HR18 17. Laura Reumers

vzw Vorm
Op zoek naar …
Congres HR in de zorg en diensten
7 juni 2018
Aangenaam,
ik ben een
Goestingarchitect
Laura Reumers
Aangenaam,
ik ben een
Goestingarchitect
Laura Reumers
psychologe
Aangenaam,
ik ben een
Goestingarchitect
Laura Reumers
Kinder-
opvang
Aangenaam,
ik ben een
Goestingarchitect
Laura Reumers
Werving en
selectie
Aangenaam,
ik ben een
Goestingarchitect
Laura Reumers
Vorming en
opleiding
Aangenaam,
ik ben een
Goestingarchitect
Laura Reumers
HR-
manager
Aangenaam,
ik ben een
Goestingarchitect
Laura Reumers
Adviseur
mens en
organisatie
Aangenaam,
ik ben een
Goestingarchitect
Laura Reumers
opleiding
Consultant
IAO
“Bij ons draait het om U”
20.000 klanten
over heel Vlaanderen
3300 huishoudHELDEN
> 100 jaar ervaring
> 8.000 medewerkers
Directeur
Manager
marketing en
communicatie
Financieel en
administratief
manager
HR-manager Regiomanager
Adviseur mens
en organisatie
communicatie
medewerker
14
medewerkers
HR-dienst
7
medewerkers
financiële
dienst
KVKVKV KVKVKVKVKV KVKV KVKV KVKV KV KV KV KV KV
19 kantoorverantwoordelijken
3300 HuisHoudHelden
A + C
A + C
A + C
A + C
A + C
A + CA + C
A + C
A + C
A + C
A + C
A + C
A + CA + C
A + CA + C
A + C A + C
A + C
HHH HHH HHH HHH HHHHHH HHH HHH HHH HHHHHH HHH HHH HHH HHHHHH HHH HHH HHH
80 administratieve medewerkers en coördinatoren
Functioneel
+
hierarchisch
WIJ -
ZIJ
paraplu
Scheiding
beleid en
uitvoerders
Fragiele
teams
Hoge
werkdruk
Inspraak
Richting?
Informatie-
doorstroming
Veeleisende
klanten
Verantwoor-
delijkheid
Laat ons dromen, met ons hoofd in de wolken!
We dromen van een organisatie:
 waar autonomie goesting geeft
 waar elke team zelf in staat is tot heldendaden
 eenvoudige en flexibele organisatiestructuur
 de arbeid zo georganiseerd is dat de klant centraal staat
 zo weinig mogelijk in processen wordt geknipt
 vanuit een gedeelde visie en waarden
 met gedeeld en participatief leiderschap
met minimale hiërarchie
Het verhaal van onze zoektocht naar
Meten is weten
Puuur wil medewerkers met meer goesting aan het werk
Autonomie en stress
Hoe zit het
met stress en
autonomie bij
Puuur?
Werkbaarheidsbevraging
teamsessies
Opleiding zelfzorg
Resultaten
• Puuur
• Team Puuur
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsinhoud
Arbeidsorganisatie
Arbeidsverhoudingen
Welzijn en tevredenheid
5 A’s
Model van
KARASEK
Kenmerken en beleving
van autonomie en stress
Ontwerpen doe je
volgens de regels van de kunst
Wat moet onze
organisatie
klaarspelen?
PRESTATIE
Wat voor
organisatie hebben
we hiervoor nodig?
ORGANISATIE
Hoe zien we
mensen
resultaatgericht
samenwerken?
RELATIE
Wat
verwachten we
van de
medewerkers?
JOB
BASISIDEE 1
Er is een logische volgorde
bij het uittekenen van een
organisatie
Wat
verwachten we
van de
medewerkers?
JOB
Wat moet onze
organisatie
klaarspelen?
PRESTATIE
Wat voor
organisatie hebben
we hiervoor nodig?
ORGANISATIE
Hoe zien we
mensen
resultaatgericht
samenwerken?
RELATIE
Wat
verwachten we
van de
medewerkers?
JOB
Wat
verwachten we
van de
medewerkers?
JOB
BASISIDEE 2
Een organisatie is
opgebouwd uit zowel
mensgerichte als
technische bouwstenen
Wat moet onze
organisatie
klaarspelen?
PRESTATIE
Wat voor
organisatie hebben
we hiervoor nodig?
ORGANISATIE
Hoe zien we
mensen
resultaatgericht
samenwerken?
RELATIE
Wat
verwachten we
van de
medewerkers?
JOB
Wat
verwachten we
van de
medewerkers?
JOB
BASISIDEE 3
Door de structuur aan
te pakken bouw je ook
aan de cultuur.
CULTUUR
STRUCTUUR
Wat moet onze
organisatie
klaarspelen?
PRESTATIE
Wat voor
organisatie hebben
we hiervoor nodig?
ORGANISATIE
Hoe zien we
mensen
resultaatgericht
samenwerken?
RELATIE
Wat
verwachten we
van de
medewerkers?
JOB
Wat
verwachten we
van de
medewerkers?
JOB
BASISIDEE 4
Iedere bouwsteen is
even belangrijk.
VISIE
PROCES
INDIVIDU
SYSTEMEN
LEIDER-
SCHAP
MACRO
STRUCTUUR
TEAMS
MICRO
STRUCTUUR
Als je snel wilt gaan, ga dan alleen
Als je ver wilt komen, ga dan samen
-Afrikaans gezegde-
Een breed veranderforum:
het traject is van iedereen !
Geven
feedback
over
voorstellen
Stellen
initiatieven voor
(en helpen ook
uitvoeren)
veranderteam
Ad hoc
werkgroepen
Het veranderteam: wat gebeurt daar ?
Adviezen formuleren
helpt ons om initiatieven te
nemen om aan de
bouwstenen te werken
Meedenken:
doet zelf
voorstellen voor de
structurele
bouwstenen,
Ondersteunt
initiatieven en
zorgt voor de
toets ervan
Krijtlijnen: werkt
voorstellen uit van
ruw naar fijn
Interim
deelnemers
