Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Do czego i komu byli / są / będą (?) potrzebni obywatele? K.Wygnanski STOCZNIA Civic Forsegiht (2010)
 
Struktura <ul><li>Jak to rozumiem? – słowniki </li></ul><ul><li>Obywatele (problemy deficytu demokratycznego, możliwe scen...
Sposoby rozumienia społeczeństwa obywatelskiego <ul><li>Rzeczownikowe – podejście instytucjonalne i sektorowe, społeczeńs...
Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (Frączak, Rogaczewska, Wygnański 2005)
Wymiary obywatelstwa <ul><li>Horyzontalny (civil) – zaufanie, umiejętności kooperacji, zanurzenie we wspólnocie, wiążący ...
Polityczne tradycje obywatelstwa <ul><li>Liberalne – obywatelstwo jako uniwersalny niewarunkowanych status i uprawnienie ...
Teoria obywatelstwa <ul><li>Renesans idei w latach 80-ych i 90-ych </li></ul><ul><li>Funkcjonowanie demokracji nie zależy...
Ważne zwroty <ul><li>Agregacja -> Deliberacja </li></ul><ul><li>Vote -> Voice </li></ul><ul><li>Incydentalność -> Ciągłoś...
Warunki brzegowe deliberacji <ul><li>Ograniczenie samoselekcji </li></ul><ul><li>Realność opcji wyboru </li></ul><ul><li>U...
„ DEMOKRATYZOWANIE” DEMOKRACJI – KONTEKST
Przykłady technik zapobieganie problemom „deficytu demokratycznego” <ul><li>Zmiany w systemie głosowania (JOW) (NOTA) (S...
DOWODY DOTYCZĄCE DEFICYTU DEMOKRATYCZNEGO
Czy w ostatnim roku… ( odpowiedzi pozytywnych) European Social Survey (ESS) Polska Średnia europejska 2002 2004 2006 2002 ...
Przyzwolenie na działania (nie)obywatelskie
Everyday Democracy Index DEMOS 2007
Dynamika filantropii Dynamika wolontariatu
Jak ogólnie ocenia Pan(i) wpływ niżej wymienionych instytucji na kondycję i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w dzisiejs...
 
 
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AjVYUz0JGWIRdE5HeHdGUXB6VFBTUzJfWHNxMVFjdGc&hl=en See” Most people can be trusted”...
 
 
Polskie narracje transformacyjne – nasze lamenty <ul><li>Homo Sovieticus </li></ul><ul><li>Homo Sarmaticus </li></ul><ul...
SCENARIUSZE OBYWATELSTWA
Czynniki /trendy istotne z punktu widzenia „obywatelstwa” <ul><li>Zmieniająca się rola religii i autorytetów </li></ul><u...
Możliwe scenariusze „obywatelstwa” XXIw. Scenarios for Civil Society UK Aktywne obywatelstwo Obywatelska apatia Ogranic...
<ul><li>Obywatel globalny – (szanse) myślenie w perspektywie współodpowiedzialności, „tygiel kulturowy” hybrydyzacja inst...
<ul><li>Moja mała republika (szanse) silna integracja na poziomie wspólnot lokalnych, poprawa jakości życia dla większośc...
<ul><li>Ja odrębny i samowystraczalny – (szansa) tolerancja, docenienie i pochwała różnorodności i nonkonformizmu, wysoka...
<ul><li>Walka plemion – (szansa) rozwój mechanizmów „czystej” demokracji wspólnotowej, silne więzi wspólnotowe, współodpo...
Demokracja kosmopolityczna <ul><li>Demokracja nie jest oczywista – historia wcale się nie skończyła </li></ul><ul><li>Szu...
LEWIATAN CZY KAMELEON?
 
 
Paradygmaty governance i podział uproszczony podział ról wewnątrz nich (Deakin, Taylor) Paradygmat Rola Państwa Obywate...
