MARA - 9 per 10 Sumber Rezeki Adalah Perniagaan

Sirhan Sensei
Sirhan SenseiPensyarah aka tutor aka cikgu
LOGO

9/10 REZEKI
ADALAH DALAM

PERNIAGAAN
HJH. SHAARIAH BTE. DAHMAN
Pengarah Kolej Mara Kuala Nerang

19 DISEMBER 2011, DEWAN KOMUNITI
SUMBANGSIH
KEK REZEKI

9/10 REZEKI ADALAH DALAM
PERNIAGAAN – At-Tirmizi
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
SUMBANGSIH
SULUH MINDA
Mulakan Pagimu Sebagai
Guru, Pelajar, Pendengar, ata
u orang yang cintakan ilmu,
JANGAN
Jadi Orang Yang Kelima

JAHIL
Maksud Hadith
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
MAKSUD FIRMAN ALLAH
Dia-lah yang telah mentakdirkan
adanya mati & hidup (kamu) –
untuk MENGUJI &
MENZAHIRKAN keadaan kamu:
SIAPAKAH DI ANTARA KAMU
YANG LEBIH BAIK AMALNYA; &
Dia Maha Berkuasa (membalas
amal kamu), lagi Maha
Pengampun, (bagi orang-orang
yang bertaubat);
~ Al-Mulk:2

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
MAKSUD FIRMAN ALLAH
Mafhumnya:
Sesungguhnya
solatku,
amal
ibadatku, hidupku
& matiku hanya
kerana Allah tuhan
sekalian alam.
~ Iftitah
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
RENUNGKAN…

Hidup adalah
persaingan
mencipta amal
yang soleh &
kerja yang
berprestasi.
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
SEINDAH SABDA RASULULLAH
 `Sesungguhnya kefakiran itu mendekatkan
diri kepada kekufuran„
 `Didorong atas kamu perniagaan kerana
didalamnya ialah sembilan persepuluh
daripada rezeki'. (Riwayat At-Tirmizi)
 „Barangsiapa yang merasa penat kerana
bekerja untuk mencari rezeki yang
halal, nescaya terampun segala dosanya”.
(Riwayat Al-Imam As-Suyuti)

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
MAKSUD FIRMAN ALLAH
Sesungguhnya, adalah
bagimu pada DIRI
RASULULLAH itu
CONTOH IKUTAN YANG
BAIK, iaitu bagi ORANG YANG
SENTIASA MENGHARAPKAN
KEREDHAAN ALLAH &
BALASAN BAIK PADA HARI
AKHIRAT, serta ia pula
menyebut & banyak
mengingati Allah
~ Al-Ahzab: 21
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
USAHAWAN AL-AMEEN
 Berniaga sejak berumur 12
tahun.
 Berniaga dgn Abu Talib as
sehingga ke Syria.
 “Al Ameen”, seorang yang
jujur, boleh diharap dan
dipercayai.
 Berniaga herba, kain,
wangian, kismis, kurma, &
juga barangan mewah untuk
dijual kepada mereka yang
berada.
 Berkahwin dgn Siti Khadijah
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
USAHAWAN AL-AMEEN
OTHMAN BIN AFFAN
 Berpendidikan - diantara sejumlah kecil yang
mampu membaca & menulis di Mekah.
 Berniaga & berjaya memperolehi keuntungan
yang banyak.
 berhijrah ke Madinah
 membantu umat Islam yang dalam kehausan
dengan membeli sebuah telaga kepunyaan
orang yahudi dengan harga 35,ooo dirham
kerana orang yahudi tidak membenarkan
orang Islam menggunakannya.
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
USAHAWAN AL-AMEEN
 ZUBAIR BIN AWWAM
 Berniaga di Syria
 Hijrah meninggalkan segala hasil perniagaannya di
Mekah.
 memulakan bidang perniagaan -menjadi orang yang kaya
di Madinah.
 ABDUL RAHMAN BIN AUF
 pedagang terkaya di Mekah.
 Hijrah meninggalkan segala hasil perniagaannya di
Mekah.
 Sampai di Madinah beliau terus mencari pasar untuk
berniaga dan mampu bersaing dengan golongan
pedagang yang sudah lama berdagang disana dan
kemudian menjadi kaya.

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
NASIHAT PERNIAGAAN
ABDUL RAHMAN B. AUF
 ABDUL RAHMAN B AUF – Sahabat /
saudagar termasyur yang dijanjikan syurga.
 Q: Strategi perniagaan sehingga menjadi
hartawan yang terkemuka pada zaman itu?
 A:
 Aku tidak pernah menolak keuntungan walaupun
sedikit…
 Aku tidak pernah melambatkan penjualan
barangan daripada yang meminta…
 Aku tidak menjual secara tangguhan bayaran…
 Strategi perniagaan unta Abdul Rahman bin Auf
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
USAHAWAN ISLAM

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
KRITERIA USAHAWAN ISLAM
1. KEUNTUNGAN ADALAH SASARAN KE-2
 menjadikan keredhaan Allah SWT sebagai
sasaran pertama perniagaan.
2. BERNIAGA MENGIKUT SUNNAH
 tidak pernah menyakiti hati peniaga lain,
tidak pernah berlaku kurang jujur dengan
pelanggan.
 teknik Rasulullah berniaga.
 Menyatakan harga modal yang diperoleh kepada
bakal pembeli. Kemudian, menyatakan pula harga
jual kepada bakal pelanggan tersebut.
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
KRITERIA USAHAWAN ISLAM
3. AMANAH, BENAR DAN BERLAKU JUJUR
 “Dari Abi Sahid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Baginda bersabda : Peniaga yang dapat dipercayai
dan beramanah, akan bersama para Nabi, orangorang yang dapat dipercayai dan orang-orang yang
mati syahid”(Riwayat Al-Imam At-Tarmizi).

 konsep perniagaan - membangunkan hubungan
kepercayaan di antara peniaga dan pelanggan.
 piawaian ini tidak boleh dicapai dengan adanya dusta
dan penipuan.
 Harga yang Adil
 Menyorok barang diharamkan, kaedah pemasaran
yang beretika, tidak mengurangkan timbangan,
gharar.

