Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Septembar

6.531 visualizaciones

Publicado el

Septembar matematika

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Septembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет: МАТЕМАТИКА Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 1. Бројеви до 20 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА. 1.1.1. 2. Бројеви до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА. 1.1.1. 3. Бројеви до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА. 1.1.1. 4. Сабирање и одузимање до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 5. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 6. Сабирање и одузимање до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 7. Сабирање ( 27 + 3) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 8. Сабирање ( 27 + 3) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 9. Одузимање утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 10. Одузимање ( 30 – 3 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 11. Одузимање ( 30 – 3 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 12. Сабирање и одузимање утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 13. Сабирање и одузимање провера Ф, И Д, ДМ н. листићи 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3.
  2. 2. 14. Сабирање ( 17 + 6 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 15. Сабирање ( 17 + 6 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 16. Сабирање ( 25 + 17 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 17. Сабирање ( 25 + 17 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 18. Сабирање ( 17 + 6 ), ( 25 + 17 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 19. Одузмање ( 23 – 6 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 20. Одузмање ( 23 – 6 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 21. Одузимање ( 52 – 17 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 22. Одузимање ( 52 – 17 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправoj. 1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом. 1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза.

×