6х2 7+7+7=7х3 М 406. 3х5и3+3+3+З+3 4х4т4+4+4+4 бх2=6+6 7хЗв7+7+7 8х4т8+8+8+8 9х5т9+9+9+9+9 . М 407. Розвязаііня 3+3+3+3+з-3х5= = 15 (п. ) Відповідь: потрібно 15 по- личок. М: 408. Розвёізаіііія І -й спосіб. 1) 14 + 28 Р' 42 (б. ) - всього продали; 2) 50 й 42 = 8(б. ) 2-й спосіб. 1) 50 - 14 -= 36 (б. ) ш не продали до обіду; 2) 36 н 28 = 8(б. ) Відповідь: 8 батонів зали- шилось у кіоску. : м: 409. 26+26+26п26х3 23+23-23+23=2Зх3- -28 41+41+41+41-41х4 21+12+Шн42=21х2+ +12х2 М: 410. Розвїязаііня 3+3+3+З=3Х4=12Шв) Відповідь: всього 12 квіток. М411. Розвёізання Ц7+7+7+7+1+7= = 42 (грн) 2) 7 >< 6т= 42 (грн) Відповідь: 42 грн треба за- платити за 6 дисків. М 412. 6х5=6+6+6+6+6 2 х 3 -= 2 + 2 + 2 2х7=2+2+2+2+2+ + 2 + 2 10>< 3==10+10+10-+-10 12 х 2 = - 12 + 12 Перше число береться од- наковим додатком, дРУге показує, скільки разів тре- ба взяти цей додаток. М: 415. Розв'язання З+3+3+3=120т0 3 Х 4 = 12 (грн) Відповідь: 12 грн заплати- ли за 4 чашки. . М-416. Розв'язання 1) 12 * 9 и З (р. ) -м- старший брат за сестру 2) 9 + 3 ш 12 (р. ) м буде се- стрі через 3 роки
 35. 35. 3) 12 + З = 15 (р. ) Відповідь: 15 років випов- ниться брату. М: 417. Розв'язання 3+3+3+3+3+3==18(кг); 3 >< 6 и 18 (кг) Відповідь: 18 кг - маса 6 посилок. М 419. Два помножити на 3 дорів- нює 6, або по 2 взяти 3 ра- зи, дорівнює шести. Дру- гий множник показує, скільки разів взято перше число. Щоб перевірити добуток, треба множення замінити додаванням. 2><З=2+2+2=6. . М 421. Щоб одержати значення наступного виразу, треба попередній збільшити на 2. М 422. Розвїязання 2 9 6 - 12 (кг) Відповідь: 12 кг - маса шести кролів. М: 423. 1 Розвїязання 1) 50 + 24 в 74 (см) «- дов- жина третьої стрічки; 2) 80 -- 50 *- 30 (см) Відповідь: на 30 см перша стрічка довша від другої. ЛЬШ4 2х3=2+2+2 2х4-2+2+2+2 2х2<2+2+2+2 ' М: 425. ________. __. _.__. .._____. -_. ._. ___. ... ______. __. _.. ______. _______. _._. ______. __. __. ___. ___. -__ь. ____ Розвїяізання 2 х 7 = 14 (см) Відповідь: на 14 см вирос- те соняшник за тиждень. М: 426. РозвЗізання 2 х 5 = 10 (б. ) Відповідь: всього роздали 10 бананів. . Міг-127. 11+11+11+11=_1_1_х4 16+16+61+15=16><з+51 24+24+24+24==24х4 З4+43+34-34х3+4д М: 428. Задача Мама спекла ватрушки і поклала на 4 тарілочки по 2 ватрушки. Скільки всьо- го ватрушок спекла мама? Розв'язання 2 х 4 = 8 (в. ) Відповідь: 8 ватрушок спе- кла мама. . Мё-ІЗІ. 2><3=-6; 2><9=18. М432. З6+43==79 79-431-36 79-36-43- 63+28д91 91-28-63 91-63-28 25+44=69 69-44-25 2><7=-14; 69-25=44 52+27т79 79-27-52 79-52-27 М: 433. Розвїязання 1) 24 + 17 = 41 (н. ) - запа- кують разом за 1 год. 2) 41 + 41 = 82 (н. )
