Publicidad

03 Blok algoritmi IDEA.pdf

24 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

03 Blok algoritmi IDEA.pdf

 1. ЗАШТИТА ПОДАТАКА Симетрични алгоритми заштите блок алгоритми IDEA (International Data Encryption Algorithm) 1/12
 2. Преглед • Биће објашњено: – IDEA 2/12
 3. International Data Encryption Algorithm (IDEA) • шифрира 64-битни податак користећи 128-битни кључ • базиран делимично на Feistel алгоритму • састоји се из осам рачунски идентичних итерација и излазне трансформације 3/12
 4. International Data Encryption Algorithm (IDEA) • Доминантан концепт дизајна овог алгоритма је мешање рачунских операција из три различите алгебарске групе од по 216 елемената. • Операције које се користе над 16- битним величинама су: – XOR на нивоу бита, записано као a⊕b, – сабирање по модулу 216, записано као . – Множење по модулу 216+1, где је 0 = 216, записано као . 4/12
 5. IDEA структура 5/12
 6. IDEA шифровање • Улаз: 64-битна оригинална порука М = m0m1...m63, кључ К = к0к1...к127. • Излаз: 64-битни шифровани блок Y = (Y1, Y2, Y3, Y4). 6/12
 7. IDEA шифровање (2) Кораци алгоритма приликом шифровања: • Распоређивање кључа: потребно је посебно дефинисаним алгоритмом од 128-битног кључа формирати групе од по шест 16-битних подкључева за сваку итерацију К1 (r),…,K6 (r), где је 1 <= r <= 8 и још четири 16-битна кључа за финалну трансформацију К1 (9),...,К4 (9). • Формирамо (X1, X2, X3, X4) <- (m0…m15, m16…m31, m32…m47, m48…m63). 7/12
 8. IDEA шифровање (3) • За рунду r, која иде од 1 до 8, ради се следеће: • На крају се ради излазна трансформација: 8/12
 9. IDEA распоред кључа • Улаз: 128-битни кључ К. • Излаз: 52 16-битна подкључа за све итерације и излазну трансформацију. • Одредити редослед подкључева: К1 (1),...,К6 (1), К1 (2),...,К6 (2),...,К1 (8),...,К6 (8),К1 (9),...,К4 (9). • Поделити кључ К на 8 16-битних подкључева који представљају првих 8 подкључева према претходно формираном редоследу. 9/12
 10. IDEA распоред кључа (2) • У итерацијама вршити кружно померање улево оригиналног кључа К за 25 бита, све док сви подкључеви не добију вредност. Након сваког померања добијена вредност се подели на 8 16-битних подкључева и додели наредним подкључевима према направљеном распореду. 10/12
 11. IDEA дешифровање • пролазе се кораци уназад у односу на шифровање • или, помоћу Feistel алгоритма, понови се шифровање коришћењем шифроване поруке Y као улазне вредности M уз промене у распоређивању кључа. • Код распоређивања кључа, прво се израчунају сви подкључеви Кi (r) на претходно описан начин. Затим се за сваки подкључ израчуна инверзни подкључ К’i(r), који ће се користити у алгоритму, према следећој табели: 11/12
 12. Сигурност IDEA – величина блока • brute force претрага је тренутно једина могућност напада на овај алгоритам, што је са кључем од 128-бита још увек сигурно. • мана је мала величина блока који се шифрује у односу на величину кључа (64-бита). 12/12
Publicidad