23 de novembre de 2007 IP CITIES 07 Jornades Europees de ciutats amb Xarxa de Fibra Òptica Projectes de desplegament d’in...
Evolució del mercat els darrers anys Concentració de Mercats Bombolla tecnològica Desinversió privada Convergència tecnolò...
FTTH : Canvis de concepte i models Evolució del mercat: tendències actuals Més presència de tecnologies en mobilitat Escis...
<ul><li>Consulta pública de la CMT </li></ul><ul><li>Posicionament de la Comissió de Societat de la Informació de la UE </...
Dinamarca és el país que millor aprofita les TIC al món Dinamarca s’ha situat, per primera vegada, al capdavant del «Netwo...
Els objectius finals: <ul><li>Crear les condicions que possibilitin el desenvolupament de nous serveis de la societat del ...
<ul><li>Garantir l’equilibri territorial quant a l’accés a les xarxes de telecomunicacions possibilitant la utilització de...
Les TIC al Territori: anàlisi qualitativa Diferents accions per a cada zona zones urbanes on existeixen determinades infr...
Opcions de futur Curt termini Futur La demanda creixent de serveis requereix: <ul><li>Cobrir les necessitats actuals de ma...
<ul><li>Accés Universal </li></ul><ul><li>Desplegament d’infraestructures </li></ul><ul><ul><li>Radiocom </li></ul></ul><u...
Accés Universal <ul><li>Entenem per Accés Universal, l’Accés de tota la ciutadania als principals serveis de telecomun...
<ul><li>Anàlisi per a cada municipi: </li></ul><ul><ul><li>Necessitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Solucions </li></ul></ul...
Banda Ampla Rural Evolució del projecte ACCÉS A LA BANDA AMPLA AL 2003 -ADSL- %NUCLIS DE POBLACIÓ ACCÉS A LA BANDA AMPLA ...
Telefonia Mòbil Rural <ul><li>Per tal d’evitar la problemàtica que suposa per als operadors de telefonia mòbil efectuar i...
Desplegament de la Xarxa Oberta Desplegament d’una xarxa de fibra òptica utilitzant infraestructura pública i privada exis...
Banda ampla als Polígons Industrials A Catalunya encara existeixen, sobretot a les zones no urbanes, deficiències en la co...
<ul><li>Potenciar la connectivitat del teixit industrial i l’ús competitiu de les TIC a sectors empresarials clau per al p...
Diagrama de Xarxa <ul><li>Participants en el concepte del prototipus en el darrer any: </li></ul><ul><li>EIC-ETSEIB : prom...
Ciutats de 3a Generació <ul><li>Objectius:  </li></ul><ul><ul><li>Ordenament urbà de tots els emplaçaments actuals i futu...
Projecte SMRF: Objectius <ul><li>Minimitzar els riscos en la salut </li></ul><ul><li>de la població i vetllar per </li><...
Infraestructures comunes de telecomunicacions: ICT’s Ràdio i televisió Telefonia Serveis de banda ampla La ICT és una i...
Sr. Antoni Solé i Escudé Projectes de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions Generalitat de Catalunya [emai...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Projectes de desplegament d’infraestructures (STSI)

1.895 visualizaciones

Publicado el

Presentació a càrrec del sr. Antoni Solé, coordinador del CTTI a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya sobre els projectes de desplegament en matèria d'infraestructures de telecomunicacions

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Projectes de desplegament d’infraestructures (STSI)

 1. 1. 23 de novembre de 2007 IP CITIES 07 Jornades Europees de ciutats amb Xarxa de Fibra Òptica Projectes de desplegament d’infraestructures de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació www.gencat.cat/societatdelainformacio
 2. 2. Evolució del mercat els darrers anys Concentració de Mercats Bombolla tecnològica Desinversió privada Convergència tecnològica @
 3. 3. FTTH : Canvis de concepte i models Evolució del mercat: tendències actuals Més presència de tecnologies en mobilitat Escissió infraestructures/ serveis +
 4. 4. <ul><li>Consulta pública de la CMT </li></ul><ul><li>Posicionament de la Comissió de Societat de la Informació de la UE </li></ul><ul><li>Creació d’un regulador europeu en matèria de telecomunicacions (entrarà en funcionament el 2010) </li></ul>El marc regulador condiciona d’una manera decisiva el desplegament de les infraestructures en el territori Entorn legal/regulatori
