Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Decembar

6.845 visualizaciones

Publicado el

Mesečni plan

Publicado en: Educación
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Decembar

 1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет : МАТЕМАТИКА Разред и одељење : други Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 64. Јединице мере за дужину обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.2. 65. Јединице мере за дужину утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.2. 66. Јединице мере за дужину провера Ф, И Д, ДМ н. листићи 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.2. 67. Коцка и квадар обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 68. Лопта и ваљак обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 69. Коцка, квадар, лопта и ваљак утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 70. Поређење предмета по ширини, висини и дебљини обрада Ф, И Д, ДМ уџбвеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1.
 2. 2. 71. Поређење предмета утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 72. Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 73. Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 74. Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 75. Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи провера Ф, И Д, ДМ н. листићи 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 76. Геометријски облици – провери себе утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 77. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 78. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 1МА.2.2.2. 79. Множење бројева обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 80. Множење бројева утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 81. Производ два броја обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 82. Производ два броја утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
 3. 3. 83. Множење броја 2 и бројем 2 обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 84. Множење бројем 2 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 85. Множење бројем 10 обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправoj. 1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом. 1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност). 1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе. 1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни. 1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине. 1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет

×