שיטות לחקר המוח.pptx

M
Moses RoitburdPsychology Student
‫והתנהגות‬ ‫ביולוגיה‬
-
‫המוח‬ ‫לחקר‬ ‫שיטות‬
‫רויטבורד‬ ‫משה‬
‫השיטות‬
‫לחקר‬
‫המוח‬
‫נחלקות‬
‫לשיטות‬
‫המתערבות‬
‫במוח‬
‫ולשיטות‬
‫רישום‬
‫והדמיה‬
‫המוח‬ ‫לחקר‬ ‫שיטות‬
◦
‫פועל‬ ‫כיצד‬ ‫להבין‬ ‫חותרים‬ ‫המוח‬ ‫מדעני‬
‫שונות‬ ‫ברמות‬ ‫המוח‬
—
◦
‫גלויים‬ ‫גדולים‬ ‫מבנים‬ ‫של‬ ‫בפעולתם‬ ‫החל‬
‫לעין‬
◦
‫יחידים‬ ‫תאים‬ ‫של‬ ‫בתכונותיהם‬ ‫וכלה‬
,
‫דרך‬ ‫רק‬ ‫עצומה‬ ‫בהגדלה‬ ‫הנראים‬
‫מיקרוסקופ‬
.
◦
‫שהם‬ ‫הטכניקות‬ ‫את‬ ‫מתאימים‬ ‫חוקרים‬
‫שלהם‬ ‫הניתוח‬ ‫לרמת‬ ‫שימוש‬ ‫בהן‬ ‫עושים‬
.
‫במוח‬ ‫התערבויות‬
‫במדעי‬ ‫המחקר‬ ‫משיטות‬ ‫כמה‬
‫במבנים‬ ‫ישירות‬ ‫מתערבות‬ ‫המוח‬
‫במוח‬
.
‫קיימת‬ ‫פציעה‬
(
‫לדוגמה‬
,
‫גייג‬ ‫פניאס‬
'
)
◦
‫רכבות‬ ‫בחברת‬ ‫עבודה‬ ‫מנהל‬
,
‫גייג‬ ‫פיניאס‬
'
.
◦
‫גייג‬
'
‫בספטמבר‬ ‫מעורב‬ ‫היה‬
1848
‫בתאונה‬
,
‫שבה‬
,
‫בעקבות‬
‫צפוי‬ ‫בלתי‬ ‫פיצוץ‬
,
‫באורך‬ ‫מוט‬ ‫לאוויר‬ ‫עף‬
112.77
‫ס‬
"
‫מ‬
,
‫חדר‬
‫לגולגולת‬ ‫מבעד‬ ‫ויצא‬ ‫ראשו‬ ‫לתוך‬
.
◦
‫גופנית‬ ‫מבחינה‬
,
‫גייג‬ ‫של‬ ‫הפגיעה‬
'
‫מפתיע‬ ‫באופן‬ ‫קלה‬ ‫הייתה‬
:
‫פניו‬ ‫של‬ ‫השמאלי‬ ‫והצד‬ ‫השמאלית‬ ‫בעינו‬ ‫הראייה‬ ‫את‬ ‫איבד‬ ‫הוא‬
‫חלקית‬ ‫שותק‬
.
‫ואולם‬
,
‫שלו‬ ‫היציבות‬
,
‫נפגעו‬ ‫לא‬ ‫והדיבור‬ ‫התנועה‬
‫כלל‬
.
◦
‫זאת‬ ‫עם‬
,
‫אחר‬ ‫לאדם‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫פסיכולוגית‬ ‫מבחינה‬
,
‫כפי‬
‫שלו‬ ‫הרופא‬ ‫שהבהיר‬
:
‫קיימת‬ ‫פציעה‬
(
‫לדוגמה‬
,
‫גייג‬ ‫פניאס‬
'
)
◦
‫המשקל‬ ‫שיווי‬
,
‫תרצו‬ ‫אם‬ ‫או‬
,
‫יכולותיו‬ ‫בין‬ ‫האיזון‬
‫דחפיו‬ ‫לבין‬ ‫האינטלקטואליות‬
,
‫נהרס‬
.
◦
‫קפריזי‬ ‫הוא‬
,
‫בזלזול‬ ‫בזולת‬ ‫נוהג‬
,
‫לעצמו‬ ‫מרשה‬
,
‫לעתים‬
,
‫בגסות‬ ‫הפה‬ ‫את‬ ‫לנבל‬
(
‫נהג‬ ‫שלא‬ ‫דברים‬
‫בעבר‬ ‫לעשות‬
.)
‫עמיתיו‬ ‫כלפי‬ ‫כבוד‬ ‫בחוסר‬ ‫נוהג‬ ‫הוא‬
,
‫בסתירה‬ ‫העומדים‬ ‫עצות‬ ‫או‬ ‫אילוצים‬ ‫נוכח‬ ‫סבלנות‬ ‫חסר‬
‫שלו‬ ‫לרצונותיו‬
...