afhankelijk van het
thema
Ambassadeur:
legt deze voor in een breed forum.
Verzamelt feedback en verbetert.
Initiatiefrecht
met adviesplicht
,
bezwaren uiten:
Principiële en geen
persoonlijke.
“A vision without action is a daydream,
an action without a vision is a nightmare"
- Japans gezegde-
Waarom bestaan we?
Waar willen we naar toe?
Wie zijn we?
AMORE
Puuur brengt u meer levenskwaliteit
door uw huishouden te verlichten.
Wij investeren graag in onze medewerkers.
Zo kan u bij u thuis vertrouwen op een echte huishoudheld.
Dankzij een persoonlijke en hartelijke service
draait het bij ons om u.
Puuur brengt u meer levenskwaliteit
door uw huishouden te verlichten.
Wij investeren graag in onze medewerkers.
Zo kan u bij u thuis vertrouwen op een echte huishoudheld.
Dankzij een persoonlijke en hartelijke service
draait het bij ons om u.
DICHTBIJDAPPER PUURWARM
1. Op het moment dat ze tot stand komen
Kus
de visie en waarden
wakker !
2. In het werk van elke dag
3. In de omzetting naar de organisatiestructuur
1. Op het moment dat ze tot stand komen
2. In het werk van elke dag
We zijn dé
referentie die
huishoudhulp
biedt op maat
van de klant
Als
dienstencheque
-organisatie
slagen we er
steeds weer in
om financieel
gezond te zijn
Samen gaan
we voor
goesting en
autonomie
3. In de omzetting naar de organisatiestructuur
“If everyone is moving forward together,
then success takes care of itself”
- Henry Ford-
Wat is onze kernactiviteit?
klant vraagt
huishoudhulp aan
klant registreren
in het maatwerk
Hulp voorstellen
aan de klant
geschikte
hulp zoeken
hhh werkt
bij de klant
klant betaalt
gepresteerde
uren hulp
“Puuur brengt u meer levenskwaliteit
door uw huishouden te verlichten.”
Klant vraagt
huishoudhulp aan
klant registreren
in het maatwerk
hulp voorstellen
aan de klant
geschikte
hulp zoeken
Hhh werkt
Bij de klant
Klant betaald
gepresteerde
uren hulp
Het geheim van buitengewone ondernemingen ,
is niet van gewone dingen te doen met buitengewone mensen,
maar om buitengewone dingen te doen met gewone mensen
Ga vanuit de binnenkant van je organisatie met mensen op weg.
Het nieuwe
organisatiemodel
van Puuur
Mw x
OD
Ondersteunend team
Besturend team
RK
1
RK
3
RK
2
Mw 1
OD
Cluster 1
We
co
AP
1
AP
2
Mw 2
OD
RK
5
RK
4
Mw 3
OD
Cluster …
We
co
RK
6
RK
8
RK
7
Mw 2
OD
Cluster 2
We
co
Verander-
team
Directie
Onder-
steunende
diensteno
 Parameters voor een cluster
 Uittekenen scenario’s
 Keuze van de clusters
 Keuze van de pilootcluster
 Communicatieplan
Niets is wat het lijkt
Zoek leider(s) van verandering
Model Clusters
Vier je successen
Maak je successen zichtbaar en VIER ze!
Start in je pilootproject
met de medewerkers die er goesting in hebben
Aan de slag…
Doelstellingen -
Ambities
Rollen en
Verwachtingen
Afspraken en
Regels
Persoonlijke
Relaties
Opdracht -
Missie
…in verschillende stappen
Opdracht: uitgangspunt 1
Alle activiteiten
worden
opgenomen
door de
clusters,
TENZIJ
…We het Kader niet hebben
… we niet de juiste Kennis of
informatie hebben
… we de gevolgen of de
Impact van het uitvoeren van
de activiteit voor de organisaties
niet kennen.
…we geen zicht hebben op de
Tijd, op de gevolgen op lange
termijn.
HR18 17. Laura Reumers
Opdracht: het uitgangspunt 2
Wie zijn onze klantengroepen?
Doen we andere activiteiten
voor bepaalde klantengroepen?
Welke teams van
huishoudhelden schakelen we
in voor welke klanten?
We organiseren onze
arbeid rond onze
klantengroepen!
Zet in op rollen en talenten, niet op functies
Sterrolhouders
Core team tasks
...
...
ICT
HR
Werving
en selectie
Planning
...
Pakketten van taken.
Zo weinig mogelijk
knippen in processen
Afstemming binnen het
team, maar ook met
andere teams
Dus niet …
Maar zo…
Regeltaken
Klanten
Regeltaken
Planning
Regeltaken
Werving
en selectie
Regeltaken
Teamzaken
& werkoverleg
Regeltaken
Aansturen en
Begeleiden.
Zet in op talenten en niet op functies.
Leaderschip is not about the
crown you wear.
Leadership is about the
person you are.
- Simon Sinek-
Gedeeld en participatief leiderschap
met minimale hiërarchie.
Verantwoordelijkheid in de teams.
Bepalen van het leiderschapsbeeld
- leiderschapsrollen?
- wie verantwoordelijk voor wie?
Bepalen van het leiderschapsgedrag
- leiderschapsstijl?
- wat kan wat kan niet?
Hoe gaan we leiderschap ontwikkelen
- begeleiding?
- opleiding?
Is iedereen
nog mee?
We kunnen ons project realiseren
met steun en hulp van:
Oproep: Anders Organiseren
Zijn er nog
vragen?
1 de 60

