Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

最近作った個人アプリについて(About my Apps I Implemented recently)

Thank you for watching.
最近作った個人アプリについて,今後の活動方針を発表したスライドになります。LT枠,2016.03.11
This slide for LT presentation.
I talked about my Apps and future work.

FLAT Weather Clock
https://itunes.apple.com/jp/app/flat-weather-clock/id935144475?mt=8

Support Page
(Jap) milanista224.blogspot.jp/2014/10/flatwc-app-suport-jp.html
(Eng) milanista224.blogspot.jp/2014/10/flatwc-app-suport.html

Qiita
http://qiita.com/MilanistaDev/

Github
https://github.com/MilanistaDev/

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

最近作った個人アプリについて(About my Apps I Implemented recently)

 1. 1. EE§iii’|5’3 7: ilE| A77°'J i: DL’C i7i7I<$ iE3‘7I
 2. 2. E Eiiafi i7'i3T<$ iE3‘7I — Takuya Aso - ‘ 3|i37L’}‘| ‘|ti: 'i%, iié‘/ K i fig ° ilil/ 'C‘E iOS 77') Fififi -E5yfi§®E5:X9 - 7Zittt“7'J‘$7=}? >< i~ Eifié @mi| anista_2nd - ‘E'CD$$ i MiianistaDev 1 h¢g%®ii 5 Miianistachanel LT 01
 3. 3. %%%I79«’"é? §Eb7': LZtLoiaE’L373'3'C3C7|$’37“ci7”&i‘ - - -
 4. 4. %i%i7§i17§ ‘ §'§fii’i5’37‘: ilE| JK77"J iC’DL’C - c‘. ’:‘/ u7'3?77)'J ? -¥%, I%bttZ5 - E55Z§, 'f—i - ’%ié0)3EE3Ji: '3i, ’C - ififi LT 03
 5. 5. I3’; Qiita Advent Calendar Viewer c‘: “/u7f£77°'J ? - Qiita Advent Calendar "aE5:i%": ‘6‘§%a77'J - 25E! §(Di’x“iE -5lZEl0)§§H%FaEl%il§o”C Swift ’6$| Jl’F(3 ili1< BM) 0 I ‘y 2015 IS-filial-{Lila A Advent _ _ , ‘ Calendar htt s: lthub. c:om Mi| anistaDev . View SDT AdventCa| endar20l 5 day25 L, 04
 6. 6. ‘(Ti Qiita Advent Calendar Viewer c‘: “/u7Zt77"J ? fiJ: i. Advent Calendar 2015 (Dfl7": fU%E)7J 'QHm "” ° Advent ‘ C alendar ' Viewer 144-; m 9.19 am 5 - '' Qiita Advent Caien sw. mn/ mwmemeaaariiiale. . IL: u‘z: iilC.1ix~Iil. l.| i rm‘; 6 7 3 9 1o 11 12 Swifti}JIC%7J‘qZ El 0) Q E B§F's3 ’<El§ 3 TQiita Advent 13 14 15 16 17 13 19 Calendarf§¢‘j%77 ‘J El’? T) '3 T {7} 71.: 2o 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Milanislabev Swiit? ]J43%‘h“F Emfifilfilflffia 'CQiita Mvem calendarHI77') Elia 'C3»7:'. l3
 7. 7. APP . . ii 01 Qiita Adven _ cameo GIF DEMO Slideshare 037%‘; Github (D README E3%<fiamo LT 06
 8. 8. ® Qiita Advent Calendar Viewer §%, I$bktZ5 - $5 ezgaaaraaa wusafia ifitilitifii ‘ 2“ El7l<<7>t I O.75h - Swift ’6‘$| Ji’E ears : 2~4h ° Qiita Advent Calendar §E$E3Zi% API 7b“7Z1:i, - Feed ‘a3l5l§l, ‘( Google Feed API Eillfifi —> JSON ° l3§3$"9*%~ B 0)7b“7?s: i‘H’Llat“)7J@EiC3’§$'J U 9 —‘/ ° ’>—?1lC72t%>5’i’ 7‘: /' UEFH 9'-f“”°F'"E B><Pr09ressHUD I roan! ‘m1wbI'I1i; iIi , (‘uv¢l .
 9. 9. [iii Qiita Advent Calendar Viewer E5Z%, ¢§ - Swift '5 L; < 7Z1tL - 7-“*3°"1"/7'J“b . l:l§‘L ' §E$7b“ 25 17;: i, i%§‘0)9&i$ - 3&9 "C < %JSONlCflEi E 0)§E$0)’| ‘§$l§7b“7£-, tl, - $EifiEE$0)7?; LEl0)‘&l353‘lC c‘: “/Ct“/ uD<i7>*5i’L%> WM) 3 ’. Db7b‘72£Li2-3%‘, 12/1, 2, 3 API lick LT