Kontekst <ul><li>Problem „ zagubionego obywatela” – zawodne i anachroniczne mechanizmy reprezentacji ( z wi ą zki zawodow...
Strukturalny „impossibilism” władzy – konieczność zaangażowania obywateli <ul><li>Władza w coraz większym stopniu musi sto...
Podstawowe obszary partycypacji obywatelskiej <ul><li>Zdrowie </li></ul><ul><li>Zapobieganie przestępczości </li></ul><ul>...
Nowe modele rządzenia – czy państwo może zaufać obywatelom ? <ul><li>Ochrona wolności obywatelskich </li></ul><ul><li>Od...
Rząd cd. <ul><li>Modernizacja dostępu do środków publicznych </li></ul><ul><ul><li>Decentralizacja </li></ul></ul><ul><u...
Podział pracy <ul><li>Biznes </li></ul><ul><li>Media </li></ul><ul><li>Państwo </li></ul>
Ambiwalentna rola biznesu <ul><li>Coś więcej niż CSR </li></ul><ul><li>Biznes jako konkurent społeczeństwa obywatelskiego...
Media <ul><li>Otwartość internetu </li></ul><ul><li>Media obywatelskie </li></ul><ul><li>Ekpozycja działań obywatelskich...
Prywatne fundacje „nowa” filantropia <ul><li>Nowe modele governance (jawność, społeczna odpowiedzialność filantropii) <...
Wyzwania dla sektora <ul><li>Orientacja na wartości / misyjność / „kultywowanie” marzeń </li></ul><ul><li>Zakorzenienie...
<ul><li>Czy potrzebujemy Civil Renewal i kto powinien ją tworzyć ? </li></ul>
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański

1.912 visualizaciones

Publicado el

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" w ramach projektu Foresight Obywatelski realizuje cykl spotkań dotyczących przemian we współczesnym świecie oraz ich konsekwencji dla sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej. Poruszane będą tematy globalizacji, technologii, przyszłości obywatelstwa, wartości i postaw w społeczeństwie.

Kolejne spotkanie z serii odbyło się 31 marca - Kuba Wygnański opowiedział o różnych sposobach rozumienia obywatelskości, roli organizacji w społeczeństwie oraz tym, jak zmienia się charakter relacji pomiędzy obywatelami, organizacjami i państwem.

Cykl spotkań jest częścią projektu Foresight Obywatelski, którego ogólnym celem jest stworzenie warunków do myślenia o rozwoju sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej w dłuższej perspektywie. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" chce w ten sposób zapoczątkować proces wspólnego zastanawiania się w gronie liderów środowiska nad zmianami w otoczeniu sektora - zidentyfikować je, zastanowić się, w jaki sposób będą wpływać na jego funkcjonowanie, rozważyć jakie wyzwania ze sobą niosą. Chce zachęcić do grupowej refleksji na temat przyszłych działań i dalekosiężnych celów zarówno poszczególnych organizacji pozarządowych, jak i sektora w całości.

Projekt stanowi platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i propozycji, dającą możliwość wspólnego namysłu dla obecnych, ale - co szczególnie ważne - także przyszłych liderów środowiska, nie tylko z Warszawy, ale także spoza niej. Foresight Obywatelski jest pierwszym tego typu projektem zogniskowanym ściśle na polskich organizacjach pozarządowych.

