Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Novembar

6.639 visualizaciones

Publicado el

Mesečni plan

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Novembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет: МАТЕМАТИКА Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 46. Одређивање непознатог умањеника утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.5. 47. Одређивање непознатог умањиоца обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.5. 48. Одређивање непознатог умањиоца утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.5. 49. Једначине са сабирањем и одузимањем утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.3. 50. Једначине са сабирањем и одузимањем провера Ф, И Д, ДМ н. листићи 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.3.
  2. 2. 51. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4. 52. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4. 53. Криве, праве и изломљене линије (отворене и затворене) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 54. Линије утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 55. Права и полуправа обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 56. Права и полуправа утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 57. Тачка, дуж утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 58. Цртање и упоређивање дужи обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 59. Упоређивање дужи утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 60. Дужина изломљене линије обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 61. Дужина изломљене линије утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 62. Линије, права, полуправа, дуж провера Ф, И Д, ДМ н.листићи 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 63. Мерење дужи помоћу m,dm и cm обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.2. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима
  3. 3. 1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом. 1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност). 1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе. 1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза. 1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције. 1МА.2.1.5. уме да решава једначине. 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни. 1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине. 1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет. 1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми.

×