Recomendados

Folder algemeen versie juli 2013 por
Folder algemeen versie juli 2013Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013Richard Walraven
618 vistas10 diapositivas
Brochure Delrinhrm por
Brochure DelrinhrmBrochure Delrinhrm
Brochure DelrinhrmDelrinHRM
119 vistas2 diapositivas
id-entity brochure por
id-entity brochureid-entity brochure
id-entity brochureOutput Academy
223 vistas6 diapositivas
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk! por
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!Mspierenburg
676 vistas12 diapositivas
Procesarchitectuur Astra Sweets por
Procesarchitectuur Astra SweetsProcesarchitectuur Astra Sweets
Procesarchitectuur Astra SweetsFrank Kemper
321 vistas1 diapositiva
W2T Flyer-vierluik algemeen.PDF por
W2T Flyer-vierluik algemeen.PDFW2T Flyer-vierluik algemeen.PDF
W2T Flyer-vierluik algemeen.PDFMirella Eickhof, Jobtimist
237 vistas3 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Productblad Top-Talenttraining voor vrouwen por
Productblad Top-Talenttraining voor vrouwenProductblad Top-Talenttraining voor vrouwen
Productblad Top-Talenttraining voor vrouwenEsther Esselbrugge
187 vistas1 diapositiva
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR por
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRHR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRimkopleidingenbv
4K vistas34 diapositivas
Referenties 2016 por
Referenties 2016Referenties 2016
Referenties 2016Angelique Van Marrewijk
120 vistas7 diapositivas
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014 por
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014UmanID
2.2K vistas64 diapositivas
Presentatie activiteiten CPM (NL) por
Presentatie activiteiten CPM (NL)Presentatie activiteiten CPM (NL)
Presentatie activiteiten CPM (NL)Yuna Van Houwaert
363 vistas19 diapositivas
Berenschot Pers Ontw Nl por
Berenschot Pers Ontw NlBerenschot Pers Ontw Nl
Berenschot Pers Ontw NlFilip_De_Mulder
239 vistas2 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Productblad Top-Talenttraining voor vrouwen por Esther Esselbrugge
Productblad Top-Talenttraining voor vrouwenProductblad Top-Talenttraining voor vrouwen
Productblad Top-Talenttraining voor vrouwen
Esther Esselbrugge187 vistas
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014 por UmanID
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
UmanID2.2K vistas
HR18 18. Bart Derre por vzw Vorm
HR18 18. Bart DerreHR18 18. Bart Derre
HR18 18. Bart Derre
vzw Vorm214 vistas
HR18 04. Thierry Taverna por vzw Vorm
HR18 04. Thierry TavernaHR18 04. Thierry Taverna
HR18 04. Thierry Taverna
vzw Vorm156 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por gkilsdonk
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
gkilsdonk394 vistas
Informatiepakket carriëre boost por harry59
Informatiepakket carriëre boostInformatiepakket carriëre boost
Informatiepakket carriëre boost
harry5998 vistas
Zo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benutten por Laurens Waling
Zo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benuttenZo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benutten
Zo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benutten
Laurens Waling60 vistas
Presentatie Think Too Visie Op Werken 2020 Symposium Assen Def2 por lourensdijkstra
Presentatie Think Too Visie Op Werken 2020 Symposium Assen Def2Presentatie Think Too Visie Op Werken 2020 Symposium Assen Def2
Presentatie Think Too Visie Op Werken 2020 Symposium Assen Def2
lourensdijkstra248 vistas
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0 por emaatman
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
emaatman372 vistas

