Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kuresel Krizi Ne Bitirecek

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Avon 102
Avon 102
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Kuresel Krizi Ne Bitirecek

  1. 1. KÜRESEL KR!Z!, NE DO"URDU, NE BÜYÜTTÜ, NE B!T!RECEK ? Sunan : EGE CANSEN 2011 SONBAHARI     KR!Z! KAVRAMADA, !KT!SAD! DÜ"ÜNCEN!N YAPI TA"LARI •  HER KR Z, B R DÜZELTMED R. BOZULMA VARSA, DÜZELTME OLUR. •  M LL GEL R ARTI INDAN KOPUK, M LL SERVET ARTI I OLMAZ. MAL F YATLARI, MÜLK F YATLARI PARALEL HAREKET ETMEL D R (ESAS BOZULMA) •  KÜRESELTOPLAMI SIFIR OLSA DA CAR LEM AÇIKLARI SÜRDÜRÜLEMEZ. ( K NC BOZULMA) •  K EKONOM YOKTUR; F NANSAL EKONOM , REEL EKONOM N N AYNA GÖRÜNTÜSÜDÜR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 2    
  2. 2. M!LL! SERVET, M!LL! GEL!R •  M LL SERVET, M LL GEL R N TÜKET LMEYEN KISMININ YATIRIMA DÖNÜ MES YLE B R K R. •  M LL SERVET, M LL GEL R N YATIRIMA DÖNÜ EN M KTARINDAN FAZLA ARTAMAZ. •  ARTMI GÖRÜNÜYORSA, BU B R VARLIK F YATLARI BALONU DUR. •  VARLIK F YATLARI ARTI I, ORTA VADEDE, MAL VE H ZMET F YATLARI ENFLASYONU FAZLACA GEÇMEMEL D R Bu bir Ege Cansen sunumudur. 3     F!NANSAL SEKTÖR, REEL SEKTÖRÜN AYNASIDIR. •  SANAY RKETLER N (PAS F ) BANKA BORCU, BANKALARIN (AKT F ) VARLIKLARIDIR. •  KAMUDA, F RMALARDA VE HANE HALKINDA SERVET ARTI I OLMADAN, BANKALARDA VARLIK /AKT F BÜYÜMES OLMAZ. •  H SSE SENED F YATLARI, F RMA DE ER N N KA IDA YANSIMASIDIR. F RMA DE ER , F RMANIN KAZANMA GÜCÜNÜ YANSITIR. •  KAZANCI ARTMAYAN F RMALARIN, H SSELER DE ERLEN YORSA, BU DA B R BALONDUR Bu bir Ege Cansen sunumudur. 4    
  3. 3. KR!Z!, !NSANLARIN TAMAHKÂRLI"I DO"URUR •  AZ ÇALI IP, ÇOK ZENG N OLMAK Ç N OPERASYONDAN DE L, SPEKÜLASYONDAN PARA KAZANMAK GEREK R. •  SPEKÜLASYON, NSANI TAMAHKÂR YAPAR; R SK TAHINI ARTTIRIR. TAH ARTTIKÇA, R SK DE ARTAR. •  TAMAHKÂR VARSA, ONU KANDIRAN DÜZENBAZ DA OLUR. •  KÖTÜ SPEKÜLASYON, F YATI ARTACAK D YE MENKUL VE GAYR MENKUL VARLIK ED NMEK Ç N BORÇLANMAK DEMEKT R. •  VARLIK F YAT ARTI I DURAB L R VE HATTA DÜ ER. AMA BORÇ DÜ MEZ. O ZAMAN TOKS K VARLIK OLU UR. •  TOKS K VARLIK BANKALARI BATIRIR. DEVLET, MEVDUATI KORUMAK Ç N BANKALARI KURTARIR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 5     SERVET ETK!S!, HARCAMALARI ARTTIRIR •  K N N GEL R , K KAYNAKTAN DO AR. •  B R NC S , AKAR DIR; K NC S SERVET DE ER (F YAT) ARTI IDIR. •  AKAR GEL R; KÂR, K RA,FA Z VE ÜCRETTEN OLU UR. •  K S N N TOPLAMI, HARCANAB L R GEL R TABANINI OLU TURUR Bu bir Ege Cansen sunumudur. 6    
  4. 4. SERVET! ARTAN, BORÇLA TÜKET!R •  1000 L RA AKARI OLAN K N N, 10 000 L RALIK SERVET N N F YATI %10 ARTSA; TOPLAM GEL R M, 2000 (1000+1000) L RA OLDU DER. •  GEL R 1000 L RADAN 2000 L RAYA ÇIKAN K , RAHATLIKLA 1300 L RA HARCAR. •  BU AMAÇLA KORKMADAN 300 L RA BORÇ ALIR. ÇÜNKÜ BORCUMUN KAR ILI I VAR DER. TASARRUF ORANI DÜ ER/CAR AÇIK OLU UR •  HARCAMALAR ARTINCA, BORÇLAR DA, ALACAKLAR DA EKONOM DE BÜYÜR… •  ..VE SAADET Z NC R DÖNMEYE BA LAR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 7     SERVET! AZALAN, HARCAMASINI KISAR. •  1000 L RA AKAR GEL R OLAN K N N, 10 000 L RALIK SERVET %5 DE ER KAYBETSE, TOPLAM GEL R M 500 L RAYA DÜ TÜ DER. •  TOPLAM GEL R 1000 (2000) L RADAN 500 L RAYA DÜ EN K , AKAR GEL R 1000 L RA OLARAK KALSA B LE HARCAMALARINI KISAR Bu bir Ege Cansen sunumudur. 8    
