Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Student in enterprise program SEIP.pptx

 1. STUDENT IN ENTERPRISE PROGRAM (SIEP)(EFT 4082) DR. MOHD SYAKIR SULAIMAN FAKULTI SAINS BUMI 014-5149732
 2. Pengenalan • Program ini merujuk kepada penempatan pelajar di sesebuah organisasi syarikat untuk menjalankan latihan praktikal yang diselia dalam industri terpilih selama empat minggu antara semester ke 4 dan semester ke 5. • Pelajar didedahkan dan dibimbing kepada ilmu keusahawanan dan mengaplikasikan kemahiran pengurusan perniagaan. • Akhirnya membolehkan pelajar menghasilkan idea perniagaan melalui laporan ‘Business Model Canvas’. STUDENT IN ENTERPRISE PROGRAM (SIEP) 2
 3. Objektif & Hasil Pembelajaran Kursus Objektif • Untuk memberi pendedahan dan bimbingan kepada pelajar tentang ilmu keusahawanan. • Untuk memastikan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran pengurusan perniagaan dengan menghasilkan idea perniagaan. Hasil Pembelajaran Kursus Pada akhir kursus ini,pelajar dapat: • Mempamerkan keupayaan untuk menerapkan ciri-ciri amalan baik keusahawanan. • Mencadangkan model perniagaan dengan mengaplikasikan kemahiran pengurusan perniagaan. STUDENT IN ENTERPRISE PROGRAM (SIEP) 3
 4. Syarat Penempatan • Pelajar wajib LULUS KURSUS AFT 1013 Asas Keusahawanan terlebih dahulu • Pelajar hendaklah memilih sendiri tempat latihan SIEP yang berdekatan dengan kediaman kerana insentif penginapan tidak disediakan • Tempat latihan SIEP adalah 1. Organisasi perniagaan SWASTA/ GLC yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 2. NGO berorientasi perniagaan/ keusahawanan sosial 3. Pelajar digalakkan memilih tempat latihan bersesuaian dengan bidang pengkhususan masing-masing. STUDENT IN ENTERPRISE PROGRAM (SIEP) 4
 5. HOW TO START SIEP? • Find and propose the SIEP place • Get the approval letter from the faculty SIEP
 6. STUDENT IN ENTERPRISE PROGRAM (SIEP) 6 • Pelajar yang mendaftar subjek SIEP perlu mengisi Borang A yang telah disahkan oleh Penasihat Akademik sebelum menjalani latihan SIEP • Pelajar dikehendaki menjalani latihan SIEP selama 4 minggu • Pelajar dikehendaki melaksanakan tugas dengan baik seperti yang telah ditetapkan oleh pengusaha peniaga berdasarkan ketetapan yang telah dibuat oleh pihak fakulti bagi mencapai matlamat latihan • Pelajar dikehendaki mengisi log kerja harian yang disediakan serta mendapat pengesahan daripada pengusaha peniaga pada setiap minggu dengan menggunakan Borang B (satu borang pengesahan setiap minggu) • Pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan akhir pada minggu ke 8/9 yang mengandungi 1. Business Model Canvas (BMC) 2. Rakaman video berdurasi 6-10 minit iaitu pembentangan BMC (video berlatar belakangkan tempat latihan) pada akhir latihan untuk diserahkan kepada Penasihat Akademik TUGAS PELAJAR