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
KRITERIA USAHAWAN ISLAM
4. MEMENUHI KONTRAK YANG DIBUAT
 Kontrak Yang Jelas & Sah
 `Sempurnakanlah janji Allah, bila kamu
berjanji & janganlah kamu rosakkan sumpah
kamu sesudah kukuhnya, padahal kamu
telah menjadikan Allah jadi jaminan bagimu'
(surah an-nahl, ayat 91)
 `hai orang-orang yang beriman, tepatilah
segala janjimu'(surah al-ma'idah, ayat 1)

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
KRITERIA USAHAWAN ISLAM


Surah Almutaffifin (Orang Yang Curang).

`KECELAKAAN BESARLAH BAGI ORANG-ORANG

YANG CURANG(CURANG DALAM
MENIMBANG'). IAITU ORANG-ORANG YANG
APABILA MENERIMA TIMBANGAN DARI
ORANG LAIN MEREKA MINTA DI PENUHI, &
APABILA MEREKA MENAKAR MENIMBANG
UNTUK ORANG LAIN MEREKA MENGURANGI.
TIDAKKAH ORANG-ORANG ITU YAKIN
BAHAWA SESUNGGUHNYA MEREKA AKAN DI
BANGKITKAN PADA SUATU HARI YANG
BESAR. SEKALI-KALI JANGAN CURANG,
KERANA SESUNGGUHNYA KITAB ORANG
YANG DURHAKA TERSIMPAN DALAM SIJJIN.

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
KRITERIA USAHAWAN ISLAM
5. TIDAK MENJUAL BENDA-BENDA HARAM
 Tiada keberkatan, hilang kepercayaan orang
ramai, tidak diterima doa, dll
 Tidak mengeluarkan produk atau
menyediakan perkhidmatan yang haram,
rendah kualiti atau bertentangan dengan
tujuan syari'at.
 Segala Bentuk Perjudian di Larang

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
KRITERIA USAHAWAN ISLAM
6. TIDAK TERLIBAT DENGAN AMALAN RIBA
 Pembiayaan secara Islam adalah dalam
bentuk-bentuk berikut:
 1. Pembiayaan projek – Mudharabah & Musyarakah
 2. Pembiayaan memperolehi aset - Mudharabah,
Musyarakah, Bai'bithaman ajil, Ijarah, Bai' al-ta'jiri
 3. Pembiayaan perdagangan
 4. Gadaian atau ar-Rahn
 5. Jualan salam

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
KRITERIA USAHAWAN ISLAM
7. TIDAK MENZALIMI PEKERJA
 Pengurusan HRM - meningkatkan produktiviti &
kualiti pengeluaran.
 Komitmen, rasa bertanggungjawab & partisipasi
 Menjaga hubungan baik & kebajikan
 Gaji berpatutan - sesuai dengan produktiviti dan
keuntungan syarikat.
 Membuat keputusan dengan mengambil kira
pandangan mereka. (Participation management)
 Mewujudkan suasana kerja yang stabil, harmoni,
teratur, bersih & selamat.
 Memberikan latihan & pendidikan
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
KRITERIA USAHAWAN ISLAM
8. TIDAK MELUPAKAN IBADAT-IBADAT LAIN
DALAM KEUSAHAWANAN.
 (i) Sembahyang
 (ii) Zakat Perniagaan
9. BUKA RUANG PADA PANDANGAN SERTA
KRITIKAN YANG MEMBINA
10. SASARKAN MATLAMAT YANG LEBIH
TINGGI
11. BEKERJASAMA DENGAN MUSLIM LAIN
DALAM PASARAN ANDA
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
KELEBIHAN-KELEBIHAN
BERNIAGA
Beribadat
Bersilaturrahim
Berkhidmat – Memajukan diri, Bangsa
& Agama, mewujudkan peluang
pekerjaan
Berkerjasama, Bertolak
Ansur, Berlapang Dada, Bersabar
 Meluaskan Pengalaman

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
CITRA KEJAYAAN









LATAR BELAKANG TAN SRI SYED MOKHTAR AL
BUKHARY
Umur – 59 tahun
Pendidikan – SPM
Mula berniaga – 19 tahun (jual beli lembu &
kerbau)
Kekayaan -RM4.16 bilion (Senarai Bilionair Dunia
Forbes 2007), Ke 7 terkaya di Malaysia, Ke 32
terkaya di Asia Tenggara (Forbes)
Antara syarikat miliknya – MMC, Pelabuhan Tg.
Pelepas,
BERNAS, Gardenia, DRB-HICOM & Bank
Muammalat
Sumbangan sosial -Yayasan Al-Bukhary, institusi
pengajian untuk 3,000 pelajar, Muzium Kesenian
Islam, Kompleks Al-Bukhary, menaja kelas
tuisyen untuk pelajar Melayu, pengindahan
Masjid Negara, sumbangan RM1 juta untuk
Tabung Tsunami dan menaja setiap tahun
penghantaran rakyat Malaysia yang tak mampu
untuk tunaikan haji.

