Publicidad

Forskningens teori och praktik - Sodersjukhusets forskarskola 2015

Consultant neonatologist, Södersjukhuset en Södersjukhuset
8 de Mar de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Forskningens teori och praktik - Sodersjukhusets forskarskola 2015

 1. FORSKNINGENS teori & praktik Stefan Johansson Sachsska barnsjukhuset, SÖS Klinisk epidemiologi, KI
 2. STEFAN JOHANSSON överläkare, postdoc @johansson247 stefan.johansson@ki.se
 3. REKLAM
 4. Kunskap? sanning tro KUNSKAP
 5. Vetenskap? • Vad kan vetenskap ta reda på? • Ger vetenskaplig tillförlitlig kunskap? • Påverkas vetenskap av ideologier? • Vad är naturlagar? • Är världen deterministisk?
 6. Varför forska?
 7. Anledningar att forska För egen skull • Personlig utveckling (pga nörd) • Personlig utveckling (pga karriär) För andras skull • Rädda världen (pga idealist) • Nobelpriset (pga geni)
 8. 9/3-2015
 9. 9/3-2015
 10. 9/3-2015
 11. Att forska – mest träning
 12. Forskar världen på rätt frågor? Association between randomised trial evidence and global burden of disease ”Total disability adjusted life years was poorly associated with number of randomised trials and number of participants randomised” • BMJ 2015;350:h117
 13. Blir världen bättre av forskning? • PLoS Med 2005;2(8):e124
 14. Ja, världen kan bli bättre! • PLoS Med 2014;11(10): e1001747
 15. Hur forska?
 16. Forskningens faser Komma igång Hålla på Göra klartKomma i tidningen
 17. KOMMA IGÅNG!
 18. Handledare • En person att gilla (kemi) • En person att lita på (förtroende) • En person att diskutera med (bollplank) • En person som ser horisonten (guidning) • En person med verktygslåda (hantverk) • Kontrakt?!
 19. Bygga ett team • Alla känner till idén • Alla tror på idén • Alla bidrar till att ta idén vidare • Minst en kan räkna • Ingen åker snålskjuts
 20. Göra forskningsplan • Tråkigt • Tidskrävande • Påfrestande • Och alldeles underbart!
 21. Akademisk story-telling • Bakgrund (”detta vet man, detta vet man inte…”) • Hypotes (”därför behöver vi ta reda på om…”) • Frågeställning (”är....?”) • Metod (”vi besvarar frågan genom att…”) • Power (”naturligtvis kan vi besvara frågan!”) • Tidsplan (”vi tänker göra detta…”) • Budget (”och det kostar…”)
 22. ETISK ANSÖKAN
 23. Principle of equipoise
 24. FÖRVÄNTANSFULL FORSKARE?!
 25. ”torture your data and they confess to anything” Ben Goldacre
 26. Fallgropar • selektionsbias • informationsbias – observation – recall • confounding • publication bias
 27. Kontrollgrupp • Oftast bra! • Ofta svårt välja ut. • Smart vara sin egen kontroll?
 28. ”…forskning visar nu..” Socker Dåligt minne
 29. Confounding Socker Dåligt minne Lågt SES
 30. Casual pathway Socker Dåligt minneLågt SES
 31. P L A N E N
 32. HÅLLA PÅ!
 33. Teori • Vilken sorts studie? – metodutveckling – pilotstudie – fullskalig studie • Metodik? – intervention vs observation – kvantitativt vs kvalitativt
 34. Praktik • Tid vs otid • Vänner vs ovänner • Jobb vs hobby – forskningsledig vs forskningsledig • Ensamhet vs gemenskap
 35. GÖRA KLART!
 36. När börjar slutet?
 37. Känn slutet i starten! • Datainsamling • Städning • Räkna • Begrunda • Skriva
 38. Bygg i rätt ordning • Vad vill du visa? (tabeller och figurer) • Vad vill du berätta? (resultat) • Hur gjorde du? (metod) • What’s the point? (bakgrund) • Sant? Spelar roll? (diskussion)
 39. KOMMA I TIDNINGEN!
 40. berättelse
 41. En bra berättelse • engagerar • har struktur • kan du förstå • känns relevant • har en kontext
 42. reklam berättelse
 43. Bra reklam (om du är målgrupp) • en bra berättelse • säljer
 44. vetenskapliga berättelse reklam berättelse
 45. En bra vetenskaplig berättelse • en bra berättelse • ”säljer”
 46. Relationen redaktör / författare • Ej jämlik ”Jag bestämmer…” • Instrumentell ”Vi har regler…” • (Ibland) informell ”Du, mitt projekt…” • (Oftast) rak och ärlig ”Manus är kasst…”
 47. Hur sållas manus bort/fram? • Referentgranskning – pre- eller post-publication • Oftast väl genomtänkta beslut i samråd… – gör ”appeal” vid oförtjänt refusering • Subjektivt versus objektivt – redaktörer är också människor
 48. Redaktörens nålsöga • Passar manuset tidningens… – vision – läsekrets – kvalitetsnivå
 49. Hur läser redaktören? • Abstract • Tabeller och figurer • Metoder • Resten
 50. Hur läser redaktören? • Abstract – artikelns ”SMS” – Vad är hypotesen och varför har den studerats? – Hur har hypotesen studerats? – Vad blev det viktigaste resultat? – Vad är budskapet?
 51. Hur läser redaktören? • Abstract • Tabeller och figurer – ska stå för sig själva – logisk uppbyggnad – logisk följd
 52. Hur läser redaktören? • Abstract • Tabeller och figurer • Metoder – hur kom man fram till resultaten – är de rimliga utifrån vald metodik – finns förutsättningar för resultaten (power) – kan författarna räkna (”we adjusted for everything”)
 53. Hur läser redaktören? • Abstract • Tabeller och figurer • Metoder • Resten – för helhetsbilden – Introduktion (varför?) – Resultat (vad?) – Diskussion (kontext och ”sälj”?)
 54. Referentgranskning eller refus? • Refusrisken är proportionell mot impact factor • Viktig hypotes men kass metodik refus! • Starka samband men kass metodik refus? • Rimliga resultat och metoder referent!
 55. Referenten • Kan kanske ämnet lika bra som du • Kan antagligen metodiken bättre än du • Kan uppfattas som dörrvakt men är det inte (eftersom redaktören bestämmer)
 56. Formaliafrågor spelar roll • Har författaranvisningarna följts? • Är alla författare författare? • Finns jäv? • Finns hundar begravna (fusk)?
 57. Förmedla ditt budskap • Det hjälper inte att lösa cancerns gåta om man inte kan tala om det.
 58. Sälj ditt budskap • Du har löst cancerns gåta men framgår det?
 59. Sälj ditt budskap med förnuft • Gör inte köparen (dvs läsaren) besviken • Sälj med bibehållen trovärdighet
 60. Sälj ditt budskap i andra kanaler Tänk , ditt och din arbetsgivares • Pressmeddelande • Hemmapubliken (forskargruppen, kollegor, svärmor) • Intranätet • Sociala kanaler
 61. 7 April 2007 Stefan Johansson 74 Målet är (mest) ditt! Laget är (nästan) allt!
Publicidad