Similar a HR18 17. Laura Reumers

Folder MKB Traineeship por
Folder MKB TraineeshipFolder MKB Traineeship
Folder MKB TraineeshipIvo Steenbergen
264 vistas6 diapositivas
Daarom Balance por
Daarom BalanceDaarom Balance
Daarom BalanceHenk Heiner
144 vistas15 diapositivas
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer por
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerSeederDeBoer
293 vistas32 diapositivas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerSeederDeBoer
440 vistas32 diapositivas
Cmg story por
Cmg storyCmg story
Cmg storyChris Noordam
74 vistas44 diapositivas
Het nieuwe werken hr kaders all human november 2011 por
Het nieuwe werken  hr kaders all human november 2011Het nieuwe werken  hr kaders all human november 2011
Het nieuwe werken hr kaders all human november 2011KroonPartnersAdvocaten
308 vistas15 diapositivas

Similar a HR18 17. Laura Reumers(20)

Bedrijfspresentatie SeederDeBoer por SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer293 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
SeederDeBoer440 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por reneseeder
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
reneseeder365 vistas
Tm Brochure Hudson NL por Pockett7
Tm Brochure Hudson NLTm Brochure Hudson NL
Tm Brochure Hudson NL
Pockett7349 vistas
Informatiekaart Ondernemend naar de toekomst por Wilma Nijboer
Informatiekaart Ondernemend naar de toekomstInformatiekaart Ondernemend naar de toekomst
Informatiekaart Ondernemend naar de toekomst
Wilma Nijboer148 vistas
Peak 6 Business Academy por Peak6
Peak 6 Business AcademyPeak 6 Business Academy
Peak 6 Business Academy
Peak6421 vistas
Talent Management Hudson por saskiagevers
Talent Management HudsonTalent Management Hudson
Talent Management Hudson
saskiagevers294 vistas
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1] por Nanda Bartelse
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
Nanda Bartelse243 vistas
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor! por dennislanda
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
dennislanda358 vistas
AOG School of Management por Tom Rustebiel
AOG School of Management AOG School of Management
AOG School of Management
Tom Rustebiel640 vistas
&Samhoud Company Presentation por fveldhuis
&Samhoud Company Presentation&Samhoud Company Presentation
&Samhoud Company Presentation
fveldhuis921 vistas

Más de vzw Vorm

HR18 19. Frédérique Michiels por
HR18 19. Frédérique MichielsHR18 19. Frédérique Michiels
HR18 19. Frédérique Michielsvzw Vorm
628 vistas39 diapositivas
HR18 28. Marije Plantinga & Bert Boone por
HR18 28. Marije Plantinga & Bert BooneHR18 28. Marije Plantinga & Bert Boone
HR18 28. Marije Plantinga & Bert Boonevzw Vorm
236 vistas27 diapositivas
HR18 07. Nico De fauw por
HR18 07. Nico De fauwHR18 07. Nico De fauw
HR18 07. Nico De fauwvzw Vorm
179 vistas44 diapositivas
HR18 01. Kristel Vandenbossche por
HR18 01. Kristel VandenbosscheHR18 01. Kristel Vandenbossche
HR18 01. Kristel Vandenbosschevzw Vorm
249 vistas69 diapositivas
HR18 26. Bart Smets & Dirk Verhelst por
HR18 26. Bart Smets & Dirk VerhelstHR18 26. Bart Smets & Dirk Verhelst
HR18 26. Bart Smets & Dirk Verhelstvzw Vorm
191 vistas16 diapositivas
HR18 25. Jana Deprez por
HR18 25. Jana DeprezHR18 25. Jana Deprez
HR18 25. Jana Deprezvzw Vorm
148 vistas11 diapositivas

