Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Regionförbundet presentation

328 visualizaciones

Publicado el

En presentation av Regionförbundet Örebro och våra verksamhetsområden.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Regionförbundet presentation

 1. 1. Sverige i miniatyr I Örebro län finns sjöar, slättland, vildmark, berg, ängar och skog. Skärgården i norra Vättern Vildmarken i Bergslagsskogarna 100 naturreservat Universitetssjukhus i Örebro Sveriges största torrhamn i Hallsberg
 2. 2. SverigesdemografiskamittpunktCirka 280 000invånareGränsar till 6andra län
 3. 3. Regionens styrkor Geografiskt centrum för tillväxt Transporter av människor och gods -Järnvägsknut i Hallsberg -Örebro Airport, fjärde största fraktflygplats Expanderande universitet och universitetssjukhus Väl utbyggd IT-infrastruktur Avancerad tillverkningsindustri - ex: Robotdalen
 4. 4. Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 Ca 40 tillsvidaretjänster och ca 20 projektanställda Omsättning cirka 70 mkr
 5. 5. Varför en regional nivå förutvecklingsfrågor? Vardagen är funktionell för företag och medborgare! Bristen på gränsöverskridande lösningar begränsar! Kommuner (och landsting) har ansvar för frågor som effektivare kan hanteras i gemensamt.
 6. 6. Regionförbundets verksamhetsidé Målet är hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela regionen. Regionförbundets roll är att ta initiativ, leda, samordna och delta aktivt i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Regionförbundets redskap är omvärldskunskap, analys, dialog, samarbete och finansiering.
 7. 7. Regionförbundets vision Vår handlings- kraft i nutid bygger regionens framtid
 8. 8. The Heart of Sweden Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå. I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor. I regionen blomstrar kultur, idrott och turism - det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser. Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar. Vi är den öppna regionen – den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter. Tillsammans är vi den pulserande regionen
 9. 9. Regionförbundets kansli
 10. 10. Regionfullmäktige 2011-2014Landstinget 19Askersund 3Degerfors 2Hallsberg 3Hällefors 2Karlskoga 4Kumla 3Laxå 2Lekeberg 2Lindesberg 3Ljusnarsberg 2Nora 2Örebro 10Summa: 57
 11. 11. Prioriterade områden Den företagsamma regionen Den tillgängliga regionen – med bästa läget Den attraktiva regionen Den synliga regionen Regionalt utvecklingsarbete
 12. 12. Den företagsamma regionen Regionala TillväxtProgrammet Kreativa näringar –RTP Besöksnäringen Strukturfonder Energiomställning Almi Kompetensförsörjning Inkubera Entreprenörskap i skolan
 13. 13. Den företagsamma regionen Regionalt tillväxtprogram Reviderat 2008 – med företagen, inte för Insatsområden Entreprenörskap och företagande Kompetensförsörjning Innovativa miljöer Tillgänglighet och regionförstoring
 14. 14. Den tillgängliga regionen – med bästaläget Kollektivtrafik – Logistik – samordning regionförstoring inom och mellan transportslagen utom regionen Lobbyarbete nationell Kollektivtrafik – infrastrukturplanering ägarsamråd LTÖ Hållbara transporter Infrastruktur – länstransportplan Flygplatsen
 15. 15. Regional samordning av kulturfrågor Länskulturrådet Kommuner, ÖLL, kulturinstitutioner Samordning, erfarenhetsutbyte, utveckling mm Kulturstrategi för hela regionen Koffertmodellen Regional samordning
 16. 16. Social välfärd ”Kommunförbund” i förhållande till landstinget Marit m.fl. grupper i etablerad samverkansstruktur Nationell förebild Forsknings-, kunskaps- och metodstöd Äldre Individ och familjeomsorgen Funktionshinder Projektsamordning Psykiatri (Milton m.mm)
 17. 17. Natur och friluftsliv Bergslagsleden Uppgradering till Sveriges bästa låglandsled (2.0) Boende, aktiviteter, näringsliv Stöd till kanotleder, skidspår samt skridsko på Hemfjärden Medverkar i Ånnabodarådet och grupp för Friluftslivet i Kilsbergen
 18. 18. Den synliga regionen Uppmärksamma de regionala frågorna i medierna Seminarier och utåtriktade aktiviteter i samband med regionala utvecklingsstrategin Sprida goda exempel via webb, nyhetsbrev, pressmeddelanden Storregionala samarbeten – Mälardalsrådet, En Bättre Sits, intresseföreningen Bergslaget
 19. 19. Regionalt utvecklingsarbete Regional utvecklingsstrategi (RUS) Arena och partnerskap Metodutveckling
 20. 20. Internationellt arbete Internationell strategi Kommuner, ÖLL, Almi, regionförbundet EU-projekt KUNSKAP (och finansiering) ”Rigga och ragga” – stöd i projektansökningar
 21. 21. Regionförbundets internationella nätverk22 länder - 75 partner (via EU-projekt)
 22. 22. EU:s definition av en region A region is an attempt to group together populations or places with enough in common to comprise a logical unit for administrative purposes. It is a recognition that spatial differences require appropriate administrative structures. In this context, "administrative structure" means that an administrative authority has the power to take administrative, budgetary or policy decisions for the area within the legal and institutional framework of the country.
 23. 23. Annan verksamhet Samverkansavtal inom sjukvårds- och socialtjänstområdena Samverkan kring upphandling Filmregion Stockholm-Mälardalen
 24. 24. Kontakta ossPost: Tfn 019-602 63 00Regionförbundet Örebro Fax 019-18 98 29701 83 Örebro E-post:Besök: regionorebro@regionorebro.seForskarvägen 1702 18 Örebro www.regionorebro.se
 25. 25. Fler bilder
 26. 26. Fler bilder
 27. 27. Fler bilder
 28. 28. Fler bilder
 29. 29. Fler bilder
 30. 30. Exempel på diagram100 10090 9080 8070 7060 Serie 1 60 Serie 150 Serie 2 50 Serie 240 Serie 3 40 Serie 330 3020 2010 10 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4
 31. 31. Exempel på bakgrunder

×