◦
‫לפציעה‬ ‫קודם‬
,
‫משכיל‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫אף־על־פי‬
,
‫לו‬ ‫הייתה‬
‫איש‬ ‫בו‬ ‫ראה‬ ‫אותו‬ ‫שהכיר‬ ‫ומי‬ ‫היטב‬ ‫מאוזנת‬ ‫חשיבה‬
‫ופיקח‬ ‫ממולח‬ ‫עסקים‬
,
‫לפועל‬ ‫להוציא‬ ‫ונחוש‬ ‫אנרגטי‬
‫שלו‬ ‫הביצוע‬ ‫תכניות‬ ‫כל‬ ‫את‬
.
◦
‫זה‬ ‫במובן‬
,
‫במידה‬ ‫קיצוני‬ ‫באופן‬ ‫עליו‬ ‫השתבשה‬ ‫דעתו‬
‫כזו‬
,
‫שהוא‬ ‫אמרו‬ ‫ומכריו‬ ‫שחבריו‬
"
‫גייג‬ ‫איננו‬ ‫כבר‬
'
"
‫קיימת‬ ‫פציעה‬
(
‫לדוגמה‬
,
‫גייג‬ ‫פניאס‬
'
)
‫גייג‬
,'
‫בעקבות‬
‫הדרמטית‬ ‫החדירה‬
‫למוחו‬ ‫המוט‬ ‫של‬
,
‫רופאו‬ ‫את‬ ‫הניעו‬
‫לשער‬
,
‫במוח‬ ‫יש‬ ‫כי‬
‫על‬ ‫האחראים‬ ‫אזורים‬
‫של‬ ‫מסוימים‬ ‫היבטים‬
‫התנהגות‬ ‫ושל‬ ‫אישיות‬
‫רציונלית‬
.
‫המוות‬ ‫לאחר‬ ‫ניתוחים‬
(
‫לדוגמה‬
,
‫של‬ ‫המחקרים‬
‫ברוקה‬ ‫פול‬
)
◦
‫בשפה‬ ‫המוח‬ ‫שממלא‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫ברוקה‬ ‫פול‬ ‫חקר‬
.
◦
‫באדם‬ ‫המוות‬ ‫שלאחר‬ ‫ניתוח‬ ‫ערך‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫הראשון‬ ‫במחקרו‬
‫טאן‬ ‫בשם‬
,
‫לומר‬ ‫שידע‬ ‫היחידה‬ ‫המילה‬ ‫בשל‬ ‫כך‬ ‫שכונה‬
" :
‫טאן‬
."
◦
‫מצא‬ ‫ברוקה‬
,
‫נפגע‬ ‫טאן‬ ‫של‬ ‫במוחו‬ ‫השמאלי‬ ‫הקדמי‬ ‫החלק‬ ‫כי‬
‫קשות‬
.
◦
‫שסבלו‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מוחותיהם‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫אותו‬ ‫דרבן‬ ‫זה‬ ‫גילוי‬
‫השפה‬ ‫בכישורי‬ ‫מליקויים‬
.
◦
‫אזור‬ ‫באותו‬ ‫דומה‬ ‫פגיעה‬ ‫ברוקה‬ ‫גילה‬ ‫המקרים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬
‫במוח‬
,
‫ברוקה‬ ‫אזור‬ ‫בשם‬ ‫כיום‬ ‫הידוע‬
.
◦
‫דפוסי‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫מנסים‬ ‫עדיין‬ ‫זמננו‬ ‫בני‬ ‫חוקרים‬
‫במוח‬ ‫שלהם‬ ‫הפגיעה‬ ‫מיקום‬ ‫לבין‬ ‫בהתנהגות‬ ‫וליקויים‬ ‫שינויים‬
.
‫ממוקד‬ ‫פגע‬
◦
‫במוח‬ ‫מאוד‬ ‫מסוים‬ ‫לאזור‬ ‫המוגבל‬
.
‫אפשר‬
,
‫למשל‬
,
◦
‫במוח‬ ‫מסוימים‬ ‫אזורים‬ ‫בניתוח‬ ‫להסיר‬
,
‫לחתוך‬
‫או‬ ‫אלה‬ ‫לאזורים‬ ‫הנוירונליים‬ ‫הקשרים‬ ‫את‬
‫עז‬ ‫לחום‬ ‫חשיפתם‬ ‫באמצעות‬ ‫אותם‬ ‫להרוס‬
,
‫לקור‬
‫לחשמל‬ ‫או‬ ‫עז‬
.
◦
‫נערכים‬ ‫הפיך‬ ‫בלתי‬ ‫פגע‬ ‫ביצירת‬ ‫הכרוכים‬ ‫ניסוים‬
‫חיים‬ ‫בבעלי‬ ‫ורק‬ ‫אך‬
‫חוזרת‬ ‫מגנטית‬ ‫גרייה‬
rTMS
‫גולגולת‬ ‫חוצה‬
◦
‫כדי‬ ‫מגנטית‬ ‫גרייה‬ ‫של‬ ‫פעימות‬
‫אזורים‬ ‫מפעילות‬ ‫להשבית‬
‫במוח‬
,
‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬
.
