Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

מצגת תשעד סופי

86 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

מצגת תשעד סופי

 1. 1. ...‫ב‬‫ל‬‫ה‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬ ‫ר‬‫ב‬‫ו‬‫ע‬ ‫ך‬‫ו‬‫נ‬‫י‬‫ח‬‫ה‬‫ש‬‫כ‬
 2. 2. ?‫אנחנו‬ ‫מי‬ -‫כ‬ ‫ומונה‬ ‫הטרוגנית‬ ‫הינה‬ ‫בית-הספר‬ ‫אוכלוסיית‬340.‫תלמידים‬ ‫גם‬ ‫מגיעים‬ ‫חלקם‬ ‫אך‬ ,‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫מהשכונות‬ ‫מגיעה‬ ‫רובה‬ .‫יותר‬ ‫רחוקות‬ ‫משכונות‬ .‫הסמכה‬ ‫ובעלי‬ ‫אקדמאים‬ ‫המורים‬ ‫כל‬ ‫בבית-הספר‬ ,‫יועצת‬ ,‫תפקידים‬ ‫רכזי‬ ,‫מקצועיים‬ ‫מורים‬ ,‫מחנכים‬ ‫כולל‬ ‫הצוות‬ ‫חטיבה‬ ‫רכזת‬ , ‫באמנות‬ ‫לתרפיה‬ ‫מורה‬ ,‫שילוב‬ ‫מורת‬ ,‫פסיכולוגית‬ .‫ומנהלת‬ ‫סגנית‬ ‫צעירה‬ ."‫חדש‬ ‫"אופק‬ ‫ברפורמת‬ ‫משתתף‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ההוראה‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫במטרה‬ ‫השנים‬ ‫כל‬ ‫משתלמים‬ ‫המורים‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫ולקדם‬.
 3. 3. ‫לשורשים‬ ‫בזיקה‬ ‫האדם‬ ‫רוח‬ ‫בטיפוח‬ ‫עוסק‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫החינוכי‬ ‫הצוות‬ .‫היהודיים‬ ‫ולמקורות‬ ,(‫והורים‬ ‫מורים‬ ,‫)תלמידים‬ ‫באנשים‬ ‫מאמינים‬ ‫בה‬ ‫סביבה‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬ ‫ודיאלוגית‬ ‫תומכת‬ ,‫קשובה‬ ‫התייחסות‬ ‫על‬ ‫ומקפידים‬ ‫אותם‬ ‫מקבלים‬ .‫צמיחה‬ ‫המאפשרת‬ :‫כאישיות‬ ‫היחיד‬ ‫את‬ ‫לטפח‬ ‫היא‬ ‫ביה"ס‬ ‫מטרת‬ .‫בה‬ ‫הגלומה‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫ומגשימה‬ ‫המפתחת‬ - ‫ולסביבה‬ ‫לקהילה‬ ,‫לאחר‬ ‫ומחויבות‬ ‫רגישות‬ ‫בעלת‬ - .‫והיהודית‬ ‫הכללית‬ ‫לתרבות‬ ‫בת‬ -
 4. 4. ‫ספר‬ ‫בבית‬ ‫ללמוד‬ ‫לילדים‬ ‫לאפשר‬ ‫הן‬ ‫הצעירה‬ ‫החטיבה‬ ‫של‬ ‫המטרות‬ ‫גילאי‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫המתאים‬5-8‫ו‬'‫א‬ ‫לכיתה‬ ‫המעבר‬ ‫על‬ ‫להקל‬ .‫יכולותיהם‬ ‫את‬ ‫ולמצות‬ ‫להתפתח‬ ,‫להתקדם‬ ,‫ללמוד‬ ‫שיוכלו‬ ‫כך‬ .."‫ו"נרקיס‬ "‫צעירה:"חצב‬ ‫חטיבה‬ ‫בתי‬ ‫שני‬ ‫יש‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫אצלנו‬ .‫ומגוונות‬ ‫רבות‬ ‫משותפות‬ ‫פעילות‬ ‫פינות‬ ‫יש‬ ‫בבתים‬ – ‫סייעות‬ ‫ושתי‬ ‫מורה‬ ,‫גננת‬ :‫כולל‬ ‫בית‬ ‫בכל‬ ‫הצוות‬ .‫פסיכולוגית‬ ‫של‬ ‫בליווי‬ .‫רבות‬ ‫והצלחות‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעל‬ ,‫מיומן‬ ,‫מקצועי‬ ‫צוות‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫הצוות‬
 5. 5. ‫של‬ ‫יכולתם‬ ‫את‬ ‫המפתחת‬ ‫עשירה‬ ‫ילדים‬ ‫חברת‬ ‫מקיים‬ ‫בית-ספר‬ ‫ותורמים‬ ‫אחראים‬ ‫מבוגרים‬ ‫ולהיות‬ ‫בביטחון‬ ‫לגדול‬ ‫תלמידים‬ .‫לסביבה‬ ‫לחברה‬ ‫נאמני‬ ‫פינת‬ ‫החי‬ ‫ספרנים‬ ‫חונכות‬ '‫ו‬ ‫ילדי‬ '‫א‬ ‫לילדי‬ ‫נאמני‬ ‫"נתיב‬ "‫האור‬ ‫תפקיד‬ ‫לכל‬ ‫תלמיד‬ ‫מועצת‬ ‫תלמידים‬ ‫נבחרת‬ ‫הספורט‬ ‫משמרות‬ ‫הזה"ב‬