 5. 5. Dinamarca és el país que millor aprofita les TIC al món Dinamarca s’ha situat, per primera vegada, al capdavant del «Networked Readiness Index» («Índex d’aptitud per a la connectivitat») que prepara el Fòrum Econòmic Mundial (FEM). Segons el FEM, l’ascensió de Dinamarca a la primera posició s’atribueix a les seves excel·lents condiciones regulatòries , juntament amb el lideratge exercit per el govern i la seva visió de futur pel que fa a aprofitar les tecnologies de la informació i la comunicació ( TIC ) i promoure’n la implantació i l’ús . «Els països nòrdics han demostrat que l’educació, la innovació i la promoció de la penetració i difusió de les TIC són un cavall guanyador per la qual cosa val la pena apostar a fi d’augmentar l’aptitud per a la connectivitat i la competitivitat». 03 Abr 2007, Font: CORDIS Les telecomunicacions com a eina de progrés La consciència global que les TIC són estratègiques en el desenvolupament econòmic i social d’un país està cada dia més consolidada “ Ja no es qüestiona si l’economia mundial estarà connectada en xarxa... Ara el debat se centra en com ens connectem per a augmentar al màxim els beneficis per als negocis i la societat ”, John Chambers, president i director general de Cisco
 6. 6. Els objectius finals: <ul><li>Crear les condicions que possibilitin el desenvolupament de nous serveis de la societat del coneixement que millorin el benestar de la ciutadania, tals com la telemedicina, la teleassistència, i la publicació i accés a continguts entre d’altres. </li></ul><ul><li>Crear les condicions que possibilitin el desenvolupament de nous serveis Societat del Coneixement que permetin millorar la competitivitat de les empreses, tals com el teletreball, la videoconferència, la seguretat remota i el comerç electrònic entre d’altres </li></ul><ul><li>Possibilitar i fomentar l’ús de tecnologies de la Societat del Coneixement per tal de millorar tant la informació als ciutadans com els processos de tramitació a les administracions públiques, tals com la realització de tràmits municipals on-line, la recepta electrònica i els certificats digitals entre d’altres. </li></ul><ul><li>Possibilitar i fomentar l’ús de tecnologies de la Societat del Coneixement per tal de millorar l’eficiència dels processos interns de les administracions públiques, tals com la compartició d’informació, la integració de processos administratius, etc. </li></ul>Posicionament Generalitat
 7. 7. <ul><li>Garantir l’equilibri territorial quant a l’accés a les xarxes de telecomunicacions possibilitant la utilització de les noves aplicacions i serveis de banda ample en tot el territori, permetent que les aplicacions i serveis de la Societat del Coneixement estiguin a l’abast de tots els ciutadans independentment del seu lloc de residència. </li></ul><ul><li>Assegurar la complerta salubritat de les infraestructures de telecomunicacions mitjançant sistemes de mesura objectiva que creïn confiança en la població i evitin polèmiques estèrils. </li></ul><ul><li>Establir un marc d’actuació que garanteixi la maximització de la inversió privada dels operadors, tot i tenint clar que caldrà inversió pública on no hi arribi el mercat. </li></ul>Els objectius finals: (cont.) Posicionament Generalitat (cont.)
 8. 8. Les TIC al Territori: anàlisi qualitativa Diferents accions per a cada zona zones urbanes on existeixen determinades infraestructures de telecomunicació però on només hi ha un únic operador (l’incumbent) zones generalment rurals on no existeixen totes les infraestructures bàsiques de telecomunicacions i on en molts casos ni tan sols hi ha cap operador zones metropolitanes d’alta densitat on hi ha bones infraestructures de telecomunicació i força competència
 9. 9. Opcions de futur Curt termini Futur La demanda creixent de serveis requereix: <ul><li>Cobrir les necessitats actuals de manera ràpida: </li></ul><ul><ul><ul><li>Accés Universal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Radiocom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banda Ampla Rural </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telefonia Mòbil Rural </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>UMTS en zones urbanes / Sondes SMRF </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desplegament TDT </li></ul></ul></ul><ul><li>Cal anticipar-se a les necessitats dels nous serveis </li></ul><ul><ul><ul><li>Xarxa Oberta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anelles Sectorials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poligons Industrials </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Accés Universal </li></ul><ul><li>Desplegament d’infraestructures </li></ul><ul><ul><li>Radiocom </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxa oberta </li></ul></ul><ul><li>Banda ampla Rural / Telefonia mòbil rural / Polígons industrials </li></ul><ul><li>Anella industrial </li></ul><ul><li>Ciutats de 3a Generació (UMTS) / Projecte SMRF </li></ul><ul><li>ICT’s </li></ul>STSI: Projectes d’Infraestructures