Publicado en: Noticias y política
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański

 1. 1. Do czego i komu byli / są / będą (?) potrzebni obywatele? K.Wygnanski STOCZNIA Civic Forsegiht (2010)
 2. 3. Struktura <ul><li>Jak to rozumiem? – słowniki </li></ul><ul><li>Obywatele (problemy deficytu demokratycznego, możliwe scenariusze/ warianty obywatelstwa) </li></ul><ul><li>Dlaczego nie da się rządzić bez obywateli? </li></ul><ul><li>Dlaczego nie da się działać bez obywateli? </li></ul>
 3. 4. Sposoby rozumienia społeczeństwa obywatelskiego <ul><li>Rzeczownikowe – podejście instytucjonalne i sektorowe, społeczeństwo obywatelskie jako zbiór podmiotów </li></ul><ul><li>Przymiotnikowe – normatywne, społeczeństwo obywatelskie, jako „dobre” społeczeństwo – pielęgnujące praktykujące cnoty obywatelskie </li></ul><ul><li>Czasownikowe – przestrzeń, debata, otwarty dyskurs, negocjowanie znaczenie dóbr publicznych, to „co pomiędzy”, sieć </li></ul>
 4. 5. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (Frączak, Rogaczewska, Wygnański 2005)
 5. 6. Wymiary obywatelstwa <ul><li>Horyzontalny (civil) – zaufanie, umiejętności kooperacji, zanurzenie we wspólnocie, wiążący (cechy podobieństwa) i pomostowy (otwarcie na różnorodność) typ kapitału społecznego </li></ul><ul><li>Wertykalny (civic) – odnoszący się do hierarchii i relacji władzy, łączący typ kapitału społecznego </li></ul>
 6. 7. Polityczne tradycje obywatelstwa <ul><li>Liberalne – obywatelstwo jako uniwersalny niewarunkowanych status i uprawnienie oparty o formalną przynależność do wspólnoty państwowej. Silna orientacja na ochronę indywidualnych wolności (w szczególności rozumianych negatywnie jako „woloność od”. Zaangażowanie ma charakter instrumentalny i incydenatlny. </li></ul><ul><li>Republikańskie – zakorzenione w historycznej i kulturowej wspólnocie tożsamości opartej o przynależność do wspólnoty państwowej. Domniemanie powszechności interesu pubicznego i spontanicznej skłonności do zaangażowania w sprawy publiczne (zobacz: idiota, prywacja). Obywatelstwo oparte na „praktykowaniu”. </li></ul><ul><li>Komunitariańskie – oparte o indywidualne poczucie przynależności do wspólnoty (w tym lokalnej). Zakorzenienie w praktycznym doświadczeniu, pojęcie interesu publicznego „wytwarzane” i negocjowanie we współdziałaniu. Silny nacisk na konieczność równowagi praw i obowiązków. </li></ul>
 7. 8. Teoria obywatelstwa <ul><li>Renesans idei w latach 80-ych i 90-ych </li></ul><ul><li>Funkcjonowanie demokracji nie zależy wyłącznie od instytucji ( check and balance ), ale także od praktyk obywatelskich. Bez cnót obywatelskich demokracja staje się formalna a nawet niestabilna. Problem deficytu demokratycznego dotknął także kraje o długiej demokratycznej tradycji. </li></ul><ul><li>Okazało się, że problem dobrego rządu „nie jest rozwiązywalny dla narodu diabłów” </li></ul><ul><li>Funkcjonowanie demokracji wymaga minimalnego choćby poziomu praktykowania cnót obywatelskich i elementarnych form politycznego altruizmu. Te zaś wymagają