 6. 6. ‫יוזמות‬ ‫ופרויקטים‬ ‫מיוחדים‬ ‫יוזמות‬ ‫ופרויקטים‬ ‫מיוחדים‬ ‫ארועים‬ ‫בית‬ ‫ספריים‬ ‫ארועים‬ ‫בית‬ ‫ספריים‬ ‫ארועים‬ ‫כיתתיים‬ ‫ארועים‬ ‫כיתתיים‬ ‫הרצאות‬ ‫בכיתות‬ ‫הרצאות‬ ‫בכיתות‬ ‫ועדות‬ ‫נושאיות‬ ‫ועדות‬ ‫נושאיות‬ ‫מוסדי‬ ‫ועד‬ ‫וועדים‬ ‫כיתתיים‬ ‫מוסדי‬ ‫ועד‬ ‫וועדים‬ ‫כיתתיים‬ ‫הרצאות‬ ‫בכיתות‬ ‫הרצאות‬ ‫בכיתות‬ ‫עזרה‬ ‫כלכלית‬ ‫לתלמידים‬ ‫נזקקים‬ ‫עזרה‬ ‫כלכלית‬ ‫לתלמידים‬ ‫נזקקים‬
 7. 7. ‫מיוחדות‬ ‫תכניות‬ ‫יהדות‬ ‫לימודי‬ ‫תכנית‬(‫)תל"י‬ ‫ומקיים‬ ‫והיהודית‬ ‫הכללית‬ ‫המורשת‬ ‫תכני‬ ‫בהקניית‬ ‫מרחיב‬ ‫בית-ספר‬ ,‫תפילה‬ ‫עיון‬ ,‫השבוע‬ ‫פרשת‬ :‫בנושאים‬ ‫והרחבה‬ ‫חודש‬ ‫ראש‬ ‫טקסי‬ .‫ומועדים‬ ‫חגים‬ ‫חודש‬ ‫ראש‬ ‫טקס‬ ‫בבית‬ ‫כיתה‬ ‫כל‬ ‫טקס‬ ‫עורכת‬ ‫הספר‬ ‫אחד‬ ‫חודש‬ ‫ראש‬ .‫בשנה‬
 8. 8. ‫וילדים‬ ‫בחברותא-הורים‬ ‫למידה‬ ‫עוסקת‬ ‫בחיבור‬ ‫התלמידים‬ ‫למורשת‬ ‫היהודית‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫תהליך‬ ‫ההתבגרות‬ ‫וקבלת‬ .‫האחריות‬
 9. 9. ‫עולמם‬ ‫להרחבת‬ ‫הזדמנות‬ ‫והמוסיקה‬ ‫הנגינה‬ ‫בלימודי‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ .‫תלמידנו‬ ‫של‬ ‫והרוחני‬ ‫התרבותי‬ ‫הקשבה‬ ,‫ריכוז‬ ,‫דיוק‬ ,‫התמדה‬ ‫כמו‬ ‫מובילות‬ ‫תכונות‬ ‫לפיתוח‬ ‫אמצעי‬ .‫ועוד‬ .‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫הנוער‬ ‫בתזמורת‬ ‫חלק‬ ‫לוקחים‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬
 10. 10. :‫תלמידיו‬ ‫של‬ ‫הלימודית‬ ‫לשונות‬ ‫רחב‬ ‫מענה‬ ‫נותן‬ ‫בית-ספר‬ ‫עד‬ ‫התלמידים‬ ‫)לכל‬ ‫פרטניות‬ ‫שעות‬ ‫בעזרת‬5,(‫בקבוצה‬ ‫ילדים‬ ."‫לכל‬ ‫"עצמה‬ ‫ותכנית‬ ‫השילוב‬ ‫תכנית‬ ‫מצוינות‬2000‫את‬ ‫ומפעיל‬ ‫מצוינות‬ ‫לטיפוח‬ ‫גם‬ ‫מקדיש‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ : ‫"מצוינות‬ ‫תכנית‬2000‫ידי‬ ‫על‬ ‫המופעלת‬ ‫ייחודית‬ ‫חינוכית‬ ‫תכנית‬ - " - ."‫אמן‬ ‫ו"כיתת‬ ‫באנגלית‬ ‫אתגר‬ ‫קבוצות‬ ‫מפעילים‬ ‫אנו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬
 11. 11. ‫החי‬ ‫פינת‬.‫חיים‬ ‫ובעלי‬ ‫אקולוגיה‬ ‫פרויקט‬ ‫מפעיל‬ ‫הטבע‬ ‫מוזיאון‬ ‫וגידול‬ ‫הגינון‬ ‫תחום‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫ללמד‬ ‫מטרותינו‬ ‫בעולם‬ ‫גומלין‬ ‫יחסי‬ ‫מוחשית‬ ‫בצורה‬ ‫להסביר‬ .‫בע"ח‬ ‫לגידול‬ ,‫הצמחים‬ ‫הטבע‬‘‫בע"ח‬ ‫באמצעות‬ ‫רגשי‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬
 12. 12. -‫האקולוגית‬ ‫הגינה‬‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫לומדים‬ ‫הילדים‬ .‫וחקלאות‬ ‫בגינון‬ ,‫קומפוסט‬ ,‫זבל‬ ‫)מיון‬ ‫הסביבה‬ ‫ואיכות‬ ‫הטבע‬ ‫שמירת‬ ‫משמעות‬ ‫על‬ .(‫וכדומה‬ ‫מחזור‬

×