 36. 36. Відповідь: 82 набори запа- кують разом за 2 год. : М4&ъ 2+2+2+2+2+2<2х7 2+2+2+2+2>2х5 2+2<2х3 2х5<12 2х8>М М 435. 1) Задача „ У кожній з трьох банок по 2 л соку. Скільки всього соку? Розвїязання 2 х З = 6 (л) , Відповідь: 6 літрів соку в трьох банках. 2) Задача У кожному з З кошиків по 2 кг персиків. Скільки пер- сгпсів у трьох кошиках? Розв'язання 2хЗ=6шШ Відповідь: 6 кг перспків у трьох кошнках. ьмзе. 2+2+2+7=2х3+7 2+2+2+2+2+12=2х х5+12 М: 439. Розвїгізання 2 х 7 = = 14 (кг) Відповідь: 14 кг в 7 паке- тах. М: 440. Розвїчзання 1)2 х6=12(уч. ) Відповідь: 12 учнів в ряді. 2) 1)2 х 9= 18(уч. ) 2) 18 - 1 = 17 (уч. ) : _._. __. ___т: -______: ___. ._ъ_. ._-: _--__та-_. -ц_: _сь-а-_типы-оф. -ццццццтт-цщцс_ь__цдьцц-н_ьтщ: :._-. _.____. щщ_ . Відповідь: 17 учнів сьогод- ні в класі. М 441. Розвіяізання 1)2 х 5== 10(к. ) 2) 10 + З = 13 (к. ) Відповідь: всього 13 коліс у цих велосипедів. М 442. „ё 4 К 2х3+20=26_ „ 2х7+7ш21 2х8-9=7 2х6-8=4 М: 444. Розвїязання 31 + 31 +81 -= 93 (п. ) Відповідь: 93 пасажири можна перевезти за З рей- си. М 445. 30+30+З0>З0х2 25+25<25ХЗ 41х2=41+41 М 446. Розвїязання 1) 2 х 4 = 8 (к. ) - кількість грошей у брата р 7 2) 8 + 3 = 11 (к. ) -- кіль- кість грошей у сестри; 3) 8 + 11 = 19 (к. ) Відповідь: 19 копійок у бра- та і сестри разом. м447. 2><5+5=15 2х7-.5==9 2><8--8=8
 37. 37. 2х(15--8)= =14 2хб+6=-18 2><9-11-=7 2х4+30== З 2><(2+4)-12 М» 448. Розвзізання 1) 2 х 5 и 10 (м) - пішло на 5 дитячих костюмів 2)10+3-=13(м) Відповідь: 13 метрів ткани- ни витратили на всі кос- тюми. М: 449. Розвїчізання 1) 30 - 21 = = 9 (л) - залиши- лося бензину 2)21 -9= 12(л) Відповідь: на 12 л бензину менше залишилося, ніж ви- тратили. М 451. Розвіязання 1) 25 + 12 = 37 (р. ) - по- трібно робітників 2) 37 е _15 = 22 (р. ) Відповідь: 22 робітники ще треба' прийняти. М: 452. 2х5+40=50 1 18+З2=50 47+4З=60 2х8+34==50 2><7+26=40 60-1==59 6О-10=40 2х6-8=4 М 455. Розвёізання 2 х 5 + 6 = = 16 (л) _. _._. .___. ._. _.___. ..______. __. ..__. _._. _.. ._. ___-__. _ц. __. _.____. _.___. -.. __. .__. __. ___. ._. _.__. __. __. _.. .__. ________ Відповідь: 16 л соку купи- ли. 10 - 6 п 4 (л) Відповідь: на 4 л соку біль- ше в банках, ніж в суліі. М 456. Розв'язання 1) 2 х 4 = 8 (м) - відрізали покупцям 2)24+8= 32(м)-булов рулоні. Відповідь: 32 м клейонки було в рулоні. Ма 458. Розвїчзання 1) 2 х 9 = 18 (л) -- відлилн покупцям 2) 38 - 18 = 20 (л) Відповідь: 20 л молока за- лишилось у бідоні. М 459. Розвзізання 2 х 5 = 10 (уч. ) Відповідь: 10 учнів у пер- шому ряді. . Міг 460. Розвїязання 1) 25 + 40 = 65 (м) - сума менших сторін 2) 65 - 50 = 15 (м) Відповідь: на 15 м більша сторона трикутника корот- ша. М: 461. РозвЗізання 6 : З = = 2 (гр. ) Відповідь: 2 груші на кож- ній тарілці. . М 462. 10 : 2==5 - десятьподілити на два, дорівнює п'ятьом;