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
CITRA KEJAYAAN

• Mendapat bantuan pinjaman sebanyak RM110,000 daripada
pihak MARA
• Digunakannya bagi membeli dua buah lori Mercedes 911LS.
• Membuka syarikat pengangkutan yang dinamakan Syarikat
Pengangkutan Sentosa.
• Menggunakan lori-lorinya bagi memulakan perniagaan beras.
•Syarikat Kenderaan Sentosa masih wujud sehingga ke hari ini, &
memiliki lebih daripada 40 buah lori.
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
SEINDAH SABDA RASULULLAH
II
 `Pedagang yang benar akan dibangkitkan pada
hari akhirat beserta orang-orang yang benar dan
para syuhada„
 “Dari Abi Sahid dari Nabi Sallallahu Alaihi
Wasallam Baginda bersabda : Peniaga yang
dapat dipercayai dan beramanah, akan bersama
para Nabi, orang-orang yang dapat dipercayai
dan orang-orang yang mati syahid”(Riwayat AlImam At-Tarmizi).
 “Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap
orang yang bersikap baik ketika menjual,
membeli dan membuat suatu kenyataan.” (Hadis
riwayat Bukhari).
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
BERDAYA JUANG
SUMBANGSIH MARA

• Pinjaman Kewangan Berbayar Modal
• Rumah Kedai Bersewa
• Khidmat Nasihat
• Bimbingan
• Pemantauan Berterusan
• Pemasaran
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
BERDAYA JUANG
Anak kunci KECEMERLANGAN
KERJAYA, KEMAJUAN, KUALITI DAN
PRODUKTIVITI ialah KESERONOKAN
BEKERJA. KESERONOKAN BEKERJA
adalah rahsia mencapai KEJAYAAN &
KEKAYAAN
- Datuk Maznah Hamid
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
JEJAK JUTAWAN
REBUTLAH:
KEMUDAHAN & PELUANG
• DAYA TAHAN
• DAYA JUANG
• BERTAULADAN BAIK
• JUTAWAN
•

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
LALUAN KE SYURGA
Salah satu daripada
tujuh golongan yang akan
mendapat perlindungan
Arasy di hari akhirat nanti
adalah seorang dermawan
(hasil daripada perniagaan)
yang memberi sedekah
hingga tangan kirinya tidak
mengetahui apa yang diberi
oleh tangan kanannya.

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
AHLI PERNIAGAAN
UNGGUL








AMANAH
IKHLAS
TEKUN
BERDISIPLIN
SABAR
PATUH & TAAT
BOLEH DIPERCAYAI

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
LOGO

RENUNGAN…

“Keagungan Peribadi Anda Terletak
pada kesediaan anda untuk memberi
bila beruntung, untuk memimpin bila
berilmu & untuk membela bila kuat”

KEUNGGULAN BUDAYA KITA
MAKSUD HADITH

Sesungguhnya, Allah
tidak menerima suatu
amal perbuatan,
kecuali yang MURNI
KERANA-NYA &
MENGHARAPKAN
REDHA-NYA
~ Riwayat Abu Dawud
& Nasai
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
DOAKU…
“Ya Tuhan, perlihatkanlah
kepada kami yang benar itu
benar dan berikan kami
kekuatan menghayatinya dan
perlihatkanlah kepada kami
kepalsuan sebagai kepalsuan
dan berikan kami kemampuan
menghindarinya.”
KEUNGGULAN BUDAYA KITA
LOGO

“Andai segenggam jadikan
gunung,
Andai setitik jadikan lautan”
Ingatan kasih daripada:

Pn. Hjh Shaariah Dahman
Pengarah Kolej MARA Kuala Nerang
1 de 36

Recomendados

Jiwa kewirausahaan nabi muhammad saw 2 por
Jiwa kewirausahaan nabi muhammad saw 2Jiwa kewirausahaan nabi muhammad saw 2
Jiwa kewirausahaan nabi muhammad saw 2Adityo Wibowo
6.3K vistas28 diapositivas
7 jurus rahasia bisnis rasulullah por
7 jurus rahasia bisnis rasulullah7 jurus rahasia bisnis rasulullah
7 jurus rahasia bisnis rasulullahG.studio nusantara network
1.6K vistas8 diapositivas
Agam dan budaya kwu por
Agam dan budaya kwuAgam dan budaya kwu
Agam dan budaya kwuandella putri
114 vistas5 diapositivas
Moslem entrepreneur management por
Moslem entrepreneur managementMoslem entrepreneur management
Moslem entrepreneur managementSuhartini Syukrie
226 vistas29 diapositivas
Introducing business por
Introducing businessIntroducing business
Introducing businessAriza Rahman
753 vistas63 diapositivas
Kewirausahaan Muda-Mudi por
Kewirausahaan Muda-MudiKewirausahaan Muda-Mudi
Kewirausahaan Muda-MudiArif Indra Nugraha
550 vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a MARA - 9 per 10 Sumber Rezeki Adalah Perniagaan

