Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Jak się uczyć

3.518 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Jak się uczyć

 1. 1. Jak się uczyć? Skutecznie!Jak się uczyć? Skutecznie!
 2. 2. Tytułem wstępu• Czy kiedykolwiek uczono Was jak sięuczyć? No właśnie... Ta, z oczywistychwzględów, najważniejsza w edukacjisztuka jest wykładana jedynie naspecjalnych kursach, w szkole zaśskrupulatnie pomijana. A przecieżwiększość z Was słyszała o metodachszybkiego zapamiętywania, szybkiegoczytania, efektywnej koncentracji itd. Tezagadnienia są stale rozwijane w oparciuo najnowsze osiągnięcia anatomii mózgui psychologii oraz doświadczenie setekbadaczy na całym świecie zajmującychsię tą tematyką. Dzięki rozmaitymtechnikom mnemonicznym możemyznacznie zwiększyć swoje zdolnościzapamiętywania, polepszyć swojąkreatywność i spostrzegawczość.
 3. 3. Po pierwsze organizacja pracy.• Przed przystąpieniem do nauki dokładniezaplanuj sobie czego będziesz się uczyći jaki zakres materiału chcesz opanować.Jest to bardzo istotny czynnik pozwalającyutrzymać wysoką motywację. Dziękiwytycznym, które sam sobie nakreśliłeśbędziesz mógł kontrolować swoje postępyi w każdym momencie będziesz wiedziałna czym stoisz. Dla przykładu: jeżeli uczyszsię fizyki weź kartkę papieru, ołówek izanotuj: 1. Kinematyka – ruch jednostajny2. Dynamika – ruch po okręgu, równiapochyła 3. Elektryczność – rezystory,kondensatory itd. Możesz obok każdegopodpunktu narysować okienko w którymbędziesz stawiać krzyżyk po opanowaniutej części materiału.
 4. 4. • Dobrze zorganizuj czas!• Najbardziej szczegółowy rozkładdnia zakłada planowanie każdejgodziny i wypełnianie jejkonkretnymi zadaniami lubprzedmiotami, których chcemy sięuczyć. Np. 15-17 uczysz się historii,potem dla kontrastu wybieraszmatematykę (17.30-19), a nakoniec bierzesz się za słówkaz angielskiego (19.30-20.30).Uwzględnij przerwy pomiędzyposzczególnymi przedmiotami.
 5. 5. • Nie zapominaj o nagrodach za osiągniętecele. Powinny to być zajęcia, któresprawiają Ci przyjemność i pozwalają narelaks, np. czytanie ciekawej książki,pójście do kina, wyjście z przyjaciółmi.
 6. 6. Porządek• Masz już opracowany plan.Siadasz więc do biurka ipróbujesz „zainstalować”zeszyt pomiędzy stertączasopism, trzema pustymipuszkami po pepsi, prawie-pustą paczkązeszłotygodniowychchipsów i dwomaogryzkami z jabłek.
 7. 7. Ważne zasady:• Posprzątaj miejsce pracy.• Przygotuj WSZYSTKO, co cibędzie potrzebne w trakcienauki. Każda chwiladekoncentracji (np. naposzukiwanie kalkulatora) =zapomnienie
 8. 8. Oświetlenie• zadbaj o prawidłowe oświetlenie miejscapracy. Nie za jasne, nie za ciemne. Bezrażących kontrastów z otoczeniem.
 9. 9. Siedzenie• przygotuj sobie odpowiednio siedzenie.Bardzo ważna jest pozycja, w której sięuczysz.
 10. 10. KONCENTRACJA - KLUCZ DOSUKCESU!• Bez odpowiedniej koncentracji nienapiszesz sprawdzianu, sportowiec niewygra zawodów, lekarz nie przeprowadzioperacji, a nawet nie poprowadziszzwyczajnej rozmowy z jakąkolwiek osobą.
 11. 11. • Dopiero będącwyciszonym, wolnym odmyśli i skupionym natemacie możesz przystąpićdo pracy.
 12. 12. SZYBKIE CZYTANIE• Ćwicz szybkie czytanie• Poznaj techniki szybkiegoczytania
 13. 13. EFEKTYWNE ZAPAMIĘTYWANIE• Ucz się wykorzystującskojarzenia, np. ogórekpiszemy przez ó, boprzypomina tę literę niecospłaszczoną