 38. 38. 20 : 4 - 5 - двадцять поді- лити на чотири, дорівнює п'ятьом; 6 : 2 - З - шість поділити на два дорівнює трьом; 15 : 3 - 5 - п'ятнадцять поділити на три, дорівнює п'ятьом; 100 : 10 п 10 - сто поділи- ти на десять. дорівнює де- сяти; 80 : 20 - 4 - вісімдесят поділити на двадцять, до- рівнює чотирьом. М 463. 12 : 4 = 3. М 465. Розвїчзання 1) 2 х 6 - 12 (л) - привез- ли 2)12-9=З(л) _ Відповідь: З л залишилося. М 470. 2 х 9 = 18 -- два помножи- ти на дев'ять дорівнює ві- сімнадцята; 18 : 2 = = 9 - вісімнадцять поділити на два дорівнює дев'яти; 18 : 9 - 2 - вісімнадцять поділити на дев'ять дорів- нює двом; М 472. Розвїазання 1) 10 + 23 = 33 (кг) - просо і овес разом 2) 33 + 9 - 42 (кг) Відповідь: 42 кг кукуру- дзи зібрали. І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 1 І І І І І І І І І І І І І І І і І І І І і І І І І І І І І І І і І І І і І І І І І І і І І І І І І І І І І І І І М 473. Розвїізання 1) 2 х 3 -= 6 (гр. ) * зібрали діти 2)6 + 6 - 12 (гр. ) Відповідь: всього 12 білих грибів вони знайшли. Н: 474. 2 х 4 - 8 8 : 2 = 4 8 : 4 7- 2 2 х 7 - 14 2 14 : 2 - 7 1 14 : 7 = 2 1 М: 475. Розв'язання 1)2 х4=8(т. )-вмалих наметах 2) 8 + 10 = 18 (т. ) Відповідь: всього 18 турис- тів. 3452478. 16:2+8-16 14:2+4=11 18:2+28=37 М 479. Розвїєзання 1) 10 : 2 - 5 (л) Відповідь: 5 л маринаду в кожному барильці. 2)8 : 2=4(кр. ) Відповідь: 4 крашанки на кожній тарілці. . Ж 480. Розв'язання 1) 12 - 2 - 10 (д. ) - кіль- кість дітей у двох коман- дах 2) 10 : 2- 5(д. ) Відповідь: по 5 гравців у кожній команді, 3=6 3 =16 и 2х 6:2- 6:3- -з =2. 8 :2 = ё
 39. 39. М 481. Розвїязання 14 : 2 = 7 (см) Відповідь: 7 см довжина кожної з частин. і і М: 484. У першій задачі знаходили кількість морквин, у дру- гій - кількість пунків. М 485. Розвінзання 1) 8 : 2 = = 4 (к. ) - конвертів використали 2) 8 : 2 = 4 (з. ) - запро- шень у конверті. В першій задачі знаходи- ли кількість конвертів, у другій - кількість запро- шень. М486. 25+8>25+9 40-12<40-10 "16-5>15-2 34+10>З4+8 17+6>21-4 24+11<48+20 М: 487. Розв'язання `п2+2+2+2+2+2+2+ +2+2+2+2=/22(кг)-- потрібно черешні 2) 22 - 18 = 4 (кг) - менше є ягід, ніж потрібно З) 4 : 2 -г 2 (кг) Відповідь: 2 покупцям не вистачить черешні. М» 488. Розв'язання 16 : 2 = - 8 (с. ) Відповідь: 8 суконь поши- ли. Задача 2 ведмежатка знайшли 8 ягід малини. Вони розді- лили їх між собою порівну. Скільки ягід малини отри- мало кожне ведмеасатко? Розв'язання 