5_Cara_Agar_Rezeki_Berlimpah_Halal_Berkah_Seri_Materi_DigitalPreneur_IstanaMu... por
5_Cara_Agar_Rezeki_Berlimpah_Halal_Berkah_Seri_Materi_DigitalPreneur_IstanaMu...5_Cara_Agar_Rezeki_Berlimpah_Halal_Berkah_Seri_Materi_DigitalPreneur_IstanaMu...
5_Cara_Agar_Rezeki_Berlimpah_Halal_Berkah_Seri_Materi_DigitalPreneur_IstanaMu...pesantrenbisnis.com Istanamulia.com
67 vistas15 diapositivas
UAS HADIS TEMATIK SOBRI RAMADHANI. SM V MD-D. FDK UINSU 2020 por
UAS HADIS TEMATIK SOBRI RAMADHANI. SM V MD-D. FDK UINSU 2020UAS HADIS TEMATIK SOBRI RAMADHANI. SM V MD-D. FDK UINSU 2020
UAS HADIS TEMATIK SOBRI RAMADHANI. SM V MD-D. FDK UINSU 2020ISLAMIC UNIVERSITY OF GOVERMENT NORTH SUMATERA
21 vistas10 diapositivas
Perniagaan Berkat - Usaha Halal & Baik por
Perniagaan Berkat - Usaha Halal & Baik Perniagaan Berkat - Usaha Halal & Baik
Perniagaan Berkat - Usaha Halal & Baik Language Explore
1K vistas33 diapositivas
prinsip muamalat por
prinsip muamalatprinsip muamalat
prinsip muamalatMuhammad Nur Izham Azmi
537 vistas18 diapositivas
Makalah agama islam por
Makalah agama islamMakalah agama islam
Makalah agama islamBilhad Hard
8.2K vistas24 diapositivas
Konsep Bisnis Dalam Islam por
Konsep Bisnis Dalam IslamKonsep Bisnis Dalam Islam
Konsep Bisnis Dalam IslamRian Ramdani
20.1K vistas14 diapositivas

Similar a MARA - 9 per 10 Sumber Rezeki Adalah Perniagaan(20)

Perniagaan Berkat - Usaha Halal & Baik por Language Explore
Perniagaan Berkat - Usaha Halal & Baik Perniagaan Berkat - Usaha Halal & Baik
Perniagaan Berkat - Usaha Halal & Baik
Language Explore1K vistas
Makalah agama islam por Bilhad Hard
Makalah agama islamMakalah agama islam
Makalah agama islam
Bilhad Hard8.2K vistas
Konsep Bisnis Dalam Islam por Rian Ramdani
Konsep Bisnis Dalam IslamKonsep Bisnis Dalam Islam
Konsep Bisnis Dalam Islam
Rian Ramdani20.1K vistas
Inspirasi Wirausahawan Sukses por laila zulfa
Inspirasi Wirausahawan SuksesInspirasi Wirausahawan Sukses
Inspirasi Wirausahawan Sukses
laila zulfa3K vistas
Company profile bisyarah coaching dan consulting syariah por bisyarahshariacoach
Company profile bisyarah coaching dan consulting syariah Company profile bisyarah coaching dan consulting syariah
Company profile bisyarah coaching dan consulting syariah
Presentasi agama por Bilhad Hard
Presentasi agamaPresentasi agama
Presentasi agama
Bilhad Hard527 vistas
Etika berbisnis dalam islam por Agus Setia
Etika berbisnis dalam islamEtika berbisnis dalam islam
Etika berbisnis dalam islam
Agus Setia3.7K vistas
Makalah Fiqh Zakat dan Wakaf - Zakat Perdagangan por Nasruddin Asnah
Makalah Fiqh Zakat dan Wakaf - Zakat PerdaganganMakalah Fiqh Zakat dan Wakaf - Zakat Perdagangan
Makalah Fiqh Zakat dan Wakaf - Zakat Perdagangan
Nasruddin Asnah6.7K vistas
Teori etika pengurusan_perniagaan_berasaskan_konsep_keimanan por Norila Mat Zan
Teori etika pengurusan_perniagaan_berasaskan_konsep_keimananTeori etika pengurusan_perniagaan_berasaskan_konsep_keimanan
Teori etika pengurusan_perniagaan_berasaskan_konsep_keimanan
Norila Mat Zan277 vistas
Bab1 falsafahperniagaanislam por Irwan Hakimi
Bab1 falsafahperniagaanislamBab1 falsafahperniagaanislam
Bab1 falsafahperniagaanislam
Irwan Hakimi547 vistas
Bab 1 Falsafah Perniagaan Islam por WanBK Leo
Bab 1  Falsafah Perniagaan IslamBab 1  Falsafah Perniagaan Islam
Bab 1 Falsafah Perniagaan Islam
WanBK Leo12.7K vistas
Kerja kursus Asas Perniagaan dan Keusahawanan por Sherly Jewinly
Kerja kursus Asas Perniagaan dan KeusahawananKerja kursus Asas Perniagaan dan Keusahawanan
Kerja kursus Asas Perniagaan dan Keusahawanan
Sherly Jewinly25.5K vistas
Bidang Ekonomi por m10ehebat
Bidang EkonomiBidang Ekonomi
Bidang Ekonomi
m10ehebat226 vistas
bidang ekonomi por m10ehebat
 bidang ekonomi bidang ekonomi
bidang ekonomi
m10ehebat4K vistas
15hidayatul nabila rosaidi bidang ekonomi por Dania Azmy
15hidayatul nabila rosaidi bidang ekonomi15hidayatul nabila rosaidi bidang ekonomi
15hidayatul nabila rosaidi bidang ekonomi
Dania Azmy256 vistas