  5. 5. HER BOOM UN, SONU BOM!!DUR •  VARLIK F YAT ARTI IYLARIYLA GELEN EKONOM K GEN LEME, YAN ME, SONUNDA VARLIK F YATLARININ DÜ MES YLE BOM!! LAR. •  ÇÜNKÜ: FAK RLE T M D YE HARCAMALARINI KISAN TOPLUM, ÜRET MDE DARALMAYA VE S ZL E SEBEP OLUR. •  SAADET Z NC R TERS DÖNMEYE BA LAR, BUNDAN SONRASI B R KISIR DÖNGÜDÜR. BUNA !KT!SAD! KR!Z DEN!R. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 9     KR!Z!N B!TECE"!N!N ÖNCÜ GÖSTERGELER! NELERD!R •  B R NC S : VARLIK VE EMT A F YATLARININ ARTMASIDIR. •  K NC S : ENFLASYONDA ARTI DIR. •  ÜÇÜNCÜSÜ FA ZLER N DÜ MES D R *** •  DÜNYA EKONOM S 4 TEKERL B R ARABADIR. (TEKERLER: 1.ABD, 2.AB, 3.PAS F K ÜLKELER , 4.GEL MEKTE OLAN ÜLKELERD R) •  DÖRT TEKER DE DÖNMEDEN KR Z B TMEZ. •  BU TEKERLER DÖNDÜRMEK Ç N IMF YEN DEN YAPILANDIRILMI TIR. ESK ST KRARCI IMF YOKTUR •  MERKEZ BANKALARI DURMADAN PARA BASMAKTADIR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 10    
  6. 6. HARCAMALARIN ARTMASIYLA KR!Z B!TECEKT!R I •  KR ZDE, HANE HALKI VE F RMALAR TÜKET M VE YATIRIM Ç N PARA HARCAMAKTAN KORKAR. •  TALEP AÇI INI KAPAMAK Ç N , HALKIN HARCAMADI I PARASINI DEVLET HARCAR. BUNA AÇIK BÜTÇE DEN R. •  KR ZDE, ÖNCE EMEK , SONRA DA SERMAYE GEL RLER (KÂR, K RA VE FA Z) DÜ ER. B TERKEN TERS OLUR •  KR Z BA LAYINCA NAKTE GEÇENLER , PARA BOLLANIP, FA ZLER DÜ ÜNCE SERVETLER N MAL VE MÜLKE DÖNÜ TÜRMEYE BA LAR. •  TÜKET M HARCAMALARININ ARTMASI, YATIRIM HARCAMASINI UYARIRSA KR Z B TER. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 11     KR!Z! HAYVANLI"IMIZ B!T!RECEKT!R. II •  KR Z BA LATAN NSAN DAVRANI LARININ GER S NDE KEYNES N ANIMAL SPRITS DED HAYVAN RUH HAL VARDIR. •  BU RUH HAL BANA B R EY OLMAZ EKL NDE DE FADE ED LEB L R. *** •  AYN ANIMAL SPRIT LE NSANIN YA ANACAK TEK B R HAYATIM VAR DEY P HARCAMALARINI ARTTIRMASI , KR Z N N B T NDE ETK L OLACAKTIR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 12    
  7. 7. DÜNYA T!CARET DENGES! HALA BOZUK •  Ç N PARASININ DE ER N DÜ ÜK TUTARAK BÜYÜMES N SÜRDÜRÜYOR. •  BU YÜZDEN ABD LE Ç N ARASINDAK SERMAYE HAREKETLER NDE DENGES ZL K AZALARAK DA OLSA SÜRÜYOR. •  AB BÖLGES NDE SE CAR FAZLA VERENLERLE CAR AÇIK VERENLER ANLA AMIYOR. BU K ETKEN YEN B R ÇÖKÜ Ü DAVET ED YOR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 13     EURO NE OLACAK •  EURO UN A IRI DE ERL OLMA G B B R SORUNU YOKTUR. •  EURO BÖLGES N N CAR AÇI I YOK MESABES NDED R. •  SORUN, AB Ç NDEK TASARRUF -TÜKET M DENGES ZL D R. •  EURO, VARLI INI SÜRDÜRECEKT R Bu bir Ege Cansen sunumudur. 14    
  8. 8. KR!Z ORTAMINDA TÜRK EKONOM!S! V!RAJA G!RD! TÜRK EKONOM S NDE YÜKSEK FA Z, DÜ ÜK DÖV Z DEVR B TM YÜKSEK DÖV Z, DÜ ÜK FA Z DÖNEM BA LAMI TIR HEDEF: CAR AÇI I KÜÇÜLTMEKT R. • DÖV!Z F!YATLARI YÜKSELECEK • FA!ZLER DÜ"ÜK KALACAK • BÜYÜME YAVA"LAYACAKTIR     ALTIN ÇIKIYORSA, EKONOM! ÇÖKÜYORDUR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 16  

×