8 : 2 = 4 (м. ) Відповідь: 4 ягоди мали- ни отримало кожне ведме- жатко. Ле 493. Розв'язання 16 : 2 = 8 (в. ) Відповідь: 8 велосипедів мають 16 коліс. Н: 494. - Розвїязання 2 х 6+20=32(грн) Відповідь: всього 32 грн в Олі. . М 496. Розв'язання 1) 29 + 29 = 58 (д. ) - всьо- го пішло до цирку 2) 58 - 32 = 26 (д. ) Відповідь: 26 дівчаток піш- ло до цирку. М: 497. Розвїчзання 1) 34 - 16 = 18 (п. ) - лиши- лося молока 2) 34 - 19 - 15 (п. ) - лиши- лося ооку. ` Відповідь: 18 пакетів моло- ка, 15 пакетів соку зали- шилося. 185499. 2><8=1б 9+2-11 2+8=10 2><7=14
 40. 40. 8 - 2 = 6 8 : 2 = 4 . Ма 501. Розвязання 18 : 2 = 9 (уч. ) Відповідь: 9 учнів в кож- ній групі. М: 502. Розв'язання 12 : 2 = 6 (п. ) Відповідь: б пакетів по- трібно. М: 503. Розвязання 1) 14 : 2 = 7 (грн) - коштує 1 альбом 2) 24 - 7 = 17 (грн) Відповідь: на 17 грн пенал дорожчий. М 504. 2+2+2+2<2х5 2+2+2+2=2х4 8 : 2 = 4 12 : 2 > 3 . Ма 505. Розвязаііня 16 : 2 = 8 (р. ) Відповідь: 8 ручок купили. М: 506. Розв'язання 1) 62 - 48 = 14 и- додали 2) 14 : 2 = 7. Відповідь: додали дві сімки. М 508. Розв'язання 1)6:2=-=3(л)-розлилив кожну банку 2) З - 1 и 2 (л) Відповідь: 2 л соку залиши- лося в цій банці. Ф ____. _._. .__. _.. _.__. .._. ___-. _.. _.. _.__`. __________-_. _____. .___. ___. .._. _.__. _.. __. ___. _.. __. _._. ___. `_. ____. ___ М: 509. Розв'язання 1) 12 : 2 = 6 (гр. ) - знай- шов один хлопчик 2)6+4= 10(гр. ) Відповідь: 10 грибів знай- шла дівчинка. і М 510. Розв'язання 8><2+10=26(л) Відповідь: 26 л соку заго- товила сім'я. М: 511. Розв'язання . ы 12 : 2 = = 6 (скл. ) Відповідь: 6 склянок в од- ній коробці. .М 513. Розвязання 1) 42 - 24 = 18 -ч два чис- ла, які підняли 2) 18 : 2 = 9. Відповідь: відняли 9 і 9. М» 515. 2 >< 8 = = 16 1) Другий множник пока- зує, скільки разів узято число 2. 2) 14 : 2 = = 7. . М 516. Другий множник показує, скільки разів узято число З (перший множннк). Перевірити можна дода- ваннлм: з+з+3+3+з=15. М- 5 17. 'Габлицю склали за допомо- гою додавання. Щоб отри- мати наступний добуток
 41. 41. з попереднього, треба дода- ти 3. Розв'язання М519_ 1)3 Х 5- 15 (л)-сіку Розвїязання 5 банках; 2)18- 15=3(л)-щепо- трібно розлити; З) 5 л - 1 банка, 5+1-663 Відповідь: 5 трилітрових банокне вистачить, потріб- 3><4+5=17(кг) Відповідь: всього 17 кг ово- чів купив тато. М: 520. Розвязання З х 5 = 15(кг) - у 5 сітках З х 8 = 24 (кг) - у 8 сітках ёогібанок 'м' 521' мРозвїчзання Розвязання 1) З Х 8 = 24 (грн) -- кош- тують`8 . лимонів ' 2) 24 + 16 = 40 (грн) Відповідь: 40 грн заплати- ли за всю покупку. 24 - 16 = 8 (грн) Відповідь: на 8 грн більше заплатили за лимон. 