Más de Sirhan Sensei

Muet Speaking Flex por
Muet Speaking FlexMuet Speaking Flex
Muet Speaking FlexSirhan Sensei
81 vistas10 diapositivas
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B... por
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...Sirhan Sensei
415 vistas27 diapositivas
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B... por
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...Sirhan Sensei
372 vistas29 diapositivas
MARA PUSKEP - Pendidik Terbilang MARA Menjulang Amanah Rakyat por
MARA PUSKEP - Pendidik Terbilang MARA Menjulang Amanah RakyatMARA PUSKEP - Pendidik Terbilang MARA Menjulang Amanah Rakyat
MARA PUSKEP - Pendidik Terbilang MARA Menjulang Amanah RakyatSirhan Sensei
500 vistas29 diapositivas
PPD Padang Terap - Mengangkat Maruah Bangsa por
PPD Padang Terap - Mengangkat Maruah BangsaPPD Padang Terap - Mengangkat Maruah Bangsa
PPD Padang Terap - Mengangkat Maruah BangsaSirhan Sensei
367 vistas17 diapositivas
Parlimen Tasek Gelugor Kepala Batas P. Pinang - Ibu Bapa Adalah Segalanya por
Parlimen Tasek Gelugor Kepala Batas P. Pinang - Ibu Bapa Adalah SegalanyaParlimen Tasek Gelugor Kepala Batas P. Pinang - Ibu Bapa Adalah Segalanya
Parlimen Tasek Gelugor Kepala Batas P. Pinang - Ibu Bapa Adalah SegalanyaSirhan Sensei
318 vistas12 diapositivas

Más de Sirhan Sensei(20)

MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B... por Sirhan Sensei
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...
Sirhan Sensei415 vistas
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B... por Sirhan Sensei
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...
MARA - Imej & Kepimpinan Pendidik MARA (Kursus Orientasi Pendidik MARA KKTM B...
Sirhan Sensei372 vistas
MARA PUSKEP - Pendidik Terbilang MARA Menjulang Amanah Rakyat por Sirhan Sensei
MARA PUSKEP - Pendidik Terbilang MARA Menjulang Amanah RakyatMARA PUSKEP - Pendidik Terbilang MARA Menjulang Amanah Rakyat
MARA PUSKEP - Pendidik Terbilang MARA Menjulang Amanah Rakyat
Sirhan Sensei500 vistas
PPD Padang Terap - Mengangkat Maruah Bangsa por Sirhan Sensei
PPD Padang Terap - Mengangkat Maruah BangsaPPD Padang Terap - Mengangkat Maruah Bangsa
PPD Padang Terap - Mengangkat Maruah Bangsa
Sirhan Sensei367 vistas
Parlimen Tasek Gelugor Kepala Batas P. Pinang - Ibu Bapa Adalah Segalanya por Sirhan Sensei
Parlimen Tasek Gelugor Kepala Batas P. Pinang - Ibu Bapa Adalah SegalanyaParlimen Tasek Gelugor Kepala Batas P. Pinang - Ibu Bapa Adalah Segalanya
Parlimen Tasek Gelugor Kepala Batas P. Pinang - Ibu Bapa Adalah Segalanya
Sirhan Sensei318 vistas
MARA ILKM - Pengurusan Integriti & Akauntabiliti por Sirhan Sensei
MARA ILKM - Pengurusan Integriti & AkauntabilitiMARA ILKM - Pengurusan Integriti & Akauntabiliti
MARA ILKM - Pengurusan Integriti & Akauntabiliti
Sirhan Sensei2.3K vistas
MARA - Mencipta Legasi Melunasi Amanah por Sirhan Sensei
MARA - Mencipta Legasi Melunasi AmanahMARA - Mencipta Legasi Melunasi Amanah
MARA - Mencipta Legasi Melunasi Amanah
Sirhan Sensei308 vistas
MARA - Mencipta Legasi Amanah Dilunasi II por Sirhan Sensei
MARA - Mencipta Legasi Amanah Dilunasi IIMARA - Mencipta Legasi Amanah Dilunasi II
