Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Maklum balas minit kuri 4 tahun 2022.docx

  1. No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa 06 02 DISEMBER 2017 00 00 02 JANUARI 2018 SPSK PK 07/5 MAKLUM BALAS MESYUARAT Nama Mesyuarat : Mesyuarat Kurikulum SMk Tuanku Abdul Rahman, Bil. 4/2022 Tarikh : 9 Januari 2023 (Isnin) Tempat : Bilik Mesyuarat Seri Warisan SMK Tuanku Abdul Rahman MUKA SURAT PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS 12 4.2.1 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 telah bermula pada 5 Disember 2022 dan berakhir pada 11 Januari 2023. Guru-guru diingatkan supaya memeriksa kertas peperiksan dengan teliti mengikut skema pemarkahan. Bagi guru-guru yang sudah siap menanda kertas, dibincangkan dengan murid-murid, perlu menyerahkan kertas jawapan kepada murid. Markah perlu diisi dalan SAPS secepat mungkin. Guru mata pelajaran Tingkatan 4 Markah SAPS telah di key in oleh kebanyakan guru pada 17/1/2023. 13 4.3.3 Ujian Kertas jawapan murid yang telah diperiksa, dibincangkan bersama- sama murid hendaklah diserahkan kembali kepada murid. Guru-guru harus mengisi markah UASA ke dalam Sistem Pengurusan Identiti (idMe). Guru mata pelajaran Tingkatan Peralihan, ting1,2 dan 3. Tarikh akhir pengisian markah UASA ke dalam Sistem Pengurusan Identiti (idMe) pada 28 Februari 2023. 13 4.4.1 Semua guru bagi semua mata pelajaran, mesti mengisi perekodan data PBD offline peringkat sekolah. Berikutan IdMe yang masih belum stabil, semua guru mata pelajaran dimohon untuk merekodkan data PBD mengikut mata pelajaran diajar masing-masing secara offline pada komputer yang disediakan di bilik guru selewat-lewatnya Jumaat 3 Februari 2023. Semua guru Perekodan PBD secara offline telah di key in oleh kebanyakan guru pada 17/1/2023.
  2. No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa 06 02 DISEMBER 2017 00 00 02 JANUARI 2018 13 4.5.2 Guru-guru mata pelajaran tingkatan peralihan, tingkatan 1, 2 dan 3 mesti mengisi markah UASA dalam IdMe sebelum 28 Februari 2023. Guru- guru mesti memastikan status IdMe ‘hantar’. Setelah semua guru mata pelajaran mengisi markah, guru kelas harus klik butang hantar bagi markah mata pelajaran mengikut kelas. Guru mata pelajaran Tingkatan Peralihan, ting1,2 dan 3. Tarikh akhir pengisian markah UASA ke dalam Sistem Pengurusan Identiti (idMe) adalah pada 28 Februari 2023. 13 4.5.3 Semua guru bagi semua mata pelajaran juga mesti mengisi pentaksiran berterusan untuk pengisian Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) ke dalam sistem IdMe.sebelum 28 Februari 2023. Untuk pengisian PBD, klik TP murid. Seterusnya, kemas kini pada kotak ulasan guru dan usaha murid (wajib diisi). Manakala untuk intervensi guru-guru boleh mengisi sekiranya ada keterangan lain yang perlu dijelaskan. Semua Guru Tarikh akhir pengisian perekodan PBD ke dalam Sistem Pengurusan Identiti (idMe) adalah pada 28 Februari 2023. Disediakan oleh : Tarikh : 17/1/2023 Urus setia Mesyuarat Kurikulum SMKTAR
Publicidad