Más de vzw Vorm(20)

HR18 19. Frédérique Michiels por vzw Vorm
HR18 19. Frédérique MichielsHR18 19. Frédérique Michiels
HR18 19. Frédérique Michiels
vzw Vorm628 vistas
HR18 28. Marije Plantinga & Bert Boone por vzw Vorm
HR18 28. Marije Plantinga & Bert BooneHR18 28. Marije Plantinga & Bert Boone
HR18 28. Marije Plantinga & Bert Boone
vzw Vorm236 vistas
HR18 07. Nico De fauw por vzw Vorm
HR18 07. Nico De fauwHR18 07. Nico De fauw
HR18 07. Nico De fauw
vzw Vorm179 vistas
HR18 01. Kristel Vandenbossche por vzw Vorm
HR18 01. Kristel VandenbosscheHR18 01. Kristel Vandenbossche
HR18 01. Kristel Vandenbossche
vzw Vorm249 vistas
HR18 26. Bart Smets & Dirk Verhelst por vzw Vorm
HR18 26. Bart Smets & Dirk VerhelstHR18 26. Bart Smets & Dirk Verhelst
HR18 26. Bart Smets & Dirk Verhelst
vzw Vorm191 vistas
HR18 25. Jana Deprez por vzw Vorm
HR18 25. Jana DeprezHR18 25. Jana Deprez
HR18 25. Jana Deprez
vzw Vorm148 vistas
HR18 23. Joke Moerkerke & Eline Baert por vzw Vorm
HR18 23. Joke Moerkerke & Eline BaertHR18 23. Joke Moerkerke & Eline Baert
HR18 23. Joke Moerkerke & Eline Baert
vzw Vorm153 vistas
HR18 22.Wen Geerts por vzw Vorm
HR18 22.Wen GeertsHR18 22.Wen Geerts
HR18 22.Wen Geerts
vzw Vorm119 vistas
HR18 21. Annemie Wynant por vzw Vorm
HR18 21. Annemie WynantHR18 21. Annemie Wynant
HR18 21. Annemie Wynant
vzw Vorm131 vistas
HR18 20. Veerle Koks por vzw Vorm
HR18 20. Veerle KoksHR18 20. Veerle Koks
HR18 20. Veerle Koks
vzw Vorm229 vistas
HR18 15. Kristof Mangelschots & Cindy Wellekens por vzw Vorm
HR18 15. Kristof Mangelschots & Cindy WellekensHR18 15. Kristof Mangelschots & Cindy Wellekens
HR18 15. Kristof Mangelschots & Cindy Wellekens
vzw Vorm136 vistas
HR18 14. Jan Smolders, Tiny Broeckx & Jan Kaers por vzw Vorm
HR18 14. Jan Smolders, Tiny Broeckx & Jan KaersHR18 14. Jan Smolders, Tiny Broeckx & Jan Kaers
HR18 14. Jan Smolders, Tiny Broeckx & Jan Kaers
vzw Vorm199 vistas
HR18 13. Jan Messely por vzw Vorm
HR18 13. Jan MesselyHR18 13. Jan Messely
HR18 13. Jan Messely
vzw Vorm155 vistas
HR18 12. Wim Gys por vzw Vorm
HR18 12. Wim GysHR18 12. Wim Gys
HR18 12. Wim Gys
vzw Vorm179 vistas
HR18 11. Bie Van de Kerkhove por vzw Vorm
HR18 11. Bie Van de KerkhoveHR18 11. Bie Van de Kerkhove
HR18 11. Bie Van de Kerkhove
vzw Vorm95 vistas
HR18 10. Anne Van Autreve & Pascale Mijten por vzw Vorm
HR18 10. Anne Van Autreve & Pascale MijtenHR18 10. Anne Van Autreve & Pascale Mijten
HR18 10. Anne Van Autreve & Pascale Mijten
vzw Vorm143 vistas
HR18 08. Katrien Fransen & Niels Mertens por vzw Vorm
HR18 08. Katrien Fransen & Niels MertensHR18 08. Katrien Fransen & Niels Mertens
HR18 08. Katrien Fransen & Niels Mertens
vzw Vorm278 vistas
HR18 06. Robby De Munck por vzw Vorm
HR18 06. Robby De MunckHR18 06. Robby De Munck
HR18 06. Robby De Munck
vzw Vorm114 vistas
HR18 05. Barbara Spyckerelle por vzw Vorm
HR18 05. Barbara SpyckerelleHR18 05. Barbara Spyckerelle
HR18 05. Barbara Spyckerelle
vzw Vorm60 vistas
HR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy por vzw Vorm
HR18 03. Klaartje Huyge en Frits LaroyHR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy
HR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy
vzw Vorm168 vistas