formowania. Problem apatii obywatlelskiej nie jest jak mogłoby się wydawać problem „działaczy” pozarządowych – jest niezbędny dla funkcjonowania ładu demokratycznego. </li></ul><ul><li>Kategorie praw – a/ obywatelskie b/polityczne c/społeczne – obywatelstwo jako uprawnienie (Marschall) </li></ul><ul><li>Cnoty obywatelskie: uniwersalne (męstwo, praworządność), społeczne (niezależność, tolerancja), gospodarcze (etyka pracy, adaptacyjność), polityczne (repsepektowanie innych, umiar w roszceniach, roztropność, umiejętność oceny rządzących, gotowość do debaty ). </li></ul>
 8. 9. Ważne zwroty <ul><li>Agregacja -> Deliberacja </li></ul><ul><li>Vote -> Voice </li></ul><ul><li>Incydentalność -> Ciągłość </li></ul><ul><li>Exit -> Voice </li></ul><ul><li>Konsument / Świadczeniobiorca -> Obywatel </li></ul><ul><li>Dostarczanie -> Współwytwarzanie / współodpowiedzialność </li></ul><ul><li>Welfare State -> Welfare Society </li></ul><ul><li>Litanie – przyczyny – paradygmaty - metafory (CLA) </li></ul><ul><li>Zmiana wierzchołków (wolność, równość, braterstwo) </li></ul><ul><li>Zmiana wierzchołków (redystrybucja, rynek, wymiana) </li></ul>
 9. 10. Warunki brzegowe deliberacji <ul><li>Ograniczenie samoselekcji </li></ul><ul><li>Realność opcji wyboru </li></ul><ul><li>Umiejętność dialogowania versus monologowania </li></ul><ul><li>Instytucje formacyjne </li></ul><ul><li>Techniki deliberatywne </li></ul>
 10. 11. „ DEMOKRATYZOWANIE” DEMOKRACJI – KONTEKST
 11. 12. Przykłady technik zapobieganie problemom „deficytu demokratycznego” <ul><li>Zmiany w systemie głosowania (JOW) (NOTA) (Single Transferable Vote) </li></ul><ul><li>Prawa wyborcze dla legalnie przebywających w kraju obcokrajowców </li></ul><ul><li>Vouchery jako mechanizm finansowania partii politycznych </li></ul><ul><li>Budżet patycypacyjny </li></ul><ul><li>„ Smart voting” i pochodne </li></ul><ul><li>Elektorniczny „monitoring” działań reprezntantów </li></ul><ul><li>Debaty On-line </li></ul><ul><li>„ Doważanie „ głosów małolenitch obywateli </li></ul><ul><li>Otwarte Petycje </li></ul><ul><li>Edukcja w zakrsie partycypacji politycznej </li></ul><ul><li>Wysłuachania publiczne, Zielone Księgi etc. </li></ul><ul><li>Debaty , deliberacje, panele obywatelskie , komórki „planujące” </li></ul><ul><li>Głosowanie pocztowe i elektroniczne </li></ul><ul><li>Stałe Konferencje </li></ul>
 12. 13. DOWODY DOTYCZĄCE DEFICYTU DEMOKRATYCZNEGO
 13. 14. Czy w ostatnim roku… ( odpowiedzi pozytywnych) European Social Survey (ESS) Polska Średnia europejska 2002 2004 2006 2002 2004 2006 Kontaktował się Pan(i) z politykiem, urzędnikiem na szczeblu rządowym lub samorządowym 9,6 7 6,1 16,1 14,6 13,8 Podpisywał Pan(i) petycję 7,1 9,6 5,5 23,4 22,2 25,1 Brał Pan(i) udział w legalnej publicznej demonstracji 1,4 1,6 1,4 7,2 7,2 6,2 Brał Pan(i) udział w nielegalnych protestach 0,2 - - 1,1 - -
 14. 15. Przyzwolenie na działania (nie)obywatelskie
 15. 16. Everyday Democracy Index DEMOS 2007
 16. 17. Dynamika filantropii Dynamika wolontariatu
