Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика

Descargar para leer sin conexión

Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика

Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Stanislav Ivanov (20)

Anuncio

Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика

 1. 1. Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика гл. ас. д-р Станислав Иванов Международен колеж - Албена
 2. 2. Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика Същност на селския туризъм Особености на селския туризъм SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Мит или възможност е селският туризъм у нас? Действия за стимулиране на селския туризъм в България
 3. 3. Същност на селския туризъм Алтернативен вид туризъм определен от географската среда – село със запазена старинна архитектура и селски бит, с чиста околна среда
 4. 4. Особености на селския туризъм Алтернатива на масовия туризъм и на засилващата се урбанизация в курортите Основни движещи фактори на търсенето на селския туризъм са екологично чистата среда и неподправения селски бит Индивидуални или семейни пътувания, по- рядко малки групи
 5. 5. Особености на селския туризъм Настаняването обикновено е в къща за гости, която е и място за живеене на домакините Не се изисква висока професионална квалификация на домакините или значителен обем инвестиции за предлагане на къща за гости Туристите могат да участват в селско- стопански и домакински дейности
 6. 6. Особености на селския туризъм Съдейства за съхраняването на народния фолклор, традиции, обичаи Стимулира развитието на занаятите - дърводелство, тъкачество, предачество, грънчарство, ковачество, иконопис и др. Създава работни места в населени места, които обикновено нямат друга алтернатива за заетост извън селското стопанство
 7. 7. SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Силни страни: -Голям брой села подходящи за развитието на селски туризъм – Бръшлян, Българи, Черни Осъм, Еревиш, Добърско, Гела и др. -Чиста околна среда -Народни песни, занаяти и обичаи
 8. 8. SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Слаби страни: -Недобре развита инфраструктура -Липса на стимули за развитие на този вид туризъм -Слаба на реклама на продукта в чужбина -Недостатъчна подготовка на заетите в селския туризъм
 9. 9. SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Възможности: -Присъединяването на страната към Европейския съюз – фондове и програми за развитието на алтернативни форми на туризъм, включително селски туризъм, за инфраструктурни проекти -Засилено търсене на продукта от страна на чуждестранни туристи, поради урбанизацията и забързания начин на живот
 10. 10. SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Възможности: -Включване на посещения до живописни села в програмите на туроператорите -Повишаване на доходите на населението -Развитие на крайноседмичните пътувания -Развитие на пазара на недвижими имоти в селските райони
 11. 11. SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Заплахи: -Политизиране на развитието на селския туризъм у нас -Предпочитане на пътуванията в чужбина пред вътрешния туризъм -Предпочитане на другите (масови) форми на туризъм пред селския -Масовизиране на селския туризъм
 12. 12. Мит или възможност е селският туризъм у нас? Мит на национално равнище Възможност на местно равнище
 13. 13. Действия за стимулиране на селския туризъм в България Подобряване на инфраструктурата и чистотата в селските райони Обучение на местните жители Курсове за обучение на любители на различни традиционни занаяти Възстановяване на разрушените или поизоставени църкви и манастири в селата
 14. 14. Действия за стимулиране на селския туризъм в България Провеждане на фолклорни фестивали в селата Създаване на специализирани музеи, отразяващи особеностите на района Предлагане на крайноседмични пакети за български туристи Създаване на удобства за децата
 15. 15. Действия за стимулиране на селския туризъм в България Включване на обектите за селски туризъм в брошури, каталози, интернет страници, резервационни системи Година, посветена селския туризъм

×