HR18 17. Laura Reumers

 • 1. Op zoek naar … Congres HR in de zorg en diensten 7 juni 2018
 • 5. Aangenaam, ik ben een Goestingarchitect Laura Reumers Werving en selectie
 • 6. Aangenaam, ik ben een Goestingarchitect Laura Reumers Vorming en opleiding
 • 8. Aangenaam, ik ben een Goestingarchitect Laura Reumers Adviseur mens en organisatie
 • 9. Aangenaam, ik ben een Goestingarchitect Laura Reumers opleiding Consultant IAO
 • 10. “Bij ons draait het om U”
 • 13. > 100 jaar ervaring > 8.000 medewerkers
 • 14. Directeur Manager marketing en communicatie Financieel en administratief manager HR-manager Regiomanager Adviseur mens en organisatie communicatie medewerker 14 medewerkers HR-dienst 7 medewerkers financiële dienst KVKVKV KVKVKVKVKV KVKV KVKV KVKV KV KV KV KV KV 19 kantoorverantwoordelijken 3300 HuisHoudHelden A + C A + C A + C A + C A + C A + CA + C A + C A + C A + C A + C A + C A + CA + C A + CA + C A + C A + C A + C HHH HHH HHH HHH HHHHHH HHH HHH HHH HHHHHH HHH HHH HHH HHHHHH HHH HHH HHH 80 administratieve medewerkers en coördinatoren Functioneel + hierarchisch WIJ - ZIJ paraplu Scheiding beleid en uitvoerders Fragiele teams Hoge werkdruk Inspraak Richting? Informatie- doorstroming Veeleisende klanten Verantwoor- delijkheid
 • 15. Laat ons dromen, met ons hoofd in de wolken! We dromen van een organisatie:  waar autonomie goesting geeft  waar elke team zelf in staat is tot heldendaden  eenvoudige en flexibele organisatiestructuur  de arbeid zo georganiseerd is dat de klant centraal staat  zo weinig mogelijk in processen wordt geknipt  vanuit een gedeelde visie en waarden  met gedeeld en participatief leiderschap met minimale hiërarchie
 • 16. Het verhaal van onze zoektocht naar
 • 18. Puuur wil medewerkers met meer goesting aan het werk Autonomie en stress Hoe zit het met stress en autonomie bij Puuur? Werkbaarheidsbevraging teamsessies Opleiding zelfzorg
 • 19. Resultaten • Puuur • Team Puuur Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Arbeidsinhoud Arbeidsorganisatie Arbeidsverhoudingen Welzijn en tevredenheid 5 A’s Model van KARASEK Kenmerken en beleving van autonomie en stress
 • 20. Ontwerpen doe je volgens de regels van de kunst
 • 21. Wat moet onze organisatie klaarspelen? PRESTATIE Wat voor organisatie hebben we hiervoor nodig? ORGANISATIE Hoe zien we mensen resultaatgericht samenwerken? RELATIE Wat verwachten we van de medewerkers? JOB BASISIDEE 1 Er is een logische volgorde bij het uittekenen van een organisatie Wat verwachten we van de medewerkers? JOB
 • 22. Wat moet onze organisatie klaarspelen? PRESTATIE Wat voor organisatie hebben we hiervoor nodig? ORGANISATIE Hoe zien we mensen resultaatgericht samenwerken? RELATIE Wat verwachten we van de medewerkers? JOB Wat verwachten we van de medewerkers? JOB BASISIDEE 2 Een organisatie is opgebouwd uit zowel mensgerichte als technische bouwstenen
 • 23. Wat moet onze organisatie klaarspelen? PRESTATIE Wat voor organisatie hebben we hiervoor nodig? ORGANISATIE Hoe zien we mensen resultaatgericht samenwerken? RELATIE Wat verwachten we van de medewerkers? JOB Wat verwachten we van de medewerkers? JOB BASISIDEE 3 Door de structuur aan te pakken bouw je ook aan de cultuur. CULTUUR STRUCTUUR
 • 24. Wat moet onze organisatie klaarspelen? PRESTATIE Wat voor organisatie hebben we hiervoor nodig? ORGANISATIE Hoe zien we mensen resultaatgericht samenwerken? RELATIE Wat verwachten we van de medewerkers? JOB Wat verwachten we van de medewerkers? JOB BASISIDEE 4 Iedere bouwsteen is even belangrijk. VISIE PROCES INDIVIDU SYSTEMEN LEIDER- SCHAP MACRO STRUCTUUR TEAMS MICRO STRUCTUUR
 • 25. Als je snel wilt gaan, ga dan alleen Als je ver wilt komen, ga dan samen -Afrikaans gezegde-
 • 26. Een breed veranderforum: het traject is van iedereen ! Geven feedback over voorstellen Stellen initiatieven voor (en helpen ook uitvoeren) veranderteam Ad hoc werkgroepen
 • 27. Het veranderteam: wat gebeurt daar ? Adviezen formuleren helpt ons om initiatieven te nemen om aan de bouwstenen te werken Meedenken: doet zelf voorstellen voor de structurele bouwstenen, Ondersteunt initiatieven en zorgt voor de toets ervan Krijtlijnen: werkt voorstellen uit van ruw naar fijn Interim deelnemers afhankelijk van het thema Ambassadeur: legt deze voor in een breed forum. Verzamelt feedback en verbetert. Initiatiefrecht met adviesplicht , bezwaren uiten: Principiële en geen persoonlijke.