3 >< 6 + 9 = 27 (м) Відповідь: 27 м тканини було спочатку. М: 523. Розв'язання 1) 3 Х 5 = 15 (грн) - запла- тив Микола за зошити; 2) 15 - 12 = 3 (грн) Відповідь: на З грн Мико- ла заплатив більше. . М 524. Розв'язання 1) З Х 6 = 18 (кв. ) Відповідь: 18 квіток у б ва- Задача _ Тато купив 4 сітки яблук по 3 кг в кожній. Скільки кілограмів яблук купив тато? ' Розвязання З >< 4 - 12 (кг) Відповідь: 12 кг у чотирьох сітках. І М 525.' З+3+З<Зх4 * 3+3+3+3+ЗпЗх5 3+3+З>Зх2 3+3+3+З+3<3х9 3х5+10>Зх4-10 Зх9-20<3х7+20 І І і І І І І І і І І і І І і І І І І і і І і І І і я о І я и в і і І І і І І І іЛё528. і і і І я 1 і 1 І І І І в І І і и І І І І і и І к І и и я І і І я і І зах. 2) З Х 6 = 18 (кв. ) Відповідь: всього 18 квіток поставили у вази. . МЕ 529. 3х8=24 16:2+16=24 д 72-48=-24 ААА/ .Ь Потрібно 12 паличок, щоб Екласти 4 трикутники ок- ремо.
 42. 42. .М 531. Розв'язання 16 : 2 = = 8 (п. ) Відповідь: 8 покривал мож- на пошити. . Ма 532. 45 + 45 ч 12 - Ш 3 х 9 + 40 г= 91 13 і (7 х З) = 34 2Х8*9ч1 . М 534. А 2 + 1 = = 3 (см) Діаметр 4 см Довжина діаметра одна, а побудувати їх можна без- ліч. Довжина радіуса у колі од- накова, їх можна провести безліч. М: 535. А А Довжина діаметра 6 см 2 точки перетину. В Прямокутник, трикутник, точка, квадрат, п'ятикут- ник - усередині кола. М» 536. Розв'язання 1)3><4=12(в. ) Відповідь: всього 12 вира- зів обчислив учень. 2) 4 + З = = 7 (в. ) Відповідь: 7 виразів обчис- лив учень. *щ__. т._цтьцт-д. _т_. ть_дщыт_. -_. _.. .__. ..`_-___. _т_-т____: _.__-. _р__-. __-. ___. .___. __-___-__. _-_-т__ М» 537. Розвёізання 18 + 2 + 20 = =- 40 (ар. ) Відповідь: 40 аркушів па- перу витратили на двох уроках. . М- 540. Розвязання 1) 3 х 8 24 (грн) - запла- тили з; блокноти 2) 24 в 7 = = 17 (грн) Відповідь: на 17 три біль- ше заплатили за всі блок- ноти. к М» 544. 1) Розв'язання 1) 20 т 2 = = 18 (м. ) - зали- шилося на причепах 2) 18:2 =9(м. ) Відповідь: 9 мішків зерна було на першому причепі. 2) Розвїчзання 1) 18 : 2 = 9 (п. ) -- вийшло пакетів з борошном 2) 9 - З = 6 (п. ) Відповідь: 6 пакетів борош- на залишилося. М: 545. Розв'язання 1) 17 - 5 = 12 (г. ) - зали- шилося на другій полиці 2) 12 : 2=6(г. ) Відповідь: 6 горщиків бу- ло на першій полиці. м547. 3х2-2=4 (20-18)х8=1б (12+6):2=9 3х6+4=22
