Publicidad

Beteendemedicinsk tillämpning

Svensk Tandhälsovårdsförening
6 de Sep de 2011
Beteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpning
Publicidad
Beteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpning
Próximo SlideShare
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändringAtt engagera patienten - Positiv beteendeförändring
Cargando en ... 3
1 de 7
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Beteendemedicinsk tillämpning(20)

Publicidad

Beteendemedicinsk tillämpning

  1. 2011-04-28 Beteendemedicinsk tillämpning Exempel från sjukgymnastik Maria Sandborgh leg sjukgymnast lektor Mälardalens högskola Bakgrund Kliniska studier Grundutbildning Magister/Masterutbildning Kliniska kurser Kommande: Implementeringsstudier Beteende = ? Beteendemedicin = ? Vad är beteendemedicin och därmed….. vad är inte beteendemedicin Beteende Hälsa Beteenden som har betydelse för hälsa/ohälsa Ett bio-psyko-socialt perspektiv på hälsa Behandling som riktar sig mot beteenden som mål och medel Beteendemedicin i sjukgymnastik = rörelsebeteenden Beteendemedicin inom tandhälsovård = ? 1
  2. 2011-04-28 Vad är beteende? Kan en död man: åka buss? kliva på bussen? betala sätta sig ner? Kan en död man: ha tänder? borsta sina tänder? Vad är beteende och vad är inte beteende Personlighet: optimistisk/pessimistisk, slarvig/ordentlig, livlig/stillsam Beteende: Säger Tänker Gör Att arbeta med beteenden Att våga vara specifik istället för allmän Att skräddarsy efter patientens behov 2
  3. 2011-04-28 Exempel Beteenden av intresse inom sjukgymnastik Höftprotes: stå på det nyopererade benet dagen efter operationen Obstruktiv lungsjukdom: Gå promenad med väninna i skogen Stroke: resa sig upp från stol hemma Ont i ryggen: flytta stekpannan från spisen till diskhon Hjärtinfarkt: gå uppför trappan till andra våningen hemma Rullstolsburen: köra rullstolen över trottoarkant ”Varför gör dom på detta viset” Varför kan inte Lena resa sig från stolen? Stolen för låg För svag i benen Rädd för att ramla Vet inte hur hon ska göra Upplever inte som viktigt (vårdpersonalen sköter förflyttningen) osv Analys Fråga Undersök fysiska förutsättningar Observera – låt patienten visa Kartlägg Beteende som upprepas är en reaktion på något och/eller ger konsekvenser som förstärker beteendet obs! kortsiktiga konsekvenser förstärker oftast beteendet mer än långsiktiga konsekvenser 3
  4. 2011-04-28 Analys Vill patienten ändra sitt beteende? Förändringsstadier (TTM), Tro på samband beteendeförändring – hälsa (HBM) Vad ”styr” beteendet? Respondent och operant inlärning, Social kognitiv teori, Teorier om stress och coping Åtgärder Påverka fysiska, sociala och kognitiva förutsättningar för beteendet – träna grundläggande färdigheter Påverka det som föregår beteendet Påverka konsekvenser av beteendet TRÄNA BETEENDET i naturlig miljö Tunna ut terapeut-påverkan (fading) Self-management Self- Self-management (eget omhändertagande) Att vidmakthålla beteendeförändring i det långa loppet Att minska sjukvårdsberoende Förutsätter: Att patienten har huvudsakligt ansvar för ”problemet” och ”behandlingen” Ett samarbets-förhållande mellan terapeut och patient 12 4
  5. 2011-04-28 Så vad är problemet? Beteendemedicinsk tillämpning kräver beteendeförändring av terapeuten! Hinder för beteendeförändring: Ser ingen vinst med att ändra beteende Är rädd att tappa yrkesidentiteten Känner sig otrygg med nya metoder och trygg med de gamla Vet inte vad och hur man ska göra Patientens förväntningar Förväntningar från kolleger, organisation och samhälle Att ändra terapeutens beteende Vilken är vinsten? I sjukgymnastik: snabbare komma åt problemet, minska ”sjukgymnastik- beroende”, tydligare samarbete med andra professioner, bättre behandlingseffekt på kort och lång sikt…. MEN Det tar mer tid i början Nya färdigheter måste tränas Att ändra terapeutens beteende Yrkesidentiteten – ska jag bli psykolog nu? Att försöka påverka beteenden ingår i de flesta yrken inom hälsa, vård och välfärdsområdet. Vilka patient-beteenden är centrala inom ditt yrkesområde? 5
  6. 2011-04-28 Att ändra terapeutens beteende Otrygg med nya metoder och trygg med gamla Det är obekvämt att ändra sitt sätt att vara i förhållande till patienten Nya metoder kräver nya ledstänger =ny struktur Att ändra terapeutens beteende Nya färdigheter kräver träning – också för terapeuten Self-efficacy (tilltro till egen förmåga) ökas genom gradvis och lyckad inlärning – bädda för succé! Att ändra terapeutens beteende Vilka är patientens förväntningar på behandling och behandlingseffekt? - Fråga! Hur villig är patienten att förändra sitt beteende? - Fråga! Har vi rätt att kräva beteendeförändring av våra patienter? Bilmekaniker eller coach? 6
  7. 2011-04-28 Att ändra terapeutens beteende Förväntningar från kolleger, organisation och samhälle Ekonomisk styrning – tid per patient, Antal pinnar i statistiken eller antal pinnar som återkommer? Hälsoekonomisk vinst? Feedback och stöd från chef och kolleger Så hur gör man? Ta ett gemensamt beslut vid kliniken Stegvis inlärning – börja med det ni tycker verkar lättast Stegvis införande – för in ett element i taget Ta gärna hjälp utifrån men se till att ha lokal ledning också! Stötta varandra – belönande feedback Know-how är bra men know-why behövs också! Så hur gör man med patienten? Kartlägg patientens beteende och hjälp patienten att själv bli medveten om hur han/hon tänker och gör: ”Hur tänker du? Kan du visa hur du gör?” Ge feedback – förstärkning bättre än bestraffning! Hjälp patienten att sätta mål och Bädda för succé 7
Publicidad