◦
‫יוצרים‬ ‫כך‬
"
‫פגעים‬
"
‫זמניים‬
‫אנושיים‬ ‫בנבדקים‬ ‫והפיכים‬
—
‫כלשהו‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫מבלי‬
‫לרקמות‬
.
‫ישירה‬ ‫גרייה‬
◦
‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫החמישים‬ ‫שנות‬ ‫באמצע‬
20
‫הס‬ ‫וולטר‬ ‫היה‬
‫חלוץ‬
‫במעמקי‬ ‫מבנים‬ ‫עירור‬ ‫לצורך‬ ‫חשמלית‬ ‫בגרייה‬ ‫המשתמשים‬
‫המוח‬
.
◦
‫חתולים‬ ‫של‬ ‫למוחם‬ ‫אלקטרודות‬ ‫הצמיד‬ ‫הס‬
,
‫לחיצה‬ ‫ובאמצעות‬
‫חשמלי‬ ‫זרם‬ ‫האלקטרודה‬ ‫לקצה‬ ‫לשלוח‬ ‫יכול‬ ‫היה‬ ‫כפתור‬ ‫על‬
‫חלש‬
.
◦
‫אחד‬ ‫כל‬ ‫גריית‬ ‫של‬ ‫ההתנהגות‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫בקפדנות‬ ‫רשם‬ ‫הס‬
‫מ־‬
4,500
‫כ־‬ ‫בקרב‬ ‫במוח‬ ‫אזורים‬
500
‫חתולים‬
.
◦
‫גילה‬ ‫הוא‬
,
‫לגרום‬ ‫אפשר‬ ‫חשמלי‬ ‫זרם‬ ‫המפעיל‬ ‫מתג‬ ‫על‬ ‫בלחיצה‬ ‫כי‬
‫לאימה‬ ‫או‬ ‫לחרדה‬ ‫או‬ ‫מינית‬ ‫לעוררות‬ ‫או‬ ‫לשינה‬
,
‫למיקום‬ ‫בהתאם‬
‫האלקטרודה‬
.
‫רישום‬ ‫שיטות‬
‫והדמיה‬
◦
‫המוח‬ ‫תפקודי‬ ‫את‬ ‫ממפים‬ ‫אחרים‬ ‫מוח‬ ‫מדעני‬
,
‫שימוש‬ ‫תוך‬
‫בתגובה‬ ‫במוח‬ ‫החשמלית‬ ‫הפעילות‬ ‫לרישום‬ ‫באלקטרודות‬
‫סביבתית‬ ‫גרייה‬ ‫על‬
.
◦
‫ברמות‬ ‫להיעשות‬ ‫יכול‬ ‫המוח‬ ‫של‬ ‫החשמלית‬ ‫הפעילות‬ ‫ניטור‬
‫שונות‬
.
◦
‫למוח‬ ‫להחדיר‬ ‫יכולים‬ ‫חוקרים‬ ‫ספציפית‬ ‫הכי‬ ‫ברמה‬
‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫כדי‬ ‫ביותר‬ ‫רגישות‬ ‫מיקרו־אלקטרודות‬
‫יחיד‬ ‫מוח‬ ‫תא‬ ‫של‬ ‫החשמלית‬
.
◦
‫השינויים‬ ‫את‬ ‫מאירים‬ ‫כאלה‬ ‫רישומים‬
‫יחידים‬ ‫תאים‬ ‫בפעילות‬
‫בסביבה‬ ‫גירויים‬ ‫על‬ ‫בתגובה‬
.
EEG
◦
‫לבני־אדם‬ ‫באשר‬
,
‫מניחים‬ ‫חוקרים‬
,
‫בדרך־כלל‬
,
‫אלקטרודות‬
‫הקרקפת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫אחדות‬
,
‫פעילות‬ ‫של‬ ‫דפוסים‬ ‫לרשום‬ ‫כדי‬
‫נרחבים‬ ‫באזורים‬ ‫החשמלית‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫סך‬ ‫המהווים‬ ‫חשמלית‬
‫המוח‬ ‫קליפת‬ ‫של‬
.
◦
‫ל‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מספקות‬ ‫אלה‬ ‫אלקטרודות‬
‫אלקטרו־אנצפלוגרם‬
,
‫המוחית‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫הרישום‬ ‫שהוא‬
.
◦
‫ב־‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשר‬
EEG
‫פסיכולוגית‬ ‫פעילות‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫לחקר‬
‫מוחית‬ ‫תגובה‬ ‫לבין‬
.
◦
‫לדוגמה‬
,
‫בסדרת‬ ‫להתבונן‬ ‫המשתתפים‬ ‫נתבקשו‬ ‫אחד‬ ‫בניסוי‬
‫זכירה‬ ‫במטלת‬ ‫פרצוף‬ ‫כל‬ ‫לזהות‬ ‫יוכלו‬ ‫האם‬ ‫ולהעריך‬ ‫פרצופים‬
‫יותר‬ ‫מאוחרת‬
.