 11. 11. Accés Universal <ul><li>Entenem per Accés Universal, l’Accés de tota la ciutadania als principals serveis de telecomunicació a un preu assequible , amb una qualitat determinada i independentment de la seva ubicació geogràfica: </li></ul><ul><ul><li>Els serveis de veu, tant els de telefonia fixa com els de telefonia mòbil </li></ul></ul><ul><ul><li>Els serveis públics de comunicació audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>L’accés a Internet amb una velocitat adequada a l’evolució dels serveis que s’hi ofereixen </li></ul></ul>La STSI lidera un conjunt d’activitats i projectes destinats a aconseguir l’Accés Universal Accés Universal Noves Infraestructures Compartició Infraestructures Execució Identificació Dèficits Proposta solucions TVC a nuclis >= 50 habitants Telefonia mòbil a nuclis >= 50 hab. BAR a entitats singulars >= 50 hab. Impulsar l'accés (connectivitat) Estudis Indicadors Objectiu Projectes BA Radio TV T.Mòbil Cens Infraestructures Cens Serveis
 12. 12. <ul><li>Anàlisi per a cada municipi: </li></ul><ul><ul><li>Necessitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Solucions </li></ul></ul><ul><li>Identificar les infraestructures de radiocomunicacions: </li></ul><ul><ul><li>nova construcció amb pressupost associat . </li></ul></ul><ul><ul><li>compartició. </li></ul></ul><ul><li>Facilitar la identificació de les noves àrees programades per infraestructures de radiocomunicacions (sinèrgia amb el POAIR). </li></ul>Punts Clau <ul><li>Accés universal : </li></ul><ul><ul><li>televisió, </li></ul></ul><ul><ul><li>telefonia mòbil </li></ul></ul><ul><ul><li>banda ampla </li></ul></ul>Objectius Diagnosi, estudis i simulacions <ul><li>Identificació dels projectes </li></ul><ul><ul><li>Necessitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Solucions </li></ul></ul><ul><ul><li>Accions </li></ul></ul><ul><ul><li>Pressupost </li></ul></ul>promoure Projecte Radiocom: Radiocom Diagnosi Radiocom Infraestructures <ul><li>Cens Infraestructures </li></ul><ul><li>Cens Serveis </li></ul><ul><li>Detecció Dèficits </li></ul><ul><li>Compartició </li></ul><ul><li>Construcció de </li></ul><ul><li>noves </li></ul><ul><li>Infraestructures </li></ul>
 13. 13. Banda Ampla Rural Evolució del projecte ACCÉS A LA BANDA AMPLA AL 2003 -ADSL- %NUCLIS DE POBLACIÓ ACCÉS A LA BANDA AMPLA AL FINAL FASES I i II -ADSL + WiMAX- %NUCLIS DE POBLACIÓ ACCÉS A LA BANDA AMPLA AL FINAL FASES III, IV i V -ADSL + WiMAX- %NUCLIS DE POBLACIÓ Nota: Els percentatges estan arrodonits i calculats exclusivament respecte el total de nuclis de població no disseminats (a Catalunya hi ha 3.204 nuclis de població que representen 6.844.469 habitants i 2.875 poblacions disseminades més que representen 150.737 habitants)
 14. 14. Telefonia Mòbil Rural <ul><li>Per tal d’evitar la problemàtica que suposa per als operadors de telefonia mòbil efectuar inversions en forma d’equipaments d’ estació base per donar servei exclusiu a nuclis de població per sota dels 500 habitants a causa de la seva difícil amortització , cal realitzar actuacions alternatives. </li></ul><ul><li>Una possibilitat és la instal·lació de Repetidors Rurals , una solució tecnològica més econòmica per als operadors amb unes prestacions més senzilles que una estació base, encara que suficients per a donar servei a zones poc poblades: </li></ul><ul><ul><li>Cobertura de 3-5 Km </li></ul></ul><ul><ul><li>Omnidireccional o panells de 90º </li></ul></ul><ul><ul><li>Mida reduïda (sense necessitat d’infraestructura) </li></ul></ul><ul><ul><li>Baix consum elèctric (aprox. 80 W) </li></ul></ul><ul><ul><li>Possible funcionament amb panells solars </li></ul></ul><ul><li>No obstant, l’administració ha de facilitar : </li></ul><ul><ul><li>Emplaçament gratuït </li></ul></ul><ul><ul><li>Arribada d’escomesa elèctrica </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagament de l’electricitat (aproximadament uns 60-80 €/any) </li></ul></ul><ul><ul><li>Infraestructura bàsica (si és necessari) </li></ul></ul>
 15. 15. Desplegament de la Xarxa Oberta Desplegament d’una xarxa de fibra òptica utilitzant infraestructura pública i privada existents, construcció de xarxa nova on calgui i potenciar el creixement vegetatiu MAPA DESPLEGAMENT XARXA TRONCAL <ul><ul><li>Utilització d’infraestructura d’àmbit públic </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilització d’infraestructura d’àmbit privat </li></ul></ul><ul><ul><li>Construcció de xarxa nova on no hi hagi infraestructures per connectar els municipis objectiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Creixement vegetatiu: aprofitar actuacions d’obra pública per posar noves canalitzacions </li></ul></ul>ESTRATÈGIA DE DESPLEGAMENT