 17. 18. Jak ogólnie ocenia Pan(i) wpływ niżej wymienionych instytucji na kondycję i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w dzisiejszej Polsce? () Z reguły negatywny /szkodliwy (-3) -2 -1 0 1 2 Z reguły pozytywny /stymulujący (3) Trudno powiedzieć Rząd i jego agendy 5.67 9.57 16.67 19.86 28.01 10.64 2.13 1.77 Samorząd lokalny i jego agendy 2.48 6.03 10.99 17.73 32.27 21.63 2.48 0.71 Partie i ugrupowania polityczne 18.44 13.12 16.31 23.05 14.54 4.61 0.35 3.90 Kościół i związki wyznaniowe 2.13 4.61 10.99 19.50 28.37 21.99 3.90 2.48 Media 1.42 4.96 5.67 13.48 34.40 24.82 7.80 1.06 Instytucje edukacyjne (szkoły, uczelnie) 1.77 3.19 3.19 17.02 33.33 26.60 7.09 2.13 Prywatne firmy, środowisko biznesu 3.19 4.61 8.87 29.79 29.08 14.89 2.13 2.13 Prywatni sponsorzy krajowi – fundacje grantodawcze 0.35 2.48 3.90 6.74 26.24 34.40 18.09 1.77 Organizacje pozarządowe (tzw. trzeci sektor) 0.35 0.35 0.71 1.42 14.89 39.01 34.75 2.13 Instytucje UE i dysponenci środków UE w Polsce 1.06 1.42 5.32 7.45 31.56 30.85 13.83 2.13 elity intelektualne, autorytety publiczne 0.35 2.84 1.77 13.48 29.08 29.79 11.70 4.26
 18. 21. http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AjVYUz0JGWIRdE5HeHdGUXB6VFBTUzJfWHNxMVFjdGc&hl=en See” Most people can be trusted” - opr. Jan Herbst http://83.14.101.147:8080/web/guest/home
 19. 24. Polskie narracje transformacyjne – nasze lamenty <ul><li>Homo Sovieticus </li></ul><ul><li>Homo Sarmaticus </li></ul><ul><li>„ Mieliśmy mieć społeczeństwo obywatelskie a mamy NGOs” </li></ul><ul><li>Zupa rybna i akwarium </li></ul><ul><li>6/6/60 </li></ul><ul><li>Kumulacyjna faza społeczeństwa pre-kapitalistycznego </li></ul><ul><li>Wahadło zaangażowania – shifitnig involvements (Hirshman) </li></ul>
 20. 25. SCENARIUSZE OBYWATELSTWA
 21. 26. Czynniki /trendy istotne z punktu widzenia „obywatelstwa” <ul><li>Zmieniająca się rola religii i autorytetów </li></ul><ul><li>Ambiwalentna rola technologii </li></ul><ul><li>Wirtualne „odlokalizowane” społeczności (Real virtuality ) </li></ul><ul><li>Dywersyfikacja społeczna, kulturowa, &quot;gaps&quot; - nowe wykluczenia </li></ul><ul><li>Migracje - &quot;naruszenie&quot; homogeniczności społeczeństwa </li></ul><ul><li>Wzrastająca kontrola &quot;permanentna inwigilacja&quot; </li></ul><ul><li>Odpodmiotowienie, instrumentalizacja, manipulacja </li></ul><ul><li>Ograniczenia zasobów naturalnych </li></ul><ul><li>Iluzje szczęścia - ze wspólnej na własną - &quot;generation me&quot;  - nowy wspaniały świat </li></ul><ul><li>Demografia </li></ul><ul><li>Rytualizacji i spłycenie filantropii </li></ul><ul><li>Życie na koszt własnych dzieci </li></ul><ul><li>Materializm - rynek zastępujący społeczeństwo </li></ul><ul><li>Porzucenie formalnej polityki jaka znaliśmy zmiana systemów reprezentacji </li></ul><ul><li>Fragmentaryczność, partykularyzacja (single - issue politics) </li></ul><ul><li>Korozja autorytetów instytucjonalnych i osobistych </li></ul><ul><li>Wzrastające regulacje dotyczące aktywności spontanicznej  (sadzenie drzewa) </li></ul><ul><li>Ciśnienie czasu, pochwala adaptacyjności, elastyczności, oportunizmu </li></ul><ul><li>„ Zabawianie sie na śmierć”  - przywiązanie do mediów  - wydrążanie siebie </li></ul><ul><li>Rząd 2.0 Obywatel 3.0 </li></ul>