PET
◦
‫ליקויים‬ ‫לגלות‬ ‫מוח‬ ‫למנתחי‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ‫במקור‬ ‫שפותחו‬ ‫מכונות‬
‫במוח‬
,
‫מחלות‬ ‫או‬ ‫מוחי‬ ‫שבץ‬ ‫בעקבות‬ ‫הנגרם‬ ‫נזק‬ ‫כמו‬
.
‫החי‬ ‫המוח‬ ‫של‬ ‫דימויים‬ ‫יוצרים‬ ‫אלה‬ ‫מכשירים‬
,
‫צורך‬ ‫בלא‬
‫המוח‬ ‫לרקמות‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫העלולה‬ ‫פולשנית‬ ‫בפעולה‬
◦
‫שימוש‬ ‫העושים‬ ‫במחקרים‬
‫פליטת‬ ‫של‬ ‫בטומוגרפיה‬
‫פוזיטרונים‬
‫חומרים‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫לנבדקים‬ ‫מזריקים‬
‫רדיואקטיביים‬
(
‫מזיקים‬ ‫בלתי‬
)
,
‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫מגיעים‬ ‫אשר‬
‫למוח‬
,
‫פעילים‬ ‫מוח‬ ‫תאי‬ ‫על־ידי‬ ‫נקלטים‬ ‫הם‬ ‫ושם‬
.
◦
‫להתחקות‬ ‫יכולים‬ ‫לגולגולת‬ ‫מחוץ‬ ‫הנמצאים‬ ‫רישום‬ ‫מכשירי‬
‫בזמן‬ ‫הפעילים‬ ‫מתאי־מוח‬ ‫הנפלטת‬ ‫הרדיואקטיביות‬ ‫אחר‬
‫שונות‬ ‫התנהגותיות‬ ‫או‬ ‫קוגניטיביות‬ ‫פעילויות‬
.
◦
‫למחשב‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫מוזן‬ ‫זה‬ ‫מידע‬
,
‫של‬ ‫דינמית‬ ‫תמונה‬ ‫המרכיב‬
‫היכן‬ ‫ומראה‬ ‫המוח‬
‫הפסיכולוגיות‬ ‫הפעילויות‬ ‫מתרחשות‬ ‫במוח‬
‫השונות‬
◦
‫תפקוד‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מידע‬ ‫מספקת‬
.
MRI
‫מספק‬
‫תמונות‬
‫יעילות‬
‫ביותר‬
‫של‬
‫פרטים‬
‫אנטומיים‬
fMRI
◦
‫תפקודית‬ ‫מגנטית‬ ‫תהודה‬ ‫הדמיית‬
,
‫טכניקות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫מקצת‬ ‫מחברת‬
‫מגנטיים‬ ‫שינויים‬ ‫גילוי‬ ‫באמצעות‬ ‫אלה‬
,
‫החלים‬
‫במוח‬ ‫לתאים‬ ‫הדם‬ ‫בזרימת‬
◦
fMRI
‫יותר‬ ‫מדויקות‬ ‫לקביעות‬ ‫להגיע‬ ‫מאפשר‬
‫התפקוד‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫המבנה‬ ‫על‬ ‫הן‬
.
◦
‫ב־‬ ‫להשתמש‬ ‫התחילו‬ ‫חוקרים‬
fMRI
‫לגילוי‬
‫במוח‬ ‫האזורים‬
,
‫היכולות‬ ‫מן‬ ‫לרבות‬ ‫האחראים‬
‫האדם‬ ‫של‬ ‫הקוגניטיביות‬
,
‫כמו‬
:
‫קשב‬
,
‫תפיסה‬
,
‫וזיכרון‬ ‫שפה‬ ‫עיבוד‬
‫מוחי‬ ‫מבנה‬ ‫של‬ ‫תפקיד‬
‫אדם‬ ‫בני‬ ‫בקרב‬ ‫כלשהו‬
.
‫והדמיה‬ ‫רישום‬ ‫שיטות‬ ‫כל‬
‫הפגיעה‬ ‫מיקום‬ ‫קביעת‬
‫חי‬ ‫אדם‬ ‫במוח‬
.
‫חוזרת‬ ‫מגנטית‬ ‫גרייה‬
rTMS
‫גולגולת‬ ‫חוצה‬
‫בדיקה‬
‫לאחר‬
‫המוות‬
‫של‬
‫מוחם‬
‫של‬
‫בני‬
‫אדם‬
‫שסבלו‬
‫ממחלה‬
‫כלשהי‬.
‫ניתוחים‬
‫לאחר‬
‫המוות‬
.