 43. 43. М 548. Якщо добуток поділити на один з множників, то діс- танемо другий множник. . Мб-19. З><9=27 27:3=9 З><8=24 24:3+=8 3><7=21 21:3=7 3><5=15 15:3==5 9472550. 1) 2 х З в 6 (п. ) - мама да- ла синам 12) 6 + 18 = = 24,(п. ) Відповідь: 24 пиріжки спек- ла мама. М 551. Задача З одного вулика зібрали 7 кг меду, а з другою - 8 кг. Весь мед розклали в банки, по 3 кг в кожну. Скільки по- трібно банок, щоб розклас- ти мед? 1)(7+8) : 3 -= 5(б. ) Відповідь: 5 банок потріб- но, щоб розкласти мед. М: 553. У Розв'язання , 11-3-З"3т2(м. ) Відповідь: доведеться зро- бити 3 рейси з трьома ша- фами і 1 рейс з двома ша- фами. М: 554. Ідозвязаііня 1) 35 + 15 = 50 (м) _- зали- шилося бігти 2) 35 + 50 = 85 (м) Відповідь: 85 м довжина до- ріжки. Лё557. а=5, З><5==15; а. =4, 3х4-т12; а-7, 3х7==21. . М 558. 3 х 4 = 12 1) 18 + 18 = 36 (д. ) - клени іберези разом 2) 36 - 10 т 26 (д. ) Відповідь: 26 каштанів у парку. Ма 559. 18 + 22 - скільки всього пального? 22 т 18 - на скільки літ- рів пального більше в од- ній каністрі, ніж в іншій? (18 + 22) - 30 у скільки літрів пального залиши- лося? М: 560. Розвязаіііія 20 + 20+ 50=ч90(м) Відповідь: 90 м пролетіла бджілка. М: 562. Кожен кінь пробіг 16 км. М: 563. Розв'язання (10+8): 3=6(к. ) Відповідь: 6 кабачків по- клали в кожний кошик. М: 564. 50 *- (10 + 14) = 26 М565. Зх2==6 6:3=2 3х3=9 9:3=3
 44. 44. 4х3=12 12:З=4 З><5=15 15:3==5 3><6=18 18:Зз=6 Зх7==21 21:З= =7 3><8-24 24:З=8 3><9=27 27:3=9 Мз568. Розвёъзання 18:З=6(б. ) Відповідь: 6 банок потріб- но. М: 571. Розвїязання 1) 12 : З = 4 (кг) - маса од- нієї цеглини; 2)24:4=8(ц. ) Відповідь: 4 кг 8 цеглин. М: 573. Розвїязання (2 >< 8)+4=20(з. ) Відповідь: всього 20 зал. М: 575. Розвїчзання 1) З х 4 = 12 (кг) -- маса гар- буза 2) 12 - З = 9(кг) Відповідь: на 9 кг гарбуз важчий. М 577. Розв'язання 1)25=24+ 1 (м) 2) 24 : 3 = 8 (Шм. ) - вий- шло Відповідь: вийшло 8 шмат- ків і 1 метр дроту залишив- ся М: 578. Розвїязання 1) 6 : 2 = = 3(р. ) - зробив за 1 день І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 1 І І І І І І І І І І І І І і І І І І І І І І І І І і Р І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 2) З + 1 = 4 (р. ) Відповідь: 4 рами зроби: столяр за З-й день. М 581. Розв'язання 1) 27 .2 З = 9 (кг) - мас: 1 ящика винограду; 2) 20 - 9 = 11 (кг) Відповідь: на 11 кг масг ящика иблук більша. М: 582. Розвїязання 18 і 3 = 6 (см) Відповідь: 6 см довжийа од. цієї сторони трикутник-са. М: 583. Розв'язання (12 + 9): 3 = 7 (р. ) Відповідь: '7 рибин віддам дівчинці. М 585. П8:Щ+6=12 Ю+1Ы: З=8 6х2:3=4 6х2-З=9 Мз 587. Задача 1) В саду посадили 17 груп і 4 ряди яблунь по З дерева в кожному. Скільки всьогс дерев посадили в саду? 4 >< 3+ 17=29(д. ) Відповідь: всього 29 дереі посадили. 2) В одному ящику булс 12 кг огірківдх в другому т на 5 кг менше. Скільки огір ків було в двох ящиках? 12 + (12 - 5) = 19 (кг)
