Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Xarxa de Telecentres de Catalunya

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Xarxa de Telecentres de Catalunya

La Xarxa de Telecentres de Catalunya (XTC) és una xarxa de prop de mig miler de punts públics d'accés a Internet que té per objectius principals la cohesió digital i l'equilibri territorial de Catalunya en la societat del coneixement.

La Xarxa de Telecentres de Catalunya (XTC) és una xarxa de prop de mig miler de punts públics d'accés a Internet que té per objectius principals la cohesió digital i l'equilibri territorial de Catalunya en la societat del coneixement.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

A los espectadores también les gustó (18)

Anuncio

Similares a Xarxa de Telecentres de Catalunya (20)

Más de stsiweb (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Xarxa de Telecentres de Catalunya

  1. 1. Maig 2007 Xarxa de Telecentres de Catalunya http://www.xarxa365.cat
  2. 2. Origen de la Xarxa de Telecentres de Catalunya <ul><li>2002 - Pacte Institucional per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes. </li></ul><ul><li>Projecte NODAT </li></ul><ul><ul><li>- Principal actor : Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació </li></ul></ul><ul><ul><li>- Actuacions : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>· Creació de telecentres mitjançant dotació de material informàtic </li></ul></ul></ul><ul><ul><li> · Integració de projectes ja existents. </li></ul></ul><ul><li>Projecte ÒMNIA (Comunitat Social de la Xarxa): 111 telecentres, 7 dels quals situats </li></ul><ul><li>en centres penitenciaris. El propòsit és evitar la fractura digital </li></ul><ul><li>mitjançant accions de formació, inserció social i laboral, i ús </li></ul><ul><li>comunitari per l'accés a las TIC. Coparticipació del Departament </li></ul><ul><li>de Benestar Social y Família. </li></ul><ul><li>Centres de Teletreball (Comunitat de Teletreball): 29 telecentres, situats en zones </li></ul><ul><ul><li>allunyades dels centres econòmics: possibiliten i potencien el teletreball, contribueixen a evitar el despoblament, </li></ul></ul><ul><ul><li> modernitzant i diversificant l'estructura productiva. </li></ul></ul><ul><li>Biblioteques, Centres de Informació Juvenil, Centres Cívics, etc . </li></ul>
  3. 3. La Xarxa de Telecentres de Catalunya avui 500 telecentres repartits per tota la geografia catalana Projecte Òmnia 111 Centres de Teletreball 29 Biblioteques 179 Altres (FesInternet) 157 Pilot Programari Lliure 27 TOTAL 503 2 3 2 2 2 2 2 Pilot PL
  4. 4. De la Xarxa física a la Xarxa virtual <ul><li>Una xarxa heterogènia, amb elements comuns. Els telecentres ofereixen: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- accés a Internet i a les TIC </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- la figura del dinamitzador </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- formació i alfabetizació digitals </li></ul></ul></ul></ul></ul>La xarxa virtual és el que dóna unitat a la xarxa: www.xarxa365.cat
  5. 5. De la Xarxa física a la Xarxa virtual Integració de les diferents comunitats: www.xarxa-omnia.org www.teletreball.net Recursos per als dinamitzadors Recursos per als ciutadans Punt de trobada a través del qual diferents iniciatives en el camp de la societat del coneixement es posen al servei del ciudadà:
  6. 6. El model de gestió: una aposta sostenible <ul><li>Els telecentres no són de la titularitat de la Generalitat de Catalunya, sinó que estem davant un model de corresponsabilitat: es creen a partir de l'acord entre la Generalitat i les corporacions locals (o les associacions sense ànim de lucre) </li></ul><ul><li>hardware y software </li></ul><ul><li>servei de help desk </li></ul><ul><li>oficines tècniques de cada comunitat i de tota la XTC </li></ul><ul><li>Aportació Generalitat: manteniment de la xarxa virtual </li></ul><ul><li>convocatòries d'ajuts </li></ul><ul><li>convenis subvencionals </li></ul><ul><li>local i instal·lacions </li></ul><ul><li>Aportació corporació local / associació: connexió </li></ul><ul><li>dinamitzador </li></ul><ul><li>Organització complexa, però: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>garantia de proximitat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>informació ajustada de la realitat social i territorial </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>...la primera línia de la societat del coneixement... </li></ul></ul></ul></ul>
  7. 7. L’aposta per a la qualitat del servei <ul><li>Els telecentres han d’oferir un servei de qualitat al ciutadà. Més enllà de la dotació material i fins i tot dels nivells de connectivitat, s'ha identificat que un bon servei requereix: </li></ul><ul><li>la figura del dinamitzador </li></ul><ul><ul><li>· programa gratuït de formació </li></ul></ul><ul><ul><li>· plataforma d'autoaprenentatge: </li></ul></ul><ul><ul><li> www.xarxa365.net/moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>· creative commons: recursos a l’abast de tothom </li></ul></ul><ul><li>web www.xarxa365.cat , part pública i part privada </li></ul><ul><li>help desk </li></ul><ul><li>oficines tècniques : </li></ul><ul><li>· Òmnia : fundacions coordinadores (Perre Tarrés, Catalana de l'Esplai, FIAS) + TEB </li></ul><ul><li>· Teletreball : Consell Comarcal del Bages </li></ul><ul><li>· Pilot Telecentres Programari Lliure : Fundació Catalana de l'Esplai </li></ul><ul><li>· Xarxa de Telecentres : Fundació Catalana de l'Esplai </li></ul><ul><li>· En un futur immediat: oficina de la comunitat de biblioteques (Dept. de Cultura) </li></ul>
  8. 8. L’XTC i les polítiques de la societat del coneixement <ul><li>La xarxa de telecentres, territorialment estesa i propera al ciudadà, ofereix a la Generalitat una plataforma única per a implementar les seves polítiques de societat del coneixement i adpatar-les a la realitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>Principals línies d'actuació: </li></ul><ul><li>Pla de Formació i Alfabetizació Digitals </li></ul><ul><ul><ul><li>· convocatòria d'ajuts a projectes de formació TIC per a col·lectius amb risc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de fractura digital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>· continguts a disposició de tothom a través de www.xarxa365.net </li></ul></ul></ul><ul><li>Programari lliure </li></ul><ul><li>- model de societat del coneixement socialment integrador i sostenible </li></ul><ul><li>- nous models de negoci </li></ul><ul><li>- prova pilot de telecentres que funcionen íntegrament amb programari lliure </li></ul><ul><li>Creació de continguts </li></ul><ul><li>- convocatòria d'ajuts a projectes de creació de continguts digitals </li></ul><ul><li>- nous models de negoci </li></ul><ul><li>Llengua i cultura catalanes a la societat del coneixement </li></ul>

×