 22. 27. Możliwe scenariusze „obywatelstwa” XXIw. Scenarios for Civil Society UK Aktywne obywatelstwo Obywatelska apatia Ograniczone zasoby Bogate zasoby
 23. 28. <ul><li>Obywatel globalny – (szanse) myślenie w perspektywie współodpowiedzialności, „tygiel kulturowy” hybrydyzacja instytucji i sektorów (obawy), wykluczanie mniejszości, stygmatyzacja, osłabienie tradycyjnych narodowych modeli governance, silna potrzeba regulacji, trudności w uzgadnianiu wspólnych reguł </li></ul>
 24. 29. <ul><li>Moja mała republika (szanse) silna integracja na poziomie wspólnot lokalnych, poprawa jakości życia dla większości, zwiększenie „poziomej partycypacji” (obawy) zwiększające się nierówności między lokalnymi „molekułami”, prywatyzacja (grupowa) przestrzenie (gated communities etc.), zaniechanie spraw o charakterze globalnym, „zła autarkia” </li></ul>
 25. 30. <ul><li>Ja odrębny i samowystraczalny – (szansa) tolerancja, docenienie i pochwała różnorodności i nonkonformizmu, wysoka efektywność usług publicznych oparta o model konsumencki, zamożność potencjalnie skutkująca rozwojem filantropii (obawy) akceptacja dla wzrastającej indywidualizacji i nierówności społecznych, brak zachowań prospołecznych, uwiąd cnót obywatelskich, unikanie współodpowiedzialności, wysokie oczekiwania dotyczące poziomu usług publicznych, roszczenia do bycia obsługiwanym, free rideing, moral hazard </li></ul>
 26. 31. <ul><li>Walka plemion – (szansa) rozwój mechanizmów „czystej” demokracji wspólnotowej, silne więzi wspólnotowe, współodpowiedzialność, realizacja społecznego wymiaru sustainability (np. wewnętrznie „zbilansowany” model solidarności międzypokoleniowej (obawy) małe dyktatury, klany, rządy „kuzynów”, wymuszanie konformizmu, podatność na konflikt brak stabilności, wykluczenie nonkonformistów, przerzucanie kosztów na innych, budowanie tożsamości w oparciu o negatywne odniesienia. </li></ul>
 27. 32. Demokracja kosmopolityczna <ul><li>Demokracja nie jest oczywista – historia wcale się nie skończyła </li></ul><ul><li>Szukanie równowagi między tym co powszechne i co specyficzne w kontekście praw obywatelskich (synkretyzm) </li></ul><ul><li>Ograniczenie demokratycznego prozelityzmu, szukanie nowych instytucji politycznych, społecznych i ekonomicznych. </li></ul><ul><li>Reforma instytucji międzynarodowych w tym ONZ, globalny parlament ? </li></ul><ul><li>Zwiększająca się rola instytucje globalnych i regionalnych w podziale władzy. </li></ul><ul><li>Konieczność „doganiania” i uzupełniania przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego ponadnarodowych struktur rządowych i gospodarczych (różne prędkości globalizacji) </li></ul><ul><li>Inne bardziej wzajemnościowe formy organizacji przedsięwzięć ekonomicznych (hybrydyzacja sektorów) </li></ul>
 28. 33. LEWIATAN CZY KAMELEON?