 • 28. “A vision without action is a daydream, an action without a vision is a nightmare" - Japans gezegde-
 • 29. Waarom bestaan we? Waar willen we naar toe? Wie zijn we? AMORE
 • 30. Puuur brengt u meer levenskwaliteit door uw huishouden te verlichten. Wij investeren graag in onze medewerkers. Zo kan u bij u thuis vertrouwen op een echte huishoudheld. Dankzij een persoonlijke en hartelijke service draait het bij ons om u.
 • 31. Puuur brengt u meer levenskwaliteit door uw huishouden te verlichten. Wij investeren graag in onze medewerkers. Zo kan u bij u thuis vertrouwen op een echte huishoudheld. Dankzij een persoonlijke en hartelijke service draait het bij ons om u. DICHTBIJDAPPER PUURWARM
 • 32. 1. Op het moment dat ze tot stand komen Kus de visie en waarden wakker ! 2. In het werk van elke dag 3. In de omzetting naar de organisatiestructuur
 • 33. 1. Op het moment dat ze tot stand komen
 • 34. 2. In het werk van elke dag We zijn dé referentie die huishoudhulp biedt op maat van de klant Als dienstencheque -organisatie slagen we er steeds weer in om financieel gezond te zijn Samen gaan we voor goesting en autonomie
 • 35. 3. In de omzetting naar de organisatiestructuur
 • 36. “If everyone is moving forward together, then success takes care of itself” - Henry Ford-
 • 37. Wat is onze kernactiviteit? klant vraagt huishoudhulp aan klant registreren in het maatwerk Hulp voorstellen aan de klant geschikte hulp zoeken hhh werkt bij de klant klant betaalt gepresteerde uren hulp “Puuur brengt u meer levenskwaliteit door uw huishouden te verlichten.”
 • 38. Klant vraagt huishoudhulp aan klant registreren in het maatwerk hulp voorstellen aan de klant geschikte hulp zoeken Hhh werkt Bij de klant Klant betaald gepresteerde uren hulp
 • 39. Het geheim van buitengewone ondernemingen , is niet van gewone dingen te doen met buitengewone mensen, maar om buitengewone dingen te doen met gewone mensen
 • 40. Ga vanuit de binnenkant van je organisatie met mensen op weg.
 • 41. Het nieuwe organisatiemodel van Puuur Mw x OD Ondersteunend team Besturend team RK 1 RK 3 RK 2 Mw 1 OD Cluster 1 We co AP 1 AP 2 Mw 2 OD RK 5 RK 4 Mw 3 OD Cluster … We co RK 6 RK 8 RK 7 Mw 2 OD Cluster 2 We co
 • 42. Verander- team Directie Onder- steunende diensteno  Parameters voor een cluster  Uittekenen scenario’s  Keuze van de clusters  Keuze van de pilootcluster  Communicatieplan
 • 43. Niets is wat het lijkt
 • 44. Zoek leider(s) van verandering Model Clusters
 • 45. Vier je successen Maak je successen zichtbaar en VIER ze!
 • 46. Start in je pilootproject met de medewerkers die er goesting in hebben
 • 48. Doelstellingen - Ambities Rollen en Verwachtingen Afspraken en Regels Persoonlijke Relaties Opdracht - Missie …in verschillende stappen
 • 49. Opdracht: uitgangspunt 1 Alle activiteiten worden opgenomen door de clusters, TENZIJ …We het Kader niet hebben … we niet de juiste Kennis of informatie hebben … we de gevolgen of de Impact van het uitvoeren van de activiteit voor de organisaties niet kennen. …we geen zicht hebben op de Tijd, op de gevolgen op lange termijn.
 • 51. Opdracht: het uitgangspunt 2 Wie zijn onze klantengroepen? Doen we andere activiteiten voor bepaalde klantengroepen? Welke teams van huishoudhelden schakelen we in voor welke klanten? We organiseren onze arbeid rond onze klantengroepen!
 • 52. Zet in op rollen en talenten, niet op functies
 • 53. Sterrolhouders Core team tasks ... ... ICT HR Werving en selectie Planning ... Pakketten van taken. Zo weinig mogelijk knippen in processen Afstemming binnen het team, maar ook met andere teams
 • 55. Maar zo… Regeltaken Klanten Regeltaken Planning Regeltaken Werving en selectie Regeltaken Teamzaken & werkoverleg Regeltaken Aansturen en Begeleiden. Zet in op talenten en niet op functies.
 • 56. Leaderschip is not about the crown you wear. Leadership is about the person you are. - Simon Sinek-
 • 57. Gedeeld en participatief leiderschap met minimale hiërarchie. Verantwoordelijkheid in de teams. Bepalen van het leiderschapsbeeld - leiderschapsrollen? - wie verantwoordelijk voor wie? Bepalen van het leiderschapsgedrag - leiderschapsstijl? - wat kan wat kan niet? Hoe gaan we leiderschap ontwikkelen - begeleiding? - opleiding?
 • 59. We kunnen ons project realiseren met steun en hulp van: Oproep: Anders Organiseren

