Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Política empresarial TIC

  1. Direcció General de la Societat de la Informació “Política Empresarial TIC” Juny 2007 www.gencat.cat/societatdelainformacio
  2.  
  3. Fomentar la cohesió digital Enfortir el pes Del sector TIC a Catalunya Impulsar l’accés Impulsar l’atractiu de l’oferta Dinamitzar la demanda i la utilització Adoptar òrgans decisoris Generar valor afegit al sector Generar coneixement especialitzat L’Administració Pública com a motor del procés d’adopció de les TIC 1) Impulsar l’accés Impulsar l’accessibilitat fent que totes les empreses sense cap mena de discriminació puguin gaudir de les infraestructures adequades que permetin disposar dels millors serveis de comunicacions electròniques possibles. Pla Director d’infraestructures de Telecomunicacions (PDIT) Access a Internet Banda Ampla Telefonia Mòbil GPRS / UMTS
  4. Objectiu cobertura banda ampla final fases III i IV (ADSL + WiMAX) Objectiu cobertura banda ampla final fases I i II (ADSL + WiMAX) Nota: manca el dimensionament de les estacions base de les fases III i IV del lot 2 i tenir en compte la cobertura en poblacions no objectiu a la fase II LOT 1: l’impacte de les fases III i IV sobre el LOT 1 seria del 99,6% habitants coberts. Caldria un total de 99 noves estacions base (54 amb compartició i 45 de nova construcció). LOT 2: l’impacte de les fases III i IV i el nombre d’estacions base necessàries està en fase d’avaluació. Banda Ampla Rural En estudi: fases III i IV del projectes % habitants coberts amb banda ampla 95-100% 90-94% 75-89% 50-74% 0-49%
  5. 2) Impulsar l’atractiu de l’oferta 3) Dinamitzar la demanda i la utilització Pla de Foment de les TIC a les PIMES La utilització eficient de les TIC facilita l’increment de la productivitat i la millora de l’explotació del coneixement de l’empresa, fet que millora la seva competitivitat. Per tal de millorar i accelerar el procés d’integració de les TIC en les empreses catalanes, la STSI i el CIDEM uneixen esforços per a impulsar un Pla conjunt de Foment de les TIC a les PIMES Catalanes , per tal de millorar la competitivitat global de les empreses catalanes. Pla de Foment de les TIC a les PIMES Catalanes Millora de la competitivitat mitjançant l’ús eficient de les TIC PROGRAMA DE DIGITALITZACIÓ Fomentar la cohesió digital Enfortir el pes Del sector TIC a Catalunya Impulsar l’accés Impulsar l’atractiu de l’oferta Dinamitzar la demanda i la utilització Adoptar òrgans decisoris Generar valor afegit al sector Generar coneixement especialitzat L’Administració Pública com a motor del procés d’adopció de les TIC
  6. Fomentar la cohesió digital Enfortir el pes Del sector TIC a Catalunya Impulsar l’accés Impulsar l’atractiu de l’oferta Dinamitzar la demanda i la utilització Adoptar òrgans decisoris Generar valor afegit al sector Generar coneixement especialitzat L’Administració Pública com a motor del procés d’adopció de les TIC 5) Generar valor afegit al sector És imprescindible disposar d’un sector empresarial fort que ajudi Catalunya a fer el salt decisiu en la integració de les TIC als processos productius dels sectors industrials “clàssics” i els faci evolucionar i créixer. Àmbits d’actuació Tecnoregió Centre Tecnològic TIC Qualitat i Seguretat Programari Lliure CESCA Projectes Singulars
  7. S’impulsaran projectes de recerca i innovació TIC en sectors prioritaris on Catalunya pugui esdevenir un pol d'excel·lència internacional Línees prioritàries CENTRE TIC COORDINADOR Centres TIC Verticals Centre TIC Transversal Tecnoregió Media Salut Infrastructures digitals Transversalitat dels resultats: El resultats assolits – noves línies de recerca, desenvolupament de noves tecnologies, nous productes o aplicacions TIC,..- cal que siguin traslladables fàcilment a altres sectors d’activitat. Per a cada línia d’activitat identificada, caldrà definir de projectes estratègics que permetin alinear als diferents agents del sector TIC en determinades direccions de treball.
  8. Anella industrial: Escenari Conveni de col·laboració (feb’07) Desplegament punter d’infraestructures de telecomunicacions per la interconnexió de les empreses del sector automoció i recursos d’alt nivell tecnològic. Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya Fundació I2CAT ETSEIB Al-Pi Abertis Telecom T-Systems
  9. Fomentar la cohesió digital Enfortir el pes Del sector TIC a Catalunya Impulsar l’accés Impulsar l’atractiu de l’oferta Dinamitzar la demanda i la utilització Adoptar òrgans decisoris Generar valor afegit al sector Generar coneixement especialitzat L’Administració Pública com a motor del procés d’adopció de les TIC 7) L’Administració Pública com a motor del procés d’adopció de les TIC Les administracions públiques tenen una especial responsabilitat mitjançant la seva acció d’actuar com a dinamitzador de l’estratègia de la societat de la informació . Amb la seva capacitat de compra i de prescripció davant dels ciutadans i de les empreses cal que doni exemple en aquest procés d’incorporació de les tecnologies. Àmbits d’actuació Concursos de Serveis TIC (Departaments) Compra centralitzada de productes i serveis TIC Reformulació contractació proveïdors TIC Comissió de Govern TIC Gencat Pla Director de Programari Lliure
Publicidad