 29. 36. Paradygmaty governance i podział uproszczony podział ról wewnątrz nich (Deakin, Taylor) Paradygmat Rola Państwa Obywatele Rola organizacji dostarczających usług Rola organizacji w systemie governance Wyzwania 3 sektora Państwowa biurokracja Zasadnicza w dostarczaniu dóbr publicznych Odbiorca / egzekutor uprawnień Komplementarna (uzupełnianie deficytów) Watchdog Uznanie i akceptacja roli Prywatyzacja Minimalna / standaryzacyjna / interwencyjna Konsument / Wolontariusz / Darczyńca Kompensacja deficytów rynkowych / konkurent w dostarczaniu usług Krytyk / recenzent Konkurencja / zasoby / wydolność trwałość Decentralizacja Zdystansowana / uzupełniająca Partycypacja Uczestnictwo w lokalnych systemach dostarczania usług Mechanizm obywatelskiej partycypacji Wydolność, jakość usług, legitymizacja New Public Management Odpowiedzialna za dostarczanie usług w oparciu o mechanizm kontraktowania Niejasna (konsument / wyborca) Dostarczający usług w reżimie kontraktowym Watchdog Odnalezienie roli (ochrona przed izomorfizacją) Partnerstwo Partner wiodący Partner / indywidualny uczestnik Współwytwórca ( „koproducent”) Partner Kooptacja / utrata odrębności
 30. 37. Kontekst <ul><li>Problem „ zagubionego obywatela” – zawodne i anachroniczne mechanizmy reprezentacji ( z wi ą zki zawodowe, partie, samorz ą d, organizacje pozarz ą dowe) </li></ul><ul><li>Konieczność przekroczeni a ograniczeń w tradyc y jnych mechanizmach reprezentacji interesów (w szc z ególności tradycyjnych partnerów społecznych) – konsultacje nie sa dobrem „rzadkim” </li></ul><ul><li>Nowy paradygmat rządzenia (government -> governance) – p aradygmat „Enabeling State” </li></ul><ul><li>Przesunięcie Welfare state -> Welfare society </li></ul><ul><li>Ewolucja definiowania roli admnistracji publicznej (wio s łować –> sterować –> służyć) ( New Public Services ) </li></ul><ul><li>Przesunięcie akcentów w działaniach modernizacji usłu g publicznych ( exit (choice) -> voice ) (rozstanie -> krytyka) </li></ul><ul><li>„ Zwrot” deliberatywny </li></ul><ul><li>Wiązka - III Droga / Komunitaryzm / Obywatelski republikanizm </li></ul><ul><li>Deficyt demokratyczny - „Demokratyzowanie” demokracji </li></ul><ul><li>Partnerstwo jako centralny element relacji </li></ul>
 31. 38. Strukturalny „impossibilism” władzy – konieczność zaangażowania obywateli <ul><li>Władza w coraz większym stopniu musi stopniu motywować / skłaniać a nie nakazywać / wykonywać. </li></ul><ul><li>Większość najważniejszych wyzwań stojących przed Polską wymaga aktywnego uczestnictwa / przyzwolenia obywateli: </li></ul><ul><li>praca (np. osoby niepełnosprawne) </li></ul><ul><li>emerytura (warto dłużej pracować) </li></ul><ul><li>segregacja odpadów /ochrona środowiska </li></ul><ul><li>styl życia (koszty usług medycznych) </li></ul><ul><li>bezpieczeństwo publiczne </li></ul><ul><li>społeczny wymiar / mobilizacja 2012  </li></ul><ul><li>znieczulica - brak reakcji na przemoc w rodzinie itd </li></ul><ul><li>korupcja  </li></ul><ul><li>itd.. </li></ul>
 32. 39. Podstawowe obszary partycypacji obywatelskiej <ul><li>Zdrowie </li></ul><ul><li>Zapobieganie przestępczości </li></ul><ul><li>Edukacja </li></ul><ul><li>Pomoc społeczna </li></ul><ul><li>Rynek pracy </li></ul><ul><li>Mieszkalnictwo </li></ul><ul><li>Rewitalizacja / planowanie </li></ul><ul><li>Informacja i poradnictwo obywatelskie </li></ul>