 10. 10. '35 FLAT Weather C| ock(iPadli}§<) c‘: °/u7927 7°‘) ? - 96’; -?i. tH%Z| JE iPad T‘l'1E. %’$3 - lili“ Widget '6‘ PC @E0)il1K"5E ° 3E’; —?iE3Zi% API ii OpenWeatherMap - Objective-C ’C‘a€£é flr: l3 . 2016/Oi/29lZ Ver 1.2.0 ‘J ‘J -1 J. .I: -11-‘a‘-Ital-ail-91'» lira ‘. , A”1_’si}i / 2 K. 1mn'i‘dIe-slii, x, l 1 *~. ::: ::; -»‘ 91-0: is Clear 23:07:11 iv 4 J F’ LT 09
 11. 11. FLAT Weather C| ock(iPadlili) §%, I$bktZ5WmlZm - Today Extension ’a2§€”z§(i%fiE3E7Jl]) - %i$l3’9l: U 7 7 7 9 ‘J ‘/ ’7“(ifi_‘<FP) - iPad Pro 501551 : ::: :: :3 D FLAT Vvoather Clock for iPad - AdMob EEK Cupertino, US moderate rain ‘ 3 ' High:55“F (Q- Low: 48°F | l| 5i"F, 93%
 12. 12. FLAT Weather C| ock(iPadli}§<) ¥%, I%bktZ5NmlZm - Today Extension 7a”:5E”z‘%(i? —‘V4’*""' . el¢a'9l:2'@) : /.3,’/7 ‘ «.1-'/ FLAT Weather Clock for iPad Cupertino, US moderate rain ‘ 3 ’ High:55“F ('9- Low: 48°F | || 5i"F, 93% LT 11
 13. 13. '35 FLAT Weather C| ock(iPadli}§<) U 9‘: 7 | W51? - metadata rejected ' EFEBWFE, :l— l~“Ei’~Jl: liOK iOS App0D7“/ 753- | ‘E ‘J *‘/ “I7 | ~ ii ‘J 217 | ‘C‘t: Efillii-'= l:ifi‘9“%>|3§0) Metadata Rejected 7‘rL‘o7‘c5 1"F¥H%lC’3 7:2. c‘: §§lZ§i: E'E1': i:'i7l'§9 ‘/1113 L/7'C57“X htt ; iita_com MilanistaDev htt : iita. com MilanistaDev items ac4c56fb7e7fl ce82799 items/8711230891381d7Cbf05 LT 12
 14. 14. '35 FLAT Weather C| ock(iPadli}§<) B5Z§#. i(Ver 1.2.0) °E5Z%. 'f%L;7b7E: i;- - - -$17-1-<l? YJ7fa: 'J 7777 ‘J ‘/7“ - Google Analytics %)(Ver 1.2.1) °fi%F§éffi%fiE%ot§fiNa13m -E < B < %‘C‘, %T%t) 5 3 7‘:0)’C‘%0)l§B9% LT 13
 15. 15. ’3"§ FLAT weather C| ock(iPhoneHi5'z) aAe77u? - FLAT Weather Clock CD iPhoneliIi - 9E’>—T_1‘i§$l?4li iPhone (:5 9 <‘: ’|%$l§’<E) - H%? <|J%lat Apple Watch , /m‘ _ at _. Wed } - Swift Tia»: F k _, C) 124 IE1": E£i£7%§§§F13" @ LT 14
 16. 16. ’%i§0D3ifi§)Dl: ’3L’C ' i—L’1E Swift 0D@3‘§ - Eifiiz Swift (: 'iE11:3E13’97d? Skill) - i@1§%’37Jl1. '| %$l§11R$ (EE: —<¥i113Z1I1iT) - Swift App $'J1’Fl: ot%>$1"t§ - FLAT Weather Clock 0) iPhoneii)i °"7i§1§o‘CJ>t7‘: l,5’1’7‘5 ‘J Realm
 17. 17. ififi FLAT WC ‘1'7l''- l~/ °—~‘/ ° (EIZFEE) htt : mi| anista224.b| o s 0t. ’ 2014 10 f| atwc—a —su ort—' . htm| (English) GEE Qiita .13! ‘J ‘E17 M1 U ‘J17 l~‘c‘t1 Metadata Rejected 7‘. i‘-: T.: E:«$ElF_§1EH: 'i7l"‘7 ‘/1‘EPbTc57‘>< htt : iita. com MilanistaDev items 871f230e9f6a1d7cbf05 iOS App0)7 ty 7’? “— | ~ t£EEl: t;Ea'Hj? §>it%0D1’F¥B%l: i$l-3 7:: Z t: htt : iita. com Milani taD v it ms a 4 fb7 7f1c 27 Swift1}JIC%7J“5FE 032:5 B€Ffia'1’E1E€o ‘(Qiita Advent Ca| endar| ?§§7 7’ U ’E1’F 9 'C<7:Lf. :E‘S htt : iita. com MilanistaDev items a7642a71 b0b37088ca8e ‘/ —ZZl— 1*“ 2 Github

×