‫לדוגמה‬ , ‫המחקרים‬
‫של‬
‫פול‬
‫ברוקה‬
‫תפקוד‬ ‫בדיקת‬
‫של‬ ‫מוחי‬ ‫אזור‬
‫עכברים‬
‫פגע‬
‫ממוקד‬
‫גרייה‬
‫של‬
‫אזור‬
‫כלשהו‬
‫במוח‬
‫של‬
‫עכברים‬
‫ובדיקת‬
‫השפעת‬
‫הגרייה‬
‫על‬
‫התנהגותם‬
‫גרייה‬
‫ישירה‬
1 de 21

Recomendados

המערכת האנדוקרינית.pptx por
המערכת האנדוקרינית.pptxהמערכת האנדוקרינית.pptx
המערכת האנדוקרינית.pptxMoses Roitburd
13 vistas5 diapositivas
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
28.7K vistas69 diapositivas
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.7K vistas22 diapositivas
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
7K vistas99 diapositivas
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.7K vistas19 diapositivas
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.6K vistas51 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.8K vistas21 diapositivas
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K vistas138 diapositivas
12 Ways to Increase Your Influence at Work por
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K vistas64 diapositivas
ChatGPT webinar slides por
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.5K vistas36 diapositivas
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes por
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesProject for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
6.9K vistas51 diapositivas
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K vistas12 diapositivas

Destacado(20)

Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.8K vistas
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vistas
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K vistas
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vistas
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vistas
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K vistas
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K vistas
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vistas
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vistas
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K vistas
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vistas
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... por AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K vistas
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx por Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K vistas
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) por Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K vistas
4 Strategies to Renew Your Career Passion por Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K vistas
The Student's Guide to LinkedIn por LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn88.1K vistas
Different Roles in Machine Learning Career por Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K vistas

שיטות לחקר המוח.pptx

 • 1. ‫והתנהגות‬ ‫ביולוגיה‬ - ‫המוח‬ ‫לחקר‬ ‫שיטות‬ ‫רויטבורד‬ ‫משה‬
