Publicidad
Contoh RPH Bm.docx
Próximo SlideShare
900 sp pengajian am modular900 sp pengajian am modular
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Contoh RPH Bm.docx

  1. SMK RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) 2020 / BAHASA MELAYU TINGKATAN 1/2/3 Minggu 1 Tarikh 02/01/2020 Hari Khamis Kelas Masa Tema Tajuk Kemahiran Aspek Tatabahasa Standard Kandungan 5.1 Memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Standard Pembelajaran 5.1.1 Mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dengan betul mengikut konteks. Hasil Pembelajaran / Objektif / Kriteria Kejayaaan Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat : Strategi PdP i. Pendekatan Penyelesaian Masalah ii. Nilai Kejujuran iii. Nilai Teras Sivik Kasih sayang [ ] Hormat-menghormati [ ] Bertanggungjawab [ ] Kegembiraan [ ] iv. Sistem Bahasa Tatabahasa (Morfologi) v. EMK Pendidikan Kewangan vi. KBAT Menganalisis vii. I-Think Peta Buih Pentaksiran Pembentangan Elemen PAK 21 [4K1N] Komunikasi [ ] Kolaboratif [ ] Pemikiran Kritis [ ] Kreativiti [ ] Nilai dan Etika [ ] HEBAT KWLH [ ] CHATT [ ] ACID [ ] QUACK [ ] SQ4R [ ] PdP ABAB 21 Exit Card [ ] Gallery Walk [ ] Games [ ] X stay, Y stray [ ] Hotseat [ ] Brainstorming [ ] Group Presentation [ ] Role Play [ ] Traffic Light [ ] BBM / Media Buku teks dan peta I-Think Aktiviti Pendahuluan 1. Perkembangan 1. Penutup 1. Guru merumuskan pembelajaran pada hari tersebut. Refleksi .....daripada .....orang pelajar dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan. …..daripada …..orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Catatan: Tangguh : Aktiviti Pdpc tidak dapat dijalankan kerana……………………………… …………………………………………………………………………………
Publicidad