 14. 14. EFEKTYWNE NOTATKIDobrze wykonana notatka powinnaspełniać następujące kryteria:- musi być krótka, acz zwięzła,- musi dobrze kojarzyć sięz przerobionym materiałem- powinna być w jakiś sposóbniecodzienna byśmy ją lepiejzapamiętali (sami wiecie o tymnajlepiej o czym świadczypopularność tzw. hajlajterów czyliwściekle kolorowych flamastrów dozakreślania tekstu)- musi mieć przemyślaną i dobrzezorganizowaną konstrukcję i formę.
 15. 15. • Prawidłowa notatkapowinna zawieraćminimum słów a maksimumtreści. Niech zawieranajważniejsze słowa klucze,które otworzą w twojejpamięci zakamarki zwiedzą na dany temat.
 16. 16. Mapa myśli- arcyważna• 1. Weź dużą kartkę (np. A4 a nawet większą), najlepiej bezwzoru (czystą)2. Na środku powinna się znaleźć główna idea, temat,zapisana w sposób klarowny, najlepiej z obrazkiem3. Od centralnego tematu odchodzą coraz mniej ważneidee/tematy powiązane w sposób tematyczny. Im dalej tymmniejsze i b. szczegółowe. (tak jak drzewo - pień najgrubszy,potem gałęzie, gałązki, aż listki jako najmniejsze części)4. Słowa pisz drukowanymi literami, dzięki czemu będą bardziejczytelne5. Każde słowo powinno znajdować się na linii, każde naosobnej (lub w jakiejś otoczce)6. Wszystkie elementy połączone ze sobą liniami w sposóbtematyczny7. Używaj kolorów. Inny kolor najlepiej do oddzielnego tematu.Stymuluje to prawą półkulę mózgu i ułatwia czytelność8. Twórz swoje mapy tak jak umiesz, nie przejmuj się jeśli coś niewychodzi. Z czasem nabierzesz wprawy i stanie się to normalnea mapy coraz lepsze.
 17. 17. Czynniki poprawiające pracępamięci• Intensywność• Celowość nauki• Przynależność• Uniwersalność• Atrakcyjność• Pierwszeństwo• Świeżość• Częstotliwość powtarzania
 18. 18. • Im bardziej pragniemy czegośsię nauczyć, im bardziej danymateriał nas interesuje,zaspokaja nasze ambicje ioczekiwania, im większąprzyjemność sprawia nam jegouczenie się, tym większeprawdopodobieństwotrwalszego zapamiętywania.Najważniejsze, co musisz zrobić:popracować nad sobą tak, abynabyć umiejętność pełnejkoncentracji. Dopiero potemprzystąpić do nauki.
 19. 19. • Najważniejsze, co musiszzrobić: zastanowić się, cojest dla Ciebienajważniejszym bodźcem –jak najwyższa ocena,dostanie się na dobrąuczelnię czy może opiniaotoczenia. Ale niezależnieod tego pamiętaj, żeuczysz się przedewszystkim dla siebie.
 20. 20. • Najważniejsze, co musiszzrobić: staraj się zawszeznaleźć powiązaniepomiędzy informacjami,jeśli chcesz łatwo i trwalezapamiętywać.
 21. 21. • Najważniejsze, co musiszzrobić: używać do naukitych zmysłów, którychbędziesz używać przyodtwarzaniu wiedzy.Inaczej przygotowuje siędo testu, pracy pisemnej,a inaczej do odpowiedziczy egzaminu ustnego.
 22. 22. • Najważniejsze, co musiszzrobić: poszukaćinteresujących dla Ciebieźródeł, dzięki którymnauka nie będzieudręką, a prawdziwąprzyjemnością.
 23. 23. • Najważniejsze, co musiszzrobić: pozbyć sięuprzedzeń i przekonania,że nie jesteś w stanienauczyć się jakiegośprzedmiotu. Kto wie – możewłaśnie ten, któregonajbardziej się obawiałeś,pójdzie Ci śpiewająco naegzaminie.
 24. 24. • Najważniejsze, co musiszzrobić: powtarzać materiał„na świeżo”,uzupełniać/poprawiaćnotatki bezpośrednio polekcji.
 25. 25. • Najważniejsze, co musiszzrobić: najlepiej powtarzaćwtedy, gdy jeszcze siępamięta materiał.W przeciwnymwypadku będzieszmusiał uczyć się tegosamego od nowa(a to dopiero będzieprawdziwa strata czasu!).
 26. 26. Powodzenia!Dziękuję za uwagę 

×