 33. 40. Nowe modele rządzenia – czy państwo może zaufać obywatelom ? <ul><li>Ochrona wolności obywatelskich </li></ul><ul><li>Odpowiednie warunki legislacyjne </li></ul><ul><li>Lepszy model reprezentacji i debaty </li></ul><ul><ul><li>Modele deliberatywne </li></ul></ul><ul><ul><li>Czytelne reguły konsultacji społecznych </li></ul></ul><ul><ul><li>Nowe rozwiązania instytucjonalne </li></ul></ul><ul><li>Silniejsza orientacja na potrzeby i oczekiwania społeczne </li></ul><ul><li>Nowe doktryna dostępu do informacji publicznej </li></ul><ul><li>Programy edukacji obywatelskiej (LLL) </li></ul><ul><li>Wspomaganie dla tworzenia i istnienia „przestrzeni obywatelskich” tzw. third spaces </li></ul><ul><li>Crowdsourcing, Wiki government ( www.peertopatent.org www.opengov.ideascale.com , www.data.gov ) </li></ul>
 34. 41. Rząd cd. <ul><li>Modernizacja dostępu do środków publicznych </li></ul><ul><ul><li>Decentralizacja </li></ul></ul><ul><ul><li>Uczciwa konkurencja między sektorami </li></ul></ul><ul><ul><li>Smart buying </li></ul></ul><ul><ul><li>Dywersyfikacja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Działania innowacyjne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rozwój instytucjonalny </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Start up grants </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Finansowanie zwrotne - cieprliwy kapitał </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitały żelazne </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabilizacja mechanizmów finansowania </li></ul></ul><ul><ul><li>Pledge - banks </li></ul></ul><ul><ul><li>Social impact bounds </li></ul></ul>
 35. 42. Podział pracy <ul><li>Biznes </li></ul><ul><li>Media </li></ul><ul><li>Państwo </li></ul>
 36. 43. Ambiwalentna rola biznesu <ul><li>Coś więcej niż CSR </li></ul><ul><li>Biznes jako konkurent społeczeństwa obywatelskiego </li></ul><ul><li>Prywatyzacja przestrzeni </li></ul><ul><li>Wpływ na media </li></ul><ul><li>Fundacja korporacyjne jako biorca </li></ul>
 37. 44. Media <ul><li>Otwartość internetu </li></ul><ul><li>Media obywatelskie </li></ul><ul><li>Ekpozycja działań obywatelskich </li></ul><ul><li>Kultura debaty </li></ul>
 38. 45. Prywatne fundacje „nowa” filantropia <ul><li>Nowe modele governance (jawność, społeczna odpowiedzialność filantropii) </li></ul><ul><li>Potrzeba interakcji i otwartości na krytykę </li></ul><ul><li>Nowe mechanizmy decydowania o pomocy i dystrybucji (poza loterią i koterią) </li></ul><ul><li>Micro grants / challange grants / public support test </li></ul><ul><li>Venture philanthropy - „rynek” pomysłów - Social Stock Marckets </li></ul><ul><li>Inwestycje społeczne zamiast dystrybucji (SROI) </li></ul><ul><li>Wparcie przedsięwzięć innowacyjnych i wysokiego ryzyka – testowanie prototypów </li></ul><ul><li>Powszechność – filantropia „dla każdego” </li></ul><ul><li>Poza łagodzeniem objawów (analiza przyczyn, podróż do źródła) </li></ul><ul><li>Szukanie funkcji katalitycznych </li></ul>
 39. 46. Wyzwania dla sektora <ul><li>Orientacja na wartości / misyjność / „kultywowanie” marzeń </li></ul><ul><li>Zakorzenienie / autentyczność / zdolność do mobilizacji społecznej </li></ul><ul><li>Innowacyjność </li></ul><ul><li>Biurokratyzacja / izomorfizacja </li></ul><ul><li>Jawność </li></ul><ul><li>Skuteczność / kompetencje </li></ul><ul><li>Skala działań </li></ul><ul><li>Stabilność (nie tylko finansowa) </li></ul><ul><li>Integralność , uczciwość, odpowiedzialność </li></ul><ul><li>Tożsamość </li></ul><ul><li>Przywództwo / strategiczność działań / współdziałanie </li></ul><ul><li>Relacje ze światem polityki   </li></ul><ul><li>Rozproszenie, rozpad na silosy - kościół / sport / ruch spółdzielczy / konsumenci  / związki zawodowe </li></ul>
 40. 47. <ul><li>Czy potrzebujemy Civil Renewal i kto powinien ją tworzyć ? </li></ul>

×