 16. 16. Banda ampla als Polígons Industrials A Catalunya encara existeixen, sobretot a les zones no urbanes, deficiències en la connexió i la competència efectiva de banda ampla a alguns polígons industrials. <ul><li>Diagnosticar la situació de telecomunicacions als polígons industrials </li></ul><ul><li>Identificar oportunitats i compartir-les amb els operadors minoristes </li></ul><ul><li>Potenciar l’arribada de diferents tecnologies als polígons industrials per tal de fomentar la competència entre operadors per oferir el servei de banda ampla. </li></ul><ul><li>Aprofitar els emplaçaments als polígons d’altres serveis de telecomunicacions i construcció d’infraestructures de telecomunicacions (torres, casetes, canalitzacions, etc...) en cas que sigui necessari per tal d’implementar solucions tecnològiques, tals com ULL, WI-FI, WiMax, UMTS, entre altres. </li></ul>Objectius:
 17. 17. <ul><li>Potenciar la connectivitat del teixit industrial i l’ús competitiu de les TIC a sectors empresarials clau per al país. </li></ul><ul><li>Crear xarxes de programes i grups d’investigació amb l’objectiu d’aprofitar òptimament els recursos d’R+D+i, serveis i “know how” de l’Anella Científica. Des de la supercomputació fins a e-learning específic, videoconferències i generació de portals industrials. </li></ul><ul><li>Accions efectives vers la deslocalització . </li></ul><ul><li>Millora de les condicions per a la inversió privada i els entorns col·laboratius en R+D+i, d’acord amb la Triple Hèlix següent: </li></ul>Anella industrial: Objectius estratègics Administració Sector privat Universitats i Centres de Recerca + +
 18. 18. Diagrama de Xarxa <ul><li>Participants en el concepte del prototipus en el darrer any: </li></ul><ul><li>EIC-ETSEIB : promotors </li></ul><ul><li>I2CAT-UPC : tecnologia </li></ul><ul><li>STA-GEDAS: clients </li></ul><ul><ul><li>Sector automoció : Prova Pilot – Prototipus </li></ul></ul><ul><ul><li>8 empreses amb BSC-CESCA </li></ul></ul><ul><li>Al-Pi-AbertisTelecom (TRADIA) </li></ul>Abast del prototipus: Accés industrial per part d’un grup de empreses del sector automoció als recursos de Supercomputació: CESCA+BSC L’Anella Industrial: disseny de la xarxa uW 34 Mbps FO 1Gbps FO 1Gbps FO 1Gbps FO 1Gbps Empresa industrial Empresa industrial Empresa industrial Empresa industrial ULL PSTN/ ToIP Mobilitat UMTS/Wi-Fi SHDSL 2/4 mBPS Serveis Telco Serveis Recerca Serveis Informàtics Internet Serveis Recerca
 19. 19. Ciutats de 3a Generació <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Ordenament urbà de tots els emplaçaments actuals i futurs de telefonia mòbil </li></ul></ul><ul><ul><li>Desplegament integral d’UMTS en les 10 ciutats </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir un model de referència que sigui extensible a la resta de municipis per tal que Catalunya sigui capdavantera en serveis de banda ampla mòbil </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupar serveis locals, tant ciutadans com corporatius sobre les xarxes UMTS </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposar de xarxes de telefonia mòbil òptima que garanteixin un servei adequat per al ciutadà tot respectant un desplegament ordenat </li></ul></ul><ul><ul><li>Donar resposta a la preocupació social entorn al control de les emissions de telefonia mòbil </li></ul></ul>
 20. 20. Projecte SMRF: Objectius <ul><li>Minimitzar els riscos en la salut </li></ul><ul><li>de la població i vetllar per </li></ul><ul><li>la qualitat ambiental </li></ul><ul><li>Informar i transmetre confiança </li></ul><ul><li>a la ciutadania </li></ul><ul><li>Mesurar i controlar de forma contínua i </li></ul><ul><li>remota la radiació emesa per les estacions </li></ul><ul><li>base de telefonia mòbil </li></ul><ul><li>Facilitar el desplegament de la telefonia mòbil </li></ul>Antena Equip Centre control
 21. 21. Infraestructures comunes de telecomunicacions: ICT’s Ràdio i televisió Telefonia Serveis de banda ampla La ICT és una infraestructura de qualitat en els edificis que proporciona l’ accés als diferents serveis de comunicacions electròniques i, en definitiva, a la societat de la informació . Espai per a instal·lacions Punt d’entrada soterrat RITI Xarxa d’alimentació Canalització d’enllaç Xarxa de distribució RITS Xarxa de dispersió Registres secundaris PAU
 22. 22. Sr. Antoni Solé i Escudé Projectes de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions Generalitat de Catalunya [email_address] IP CITIES 07: Administracions i operadors Desplegament infraestructures de la STSI

×