 7. Semester Februari (sebelum SEIP) Semester Minggu Perkara Dokumen Tindakan Semester Februari (Semester sebelum semester pendek bermula) 13 -14 (19 Jun-2 Jul 2022) Bengkel BMC akan dianjurkan oleh penyelaras SIEP setiap fakulti dan pelajar diwajibkan hadir bengkel ini sebelum menjalani SIEP. Bengkel ini merupakan pra-syarat SIEP Kehadiran 1. Penyelaras SIEP 2. Pelajar 13 -14 (19 Jun- 2 Jul 2022) Melengkapkan Borang A dan menghantar kepada penasihat akademik Mendapatkan pengesahan syarikat SIEP daripada penasihat akademik Borang pendaftaran SIEP (Borang A) 1. Pelajar 2. Penasihat Akademik Minggu Ulangkaji (3 Jul- 9 Jul 2022) Pra pendaftaran bagi mengikuti Kursus SIEP di semester pendek 1. Pelajar 2. Penasihat akademik (pengesahan di e- comm)
 8. Semester pendek (SEIP) Semester pendek 1 – 6 (31 Jul – 10 Sept 2022) Menjalani SIEP di syarikat/ organisasi yang dipilih. (8jam *5hari*4 minggu) 1. Menyediakan log kerja harian yang disahkan oleh pengusaha/peniaga setiap minggu (Borang B) 2. Laporan maklum balas majikan (Borang C) Pelajar Pengusaha 7 (11 – 17 Sept 2022) Pelajar menghantar buku log kepada penasihat akademik. Menghantar log kerja harian yang disahkan setiap minggu (Borang B) Pelajar dan Penasihat Akademik (PA) 8-9 (18 Sept – 1 Okt 2022) Menyediakan dan menghantar laporan dan video BMC 1. Laporan + Borang BMC 2. Video BMC Pelajar dan PA 10 (2 Okt – 8 Okt 2022) Penasihat akademik menyemak dan menghantar markah kepada penyelaras SIEP Borang D, E, F, G & H PA dan Penyelaras SIEP Semester Minggu Perkara Dokumen Tindakan
 9. STUDENT IN ENTERPRISE PROGRAM (SIEP) 9 • Bersedia menerima penempatan pelajar UMK untuk menjalani SIEP di premis perniagaan selama 4 minggu. • Mendedahkan dan membimbing pelajar dengan aktiviti keusahawanan dan cara pengurusan perniagaan. • Mengesahkan borang-borang yang telah dilengkapkan oleh pelajar menggunakan cop rasmi syarikat. • Melengkapkan Laporan Maklumbalas Syarikat. PERANAN PENGUSAHA/PENIAGA
 10. STUDENT IN ENTERPRISE PROGRAM (SIEP) 10 PERANAN PENASIHAT AKADEMIK (PA)  Bertindak sebagai penasihat atau mentor kepada pelajar sepanjang pelaksanaan program.  Bertindak sebagai penghubung antara pelajar dan pengusaha premis.  Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan yang dilaporkan.  Membimbing pelajar dalam penyediaan laporan akhir pelaksanaan program (BMC dan rakaman video pembentangan).  Membuat penilaian keseluruhan dengan menghantar markah penilaian keseluran seperti di Borang D. Di mana penasihat akademik perlu terlebih dahulu mengkapkan rubric penilaian bagi borang pendaftaran pelajar (Borang E), buku log minggu (Borang F), rakaman video pembentangan (Borang G) dan BMC (Borang H).  Membantu, membina dan memperkembangkan sikap dan nilai tambah dalam kemahiran keusahawanan dan perniagaan dalam kalangan pelajar.
 11. STUDENT IN ENTERPRISE PROGRAM (SIEP) 11 KAEDAH PENILAIAN  Penghantaran Borang A mengikut masa yang ditetapkan (5%)  Log Kerja Harian menggunakan; Borang B (20%)  Laporan Maklumbalas Majikan; Borang C (15%)  Pembentangan hasil latihan melaui rakaman video; (30%)  Laporan Business Model Canvas; (30%)
 12. Surat Kebenaran 12
 13. BORANG A 13
 14. BORANG B 14
 15. BORANG C 15
 16. LAPORAN (<10 PAGES)+ BMC 16
 17. QnA Ada sebarang soalan? SIEP 17
 18. 18 SIEP THANK YOU DR. MOHD SYAKIR SULAIMAN syakir.s@umk.edu.my
Publicidad