MARA - Mencipta Legasi Amanah Dilunasi II
Sirhan Sensei272 vistas
MARA - Kreativiti & Inovasi Dalam Urusan Pentadbiran por Sirhan Sensei
MARA - Kreativiti & Inovasi Dalam Urusan PentadbiranMARA - Kreativiti & Inovasi Dalam Urusan Pentadbiran
MARA - Kreativiti & Inovasi Dalam Urusan Pentadbiran
Sirhan Sensei1.2K vistas
MARA UNI - Anugerah Inovasi MARA 2013 por Sirhan Sensei
MARA UNI - Anugerah Inovasi MARA 2013MARA UNI - Anugerah Inovasi MARA 2013
MARA UNI - Anugerah Inovasi MARA 2013
Sirhan Sensei337 vistas
Maktab Mahmud Kuala Muda - Pemerkasaan Peribadi & Prestasi por Sirhan Sensei
Maktab Mahmud Kuala Muda - Pemerkasaan Peribadi & PrestasiMaktab Mahmud Kuala Muda - Pemerkasaan Peribadi & Prestasi
Maktab Mahmud Kuala Muda - Pemerkasaan Peribadi & Prestasi
Sirhan Sensei372 vistas
Maktab Mahmud Yan & Sik - Kompetensi & Prestasi Menjamin Kecemerlangan por Sirhan Sensei
Maktab Mahmud Yan & Sik - Kompetensi & Prestasi Menjamin KecemerlanganMaktab Mahmud Yan & Sik - Kompetensi & Prestasi Menjamin Kecemerlangan
Maktab Mahmud Yan & Sik - Kompetensi & Prestasi Menjamin Kecemerlangan
Sirhan Sensei541 vistas
Maktab Mahmud Padang Terap - Peribadi Berkualiti, Perkhidmatan Berprestasi por Sirhan Sensei
Maktab Mahmud Padang Terap - Peribadi Berkualiti, Perkhidmatan BerprestasiMaktab Mahmud Padang Terap - Peribadi Berkualiti, Perkhidmatan Berprestasi
Maktab Mahmud Padang Terap - Peribadi Berkualiti, Perkhidmatan Berprestasi
Sirhan Sensei470 vistas
Maktab Mahmud Alor Setar - Integriti Teras Perkhidmatan Cemerlang por Sirhan Sensei
Maktab Mahmud Alor Setar - Integriti Teras Perkhidmatan CemerlangMaktab Mahmud Alor Setar - Integriti Teras Perkhidmatan Cemerlang
Maktab Mahmud Alor Setar - Integriti Teras Perkhidmatan Cemerlang
Sirhan Sensei695 vistas
Maktab Mahmud - Mendidik Anak Bangsa Satu Amanah por Sirhan Sensei
Maktab Mahmud - Mendidik Anak Bangsa Satu AmanahMaktab Mahmud - Mendidik Anak Bangsa Satu Amanah
Maktab Mahmud - Mendidik Anak Bangsa Satu Amanah
Sirhan Sensei363 vistas
Maktab Mahmud Pendang - Waris Cemerlang Pendidik Gemilang Anak-Anak Terbilang por Sirhan Sensei
Maktab Mahmud Pendang - Waris Cemerlang Pendidik Gemilang Anak-Anak TerbilangMaktab Mahmud Pendang - Waris Cemerlang Pendidik Gemilang Anak-Anak Terbilang
Maktab Mahmud Pendang - Waris Cemerlang Pendidik Gemilang Anak-Anak Terbilang
Sirhan Sensei1.4K vistas
MARA IALKM - Integriti & Akauntabiliti Teras Perkhidmatan MARA por Sirhan Sensei
MARA IALKM - Integriti & Akauntabiliti Teras Perkhidmatan MARAMARA IALKM - Integriti & Akauntabiliti Teras Perkhidmatan MARA
MARA IALKM - Integriti & Akauntabiliti Teras Perkhidmatan MARA
Sirhan Sensei1.4K vistas
Kolej MARA Kuala Nerang - Transformasi Minda Pensyarah por Sirhan Sensei
Kolej MARA Kuala Nerang - Transformasi Minda PensyarahKolej MARA Kuala Nerang - Transformasi Minda Pensyarah
Kolej MARA Kuala Nerang - Transformasi Minda Pensyarah
Sirhan Sensei763 vistas
Kolej MARA Kuala Nerang - Kepimpinan Berkualiti por Sirhan Sensei
Kolej MARA Kuala Nerang - Kepimpinan BerkualitiKolej MARA Kuala Nerang - Kepimpinan Berkualiti
Kolej MARA Kuala Nerang - Kepimpinan Berkualiti
Sirhan Sensei457 vistas