 • 3. ‫המוח‬ ‫לחקר‬ ‫שיטות‬ ◦ ‫פועל‬ ‫כיצד‬ ‫להבין‬ ‫חותרים‬ ‫המוח‬ ‫מדעני‬ ‫שונות‬ ‫ברמות‬ ‫המוח‬ — ◦ ‫גלויים‬ ‫גדולים‬ ‫מבנים‬ ‫של‬ ‫בפעולתם‬ ‫החל‬ ‫לעין‬ ◦ ‫יחידים‬ ‫תאים‬ ‫של‬ ‫בתכונותיהם‬ ‫וכלה‬ , ‫דרך‬ ‫רק‬ ‫עצומה‬ ‫בהגדלה‬ ‫הנראים‬ ‫מיקרוסקופ‬ . ◦ ‫שהם‬ ‫הטכניקות‬ ‫את‬ ‫מתאימים‬ ‫חוקרים‬ ‫שלהם‬ ‫הניתוח‬ ‫לרמת‬ ‫שימוש‬ ‫בהן‬ ‫עושים‬ .
 • 4. ‫במוח‬ ‫התערבויות‬ ‫במדעי‬ ‫המחקר‬ ‫משיטות‬ ‫כמה‬ ‫במבנים‬ ‫ישירות‬ ‫מתערבות‬ ‫המוח‬ ‫במוח‬ .
 • 5. ‫קיימת‬ ‫פציעה‬ ( ‫לדוגמה‬ , ‫גייג‬ ‫פניאס‬ ' ) ◦ ‫רכבות‬ ‫בחברת‬ ‫עבודה‬ ‫מנהל‬ , ‫גייג‬ ‫פיניאס‬ ' . ◦ ‫גייג‬ ' ‫בספטמבר‬ ‫מעורב‬ ‫היה‬ 1848 ‫בתאונה‬ , ‫שבה‬ , ‫בעקבות‬ ‫צפוי‬ ‫בלתי‬ ‫פיצוץ‬ , ‫באורך‬ ‫מוט‬ ‫לאוויר‬ ‫עף‬ 112.77 ‫ס‬ " ‫מ‬ , ‫חדר‬ ‫לגולגולת‬ ‫מבעד‬ ‫ויצא‬ ‫ראשו‬ ‫לתוך‬ . ◦ ‫גופנית‬ ‫מבחינה‬ , ‫גייג‬ ‫של‬ ‫הפגיעה‬ ' ‫מפתיע‬ ‫באופן‬ ‫קלה‬ ‫הייתה‬ : ‫פניו‬ ‫של‬ ‫השמאלי‬ ‫והצד‬ ‫השמאלית‬ ‫בעינו‬ ‫הראייה‬ ‫את‬ ‫איבד‬ ‫הוא‬ ‫חלקית‬ ‫שותק‬ . ‫ואולם‬ , ‫שלו‬ ‫היציבות‬ , ‫נפגעו‬ ‫לא‬ ‫והדיבור‬ ‫התנועה‬ ‫כלל‬ . ◦ ‫זאת‬ ‫עם‬ , ‫אחר‬ ‫לאדם‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫פסיכולוגית‬ ‫מבחינה‬ , ‫כפי‬ ‫שלו‬ ‫הרופא‬ ‫שהבהיר‬ :
 • 6. ‫קיימת‬ ‫פציעה‬ ( ‫לדוגמה‬ , ‫גייג‬ ‫פניאס‬ ' ) ◦ ‫המשקל‬ ‫שיווי‬ , ‫תרצו‬ ‫אם‬ ‫או‬ , ‫יכולותיו‬ ‫בין‬ ‫האיזון‬ ‫דחפיו‬ ‫לבין‬ ‫האינטלקטואליות‬ , ‫נהרס‬ . ◦ ‫קפריזי‬ ‫הוא‬ , ‫בזלזול‬ ‫בזולת‬ ‫נוהג‬ , ‫לעצמו‬ ‫מרשה‬ , ‫לעתים‬ , ‫בגסות‬ ‫הפה‬ ‫את‬ ‫לנבל‬ ( ‫נהג‬ ‫שלא‬ ‫דברים‬ ‫בעבר‬ ‫לעשות‬ .) ‫עמיתיו‬ ‫כלפי‬ ‫כבוד‬ ‫בחוסר‬ ‫נוהג‬ ‫הוא‬ , ‫בסתירה‬ ‫העומדים‬ ‫עצות‬ ‫או‬ ‫אילוצים‬ ‫נוכח‬ ‫סבלנות‬ ‫חסר‬ ‫שלו‬ ‫לרצונותיו‬ ... ◦ ‫לפציעה‬ ‫קודם‬ , ‫משכיל‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫אף־על־פי‬ , ‫לו‬ ‫הייתה‬ ‫איש‬ ‫בו‬ ‫ראה‬ ‫אותו‬ ‫שהכיר‬ ‫ומי‬ ‫היטב‬ ‫מאוזנת‬ ‫חשיבה‬ ‫ופיקח‬ ‫ממולח‬ ‫עסקים‬ , ‫לפועל‬ ‫להוציא‬ ‫ונחוש‬ ‫אנרגטי‬ ‫שלו‬ ‫הביצוע‬ ‫תכניות‬ ‫כל‬ ‫את‬ . ◦ ‫זה‬ ‫במובן‬ , ‫במידה‬ ‫קיצוני‬ ‫באופן‬ ‫עליו‬ ‫השתבשה‬ ‫דעתו‬ ‫כזו‬ , ‫שהוא‬ ‫אמרו‬ ‫ומכריו‬ ‫שחבריו‬ " ‫גייג‬ ‫איננו‬ ‫כבר‬ ' "
 • 7. ‫קיימת‬ ‫פציעה‬ ( ‫לדוגמה‬ , ‫גייג‬ ‫פניאס‬ ' ) ‫גייג‬ ,' ‫בעקבות‬ ‫הדרמטית‬ ‫החדירה‬ ‫למוחו‬ ‫המוט‬ ‫של‬ , ‫רופאו‬ ‫את‬ ‫הניעו‬ ‫לשער‬ , ‫במוח‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫על‬ ‫האחראים‬ ‫אזורים‬ ‫של‬ ‫מסוימים‬ ‫היבטים‬ ‫התנהגות‬ ‫ושל‬ ‫אישיות‬ ‫רציונלית‬ .
 • 8. ‫המוות‬ ‫לאחר‬ ‫ניתוחים‬ ( ‫לדוגמה‬ , ‫של‬ ‫המחקרים‬ ‫ברוקה‬ ‫פול‬ ) ◦ ‫בשפה‬ ‫המוח‬ ‫שממלא‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫ברוקה‬ ‫פול‬ ‫חקר‬ . ◦ ‫באדם‬ ‫המוות‬ ‫שלאחר‬ ‫ניתוח‬ ‫ערך‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫הראשון‬ ‫במחקרו‬ ‫טאן‬ ‫בשם‬ , ‫לומר‬ ‫שידע‬ ‫היחידה‬ ‫המילה‬ ‫בשל‬ ‫כך‬ ‫שכונה‬ " : ‫טאן‬ ." ◦ ‫מצא‬ ‫ברוקה‬ , ‫נפגע‬ ‫טאן‬ ‫של‬ ‫במוחו‬ ‫השמאלי‬ ‫הקדמי‬ ‫החלק‬ ‫כי‬ ‫קשות‬ . ◦ ‫שסבלו‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מוחותיהם‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫אותו‬ ‫דרבן‬ ‫זה‬ ‫גילוי‬ ‫השפה‬ ‫בכישורי‬ ‫מליקויים‬ . ◦ ‫אזור‬ ‫באותו‬ ‫דומה‬ ‫פגיעה‬ ‫ברוקה‬ ‫גילה‬ ‫המקרים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫במוח‬ , ‫ברוקה‬ ‫אזור‬ ‫בשם‬ ‫כיום‬ ‫הידוע‬ . ◦ ‫דפוסי‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫מנסים‬ ‫עדיין‬ ‫זמננו‬ ‫בני‬ ‫חוקרים‬ ‫במוח‬ ‫שלהם‬ ‫הפגיעה‬ ‫מיקום‬ ‫לבין‬ ‫בהתנהגות‬ ‫וליקויים‬ ‫שינויים‬ .