 45. 45. Відповідь: 19 кг огірків бу- 1 М 595. ло в двох ящиках. ' Розв'язання 1) 47 в 28 = - 19 (г. ) - зали- м 589" шилося відремонтувати 1) 20 + 60 - 80 наручних 80 - 20 - 80 (дістанемо другий доданок) 2) 13 _ З 7 (п) " запиті* лося відремонтувати на- 2) 70 - 30 = = 40 стінних 40*30'70 з)19-7=12(г) (дістанемо зменшуване) Відповідь: на 12 годині* 3) 12 " 4 “' 8 ків більше залишилось _12 " 8 г' 4_ відремонтувати наручних, (дістанемо в1д'ємник) ніж настінвидд М 590. М 597. Розв'язання Розвїязаиня 1) 21 2 З = 7 (д. ) - ростуть 1) 12 : 3 = = 4 (в. ) в одному ряді; 2) 7 +17 = 24 (д. ) Відповідь: 4 весляри сіло в один човен. Відповідь: всього 24 дерева 2) 24 д 3 = 3 (дд) в двох рядах. Відповідь: 8 команд ви- м 591_ йшло. Розв язання М 600. 36 - 15 = 21 (м) Розвязання 1) 2 >< 6 - 12 (кг) -м- розси- пали крупів 2) 18- 12 - б (кг) Відповідь: 21 м проплив другий плавець. М 593. , _ _ . Розвщзаннл Відповідь. 6 кг крупів за- „2 х 9 з 18 (грн) _ купюр лишилося. по 2 грн І М Множник 5 показує, скіль- ки разів взято число 4 М 602. Щоб одержати наступний добуток із попереднього, необхідно додати 4. 2) 18 - 12 = 6 (грн) - зали- шилося в покупця З) 6 : 2 = З (к. ) Відповідь: 3 купюри зали- шилося в покупця. М 594. 22 + 13 = - 35 М 603. «48 - 13 = 35 Щоб побудувати 8 окре- ІОО - 20 = 80 мих квадратів, треба взя- 18 : З = 6 ти 32 паліички.
 46. 46. М 604. ППТ М 805. Розвїязаннл (4 х 2)+16-24(м) Відповідь: 24 м тканини було в сувої. . М 609. Розвёізання 1) 40 - 36 - 4 (кг) - менше на добу треба кормів в те- плому керівнику. 2)4 Х 7=28(кг) Відповідь: на 28 кг кормів менше треба на' тиждень корові в теплому корінни- ку. М 612. Розвязаніія 1)4 >< 5=20(кг)- масаб гусок 2)3><З+2+1==12(кг)- маса З півнів, качки, кро- ля 3) 48 - (16 + 16) - 16 (кг) - більше маса вівці від двох поросят. Яка маса 4 качок і 3 гусей? _ 2х4+4х3=20(кг) Яка маса 4 півників і по- рося? _ З ><4+ 16=28(кг) . М 813. Задача 1) Маса вівці 48 кг, маса пізня - З кг. На скільки маса трьох півнів менша від маси вівці? Розвязання І 48-3 х 3=39(кг) Відповідь: на 39 кг маса півнів менша. 2) Маса поросяти 36 кг, а маса гуски - 4 кг. На скільки кілограмів більше важить одне порося, ніж З гуски? Розвїчзаніія _ 1) 4 х З = 12 (кг) - маса ` трьох гусок „ 2) 16 - 12 в 4 (кг). Відповідь: на 4 кг маса по- рося більша. М615. Розвёізання 60 - (25 + 25) = = 10 (кр. ) Відповідь: 10 кроків буде між хлопчиками. М 617. Розвїязання 1) 4 х З =12 (кг) - всього відмили фарби 2)12-8==4(кг) Відповідь: на 4 кг менше фарби залишилося, ніж відмили. 4 >< З + 8 - скільки всього фарби було спочатку. М 618. Розв'язання 1) 4 >< З = - 12 (дм) -- відрі- зали стрічки; 2) 12 + 8 = - 20 (дм) Відповідь: 20 дм була дов- жина стрічки.

×