Notas del editor

 1. .
 2. Herinner je ons oude organigram?
 3. Eens het organisatiemodel uitgetekend was, moesten er heel wat stappen gezet worden Wat is een cluster? Hoeveel huishoudhulpen? Hoe groot is een team? Regiogrenzen? Uittekenen van scenario’s Keuze clusters: wie werkt met wie samen
 4. Je kan enorm veel tijd steken in het wegwerken van weerstanden, maar het is noodzakelijk om effectief actie te ondernemen.. Dus heb geen schrik van die weerstand, want die zal er altijd zijn. Onderneem actie, ga de confrontatie aan, denk niet er komt weinig feedback, dat er ook weinig feedback is. Je hebt 100 redenen om er niet aan te beginnen, maar wees overtuigd van jezelf!
 5. De ambassadeursrol is cruciaal: vertel aan medewerkers over de verandering, telkens opnieuw. Het is niet omdat het in jouw hoofd helder is, dat het voor iedereen zo is. Je hebt 100 redenen om er niet aan te beginnen om de confrontatie niet aan te gaan, maar doe het, wees overtuigd van jezelf! Want wat je aandacht geeft groei. Veranderen is hard werken. Doe het daarom ook niet alleen. Zorg ervoor dat je als projectleider niet alleen staat in je ambassadeursrol. Je heb een managementteam nodig dat mee ‘de blijde boodschap’ verkondigen. En ambassadeurs in je organisatie. Laat je leiden door je doel, de waarom van het veranderingstraject wijst je de weg Handel niet te snel en abrupt. Wees geen olifant in een porseleinwinkel! Creëer niet de indruk dat jij als persoon het HNW zal implementeren. Wees bereid te luisteren naar medewerkers. Medewerkers voelen direct aan als je hen au sérieux neemt. Praat met medewerkers en luister vooral naar hun verzuchting . Zowel bij de keuze van het model als bij de bekendmaking van wie met wie een cluster vormt -> ronde van Vlaanderen en naar de teams individueel gegaan.
 6. De pilootcluster heeft het materiaal gekregen om te bouwen aan hun werf. Zij zullen de goestingarchitecten worden van de clusters. Uitteken en uitproberen. We geven hen een jaar hiervoor de tijd.