 • 9. ‫ממוקד‬ ‫פגע‬ ◦ ‫במוח‬ ‫מאוד‬ ‫מסוים‬ ‫לאזור‬ ‫המוגבל‬ . ‫אפשר‬ , ‫למשל‬ , ◦ ‫במוח‬ ‫מסוימים‬ ‫אזורים‬ ‫בניתוח‬ ‫להסיר‬ , ‫לחתוך‬ ‫או‬ ‫אלה‬ ‫לאזורים‬ ‫הנוירונליים‬ ‫הקשרים‬ ‫את‬ ‫עז‬ ‫לחום‬ ‫חשיפתם‬ ‫באמצעות‬ ‫אותם‬ ‫להרוס‬ , ‫לקור‬ ‫לחשמל‬ ‫או‬ ‫עז‬ . ◦ ‫נערכים‬ ‫הפיך‬ ‫בלתי‬ ‫פגע‬ ‫ביצירת‬ ‫הכרוכים‬ ‫ניסוים‬ ‫חיים‬ ‫בבעלי‬ ‫ורק‬ ‫אך‬
 • 10. ‫חוזרת‬ ‫מגנטית‬ ‫גרייה‬ rTMS ‫גולגולת‬ ‫חוצה‬ ◦ ‫כדי‬ ‫מגנטית‬ ‫גרייה‬ ‫של‬ ‫פעימות‬ ‫אזורים‬ ‫מפעילות‬ ‫להשבית‬ ‫במוח‬ , ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬ . ◦ ‫יוצרים‬ ‫כך‬ " ‫פגעים‬ " ‫זמניים‬ ‫אנושיים‬ ‫בנבדקים‬ ‫והפיכים‬ — ‫כלשהו‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫מבלי‬ ‫לרקמות‬ .
 • 11. ‫ישירה‬ ‫גרייה‬ ◦ ‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫החמישים‬ ‫שנות‬ ‫באמצע‬ 20 ‫הס‬ ‫וולטר‬ ‫היה‬ ‫חלוץ‬ ‫במעמקי‬ ‫מבנים‬ ‫עירור‬ ‫לצורך‬ ‫חשמלית‬ ‫בגרייה‬ ‫המשתמשים‬ ‫המוח‬ . ◦ ‫חתולים‬ ‫של‬ ‫למוחם‬ ‫אלקטרודות‬ ‫הצמיד‬ ‫הס‬ , ‫לחיצה‬ ‫ובאמצעות‬ ‫חשמלי‬ ‫זרם‬ ‫האלקטרודה‬ ‫לקצה‬ ‫לשלוח‬ ‫יכול‬ ‫היה‬ ‫כפתור‬ ‫על‬ ‫חלש‬ . ◦ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫גריית‬ ‫של‬ ‫ההתנהגות‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫בקפדנות‬ ‫רשם‬ ‫הס‬ ‫מ־‬ 4,500 ‫כ־‬ ‫בקרב‬ ‫במוח‬ ‫אזורים‬ 500 ‫חתולים‬ . ◦ ‫גילה‬ ‫הוא‬ , ‫לגרום‬ ‫אפשר‬ ‫חשמלי‬ ‫זרם‬ ‫המפעיל‬ ‫מתג‬ ‫על‬ ‫בלחיצה‬ ‫כי‬ ‫לאימה‬ ‫או‬ ‫לחרדה‬ ‫או‬ ‫מינית‬ ‫לעוררות‬ ‫או‬ ‫לשינה‬ , ‫למיקום‬ ‫בהתאם‬ ‫האלקטרודה‬ .
 • 12. ‫רישום‬ ‫שיטות‬ ‫והדמיה‬ ◦ ‫המוח‬ ‫תפקודי‬ ‫את‬ ‫ממפים‬ ‫אחרים‬ ‫מוח‬ ‫מדעני‬ , ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫בתגובה‬ ‫במוח‬ ‫החשמלית‬ ‫הפעילות‬ ‫לרישום‬ ‫באלקטרודות‬ ‫סביבתית‬ ‫גרייה‬ ‫על‬ . ◦ ‫ברמות‬ ‫להיעשות‬ ‫יכול‬ ‫המוח‬ ‫של‬ ‫החשמלית‬ ‫הפעילות‬ ‫ניטור‬ ‫שונות‬ . ◦ ‫למוח‬ ‫להחדיר‬ ‫יכולים‬ ‫חוקרים‬ ‫ספציפית‬ ‫הכי‬ ‫ברמה‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫כדי‬ ‫ביותר‬ ‫רגישות‬ ‫מיקרו־אלקטרודות‬ ‫יחיד‬ ‫מוח‬ ‫תא‬ ‫של‬ ‫החשמלית‬ . ◦ ‫השינויים‬ ‫את‬ ‫מאירים‬ ‫כאלה‬ ‫רישומים‬ ‫יחידים‬ ‫תאים‬ ‫בפעילות‬ ‫בסביבה‬ ‫גירויים‬ ‫על‬ ‫בתגובה‬ .