MARA - 9 per 10 Sumber Rezeki Adalah Perniagaan

 • 1. LOGO 9/10 REZEKI ADALAH DALAM PERNIAGAAN HJH. SHAARIAH BTE. DAHMAN Pengarah Kolej Mara Kuala Nerang 19 DISEMBER 2011, DEWAN KOMUNITI
 • 2. SUMBANGSIH KEK REZEKI 9/10 REZEKI ADALAH DALAM PERNIAGAAN – At-Tirmizi KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 4. SULUH MINDA Mulakan Pagimu Sebagai Guru, Pelajar, Pendengar, ata u orang yang cintakan ilmu, JANGAN Jadi Orang Yang Kelima JAHIL Maksud Hadith KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 5. MAKSUD FIRMAN ALLAH Dia-lah yang telah mentakdirkan adanya mati & hidup (kamu) – untuk MENGUJI & MENZAHIRKAN keadaan kamu: SIAPAKAH DI ANTARA KAMU YANG LEBIH BAIK AMALNYA; & Dia Maha Berkuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat); ~ Al-Mulk:2 KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 6. MAKSUD FIRMAN ALLAH Mafhumnya: Sesungguhnya solatku, amal ibadatku, hidupku & matiku hanya kerana Allah tuhan sekalian alam. ~ Iftitah KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 7. RENUNGKAN… Hidup adalah persaingan mencipta amal yang soleh & kerja yang berprestasi. KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 8. SEINDAH SABDA RASULULLAH  `Sesungguhnya kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekufuran„  `Didorong atas kamu perniagaan kerana didalamnya ialah sembilan persepuluh daripada rezeki'. (Riwayat At-Tirmizi)  „Barangsiapa yang merasa penat kerana bekerja untuk mencari rezeki yang halal, nescaya terampun segala dosanya”. (Riwayat Al-Imam As-Suyuti) KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 10. MAKSUD FIRMAN ALLAH Sesungguhnya, adalah bagimu pada DIRI RASULULLAH itu CONTOH IKUTAN YANG BAIK, iaitu bagi ORANG YANG SENTIASA MENGHARAPKAN KEREDHAAN ALLAH & BALASAN BAIK PADA HARI AKHIRAT, serta ia pula menyebut & banyak mengingati Allah ~ Al-Ahzab: 21 KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 11. USAHAWAN AL-AMEEN  Berniaga sejak berumur 12 tahun.  Berniaga dgn Abu Talib as sehingga ke Syria.  “Al Ameen”, seorang yang jujur, boleh diharap dan dipercayai.  Berniaga herba, kain, wangian, kismis, kurma, & juga barangan mewah untuk dijual kepada mereka yang berada.  Berkahwin dgn Siti Khadijah KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 12. USAHAWAN AL-AMEEN OTHMAN BIN AFFAN  Berpendidikan - diantara sejumlah kecil yang mampu membaca & menulis di Mekah.  Berniaga & berjaya memperolehi keuntungan yang banyak.  berhijrah ke Madinah  membantu umat Islam yang dalam kehausan dengan membeli sebuah telaga kepunyaan orang yahudi dengan harga 35,ooo dirham kerana orang yahudi tidak membenarkan orang Islam menggunakannya. KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 13. USAHAWAN AL-AMEEN  ZUBAIR BIN AWWAM  Berniaga di Syria  Hijrah meninggalkan segala hasil perniagaannya di Mekah.  memulakan bidang perniagaan -menjadi orang yang kaya di Madinah.  ABDUL RAHMAN BIN AUF  pedagang terkaya di Mekah.  Hijrah meninggalkan segala hasil perniagaannya di Mekah.  Sampai di Madinah beliau terus mencari pasar untuk berniaga dan mampu bersaing dengan golongan pedagang yang sudah lama berdagang disana dan kemudian menjadi kaya. KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 14. NASIHAT PERNIAGAAN ABDUL RAHMAN B. AUF  ABDUL RAHMAN B AUF – Sahabat / saudagar termasyur yang dijanjikan syurga.  Q: Strategi perniagaan sehingga menjadi hartawan yang terkemuka pada zaman itu?  A:  Aku tidak pernah menolak keuntungan walaupun sedikit…  Aku tidak pernah melambatkan penjualan barangan daripada yang meminta…  Aku tidak menjual secara tangguhan bayaran…  Strategi perniagaan unta Abdul Rahman bin Auf KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 16. KRITERIA USAHAWAN ISLAM 1. KEUNTUNGAN ADALAH SASARAN KE-2  menjadikan keredhaan Allah SWT sebagai sasaran pertama perniagaan. 2. BERNIAGA MENGIKUT SUNNAH  tidak pernah menyakiti hati peniaga lain, tidak pernah berlaku kurang jujur dengan pelanggan.  teknik Rasulullah berniaga.  Menyatakan harga modal yang diperoleh kepada bakal pembeli. Kemudian, menyatakan pula harga jual kepada bakal pelanggan tersebut. KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 17. KRITERIA USAHAWAN ISLAM 3. AMANAH, BENAR DAN BERLAKU JUJUR  “Dari Abi Sahid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baginda bersabda : Peniaga yang dapat dipercayai dan beramanah, akan bersama para Nabi, orangorang yang dapat dipercayai dan orang-orang yang mati syahid”(Riwayat Al-Imam At-Tarmizi).  konsep perniagaan - membangunkan hubungan kepercayaan di antara peniaga dan pelanggan.  piawaian ini tidak boleh dicapai dengan adanya dusta dan penipuan.  Harga yang Adil  Menyorok barang diharamkan, kaedah pemasaran yang beretika, tidak mengurangkan timbangan, gharar. KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 18. KRITERIA USAHAWAN ISLAM 4. MEMENUHI KONTRAK YANG DIBUAT  Kontrak Yang Jelas & Sah  `Sempurnakanlah janji Allah, bila kamu berjanji & janganlah kamu rosakkan sumpah kamu sesudah kukuhnya, padahal kamu telah menjadikan Allah jadi jaminan bagimu' (surah an-nahl, ayat 91)  `hai orang-orang yang beriman, tepatilah segala janjimu'(surah al-ma'idah, ayat 1) KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 19. KRITERIA USAHAWAN ISLAM  Surah Almutaffifin (Orang Yang Curang). `KECELAKAAN BESARLAH BAGI ORANG-ORANG YANG CURANG(CURANG DALAM MENIMBANG'). IAITU ORANG-ORANG YANG APABILA MENERIMA TIMBANGAN DARI ORANG LAIN MEREKA MINTA DI PENUHI, & APABILA MEREKA MENAKAR MENIMBANG UNTUK ORANG LAIN MEREKA MENGURANGI. TIDAKKAH ORANG-ORANG ITU YAKIN BAHAWA SESUNGGUHNYA MEREKA AKAN DI BANGKITKAN PADA SUATU HARI YANG BESAR. SEKALI-KALI JANGAN CURANG, KERANA SESUNGGUHNYA KITAB ORANG YANG DURHAKA TERSIMPAN DALAM SIJJIN. KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 20. KRITERIA USAHAWAN ISLAM 5. TIDAK MENJUAL BENDA-BENDA HARAM  Tiada keberkatan, hilang kepercayaan orang ramai, tidak diterima doa, dll  Tidak mengeluarkan produk atau menyediakan perkhidmatan yang haram, rendah kualiti atau bertentangan dengan tujuan syari'at.  