Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Гърция [Автоматично записан].pptx

 1. Гърция Атина
 2. Смята се, че първите протогръцки племена са пристигнали на полуостровите на Гърция между края на третото и първата половина на второто хилядолетие преди новата ера, когато различни предгръцки народи вече живеят на тази територия и се занимават със земеделие още от седмото хилядолетие пр.н.е. Гърция Атина История
 3. Гърция Атина Римска Гърция е периодът в историята, когато днешна Гърция е под властта на Римската република (509 – 27 г. пр. Хр.) Римска Гърция Окончателната римска окупация на гръцкия свят става факт след битката при Акциум (31 г. пр. Хр.), Според различни хронологии това е периода от разделянето на Римската империя на Западна и Източна, през реформите на Юстиниан Велики, до управлението на Ираклий.
 4. Гърция Атина Византийска империя Знаме Герб Византийска империя е въведена през XVI век съвременно название, обозначаваща източната част от Римската империя, просъществувала до 1453 г. Главен административен център и столица е Константинопол, днешен Истанбул. През първите стотина години от периода (634 – 740 г.) основният противник на империята били арабите. Още през 649 г. тези традиционно пустинни бойци построили флот и започнали да оспорват морското могъщество на ромеите. На няколко пъти те достигали и обсаждали по суша и море Константинопол, но били отблъснати.
 5. Гърция Атина Византийска империя Знаме Герб I През 1451 г. на турския престол се възкачил Мехмед II. През април 1453 г. артилерийски обстрел засипал Константинопол. 150 000 турска армия обсадила града. 7000-те защитници се съпротивлявали твърдо, но не могли да отблъснат многократно превъзхождащия ги противник. На 29 май в уличните боеве загива и последният император на Византия Константин XI. Турците плячкосват града. Църквата „Света София“ била превърната в джамия, а Константинопол под името Константиние става турска столица. Така византийската държавност загива. Много византийци бягат в съседните страни и Италия, а престолонаследниците – в Русия.
 6. Гърция Атина Средновековна Гърция I Гръцкото въстание за независимост, е въоръжената борба в еялета на Архипелага за независимост от Османската империя, която започва през 1821 г. и приключва през 1832 г. с Константинополския мирен договор, по силата на който се одобрява създаването на независимо Кралство Гърция. Гръцкото въстание за независимост е най- значимото събитие в историята на съвременна Гърция.
 7. Гърция Атина I Географско положение, граници, големина, брегова линия Гърция е планинска страна, намираща се в южната част на Балканския полуостров и прилежащите към него острови, разположена в пояса на сухите субтропици. Общата дължина на сухоземната,в това число речна граница на Гърция е 1223 km. На северозапад граничи с Албания, на север със Северна Македония и България и на североизток с Турция. Има излаз на Средиземно, Йонийско и Егейско море.
 8. Гърция Атина I Географско положение, граници, големина, брегова линия В тези си граници площта на Гърция е 131 960 km². Поради силно разчленената брегова линия и множеството острови, Гърция има 12-ата по-дължина брегова линия в света с дължина от 13 676 km. Бреговете на Гърция са изпъстрени с множество заливи и заливчета, явяващи се естествени пристанища.
 9. Гърция Атина I Релеф Планините и платата заемат около 2/3 от територията на Гърция. Цялата и територия от северозапад на югоизток се пресича от 2 планински системи. Западната се простира покрай бреговете на Йонийско море, като обхваща планините Пинд (2637 m), след което преминава на полуостров Пелопонес. Най-високата точка на страната е в планината Олимп (2917 m), вторият по височина връх на Балканския полуостров.
 10. Гърция Атина Климат Климатът на Гърция е субтропичен, средиземноморски, с мека влажна зима и горещо сухо лято. По наветрените планински склонове годишната сума на валежите е 1200- 1400 mm, а в равнините около 350 mm, като 80% от тях падат през зимата. В планините, на височина над 600 m и на север климатът става по хладен, а зимните температури много често падат под 0°С.
 11. Гърция Атина Води Реките на Гърция са предимно малки. По- големите реки течащи по нейната територия са в северната и североизточната и част – Вардар, Струма, Места, Марица. Най-големите езера са: Преспанско, Трихонида на югозапад, Вегоритис и Лагадинско (на север),
 12. Гърция Атина Стопанство Гърция е страна с добре развита пазарна икономика, базирана на селското стопанство и леката промишленост. Климатът на страната при условия на изкуствено напояване е благоприятен за отглеждане не само на субтропични, но и на всички видове зърнени и технически култури. Отличителна черта на гръцкото фермерство е малкият размер на владенията на земя. Основните насаждения са тютюн, памук, захарно цвекло, зеленчуци, грозде и други плодове, маслини.
 13. Гърция Атина Стопанство Благоприятните почвени и климатични условия спомагат за отглеждането на лозя, които заемат 2,5млн декара земя. Гърция е най-големият производител и износител на стафиди в света. Добитъкът, предимно овци и кози, е значителна част от земеделската продукция в страната. Наред с традиционното земеделие, в Гърция доста добре е развито и биоземеделието, което започва още в началото на 80-те.
 14. Гърция Атина Благодаря за вниманието!
Publicidad