 • 13. EEG ◦ ‫לבני־אדם‬ ‫באשר‬ , ‫מניחים‬ ‫חוקרים‬ , ‫בדרך־כלל‬ , ‫אלקטרודות‬ ‫הקרקפת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫אחדות‬ , ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫דפוסים‬ ‫לרשום‬ ‫כדי‬ ‫נרחבים‬ ‫באזורים‬ ‫החשמלית‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫סך‬ ‫המהווים‬ ‫חשמלית‬ ‫המוח‬ ‫קליפת‬ ‫של‬ . ◦ ‫ל‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מספקות‬ ‫אלה‬ ‫אלקטרודות‬ ‫אלקטרו־אנצפלוגרם‬ , ‫המוחית‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫הרישום‬ ‫שהוא‬ . ◦ ‫ב־‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשר‬ EEG ‫פסיכולוגית‬ ‫פעילות‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫לחקר‬ ‫מוחית‬ ‫תגובה‬ ‫לבין‬ . ◦ ‫לדוגמה‬ , ‫בסדרת‬ ‫להתבונן‬ ‫המשתתפים‬ ‫נתבקשו‬ ‫אחד‬ ‫בניסוי‬ ‫זכירה‬ ‫במטלת‬ ‫פרצוף‬ ‫כל‬ ‫לזהות‬ ‫יוכלו‬ ‫האם‬ ‫ולהעריך‬ ‫פרצופים‬ ‫יותר‬ ‫מאוחרת‬ .
 • 14. PET ◦ ‫ליקויים‬ ‫לגלות‬ ‫מוח‬ ‫למנתחי‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ‫במקור‬ ‫שפותחו‬ ‫מכונות‬ ‫במוח‬ , ‫מחלות‬ ‫או‬ ‫מוחי‬ ‫שבץ‬ ‫בעקבות‬ ‫הנגרם‬ ‫נזק‬ ‫כמו‬ . ‫החי‬ ‫המוח‬ ‫של‬ ‫דימויים‬ ‫יוצרים‬ ‫אלה‬ ‫מכשירים‬ , ‫צורך‬ ‫בלא‬ ‫המוח‬ ‫לרקמות‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫העלולה‬ ‫פולשנית‬ ‫בפעולה‬ ◦ ‫שימוש‬ ‫העושים‬ ‫במחקרים‬ ‫פליטת‬ ‫של‬ ‫בטומוגרפיה‬ ‫פוזיטרונים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫לנבדקים‬ ‫מזריקים‬ ‫רדיואקטיביים‬ ( ‫מזיקים‬ ‫בלתי‬ ) , ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫מגיעים‬ ‫אשר‬ ‫למוח‬ , ‫פעילים‬ ‫מוח‬ ‫תאי‬ ‫על־ידי‬ ‫נקלטים‬ ‫הם‬ ‫ושם‬ . ◦ ‫להתחקות‬ ‫יכולים‬ ‫לגולגולת‬ ‫מחוץ‬ ‫הנמצאים‬ ‫רישום‬ ‫מכשירי‬ ‫בזמן‬ ‫הפעילים‬ ‫מתאי־מוח‬ ‫הנפלטת‬ ‫הרדיואקטיביות‬ ‫אחר‬ ‫שונות‬ ‫התנהגותיות‬ ‫או‬ ‫קוגניטיביות‬ ‫פעילויות‬ . ◦ ‫למחשב‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫מוזן‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ , ‫של‬ ‫דינמית‬ ‫תמונה‬ ‫המרכיב‬ ‫היכן‬ ‫ומראה‬ ‫המוח‬ ‫הפסיכולוגיות‬ ‫הפעילויות‬ ‫מתרחשות‬ ‫במוח‬ ‫השונות‬ ◦ ‫תפקוד‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מידע‬ ‫מספקת‬ .
 • 16. fMRI ◦ ‫תפקודית‬ ‫מגנטית‬ ‫תהודה‬ ‫הדמיית‬ , ‫טכניקות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫מקצת‬ ‫מחברת‬ ‫מגנטיים‬ ‫שינויים‬ ‫גילוי‬ ‫באמצעות‬ ‫אלה‬ , ‫החלים‬ ‫במוח‬ ‫לתאים‬ ‫הדם‬ ‫בזרימת‬ ◦ fMRI ‫יותר‬ ‫מדויקות‬ ‫לקביעות‬ ‫להגיע‬ ‫מאפשר‬ ‫התפקוד‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫המבנה‬ ‫על‬ ‫הן‬ . ◦ ‫ב־‬ ‫להשתמש‬ ‫התחילו‬ ‫חוקרים‬ fMRI ‫לגילוי‬ ‫במוח‬ ‫האזורים‬ , ‫היכולות‬ ‫מן‬ ‫לרבות‬ ‫האחראים‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הקוגניטיביות‬ , ‫כמו‬ : ‫קשב‬ , ‫תפיסה‬ , ‫וזיכרון‬ ‫שפה‬ ‫עיבוד‬
 • 17. ‫מוחי‬ ‫מבנה‬ ‫של‬ ‫תפקיד‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫בקרב‬ ‫כלשהו‬ . ‫והדמיה‬ ‫רישום‬ ‫שיטות‬ ‫כל‬
 • 18. ‫הפגיעה‬ ‫מיקום‬ ‫קביעת‬ ‫חי‬ ‫אדם‬ ‫במוח‬ . ‫חוזרת‬ ‫מגנטית‬ ‫גרייה‬ rTMS ‫גולגולת‬ ‫חוצה‬
 • 20. ‫תפקוד‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫מוחי‬ ‫אזור‬ ‫עכברים‬ ‫פגע‬ ‫ממוקד‬