Segala Bentuk Perjudian di Larang KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 21. KRITERIA USAHAWAN ISLAM 6. TIDAK TERLIBAT DENGAN AMALAN RIBA  Pembiayaan secara Islam adalah dalam bentuk-bentuk berikut:  1. Pembiayaan projek – Mudharabah & Musyarakah  2. Pembiayaan memperolehi aset - Mudharabah, Musyarakah, Bai'bithaman ajil, Ijarah, Bai' al-ta'jiri  3. Pembiayaan perdagangan  4. Gadaian atau ar-Rahn  5. Jualan salam KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 22. KRITERIA USAHAWAN ISLAM 7. TIDAK MENZALIMI PEKERJA  Pengurusan HRM - meningkatkan produktiviti & kualiti pengeluaran.  Komitmen, rasa bertanggungjawab & partisipasi  Menjaga hubungan baik & kebajikan  Gaji berpatutan - sesuai dengan produktiviti dan keuntungan syarikat.  Membuat keputusan dengan mengambil kira pandangan mereka. (Participation management)  Mewujudkan suasana kerja yang stabil, harmoni, teratur, bersih & selamat.  Memberikan latihan & pendidikan KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 23. KRITERIA USAHAWAN ISLAM 8. TIDAK MELUPAKAN IBADAT-IBADAT LAIN DALAM KEUSAHAWANAN.  (i) Sembahyang  (ii) Zakat Perniagaan 9. BUKA RUANG PADA PANDANGAN SERTA KRITIKAN YANG MEMBINA 10. SASARKAN MATLAMAT YANG LEBIH TINGGI 11. BEKERJASAMA DENGAN MUSLIM LAIN DALAM PASARAN ANDA KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 24. KELEBIHAN-KELEBIHAN BERNIAGA Beribadat Bersilaturrahim Berkhidmat – Memajukan diri, Bangsa & Agama, mewujudkan peluang pekerjaan Berkerjasama, Bertolak Ansur, Berlapang Dada, Bersabar  Meluaskan Pengalaman KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 25. CITRA KEJAYAAN       LATAR BELAKANG TAN SRI SYED MOKHTAR AL BUKHARY Umur – 59 tahun Pendidikan – SPM Mula berniaga – 19 tahun (jual beli lembu & kerbau) Kekayaan -RM4.16 bilion (Senarai Bilionair Dunia Forbes 2007), Ke 7 terkaya di Malaysia, Ke 32 terkaya di Asia Tenggara (Forbes) Antara syarikat miliknya – MMC, Pelabuhan Tg. Pelepas, BERNAS, Gardenia, DRB-HICOM & Bank Muammalat Sumbangan sosial -Yayasan Al-Bukhary, institusi pengajian untuk 3,000 pelajar, Muzium Kesenian Islam, Kompleks Al-Bukhary, menaja kelas tuisyen untuk pelajar Melayu, pengindahan Masjid Negara, sumbangan RM1 juta untuk Tabung Tsunami dan menaja setiap tahun penghantaran rakyat Malaysia yang tak mampu untuk tunaikan haji. KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 26. CITRA KEJAYAAN • Mendapat bantuan pinjaman sebanyak RM110,000 daripada pihak MARA • Digunakannya bagi membeli dua buah lori Mercedes 911LS. • Membuka syarikat pengangkutan yang dinamakan Syarikat Pengangkutan Sentosa. • Menggunakan lori-lorinya bagi memulakan perniagaan beras. •Syarikat Kenderaan Sentosa masih wujud sehingga ke hari ini, & memiliki lebih daripada 40 buah lori. KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 27. SEINDAH SABDA RASULULLAH II  `Pedagang yang benar akan dibangkitkan pada hari akhirat beserta orang-orang yang benar dan para syuhada„  “Dari Abi Sahid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baginda bersabda : Peniaga yang dapat dipercayai dan beramanah, akan bersama para Nabi, orang-orang yang dapat dipercayai dan orang-orang yang mati syahid”(Riwayat AlImam At-Tarmizi).  “Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli dan membuat suatu kenyataan.” (Hadis riwayat Bukhari). KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 28. BERDAYA JUANG SUMBANGSIH MARA • Pinjaman Kewangan Berbayar Modal • Rumah Kedai Bersewa • Khidmat Nasihat • Bimbingan • Pemantauan Berterusan • Pemasaran KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 29. BERDAYA JUANG Anak kunci KECEMERLANGAN KERJAYA, KEMAJUAN, KUALITI DAN PRODUKTIVITI ialah KESERONOKAN BEKERJA. KESERONOKAN BEKERJA adalah rahsia mencapai KEJAYAAN & KEKAYAAN - Datuk Maznah Hamid KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 30. JEJAK JUTAWAN REBUTLAH: KEMUDAHAN & PELUANG • DAYA TAHAN • DAYA JUANG • BERTAULADAN BAIK • JUTAWAN • KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 31. LALUAN KE SYURGA Salah satu daripada tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan Arasy di hari akhirat nanti adalah seorang dermawan (hasil daripada perniagaan) yang memberi sedekah hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya. KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 33. LOGO RENUNGAN… “Keagungan Peribadi Anda Terletak pada kesediaan anda untuk memberi bila beruntung, untuk memimpin bila berilmu & untuk membela bila kuat” KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 34. MAKSUD HADITH Sesungguhnya, Allah tidak menerima suatu amal perbuatan, kecuali yang MURNI KERANA-NYA & MENGHARAPKAN REDHA-NYA ~ Riwayat Abu Dawud & Nasai KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 35. DOAKU… “Ya Tuhan, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami kekuatan menghayatinya dan perlihatkanlah kepada kami kepalsuan sebagai kepalsuan dan berikan kami kemampuan menghindarinya.” KEUNGGULAN BUDAYA KITA
 • 36. LOGO “Andai segenggam jadikan gunung, Andai setitik jadikan lautan” Ingatan kasih daripada: Pn. Hjh Shaariah Dahman Pengarah Kolej MARA Kuala Nerang